Lähimmäisensä vihaajat

Jos ja kun rakastamme lähimmäistämme niin kuin Raamatussa Jeesus meitä kehottaa, silloin me emme tee lähimmäisellemme mitään pahaa. Uskovina meidän tekemisemme, kohdistuu se toiseen ihmiseen tai itseemme, tulee pohjautua totuuteen. Kuitenkin monet ns. ”maailman ihmisten” tekemiset, ja uskovienkin tekemiset, pohjautuvat valheeseen eikä totuuteen. Valhe on totuuden vastakohta ja Raamattu sanoo että sielunvihollinen eli perkele on valheen isä.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

43. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

Raamatun mukaan Jeesus myös itse on totuus ja Hän lupaa tehdä meidät uskovat vapaiksi, s.o. vapaiksi valheesta, vääryydestä ja synnin kahleista. Jeesus sanoi että jos me pysymme Hänen sanassaan, tulemme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi. Tulemme vapaiksi niin ettei vääryys enää pysty kietomaan meidän sydäntämme ja sisintämme pauloihinsa.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 14

6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

..

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Sydämen rikkinäisyys vääristää ihmisen käsitystä itsestään ja maailmasta. Useimmilla meillä on sydän/sisimpämme saanut kolhuja elämässämme, joillakin lapsuudesta lähtien. Yhdellä rikkinäisyyttä on enemmän kuin toisella. Jeesus lupaa parantaa uskovan sydämen kaiken rikkinäisyyden. (valitettavasti useista uudemmista käännöksistä tuo teksti on muutettu, siksi lainaan vanhaa bibliaa).

Luukkaan evankeliumi 4 (vuoden 1776 Biblian mukaan)

17. Ja hänelle annettiin Jesaias prophetan Raamattu. Ja kuin hän Raamatun avasi, löysi hän sen paikan, jossa kirjoitettu on:

18. Herran Henki on minun päälläni, sentähden on hän minun voidellut ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan,

19. Saarnaamaan Herran otollista vuotta.

20. Ja kun hän pani Raamatun kiinni, antoi hän sen palvelialle ja istui, ja kaikkein silmät, jotka synagogassa olivat, katselivat hänen päällensä.

21. Ja hän rupesi heille sanomaan: tänäpänä on tämä kirjoitus täytetty, jonka te nyt kuulette.

Tässä vielä biblehub.com:ista haettuna jae 18. Aramean kielisestä tekstistä englanniksi käännettynä (josta ilmenee sama ajatus kuin tuosta biblian jakeesta):

The Spirit of THE LORD JEHOVAH is upon me, and because of this he has anointed me to preach The Good News to the poor; he has sent me to heal broken hearts and to proclaim liberty to captives, vision to the blind, and to restore the crushed with forgiveness,

Rakkaus (agape) ei siis tee lähimmäiselle mitään pahaa. Jos rakastamme lähimmäistämme, me emme valehtele hänelle tai vääristä totuutta hänelle. Me emme johdata lähimmäistämme kadotuksen tielle vain jotta hänelle ei tulisi paha mieli. Jos me todella rakastamme lähimmäistämme, me johdatamme hänet pelastukseen ja vapautukseen johtavalle tielle! Me johdatamme hänet tuntemaan Jeesuksen, pelastajamme. Lähimmäisen rakastaminen vaatii usein taidollisuutta ja tahdikkuutta, kuitenkin totuudessa pysyen ilman valhetta.

Kirje Roomalaisille 13

8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.

12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Jos me rakastamme lähimmäistämme me kerromme hänelle sen minkä Raamattu kertoo meille kaikille. Jos me etsimme pelastusta, me saamme tulla syntisinä Jeesuksen luokse sillä Hän on tullut nimenomaan syntisiä pelastamaan!

Paavalin kirje Timoteukselle 1

15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Me emme kuitenkaan voi jäädä syntisiksi jos mielimme päästä osaksi pelastuksesta. Jeesukselle ei kelpaa selitys että ”no minä nyt olen tällainen”. Jeesus sanoi että sen joka mielii pelastua iankaikkiseen elämään tulee syntyä uudelleen! Vanha syntinen ihminen ei kelpaa!

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

4. Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

5. Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Paavali sanoi itseään suureksi syntiseksi koska oli ennen uskoon tuloaan tehnyt niin paljon pahaa Jeesukseen uskovia kohtaan. Paavali myös Raamatussa sanoo ettei hänen lihastaan olleet synnin halut tyystin kadonneet vaikka olikin uudestisyntynyt.

Kirje Roomalaisille 7

14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.

16. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.

17. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;

19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

21. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

22. sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

23. mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Mutta vaikka Paavali näin auliisti tunnusti että hänen lihassaan riippuu paha kiinni, hän heti perään kertoo ettei hän vaella lihan mielen mukaan! Hän myös esittää tämän vaatimuksena kaikille uskoville:

Kirje Roomalaisille 8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Jeesus sanoi saman asian hieman ytimekkäämmin:

Matteuksen evankeliumi 10

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Kuvainnollisestihan ristin ottaminen tarkoittaa omien halujen kuolettamista. Ristin ottamisella viitataan ristiinnaulitsemiseen. Kyseessä on siis aktiivinen valinta ja kilvoittelu. Ja Jeesus todellakin auttaa meitä heikkoudessamme!

Meidän uskovien tulee etsiä Jumalan tahtoa eikä seurata lihan tahtoa. Asia voi kuitenkin olla vaikea jäsentää ja ehkä siksi Raamatusta löytyy listattuna sellaisia asioita joita uskovan ei ole sallittua harjoittaa.

1. kirje korinttilaisille

8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.

9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

”tuommoisia te olitte, jotkut teistä…”. Meistäkin jotkut ovat olleet tuollaisia, muttemme ole enää! Ei jos olemme syntyneet uudesti ylhäältä! Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä ilman että syntyy uudesti ylhäältä!

Jos pysymme totuudessa, emme voi sanoa uskovalle sisarelle tai veljelle että:

Juopottele rauhassa pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Tee vaan huorin, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Palvele vaan epäjumalia (mammonaakin), pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Harjoita vaan homoseksuaalisuutta, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Varasta vaan, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Ole vaan ahne, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Pilkkaa rauhassa, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! ! jne

Se joka uskovalle sisarelleen tai veljelleen antaa tällaisia neuvoja, puhuu vastoin Raamatun sanaa. Raamattu taas on Raamatun oman määritelmän mukaan Jumalan sanaa ja totuus! Näin ollen tuollaisia neuvoja antava on Raamatun mukaan valehtelija! Ja valehtelijathan eivät peri Jumalan valtakuntaa!

Ajattele, Jeesus sanoi että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri! Jeesus sanoi että se joka rakastaa mammonaa vihaa Jumalaa. Miten kukaan voi neuvoa toista että ”ole vaan ahne, pelastut silti” tai ”rakasta vaan mammonaa, pelastut silti”.

Se joka sanoo että ”pysy vaan tuollaisena kuin olet” ei rakasta veljeään tai sisartaan vaan vihaa tätä koska neuvoo tätä tielle joka johtaa kadotukseen! Kukaan ei voi pysyä sellaisena kuin on vaan kaikkien tulee syntyä uudesti ylhäältä! Tämä on Raamatun sanan perusteella täysin selvä asia josta ei jää mitään tulkinnanvaraa. Silti jotkut uskovat vääntävät näitä asioita kieroon, omaksikin vahingokseen.

2. Pietarin kirje 3

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä”.

9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,

18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

”ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaanina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne”!

Jumalan armoa, siunausta ja rauhaa sinulle ja perheellesi.

Antti

 

Abortti ja naisen oikeus omaan kehoonsa

Uutisissa luki että irlantilaiset ovat äänestäneet abortin puolesta.

 

Usein kuulee perusteltavan abortin oikeutusta niin että äidillä on oikeus päättää vauvan elämän lopettamisesta koska vauva kasvaa hänen kehonsa sisällä.

 

Äideille on Suomessakin siis annettu oikeus ihmiselämän päättämiseen, ilman juridisia seurauksia. Vieläpä viranomaiset saattavat kannustaa aborttiin jos esimerkiksi vauvalla havaitaan raskauden aikana kehityksellinen häiriö. Joku saattaa nyt sanoa ettei syntymätön vauva ole vielä ihminen. Kuitenkin vastasyntynyt vauva ei eroa käytännössä mitenkään siitä millainen hän oli juuri ennen syntymää.

 

Otetaan esimerkiksi normaalisti 9kk ja yhden viikon raskauden jälkeen luonnollisesti syntynyt vauva. Hän on enemmistön mielestä ihminen. Entäpä jos hänet olisi leikattu keisarinleikkauksella 9kk raskauden jälkeen? Rakenteellisesti vauva ei eroa mitenkään jos hän syntyy 9kk tai 9kk + 1 viikon ikäisenä. Jos siis syntymää pidetään rajaavana tekijänä ihmisyyden määrittelyssä, voisi joku sanoa että eikun henki pois vauvalta joka on vielä syntymättä mutta on 9kk ollut vatsassa. Tuskinpa kukaan tällaista onneksi ehdottaa ja moista tekoahan suurin osa meistä pitäisi vauvan murhana ja myös ihmisen murhana. Vaikka olen kyllä lukenut että nyt on jo sellaisiakin ajatuksia joissakin tieteellisissä piireissä esitetty että vastasyntyneetkin voisi tappaa samalla logiikalla kuin abortissa sikiön elämä päätetään (eli murhataan).

 

Ajatellaan keskosena syntynyttä puolikiloista vauvaa. Syntymänsä jälkeen lääkärit ja hoitajat yrittävät pitää häntä kaikin tavoin elossa. Sairaaloihin on hankittu erilaisia (oletettavasti kalliitakin) teknisiä apuvälineitä auttamaan pitämään tällaiset vauvat elossa. Lääkintähenkilökunta on tällaisissa tapauksissa onnistunutkin ja vauvat ovat selvinneet alkuhankaluuksien kautta onnellisesti aikuisuuteen asti. Puolikiloinen keskonen eroaa jo kokonsa puolesta merkittävästi täydet 9kk äidin vatsassa kasvaneesta vauvasta mutta hän on yhtälailla ihminen siinä kuin sinä tai minä. Hän on ihminen vaikka onkin pikkiriikkisen pieni. Jos tällainen puolikiloinen vauva olisi kuollut juuri ennen syntymäänsä äidin vatsaan, hän ei olisi käytännössä mitenkään eronnut fyysisiltä ominaisuuksiltaan siitä millainen hän oli synnyttyään.

 

Myös 1kk ikäinen sikiö on ihmiselämää ja hänestä kasvaa aikanaan aikuinen ihminen ellei hänen elämäänsä päätetä ennenakaisesti abortissa (tai se pääty luonnollisen kuoleman kautta). 1kk ikäisestä, äidin vatsassa kasvavasta sikiöstä ei kasva oravaa eikä kultakalaa vaan ihminen. Äidin vastassa kasvaa siis ihmiselämää vaikka jotkut eivät halua määritellä häntä ihmiseksi. On kuitenkin myös ihmisiä jotka määrittelevät sikiönkin ihmiseksi. 1kk ikäinen sikiö on ainutlaatuinen olento jossa on kaikki rakennuspiirustukset valmiiksi ohjelmoitu jotta hänestä voi kasvaa lapsi ja lopulta aikuinen ihminen. Nyt jos hänen elämänsä päätetään abortissa, hän ei saa koskaan mahdollisuutta sanoa mielipidettään oman elämänsä päättymisestä. Abortin teettänyt äiti piti siitä huolen.

 

Vastikään erään iltapäivälehden aborttia käsittelevän artikkelin kommenteissa eräs nainen kommentoi että miehet eivät saisi hänen mielestään edes osallistua keskusteluun abortista, se kun on tämän kommentoijan mielestä vain naisten itsensä asia.

 

Mutta mitä jos se abortoitu vauva on miespuolinen? Eikö asia silloin liity vähän miehiinkin? Lapsen siittämiseen aina tarvitaan mies joten sitäkin kautta keskustelu abortista ei lainkaan ole pelkästään naisten yksinoikeus.

 

Yhteiskuntamme on ristiriitainen niin monessa suhteessa, eikä abortti ole poikkeus.

Toisaalta päättäjät ovat huolissaan siitä että syntyvyys on ollut kehnonlaista ja mistä niitä veronmaksajia saataisiin? Toisaalta puolustellaan aborttia naisen oikeutena.

 

Luin internetistä mitä tarkoitetaan termillä: Lasten oikeudet.

 

Wikipedia:

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka on kohdennettu erityisesti lapsille. Lasten yleisiä oikeuksia on vaikea määritellä, mutta esimerkiksi YK on julkistanut itse oman Lapsen oikeuksien julistuksensa, jota käytetään maailmanlaajuisesti valtioiden välisenä ihmisoikeuskirjana. Lasten oikeuksien julistus käsittelee lasten oikeuksia muun muassa nimeen, kansalaisuuteen, fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sosiaaliseen turvaan ja koulutukseen. Tämän lisäksi YK on vuonna 1989 hyväksynyt yleiskokouksessaan Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka perustuu ihmisoikeuksien kuulumisen kaikille maailman ihmisille syntymästä alkaen. Se tuli voimaan Suomessa vuonna 1991 ja se myös sitoo valtioita oikeudellisesti.

 

Lasten oikeudet on YK:ssakin määritelty koska lapset ovat heikkoja ja haavoittuvia eivätkä pysty useinkaan puolustamaan itseään mitenkään aikuisilta (tai joskus toisilta lapsiltakaan). Näille pienimmille ja heikoimmille halutaan tällaisilla suurilla julistuksilla tuoda huomiota ja antaa oikeuksia ihmisarvoiseen elämään.

 

Huono puoli abortissa tapetun vauvan kannalta oli että hän ei koskaan ehtinyt syntyä joten kukaan ei puolusta hänen oikeuksiaan. Ainoa jonka oikeuksia puolustettiin kiivaasti yhteiskunnan taholta oli hänen äitinsä, ja erityisesti hänen oikeuttaan ryhtyä tappamaan ihmiselämää.

 

No mitä tämä abortin tekevä äiti saavuttaa teollaan? Hän pääsee ikävästä asiasta eroon! Raskaus on hänelle tällä kertaa ikävää vaivannäköä ja menisi omat suunnitelmat ihan pieleen. Raskaus ei tällä kertaa sopinut suunnitelmiin. Jotkut teettävät abortin vain jotta voisivat jatkaa huoletonta elämää, matkailla ja sen sellaista. Se nyt vaan oli ikävää että se vauva jouduttiin tappamaan mutta pääasia että naisen oikeudet tulivat turvatuiksi ja hän nyt säästyi ikäviltä seurauksilta kun meni harrastamaan seksiä ja ehkäisy petti tai unohtui kokonaan.

 

Minusta tällaisissa tapauksissa naisten oikeuksista puhuminen on irvokasta ja häpeällistä. Kun sanotaan että naisella on oikeus kehoonsa ja siten abortti on hänen asiansa, tarkoitetaan itse asiassa että naisten pitää saada harrastaa seksiä rauhassa välittämättä seurauksista. Mutta ei mitään uutta maan päällä. Antiikin aikoina jo vauvoja jätettiin kadulle kuolemaan (koirienkin syötäväksi), syystä tai toisesta. Usein juuri tytöt saivat tämän kohtalon osakseen. Aika on nykyään eri, lopputulema on sama: puolustuskyvytön ihmiselämä lopetetaan kun siitä koituisi riesaa.

 

Toki on erikoistapauksia joissa asiat eivät ole näin mustavalkoisia, vaikkapa tilanne jossa naisen henki on vakavassa vaarassa jos raskauden annetaan jatkua tms. Suuri osa aborteista tehdään kuitenkin aivan muista syistä. Minäkin tiedän abortin tehneitä naisia. Ei heistä kukaan terveytensä takia ko operaatiota tehnyt eikä yhdessäkään kuulemassani tapauksessa raskaus saanut alkua väkisinmakaamisesta. Kaikissa näissä tapauksissa nainen oli itse halunnut seksiä ja kaikissa touhuttiin avioliiton ulkopuolella. Toki voihan perustelut olla samat vaikka touhuttaisiin avioliitossakin.

 

Mutta entäpä ne naiset jotka eivät saa lapsia? He jotka vuodesta toiseen odottavat raskaaksi tulemista mutta eivät tule. He jotka käyvät hedelmöityshoidoissa jotta tulisivat raskaaksi. Entäpä ne naiset jotka menettävät lapsensa keskenmenoon? Näyttelijätär Nicole Kidman menetti aikoinaan kaksi vauvaa keskenmenoon. Hän kommentoi vastikään asiaa näin:

 

That yearning. Its a huge, aching yearning. And the loss! The loss of a miscarriage is not talked about enough. Thats massive grief to certain women. Nicole Kidman to Tatler magazine.

 

Suomeksi siis: Se kaipuu [saada lapsi]. Se on valtava kipeä kaipuu. Ja menetys! Keskenmenosta johtuva lapsen menetys, siitä ei puhuta tarpeeksi. Siitä koituu joillekin naisille valtava suru.

 

Nicole Kidman puhuu keskenmenossa lapsen menetyksestä. Siis kun vauva kuolee kohtuun, siinä menetetään lapsi. Samalla logiikalla jos vauva tapetaan abortilla, siinä menetetään myös lapsi! Tässä ei ole lopulta väliä ajatteletko sen syntymättömän vauvan lapsena vai ajatteletko että syntyessään hän on vasta lapsi. Molemmissa tapauksissa lopputulema on sama: Menetetään lapsi. Abortissa vain äidin vatsassa olevan vauvan ei anneta kasvaa lapseksi (jos siis ajattelet että äidin vatsassa kasvava vauva ei ole lapsi). Vauva tapetaan siis ennen aikojaan.

 

Oletetaan keskustelun vuoksi että olento joka kasvaa äidin vastassa ei ole ihminen vaan se on solumassaa (kuten jotkut asian määrittelevät). Tällöin jos joku teollaan aiheuttaa tämän olennon kuoleman, hän ei loogisesti pääteltynä syyllisty oikeastaan mihinkään rikokseen. Solumassalla kun ei ole juuri oikeuksia?

 

Miten asiaan suhtautuu äiti joka Nicole Kidmanin lailla haluaa lapsen palavasti?

Hän tuskin ajattelee sisällään kasvaneen vauvan kuoleman aiheuttajasta tai itse kuolemasta mitään positiivista. Hän ei ajattele että ”no hups, nyt kuoli möykky solumassaa”.

Hänelle vatsassaan kasvanut ihmiselämä ei ole solumassaa vaan vauva, lapsi, kaivattu perheenlisäys.

 

Solumassasta puhuvat ne jotka haluavat tyynnyttää syyttävän omantuntonsa.

 

Ne abortin tehneet lukemattomat suomalaiset naiset jotka potevat abortin takia syvää surua sisällään , voivat myös valehdella itselleen ja puhua solumassasta (sen sijaan että puhuisivat tappamastaan vauvasta). Samalla logiikallahan me kaikki aikuisetkin olemme vain solumassaa. Mutta kun me olemme paljon muutakin kuin kasa soluja, olemme Jumalan kuviksi luotuja ainutlaatuisia eläviä, tuntevia ja ajattelevia olentoja. Me emme ole vain fyysisiä kokonaisuuksia vaan meissä on Jumalan henki.

 

Ei kukaan voi väittää tosissaan että elämä on syntynyt elottomasta aineesta itsekseen. Ei ainakaan tieteellisesti perusteltuna totuutena. Kukaan ei ole ikinä tieteellisesti todentanut sellaista ihmettä tapahtuneen, joten tällainen väite on pelkkä uskomus tieteen näkökulmasta. Aikamme huippuinsinöörit onnistuvat tekemään kömpelösti liikkuvia robotteja ja lehdet kirjoittavat suurena saavutuksena jos robotin pää eli ”tekoäly” osaa puhua. Tällaisten tekemiseen on kulunut valtava määrä työtä, rahaa ja vaivaa sekä valtavia älyllisiä ponnisteluita. Emme kuitenkaan voi kuvitellakaan että ihminen osaisi rakentaa robotin joka pystyisi lisääntymään. Tai jos sellaisen suuren saavutuksen onnistuisimme tekemään, ei kukaan järkevä sanoisi että ”no tollasiahan nyt syntyy sattumaltakin”. Miten kukaan älykäs ihminen voi siis vakavissaan väittää että elämä on syntynyt sattumalta ”otollisissa olosuhteissa” ja alkanut lisääntymään itsekseen. Sehän on aivan hullu ajatus.

 

Mutaatio on sama kuin kopiointivirhe. Wikipedia: Mutaatio eli perimän muutos on satunnainen muutos eliön perimäaineksen DNA:n tai joskus RNA:n nukleotidijärjestyksessä. Yksinkertaisimmillaan se on pistemutaatio, yhden emäsparin vaihdos tai yksittäisen nukleotidin (emäksen) lisääminen tai poisto nukleotidijärjestyksessä. Muutos voi sijaita geeniä ohjelmoivalla alueella tai sen ulkopuolella.

 

Tiedämme että ihmisissä esiintyvät mutaatiot aina kadottavat tietoa, meistä tulee geeniperimältämme köyhempiä mutaatioiden seurauksena. Jotkut mutaatiot jopa aiheuttavat vakavia kehityshäiriöitä. Et ole nähnyt koskaan yhtäkään mutaatiota jossa ihmiselle olisi tullut jokin täysin uudenlainen toimiva elin saatika useiden elinten keskinäinen toimiva systeemi. Näin et voi perustella mitenkään jos uskomusta että esi-isäsi olisi ollut apinan kaltainen ja kaikki elämä olisi kehittynyt alkulimasta. Mutaatiot ovat siis kopiointivirheitä. Ne eivät synnytä monimutkaisia elimiä tai rakenteita, ne tuhoavat tietoa ihmisen perimässä. Näin ainoa järkevä tai looginen ratkaisu ihmisen olemassaoloon on että joku on rakentanut ihmisen. Tarvitaan kasa huippuinsinöörejä rakentamaan tekoäly ja robotille puhuva pää, samoin tarvitaan Jumala joka loi ihmisen joka ei vai puhu ja ajattele, vaan myös tuntee ja kokee asioita ja osaa ilmaista tunteitaan. Jumala on luonut ihmisen joka kykenee elämään maan päällä, jolla on käytettävissään luonnon resurssit hengissäpitimikseen ja joka kykenee lisääntymään kumppaninsa kanssa.

 

Jumala on antanut meille ihmisille ohjeistuksen että seksi kuuluu vain parisuhteeseen. Jumala on antanut myös ohjeen olla murhaamatta ihmiselämää. Lisäksi Jumala on Raamatun kirjoituksissa sanonut että hän pitää jo sikiövaiheessa kasvavaa vauvaakin arvokkaana, omana luomuksenaan.

 

Oletko muuten tiennyt että joskus abortoitu vauva saattaa jäädä eloon! Tällöin sen annetaan jossakin tapauksissa kuolla nälkään. Nyt jos verrataan tällaista elossa olevaa abortoitua vauvaa vaikkapa keskoseen, on eroa lopulta hyvin vaikea vetää. Ja moraalisesti eroa näiden kahden tapauksen hoitamisen välillä on täysin mahdotonta tehdä. Miten kukaan voi sanoa että on moraalisesti oikein antaa elävän ihmisen kuolla nälkään? Nimittäin eikö keisarin leikkauksella syntynyt vauva ole ihminen? Miten sitten eroaa vauva joka on abortoitu pois äidin vatsasta? Toisessa tapauksessa vain hoitohenkilökunta näkee kovasti vaivaa että lapsi selviäisi, toisessa toivotaan että kunhan kuolisi mahdollisimman nopeasti pois. Jos sanot että ei se abortoitu sikiö kuitenkaan selviäisi elossa, kysyn että miksi sitten piti abortoida se?

 

Oletko ikinä ajatellut miten abortti oikein tapahtuu? Että se vauva joka siellä kasvaa ja kehittyy ja tuntee, yhtäkkiä imetään imurilla kuolemaan. Voisi kuvitella ettei se mukavalta tunnu kenestäkään kun yhtäkkiä keho aletaan imuroimaan muusiksi. Ei kukaan osaa olla niin julma ihmiselle kuin toinen ihminen. Erityistä julmuutta minusta osoittaa äiti joka haluaa surmata oman lapsen kohtuunsa ja kaikki vain sen takia ettei itselle koituisi vaivaa. Etenkin kun sen vauvan voisi vaikka antaa adoptioon sellaisille perheille jotka eivät lasta voi saada mutta lapsen haluaisivat.

 

Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi.

Antti

Ps. Jos sinä tunnet katumusta abortin takia tai siksi että olet suositellut sellaista jollekin, vielä ei ole liian myöhäistä kääntyä pahoilta, itsekkäiltä ja Jumalattomilta teiltäsi, tehdä parannus ja palata Jumalan luo. Jeesuksen armo ulottuu murhaajiinkin. Jeesus antoi henkensä ristillä jotta sinäkin voisit pelastua sillä kaikki me olemme syntiä tehneet (ja kaikki vääryys on syntiä) ja kaikki tarvitsemme Hänen armoaan.

 

Rakkaus on aina rakkautta?

Rakkaus on aina rakkautta?

13.5.2018

Olen kuullut tuota lausahdusta viimevuosina silloin tällöin kun halutaan kuulijalta hyväksyntää homoseksuaalisuuden harjoittamiseen. Vaikeahan se on väittää vastaan kun joku kysyy että mikseivät Jumalan mielestä sitten homot/lesbot saa rakastaa toisiaan, miksi vain heterot?

Tämän kysymyksen taustalla on ajatus siitä että ihmisen tuntemukset ja halut määrittävät sen mikä on kullekin oikein tai väärin. Jos ihminen kokee tuntevansa rakkautta toista ihmistä kohtaan, se ei tämän kysyjän mielestä voi olla väärin. Kukapa voisi tuomita rakkauden vääräksi?

Rakkaus näyttäisi näin olevan kaiken tuomitsemisen, arvostelemisen ja arvioimisen ulottumattomissa. (Me ihmisethän emme saisi tuomita hengellisessä mielessä toisiamme laisinkaan vaan se on Jumalan tehtävä).

Keskustelun vuoksi, oletetaan absoluuttiseksi kiistämättömäksi arvoksi ja oikeudeksi ihmisen tuntema rakkaus. Kutsutaan tätä rakkauden periaatteeksi.

Rakkauden periaatteen olemassaolon oikeutuksen testaamiseksi voidaan valita muutama yksinkertainen tapaus.

Testi 1.

Aikuinen mies ja nainen tapaavat ravintolassa. Nautittuaan alkoholia heidän estonsa höltyvät ja luontaiset seksuaaliset himonsa johtavat heidät saman peiton alle harrastamaan seksiä.

He tuntevat yön tunteina hekumaa ja osoittivat hellyyttä molemmin puolin. He saattavat jopa kuiskata toisilleen että rakastavat toisiaan. Kuitenkin aamun tultua (ja pään selvittyä) kumpikaan heistä ei halua aloittaa yhteistä elämää eikä edes tavata toisiaan uudelleen kuin korkeintaan seksin merkeissä. Puhekielessä sanotaan että he ”rakastelivat”. Vaihtoehtoisesti kumpikin ovat tahoillaan naimisissa.

Testi 2.

Aikuinen nainen ihastuu giljotiiniin. Hän antaa sille nimen ja katsoo sitä hellästi. Nainen tuntee voimakkaita (jopa seksuaalisväritteisiä) tuntemuksia aina kun astuu samaan huoneeseen giljotiinin kanssa. Nainen kutsuu tuntemuksiaan rakkaudeksi. (tästä oli vastikään artikkeli yle:llä)

Testi 3.

Aikuinen mies ihastuu hevoseen. Hän sanoo menevänsä tämän kanssa naimisiin. Hän kutsuu hevosta rouvakseen ja viettää jonkinlaista hääjuhlaa jossa hevosen pään päälle laitetaan valkea huntu. Mies sanoo rakastavansa hevosta.

Testi 4.

Aikuinen nainen on nuoren kasvatuskodissa olevan teini-ikäisen tytön luottoaikuinen ja saa työstään yhteiskunnalta palkkaa. Naisesta tulee tytölle se kaikkein tärkein ja luotetuin aikuinen jolle kerrotaan salaisuudetkin. Nainen juo itsensä juovuksiin, juottaa tytön juovuksiin ja pakottaa tämän seksuaalisiin tekoihin itsensä kanssa. Nainen sanoo että oli syvästi rakastunut tyttöön.

Testi 5.

Miehet ovat homojuhlissa ja käyttävät kristallihuumetta jotta sosiaaliset estot häviäisivät ja he voisivat harjoittaa vapaasti seksiä toistensa kanssa, tuntematta omantunnon syytöksiä tai rajoittuneisuutta. He saattavat sanoa että heidän kanssakäymisessään on kyse homojen välisestä rakkaudesta.

Näitä testitapauksiahan voisi luetella enemmänkin ja kieroutuneempia en viitsi edes ottaa esille, eiköhän kaikille tule asian ydin selville muutoinkin. Kaikista mainituista testikeisseistä olen lukenut viimevuosien aikana lehdistä tai katsellut niistä kerrottavan televisiossa. Ja tuo testitapaus 1 nyt tietysti on arkirealismia jota ei suurin osa väestöstä pidä lainkaan pahana (ainakaan jos osapuolet eivät ole naimisissa tahoillaan). Useimmat tapauksista ovat artikkeleista jotka on julkaistu valtamediassa viimeisen vuoden-parin sisällä.

Huomaamme että yhdessäkään tapauksessa ei ole kyse sellaisesta rakkaudesta jota äiti (tai isä) tuntee lastaan kohtaan mieleltään terveessä perheessä. Huomaamme että yhdessäkään testitapauksessa ei ole myöskään kyse sellaisesta rakkaudesta jota lapsi tuntee vanhempaansa kohtaan mieleltään terveessä perheessä. Yhdessäkään testitapauksessa ei ole kyse sellaisesta rakkaudesta jota sisarukset tuntevat toisiaan kohtaan mieleltään terveessä perheessä.

Kreikan kielessä on kolme erillistä sanaa joiden merkitykset sisältyvät suomen kielen sanaan rakkaus: Eros, Philia ja Agape.

Eros: Eroottinen tai romanttinen side/suhde.

Philia: Ystävysten välinen side/suhde.

Vaikkakin sekä eroksen että philian kohteina ovat toiset ihmiset, niiden molempien motiivina voi olla (jopa pelkästään) henkilön omien tarpeiden tyydytys ja itsensä varjeleminen/suojeleminen. Molemmat ”rakkauden” muodot tuottavat harjoittajalleen tyydystä. Molemmissa voi olla elementtinä antaminen mutta antamisen motiivina on saada vastineeksi jotakin takaisin itselleen.

Sekä eros että philia perustuvat ihmisen tunteisiin.

Agape: Pyyteetön side/suhde.

Agape tarkoittaa täydellisesti itsenäsi uhraamista toisen hyväksi. Se on toimintaa jota ei motivoi oma etu, omat mielihalut tai itsesuojelu. Agapen motiivina on toisen/toisten etu ja hyvinvointi. Uudessa testamentissa agape sanalla kuvataan Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan, aviopuolisoiden rakkautta toisiaan kohtaan ja uskovan rakkautta vihollisiaan kohtaan. Agape rakkaus on toimintaa. Se tarkoittaa että toimimme toisia kohtaan edellä mainituin motiivein. Se tarkoittaa että käytämme mieltämme ja resurssejamme toisten hyväksi, ilman että saamme siitä hyötyä vastineeksi. Agape ei perustu meidän tunteisiimme.

Testitapauksissamme kaikki ihmisten kokemat tuntemukset voidaan määritellä kategoriaan eros (tai jotkut ehkä myös kategoriaan philia). Millään testitapauksella ei ole mitään tekemistä agapen kanssa. Kaikissa testitapauksissa toiminta perustui omien halujen/tarpeiden tyydyttämiseen.

Ihminen voi myös tuntea pakkomiellettä tai toisenlaista halua/himoa/vetoa ihmisiin/asioihin jotka eivät varsinaisesti ole noiden kategorioiden määritelmien mukaisia siteitä/rakkautta.

Testin lopputulema on siis että kaikki ihmisen rakkaudeksi kokema, väittämä tai luulema ei olekaan yhtä ja samaa yhdenvertaista rakkautta: Rakkauden nimellä kulkee monenlaisia haluja/tuntemuksia/tekemisiä.

Mutta eikö pääasia ole että on edes jonkinlaista rakkautta? Rakkauden vastakohtanahan saatetaan pitää vihaa, ja sitähän me kukaan emme halua osaksemme ja suurin osa meistä ei myöskään itse halua tuntea vihaa, tietäen sen mieltä syövyttävän vaikutuksen ja voiman.

Testitapaus nro 4 on yksi esimerkki (monista) joka osoittaa että kaikki ihmisen rakkautena kokema ei ole useimpien muiden mielestä moraalisesti oikein. Ei vaikka ihminen kokisi sen itse miten oikeana ja hyvänä tahansa. Me ihmisethän olemme mestareita valehtelemaan itsellemme ja punomaan valheiden verkon jolla saamme käärittyä moraalisesti kyseenalaiset tekomme tai halumme viattomuuden/hyvyyden viittaan. Yleisenä huomiona sanottakoon että uskovat osaavat myös sortua tekopyhyyteen ja meidänkin on terveellistä katsoa välillä peiliin ja muistaa että myös uskovaiset kykenevät tällaiseen toimintaan.

Moraalista oikeutusta tuolle testitapaus 4:n toiminnalle ei tule vaikka samankaltaisesti kokevia ihmisiä olisi useita. Raiskaajan tai pedofiilin tuntema ”rakkaus” uhriaan kohtaan ei ole moraalisesti oikein vaikka hän itse kokisi sen miten vahvasti tahansa ja miten oikeutettuna tahansa. Useimpien meidän mielestä tällaisilla teoilla ei koskaan tule olemaan moraalista oikeutusta vaikka suurin osa asiaa arvioivasta ihmisjoukosta puolustaisikin sitä.

Ajatellaan vaikkapa tilannetta jossa on 100 ihmisen joukko. Näistä 1 on pedofiili ja 1 raiskaaja. Yleinen mielipide (98) on sitä mieltä että näiden kahden halut eivät ole moraalisesti hyväksyttäviä.

Entä jos 100 ihmisen joukkoon valitaan 96 pedofiilia, 2 raiskaajaa ja 2 perinteisen käsityksen omaavaa ihmistä. Nyt enemmistön mielestä heidän tuntemuksensa ovat oikeutettuja ja heidän tulee saada harjoittaa ”rakkauttaan”. Nämä 96 pedofiilia saattavat olla sitä mieltä että raiskaaminen on edelleen tuomittavaa. Eli heidän mielestään heidän toimintansa on moraalisesti sallitun puitteissa kunhan vaan kaikki osapuolet ovat toiminnassa mukana omasta halustaan ja omasta vapaasta tahdostaan. Heitä ei haittaa vaikka toinen osapuoli olisi 10 vuotias.

Näiden yksinkertaisien ajatuskokeiden perusteella voidaan todeta:

Ihmisen oma tuntemus ei voi olla universaalin totuuden määritelmä. Eihän painovoimakaan muutu epätodeksi vaikka meistä tuntuisi siltä ettei se ole totta. Ihmisen oma tuntemus on tietysti osa totuuden kokonaisuutta muttei se voi muuttaa oikeata vääräksi eikä päinvastoin. Totuus on riippumaton ihmisten mielipiteistä.

Raamatun mukaan Jumala on totuus ja Hän on myös rakkaus. Raamattu sanoo:

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3
16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

Uuden testamentin kreikankielisissä alkuteksteissä käytetään sanaa agape kun puhutaan Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Näin Jumalan rakkautta ei voi verrata mitenkään koskaan vaikkapa naisen ja miehen toisiaan kohtaan tunteman seksuaalisen himon kanssa. Ja kuitenkin suomenkielessä molempien kuvaamiseen käytetään sanaa rakkaus. Kaikki rakkaus ei siis ole samanlaista eikä keskenään yhdenarvoista. Kaikki himon ja halun tuntemukset eivät edes ole rakkautta. Suomekielessäkin himo ja halu ovat omia sanojaan, silti usein puheessa käytetään sanaa rakkaus vaikka tarkoitetaan himoa tai halua.

Lopuksi, häissä kuulee usein siteerattavan seuraavaa Raamatun lukua. Jos Raamattu ei ole sinulle kovin tuttu, toivon tämän kirjoitukseni valossa sinussa heräävän ajatuksia ja tuon korinttilaiskirjeen luvun tekstin avautuvan sillä tavalla kuin Jumala sen on tarkoittanut. Kannattaa lukea ihan koko 1. korinttolaiskirje (ja koko Raamattukin!)

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13

1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.
4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.
9. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
10. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.
13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

Jumalan siunausta, armoa ja rauhaa sinulle ja perheellesi.

Antti

Lihan käsivarsi ja Rigor mortis

Lihan käsivarsi ja Rigor Mortis

15.4.2018

Tämän viikonlopun aikana on noussut mieleen sanat: Midian, Rigoris mortis ja Lihan käsivarsi.

Googlen kautta löysin vain termin: Rigor mortis = Kuolon kankeus. (Latinaksi sana rigoris on yksikön genetiivi sanasta rigor.)

Noista sanoista inspiroitui tämä kirjoitus.

TOINEN AIKAKIRJA 32

1. Näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanherib,
Assurin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan, piiritti sen varustettuja kaupunkeja ja aikoi valloittaa ne itsellensä.
2. Kun Hiskia näki Sanheribin tulevan ja olevan aikeessa sotia Jerusalemia vastaan,
3. neuvotteli hän päämiestensä ja urhojensa kanssa tukkiaksensa vesilähteet, jotka olivat kaupungin ulkopuolella; ja he kannattivat häntä siinä.
4. Niin kokoontui paljon kansaa, ja he tukkivat kaikki lähteet ja puron, joka juoksee sen seudun läpi; sillä he sanoivat: ”Miksi Assurin kuninkaat tultuansa löytäisivät vettä viljalti?”
5. Ja hän rohkaisi mielensä, rakensi koko revityn osan muuria ja korotti torneja ja teki sen ulkopuolelle toisen muurin, varusti Millon Daavidin kaupungissa ja teetti paljon heittoaseita ja kilpiä.
6. Ja hän asetti sotapäälliköitä kansalle ja kokosi heidät luoksensa aukealle kaupungin portin eteen ja puhui ystävällisesti heille ja sanoi:
7. ”Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa; sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssansa.
8. Hänen kanssansa on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa.” Ja kansa luotti Hiskian, Juudan kuninkaan, sanoihin.
9. Tämän jälkeen Sanherib, Assurin kuningas, ollessaan itse koko sotavoimansa kanssa Laakiin edustalla, lähetti palvelijoitansa Jerusalemiin Hiskian, Juudan kuninkaan, luo ja kaikkien Jerusalemissa olevien Juudan miesten luo ja käski sanoa:
10. ”Näin sanoo Sanherib, Assurin kuningas: Mihin te luotatte, kun jäätte Jerusalemiin saarroksiin?
11. Eikö Hiskia viettele teitä ja saata teitä kuolemaan nälkään ja janoon, kun hän sanoo: Herra, meidän Jumalamme, pelastaa meidät Assurin kuninkaan käsistä?
12. Eikö tämä sama Hiskia ole poistanut hänen uhrikukkuloitansa ja alttareitansa ja sanonut Juudalle ja Jerusalemille näin: ’Yhden ainoan alttarin edessä on teidän kumartaen rukoiltava ja sillä uhreja poltettava’?
13. Ettekö tiedä, mitä minä ja minun isäni olemme tehneet muiden maiden kaikille kansoille? Ovatko näiden maiden kansain jumalat voineet pelastaa maatansa minun käsistäni?
14. Onko kukaan minun isieni tuhoamien kansojen kaikista jumalista voinut pelastaa kansaansa minun käsistäni? Kuinka sitten teidän Jumalanne voisi pelastaa teidät minun käsistäni?
15. Älkää siis antako Hiskian näin pettää ja vietellä itseänne älkääkä uskoko häntä, sillä ei minkään kansan eikä minkään valtakunnan jumala ole voinut pelastaa kansaansa minun käsistäni tai minun isieni käsistä, saati sitten teidän Jumalanne: ei hän pelasta teitä minun käsistäni.”
16. Ja hänen palvelijansa puhuivat vielä enemmän Herraa Jumalaa ja hänen palvelijaansa Hiskiaa vastaan.
17. Hän kirjoitti myös kirjeen herjatakseen Herraa, Israelin Jumalaa, ja puhuakseen häntä vastaan; siinä sanottiin näin: ”Niinkuin muiden maiden kansain jumalat eivät ole pelastaneet kansojansa minun käsistäni, niin ei Hiskiankaan Jumala ole pelastava kansaansa minun käsistäni”.
18. Ja Jerusalemin kansalle, jota oli muurilla, he huusivat kovalla äänellä juudankielellä nostaakseen heissä pelon ja kauhun, että saisivat kaupungin valloitetuksi.
19. Ja he puhuivat Jerusalemin Jumalasta niinkuin muiden maiden kansain jumalista, jotka ovat ihmiskätten tekoa.

20. Mutta kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, rukoilivat tämän tähden ja huusivat taivaan puoleen.
21. Silloin Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki sotaurhot, ruhtinaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä, niin että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa. Ja kun hän kerran meni jumalansa temppeliin, kaatoivat hänet siellä miekalla ne, jotka olivat lähteneet hänen omasta ruumiistansa.
22. Näin Herra vapahti Hiskian ja Jerusalemin asukkaat Sanheribin, Assurin kuninkaan, käsistä ja kaikkien käsistä, ja hän johdatti heitä joka taholla.

23. Ja monet toivat Herralle lahjoja Jerusalemiin ja Hiskialle, Juudan kuninkaalle, kalleuksia; ja hän kohosi sen jälkeen kaikkien kansojen silmissä.
24. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Niin hän rukoili Herraa, ja hän vastasi hänelle ja antoi hänelle tapahtua ihmeen.
25. Mutta Hiskia ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi; sentähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha.
26. Mutta kun Hiskia
nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä.
27. Hiskialle tuli ylen paljon rikkautta ja kunniaa; hän hankki itselleen aarrekammioita hopeata, kultaa, kalliita kiviä, hajuaineita, kilpiä ja kaikkinaisia kallisarvoisia kaluja varten,
28. varastohuoneita jyvä-, viini- ja öljysatoa varten ja talleja kaikenlaisille juhdille ja karjalaumoja tarhoihin.
29. Myös rakennutti hän itsellensä kaupunkeja ja hankki suuret laumat pikkukarjaa ja raavaskarjaa, sillä Jumala oli antanut hänelle ylen suuren omaisuuden.
30. Hiskia myös tukki Giihonin veden yläjuoksun ja johti veden alas, länteenpäin, Daavidin kaupunkiin. Ja Hiskia menestyi kaikessa, mitä hän teki.
31. Niinpä Jumala ainoastaan koetellakseen häntä ja tullakseen tuntemaan kaiken, mitä hänen sydämessään oli, jätti hänet Baabelin ruhtinasten lähettiläiden valtaan, jotka olivat lähetetyt hänen luokseen tiedustelemaan ihmettä, joka oli tapahtunut maassa.

Miten ajankohtainen aihe tämä Raamatun kohta on vielä tänäkin päivänä. Tänäkin päivänä uskovan/uskovien tilanne saattaa näyttää toivottomalta jos sitä katsoo maallisista lähtökohdista. Sielun vihollisen ylivoima on monissa asioissa maallisesta näkökulmasta aivan murskaavan ylivoimainen. Kuitenkin yhä tänäänkin Jumala on voimallisempi kuin mikään ihmislihan aikaansaannos, oli se sitten joukkojen lukumäärä, ihmisviisaus tai tekniset saavutukset tai mitä tahansa.

Yhä tänään, kuten ennenkin, ihminen on pohjimmiltaan sydämeltään paatunut ja paha ja taipuvainen ylpistymään voitoista jotka on saavutettu yksinomaan Jumalan voimalla ja Hänen ansiostaan.

Usein ihminen sortuu luottamaan ns. lihan käsivarteen uskon asioissakin. Saatamme lukea vaikkapa USAssa olevista mega seurakunnista joissa seurakunnan viikottaiseen kokoontumiseen tulee tuhansia uskovia. Onko tällainen megaseurakunta hengellisesti voimallisempi kuin vaikkapa pieni seurakunta jossa saattaa kokoontua viikottain vain muutama uskova? Eikö luontaisesti pyrikin tulemaan ajatus että megaseurakunta olisi voimallisempi?

Toinen oivallinen esimerkki lihan käsivarresta ja Jumalan voimasta on kertomus Gideonista. Gideonin sankaritarinassa Jumalan armosta ja Hänen voimallaan Gideon ja pikkuruinen joukko (300 miestä) sai murskavoiton lukumäärältään ja varustukseltaan massiivisen ylivoimaisesta vihollisesta. (Tuomarien kirja 6-7).

TUOMARIEN KIRJA 6

1. Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja
Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.

2. Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat.
3. Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa.
4. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja.
5. Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään.
6. Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden; ja israelilaiset huusivat Herraa.
7. Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden,

8. lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä;
9. minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä; minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa.
10. Ja minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni.”
11. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13. Niin Gideon vastasi hänelle: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin.”
14. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”.
15. Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.”
16. Herra sanoi hänelle: ”
Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen”.

 

Eräs huomion arvoinen asia on se syy miksi Herra antoi israelilaiset Midianin riepoteltavaksi: Ne israelilaisten teot jotka olivat Herran silmissä pahoja.

 

Toinen kuningasten kirja 6

8. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa kanssa ja sanoi: ”Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin”.
9. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan: ”Varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne”.
10. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti.
11. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille: ”Ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta?”
12. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi: ”Ei niin, herrani, kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi”.
13. Hän sanoi: ”Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni”. Ja hänelle ilmoitettiin: ”Katso, hän on Dootanissa”.
14. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin.
15. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä me nyt teemme?”
16. Hän sanoi: ”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa”.
17. Ja Elisa rukoili ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi”. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä.

18. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: ”Sokaise tämä väki”. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.
19. Ja Elisa sanoi heille: ”Ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte.” Ja hän vei heidät Samariaan.
20. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa: ”Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät”. Silloin Herra avasi heidän silmänsä, ja he näkivät; ja katso: he olivat keskellä Samariaa.
21. Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle: ”Surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät?”
22. Hän sanoi: ”Älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekallasi ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän syödä ja juoda; menkööt sitten takaisin herransa luo.”
23. Niin tämä valmisti heille suuren aterian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään; ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan.

 

Vaikka maallisin perustein katsottuna tilanteemme saattaa näyttää toivottamalta koska meillä on niin vähän resursseja viholliseen verrattuna, meillä Jeesuksen omilla on silti aina hengen maailmassa ylivoimaiset resurssit puolellamme (olettaen että kuljemme Pyhän Hengen johdossa ja puolustamme todellista totuutta eli Jumalan totuutta, totuudeksi kun nykyään kutsutaan pääasiassa ihmisten mielipiteitä).

 

Kirje roomalaisille 12

9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
11. Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.
12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
13. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.
14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.
17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”.
20. Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”.
21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

Jeesus kertoi vertauskuvan kahdesta pojasta:

 

Matt 21

28. Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani’.
29. Tämä vastasi ja sanoi: ’En tahdo’; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.
30. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: ’Minä menen, herra’, mutta ei mennytkään.
31. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen”. Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.
32. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.

 

Jumalan tahdossa kulkeminen on siis tekoja eikä sanoja. Elävä usko on tekoja! Elävä usko on ojentautumista Jumalan sanan mukaan (eli Raamatun). Ajattele että Jeesus kertoi tuon esimerkillisen pojan olleen niin rehellinen että tämä myönsi isälleen ettei edes tahdo mennä tekemään isänsä pyytämää työtä, mutta asiaa harkittuaan meni silti!

 

 

Kirje galatalaisille 5

19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.
24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

 

Ristiinnaulitsemisen tarkoitus on surmata ihmisen keho. Kuollessamme kehomme muuttuu pian kuolon kankeaksi (Rigor mortis). Kuolonkankeus kuitenkin lakkaa jonkin ajan kuluttua. Raamatussa Jumala vertauskuvalla ilmaisee että samoin kuin Jeesus kirjaimellisesti ristiinnaulittiin ja kuoli, samoin meidän tulee kuvainnollisesti kuollettaa lihamme halut ja teot. Kuollut ruumis ei enää tottele himoja ja haluja.

Meillä on kuitenkin Jumalan luoma maallinen elävä keho jossa meidän iankaikkinen henkemme asuu. Tämä keho, joka on alistettu syntiinlankeemuksen seurauksena katoavaisuuden alle (ja on alennustilassa (fil 3:21)), haluaa ja himoitsee asioita jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Usein himoja ja haluja vastaan taisteleminen on vaikeinta juuri ensialkuun. Jeesus tietää heikkoutemme ja auttaa meitä pyrkimyksissämme. Edellä mainituissa Raamatun kertomuksissa Israel oli lakannut kulkemasta Jumalan tahdon mukaan ja lähtenyt seuraamaan omia halujaan (lihan haluja). Tästä seurasi rangaistus (toki Jumala oli ja on edelleen pitkämielinen ja Hän kutsuu meitä kaikkia palaamaan takaisin yhteyteensä ennenkuin rankaisee meitä).

 

Kirje Roomalaisille 8

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6.
Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7.
sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8.
Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet,
olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä
kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

 

Ensimmäinen Pietarin kirje 4

1. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä –
2. ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.
4. Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
6. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.
7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”.
9. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta.
10. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
11. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
16. mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
18. Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”
19. Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

 

Näin tulen johtopäätökseen. Jumalan lapsella on pyhityksessä kulkiessaan aina hengen maailmassa murskaava ylivoima puolellaan. Pyhityksessä kulkeminen vaatii kilvoittelua. Pyhityksessä kulkeminen vaatii joskus koviakin ponnisteluja, sillä lihan himot kun ovat eri ihmisillä erilaisia. Kehottakaamme toinen toistamme parannukseen ja hyviin tekoihin sillä aika on paha ja nykyinen maailma muistuttaa jo hyvin läheisesti niitä kuvauksia jotka Raamatun mukaan vallitsevat juuri ennen Jeesuksen paluuta takaisin kuningasten kuninkaana.

 

Jumalan armoa ja siunausta sinulle ja läheisillesi,

Antti

 

 

Profetia Rukouspaikalla

8.6.2017

Rukouspaikalla pari vuotta sitten erään uskovan saama sana jonka pohjalta kehotamme kaikkia sivustollamme kävijöitä pohtimaan omaa hengellistä tilaansa ja tekemään parannusta: ”Tämä maailma on talletettu tulelle, jolla on korva kuulkoon. Se joka ei usko tulee tuhoutumaan. Menkää ja kertokaa tämä.” Otimme noin vuosi sitten tämän viestin pois sivuiltamme ajatellen että ihmiset pitävät meitä ihan kaheleina jos tällaisia ilmoituksia alamme tänne laittamaan. No uskosta osattomathan pitävät uskovia kuitenkin kaheleina joten se ei muutu tästä viestistä miksikään. Siis, anteeksi rakas taivallinen isä, Jeesuksen nimessä teemme parannusta nyt laittaen tämän taas kaikkien nähtäville.

Halut, himot ja minuus

kirjoitus Rukouspaikan sivuille joulukuu 2017

 

Päivitys 27.1.2018 Lisätty tämän kirjoituksen loppuun joitakin internetistä lukemiani kirjoituksia ja katsomiani videoita joihin tekstissä viittaan. Lisäksi lisätty linkki lesboudesta eheytyneen naisen todistukseen Jumalan ihmeellisestä yliluonnollisesta muuttavasta voimasta ja ylenpalttisesta armosta (Room 5:20).

 

Tuttavan pieni (alle kouluikäinen) poika ilmaisi että häntä pitäisi yhtäkkiä alkaa kutsua tytön nimellä ja hän halusi myös pukeutua mekkoon. Lapsi (poika) siis halusikin yhtäkkiä olla tyttö.

Tuttava (pojan äiti) oli sitä mieltä että poikansa toiveita pitää noudattaa, eikä pojan isäkään ilmeisesti vastustanut ajatusta (en ole tästä ihan varma sillä pojan vanhemmat erosivat hieman sen jälkeen kun poika sai ajatuksen että häntä pitääkin kutsua tytöksi). Tuttavan mielestä se oli jotenkin hienoa että poika käyttäytyi näin ja hän kannusti poikaansa tässä käyttäytymisessä, sen sijaan että olisi yrittänyt toppuutella lastaan, saatika ohittaa tämän asian vain lapsen päähänpistona.

(sanomattakin selvää on että tuttava on uskosta osaton).

Meilläkin on saman ikäinen lapsi. Meidän lapsemme ei kykene edes päättäämään omista ruokailuistaan. Hän ei esim toisinaan millään haluaisi syödä terveellistä ruokaa mutta karkki maistuisi melkeinpä milloinka tahansa. Hän välillä itkee eteisessä ettei haluakaan lähteä ulos vaikka juuri 5 minuuttia aiemmin on ollut innolla lähdössä pihalle leikkimään kavereiden seuraan; perusteluna saattaa olla se että jotkin ulkoilupuvun alle laitettavat housut ovat tyhmät hänen mielestään tai välillä ei ole mitään selkeää perustetta tällaiselle käytökselle. Viimeaikoina hän on alkanut käyttää sanontoja ”en ikinä koskaan halua enää leikkiä sillä lelulla” jne. Vaikka hän sitten jopa jo samana päivänä mielellään leikkii ao lelulla. Jne jne.

Meidän aikuisten (lapsemme vanhemmat) vastuulla on ruokkia lapsi terveellisesti vaikkei hän itse sitä aina haluaisikaan. Meidän vastuulla on opettaa lapsi käymään potalla ja pesemään hampaansa, vaikkei häntä itseään huvittaisi. Meidän vastuulla on pukea hänet lämpimästi, vaikkei hän itse sitä haluaisi. Meidän täytyy ymmärtää että hän on lapsi eikä hän vielä kykene päättämään omista asioistaan. Meidän vastuulla on myös opettaa lapsellemme onko hän on tyttö tai poika, sillä ei hän sitä itse vielä millään kykene käsittämään niin että voisi kyseenalaistaa sen jotenkin perustellusti. Me olemme opettaneet lapsellemme että tytöillä on pimpsa ja pojilla pippeli. Meidän vastuulla on siis opettaa lapselle asioita hänestä itsestään ja myös ympäröivästä maailmasta. Sitä kaiketi kutsutaan kasvattamiseksi. Lapset jos saisivat olla ja kasvaa omien päähänpistojensa mukaan, ilman kasvattamista… enpä usko että tällainen ihmiskokeilu tuottaisi kovin hyviä tuloksia (jos edes osa lapsista säilyisi hengissä aikuisuuteen asti). Kuitenkin seksuaalisuuteen liittyen tällaista ihmiskokeilua nyt yhteiskuntamme kannustaa toteuttamaan ja itseasiassa toimittajia ja koululaitosta myöden tällaiseen meitä aivopestään hyvin voimakkaasti. Koululaitos on valtion päätäntävallan alla joten itseasiassa tämä kaikki tapahtuu eduskunnan siunauksella.

Toisella tuttavalla on kaksi alle kouluikäistä poikaa. Pari vuotta sitten kaikki naapuruston vajaa kymmenkunta tyttöä halusivat erään tunnetun animaatioelokuvan nähtyään pukeutua prinsessapukuihin. Nämä kaksi poikaa halusivat myös pukeutua näihin asuihin (kun kaikki tytötkin halusivat). Vanhempansa eivät ostaneet heille prinsessapukuja mutta meillä käydessään äitinsä ei heitä estänyt niihin pukeutumasta sillä meillä niitä on ylimääräisiäkin. Tämä vaihe meni näiltä pojilta ohi. Viimeksi meillä käydessään heillä ei ollut halua enää pukeutua prinsessapukuihin. Heidän halunsa pukeutua prinsessapukuihin ei johtunut siitä että he olisivat luulleet olevansa tyttöjä, vaan siitä että kaikki muutkin paikalla olleet lapset (tyttöjä) niihin pukeutuivat. Kyseessä oli siis vain lasten leikki.

Murrosikään kasvanut nuori kokee mielessään ja kehossaan hormonien aikaansaaman myrskyn eikä hänen ajattelunsa ole useinkaan kovin rationaalista ainakaan itseensä liittyen. Toki olemme kaikki erilaisia, joten eroavaisuuksia on toistemme välillä ilman muuta. Murrosikäinen on kuitenkin vielä lapsi monessa suhteessa eikä kykene aina arvioimaan mikä on itselleen parasta. Meillä murrosikäinen poika ei esim kyennyt arvioimaan että hänen ruokavalintansa eivät olleet hyviä takaamaan vitamiinien ja hivenaineiden saannin, vaikka hän toki oli koulussa oppinut tällaisiakin asioita. Tieysti on paljon aikuisiakin jotka eivät kykene tämänkään kaltaisia arvioita omassa elämässään tekemään.

Ihminen tuntee erilaisia haluja ja himoja läpi koko elämänsä. Kaikki ihmisen tuntemat halut, himot ja käsitykset itsestään eivät ole hänen parhaaksensa tai edes totta. Kaikkia haluja ja himoja ei tarvitse noudattaa ja joitakin ei lain silmissä edes saa noudattaa. Miksei?

Jos lapsi kokee perheessään/elämässään voimakkaan kriisitilanteen, tämä saattaa jättää lapsen sisimpään syvät arvet tai jopa aiheuttaa vinoutunutta käyttäytymistä. Esimerkiksi hyväksikäytön uhriksi joutunut lapsi saattaa traumatisoitua hyvin vaikeasti ja usein siitä seuraa epänormaalin voimakasta seksuaalista käyttäytymistä: Esim tytöt saattavat alkaa meikata voimakkaasti ja pukeutumaan naiseutta seksuaalisella alueella ylikorostavasti jo alle murrosikäisinä tai murrosikäisinä. Voimakkaan kriisin/traumaattisia asioita kokeneen lapsen käytös saattaa myös muuttua agressiiviseksi. Tavalla tai toisella kriisin aiheuttama paha oli pyrkii purkautumaan lapsen sisästä pois. Ja jos niitä lapsen sisässä olevia haavoja ei koskaan hoideta, tällainen käytös saattaa aiheuttaa ympäristön kanssa konflikteja joka saattaa voimistaa entisestään sitä lapsen sisällä olevaa pahaa oloa. Joskushan lapsi saattaa piilottaa kaiken pahan olon sisäänsä ja olla kuin mitään ei olisikaan vialla, kunnes eräänä päivänä se alkaa purkautua ulos, voimallisestikin.

Kun seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut lapsi oireilee esim erilaisilla yliseksuaalisilla tavoilla, hän tarvitsee apua. Jos 10v tyttö tai poika alkaa muistuttamaan puheiltaan, käytökseltään ja olemukseltaan enemmän prostituoitua kuin ikätovereitaan, emme me aikuiset totea että kyllä tytön täytyy saada olla tuollainen kun hänestä tuntuu siltä. Samoin jos nuoresta/aikuisesta tuntuu siltä että hän on lihava, vaikka hän tosiasiassa sairastaa syömishäiriötä ja on langanlaiha, emme sano hänelle että hänen täytyy saada laihduttaa kun hänestä tuntuu siltä että hän on lihava. Samoin jos olemme vastuullisia, emme sano pienelle pojalle että jos sinusta tuntuu että olet tyttö niin sitten sinä olet tyttö. Vaikka valitettavasti nyt SETAn ja toimittajien valheellisen viestinnän ansiosta jotkut aikuisest ovat hairahtuneet uskomaan heitä ja määrittelevät lapsen/aikuisenkin hänen omien uskomustensa ja halujensa perusteella eikä fyysisen todellisuuden.

Toimittajat ja SETA ovat tässä suhteessa tekemässä oikein karhunpalvelusta tällekin yhteiskunnalle sillä hehän loppujen lopuksi ovat saaneet poliitikkojenkin päät kääntymään tässä asiassa.

Laitan tähän liittyen linkin (englanninkielinen) Rukouspaikan etusivulle (ja tämän tekstin loppuun) jossa eräs asiantuntija aika voimakkaasti mutta hyvin argumentein ottaa kantaa osittain näihinkin asioihin.

Ihmisellä on syntymästään sukupuoli: Tyttö tai poika. (ja joillakin äärettömän harvoilla lapsilla/aikuisilla on mutaation aiheuttama kehitysvamma/häiriö jonka johdosta he ovat fyysisesti jotain tältä väliltä eli intersukupuolisia).

Elämänsä aikana ihmisen identiteetti myös kasvaa ja kehittyy. Jos lapsella on lähellään yksi tai molemmat vanhemmat (muista sukulaisista ja tuttavista puhumattakaan) jotka rakastavat häntä, pitävät hänestä huolen, opettavat häntä ja asettavat hänelle rajat, siis kasvattavat häntä; lapsesta voi kasvaa terveellä itsetunnolla varustettu aikuinen joka mm. ymmärtää ja hyväksyy oman sukupuolensa jo fyysisten eroavaisuuksien perusteella. Mutta aina näin ei toki käy kaikesta lapsen ulkopuolelta tulevasta hyvästä huolimatta. Tämä luomakunta kun on alistettu katoavaisuuden alle ja on monella tavalla vajavainen. Olemme kukin puutteellisia ja vajavaisia, monilla eri tavoilla.

 

Joku aika sitten oli uutinen jossa todettiin että merkittävä osa suomalaisista nuorista syö mielenterveyslääkkeitä. Tämä siis Suomessa jossa elintaso on korkea ja jossa köyhyys on vasta viimeisen kymmen vuoden aikana alkanut tulla sellaiseksi ongelmaksi että siitä jo lehdissäkin laajemmin kirjoitetaan. Mikä tämän voisi aiheuttaa? Syitä on varmaan monia. Oman käsitykseni mukaan älypuhelimet ovat yksi ongelman aiheuttaja sillä ne aiheuttavat voimakasta riippuvuutta erilaisine aplikaatioineen eli ohjelmineen jotka on varta vasten rakennettu niin että nuoret olisivat puhelimensa kimpussa yötä päivää ja aina jos mahdollista. Älypyhelimeen koukuttunut nuori ei kykene useinkaan itse irtautumaan puhelimesta vaan jonkun aikuisen on häntä autettava (jos mahdollista). Toinen syy on uskoakseni se että mielialalääkkeitä määrätään nykyään paljon enemmän ja helpommin kuin ennen, vaikka aina ei ehkä olisi aihettakaan. (Minulle esimerkiksi terveyskeskuslääkäri tarjosi joitakin vuosia sitten masennuslääkkeitä mutta onneksi työpaikkalääkäri neuvoi olemaan ottamatta niitä sillä hän ymmärsi että oireeni eivät johtuneet masennuksesta vaan vain ahdistuksesta jonka sai aikaan työpaikan useat peräkkäiset YT neuvottelut. Työpaikkalääkäri varoitti että jos alan popsimaan masennuslääkkeitä, en niistä ihan helposti pääse eroon. Terveyskeskuslääkäri ei varoittanut). Eräs syy nuorten pahaan oloon on median ja mainosten luoma valheellinen illuusio joka saa nuoret ihannoimaan kuvan muokkauksella luotuja valheellisia ihmisen kuvia. Näin nuori luulee että hänen pitäisi olla samanlainen ollakseen kaunis/komea, ja hän saattaa jopa sairastua syömishäiriöön yrittäessään päästä tavoitteeseensa. Syömishäiriö toki voi johtua muistakin syistä enkä väitä olevani asiantuntija tällä saralla. Näitä asioita on kuitenkin helppo tunnistaa vain seuraamalla lehtien kirjoittelua ja katsomalla ajankohtaisohjelmia televisiosta tai kuuntelemalla radiota joissa kaikissa erilaiset asiantuntijat jakavat aiheesta viisauksiaan (osa tietysti voi olla väärässäkin).

Vaikka anorektinen nuori/aikuinen uskoo että hän on liian lihava, hän ei sitä todellisuudessa ole. Vaikka murrosikäinen nuori kokee joskus jopa vihaa vanhempiaan tai jotain toista auktoriteettia kohtaan, kaikki tietävät että se on vain väliakaista vaikka ne tunteet nuoresta tuntuvatkin aivan tosilta ja vakavilta tuntemuksilta. Rakkausasioissa hylkäämisen kohteeksi joutunut nuori/aikuinen saattaa jopa vakavissaan harkita itsemurhaa, vaikka kaikki ulkopuolelta asiaa tutkailevat ymmärtävät että nämä tuntemukset kyllä menevät ohi ajan myötä, vaikka ne kuinka olisivat tosia ja voimakkaita tuntemuksia.

Katsoin televisiosta taannoin erään dokumentin ihmisistä jotka halusivat olla ihailemiaan eläimiä. He ottivat ihoonsa tatuointeja ja viilasivat hampaitaan jne näyttääkseen näiltä eläimiltä. Katsoin jokunen vuosi sitten toisen dokumentin jossa mies rakastui hevoseen ja halusi tämän kanssa naimisiin (muistaakseni USA:ssa), en muista salliko tuomari todella virallisen naimisiinmenon mutta ainakin tämä mies oli kovasti rakastunut siihen heppaan ja halusi naimisiin sen kanssa ja muistelen että häähuntukin hepan ympärille ohjelmassa laitettiin.

Näissäkin tapauksissa ihmisten tuntemukset ovat todellisia, he tuntevat todelliselta tuntuvaa rakkauden tunnetta ja halua kohdettaan kohtaan tai he todella haluavat olla joku/jokin muu kuin ovat. Maailmassa on lukemattomia ihmisiä jotka uskovat olevansa joku muu henkilö kuin todellisuudessa ovat. Näiden ihmisten halut ja uskomuset eivät kuitenkaan tee näistä haluista ja uskomuksista totta tai ne eivät ole hyväksi näille ihmisille. Samoin kuin tämä tuttavan poika ei ole tyttö vaikka hän haluaisi olla tyttö. Lepoardiksi haluava mies ei muutu leopardiksi vaikka hänen ihoonsa tatuoidaan leopardin kuvioita ja vaikka miten hän muuttaisi kehoaan leopardia muistuttavaksi. Naiseksi haluava mies ei muutu naiseksi vaikka hänen sukuelimiään leikataan pois ja tilalle muotoillaan naisen sukuelimiä muistuttavat tuotokset ja vaikka häneen ruiskutettaisiin millaisia hormoneja ja vaikka hänestä tuntuisi miltä.

Mielenterveys on tärkeä asia ihan kuin muukin terveys. Masentunut ihminen kokee että hän on masentunut ihan todella. Ei siinä auta että toinen vakuuttelee että kyllä se ohi menee. Mutta masentuneisuutta ei hyväksytä pysyväksi olotilaksi vaan se halutaan parantaa. Lääketehtaat suoltavat ties minkälaista pilleriä jotta tämä parantuminen tapahtuisi (ja jotkut näistä lääkkeistä televisiossa taannoin näytetyn dokumentinkin mukaan eivät välttämättä ole pelkästään hyväksi). Yhteiskuntamme toimii siis varsin ristiriitaisesti näissä mielenalueen asoissa.

Eräässä televisio-ohjelmassa tannoin (toisenlaiset äidit) nainen kertoi että saatuaan aivotärähdyksen hänen mielihalunsa oli muuttunut lesbosta heteroksi. Vaikka kissa saisi millaisen tällin päähänsä, tämä ei silti muutu koiraksi. Samoin ihmisestä ei tule pantteria edes aivotäräyksellä. Mutta koska lesbosta voi tulla hetero, tämä osaltaan todistaa että homoseksuaalisuus on vain mielen häiriö.

Luin muutama vuosi sitten eräästä miehestä (Amadeus Oilinki) joka oli elänyt koko nuoruutensa homona aina kaksikymppiseksi asti, kunnes Jumala antoi hänelle uskon ja siitä alkoi Jumalan työ joka muutti hänen halunsa lihan himojen seuraamisesta Jumalan tahdon mukaiseen elämään, pikkuhiljaa. Hän itse kertoi sisarensa aina tunnistaneen hänen poikkeavan käytöksensä, eli siis sisar oli arvannut että pojan käytöksen perusteella tässä olisi homoseksuaalisia taipumuksia. Hän itse ei voinut mielessään kuvitellakaan että voisi olla mitään muuta kuin homo. Kertomansa mukaan silloin kun hän tarpeeksi syvällä rypi, hän oli vihdoin sellaisessa mielentilassa jossa pystyi hyväksymään sen tosiasian että hänen elämänsä ei ollut hänelle hyväksi. Silloin Jumala häntä lähestyi ja hänen elämässään alkoi muutos kohti parempaa. Amadeuksen esimerkki on yksi osoitus siitä että homoseksuaalisuus on mielenalueen tila, joka voi muuttua. Amadeus kuitenkin haastattelussa tuo esille tärkeän asian, häntä ei ”eheytetty” homosta heteroksi terapialla vaan Jumala korjasi hänet Jeesuksen uskon kautta. Samoin se aivotärähdyksen saanut nainen joka muuttui ajattelultaan homosta heteroksi ei käynyt eheytysterapiassa vaan sai aivotärähdyksen ja silloin hänen ajattelunsa muuttui. Uskon Raamatun sanan perustella ja ihmisten todistusten perusteella että Jumala voi parantaa homouden ja transsukupuolisuuden kuten hän voi parantaa pornoriippuvuuden tai huumeriippuvuuden tai minkä muun tahansa aivojen toiminnallisen virhetilan. Ihan niinkuin Jumala suuruudessaan ja armossaan paransi aikoinaan 2 vuotiaan tyttäreni voimakkaan ruoka-aine allergian rukouksen kautta. Kiitos ja kunnia siitäkin yksin Herralle Jeesukselle Kristukselle.

 

 

Raamatussa Jumala kertoo meille miten asia on:

Titus 3

3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5. pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

 

Nykyään on terveysviranoimaisilla kuten suurien mediatalojen toimituksissakin vallalla ajatus että ihmisen omat himot ja halut ovat se tavoiteltava totuus jota tulee seurata ja toteuttaa, kunhan ei satuteta toista (tai ainakin jos satutetaan niin sitten vain toisen luvalla), tai rikota lakia. Tätä viestiä viranomaiset ja nämä toimitukset rummuttavat vuodesta toiseen. Useinkaan ei mene montaakaan viikkoa kun taas jonkun lehden palstoilla kerrotaan vaikkapa sukupuolen ”korjausleikkauksessa” käyneestä tai sellaiseen menossa olevasta ihmisestä. Yhteiskuntamme myös kustantaa tällaisia operaatioita. Yhteiskuntamme siis kustantaa harhaisen minäkuvan vallassa olevan ihmisen oikun! Vaikka tiedetään että jotkut trans vääristymästä kärsivät ihmiset ovat muuttaneet mieltään asiassa myöhemmin! Siis tiedetään että kyseessä on vain mielentila joka voi muuttua!

Raamatussa Jumala kertoo meille tämän saman asian että homoseksuaalisuus on häiriö ihmisen mielessä ja se voi korjaantua!

Room 1

22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
32. jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Medissa rummutetaan että jos meissä on syntyjämme jokin seksuaalinen halu, se määrittää keitä me olemme ja miten meidän tulee saada olla ja elää. Jumala on erimieltä tästäkin asiasta toimittajien ja ”asiantuntijoiden” kanssa.

Me elämme maan päällä kehossa joissa synti vallitsee, siis kaikenmaailman himot ja halut vievät meitä milloin mihinkin päin. Meidän kehoamme on myös mahdollista opettaa himoitsemaan uusia asioita, sellaisia mitä kehomme ei lapsuudessa vielä tuntenut. Esim tupakointi ja alkoholi ovat oivia esimerkkejä. Muita esimerkkejä löytyy vaikka millä mitalla: Huumeet, älypuhelimet, uhkapelit, seksi, porno, sokeri, ruoka, jne. Kaikkiin näihin ihminen voi oppia tuntemaan himoa (riippuvaisuuttakin), vaikkei syntyjään tällaisia himoja kokenut. Miedot huumeet saattavat johtaa voimakkaampien huumausaineiden käyttöön sitten kun miedoista ei välttämättä saa enää samoja tuntemuksia. Ihminen kaipaa yhä voimakkaampia tuntemuksia jos himojaan lähtee seuraamaan. Samoin on asianlaita seksin tai pornon saralla. Se mikä aluksi tuntuu kiihottavalta ei joistakin enää kohta tunnukaan miltään ja tarvitaan voimakkaampia kiihotuksen kohteita ja yks kaks ollaankin perversioiden alueella. Ei kukaan mediassakaan taida väittää että se on hienoa jos narkomaani haluaa voimakkaampia huumeita, eikä kukaan taida väittää että se on hienoa jos pornoriippuvainen haluaa yhä perverssimpää materiaalia nähtäväkseen. Miksei sitten tunnusteta rehellisesti että periksi antaminen halulle katsella pornoa voi joillakin hyvin helposti johtaa pornoriippuvuuteen tai periksi antaminen halulle käyttää huumeita voi joillakin johtaa hyvin helposti huumausaineriippuvuuteen? Onhan esim useita todistuksia mediassakin kuultu jossa ex-narkomaanit kertovat että ”se lähti siitä yhdestä kerrasta”.  Ja vaikkei riippuvaiseksi tulisikaan, pornon maailma vääristää esimerkiksi nuoren käsitykset terveestä seksuaalisuudesta. Sen sijaan saatetaan neuvoa että pornon katseleminen on kiva lisä parisuhteeseen! Pornon katseleminen tuhoaa ihmistä aina ja altistaa vaaralliselle riippuvuudelle! Pornon maailma on valhetta ja perustuu pelkästään ihmisen lihan himojen tyydyttämiseen tavalla joka ei ole Jumalan mieleen. Joillakin ihmisillä halu käyttää päihteitä on voimakkaampi kuin toisilla, jotkut jäävät koukkuun helpommin kuin toiset. Kaikista tulee alkoholisteja jos tarpeeksi juo, eikä kukaan ole immuuni riippuvuuksille mutta toiset ovat sellaisille alttiimpia ja toki kiinnostuksen kohteemme/halumme poikkeavat toisistamme.

Lehdet kilvan kirjoittavat parisuhdevinkkejä miten saada pariskuntien lemmen liekki pidettyä kirkkaana kun lapset ja ruuhkavuodet tulevat ja vanhetaan. Samojen lehtien muissa artikkeleissa ihannoidaan seksuaalisia haluja ja mainostetaan seksuaalisuuden monimuotoisuutta eli omien himojen lähes estotonta seuraamista. Tämä on ristiriitaista. Miksi tarvitsee nähdä vaivaa parisuhteessa jos kerran kaikki voivat mennä sinne minne omat himot vievät ja hakea sieltä aina sitä uutta virikettä ja innostuksen kohdetta ja olla oikein monimuotoisia?

Mutta jos ihminen ei usko Jeesukseen, siis usko sydämessään että ainoastaan Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä hän voi pelastua ja usko että hänen pitää tehdä parannus kaikesta synnistä niin eipä sellaiselle ihmiselle ole hyödyksi jankuttaa että hän joutuu helvettiin jos harjoittaa homoseksuaalisuutta. Jumalahan ei kehota meitä uskovia jankuttamaan uskosta osattomille muutoinkaan, vaan jos ei totuus kelpaa niin sitten olkoot kelpaamatta (Luuk 9:5).

Eräs uskosta osaton tuttavani kertoi minulle että hän on biseksuaali. Hän sanoi olevansa kovin tuohtunut siitä että eräs uskova oli kertonut hänen joutuvan helvettiin seksuaalisten himojensa seuraamisen takia, ellei suostu muuttamaan mieltään ja tapojaan (tekemään parannusta). Tämä tuttavani kyllä uskoo Jumalaan muttei usko Jeesukseen niinkuin Raamattu opettaa. Hän on ihmisten järkeisoppien aivopesemä (oppien jotka aina joutuvat taipumaan Raamatun totuuden edessä kun asiat selviävät lopulta jossain vaiheessa). Totuus on että vaikka hän lopettaisi biseksuaalisen käyttäytymisensä muttei usko Jeesukseen pelastajanaan niinkuin Raamattu opettaa, hän joutuu Helvettiin joka on ikuista tuskaa! Tämä on todella surullista, mutta meillä kaikilla on vapaa tahto.

Raamatun ilmoitus näistä asioista on päivänselvä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen: Mieheksi ja naiseksi. Miehelle ja naiselle on annettu lisääntymiskyky jotta nämä lisääntyisivät keskenään (eivätkä he voi muutoin luonnostaan lisääntyäkään!).

Miehelle ja naiselle on annettu sukupuolielimet ja hormonit jotta lisääntyminen olisi miellyttävää ja jotta nämä tuntisivat halua toisiaan kohtaan. Seksi on siis Jumalan luoma ihana asia joka kuuluu miehen ja naisen välille ja vain avioliittoon. Näin Jumala ilmoittaa asian lukuisia kertoja Raamatun kirjoissa ja kirjeissä. Raamatussa myös todetaan joidenkin olevan syntymästään saakka kykenemättömiä avioon. Raamatussa kuitenkin kerrotaan myös lapsettomuudesta (Abraham ja Saara), joten vaikka mies ja nainen ei voi saada jostain syystä lapsia keskenään, heidän avioliittonsa voi silti olla Jumalan silmissä siunattu! Jumalahan lupasi Abrahamille ja Saaralle lapsen vasta vanhalla iällä, sitä ennen heille ei vain tullut lasta jostain syystä ja silti he olivat Jumalan silmissä vanhurskaita ja siunattuja. Ja he olivat vanhurskaita ja siunattuja ennen Jumalan lupausta lapsestakin! Sanoin tämän itseästään selvyyden vain koska olen kuullut sellaisen väitteen että Raamatussa väitettäisiin että jos ei voi saada lapsia niin on avioon kelpaamaton. Ao sanan kohtaa tulkitaan väärin jos siitä vedetään tuollainen johtopäätös. Kertomus Abrahamista ja Saarasta osoittaa sen vääräksi.

Raamattu myös kertoo meille että me emme saa luottaa omiin haluihimme emmekä saa olla sydämemme halujen / tuntemusten vietävissä silloin jos ne ovat ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Raamattu kertoo meille että Jumala ei halua että elämme himojemme vietävinä vaan aviosuhteessammekin elämme pyhyydessä. Aikojen saatossa jotkut ovat ymmärtäneet tämän väärin ihannoimalla selibaattia. Paavalihan kehotti uskovia seuraamaan omaa esimerkkiään ja elämään ilman parisuhdetta eli selibaatissa, mutta vain sellaisia jotka siihen pystyivät. Jumala kuitenkin on antanut ihmisille käskyn lisääntyä ja täyttää maan, eikä tätä käskyä Paavalikaan kumonnut kirjeissään (1. Moos 27-28). Samoin Jeesuskin tarkoittaa vain tiettyä ajanhetkeä kun sanoi ”voi raskaana olevia ja imettäväisiä” (Luuk 21:20-24). Tästä Paavalin kirjeen väärästä tulkinnasta johtuen näemme esim katolisessa kirkossa valtavasti ongelmia pappien normaaleista sukupuolihaluista johtuvina vääristyneinä reagointeina kun terveet nuoret miehet yrittävät väkisin elää selibaatissa vaikka Raamattu ei sellaiseen kehota. (Toki kaikki hengellinen haureus aiheuttaa usein myös fyysistä haureutta kuten homoseksuaalisuutta, kuten voimme lukea viimevuosien monista Raamatun vastaisesti julistaneista julkkissaarnaajista ja mm katolisen kirkon papeista). Raamatussa Jumala kehottaa miehiä ja naisia menemään naimisiin ja yhtymään kukin puolisoonsa ja ainoastaan pidättäytymään siitä rukouksen/pyhityksen ajaksi yhteisestä sopimuksesta ja sitten taas palaamaan normaaliin kanssakäymiseen puolisoiden välillä (1. kor 7:3-5). Mutta toki on sellaisiakin ihmisiä joilla ei oikein ole haluja mennä naimisiin (eikä ehkä erikoisemmin seksihalujakaan) ja heille mm. Paavalin esimerkki antaa oikeutuksen elämään sinkkuna.  Naimisiin meno ei siis ole mikään pakko muttei Jumala sitä missään nimessä kiellä vaan siihen ihmisiä pääsääntöisesti kehotetaan Raamatun lehdillä.

Raamatun ilmoitus erilaisista avioelämän ulkopuolisista seksuaalisista himoista on hyvin selvä (1. kor 6:9-11 & 1. kor 6:15-16 & Matt 5:27-32). Ihmisen lihassa oleva synti (halut ja himot jotka ovat ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa) vetää ihmistä milloin minnekin (1. kor 10:1-13), mutta se on kaikki seurausta syntiinlankeemuksesta. Lihan himot ovat maanpäällä ollessamme kärsittävänämme meidän esi-isämme Adamin ja Evan lankeemuksen takia. Meidän tulee niitä vastustaa ja elää kuten Raamattu opettaa. Kun alistumme Jumalan tahtoon, hän kyllä auttaa meitä heikkoudessamme.

Ihmisen himot ja halut ovat siis meidän lihassamme, olivat ne millaisia tahansa. Jos mielimme pelastua iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä, emme saa lihamme himoja seurata vaan meidän tulee alistua Jumalan tahtoon, olipa se aluksi kuinka vaikeaa tahansa. (Ja aluksihan se voi olla hyvin vaikeaa totuttaa kehomme pois vanhoista tottumuksista). Jumala kyllä auttaa meitä jos olemme vilpittömiä. Me emme eläessämme (lihassa ollessamme) pääse lihan himoista eroon. Ihmisen elämän aikana haluja ja himoja tulee ja menee, kaikille, erilaisia ja erivahvuisia. Näinhän Raamatussa Paavalikin totesi asian olevan (Room 7 – 8). Jumala Raamatussa kuitenkin hyvin selvästi kertoo seuraukset erilaisista lihan himojen seuraamisesta (siis ei yksittäisestä lankeamisesta vaan aktiivisesta himojen toteuttamisesta valinnan kautta) että niitä seuraten uskova ei tule pelastumaan vaan joutuu kadotukseen.

Room 8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Psalmi 10

3. Sillä jumalaton kerskaa omista himoistansa, ja kiskuri kiroaa, pilkkaa Herraa.

7. Hänen suunsa on täynnä kirousta, petosta, sortoa; tuho ja turmio on hänen kielensä alla.

 

Kirje Galatalaisille 5

24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

Matteus 10

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

 

Jos nyt koet sisimmässäsi että haluat muutoksen elämääsi ja seurata Jeesusta Kristusta, käy polvillesi ja rukoile Jeesusta Kristusta nasaretilaista että hän muuttaisi sinun sydämesi, antaisi uskon ja Pyhän Hengen ja muuttaisi sinun ajattelusi niin että haluat seurata Jeesusta etkä himojasi (Room 5:20). Rukoile myös että saisit raittiin seurakuntayhteyden jossa voit rakentua ja olla itsekin hengessä palavana omalla paikallasi elävänä kivenä, niinkuin Raamattu opettaa (Joh 7:37-39). Sillä elävä Kristuksen seurakunta ei ole rakennus tai rekisteröity yhdistys vaan se on kaikkien maailman Jeesuksen pyhien joukko jonka pää on Jeesus Kristus yksin. Amen.

Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

Ps. jos paikkakunnallasi et tiedä mikä seurakunta on raitis opetukseltaan tai et ole varma asiasta, kehotan tutustumaan Petri Paavolan sekä One Way Missionin internetsivuihin, aina kuitenkin itse pysyen rukouksessa ja Raamatun luvussa. Kokeneetkin uskovat voivat erehtyä jossakin hengellisessä asiassa.

 

Lisäys 10.1.2018:

YLE:llä oli vastikään artikkeli joka kertoi naisesta joka rakastaa tulenpalavasti esineitä, kuten esim giljotiinia. Hän totesi mm.

”– Tärkeintä on olla käyttämättä it-pronominia, koska en halua vihjata, että esimerkiksi Fressie (siis giljotiini) olisi eloton olento. Sitä hän nimenomaan ei ole, Erika Eiffel kertoo ja katsoo välillä hellästi giljotiinia, ikään kuin kysyen äänettömästi, että onhan kaikki nyt hyvin. ”

https://yle.fi/uutiset/3-10014044

 

Tässä 27.1.2018 lisätyt linkit

Emman ajatukset muuttuivat lesbosta heteroksi aivotärähdyksestä

Amadeuksen ajatukset muuttuivat homosta heteroksi rukouksen vaikutuksesta

Todellisen Jumalan kohdanneen Emilyn elämäntapa muuttui lesboudesta heteroksi

Amerikkalainen lastenlääkäri kommentoi ja analysoi lapsien trans-sukupuolista kokemusta  (ei suomenkielistä tekstiä)

Tytöksi itseään luullut poika tuli katumapäälle ja ymmärsi että hän on poika. (ei suomenkileistä tekstiä)

 

Jumalanpalvelus ja uskovien kokoontuminen

Jumalanpalvelus ja uskovien kokoontuminen

kirjoitus Rukouspaikan sivuille marraskuussaa 2017.

Kirkon jumalanpalvelus: Kirkossa (useimmissa) jumalanpalvelus on tilaisuus jossa seurakuntalaiset istuvat pääosin hiljaa penkissä, välillä nousten seisomaan (papin näyttämien merkkien mukaan) ja välillä laulaen ennalta määrättyjä virsiä.

Raamatussa löytyy myös sana jumalanpalvelus:

Jaakobin kirje 1

22. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24. hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
26. Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.
27. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

 

Kirje Roomalaisille 12

1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

 

Kirje Efesolaisille 4

10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

Raamatun mukaan jumalanpalvelus on aktiivista toimintaa, ei passiivista papin saarnan kuuntelemista. Se on mm käytännön lähimmäisen rakkauden osoittamista niitä kohtaan jotka ovat menettäneet läheisensä (orvot ja lesket). Se on itsensä varjelemista niin ettei maailma saastuta (sanan luku, elämän valinnat). Se ei ole passiivisluontoista istumista höystettynä virsien laulamisella.

 

Uskovien yhteen kokoontumisesta Raamatussa löytyy esim tällainen sanan paikka:

1. kirje korinttolaisille

26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.
27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön;
28. mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.
29. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;
30. mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.
31. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.
32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;
33. sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,
34. olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.
35. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
36. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?
37. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.
38. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.
39. Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
40. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.

Toki tuo sanan paikka ei tarkoita että kaikilla täytyy olla joka kerta jotain erityistä annettavaa kokouksessa, vaan se tarkoittaa että jokaisella VOI olla jotain annettavaa; riippumatta siitä onko hän tullut uskoon tänään vai 60 vuotta sitten, riippumatta siitä tunteeko hän Raamatun läpikotaisin vai ei. Kun Jumalan Pyhä Henki toimii, Hän ei katso henkilöön. Mekään emme saisi. Jumala on heikoissa väkevä (2. kor 12:9) ja Hän on ylpeitä vastaan (Jaak 4:6).

 

Olen ennen uskoon tuloani istunut lukuisissa kirkon jumalanpalveluksissa (häissä, hautajaisissa, koulun päättäjäisissä jne mutta myös ihan tavallisina sunnuntainakin), jotka siis eivät ole Raamantun mukaista Jumalan palvelusta lainkaan vaan ovat seurakunnan kokouksia. Näissä kokouksissa ei seurakuntalaisilla ole kokemukseni mukaan koskaan ollut mitään spontaania Pyhän Hengen vaikuttamaa sanottavaa (tai mitään muutakaan sanottavaa): He ovat olleet hiljaa ja kuunnelleet kun pappi puhuu, veisanneet edeltä määrätyt virret ja lähteneet kotiin.

Joskus tätä järjestelyä perustellaan ”käytännön syillä”. Merkillistä on että Raamatun mukaan Jumala ei välitä lainkaan tällaisista ”käytännön syistä”. Olisko kuitenkin niin että ne ”käytännön syyt” ovatkin tekosyy.

 

Monet uskoon tulleet ihmiset ovat sitä mieltä että Raamattu on Jumalan inspiroimaa sanaa. Miten se sitten käytännössä tulkitaan, vaihtelee suuresti.

 

Vaikka Lutherin juuret kun olivat katolisuudessa, hän onneksi ja kiitos Jumalalle rohkeni nousta vastustamaan ainakin joitakin karkeimpia Raamatun vastaisia katolisen kirkon oppeja. Luther yritti henkensä kaupalla perustaa uskonsa ”yksin kirjoituksiin”, vaikka hän kuulemma ajatteli etteivät jotkut Raamatun kirjat olisi lainkaan kuuluneet Raamattuun! Nykyinen luterilainen kirkko voisi tehdä samansuuntaisen korjausliikkeen kuin Luther, ja vielä niin etteivät toistaisi Lutherin virheitä. Vaan pelkäänpä että olemme siinä ajassa jossa ei enää uskonpuhdistus laajassa mitassa ole mahdollista. Käsitykseni mukaan elämme siinä Kristuksen paluuta edeltävässä hetkessä josta Raamattu sanoo: Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu… (2. tess 2:3).

 

Toivon ja rukoilen tietysti toisin. Toivon että Herra Jeesus Kristus saisi voittaa takaisin (Jaak 4:5) ihan kaikki ne sydämet jotka ovat Jeesuksen seuraamisen sijaan lähteneet seuraamaan ihmisjärjen viettelyksiä (=hullutuksia) ja kumartaneet luotua enemmän kuin luojaansa (Room 1:20-32).

 

Jumalan armoa, rauhaa ja siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

 

 

 

Seurakunnan ylöstempauksesta

Kotikokouksessa 19.8.2017 käytiin läpi joitakin sanan paikkoja liittyen seurakunnan ylöstempaukseen ja viimeisiin aikoihin sekä joitakin Ilmestyskirjan ”teemoja” esim sinetit, pasuunat ja vihan maljat.

Tämä kirjoitus ei varsinaisesti ole tyhjentävä vastaus näihin liittyviin kysymyksiin, mutta tässä on jotakin pohdintaa aiheesta. Näistä aiheistahan on monen moista opetusta. Kokeneet ja raittiina pidetyt opettajat voivat opettaa keskenään aivan ristiriitaisesti ja kaikki ovat tietysti omasta mielestään oikeassa. Keskenään ristiriitaisia opetuksia jopa yritetään vakuutella oikeiksi toteamalla esim ”Pyhä Henki avasi nämä asiat minulle”. Enkä tahdo mitenkään vähätellä kenenkään opetuksia tai Hengen johdatusta. Kirjoituksen tarkoitus ei ole lähteä siis lyömään harhaopettajan leimoja tai muutoinkaan puuttua kenenkään opetuksiin tai esittää että minä olisin se ainoa valaistunut tässä aiheessa, vaan ainoastaan keskittyä siihen mitä Raamatussa aiheesta sanotaan. Tässä kirjoituksessa esitetyt tulkinnat eivät ole ”Rukouspaikan porukan yksiselitteinen yhteinen tulkinta”. Meilläkin saattaa olla keskenämme eriäviä käsityksiä tästä aiheesta.

Seurakunnan ylöstempauksen ajankohdasta olen kuullut ainakin kaksi keskenään ristiriitaista ”opinsuuntaa”: 1) Seurakunta voidaan temmata ylös hetkenä minä hyvänsä tai 2) Seurakunta temmataan ylös tarkalleen 7. pasuunan soidessa. Näiden kahden lisäksi voi olla muitakin teorioita /opetuksia mutta en niitä tunne joten jääköön ne tämän kirjoituksen ulkopuolelle ainakin.

Kirjoituksen tarkoitus on enimmäkseen pohtia seurakunnan ylöstempauksen ajankohtaa kirjoitusten valossa.

Room 15

4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.

Room 8

35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36. Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.

Jesaja 60

12. Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin.

Matt 24

3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”
4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.
6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

..

27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Jeesus siis sanoi että niihin aikoihin kun hän tulee takaisin, meidät Jeesuksen seuraajat annetaan vaivaan, meitä tapetaan ja joudumme kaikkien kansojen vihattaviksi Jeesuksen nimen tähden. Niihin aikoihin monet lankeavat pois ja antavat toisia uskovia alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Niihin aikoihin nousee monia vääriä profeettoja jotka eksyttävät monia. Syy siihen miksi useimpien (ei siis vain harvojen vaan useimpien) rakkaus Jumalaa ja Jeesusta kohtaan kylmenee johtuu siitä että laittomuus pääsee valtaan (laittomuus = synti, toki voidaan tulkita tietysti myös sen johtuvan antikristuksen valtaanpääsystä).

Ennen Jeesuksen paluuta evankeliumi tullaan saarnaamaan kaikkialla maailmassa kaikille kansoille (Tässä ei sanota että se saarnattaisiin kaikille yksittäisille ihmisille mutta kaikille kansoille ainakin).

Jeesuksen palatessa Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla. Hänen palatessaan hän lähettää suuren pasuunan pauhatessa kokoamaan hänen valittunsa (uudestisyntyneet tosiuskovat) kaikkialta maailmasta.

Huom. Jotkut opettavat että tuossa Matt 24:ssä Jeesus puhuisi sekä opetuslapsien paosta Jerusalemin hävityksen yhteydessä, noin v 70, että hänen paluustaan maan päälle; siis kahdesta erillisestä asiasta limittäin.

Seuraavassa joitakin muitakin Raamatun paikkoja joissa puhutaan elossa olevien uskovien ylöstempauksesta.

2. Tess 2

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Tuosta 2. Tess 2:8. jakeen ”pidättäjästä” on monenlaista opetusta. Joku opettaa että se tarkoittaa seurakuntaa. Joku opettaa että koska se sana on maskuliinimuodossa alkukielessä, se ei voisi tarkoittaa seurakuntaa joka on puolestaan feminiini (Kristuksen morsian). Joku opettaa että se on Jumalan enkeli ja joku opettaa että se on Jumala itse. Oli se niin tai näin, ilmeistä lienee että Jumalan aivoitusten tahdissa se joku poistuu ”joka vielä pidättää”. (Jälkihuomautus: on olemassa sellainenkin opetus jonka mukaan tuo ”pidättäjä” on vanhurskaus; vanhurskaushan on luopumuksen vastakohta ja luopumuksen saadessa valtaa vastaavasti vanhurskaus uskovien keskuudessa vähenee).

Seuraavista jakeista käy ilmi että viimeisen pasuun soidessa:

-Kristus palaa maan päälle samalla silmin nähtävällä tavalla kuin täältä erkanikin

-Kristuksessa kuolleet nousevat eloon ja häntä vastaan

-Silloin elossa olevat uskovat muuttuvat ja nousevat häntä vastaan.

Ap.t. 1

8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.
9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11. ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

1. kor 15

51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1. Tess 4

13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Ilm 10

7. vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut

Seitsemännen pasuunan soidessa Jeesus siis palaa maan päälle taivaan pilvissä silmin nähtävällä tavalla ja me jotka olemme elossa, yhdessä kuolleista nousseiden kanssa, nousemme häntä vastaan pilvissä. Jeesuksen paluu tapahtuu sekä silmin nähtävästi että yhtäkkiä (Matt 24:27).

Kirje Filippiläisille 1

9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,

Jos ylöstempaus voisi olla ennen Jeesuksen paluuta maan päälle, eikö Filippiläiskirjeen kirjoittaja sitten mainitsisi tuossa 10. jakeessa sen tempauksen päivän eikä Kristuksen päivää?

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5

1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

1. Tessalonikalaiskirjeestä käy ilmi että Herran päivä ei tule valveilla oleville uskoville kuin varas yöllä (eli täysin yllättäen). Jos seurakunta olisi temmattu ylös ennen Herran päivää, olisi erikoista edes varoitella uskovia valvomaan aiheen tiimoilta? Mutta koska me uskovat (jotka olemme elossa) olemme vielä maan päällä sen päivän tullessa, meitä on syytä varoittaa valvomaan ja tutkimaan kirjoituksista millaisia asioita sitä ennen tapahtuu jotta osaamme olla varuillamme ja ylösnousemuksen toivossa lohduttautua Raamatun kirjoituksilla. Kuolemmepa sitä ennen tai elämme siihen asti. Jakeessa 9 nousee myös esiin oleellinen ajatus: Jumalan viha on pelastuksen vastakohta. Jumalan viha on siis iankaikkinen kadotus. Jumalan vihaa ei pidä sekoittaa erilaisiin ahdistuksiin joita mahdollisesti koemme maan päällä. Esim kun Jumala vihastui ihmisiin Noan aikoina, eivät he saaneet vitsauksia osakseen vaan heidät tuhottiin täysin. Samoin Sodoma ja Gomorra tuhottiin hetkessä täysin. Sellaista on Jumalan viha.

Eräät opettajat ovat sitä mieltä että Jumalan vihan maljat (jotka listaan tuonnempana) ovat verrattavissa Jumalan vitsauksiin jotka hän antoi tulla Mooseksen aikoihin ”Faraon niskaan”, samaan aikaan kun Israelin kansa oli vielä Egyptissä. Jumala kuitenkin varjeli Israelilaiset näiltä vitsauksilta vaikka he fyysisesti olivatkin Egyptissä niiden tapahtuessa. Itse en rinnaistaisi vihan maljoja ja Egyptin vitsauksia sillä ne ovat mielestäni magnituudiltaan aivan eri luokkaa mutta halusin tuoda tässä esiin erään tulkinnan jota sinun tulisi pohtia voiko se pitää paikkansa. Ilmeistä on etteivät tällaista opettavat usko että seurakunta voitaisiin temmata hetkenä minä hyvänsä. Mutta en halua nostaa heitäkään mitenkään erehtymättömään asemaan tässäkään suhteessa.

Ilm 3

1. ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

7. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

 

Sardeen seurakuntaa kehotetaan tekemään parannuksen ja valvomaan.

Filadelfian seurakunnalle sanotaan että ”pelastan sinut koetuksen hetkestä”. Jotkut opettavat että se tarkoittaa että seurakunta temmataan ennen niitä ahdistuksen aikoja, siis hetkenä minä hyvänsä. Jos ihan suomenkielisen Raamatun tekstin pohjalta asiaa tutkii, esitän seuraavanlaisen esimerkin: Pelastan sinut palavasta autosta. Jos pelastan sinut palavasta autosta, silloin sinä olet sisällä autossa, eikö? Samoin voidaan ajatella että jos Jumala pelastaa meidät koetuksen hetkestä, elämme sitä koetusta ja sieltä hän meidät pelastaa. Toisaalta jos lähtee tutkimaan mitä tuossa sanotaan esim englanninkielisissä käännöksissä tai greek interlinear nt:ssä, alkaakin pohdinta että mitähän sillä ylipäänsä tarkoitetaan. Greek Interlinear NT:ssä se sana ”koetuksen” on nimittäin: peirasmou ja sille on annettu tällaisia englanninkielisiä tarkoituksia: an experiment, a trial, temptation. Suomeksi: kokeilu, koe, houkutus. 2. Tess 2:ssa puhuttiin Jumalan lähettämästä eksytyksestä ihmisille joilla ei ole rakkautta totuuteen. Voisi ajatella siis että Jumala pelastaa/varjelee Filadelfian seurakunnan siitä eksytyksestä, sen sijaan että ajatellaan sen tarkoittavan ylöstempausta. Nimittäin aiemmissa esille nostamissani sanan paikoissa tulee selvästi ilmi ettemme ehdi nousemaan ylös ennen Kristuksessa kuolleita, ja heidän ylösnousemus tapahtuu 7. pasuunan soidessa. Siis jos elämme, saamme kokea 6 ensimmäisen pasuunan tapahtumat.

 

Aiemmissa esille nostamissani Raamatun kirjoituksissa meille opetetaan meidän uskovien osasta viimeisinä aikoina ja yleisemminkin:

-”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina” (Room 8:36-37)

-” Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden” (Matt 24:9)

-”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt 24:13).

-”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt 24:14).

 

Siis joka vahvana pysyy loppuun asti, eli siihen asti kunnes evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille, se pelastuu! Jeesus tulee silloin. Meidän tulee pysyä vahvoina (vahvoina uskossa) siihen asti.

 

Näiden Raamatun jakeiden perusteella tulee selkeä käsitys että maan päällä on uskovia Kristuksen päivään saakka. Näistä kirjoituksista ei saa sellaista käsitystä että ne silloin elossa olevat uskovat olisivat harvoja yksittäisiä uskoon tulleita tai yksittäisiä kaidalle tielle palanneita luopioita.

Kristuksen päivä on se päivä kun Kristus palaa maan päälle. Se on se päivä kun Jumalan enkeli puhaltaa seitsemänteen pasuunaan (joka myös on se viimeinen pasuuna yhteensä seitsemästä pasuunasta). Se on se päivä kun Raamattu sanoo ”Sinun vihasi on tullut”. Jumalan viha tulee siis vasta 7. (eli viimeisen) pasuunan soitua. 6 aiemman pasuunan soitosta liikkeelle lähtevät tapahtumat eivät siis vielä ole Jumalan vihaa, vaikka ne ovatkin inhimilliseltä kannalta katsottuna aivan hirvittäviä asioita.

Ennen 1. pasuunan soittoakin kuitenkin tapahtuu paljon asioita: mm. kuullaan sanomia sodista, maanjäristyksistä ja nälänhädästä ja nämä ovat vasta synnytystuskien alkua eivätkä varsinaisesti niitä ihan viimeisiä merkityksellisiä tapahtumia joista ilmestyskirjassa puhutaan.

Seuraavassa olen tiivistänyt ilmestyskirjasta joitakin ”kohokohtia” mm sinettien avaamiset ja pasuunasoitot ja vihan maljat. Kävimme näitä läpi kokouksessa yleisesti niistä keskustellen. Lue itse ilmestyskirjasta näistä asioita, näiden tiivistelmien tarkoitus on vain olla raamina keskustelulle ja toivottavasti auttaa näkemään edes vähän helpommin tiettyjä kokonaisuuksia. Ilmestyskirjan tapahtumat eivät etene kronologisessa järjestyksessä luku luvun jälkeen. Tästä esimerkkinä 6. sinetin ja 7. pasuunan tekstien yhtymäkohta (jotka kohdat nostan esiin alempana tässä tekstissä)

Karitsa avaa sinetit

1. sinetti -> Valkoinen hevonen (voittaja, ratsastajalla jousi ja seppele)

2. sinetti -> Tulipunainen hevonen, rauha pois maan päältä, ihmiset surmaavat toisiaan. Miekka

3. sinetti -> Musta hevonen, vaaka, hinta nisuille ja ohrille mutta öljyä ja viiniä ei saa turmella.

4. sinetti -> Hallava hevonen, ratsastaja on Kuolema, sitä seuraa Tuonela. Valtaansa 1/4 maata. Valta tappaa miekalla, nälällä, rutolla ja maan petojen kautta.

5. sinetti -> Alttarin alla oleville sieluille jotka tapettu Jumalan sanan ja todistuksensa tähden, annetaan pitkä valkea vaippa ja heitä pyydetään odottamaan kunnes täyttyisi tapettaviksi joutuvien kanssapalvelijoiden ja veljiensä luku.

Huom. Olen sellaisessa käsityksessä että kun Raamatussa sanotaan ”sitten kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle” sillä tarkoitetaan tapettaviksi joutuvia uskovia. Kun ”maailma” on tarpeeksi tappanut Jeesukseen uskovia, tulee pakanoiden täysi luku täyteen (Room 11:25) ja silloin Jeesus tulee takaisin ja silloin Jumalan vihan mitta on täysi ja se purkautuu maailman niskaan. Yleisempi käsitys ihmisillä tästä taitaa olla että ”pakanoiden täysi luku” tarkoittaisi uskoon tulleiden lukumäärää.

6. sinetti -> Aurinko muuttuu mustaksi kuin karvainen säkkipuku, kuu muuttuu kokonaan kuin vereksi. Taivaan tähdet putoavat maahan, taivas väistyy pois kuin kokoonkäärittävä kirja, kaikki vuoret ja saaret siirtyvät paikaltaan. Kuninkaat, sotapäälliköt, rikkaat, väkevät, orjat ja vapaat kätkeytyvät luoliin ja vuorten rotkoihin peläten ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?” (Ilm 6:16-17)

Neljä enkeliä joille on annettu valta vahingoittaa maata ja merta, jotka seisovat maan neljällä kulmalla pitäen kiinni maan neljää tuulta niin ettei tuuli pääse puhaltamaan maalla, merellä eikä puissa.

-Yksi toinen enkeli käy sinetöimässä 144.000 Israelin sukukuntaan kuuluvan otsat.

Neljä enkeliä eivät saaneet vahingoittaa maata, merta eikä puita ennenkuin nuo sinetit on otsiin painettu.

-Johannes näkee hyvin suuren joukon kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä seisovan Jumalan alttarin edessä puettuina valkeisiin vaatteisiin ja palmunoksat kädessä.

He ovat suuresta ahdistuksesta tulleet jotka ovat pesseet vaattensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.” (Ilm 7:13-17)

Huom tuossa jakeessa 14 valtaistuimen edessä olevat olivat ITSE pesseet vaatteensa!? Kun taas 5. sinetin kohdalla kerrottavista jakeissa (Ilm 6:9-11) alttarin alla oleville sieluille annettiin valkeat vaipat. Eli näissä Ilm 6:9-11 jakeissa sanotaan että vielä on lisää Kristuksen nimen tähden tapetuksi tulevia ja nämä ovat ilmeisesti sitten jakeessa Ilm 7:14 mainitut. Käsitän että nämä ”suuresta ahdistuksesta tulleet” ovat juuri se ylösnoussut seurakunta (eläessään ylösnousseet ja kuolleista ylösnousseet) . Tässä kohtaa Johannes siis näkee hetkeen joka on 7. pasuunan soiton jälkeen. Pasuunan soitot eivät ole kronologisesti sinettien avaamisten jälkeen vaikka niistä kerrotaankin vasta sinettien jälkeen.

7. sinetti -> Taivaassa tulee äänettömyys joka kestää noin puoli hetkeä. (Ilm 8:1)

Jumalan edessä seisoville seitsemälle enkelille annetaan pasuunat

Eräälle toiselle enkelille annetaan paljon suitsukkeita laitettavaksi pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille valtaistuimen eteen. Suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Enkeli täyttää suitsutusastian alttarin tulella ja heittää maan päälle, syntyy ukkosenjylinää, ääniä, salamoita ja maanjäristystä. (Ilm 8:3-.5)

 

1. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. (Ilm 8:7)

2. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. (Ilm 8:8-9)

3. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. (Ilm 8:10-11)

4. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. (Ilm 8:12)

Kotka lentää taivaalla ja huutaa voi, voi voi maan päällä asuvaisia niiden kolmen jäljellä olevan pasuunan tähden.

5. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> (Ilm 9:1-5) Maan päälle taivaasta pudonneelle tähdelle annetaan syvyyden kaivon avain. Kaivosta nousee savu joka pimittää auringon ja ilman. Savusta lähtee heinäsirkkoja maan päälle ja niille annetaan valta niinkuin skorpioneilla. Ne eivät saa vahingoittaa ruohoa eikä mitään vihantaa eikä puita vaan ainoastaan ihmisiä joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassa.

Ne vaivaavat ihmisiä 5 kuukautta mutteivät tapa. Ne vaivasivat ihmisiä kuin skoropioni pistäessään.

Niiden kuningas on syvyyden enkeli Abaddon/Apollyon.

Ensimmäinen Voi huuto on mennyt.

6. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> 6. pasuunan omaava enkeli päästää neljä Eufrat virran varrella sidottuina olevaa enkeliä vapaaksi. Ne olivat tarkkana ajankohtana valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Tässä kohden kuvauillaan ratsuväki jonka lukumäärä on 200 miljoonaa. Hevosten suusta lähtee tuli, savu ja tulikivi. Noista kolmesta vitsauksesta (tulesta, savusta ja tulikivestä) saa kolmasosa ihmisisetä surmansa. (Ilm 9:13-19)

Ilm 9:20. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
21.
He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Tuo ”velhouksistaan” sana on kreikankilelisessä (Greek Interlinear NT) aluperäistekstissä ”pharmakōn”.

Se voidaan kääntää: Lääkkeiden, huumeiden tai loitsujen käyttäminen.

Eräs toinen väkevä enkeli tulee alas taivaasta, kädessään avattu kirja. Hänen huutaessaan seitsemän ukkosen jylinää antaa ääntensä puhua. Johannesta käsketään laittamaan sinetin taakse mitä ukkosenjylinät olivat puhuneet, eikä hän saanut sitä kirjoittaa.

Tämä enkeli vannoo Jumalan kautta: ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. (Ilm 10:1-7)

Johannesta käsketään syömään enkelin kädessä oleva kirjakäärö ja profetoimaan ”monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista”. (Ilm 10:8-11)

Johannesta käsketään ”Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.”

Kaksi säkkipukuista todistajaa profetoi 1260 vrk ja sen jälkeen heidät tapetaan Jerusalemissa. Heillä on profetoidessaan valta lyödä maata vitsauksilla. He nousevat kuolleista ylös taivaaseen 3½ päivän kuluttua. ”Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.”

Ilm 11:13. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.
14. Toinen ”voi!” on mennyt; katso, kolmas ”voi!” tulee pian.

7. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”.
16. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
17. sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
18.
Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”

19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

 

6. sinetin avaamisen jälkeen sanottiin: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?”

7. Pasuunan soidessa sanotaan: ”sinun vihasi on tullut”.

Nämä kaksi sananpaikkaa ilmeisesti kertovat samasta ajanhetkestä.

 

Enkelit kaatavat Jumalan vihan maljat

1. vihan malja -> ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

2. vihan malja -> toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.

3. vihan malja -> kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi.

4. vihan malja -> neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä (Huom Jesaja 24:6)

5. vihan malja -> viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden

6. vihan malja -> kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. (Harmageddonin taistelu)

7. vihan malja -> seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: ”Se on tapahtunut”.

 

Olen siinä käsityksessä että vihan maljat tulevat tapahtumaan 7. pasuunan soiton jälkeen jolloin seurakunta ei ole sitä kokemassa.

 

Sitten tulee 1000 vuotinen valtakunta

Ja sitten viimeinen sota ja Viimeinen tuomio.

Tästä tiiviestelmästä jäi paljon Ilmestyskirjan tapahtumia ja yksityiskohtia pois, ja kehotan että luet niistä Raamatusta, ne ovat tärkeitä. Kuitenkin meidän kotikokouksen teeman kannalta halusin tähän tiivistelmään ottaa vain tässä listatut asiat.

Siunausta sinulle ja läheisillesi ja toivottavasti tästä kirjoituksesta on apua.

Rukoile, tutki sanaa ja valvo ettei se hetki yllätä sinua kuin varas yöllä!

Antti

Ajatuksia uskosta ja vapauden laista

17.6.2017

Koin jokin aika sitten kehotusta olla vähän aikaa syömättä. Töiden takia se ei onnistunut kuin vasta muutama päivä sitten. Silloin nousi sydämelleni ajatus uskosta, erityisesti Roomalaiskirjeen 8. luvun 1. jakeen sanat ja lisäksi Jeesuksen sanat ”Toinen otetaan, toinen jätetään…” (Luuk 16:26-35). Näistä sananpaikoista inspiroitui tämä kirjoitus.

 

Wikipedian mukaan: Vanhurskaus on Raamatun mukaan Jumalan ominaisuus ja tarkoittaa täten ihmisen kohdalla ulkopuolelta, Jumalalta, tulevaa hurskautta eli oikeamielisyyttä. Uuden Testamentin mukaan tämä ulkopuolelta tuleva hurskaus tulee ihmiselle, kun hän uskoo Kristuksen sovitustyöhön ristillä ja saa syntinsä anteeksi. Kristillisyydessä ihminen on sydämen uskolla vanhurskauden omistaja ja suun tunnustuksella pelastuva, Jumalalle kelpaava. Vanhurskaus mahdollistaa uskovan pyhityksen.

Kirje roomalaisille 8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

 

Tuossa Roomalaiskirjeen kohdassa, ja kuten kaikissa muissakin uuden testamentin kohdissa missä puhutaan vapauden laista, puhutaan usein myös heti perään siitä että emme saa olla lihamme himojen vietävänä. Tuossakin puhutaan kahdesta laista: Elämän hengen laista Kristuksessa Jeesuksessa ja synnin ja kuoleman laista s.o. Mooseksen laista. Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on sama kuin jakeessa 7 mainittu Jumalan laki.

Kirje galatalaisille 5

1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.

 

On selvää että se laki mistä galatalaiskirjeessä puhutaan negatiiviseen sävyyn esim yllä mainitussa jakeessa 4, ei ole Roomalaiskirjeessä mainittu elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa eli Jumalan laki vaan se on Mooseksen laki.

 

Vapaus ja armo liittyy erottamattomasti toisiinsa. Kutenkin Raamattu selittää meille ettemme ole vapaita tekemään syntiä:

Kirje roomalaisille 6

12. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13. älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

 

Roomalaiskirjeen 6:15 puhuu taas Mooseksen laista: Se laki mistä Raamattu sanoo meidän olevan vapaita on Mooseksen laki. Emme ole enää ns. Mooseksen lain käskyvallan alaisia vaan olemme vapauden laissa eli emme siis ole täysin laittomia vaikkemme olekaan Mooseksen lain alaisuudessa. Se on valtava riemu että Jumala on suuressa viisaudessaan armahtanut meidät siitä yli 600 säädöksen noudattamisesta jotka Mooseksen laki sisältää (Apt 15:28-29).

 

Jaakobin kirje 1

12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!
13. Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: ”Jumala minua kiusaa”; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.
14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;
15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
16. Älkää eksykö, rakkaat veljeni.
17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.
19. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;
20. sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.
21. Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana (“λόγον” (logon)), joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.
22. Mutta
olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24. hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
26. Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.
27. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

 

(Saarinvaara kääntää jakeen 21: … omaksukaa sävyisin mielin sana joka on teihin istutettu…)

(Saarnivaara kääntää jakeen 22: …sanan noudattajia…)

(Saarnivaara kääntää jakeen 23: …Jos joku on sanan kuulija, mutta ei tee sen mukaan…)

 

Raamatun mukaan Jumala sallii meitä kiusattavan omasta lihastamme kumpuavin himoin. Raamattu sanoo että meidän, jotka elämme Jumalan lain alla, tulee kestää ne kiusaukset jos mielimme saada elämän kruunun. Seuraamalla Jumalan sanaa s.o. Raamatun ohjeistusta, osaamme toimia elämässämme oikein. Jos uskomme mitä Jumala Raamatussa meitä kehottaa tekemään ja myös teemme näiden ohjeiden mukaan, silloin uskomme niinkuin Raamatussa usko määritellään ja tällöin olemme oikealla tiellä. Jos vain sujuvasti kuuntelemme Jumalan ohjeet Raamatusta, emmekä toimi niiden mukaan, elämme synnissä eli itsepetoksessa!

 

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9

20. ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset;

21. ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia – vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissavoittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

 

Paavali sanoi että hän ei ole Mooseksen lain alainen (kuten emme ole sinä ja minäkään) mutta Paavali ei silti voinut elää täysin oman mielensä mukaan vaan hän oli Jumalan lain alla. Ja ilman muuta Mooseksen lakikin oli Jumalalta tullut mutta se oli annettu vain Israelille sen rikkomusten tähden, eikä enää meille uudessa liitossa eläville eli kristityille:

 

Kirje galatalaisille 3

19. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.

..

21. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.

22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
23. Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
24. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.
26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

 

Galatalaiskirjeestä käy erinomaisen selvästi ilmi että laki josta puhutaan on nimenoomaan Mooseksen laki. Samoin jakeesta 21 käy ilmi ettei ole mitää lakia joka voisi tehdä vanhurskaaksi vaan yksin usko Jeesukseen Kristukseen ja hänen ristin sovitustyöhönsä Golgatalla.

ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA 15

18. Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’.
19. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?”
20. Saul vastasi Samuelille: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset.
21. Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.”
22. Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.
23. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”

 

Sekä vanhassa että uudessa testamentissa Jumala siis useaan otteeseen ilmoittaa että hän haluaa meidän olevan kuuliaisia hänen sanalleen, vanhan liiton aikana oli voimassa Mooseksen lain noudattaminenkin. On kuitenkin hyvä huomata että vanhan testamentinkaan aikana Mooseksen laki ei ollut kuin osan aikaa ”vallassa”, vaikkakin suuren osan sillä suurin osa (s.o. suurin määrä sivuja) vanhasta testamentista kertoo Israelin tarinaa. Kuitenkin Abrahamille, Mooseksen lakia ei tietysti vielä ollut. Abrahamkaan ei elänyt ja kulkenut täysin oman mielensä aivoitusten mukaan vaan hänkin kulki seuraten Jumalan ohjeistusta (1. Moos 18:19, Gal 3:6-9).

 

Me jotka olemme uuden liiton ”alaisuudessa” olemme myös saaneet ohjeistuksen jota seurata, vaikka olemmekin vapaita Mooseksen laista.

 

Mooseksen lain seuraamisen päämäärä oli vanhurskaaksi tuleminen mutta Paavali toteaa ettei kukaan voi tulla vanhurskaaksi tekemällä Mooseksen lain vaatimia tekoja (Gal 3:10-13). Meidät kristityt on ”automaattisesti” vanhurskautettu Jeesuksen ristin sovitustyöllä (Gal 3:26-29). Jeesus antoi itsensä uhriksi meidän puolestamme jotta voisimme elää vapauden lain mukaan (emmekä Mooseksen lain mukaan) ja pelastua iankaikkiseen elämään Jumalan läheisyydessä.

 

Siten jos joku haluaa seurata Mooseksen lakia (edes pikkiriikkiseltä osin), jonka tarkoitus on siis vanhurskaaksi tekeminen, hän ikäänkuin tällä seuraamisellaan sanoo että ”Jeesuksen ristin sovitustyö ei riitä minun pelastamisekseni vaan tarvitaan lisäksi Mooseksen lain tekoja”. Tämähän on kestämätön ajatus ja mm galatalaiskirjeessä Paavali puhuu juuri siitä että Jeesuksen ristin sovitustyön lisäksi ei voi olla enää muita tekoja syntiemme sovittamiseksi eli vanhurskauttamiseksemme.

 

Hebrealaiskirjeessä meitä varoitetaankin että jos tahallamme elämme synnissä, ei ole enää sovitusuhria jäljellä. Siis jos Jeesukseen uskovina tahallamme valitsemme elää synnissä (joka on eri asia kuin hetkellinen lankeaminen), ei Jeesuksenkaan ristin sovitustyö enää riitä pelastukseksemme! Jeesuksen ristin sovitustyö ei siis ole ikäänkuin ”piikki auki” synnin tekemiseksi silloin jos me täydessä ymmärryksessä valitsemme syntielämän, parannuksen teon sijaan.

Kirje heprealaisille 10

14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16. ”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: ”Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”;
17. ja: ”heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista”.
18. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20. jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21. ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”,
22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23. pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24. ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
25. älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
28. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
30. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: ”Minun on kosto, minä olen maksava”; ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa”.
31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.

 

Niinkuin Hebrealaiskirjeessa, Roomalaiskirjeessä ja kauttaaltaan läpi uuden testamentin saamme lukea että usko Jeesukseen tekee meistä vanhurskaita. Kuitenkin Raamattu määrittelee erikseen elävän uskon ja kuolleen uskon.

 

Jaakobin kirje 2

12. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.
13. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi.
14. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
15. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16. ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
18. Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.
19. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
20. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?
21. Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?
22. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;
23. ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.
24. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.
25. Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?
26. Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

 

Huom Saarnivaara kääntää Jaak 2:13 ”Tuomio on näet armoton sille joka ei ole osoittanut laupeutta”.

 

King James kääntää saman jakeen ”For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.”

 

Kun tuota ryhtyy oikein miettimään, ei voi välttyä ajattelemasta vaikkapa sellaisia uskovia jotka esim sanovat ettei meidän uskovien tarvitse tehdä yhtään mitään kun riittää että ollaan armosta pelastettuja (Ef 2:10) ja nyt uskoon tultuamme voidaan vaan ns. ”syleskellä kattoon ja tuijotella omaa napaa”. Mutta jos kerran tuomio on armoton sille joka ei ole laupeutta osoittanut, voiko se tarkoittaa sitä ettei sillä ihmisellä olekaan Jumalan armoa suojanaan joka ei ole laupeutta osoittanut? Vai mitä se tarkoittaa että tuomio on armoton sille joka ei ole laupeutta osoittanut? Minä ainakin kehotan sinua osoittamaan laupeutta sitä tarvitseville sitämyöden kun tilaisuuksia auttaa putkahtaa eteesi (mutta rauhasta käsin, Herran kuorma on kevyt kantaa (Matt 11:30)).

 

Greek Interlinear:in mukaan suomalaisten ”laupeutta” sanaksi kääntämä on kreikaksi ”eleos” joka tarkoittaa englanniksi: pity, mercy, compassion eli suomeksi: sääli, armo, myötätunto.

 

Sama sana löytyy Jeesuksen sanoista Matteuksen evankeliumissa: Matt 9:13. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: ’Laupeutta (eleos) minä tahdon enkä uhria’. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.”

 

Voimme siis Raamatusta useasta kohden nähdä että me jotka olemme vapauden lain alla, olemme tulleet vanhurskauden palvelijoiksi:

 

Kirje roomalaisille 6

16. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18. ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!

 

On hyvä pohtia millainen on yleensäkin palvelijan rooli. Palvelija ei ensinkään sinkoile oman päänsä mukaan minne tahtoo vaan hän tottelee isäntänsä ohjeistusta ja ajoitusta. Jumalan lapselta ei kuitenkaan vaadita enempää kuin Jumala on hänelle antanut, ja kokemuksen myötä kasvaa myös ymmärrys. Esimerkkinä ajoituksenkin tärkeydestä voidaan katsoa Ananiasta: Mitäs jos Ananias olisi mennyt vaikkapa kolmen kuukauden päästä tekemään sen mitä Herra käski hänen tehdä eli parantaa Paavalin näkö (Ap.t. 9:10-18)? Olisko Paavali edes enää ollut siellä minne Herra Ananiaan lähetti? Entäpä jos Ananias olisi todennut että olisi lakihenkistä totella Jumalaa koska eihän uskovan tarvitse mitään tehdä sillä riittää että uskoo vaan, ja jättänyt menemättä Paavalin luo?

 

Kirje efesolaisille 4

10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

 

Kisälliltä ei siis voi vaatia samaa kuin mestarilta. (Enkä tietenkään tarkoita että meitä ketään voitaisiin koskaan verrata todelliseen mestariimme eli Jeesukseen.)

Meidän jokaisen tulee tavoitella uskossa ja toivossa hengellistä kasvua sitä myöden kun Herra sitä meille suo. Omasta puolestani ja mitä olen muita uskovia seurannut voin todeta että useimmiten meidän oma jääräpäisyytemme on ainoa este hengelliselle kasvullemme: Seuraamme lihamme himoja (joksi myös ylpeys luetaan) mielummin kuin nöyrrymme Jumalan tahtoon vaikka tiedämme sen olevan meille aina se paras vaihtoehto.

 

Näin voimme päätellä että meidät kerran tuomitseva vapauden laki sisältää ainakin seuraavanlaisia teemoja:

 

-Jumala tekee meidät vanhurskaiksi yksin uskon kautta; kun uskomme Jeesuksen ristin sovitustyöhön.

-Usko on Jumalan lahja meille (Ef 2:8-9).

-Me emme tule vanhurskaiksi tekojen kautta (sillä emmehän voi lisätä mitään Jeesuksen sovitustyöhön, Ef 2:8-9)

-Joka ei usko, joutuu kadotukseen (Mark 16:16)

-Ainut asia koko maailmankaikkeudessa mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta ja pelastuksesta on meidän oma valintamme: Jos emme suostu Jumalan lain s.o. armon lain alle ja ole kuuliaisia Kristukselle (Room 8:38-39, Hepr 10:26-29, Joh 3:36)

-Meidän on käytävä kasteella uskoon tultuamme (Mark 16:16)

-Jumalan lapsina olemme Pyhän Hengen kuljetettavina. (Room 8:14)

-Meidät on luotu hyviä tekoja varten (Ef 2:10)

-Meidän on puettava yllemme Jumalan koko sota-asu (Ef 6:11-18)

-Vain se joka tekee Jumalan tahdon pääsee taivasten valtakuntaan (Matt 7:21)

-Meidän on oltava sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita (Jaak 1:22)

-Vain vaivoin vanhurskas pelastuu (1. Piet 4:17-19)

-Meidän on toteltava Jumalan ohjeita (Raamatun sanaa) (Joh 3:36, Matt 7:21, 1. Joh 5:3)

-Meidän on annettava itsemme ja jäsenemme vahurskauden aseiksi Jumalalle (Room 6:13)

-Jumala sallii kiusattavan meitä meidän omasta lihasta kumpuavilla himoilla (Jaak 1:12-15) mutta meidän on kestettävä nämä kiusaukset sillä meitä ei koetella yli voimiemme (1. kor 10:13).

-Lihamme himot eivät siis ole meidän tekemää syntiä sellaisenaan koska liha on syntinen luonnostaan (Room 7:16-23), mutta me emme saa antautua lihamme himojen vietäväksi eli tekemään syntiä: Meidän on Hengellä kuoletettava lihan himojen teot (Room 8:13). Halu tehdä syntiä on siis eri asia kuin synnin tekeminen. Halu ja teko ovat eri asiat (vaikkakin jo esim jos mies katsoo naista himoiten se luetaan hänelle synniksi vaikkei se fyysiseen tekoon johtaisikaan (Matt 5:27-28).

-Syntiä on tottelemattomuus Jumalan sanalle eli mm. mammonan palveleminen (esim rikastumisen tavoitteleminen (Matt 6:24)), hengellinen ja seksuaalinen haureus, lihan himojen seuraaminen, juopottelu (1. kor 6:9-10), liiallinen murehtiminen elatuksesta jne. (Luuk 21:34-36)

-Meidän tulee Hengellä kuollettaa lihastamme kumpuavat: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, (Kol 3:5-6)

-Meidän tulee Hengellä kuollettaa lihastamme kumpuavat: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe (Kol 3:8).

-Emme saa valehdella toisillemme (Kol 3:9)

-Meidän tulee olla nopeita kuulemaan mutta hitaita puhumaan (Jaak 1:19)

-Meidän tulee olla kiitollisia Jumalalle (Kol 3:15)

-Meidän tulee pyrkiä sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. (Kol 3:12)

-Meidän tulee kärsiä toinen toistamme ja antaa toisillemme anteeksi jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut meille anteeksi, samoin meidän tulee antaa anteeksi toisillemme. (Kol 3:12-13)

-Usko ilman tekoja on kuollut (Jaak 2:26): Elävässä uskossa oleva ihminen toimii Pyhän Hengen johdossa ja myös tekee niinkuin Jumala ohjeistaa Raamatussa eli esim. käy kasteella, rukoilee pyhien puolesta, tekee parannusta synnistä ja tekee laupeutta.

-Emme saa tuomita toisiamme (oletko pohtinut mitä tuomitseminen tarkoittaa?) (Matt 7:1-5)

-Meidän tulee opetella tunnistamaan synti (kuten voimme nähdä ympäröivästä maailmasta, uskovatkaan eivät enää kaikki tiedä mikä on syntiä ja mikä ei) ja jos veli/sisar rikkoo meitä vastaan, meidän tulee nuhdella häntä rakkaudessa, ei tuomiten, tekemään parannuksen. (Matt 18:15-17)

-Meidän tulee pitää huolta perheenjäsenistämme (1. Tim 5:8)

-Meidän tulee pyrkiä pyhitykseen sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa (Hepr 12:14)

-Meidän tulee kehottaa toinen toistamme hyviin tekoihin (Hepr 10:24)

-Olemme vapaat Mooseksen laista! Mm. kymmenykset samoin kuin ympärileikkaus molemmat mainitaan Raamatussa ensimmäisen kerran jo ennen Mooseksen syntymää eli ennen Mooseksen lakia, ja myös Mooseksen laissa. Uudessa liitossa ne eivät kuitenkaan koske meitä esim kuten edeltä luit otteesta galatalaiskirjeestä koskien ympärileikkausta ettei se koske meitä. Samoin Raamattu sanoo että:

 

2. kirje korittolaisille 8

12. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole.

13. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi,
14. että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus,
15. niinkuin kirjoitettu on: ”Joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut”.

 

2. kirje korinttolaisille 9

6. .. joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.
7. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

 

Nuo Raamatun jakeet selvästi täysin kumoavat Mooseksen lain vaatiman 10% tuloistamme. Olisi absurdia sanoa: ”Kukin antakoon niinkuin sydämensä vaatii ja sen on oltava aina tasan 10%”. Meidän toki tulee antaa omastamme tarvitseville (vain jos meillä on mistä antaa), muttei rikkaille saarnamiehille. Uskovien rahoilla rikastunut saarnamies on jo lähtökohtaisesti hakoteillä (1. Tim 6:8-12). Huomaa että Raamattu tietysti kehottaa meitä antamaan evankeliumin julistajille rahaa ja muuta tukea työnsä suorittamiseksi: 1. kor 9:4. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. Tulee siis tehdä ero Jumalan lähettämän evankeliumin julistajan ja jonkun muun lähettämän saarnamiehen välille.

-Meidän tulee olla hengellisesti valveilla kaiken aikaa (Luuk 21:36)

-Meidän tulee varjella itsemme niin ettei maailma saastuta meitä (Jaak 1:28)

-Emme saa napista Jumalalle kohtaloamme tai muutenkaan (1. kor 10:10)

-Meidän tulee elää rukouksessa ja pyhityksessä.

-Saamme pyytää Jumalalta Jeesuksen nimessä asioita (mutta vain sellaiset toiveet jotka ovat Hänen tahtonsa mukaisia voivat toteutua) (1. Joh 5:14-15).

-Saamme pyrkiä osallisiksi parhaimmista armolahjoista (1. kor 12:31).

-Olemme matkalla pelastukseen!

 

Tuo lista ei toki ole mitenkään kattava katsaus Jumalan s.o. vapauden lakiin, vaikka onhan sekin jo melko pitkä lista. Huomaamme että se vapaus mistä Raamattu puhuu ei olekaan vapautta tehdä ihan mitä tahansa mieleemme juolahtaa, vaan se on ennenkaikkea vapautta olla seuraamatta Mooseksen lain koukeroita monine asetuksineen. Se on vapautta olla tekemättä syntiä jne.

 

Silti on uskovia jotka ajattelevat ettei uskovan tarvitse tehdä muuta kuin uskoa. Olen samaa mieltä, mutta vain jos uskomisella tarkoitetaan että uskomme myös Raamatusta löytyvien Jumalan ohjeiden koskevan meitäkin ja että meidän tulee nähdä mm. nuo listatut sananpaikat tavoitteena jota kohden kasvaa ja kilvoitella (ja joitakin Raamatun ohjeita täytyy seurata ehdottomasti). Jos uskomisella tarkoitetaan jotain muuta, sitten emme ole samaa mieltä tästä asiasta. Minä en voi käsittää miten kukaan uskaltaa sanoa yhdestäkään noista listan sananpaikoista että ”ei muuten koske minua”. Saatika että näiden sananpaikkojen seuraamista kehoittavaa haukutaan lakihenkiseksi, siis Mooseksenlakihenkiseksi.

 

Sellainen ajatus että Pyhä Henki kyllä kasvattaa ihmisen kulkemaan suoraan Hänen tahtonsa mukaan, ilman että luetaan Raamattua ja ojentaudutaan Raamatun ohjeiden mukaan, ei pääsääntöisesti pidä paikkaansa. Jos Pyhä Henki riittäisi ohjenuoraksemme, suurin osa uutta testamenttia olisi aivan turhaan kirjoitettu: Paavalin ei koskaan olisi tarvinnut kirjoittaa yhtäkään paimenkirjettä yhdellekään seurakunnalle! Mutta kun me ihmiset olemme sellaisia että meillä on lihassamme himoja jos jonkinlaisia ja sitten on vielä sielunvihollinen sotkemassa uskonelämäämme minkä ehtii. Eli me todellakin tarvitsemme Jumalan sanaa eli Raamattua ohjenuoraksemme jokaisena elinpäivänämme. Toki voi olla poikkeustapauksia jossa Raamattua ei ole saatavilla, ja Jumala varmasti tällöin pitää huolta uskovasta Pyhän Hengen kautta. Mutta meille jolla Raamattu hyllystä löytyy, sitä täytyy lukea! Muutoin eksymme pois totuudesta. Huomaa että Raamattu on Jumalan ilmoitusta!

 

Jos nyt luet Matteuksen evankeliumin 25 luvun ja pohdit miten se kaikki liittyy sinuun, et mitenkään voi tulla ainakaan sellaiseen johtopäätökseen ettei se kaikki liitty sinuun millään tavalla. Sinuun, minuun ja ihan kaikkiin uudestisyntyneisiin uskoviin. Silti jotkut ovat sitä mieltä että kaikki tai lähes kaikki tekemiseen kehottaminen on lakihenkistä (he tarkoittavat Mooseksen lakihenkistä). Otetaan esimerkki. Jeesus sanoi Matt 25:13 ”Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä”. Onko se Mooseksen lakihenkistä vai Vapauden lakihenkistä jos sanon sinulle että sinunkin tulee valvoa?

Entäpä saman luvun kertomus leivisköistä. Onko se Mooseksen lakihenkistä vai Vapauden lakihenkistä jos sanon että sinun täytyy käyttää niitä leivisköitä mitä sinulle on uskottu?

Ajattele että Jeesuksen kertomuksessa leivisköistä; sille palvelijalle joka piilotti leiviskänsä, hänen herransa sanoi: ”heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.’ ”. Huomaa että kyse oli valinnasta. Herransa silmissä kelvoton palvelija olisi voinut käyttää leiviskäänsä muttei käyttänyt.

Entäpä saman luvun tarina maanpäälle palaavasta ihmisen Pojasta joka tuomitsee laupeutta harjoittaneet vanhurskaat (huom he olivat siis uskovia) iankaikkiseen elämään ja ne jotka eivät laupeutta olleet harjoittaneet Hän tuomitsee iankaikkiseen kadotukseen. Olenko Mooseksen lakihenkinen vai Vapauden lakihenkinen jos sanon sinulle että mene ja harjoita laupeutta sinäkin?

 

Haluan vielä tähdentää että kuten Paavalikin varoittaa Timoteusta että jumalisuus ei ole keino voiton saamiseksi, hän kuitenkin heti perään sanoo että Timoteuksen tulee tavoitella jumalisuutta! King James käännöksessä tuo ”keino voiton saamiseksi” on käännetty ”supposing that gain is godliness”.

Greek interlinear nt:ssä tuo ”voiton” sana on ”porismon” joka biblehub.com:issa selitetään näin: porismós (from poros, ”a way, means”) – properly, a specific way (route) that brings gain or profit. 4200 (porismós) is only used in 1 Tim 6:5,6.

Suomeksi siis ”porismos” tarkoittaa: Erityinen keino hankkia hyötyä/tuottoa/voittoa (siis liikevoittoa eli taloudellista hyötyä).

1. kirje Timoteukselle 6

3. Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4. niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5. alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.

….

11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, …., ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

 

Näin siis tuossa Timoteukselle tarkoitetussa kirjeessä Paavali ei lainkaan tuomitse jumalisuuden tavoittelemista vaan kehoittaa Timoteusta tavoittelemaan jumalisuutta. Sen sijaa Paavali tuomitsee sen että jotkut käyttävät jumalisuutta ansaitakseen sillä itselleen jotakin hyötyä/taloudellista voittoa. Tällaisia ihmisiähän on tässäkin ajassa: He yrittävät olla Jumalalle mieliksi että esim. saisivat taloudellista menestystä.

Jos tuo edellä kokoamani lista lannistaa sinua, ole huoleti ja käänny Herramme puoleen rukouksessa ja kiitoksessa. Mutta jos tuo lista sai sydämessäsi oikeanlaisen piston aikaan, lienee parannuksen teon aika?

Onneksemme Pyhä Henki vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista ja kiperissä valintatilanteissa voimme luottaa siihen että meitä ei koetella yli voimiemme. Loppujen lopuksi, useimmiten on kyse valinnastamme: Haluammeko taipua Herran Jeesuksen tahtoon ja Hengen johtoon vai emme.

Hengellisen kasvun myötä, Pyhän Hengen vaikutuksesta ajan kuluessa me huomaamme että itse kukin muutumme vähä vähältä entistä enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi, jos vain tahdomme luopua omastamme ja vastaanottaa Herramme ja vapahtajamme sydämeemme 100%: ”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.” (Luuk 9:24)

 

Me jotka odotamme että Herra Jeesus on tuleva takaisin, muistamme Herramme sanat:

 

Luuk 21

34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

Huom. tuo 33/38 raamatun käännöksen ”elatuksen murheet” on käännetty King James biblessa ”cares of this life” ja samoilla linjoilla on Raamattu kansalle käännös: ”maalliset murheet” (ja samaan käännökseen päätyy Greek interlinear nt:n perusteella). Saarnivaara taas kääntää 33/38 käännöksen käyttämän ”raskauta” sanalla ”turruta”. Saarisalo taas kääntää 33/38 ”päihtymys” sanan  sanaksi ”kohtuuttomuus” jonka King James kääntää ”surfeiting”.

Yhteenvetona näistä eri käännöksistä siis: ” ettei teidän sydämiänne turruta päihtymys ja juoppous eikä maalliset murheet”, sen sijaan että rajoituttaisiin vain elatuksen murheisiin, eli lähinnä taloudellisiin ongelmiin.

Lisähuomiona King James, samoin kuin Toivo Koilon käännös kääntää tuon 36 jakeen: ”rukoilkaa että teidät katsottaisiin arvollisiksi”, sen sijaan että rukoiltaisiin saavamme voimaa paetaksemme tätä kaikkea. Löydät Aapeli Saarisalon ja Toivo Koilon käännökset www.finbible.fi

 

Toivottavasti tämä kirjoitukseni on sinulle rohkaisuksi pyhitykseen ja hyviin tekoihin Herramme Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaan ja hänen nimessään.

 

Matt 11

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä. Niin te saatte levon sielullenne.

30. Minun ikeeni on sopiva ja kuormani kevyt kantaa!

 

Muista kuitenkin koetella Jumalan sanalla ja rukouksella tämäkin kirjoitus.

 

Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

Uskon anarkia

Uskon anarkia

Haluan tässä pienessä kirjoituksessa muistuttaa uskovia niistä todellisista vaaroista joita uskon tien penkereillä kukkii, konkreettisin esimerkein höystettynä.

Kuten Jeesuskin sanoi:

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7

13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

 

Johannes jatkaa kirjeessään:

1. Johanneksen kirje 3

7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

Usein uskovat ajattelevat että se synti joka vie kadotukseen liittyy viinaan tai huoruuteen ja muihin sen kaltaisiin paheisiin. Kuten Johanneksen kirjeessä todetaan; perkelekkin on tehnyt syntiä. Perkele tuskin on lihan himojen esim. alkoholin, tupakan tai seksin orja. Perkeleen synti on aivan toisenlaista ja jos mahdollista, paljon pahemman laatuista!

Oikeat todelliset Jumalan profeetat julistavat Jumalan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta; ristin sovitustyötä, ylösnoussutta Jeesusta, Jumalan armoa ja rakkautta, parannuksen tekoa, kuuliaisuutta, lähimmäisen rakkautta.

Silti maailmassa on tänäkin päivänä lukuisasti vääriä profeettojakin, aivan kuten Raamatussa kerrotaan ja varoitetaan. Erittäin tärkeätä on ettemme haksahda pitämään yliluonnollisia voimavaikutuksia todisteena hengellisestä raiuttiudesta.

Ensimmäinen esimerkki: Eräs tuntemani mies on ns henkeen ja vereen Mormoni, kiivaskin uskonsa puolustaja. Hän kertoi  yliluonnollisista kokemuksista joita ilmeni Mormonien tilaisuuksissa kun he menevät kasteelle kuolleiden puolesta. He tekevät näin koska ovat Raamatusta lukeneet tällaisesta toiminnasta (1. kor 15:29) (Mormoneilla on toki aivan omat oppinsa yli Raamatun kirjoitusten, mutta he perustelevat osaa uskomuksistaan Raamatun teksteillä). No tuon korinttolaiskirjeen 15 luvun kun lukee kokonaan, siitä ei saa kuvaa että meitä kehotettaisiin kastattamaan itsemme kuolleiden puolesta lainkaan vaan siinä ns punainen lanka on se että usko ja kasteella käyminenkin on turhaa jos Jeesus ei olisikaan noussut kuolleista. Itse asiassa Danilo Valla opettaa että tuossa Raamatun jakeessa on välimerkkivirhe ja alunperin sen olisi pitänyt kuulua karkeasti näin: ”Miksi muutoin nuo kastattavat kuolleet ruumiinsa, jos kerran ylösnousemusta ei ole”. Danilo Vallan mukaan tuossa Raamatun jakeessa siis puhutaan uskovien kasteelle menosta itsensä puolesta, ei kuolleiden ihmisten puolesta. Vaikka emme uskoisi Danilo Vallan opetusta, voimme todeta ettemme löydä mistään Raamatusta opetusta jossa uskovaa kehotetaan käymään kasteella kuolleiden puolesta, niin ei varsinaisesti kehoteta tekemään edes tuossa ao jakeessa.

Toinen esimerkki: Eräs tuntemani uskova mies (hän antoi luvan jakaa kokemuksensa) kertoi että hän oli ruvennut puhumaan kielillä käydessään eräässä seurakunnassa jossa opetetaan että kaikki uudestisyntyneet puhuvat kielillä. Miehen kertoman mukaan hän oli nuorena uskovana ao seurakunnan kokouksissa saanut opetusta Pyhän Hengen kasteesta ja siitä kuinka siitä merkkinä olisi kielilläpuhuminen.

Miehen omin sanoin:

”Heillä on siellä [seurakunnassa] sellainen kulttuuri, että kaikilta kysytään että puhutko kielillä, oletko täyttynyt hengellä.

Elämä voi heillä kuitenkin osoittaa aivan muuta kuin hengen hedelmää. Koko tämä ”hengellä täyttyminen” vetää ihmistä johonkin hengelliseen ylpeyteen ja nostaa johonkin korkeampaan hengelliseen tasoon heidän omasta mielestään. Eli se sokeuttaa uskovan omasta parannuksen teosta, kun on jo ”täynnä henkeä”.

Vaikka oikeasti se todellinen hengellä täyttymisen ilmiö vetää ihmisen pieneksi ja alemmaksi palvelemaan muita. Uhraamaan oman elämän muiden hyväksi Jeesuksen esimerkin mukaisesti.

Pelkään kuinka käy niille jotka sanovat olevansa täynnä henkeä ja uskovat ”kielillä puhumisen” olevan siitä merkkinä. Jos eivät kuitenkaan ole tehneet totista parannusta, vaan luottavat tähän merkkiin.

Rukoilin taannoin puhtautta elämääni ja sen jälkeen yhtenä päivänä tuli yhtäkkiä ajatus rukoilla ääneen Jumalaa, että jos tämä ”kielilläpuhumisen lahja” ei ole sinusta niin ota se pois.

Samantien kyseinen ”lahja” otettiin pois enkä pystynyt enää puhumaan sitä etäisesti ehkä kieltä muistuttavaa siansaksaa. Olin aina ihmetellyt, että vaikka sillä kuinka rukoilin niin ei se antanut mitään sisäistä muutosta.


Tämän ”lahjanhan” sain kun minulle rukoiltiin ”henkikastetta”.

Vähän olen ymmälläni ollut asiasta, kun tätä ”henkikastetta” mainostetaan karismaatikoiden kesken niin paljon. En kuitenkaan koko henkikasteesta mitään saanut, kuin sen siansaksakielen. Ja nyt se lähti pois, kun koettelin sen Herran edessä. Jotain outoa tässä on!

Kannattaa siis koetella kaikki lahjat vilpittömästi Herran edessä, ja pyytää niiden pois ottamista, jos ne ei ole Herrasta.

Tämä on siis minun yksittäinen kokemukseni, mutta kysely ja nöyryys Herran edessä kannatti. Pääsin eroon siitä mikä ei ollut Herrasta.”

 

Kolmas esimerkki: Useimmat meistä ovat varmasti törmänneet ilmiöön jossa uskovat ”juopuvat” Pyhästä Hengestä. Internetissä löytyy useita ilmiöstä videoituja todisteita ja myös lukuisia varoituksiakin. Ao ilmiön puolestapuhujat usein vetoavat esim siihen ettemme me uskovat voi laittaa Jumalan Pyhää Henkeä ”laatikkoon” eli heidän perusteenaan on se että koska Jumala on kaikkivoipa voi Hän myös juovuttaa ihmisen Pyhän Hengen kautta. Usein myös ilmiön puolestapuhujat vetoavat Raamattuun: Apt 2:1-21 erityisesti 12-15 jakeet.

 

Vastaavia esimerkkejä varmasti tunnemme muitakin mutta näiden kolmen esimerkin perusteella jo voidaan havainnollistaa vastustusta Jumalan säätämystä vastaan ja että valheen voima on aivan konkreettista todellisuutta keskellämme.

Mormonien toiminnassakin ilmenee yliluonnollisia asioita: mm. kuolleet sukulaiset (tai muut ihmiset) joiden puolesta Mormonit menevät kasteelle, ilmestyvät heille näissä kastetilaisuuksissa. Näin tämä tuntemani mormonimies todisti. Toki Raamattu kertoo ettei tämä ole raittiin opin mukaista toimintaa alkuunkaan (3. Moos 19:31). Me kaikki jotka pyrimme vilpittömästi seuraamaan Jeesusta ja olemme rukoillen opetelleet Raamatun totuutta, ymmärrämme että Mormonien opit ovat muutoinkin kaikkea muuta kuin raittiita Raamatun mukaisia oppeja.

Kielilläpuhumisesta Raamattu selvästi opettaa etteivät kaikki puhu kielillä (1 kor 12). Tuossa yllä mainitussa tapauksessa ao seurakunta opettaa väärin, yli Raamatun opetusten ja silti heillä ilmenee yliluonnollisia asioita ao asiaan liittyen! (Huom, tiedän pari ao seurakuntaan kuuluvaa uskovaa ja he ovat vilpittömiä raittiita uskovia joista ainakin toinen puhuu ihan aidosti kielillä josta sain Jumalalta ihmeellisen vahvistuksen aikoinaan, eli kaikki ao seurakunnassa eivät puhu ns valheen kieltä).

Pyhästä Hengestä juopuvat uskovat taas ovat sellaisen hengen vallassa joka ei ole Pyhä Henki. Raamattu opettaa että Jumala on sidottu sanaansa ja Pyhä Henki on raittiuden ja terveen harkinnan henki (2. Tim 1:7), ei juopumuksen henki. Raamatun opetus on hyvin selkeä tässäkin asiassa. Tarkkaan kun lukee tuon Apostolien teon 2. luvun, huomaa ettei siinä lainkaan sanota että uskovat olisivat olleet Pyhästä Hengestä juopuneita, sellaista ei edes vihjata. Sen sijaan siinä aivan selvästi sanotaan että jotkut uskosta osattomat vain pilkaten väittivät niin koska eivät voineet ymmärtää mitä oli tapahtumassa. Näillä uskosta osattomilla ei ollut mitään muuta perustetta pilkkaaville väitteilleen kuin se että he kuulivat Pyhästä Hengestä täyttyneiden uskovien puhuvan erilaisilla tunnistettavilla kielillä Jumalan suuria tekoja. Kaikki tapahtui siis täysin raittiisti, terveen harkinnan Hengessä ja ilman minkäänlaista merkkiä juopumuksesta tai sitä muistuttavasta käytöksestä.

 

Näitä kaikkia esimerkkejä yhdistävät tekijät:

1) Kaikissa esimerkeissä toimii ns palavat uskovat: He ovat innokkaita ”Herran työssä”. He ovat usein hyvin pro aktiivisia eli tarttuvat riuskasti toimeen ihan itsekseen, ilman kehotusta.

2) Kaikissa esimerkeissä vedotaan Raamatun kirjoituksiin, mutta yhdessäkään ei pysytä Raamatun kokonaisilmoituksen rajoissa vaan mennään yli sen mikä on kirjoitettu Raamattuun. Tällainen toiminta on Jumalan säätämän järjestyksen vastustamista ja sen on uskonnollista anarkiaa eli kapina Jumalaa vastaan!

3) Kaikissa esimerkeissä ilmenee yliluonnollisia voimavaikutuksia jotka eivät ole Jumalasta, vaikka kaikissa toimitaan Jeesuksen nimessä!

Kun astutaan askel taaksepäin ja katsotaan kokonaisuutta, huomataan että nuo tunnusmerkit sopivat myös erääseen Raamatusta tuttuun hahmoon: Saatanaan.

1) Saatanakin on Jumalan luoma ja hänkin on hyvin pro aktiivinen eli tarttuu riuskasti toimeen, ilman Jumalan kehotusta ja vastoin Jumalan ohjeistusta.

2) Saatana vetooa Raamatun kirjoituksiin mutta ei kuitenkaan pysy Jumalan ohjeistuksessa vaan kyseenalaistaan sen ja toimii yli sen valtuutuksen mitä Jumala on hänelle antanut (eikä hän tietenkään pitäydy Raamatun kokonaisilmoituksessakaan):

-Syntiinlakeemus kertomuksesta voimme lukea miten Saatana vetosi ihmisten järkeen ja haluihin/himoihin ja kyseenalaisti sekä vastusti Jumalan käskyä ettei hyvän- ja pahantiedon puusta saanut syödä (1. Moos 3:1-6).

-Autiomaassa Jeesusta houkutellessaan Saatana vetoaa Raamatun yksittäisiin jakeisiin mutta menee yli sen mikä on Raamatun kokonais ilmoitus (Matt 4).

-Saatana lähtee asiaansa kannattavien enkeleiden kanssa sotaan Jumalaa ja Jumalan säätämystä vastaan, mutta tietysti häviää jo lähtökohtaisesti tappioon tuomitun sodan (Ilm 12).

-Saatanan toiminta on anarkiaa Jumalan valtakunnan järjestyksen ulkopuolella ja sitä vastaan.

3) Saatana saa aikaan yliluonnollisia voimavaikutuksia eksyttääkseen uskovia (2. Tess 2:7-12).

 

Me uskovat altistumme eksytykselle omia himojamme seuraten mutta myös toisten uskovien puheiden ja todistusten johdosta. Pelkät puheet eivät kuitenkaan useimpia uskovia luultavasti harhauta vaan nimenomaan saatanan aikaansaamat voimavaikutukset ovat se vaarallisin ansa. Suuri osa uskovista taitaa olla äärimmäisen persoja kokemaan yliluonnollisia asioita. Me saatamme kuvitella että yliluonnollisilla voimavaikutuksilla voimme todistaa uskosta osattomille että Jeesus on totta ja näin vaikuttaa heidän pelastumiseensa. Saatamme uskoa että voimavaikutukset itsessään ovat todiste Jeesuksesta. Saatamme myös perustella itsellemme että esim riivaajia voidaan ajaa ulos vain Jumalan voimalla ja siksi riivaajien ulosajaminen on todiste Jumalan voimasta. Raamattu varoittaa meitä kuitenkin että saatana pystyy harhauttamaan uskovia niin että nämä luulevat riivajia ulosajetun vaikka kaikki on vain näytelmää (Matt 7:22-23). Toki ihmiset varmasti tällaisissa tilanteissa saattavat kokea erilaisia tuntemuksia ja kaikki saattaa näyttää varsin aidolta mutta ei ole!

Raamattu opastaa ja varoittaa meitä näissäkin asioissa. Raamattu todistaa jo alkulehdillään että yliluonnollisia asioita tapahtuu myös sielunvihollisen ja riivaahajenkien voimasta. Raamattu kertoo että nämä voimavaikutukset näyttävät ulospäin aivan samoilta Jumalasta peräisin olevien voimavaikutusten kanssa (2. Mooses 7:8-12).

Raamattu opastaa että viimeisinä päivinä (siis ennen Jeesuksen paluutta maan päälle) sielun vihollinen riehuu kaikella valheen ja vääryyden voimalla ja ihmeteoilla keskuudessamme (2. Tess 2:7-12).

Tärkein ase jolla voimme taistella näitä valheita vastaan on Raamatun sana: Hengen miekka. Jumalan sana on kaksiteräinen miekka joka erottaa sielun ja hengen (Hepr 4).

Jos mielimme pelastua, meidän täytyy elää elämäämme Jumalan sanan valossa ja rukouksessa.

On aivan välttämätöntä että perehdymme Jumalan sanaan (jos vain meillä on siihen mahdollisuus) ja kehotamme toinen toisiamme pitäytymään Jumalan sanassa. Jumalan sana on elävää ravintoa jokaiseen elämämme päivään. Jos lukeminen on meille syystä tai toisesta vaikeata, voimme kuunnella internetistä ilmaiseksi Raamattua (katso linkki Rukoupaikankin sivuilta) tai ostaa vaikkapa ääniraamatun cd:lle tallennettuna.

Eräs mainio, ja samalla hyvin pelottava esimerkki toisten ihmisten vaikutuksesta omaan käyttäytymiseemme, ajatteluumme ja myös uskomuksiimme on Solomon Asch:in kuuluisa psykologinen testi:

Solomon Asch teki kuuluisan kokeensa yksinkertaisten viivojen avulla v.1951. Hän piirsi taulun vasemmalle puolelle yhden esimerkki viivan ja taulun oikealle puolelle kolme muuta verrokki viivaa kuten alla olevassa kuvassa:

 

 

Testiin pyydettiin 50 yliopisto-opiskelijaa jotka luulivat osallistuvansa näköhavaitsemista koskevaan tutkimukseen eivätkä tienneet että kyseessä oli psykologinen koe. Testattaville näytettiin useita ylläolevan kaltaisia tauluja. Testattavien piti yksinkertaisesti kertoa mikä kuvassa oikealla olevista viivoista on yhtä pitkä kuin vasemmalla oleva viiva. Jokaisessa taulussa oli aina vain yksi oikea vastaus ja se oli selvästi havaittavissa ilman apuvälineitä, ainakin hetken tuijottamisen jälkeen.

Testi tehtiin 7 ihmisen ryhmissä, kuitenkin niin että kussakin ryhmässä vain yksi ihminen oli oikeasti testihenkilö ja muut oliva palkattuja näyttelijöitä. Näiden näyttelijöiden tehtävä oli tahallaan valehdella vastauksissaan ennaltasovitun mukaisesti. Testi tehtiin niin että varsinainen testattava vastasi kuhunkin kysymykseen aina ryhmänsä viimeisenä, ja nämä palkatut valehtelijat vastasivat ensin. Solomon Asch halusi tutkia miten ryhmän luoma paine vaikuttaa ajatteluumme. Tulokset ovat pelottavia.

Selvisi että mm.:

76% testattavista teki ainakin yhden virheen ryhmän paineen vaikutuksesta.

37% testattavista keskimäärin taipui ja tekemään virheen ryhmän paineessa

24% testattavista ei kertaakaan taipunut ryhmän paineessa.

11% testattavista taipui ryhmän paineessa yli 10 kertaa.

5% testattavista teki ainakin yhden virheen kun heitä testattiin yksin ilman ryhmän vaikutusta.

[Lähde D. Buchanan A.Huczynski: Organizational Behaviour, 7. painos s. 373]

Tuota testiä on myöhemmin kritisoitu ja kun se suoritetiin uudelleen mm vuonna 1984 vain yhdessä testitapauksessa lähes neljästä sadasta testattava taipui ryhmän väärään vastaukseen.

Selityksenä näiden kahden tutkimuksen erilaisille tuloksille on pidetty mm sitä että vuonna 1984 opiskelijat elivät yhteiskunnassa jossa ihmiset oli opetettu lähtökohtaisesti rohkeammin kyseenalaistamaan ympärillään olevia asioita toisin kuin vielä 50 luvulla. Oli asia niin tai näin, Raamattu kehottaa meitä uskovia koettelemaan hengellisiä asioita. Meitä ei kehotetan purematta nielemään kaikkia oppeja ja voimavaikutuksia mitä meille tarjotaan. Päinvastoin! On tärkeätä että tutkimme Raamattua yksin, rauhassa ja rukouksessa. On niin monta esimerkkiä Suomestakin missä johinkin uskonnolliseen ryhmittymään kuuluvat ihmiset ovat aivopeseytyneet uskomaan erilaisia oppeja jotka menevät Raamatun opetuksen ulkopuolelle. Nämä uskovat voivat jopa agressiivisestikkin puolustaa heihin iskostettuja oppeja, vaikka he voivat itse Raamatusta lukea ettei nämä oppinsa ole yhteneviä Raamatun ilmoituksen kanssa.

 

1. Johanneksen kirje 4

1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
5. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.
7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
14. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

 

Eli voimmeko nyt siis sanoa että sellainen uskova joka sihisee kuin käärme tai juopuu ”Pyhästä Hengestä” on varmasti Jumalan asialla jos hän vain sanoo sanat: ”Jeesus on minun Herrani” tai ”Jeesus on Jumalan Poika”.

Ei, emme voi päätellä noin! Raamattukin varoittaa meitä tästä! Edellä mainitun Raamatun kohdan jakeissa ”tunnustaminen” tarkoittaa jotain enemmän kuin vain suun puhetta. Se tarkoittaa sydämestä kumpuavaa asennetta, nöyrtymistä Jumalan edessä, alistumista Hänen tahtoonsa. Huomion arvoista on myös että jakeissa 2, 3 ja 6 puhutaan eksytyksen hengestä.

 

Room 10

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Pelkkä suun tunnustus ei siis tietenkään ketään pelasta, ei ilman vanhurskautta! Vain vanhurskas pelastuu suun tunnustuksella! Halleluja meillä on mahtava Herra! Kiitos Jeesus!

Näin siis tuo 1. Joh 4. luvun tunnustaminen rajoittuu koskemaan vain vanhurskasta uskovaa: Uskosta vanhurskautettua joka luopuu Jeesuksen tähden kaikesta omastaan ja ottaa joka päivä ristinsä.

 

Jeesus sanoi:

Evankelium Matteuksen mukaan 7

15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

 

Huomaa että nämä Jeesukseen uskovat ihmiset (joita Jeesus ei edes tunne) tekevät Jeesuksen nimessä sellaisia tekoja joita toisaalla Raamatussa mainitaan myös Jumalan aikaansaamiksi ja joita jotkut raittiit Jumalaa pelkäävät uskovat tekevät Pyhän Hengen johdossa, Hänen vaikutuksestaan ja Hänen valintansa mukaan!

Jeesus sanoo siis että on olemassa uskovia jotka kyllä uskovat Jeesukseen ja sanovat että Jeesus on heidän herransa vaikka asia ei todellisuudessa ole niin. Tässäkään ei ole mitään uutta (Jes 29:13-14). He saattavat jopa valehdella itselleen että Jeesus on heidän herransa. Jotkut heistä saattavat aivan vilpittömästikin seurata Jeesusta, mutta heidän seuraamansa Jeesus on toisenlainen kuin Raamatun Jeesus. Jotkut taas saattavat puheissaan olla kovinkin hurskaita Jeesuksen seuraajia mutteivät ole sitä sydämessään.

Nämä uskovat, joista Jeesus kertoo ja meitä varoittaa, ovat usein innokkaitakin ”hengen työssä” eli pro aktiivisia. He lähtevät liikkeelle itse omassa voimassaan (ja vihollisen voimassa sekä houkuttelemana). Heidän kauttaan voi tapahtua yliluonnollisia asioitakin eikä Jeesus silti edes tunne heitä! Jeesus ei tunne heitä vaikka he Jeesuksen nimessä ”tekevät työtä” ja jotkut jopa ihmeitäkin. Tuosta Matteuksen evankeliumin 7. luvun 23. jakeesta ilmenee se kaikkein tärkein erottava tekijä; nämä Jeesusta Herranaan pitävät tai Jeesusta Herrakseen väittävät uskovat (joita Jeesus kuitenkaan ei tunne), ovat menneet yli sen mikä on kirjoitettu! He tekevät vääryyttä vaikka luulevat tekevänsä oikein! He eivät malta kulkea Jeesuksen perässä vaan kulkevat Jeesuksen edellä! He eivät malta tutustua kirjoituksiin kun heillä on niin kova kiire toteuttaa lihansa haluja. He eivät halua alistua Jeesuksen käskyvallan alle sillä heidän oma lihansa kaipaa uskonnollista menestystä ja he valitsevat mielummin oman lihansa miellyttämisen kuin Jeesuksen seuraamisen. Huomaa että uskonnollinen menestys on aivan eri asia kuin todellinen hengellinen menestys. Uskonnollinen menestys on lihan himojen täyttämistä ja ihmisen korottamista kun taas hengellinen menestys on omalle lihalle kuolemista ja Jeesuksen korottamista. Tällaiset uskovat elävät uskonnollisessa anarkiassa! HE OVAT OTTANEET OHJAT OMIIN KÄSIINSÄ!

No mistä me voimme tietää onko joku yliluonnollisen teon tehnyt, tai ylipäänsä kukaan muukaan Jumalan asialla vai jonkun toisen asialla? Se selviää tutkimalla kirjoituksia: Perehtymällä ihan itse omassa kammiossamme Jumalan sanaan. Se selviää rukoilemalla Jumalalta viisautta ymmärtää sanaa. Se selviää jos todella olemma valmiita luopumaan kaikesta, jopa yliluonnollisesta kokemuksesta pelastuaksemme. Ja samalla meidän tulee toki tehdä parannusta ja rakastaa lähimmäistämme teossa ja totuudessa. Tärkeintä on meidän sydämen asenne: Maltammeko odottaa ja seurata Jeesusta hänen tahdissaan? Haluammeko todella oppia tuntemaan Herramme tahdon ja Herraamme itseään?

 

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:

27. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni.
28. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi,
29. etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä
30. sanoen: ’Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi’?
31. Tahi jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella?
32. Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa.
33. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.
34. Suola on hyvä; mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?
35. Ei se kelpaa maahan eikä lantaan; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!”

 

Meidän kaikkien kannattaa todella ns. katsoa peiliin ja tutkia olemmeko valmiita luopumaan Jeesuksen tähden kaikesta mitä meillä on? Olemmeko valmiita kuollettamaan Hengellä lihamme teot? Olemmeko valmiita luopumaan yliluonnollisista voimavaikutuksista elämässämme jos ne eivät ole Jumalasta, kuten tämä uskova mies oli valmis luopumaan kielillä puhumisesta?

Jumalan rauhaa ja rakkautta sinulle, ja jos sinulla on perhettä niin myös koko perheellesi.

Siunaten

Antti