Lähimmäisensä vihaajat

Jos ja kun rakastamme lähimmäistämme niin kuin Raamatussa Jeesus meitä kehottaa, silloin me emme tee lähimmäisellemme mitään pahaa. Uskovina meidän tekemisemme, kohdistuu se toiseen ihmiseen tai itseemme, tulee pohjautua totuuteen. Kuitenkin monet ns. ”maailman ihmisten” tekemiset, ja uskovienkin tekemiset, pohjautuvat valheeseen eikä totuuteen. Valhe on totuuden vastakohta ja Raamattu sanoo että sielunvihollinen eli perkele on valheen isä.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

43. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

Raamatun mukaan Jeesus myös itse on totuus ja Hän lupaa tehdä meidät uskovat vapaiksi, s.o. vapaiksi valheesta, vääryydestä ja synnin kahleista. Jeesus sanoi että jos me pysymme Hänen sanassaan, tulemme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi. Tulemme vapaiksi niin ettei vääryys enää pysty kietomaan meidän sydäntämme ja sisintämme pauloihinsa.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 14

6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

..

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Sydämen rikkinäisyys vääristää ihmisen käsitystä itsestään ja maailmasta. Useimmilla meillä on sydän/sisimpämme saanut kolhuja elämässämme, joillakin lapsuudesta lähtien. Yhdellä rikkinäisyyttä on enemmän kuin toisella. Jeesus lupaa parantaa uskovan sydämen kaiken rikkinäisyyden. (valitettavasti useista uudemmista käännöksistä tuo teksti on muutettu, siksi lainaan vanhaa bibliaa).

Luukkaan evankeliumi 4 (vuoden 1776 Biblian mukaan)

17. Ja hänelle annettiin Jesaias prophetan Raamattu. Ja kuin hän Raamatun avasi, löysi hän sen paikan, jossa kirjoitettu on:

18. Herran Henki on minun päälläni, sentähden on hän minun voidellut ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan,

19. Saarnaamaan Herran otollista vuotta.

20. Ja kun hän pani Raamatun kiinni, antoi hän sen palvelialle ja istui, ja kaikkein silmät, jotka synagogassa olivat, katselivat hänen päällensä.

21. Ja hän rupesi heille sanomaan: tänäpänä on tämä kirjoitus täytetty, jonka te nyt kuulette.

Tässä vielä biblehub.com:ista haettuna jae 18. Aramean kielisestä tekstistä englanniksi käännettynä (josta ilmenee sama ajatus kuin tuosta biblian jakeesta):

The Spirit of THE LORD JEHOVAH is upon me, and because of this he has anointed me to preach The Good News to the poor; he has sent me to heal broken hearts and to proclaim liberty to captives, vision to the blind, and to restore the crushed with forgiveness,

Rakkaus (agape) ei siis tee lähimmäiselle mitään pahaa. Jos rakastamme lähimmäistämme, me emme valehtele hänelle tai vääristä totuutta hänelle. Me emme johdata lähimmäistämme kadotuksen tielle vain jotta hänelle ei tulisi paha mieli. Jos me todella rakastamme lähimmäistämme, me johdatamme hänet pelastukseen ja vapautukseen johtavalle tielle! Me johdatamme hänet tuntemaan Jeesuksen, pelastajamme. Lähimmäisen rakastaminen vaatii usein taidollisuutta ja tahdikkuutta, kuitenkin totuudessa pysyen ilman valhetta.

Kirje Roomalaisille 13

8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.

12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Jos me rakastamme lähimmäistämme me kerromme hänelle sen minkä Raamattu kertoo meille kaikille. Jos me etsimme pelastusta, me saamme tulla syntisinä Jeesuksen luokse sillä Hän on tullut nimenomaan syntisiä pelastamaan!

Paavalin kirje Timoteukselle 1

15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Me emme kuitenkaan voi jäädä syntisiksi jos mielimme päästä osaksi pelastuksesta. Jeesukselle ei kelpaa selitys että ”no minä nyt olen tällainen”. Jeesus sanoi että sen joka mielii pelastua iankaikkiseen elämään tulee syntyä uudelleen! Vanha syntinen ihminen ei kelpaa!

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

4. Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

5. Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Paavali sanoi itseään suureksi syntiseksi koska oli ennen uskoon tuloaan tehnyt niin paljon pahaa Jeesukseen uskovia kohtaan. Paavali myös Raamatussa sanoo ettei hänen lihastaan olleet synnin halut tyystin kadonneet vaikka olikin uudestisyntynyt.

Kirje Roomalaisille 7

14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.

16. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.

17. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;

19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

21. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

22. sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

23. mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Mutta vaikka Paavali näin auliisti tunnusti että hänen lihassaan riippuu paha kiinni, hän heti perään kertoo ettei hän vaella lihan mielen mukaan! Hän myös esittää tämän vaatimuksena kaikille uskoville:

Kirje Roomalaisille 8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Jeesus sanoi saman asian hieman ytimekkäämmin:

Matteuksen evankeliumi 10

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Kuvainnollisestihan ristin ottaminen tarkoittaa omien halujen kuolettamista. Ristin ottamisella viitataan ristiinnaulitsemiseen. Kyseessä on siis aktiivinen valinta ja kilvoittelu. Ja Jeesus todellakin auttaa meitä heikkoudessamme!

Meidän uskovien tulee etsiä Jumalan tahtoa eikä seurata lihan tahtoa. Asia voi kuitenkin olla vaikea jäsentää ja ehkä siksi Raamatusta löytyy listattuna sellaisia asioita joita uskovan ei ole sallittua harjoittaa.

1. kirje korinttilaisille

8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.

9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

”tuommoisia te olitte, jotkut teistä…”. Meistäkin jotkut ovat olleet tuollaisia, muttemme ole enää! Ei jos olemme syntyneet uudesti ylhäältä! Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä ilman että syntyy uudesti ylhäältä!

Jos pysymme totuudessa, emme voi sanoa uskovalle sisarelle tai veljelle että:

Juopottele rauhassa pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Tee vaan huorin, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Palvele vaan epäjumalia (mammonaakin), pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Harjoita vaan homoseksuaalisuutta, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Varasta vaan, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Ole vaan ahne, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Pilkkaa rauhassa, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! ! jne

Se joka uskovalle sisarelleen tai veljelleen antaa tällaisia neuvoja, puhuu vastoin Raamatun sanaa. Raamattu taas on Raamatun oman määritelmän mukaan Jumalan sanaa ja totuus! Näin ollen tuollaisia neuvoja antava on Raamatun mukaan valehtelija! Ja valehtelijathan eivät peri Jumalan valtakuntaa!

Ajattele, Jeesus sanoi että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri! Jeesus sanoi että se joka rakastaa mammonaa vihaa Jumalaa. Miten kukaan voi neuvoa toista että ”ole vaan ahne, pelastut silti” tai ”rakasta vaan mammonaa, pelastut silti”.

Se joka sanoo että ”pysy vaan tuollaisena kuin olet” ei rakasta veljeään tai sisartaan vaan vihaa tätä koska neuvoo tätä tielle joka johtaa kadotukseen! Kukaan ei voi pysyä sellaisena kuin on vaan kaikkien tulee syntyä uudesti ylhäältä! Tämä on Raamatun sanan perusteella täysin selvä asia josta ei jää mitään tulkinnanvaraa. Silti jotkut uskovat vääntävät näitä asioita kieroon, omaksikin vahingokseen.

2. Pietarin kirje 3

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä”.

9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,

18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

”ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaanina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne”!

Jumalan armoa, siunausta ja rauhaa sinulle ja perheellesi.

Antti

 

Jumalan viha…

JUMALAN VIHA…

ROOM1:18-32
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
32. jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

SILLÄ JUMALAN VIHA ILMESTYY TAIVAASTA KAIKKEA IHMISTEN JUMALATTOMUUTTA JA VÄÄRYYTTÄ VASTAAN, NIIDEN JOTKA PITÄVÄT TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA…JUMALAN RAKKAUS TULEE ILMI SIINÄ KUN HÄN ON ANTANUT AINOKAISEN POIKANSA, JEESUKSEN KRISTUKSEN,SYNTIUHRIKSI JOKAISEN IHMISEN EDESTÄ…TÄMÄ RAKKAUDEN UHRI HYÖDYTTÄÄ IHMISTÄ AINOASTAAN SILLOIN KUN HÄN SUOSTUU OTTAMAAN JEESUKSEN ELÄMÄNSÄ HERRAKSI JA VAPAHTAJAKSI, JA LÄHTEE HÄNTÄ SEURAAMAAN RISTIN TIELLÄ…ELI JUMALAN RAKKAUS TULEE ILMI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, HÄNEN UHRISSAAN IHMISTEN PUOLESTA…MUTTA ON OLEMASSA MYÖS JUMALAN VIHA…JUMALAN VIHA TULEE ILMESTYMÄÄN KERRAN KAIKKEA JUMALATTOMUUTTA JA VÄÄRYYTTÄ VASTAAN…AINOASTAAN SILLOIN KUN IHMINEN ON SYDÄMEN USKOSSA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN, HÄN VOI VÄLTTÄÄ JUMALAN VIHAN…

SANAL1LUKU
Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut,
2. viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,
3. taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi,
4. mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille.
5. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta
6. ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa.
7. Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.
8. Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta,
9. sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.
10. Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.
11. Jos he sanovat: ”Lähde mukaamme! Väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi;
12. nielaiskaamme niinkuin tuonela heidät elävältä, ehyeltään, niinkuin hautaan vaipuvaiset;
13. me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliilla;
14. heitä arpasi meidän kanssamme, yhteinen kukkaro olkoon meillä kaikilla” –
15. älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa.
16. Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta.
17. Sillä verkko on viritetty kaikille siivekkäille, niin että ne sen näkevät. – Mutta turhaan:
18. omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä.
19. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle: se ottaa haltijaltaan hengen.
20. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla;
21. meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo:
22. Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?
23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.
24. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,
25. vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini,
26. niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;
27. kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus.
28. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.
29. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30. eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi,
31. saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan.
32. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa.
33. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

NAAHUM1:2-15
Kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Herra kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamiehillensä.
3. Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä rankaisematta. Hänen tiensä käy tuulispäässä ja myrskyssä, ja pilvi on hänen jalkojensa tomu.
4. Hän nuhtelee merta ja kuivaa sen, ja kaikki virrat hän ehdyttää. Baasan ja Karmel kuihtuvat, ja Libanonin kukoistus kuihtuu.
5. Vuoret järkkyvät hänen edessänsä ja kukkulat sulavat. Hänen kasvojensa voimasta kohoaa maa, maanpiiri ja kaikki sen asuvaiset.
6. Kuka seisoo hänen tuimuutensa edessä, ja kuka kestää hänen vihansa hehkua? Hänen vihastuksensa vuotaa niinkuin tuli, ja kalliot halkeilevat hänen edessänsä.
7. Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat.
8. Mutta paisuvalla tulvalla hän tekee lopun sen paikasta; ja vihamiehiänsä hän ahdistaa pimeydellä.
9. Mitä teillä on mielessä Herraa vastaan? Lopun hän tekee: ei nouse ahdistus kahta kertaa.
10. Sillä vaikka he olisivat yhteenkietoutuneita kuin orjantappurat ja yhtä märkiä viinistä kuin itse heidän viininsä, heidät syö tuli niinkuin kuivat oljet – kokonansa.
11. Sinusta on lähtenyt se, jolla on paha mielessä Herraa vastaan, turmion hankitsija.
12. Näin sanoo Herra: Olkoot he kuinka täysissä voimissa, olkoon heitä miten paljon tahansa, heidät tuhotaan; mennyttä he ovat. Mutta jos minä olenkin vaivannut sinua en minä sinua enää vaivaa.
13. Nyt minä särjen hänen ikeensä painamasta sinua ja katkaisen sinun kahleesi.
14. Mutta sinusta on Herra antanut käskyn: Ei kasva enää sinun nimellesi siementä. Minä hävitän sinun jumalasi temppelistä veistetyt ja valetut jumalankuvat. Minä teen sinulle haudan, sillä sinä olet rauennut tyhjiin.
15. Katso, jo ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa: ”Juhli, Juuda, juhliasi, maksa lupauksesi; sillä ei tule enää sinun kimppuusi turmiontuoja, hän on hävitetty kokonansa”.

AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ME OLLAAN TURVASSA…USKON KAUTTA HÄNEN NIMEENSÄ…

LUUK3:7-8
Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?
8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

KUKA ON TEITÄ NEUVONUT PAKENEMAAN TULEVAISTA VIHAA? TEHKÄÄ SENTÄHDEN PARANNUKSEN SOVELIAITA HEDELMIÄ…KUN ME TULEMME PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN LUOKSE, ME OLEMME TURVASSA JUMALAN VIHALTA…KUN ME TURVAAMME KÄRSIVÄLLISESTI JUMALAN SANAAN, JEESUKSEEN…

ILM3:7-11
Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

KOSKA SINÄ OLET OTTANUT MINUN KÄRSIVÄLLISYYTENI SANASTA VAARIN, NIIN MINÄ MYÖS OTAN SINUSTA VAARIN JA PELASTAN SINUT KOETUKSEN HETKESTÄ, JOKA ON TULEVA YLI KOKO MAANPIIRIN KOETTELEMAAN NIITÄ, JOTKA MAAN PÄÄLLÄ ASUVAT…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME SITKEÄSTI, LOPPUUN ASTI TURVAAMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA HÄNEN SANAANSA….NÄIN ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA…

LUUK21:28-36
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
29. Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

VALVOKAA SIIS JOKA AIKA JA RUKOILKAA, ETTÄ SAISITTE VOIMAA PAETAKSENNE TÄTÄ KAIKKEA MIKÄ TULEVA ON, JA SEISOAKSENNE IHMISEN POJAN EDESSÄ…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME JAKSAMME LOPPUUN SAAKKA VALVOA JA RUKOILLA JA NÄIN SAAMME VOIMAN PAETA TÄTÄ KAIKKEA…ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA JOKA KOHDISTUU KAIKKEEN JUMALATTOMUUTEEN JA VÄÄRYYTEEN…ELI ON TODELLA TÄRKEÄÄ MYÖS VALVOA RUKOILLEN OMAA TILAANSA…

ILM2:18-28
Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
28. ja minä annan hänelle kointähden.

MUTTA SE MINULLA ON SINUA VASTAAN, ETTÄ SINÄ SUVAITSET TUOTA NAISTA, IISEBELIÄ…ON TÄRKEÄÄ VALVOA RUKOILLEN ETTEI JOUDU MUKAAN LOPUN AJAN MASSIIVISIIN EKSYTYKSIIN…SIIS EKSYTYKSET ON SEURAKUNNAN SISÄLLÄ…JA NE JOTKA HÄNEN (IISEBELIN) KANSSAAN TEKEVÄT HUORIN, MINÄ SYÖKSEN SUUREEN AHDISTUKSEEN, JOS EIVÄT TEE PARANNUSTA JA LUOVU HÄNEN TEOISTANSA…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TEHDÄÄN PARANNUS JOS OLEMME EKSYNEET RAITTIISTA PYHÄN HENGEN TOIMINNASTA POIS SEURAAMAAN VILLITSEVIÄ HENKIÄ JA RIIVAAJIEN OPPEJA…MIELENKIINTOISTA KUN JEESUS SANOI ETTÄ HÄN SYÖKSEE NE SUUREEN AHDISTUKSEEN JOTKA EIVÄT TEE PARANNUSTA JA LUOVU HÄNEN (IISEBELIN) TEOISTANSA…

SEF1LUKU
Herran sana, joka tuli Sefanjalle, Kuusin pojalle, joka oli Gedaljan poika, joka Amarjan poika, joka Hiskian poika, Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä.
2. Totisesti minä otan kaiken pois maan pinnalta, sanoo Herra.
3. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra.
4. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta Baalin jätteet, epäjumalain pappien nimet ynnä myös Herran papit,
5. ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat Melekinsä kautta,
6. ynnä ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivät etsi Herraa eivätkä häntä kysy.
7. Vaiti Herran, Herran edessä! Sillä Herran päivä on lähellä; sillä Herra on laittanut teurasuhrin, on vihkinyt kutsuttunsa.
8. Ja Herran teurasuhrin päivänä minä rankaisen päämiehiä ja kuninkaan poikia ja kaikkia muukalaispukuun puettuja.
9. Ja minä rankaisen sinä päivänä kaikkia kynnyksen yli hyppääjiä, jotka täyttävät herransa huoneen väkivallalla ja petoksella.
10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta ja valitus toisesta kaupunginosasta ja suuri hävitys kukkuloilta.
11. Valittakaa, te Huhmaren asukkaat, sillä tuhottu on kaikki kauppaakäypä väki, hävitetty kaikki hopean punnitsijat.
12. Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään: ”Ei Herra tee hyvää eikä pahaa”.
13. Heidän rikkautensa joutuu ryöstettäväksi, ja heidän talonsa jäävät autioiksi. He ovat rakentaneet taloja, mutta eivät saa niissä asua; ovat istuttaneet viinitarhoja, mutta eivät saa niistä viiniä juoda.
14. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat.
15. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,
16. pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan.
17. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta.
18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

KUN ME ELÄMME RAITTIISTI HERRAN YHTEYDESSÄ, JUMALAN VIHA EI KOHTAA MEITÄ…ON TODELLA TÄRKEÄÄ, SUORASTAAN ELINTÄRKEÄÄ OLLA HENGELLISESTI RAITIS…TOKI MYÖS FYYSISESTI, MUTTA VOIKO SANOA ETTÄ ENNENKAIKKEA HENGELLINEN RAITTIUS ON JUMALAN SILMISSÄ KALLISARVOISTA…KUN ME RAITTIISTI SEURAAMME JEESUSTA, ME VÄLTÄMME JUMALAN VIHAN…

JES26LUKU
Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu: ”Meillä on vahva
kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi.
2. Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä sisälle, joka uskollisena pysyy.
3. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.
4. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio.
5. Sillä hän on kukistanut korkealla asuvaiset, ylhäisen kaupungin, hän painoi sen alas, painoi maan tasalle, syöksi sen tomuun asti.
6. Sitä tallaa jalka, kurjan jalat, vaivaisten askeleet.
7. Vanhurskaan polku on suora, sinä teet vanhurskaan tien tasaiseksi.
8. Niin, sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra; sinun nimeäsi ja sinun muistoasi sielu ikävöitsee.
9. Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain; sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta.
10. Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.
11. Herra, sinun kätesi on kohotettu, mutta he eivät sitä näe. He saakoot häpeäksensä nähdä sinun kiivautesi kansan puolesta; kuluttakoon heidät tuli, joka sinun vihollisesi kuluttaa.
12. Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt.
13. Herra, meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet muut herrat, et sinä; sinua yksin me ylistämme, sinun nimeäsi.
14. Kuolleet eivät virkoa eloon, vainajat eivät nouse: niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa.
15. Sinä olet lisännyt kansan, Herra, olet lisännyt kansan, olet kunniasi näyttänyt, olet laajentanut kaikki maan rajat.
16. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit.
17. Niinkuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra.
18. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niinkuin olisimme synnyttäneet tuulta: emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet.
19. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
20. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.
21. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.”

JES57:1-13
Vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet
otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2. Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.
3. Mutta te tulkaa tänne, te velhottaren lapset, te avionrikkojamiehen ja porttovaimon sikiöt.
4. Kenellä te iloanne pidätte? Kenelle avaatte suunne ammolleen ja kieltä pitkälle pistätte? Ettekö te ole rikoksen lapsia, valheen sikiöitä?
5. Te, jotka hehkutte himosta tammien varjossa, jokaisen vihreän puun alla, te, jotka teurastatte lapsia laaksoissa, kallionrotkoissa!
6. Laakson sileät paadet ovat sinun osasi, siinä se on, sinun arpasi; niille sinä olet juomauhrit vuodattanut, ruokauhrit uhrannut. Siihenkö minä tyytyisin!
7. Korkealle ja valtavalle vuorelle sinä valmistit vuoteesi; sinne sinä myös nousit teurasuhria uhraamaan.
8. Oven ja pihtipielen taakse sinä panit omat merkkisi. Sillä minusta luopuen sinä paljastit itsesi ja nousit vuoteellesi, teit sen tilavaksi; sinä sovit kaupoista heidän kanssaan, makasit heidän kanssaan mielelläsi, näit heidän häpynsä.
9. Sinä kuljit kuninkaan tykö öljyinesi, runsaine voiteinesi; sinä lähetit sanansaattajasi kauas, laskeuduit alas tuonelaan asti.
10. Sinä väsyit matkasi pituudesta, et kuitenkaan sanonut: ”Turha vaiva!” Sinä sait elpynyttä voimaa, sentähden et heikoksi käynyt.
11. Ketä sinä arkailit ja pelkäsit, koska vilpistelit etkä minua muistanut, et minusta välittänyt? Eikö niin: minä olen ollut vaiti aina ikiajoista asti, ja niin et sinä minua pelkää?
12. Mutta minä ilmoitan, mitä on sinun vanhurskautesi ja sinun tekosi; ne eivät sinua auta.
13. Kun sinä huudat, auttakoon sinua jumaliesi joukko! Mutta tuuli vie ne kaikki, henkäys ottaa ne pois. Mutta joka minuun turvaa, se perii maan ja ottaa omaksensa minun pyhän vuoreni.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME ODOTETAAN JEESUSTA KRISTUSTA ALATI…ETTÄ ME VALVOMME JA RUKOILEMME JA OLEMME HENGELLISESTI (TOKI MYÖS FYYSISESTI) RAITTIITA JA TEEMME PARANNUSTA KUN KOMPASTUMME JA OTAMME JUMALAN SANASTA KÄRSIVÄLLISESTI VAARIN VAIKKA MEIDÄN VOIMAMME OLISI VÄHÄINEN…JUMALAN SANA ANTAA MEILLE MAHTAVAA LOHDUTUSTA SIIHEN ETTÄ ME PÄÄSEMME KERRAN JEESUKSEN LUOKSE JA MAAILMAN MURHEET JA HUOLET OVAT TAAKSE JÄÄNYTTÄ ELÄMÄÄ…

JOH14:1-6
”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen – tien sinne te tiedätte.”
5. Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

1KOR15:51-58
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”.
55. ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?”
56. Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58. Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

SANANL1:33
Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

MUISTETAAN VALVOA JA RUKOILLA JA TEHDÄ PARANNUSTA JA KÄRSIVÄLLISESTI OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN JA VAELTAA HERRAN YHTEYDESSÄ JA HÄNEN EDELTÄVALMISTETUISSA HYVISSÄ TEOISSA JA TÖISSÄ…TOISIN SANOEN, ELETÄÄN USKOSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…SILLOIN ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA…

HEBR10:32-39
Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset,
33. kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla.
34. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.
37. Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
38. mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”.
39. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

1TESS5:1-24
Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
11. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
12. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13. sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
14. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19. Henkeä älkää sammuttako,
20. profetoimista älkää halveksuko,
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22. karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Abortti ja naisen oikeus omaan kehoonsa

Uutisissa luki että irlantilaiset ovat äänestäneet abortin puolesta.

 

Usein kuulee perusteltavan abortin oikeutusta niin että äidillä on oikeus päättää vauvan elämän lopettamisesta koska vauva kasvaa hänen kehonsa sisällä.

 

Äideille on Suomessakin siis annettu oikeus ihmiselämän päättämiseen, ilman juridisia seurauksia. Vieläpä viranomaiset saattavat kannustaa aborttiin jos esimerkiksi vauvalla havaitaan raskauden aikana kehityksellinen häiriö. Joku saattaa nyt sanoa ettei syntymätön vauva ole vielä ihminen. Kuitenkin vastasyntynyt vauva ei eroa käytännössä mitenkään siitä millainen hän oli juuri ennen syntymää.

 

Otetaan esimerkiksi normaalisti 9kk ja yhden viikon raskauden jälkeen luonnollisesti syntynyt vauva. Hän on enemmistön mielestä ihminen. Entäpä jos hänet olisi leikattu keisarinleikkauksella 9kk raskauden jälkeen? Rakenteellisesti vauva ei eroa mitenkään jos hän syntyy 9kk tai 9kk + 1 viikon ikäisenä. Jos siis syntymää pidetään rajaavana tekijänä ihmisyyden määrittelyssä, voisi joku sanoa että eikun henki pois vauvalta joka on vielä syntymättä mutta on 9kk ollut vatsassa. Tuskinpa kukaan tällaista onneksi ehdottaa ja moista tekoahan suurin osa meistä pitäisi vauvan murhana ja myös ihmisen murhana. Vaikka olen kyllä lukenut että nyt on jo sellaisiakin ajatuksia joissakin tieteellisissä piireissä esitetty että vastasyntyneetkin voisi tappaa samalla logiikalla kuin abortissa sikiön elämä päätetään (eli murhataan).

 

Ajatellaan keskosena syntynyttä puolikiloista vauvaa. Syntymänsä jälkeen lääkärit ja hoitajat yrittävät pitää häntä kaikin tavoin elossa. Sairaaloihin on hankittu erilaisia (oletettavasti kalliitakin) teknisiä apuvälineitä auttamaan pitämään tällaiset vauvat elossa. Lääkintähenkilökunta on tällaisissa tapauksissa onnistunutkin ja vauvat ovat selvinneet alkuhankaluuksien kautta onnellisesti aikuisuuteen asti. Puolikiloinen keskonen eroaa jo kokonsa puolesta merkittävästi täydet 9kk äidin vatsassa kasvaneesta vauvasta mutta hän on yhtälailla ihminen siinä kuin sinä tai minä. Hän on ihminen vaikka onkin pikkiriikkisen pieni. Jos tällainen puolikiloinen vauva olisi kuollut juuri ennen syntymäänsä äidin vatsaan, hän ei olisi käytännössä mitenkään eronnut fyysisiltä ominaisuuksiltaan siitä millainen hän oli synnyttyään.

 

Myös 1kk ikäinen sikiö on ihmiselämää ja hänestä kasvaa aikanaan aikuinen ihminen ellei hänen elämäänsä päätetä ennenakaisesti abortissa (tai se pääty luonnollisen kuoleman kautta). 1kk ikäisestä, äidin vatsassa kasvavasta sikiöstä ei kasva oravaa eikä kultakalaa vaan ihminen. Äidin vastassa kasvaa siis ihmiselämää vaikka jotkut eivät halua määritellä häntä ihmiseksi. On kuitenkin myös ihmisiä jotka määrittelevät sikiönkin ihmiseksi. 1kk ikäinen sikiö on ainutlaatuinen olento jossa on kaikki rakennuspiirustukset valmiiksi ohjelmoitu jotta hänestä voi kasvaa lapsi ja lopulta aikuinen ihminen. Nyt jos hänen elämänsä päätetään abortissa, hän ei saa koskaan mahdollisuutta sanoa mielipidettään oman elämänsä päättymisestä. Abortin teettänyt äiti piti siitä huolen.

 

Vastikään erään iltapäivälehden aborttia käsittelevän artikkelin kommenteissa eräs nainen kommentoi että miehet eivät saisi hänen mielestään edes osallistua keskusteluun abortista, se kun on tämän kommentoijan mielestä vain naisten itsensä asia.

 

Mutta mitä jos se abortoitu vauva on miespuolinen? Eikö asia silloin liity vähän miehiinkin? Lapsen siittämiseen aina tarvitaan mies joten sitäkin kautta keskustelu abortista ei lainkaan ole pelkästään naisten yksinoikeus.

 

Yhteiskuntamme on ristiriitainen niin monessa suhteessa, eikä abortti ole poikkeus.

Toisaalta päättäjät ovat huolissaan siitä että syntyvyys on ollut kehnonlaista ja mistä niitä veronmaksajia saataisiin? Toisaalta puolustellaan aborttia naisen oikeutena.

 

Luin internetistä mitä tarkoitetaan termillä: Lasten oikeudet.

 

Wikipedia:

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka on kohdennettu erityisesti lapsille. Lasten yleisiä oikeuksia on vaikea määritellä, mutta esimerkiksi YK on julkistanut itse oman Lapsen oikeuksien julistuksensa, jota käytetään maailmanlaajuisesti valtioiden välisenä ihmisoikeuskirjana. Lasten oikeuksien julistus käsittelee lasten oikeuksia muun muassa nimeen, kansalaisuuteen, fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sosiaaliseen turvaan ja koulutukseen. Tämän lisäksi YK on vuonna 1989 hyväksynyt yleiskokouksessaan Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka perustuu ihmisoikeuksien kuulumisen kaikille maailman ihmisille syntymästä alkaen. Se tuli voimaan Suomessa vuonna 1991 ja se myös sitoo valtioita oikeudellisesti.

 

Lasten oikeudet on YK:ssakin määritelty koska lapset ovat heikkoja ja haavoittuvia eivätkä pysty useinkaan puolustamaan itseään mitenkään aikuisilta (tai joskus toisilta lapsiltakaan). Näille pienimmille ja heikoimmille halutaan tällaisilla suurilla julistuksilla tuoda huomiota ja antaa oikeuksia ihmisarvoiseen elämään.

 

Huono puoli abortissa tapetun vauvan kannalta oli että hän ei koskaan ehtinyt syntyä joten kukaan ei puolusta hänen oikeuksiaan. Ainoa jonka oikeuksia puolustettiin kiivaasti yhteiskunnan taholta oli hänen äitinsä, ja erityisesti hänen oikeuttaan ryhtyä tappamaan ihmiselämää.

 

No mitä tämä abortin tekevä äiti saavuttaa teollaan? Hän pääsee ikävästä asiasta eroon! Raskaus on hänelle tällä kertaa ikävää vaivannäköä ja menisi omat suunnitelmat ihan pieleen. Raskaus ei tällä kertaa sopinut suunnitelmiin. Jotkut teettävät abortin vain jotta voisivat jatkaa huoletonta elämää, matkailla ja sen sellaista. Se nyt vaan oli ikävää että se vauva jouduttiin tappamaan mutta pääasia että naisen oikeudet tulivat turvatuiksi ja hän nyt säästyi ikäviltä seurauksilta kun meni harrastamaan seksiä ja ehkäisy petti tai unohtui kokonaan.

 

Minusta tällaisissa tapauksissa naisten oikeuksista puhuminen on irvokasta ja häpeällistä. Kun sanotaan että naisella on oikeus kehoonsa ja siten abortti on hänen asiansa, tarkoitetaan itse asiassa että naisten pitää saada harrastaa seksiä rauhassa välittämättä seurauksista. Mutta ei mitään uutta maan päällä. Antiikin aikoina jo vauvoja jätettiin kadulle kuolemaan (koirienkin syötäväksi), syystä tai toisesta. Usein juuri tytöt saivat tämän kohtalon osakseen. Aika on nykyään eri, lopputulema on sama: puolustuskyvytön ihmiselämä lopetetaan kun siitä koituisi riesaa.

 

Toki on erikoistapauksia joissa asiat eivät ole näin mustavalkoisia, vaikkapa tilanne jossa naisen henki on vakavassa vaarassa jos raskauden annetaan jatkua tms. Suuri osa aborteista tehdään kuitenkin aivan muista syistä. Minäkin tiedän abortin tehneitä naisia. Ei heistä kukaan terveytensä takia ko operaatiota tehnyt eikä yhdessäkään kuulemassani tapauksessa raskaus saanut alkua väkisinmakaamisesta. Kaikissa näissä tapauksissa nainen oli itse halunnut seksiä ja kaikissa touhuttiin avioliiton ulkopuolella. Toki voihan perustelut olla samat vaikka touhuttaisiin avioliitossakin.

 

Mutta entäpä ne naiset jotka eivät saa lapsia? He jotka vuodesta toiseen odottavat raskaaksi tulemista mutta eivät tule. He jotka käyvät hedelmöityshoidoissa jotta tulisivat raskaaksi. Entäpä ne naiset jotka menettävät lapsensa keskenmenoon? Näyttelijätär Nicole Kidman menetti aikoinaan kaksi vauvaa keskenmenoon. Hän kommentoi vastikään asiaa näin:

 

That yearning. Its a huge, aching yearning. And the loss! The loss of a miscarriage is not talked about enough. Thats massive grief to certain women. Nicole Kidman to Tatler magazine.

 

Suomeksi siis: Se kaipuu [saada lapsi]. Se on valtava kipeä kaipuu. Ja menetys! Keskenmenosta johtuva lapsen menetys, siitä ei puhuta tarpeeksi. Siitä koituu joillekin naisille valtava suru.

 

Nicole Kidman puhuu keskenmenossa lapsen menetyksestä. Siis kun vauva kuolee kohtuun, siinä menetetään lapsi. Samalla logiikalla jos vauva tapetaan abortilla, siinä menetetään myös lapsi! Tässä ei ole lopulta väliä ajatteletko sen syntymättömän vauvan lapsena vai ajatteletko että syntyessään hän on vasta lapsi. Molemmissa tapauksissa lopputulema on sama: Menetetään lapsi. Abortissa vain äidin vatsassa olevan vauvan ei anneta kasvaa lapseksi (jos siis ajattelet että äidin vatsassa kasvava vauva ei ole lapsi). Vauva tapetaan siis ennen aikojaan.

 

Oletetaan keskustelun vuoksi että olento joka kasvaa äidin vastassa ei ole ihminen vaan se on solumassaa (kuten jotkut asian määrittelevät). Tällöin jos joku teollaan aiheuttaa tämän olennon kuoleman, hän ei loogisesti pääteltynä syyllisty oikeastaan mihinkään rikokseen. Solumassalla kun ei ole juuri oikeuksia?

 

Miten asiaan suhtautuu äiti joka Nicole Kidmanin lailla haluaa lapsen palavasti?

Hän tuskin ajattelee sisällään kasvaneen vauvan kuoleman aiheuttajasta tai itse kuolemasta mitään positiivista. Hän ei ajattele että ”no hups, nyt kuoli möykky solumassaa”.

Hänelle vatsassaan kasvanut ihmiselämä ei ole solumassaa vaan vauva, lapsi, kaivattu perheenlisäys.

 

Solumassasta puhuvat ne jotka haluavat tyynnyttää syyttävän omantuntonsa.

 

Ne abortin tehneet lukemattomat suomalaiset naiset jotka potevat abortin takia syvää surua sisällään , voivat myös valehdella itselleen ja puhua solumassasta (sen sijaan että puhuisivat tappamastaan vauvasta). Samalla logiikallahan me kaikki aikuisetkin olemme vain solumassaa. Mutta kun me olemme paljon muutakin kuin kasa soluja, olemme Jumalan kuviksi luotuja ainutlaatuisia eläviä, tuntevia ja ajattelevia olentoja. Me emme ole vain fyysisiä kokonaisuuksia vaan meissä on Jumalan henki.

 

Ei kukaan voi väittää tosissaan että elämä on syntynyt elottomasta aineesta itsekseen. Ei ainakaan tieteellisesti perusteltuna totuutena. Kukaan ei ole ikinä tieteellisesti todentanut sellaista ihmettä tapahtuneen, joten tällainen väite on pelkkä uskomus tieteen näkökulmasta. Aikamme huippuinsinöörit onnistuvat tekemään kömpelösti liikkuvia robotteja ja lehdet kirjoittavat suurena saavutuksena jos robotin pää eli ”tekoäly” osaa puhua. Tällaisten tekemiseen on kulunut valtava määrä työtä, rahaa ja vaivaa sekä valtavia älyllisiä ponnisteluita. Emme kuitenkaan voi kuvitellakaan että ihminen osaisi rakentaa robotin joka pystyisi lisääntymään. Tai jos sellaisen suuren saavutuksen onnistuisimme tekemään, ei kukaan järkevä sanoisi että ”no tollasiahan nyt syntyy sattumaltakin”. Miten kukaan älykäs ihminen voi siis vakavissaan väittää että elämä on syntynyt sattumalta ”otollisissa olosuhteissa” ja alkanut lisääntymään itsekseen. Sehän on aivan hullu ajatus.

 

Mutaatio on sama kuin kopiointivirhe. Wikipedia: Mutaatio eli perimän muutos on satunnainen muutos eliön perimäaineksen DNA:n tai joskus RNA:n nukleotidijärjestyksessä. Yksinkertaisimmillaan se on pistemutaatio, yhden emäsparin vaihdos tai yksittäisen nukleotidin (emäksen) lisääminen tai poisto nukleotidijärjestyksessä. Muutos voi sijaita geeniä ohjelmoivalla alueella tai sen ulkopuolella.

 

Tiedämme että ihmisissä esiintyvät mutaatiot aina kadottavat tietoa, meistä tulee geeniperimältämme köyhempiä mutaatioiden seurauksena. Jotkut mutaatiot jopa aiheuttavat vakavia kehityshäiriöitä. Et ole nähnyt koskaan yhtäkään mutaatiota jossa ihmiselle olisi tullut jokin täysin uudenlainen toimiva elin saatika useiden elinten keskinäinen toimiva systeemi. Näin et voi perustella mitenkään jos uskomusta että esi-isäsi olisi ollut apinan kaltainen ja kaikki elämä olisi kehittynyt alkulimasta. Mutaatiot ovat siis kopiointivirheitä. Ne eivät synnytä monimutkaisia elimiä tai rakenteita, ne tuhoavat tietoa ihmisen perimässä. Näin ainoa järkevä tai looginen ratkaisu ihmisen olemassaoloon on että joku on rakentanut ihmisen. Tarvitaan kasa huippuinsinöörejä rakentamaan tekoäly ja robotille puhuva pää, samoin tarvitaan Jumala joka loi ihmisen joka ei vai puhu ja ajattele, vaan myös tuntee ja kokee asioita ja osaa ilmaista tunteitaan. Jumala on luonut ihmisen joka kykenee elämään maan päällä, jolla on käytettävissään luonnon resurssit hengissäpitimikseen ja joka kykenee lisääntymään kumppaninsa kanssa.

 

Jumala on antanut meille ihmisille ohjeistuksen että seksi kuuluu vain parisuhteeseen. Jumala on antanut myös ohjeen olla murhaamatta ihmiselämää. Lisäksi Jumala on Raamatun kirjoituksissa sanonut että hän pitää jo sikiövaiheessa kasvavaa vauvaakin arvokkaana, omana luomuksenaan.

 

Oletko muuten tiennyt että joskus abortoitu vauva saattaa jäädä eloon! Tällöin sen annetaan jossakin tapauksissa kuolla nälkään. Nyt jos verrataan tällaista elossa olevaa abortoitua vauvaa vaikkapa keskoseen, on eroa lopulta hyvin vaikea vetää. Ja moraalisesti eroa näiden kahden tapauksen hoitamisen välillä on täysin mahdotonta tehdä. Miten kukaan voi sanoa että on moraalisesti oikein antaa elävän ihmisen kuolla nälkään? Nimittäin eikö keisarin leikkauksella syntynyt vauva ole ihminen? Miten sitten eroaa vauva joka on abortoitu pois äidin vatsasta? Toisessa tapauksessa vain hoitohenkilökunta näkee kovasti vaivaa että lapsi selviäisi, toisessa toivotaan että kunhan kuolisi mahdollisimman nopeasti pois. Jos sanot että ei se abortoitu sikiö kuitenkaan selviäisi elossa, kysyn että miksi sitten piti abortoida se?

 

Oletko ikinä ajatellut miten abortti oikein tapahtuu? Että se vauva joka siellä kasvaa ja kehittyy ja tuntee, yhtäkkiä imetään imurilla kuolemaan. Voisi kuvitella ettei se mukavalta tunnu kenestäkään kun yhtäkkiä keho aletaan imuroimaan muusiksi. Ei kukaan osaa olla niin julma ihmiselle kuin toinen ihminen. Erityistä julmuutta minusta osoittaa äiti joka haluaa surmata oman lapsen kohtuunsa ja kaikki vain sen takia ettei itselle koituisi vaivaa. Etenkin kun sen vauvan voisi vaikka antaa adoptioon sellaisille perheille jotka eivät lasta voi saada mutta lapsen haluaisivat.

 

Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi.

Antti

Ps. Jos sinä tunnet katumusta abortin takia tai siksi että olet suositellut sellaista jollekin, vielä ei ole liian myöhäistä kääntyä pahoilta, itsekkäiltä ja Jumalattomilta teiltäsi, tehdä parannus ja palata Jumalan luo. Jeesuksen armo ulottuu murhaajiinkin. Jeesus antoi henkensä ristillä jotta sinäkin voisit pelastua sillä kaikki me olemme syntiä tehneet (ja kaikki vääryys on syntiä) ja kaikki tarvitsemme Hänen armoaan.

 

Puhdas sydän…

PUHDAS SYDÄN…

MATT5:8
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.

AUTUAITA ELI YLEN ONNELLISIA OVAT PUHDASSYDÄMISET…JA VIELÄ LUVATAAN ETTÄ HE SAAVAT NÄHDÄ JUMALAN! TÄMÄ PUHDASSYDÄMMISYYS ON JUMALAN SILMISSÄ TODELLA ARVOKASTA JA VOIKO SANOA KALLISARVOISTA…HE SAAVAT NÄHDÄ JUMALAN! TÄMÄ EI OLE MIKÄÄN VÄHÄPÄTÖINEN ASIA VAAN TODELLA TÄRKEÄ…

SANANL22:11
Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas.

HERRA JEESUS ON NIIDEN YSTÄVÄ JOTKA HALAJAVAT SYDÄMEN PUHTAUTTA…ON TÄRKEÄÄ HALUTA OLLA PUHDASSYDÄMINEN…MITEN SE ON MAHDOLLISTA? SANA SANOO:

JER17:5-10
Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta.
6. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.
7. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.
8. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.
9. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?
10. Minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan.

MATT15:10-20
Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: ”Kuulkaa ja ymmärtäkää.
11. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen.”
12. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: ”Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?”
13. Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
14. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.”
15. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: ”Selitä meille tämä vertaus”.
16. Mutta Jeesus sanoi: ”Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä?
17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?
18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.
19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.
20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä.”

PETOLLINEN ON SYDÄN YLITSE KAIKEN JA PAHANILKINEN…SILLÄ SYDÄMESTÄ LÄHTEVÄT PAHAT AJATUKSET, MURHAT, AVIORIKOKSET, HAUREUDET, VARKAUDET, VÄÄRÄT TODISTUKSET, JUMALANPILKKAAMISET…NÄMÄ IHMISEN SAASTUTTAVAT! MITEN ME VOIDAAN OLLA PUHDASSYDÄMISIÄ KUN RAAMATTU ANTAA NÄIN KARUN KUVAN IHMISSYDÄMESTÄ?

HES36:25-27
Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

ROOM2:28-29
Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29. vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

KUN ME SAAMME TULLA SYDÄMESTÄMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME SAADAAN KIVISYDÄMEN TILALLE LIHASYDÄN…SIIS JUMALA UUDESTISYNNYTTÄÄ MEIDÄT ELÄVÄÄN TOIVOON…OIKEA YMPÄRILEIKKAUS ON SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS HENGESSÄ…JEESUS TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEN ASUMAAN USKON KAUTTA, HENGEN VÄLITYKSELLÄ….NÄIN ME SAADAAN UUSI VOIKO SANOA SYDÄN…ELÄVÄ SYDÄN…JA SILTI MEIDÄN SYDÄMESSÄMME ON VIELÄ KAIKENLAISTA VÄÄRÄÄ VAIKKA OLLAAN USKOON TULTU…MITÄ HERRA RUPEAA TEKEMÄÄN?

SANANL20:30
Mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEISSÄ ON VIELÄ PALJON ASIOITA JOITA HERRA RUPEAA MEISTÄ PUHDISTAMAAN…LYÖNNIT PUHDISTAVAT SYDÄMEN KAMMIOT…JUMALAN LYÖNNIT ON RAKKAUTTA,JA NIIDEN KAUTTA SYDÄN PUHDISTUU VÄÄRISTÄ ASIOISTA JA AJATUKSISTA JA ASENTEISTA YMS…SYDÄN SAATTAA JOPA ”SÄRKYÄ” LYÖNNEISTÄ MUTTA SE ON JUMALAN RAKKAUTTA MEITÄ KOHTAAN…IHMISILLÄ SAATTAA OLLA KOVA SYDÄN TAIKKA KOVA HENKI, JA JUMALAN RAKKAUDEN LYÖNNIT RUPEAVAT MURTAMAAN KOVAA SYDÄNTÄ JA HENKEÄ…LOPPUTULOS ON JUMALALLE OTOLLINEN…

PS51:16-19
Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.
17. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi.
18. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.
19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

HERRA MURTAA IHMISTEN KOVAN SYDÄMEN JA HENGEN JA NÄINOLLEN MEISTÄ TULEE ENEMPI JEESUSTA TARVITSEVIA…SÄRJETTY JA MURTUNUT SYDÄN ON JUMALALLE OTOLLISTA MAAPERÄÄ…IHMISILLÄ VOI OLLA SYVÄÄN JUURTUNEITA VÄÄRIÄ AJATUKSIA JA ASENTEITA JA ENNAKKOLUULOJA JOITA JUMALAN RAKKAUDEN LYÖNNIT RUPEAVAT KITKEMÄÄN POIS…VOI OLLA VIHAA, KATKERUUTTA, KAUNAA, MUSTASUKKAISUUTTA, ANTEEKSIANTAMATTOMUUTTA YMS SYNNILLISTÄ AJATUSTA JA ASENNETTA…

HEBR12:4-11
Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

JOH15:1-3
”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.

ME SAADAAN OLLA PUHDASSYDÄMISIÄ KUN JEESUKSEN VERI ON MEIDÄT PUHDISTANUT KAIKESTA SYNNISTÄ…SILTI ME OLLAAN LOPPUUN SAAKKA SYNTISIÄ, NIIN KAUAN KUIN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ VAELLAMME…MUTTA KUN MEILLÄ ON OIKEA HALU PUHDASSYDÄMISYYTEEN, HERRA RAKKAUDESSAAN MEITÄ PUHDISTAA ETTÄ SAATAIS KANTAA ENEMPI HEDELMÄÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…OIKEA PUHDASSYDÄMISYYS ON HALUA TEHDÄ VILPITTÖMÄSTI JUMALAN SANAN MUKAAN…OIKEA PUHDASSYDÄMISYYS VAIKUTTAA SEN ETTÄ ME HALUTAAN ETSIÄ JUMALAN TAHTOA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME JA HALUTAAN RIIPPUA JEESUKSESSA VAIKEISSAKIN HETKISSÄ…

5MOOS30:6
Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.

1AIK28:9
Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti.

NYKYAIKANA TUNTUU HENGELLISISSÄ PIIREISSÄ OLEVAN VALLALLA TODELLA KIIHKEÄ TEKEMISEN MEININKI…SIIS TUNTUU ETTÄ KAIKKINAINEN TEKEMINEN JA PUUHASTELU ON TULLUT MELKEINPÄ TÄRKEIMMÄKSI ASIAKSI…MUTTA EI SE MÄÄRÄ VAAN LAATU…HERRA HALUAA PUHTAAN SYDÄMEN…SE ON JUMALAN SILMISSÄ KALLISARVOINEN…PUHTAALLA SYDÄMELLÄ HERRAN PALVELEMINEN ON JUMALALLE OTOLLISTA…MONET SAATTAA PALJON TEHDÄ ASIOITA VÄÄRISTÄ VAIKUTTIMISTA, EPÄPUHTAALLA SYDÄMELLÄ…SIIS MONET HALUAVAT OLLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA HENGELLISIÄ SUURMIEHIÄ TAIKKA NAISIA…HE HALUAVAT TEHDÄ KAIKENLAISIA SENSAATIOMAISIA IHMEITÄ JA HALUAVAT IHMISTEN IHAILUA JNE…MUTTA HERRA ARVOSTAA PUHDASTA SYDÄNTÄ EIKÄ NIINKÄÄN SITÄ KUINKA PALJON TEET ASIOITA, VAAN ETTÄ ONKO MOTIIVISI OIKEAT JA PUHTAAT…ETTÄ TEETKÖ ASIAT KOSKA HERRA ON NE ANTANUT TEHTÄVIKSI VAI KULJETKO OMAN TAHDON TIELLÄ KUULUISUUDEN TAIKKA MAINEEN TAIKKA MAMMONAN VUOKSI…JOS MEILLÄ ON PUHDAS SYDÄN TÄSSÄ ASIASSA, ME TEHDÄÄN ASIAT HERRALLE, EIKÄ IHMISILLE …JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA…

SANAL21:1-5
Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen,
kunne tahtoo.
2. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.
3. Vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle otollisempi kuin uhri.
4. Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän – jumalattomien lamppu – ovat syntiä.
5. Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa.

HEBR4:12-13
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

ETTÄ HERRA TUTKII JA TIETÄÄ KAIKKIEN IHMISTEN TEKEMISTEN MOTIIVIT JA VAIKUTTIMET…KUN ME TEEMME ASIOITA HERRALLE JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, SE ON PUHTAAN SYDÄMEN MERKKI…KUN ME HALAJAMME TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN JA ETSIÄ HÄNEN TAHTOAAN KAIKESSA, SE ON PUHTAAN SYDÄMEN MERKKI…KUN ME TEEMME ASIOITA SALASSA KUN HERRA HALUAA, SE ON PUHTAAN SYDÄMEN MERKKI…SIIS SYDÄMEN LAATU AINA RATKAISEE…VAIKKA KUKAAN IHMINEN EI NÄKISI JA NOTEERAISI…TEKEMISEN MÄÄRÄ EI RATKAISE, VAAN LAATU…USKOLLISUUS JA KUULIAISUUS HERRALLE JA HÄNEN SANALLEEN…

KOL3:22-25
Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
23. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24. tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
25. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

1PIET3:1-4
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

TUNTUU ETTÄ NYKYAIKANA ON USKOVIEN PIIREISSÄ SUURISSA MÄÄRIN IHMISIÄ JOTKA KERSKAILEVAT JA PÖYHKEILEVÄT JA KOROTTAVAT ITSEÄÄN…SE ON HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ! MISSÄ ON PUHDAS JA NÖYRÄ HENKI? MISSÄ ON PUHDAS SYDÄN? MUTTA ME SAADAAN AINA ENEMPI PYRKIÄ JUMALAN TAHDON TEKEMISEEN VAIKKA EI OLLA TÄYDELLISIÄ, VAIKKA EI OLLA SYNNITTÖMIÄ, VAIKKA VÄLILLÄ LANGETAAN…TÄRKEINTÄ ON ETTÄ MEILLÄ ON OIKEA HALU SEURATA JEESUSTA KAIDALLA ELÄMÄN TIELLÄ…HÄN PUHDISTAA MEITÄ RAKKAUDESSAAN…ME SAADAAN OLLA PUHDASSYDÄMISIÄ JUMALAN ARMOSTA JA PÄÄSTÄÄN KERRAN KATSOMAAN HERRAA KASVOISTA KASVOIHIN…AAMEN!

MATT5:8
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.

1KOR13:12
Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.

1TESS4:16-18
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

PS31:24-25
Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta ylpeileväisille hän kostaa monin kerroin.
25. Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte.

Rakkaus on aina rakkautta?

Rakkaus on aina rakkautta?

13.5.2018

Olen kuullut tuota lausahdusta viimevuosina silloin tällöin kun halutaan kuulijalta hyväksyntää homoseksuaalisuuden harjoittamiseen. Vaikeahan se on väittää vastaan kun joku kysyy että mikseivät Jumalan mielestä sitten homot/lesbot saa rakastaa toisiaan, miksi vain heterot?

Tämän kysymyksen taustalla on ajatus siitä että ihmisen tuntemukset ja halut määrittävät sen mikä on kullekin oikein tai väärin. Jos ihminen kokee tuntevansa rakkautta toista ihmistä kohtaan, se ei tämän kysyjän mielestä voi olla väärin. Kukapa voisi tuomita rakkauden vääräksi?

Rakkaus näyttäisi näin olevan kaiken tuomitsemisen, arvostelemisen ja arvioimisen ulottumattomissa. (Me ihmisethän emme saisi tuomita hengellisessä mielessä toisiamme laisinkaan vaan se on Jumalan tehtävä).

Keskustelun vuoksi, oletetaan absoluuttiseksi kiistämättömäksi arvoksi ja oikeudeksi ihmisen tuntema rakkaus. Kutsutaan tätä rakkauden periaatteeksi.

Rakkauden periaatteen olemassaolon oikeutuksen testaamiseksi voidaan valita muutama yksinkertainen tapaus.

Testi 1.

Aikuinen mies ja nainen tapaavat ravintolassa. Nautittuaan alkoholia heidän estonsa höltyvät ja luontaiset seksuaaliset himonsa johtavat heidät saman peiton alle harrastamaan seksiä.

He tuntevat yön tunteina hekumaa ja osoittivat hellyyttä molemmin puolin. He saattavat jopa kuiskata toisilleen että rakastavat toisiaan. Kuitenkin aamun tultua (ja pään selvittyä) kumpikaan heistä ei halua aloittaa yhteistä elämää eikä edes tavata toisiaan uudelleen kuin korkeintaan seksin merkeissä. Puhekielessä sanotaan että he ”rakastelivat”. Vaihtoehtoisesti kumpikin ovat tahoillaan naimisissa.

Testi 2.

Aikuinen nainen ihastuu giljotiiniin. Hän antaa sille nimen ja katsoo sitä hellästi. Nainen tuntee voimakkaita (jopa seksuaalisväritteisiä) tuntemuksia aina kun astuu samaan huoneeseen giljotiinin kanssa. Nainen kutsuu tuntemuksiaan rakkaudeksi. (tästä oli vastikään artikkeli yle:llä)

Testi 3.

Aikuinen mies ihastuu hevoseen. Hän sanoo menevänsä tämän kanssa naimisiin. Hän kutsuu hevosta rouvakseen ja viettää jonkinlaista hääjuhlaa jossa hevosen pään päälle laitetaan valkea huntu. Mies sanoo rakastavansa hevosta.

Testi 4.

Aikuinen nainen on nuoren kasvatuskodissa olevan teini-ikäisen tytön luottoaikuinen ja saa työstään yhteiskunnalta palkkaa. Naisesta tulee tytölle se kaikkein tärkein ja luotetuin aikuinen jolle kerrotaan salaisuudetkin. Nainen juo itsensä juovuksiin, juottaa tytön juovuksiin ja pakottaa tämän seksuaalisiin tekoihin itsensä kanssa. Nainen sanoo että oli syvästi rakastunut tyttöön.

Testi 5.

Miehet ovat homojuhlissa ja käyttävät kristallihuumetta jotta sosiaaliset estot häviäisivät ja he voisivat harjoittaa vapaasti seksiä toistensa kanssa, tuntematta omantunnon syytöksiä tai rajoittuneisuutta. He saattavat sanoa että heidän kanssakäymisessään on kyse homojen välisestä rakkaudesta.

Näitä testitapauksiahan voisi luetella enemmänkin ja kieroutuneempia en viitsi edes ottaa esille, eiköhän kaikille tule asian ydin selville muutoinkin. Kaikista mainituista testikeisseistä olen lukenut viimevuosien aikana lehdistä tai katsellut niistä kerrottavan televisiossa. Ja tuo testitapaus 1 nyt tietysti on arkirealismia jota ei suurin osa väestöstä pidä lainkaan pahana (ainakaan jos osapuolet eivät ole naimisissa tahoillaan). Useimmat tapauksista ovat artikkeleista jotka on julkaistu valtamediassa viimeisen vuoden-parin sisällä.

Huomaamme että yhdessäkään tapauksessa ei ole kyse sellaisesta rakkaudesta jota äiti (tai isä) tuntee lastaan kohtaan mieleltään terveessä perheessä. Huomaamme että yhdessäkään testitapauksessa ei ole myöskään kyse sellaisesta rakkaudesta jota lapsi tuntee vanhempaansa kohtaan mieleltään terveessä perheessä. Yhdessäkään testitapauksessa ei ole kyse sellaisesta rakkaudesta jota sisarukset tuntevat toisiaan kohtaan mieleltään terveessä perheessä.

Kreikan kielessä on kolme erillistä sanaa joiden merkitykset sisältyvät suomen kielen sanaan rakkaus: Eros, Philia ja Agape.

Eros: Eroottinen tai romanttinen side/suhde.

Philia: Ystävysten välinen side/suhde.

Vaikkakin sekä eroksen että philian kohteina ovat toiset ihmiset, niiden molempien motiivina voi olla (jopa pelkästään) henkilön omien tarpeiden tyydytys ja itsensä varjeleminen/suojeleminen. Molemmat ”rakkauden” muodot tuottavat harjoittajalleen tyydystä. Molemmissa voi olla elementtinä antaminen mutta antamisen motiivina on saada vastineeksi jotakin takaisin itselleen.

Sekä eros että philia perustuvat ihmisen tunteisiin.

Agape: Pyyteetön side/suhde.

Agape tarkoittaa täydellisesti itsenäsi uhraamista toisen hyväksi. Se on toimintaa jota ei motivoi oma etu, omat mielihalut tai itsesuojelu. Agapen motiivina on toisen/toisten etu ja hyvinvointi. Uudessa testamentissa agape sanalla kuvataan Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan, aviopuolisoiden rakkautta toisiaan kohtaan ja uskovan rakkautta vihollisiaan kohtaan. Agape rakkaus on toimintaa. Se tarkoittaa että toimimme toisia kohtaan edellä mainituin motiivein. Se tarkoittaa että käytämme mieltämme ja resurssejamme toisten hyväksi, ilman että saamme siitä hyötyä vastineeksi. Agape ei perustu meidän tunteisiimme.

Testitapauksissamme kaikki ihmisten kokemat tuntemukset voidaan määritellä kategoriaan eros (tai jotkut ehkä myös kategoriaan philia). Millään testitapauksella ei ole mitään tekemistä agapen kanssa. Kaikissa testitapauksissa toiminta perustui omien halujen/tarpeiden tyydyttämiseen.

Ihminen voi myös tuntea pakkomiellettä tai toisenlaista halua/himoa/vetoa ihmisiin/asioihin jotka eivät varsinaisesti ole noiden kategorioiden määritelmien mukaisia siteitä/rakkautta.

Testin lopputulema on siis että kaikki ihmisen rakkaudeksi kokema, väittämä tai luulema ei olekaan yhtä ja samaa yhdenvertaista rakkautta: Rakkauden nimellä kulkee monenlaisia haluja/tuntemuksia/tekemisiä.

Mutta eikö pääasia ole että on edes jonkinlaista rakkautta? Rakkauden vastakohtanahan saatetaan pitää vihaa, ja sitähän me kukaan emme halua osaksemme ja suurin osa meistä ei myöskään itse halua tuntea vihaa, tietäen sen mieltä syövyttävän vaikutuksen ja voiman.

Testitapaus nro 4 on yksi esimerkki (monista) joka osoittaa että kaikki ihmisen rakkautena kokema ei ole useimpien muiden mielestä moraalisesti oikein. Ei vaikka ihminen kokisi sen itse miten oikeana ja hyvänä tahansa. Me ihmisethän olemme mestareita valehtelemaan itsellemme ja punomaan valheiden verkon jolla saamme käärittyä moraalisesti kyseenalaiset tekomme tai halumme viattomuuden/hyvyyden viittaan. Yleisenä huomiona sanottakoon että uskovat osaavat myös sortua tekopyhyyteen ja meidänkin on terveellistä katsoa välillä peiliin ja muistaa että myös uskovaiset kykenevät tällaiseen toimintaan.

Moraalista oikeutusta tuolle testitapaus 4:n toiminnalle ei tule vaikka samankaltaisesti kokevia ihmisiä olisi useita. Raiskaajan tai pedofiilin tuntema ”rakkaus” uhriaan kohtaan ei ole moraalisesti oikein vaikka hän itse kokisi sen miten vahvasti tahansa ja miten oikeutettuna tahansa. Useimpien meidän mielestä tällaisilla teoilla ei koskaan tule olemaan moraalista oikeutusta vaikka suurin osa asiaa arvioivasta ihmisjoukosta puolustaisikin sitä.

Ajatellaan vaikkapa tilannetta jossa on 100 ihmisen joukko. Näistä 1 on pedofiili ja 1 raiskaaja. Yleinen mielipide (98) on sitä mieltä että näiden kahden halut eivät ole moraalisesti hyväksyttäviä.

Entä jos 100 ihmisen joukkoon valitaan 96 pedofiilia, 2 raiskaajaa ja 2 perinteisen käsityksen omaavaa ihmistä. Nyt enemmistön mielestä heidän tuntemuksensa ovat oikeutettuja ja heidän tulee saada harjoittaa ”rakkauttaan”. Nämä 96 pedofiilia saattavat olla sitä mieltä että raiskaaminen on edelleen tuomittavaa. Eli heidän mielestään heidän toimintansa on moraalisesti sallitun puitteissa kunhan vaan kaikki osapuolet ovat toiminnassa mukana omasta halustaan ja omasta vapaasta tahdostaan. Heitä ei haittaa vaikka toinen osapuoli olisi 10 vuotias.

Näiden yksinkertaisien ajatuskokeiden perusteella voidaan todeta:

Ihmisen oma tuntemus ei voi olla universaalin totuuden määritelmä. Eihän painovoimakaan muutu epätodeksi vaikka meistä tuntuisi siltä ettei se ole totta. Ihmisen oma tuntemus on tietysti osa totuuden kokonaisuutta muttei se voi muuttaa oikeata vääräksi eikä päinvastoin. Totuus on riippumaton ihmisten mielipiteistä.

Raamatun mukaan Jumala on totuus ja Hän on myös rakkaus. Raamattu sanoo:

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3
16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

Uuden testamentin kreikankielisissä alkuteksteissä käytetään sanaa agape kun puhutaan Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Näin Jumalan rakkautta ei voi verrata mitenkään koskaan vaikkapa naisen ja miehen toisiaan kohtaan tunteman seksuaalisen himon kanssa. Ja kuitenkin suomenkielessä molempien kuvaamiseen käytetään sanaa rakkaus. Kaikki rakkaus ei siis ole samanlaista eikä keskenään yhdenarvoista. Kaikki himon ja halun tuntemukset eivät edes ole rakkautta. Suomekielessäkin himo ja halu ovat omia sanojaan, silti usein puheessa käytetään sanaa rakkaus vaikka tarkoitetaan himoa tai halua.

Lopuksi, häissä kuulee usein siteerattavan seuraavaa Raamatun lukua. Jos Raamattu ei ole sinulle kovin tuttu, toivon tämän kirjoitukseni valossa sinussa heräävän ajatuksia ja tuon korinttilaiskirjeen luvun tekstin avautuvan sillä tavalla kuin Jumala sen on tarkoittanut. Kannattaa lukea ihan koko 1. korinttolaiskirje (ja koko Raamattukin!)

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13

1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.
4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.
9. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
10. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.
13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

Jumalan siunausta, armoa ja rauhaa sinulle ja perheellesi.

Antti

Kestäväisyys…

KESTÄVÄISYYS…

HEBR10:32-39
Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset,
33. kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla.
34. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.
37. Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
38. mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”.
39. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

SILLÄ TE TARVITSETTE KESTÄVÄISYYTTÄ, TEHDÄKSENNE JUMALAN TAHDON JA SAADAKSENNE SEN MIKÄ LUVATTU ON…ME TARVITAAN KESTÄVÄISYYTTÄ TODELLA PALJON…JOTTA ME SAISIMME MAAN PÄÄLLÄ JEESUSTA SEURATESSAMME TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN JA ETTÄ PÄÄSTÄISIIN KERRAN VOITTAJINA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…

KOL1:9-13
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10. vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11. ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

OLEMAAN KAIKESSA KESTÄVIÄ JA PITKÄMIELISIÄ, ILOLLA…OIKEA KESTÄVÄISYYS TULEE HERRALTA…OIKEA KESTÄVÄISYYS ON OIKEAN USKONELÄMÄN TUNNUSPIIRRE…AINOASTAAN SILLOIN KUN JEESUS ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ, ME VOIDAAN OLLA KESTÄVIÄ…JOS IHMINEN ON SIELULLISESSA USKOSSA, ILMAN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAA, EI HÄNELLÄ VOI OLLA KESTÄVÄISYYTTÄ…KUN SIELULLISELTA IHMISELTÄ TUNTEET SAMMUU JA LOPPUU, LOPPUU MYÖS INTO JA KESTÄVÄISYYS…ELI SE ON SELLAISTA NS HYVIEN PÄIVIEN USKOVAISUUTTA SE SIELULLISUUS…KUN TULEE VAIKEATA, EI ENÄÄ OLEKKAAN KESTÄVÄISYYTTÄ SEURATA JEESUSTA…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN ON UUDESTISYNTYNYT YLHÄÄLTÄ, JUMALAN SANASTA JA HENGESTÄ…ON SEMMOINEN SANONTA ETTÄ JYVÄT EROTETAAN AKANOISTA…SAMOIN TUNTUU ETTÄ OIKEA USKOVAISUUS EROTETAAN SIELULLISUUDESTA KÄRSIMYKSEN KOVISSA KOULUISSA JA TULISISSA PÄTSEISSÄ…JA SILLOIN TULEE KESTÄVÄISYYS ARVOON ARVAAMATTOMAAN…AINOSTAAN NIILLÄ IHMISILLÄ ON KESTÄVÄISYYTTÄ JOTKA ON OIKEASTI TULLUT JEESUKSEEN USKOVIKSI…

LUUK8:9-15
Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
10. Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
11. Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
13. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
14. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
15. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

KUN IHMISELLÄ ON OIKEAA JUMALAN ANTAMAA KESTÄVÄISYYTTÄ, HÄN TUOTTAA HEDELMÄÄ KÄRSIVÄLLISYYDESSÄ…SIIS JOS IHMINEN ON OIKEASTI TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI SYDÄMESTÄÄN JA RIIPPUU JEESUKSESSA KIINNI, HÄN EI VOI OLLA TUOTTAMATTA HEDELMÄÄ…KUN ME PYSYMME JEESUKSESSA, SE ON KESTÄVÄISYYTTÄ…JA SE TUOTTAA IANKAIKKISTA HEDELMÄÄ JOKA PYSYY…KYLLÄ KESTÄVÄISYYS ON SUURTA JUMALAN ARMOA JA APUA MEITÄ KOHTAAN JOS ME HALUTAAN JEESUSTA SEURATA…HERRA EI JÄTÄ MEITÄ ILMAN APUA VAAN ANTAA MEILLE KESTÄVÄISYYTTÄ JOTTA JEESUKSESSA PYSYMME JA SAAMME TUOTTAA SITÄ KAUTTA IANKAIKKISTA HEDELMÄÄ JOKA PYSYY…

JOH15:1-21
”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.
15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.
16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.
17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.
18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

1KOR16:13-14
Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.
14. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.

KOL4:2
Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

GAL5:1
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

1JOH2:24-29
Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
25. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
26. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.
27. Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.
28. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
29. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.

PYSYKÄÄ MINUSSA, NIIN MINÄ PYSYN TEISSÄ…PYSYKÄÄ LUJINA USKOSSA…OLKAA KESTÄVÄISET RUKOUKSESSA JA SIINÄ KIITTÄEN VALVOKAA…PYSYKÄÄ SIIS LUJINA, ÄLKÄÄKÄ ANTAKO UUDESTAAN SITOA ITSEÄNNE ORJUUDEN IKEESEEN…JA NYT, LAPSUKAISET, PYSYKÄÄ HÄNESSÄ, ETTÄ MEILLÄ HÄNEN ILMESTYESSÄÄN OLISI TURVA EIKÄ MEITÄ HÄPEÄLLÄ KARKOITETTAISI POIS HÄNEN TYKÖÄNSÄ HÄNEN TULEMUKSESSAAN…KUN ME HALUAMME PYSYÄ JEESUKSESSA JA KESTÄVINÄ SEURATA HÄNTÄ JA HÄNEN SANAANSA, NIIN HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA…TOISIN SANOEN MEILLÄ ON OIKEAA KESTÄVÄISYYTTÄ TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN JOS HALUAMME JEESUSTA SEURATA JA HÄNESSÄ KIINNI RIIPPUA…MUISTETAAN ETTÄ SE ON SUURIARVOISTA JA IANKAIKKISESTI PYSYVÄÄ RIKKAUTTA KUN SAAMME JEESUSTA KESTÄVINÄ SEURATA TÄSSÄ PAHASSA MAAILMANAJASSA…JEESUS ANTAA MEILLE KESTÄVÄISYYTTÄ KUN HÄNELTÄ SITÄ PYYDÄMME JA HÄNESSÄ KIINNI RIIPUMME…HÄN EI JÄTÄ MEITÄ IKINÄ PULAAN…AAMEN…

JAAK1:2-12
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3. tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.
5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
7. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
8. kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.
9. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään,
10. mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka.
11. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä.
12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

1PIET1:3-9
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4. turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
6. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
8. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9. sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Lihan käsivarsi ja Rigor mortis

Lihan käsivarsi ja Rigor Mortis

15.4.2018

Tämän viikonlopun aikana on noussut mieleen sanat: Midian, Rigoris mortis ja Lihan käsivarsi.

Googlen kautta löysin vain termin: Rigor mortis = Kuolon kankeus. (Latinaksi sana rigoris on yksikön genetiivi sanasta rigor.)

Noista sanoista inspiroitui tämä kirjoitus.

TOINEN AIKAKIRJA 32

1. Näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanherib,
Assurin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan, piiritti sen varustettuja kaupunkeja ja aikoi valloittaa ne itsellensä.
2. Kun Hiskia näki Sanheribin tulevan ja olevan aikeessa sotia Jerusalemia vastaan,
3. neuvotteli hän päämiestensä ja urhojensa kanssa tukkiaksensa vesilähteet, jotka olivat kaupungin ulkopuolella; ja he kannattivat häntä siinä.
4. Niin kokoontui paljon kansaa, ja he tukkivat kaikki lähteet ja puron, joka juoksee sen seudun läpi; sillä he sanoivat: ”Miksi Assurin kuninkaat tultuansa löytäisivät vettä viljalti?”
5. Ja hän rohkaisi mielensä, rakensi koko revityn osan muuria ja korotti torneja ja teki sen ulkopuolelle toisen muurin, varusti Millon Daavidin kaupungissa ja teetti paljon heittoaseita ja kilpiä.
6. Ja hän asetti sotapäälliköitä kansalle ja kokosi heidät luoksensa aukealle kaupungin portin eteen ja puhui ystävällisesti heille ja sanoi:
7. ”Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa; sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssansa.
8. Hänen kanssansa on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa.” Ja kansa luotti Hiskian, Juudan kuninkaan, sanoihin.
9. Tämän jälkeen Sanherib, Assurin kuningas, ollessaan itse koko sotavoimansa kanssa Laakiin edustalla, lähetti palvelijoitansa Jerusalemiin Hiskian, Juudan kuninkaan, luo ja kaikkien Jerusalemissa olevien Juudan miesten luo ja käski sanoa:
10. ”Näin sanoo Sanherib, Assurin kuningas: Mihin te luotatte, kun jäätte Jerusalemiin saarroksiin?
11. Eikö Hiskia viettele teitä ja saata teitä kuolemaan nälkään ja janoon, kun hän sanoo: Herra, meidän Jumalamme, pelastaa meidät Assurin kuninkaan käsistä?
12. Eikö tämä sama Hiskia ole poistanut hänen uhrikukkuloitansa ja alttareitansa ja sanonut Juudalle ja Jerusalemille näin: ’Yhden ainoan alttarin edessä on teidän kumartaen rukoiltava ja sillä uhreja poltettava’?
13. Ettekö tiedä, mitä minä ja minun isäni olemme tehneet muiden maiden kaikille kansoille? Ovatko näiden maiden kansain jumalat voineet pelastaa maatansa minun käsistäni?
14. Onko kukaan minun isieni tuhoamien kansojen kaikista jumalista voinut pelastaa kansaansa minun käsistäni? Kuinka sitten teidän Jumalanne voisi pelastaa teidät minun käsistäni?
15. Älkää siis antako Hiskian näin pettää ja vietellä itseänne älkääkä uskoko häntä, sillä ei minkään kansan eikä minkään valtakunnan jumala ole voinut pelastaa kansaansa minun käsistäni tai minun isieni käsistä, saati sitten teidän Jumalanne: ei hän pelasta teitä minun käsistäni.”
16. Ja hänen palvelijansa puhuivat vielä enemmän Herraa Jumalaa ja hänen palvelijaansa Hiskiaa vastaan.
17. Hän kirjoitti myös kirjeen herjatakseen Herraa, Israelin Jumalaa, ja puhuakseen häntä vastaan; siinä sanottiin näin: ”Niinkuin muiden maiden kansain jumalat eivät ole pelastaneet kansojansa minun käsistäni, niin ei Hiskiankaan Jumala ole pelastava kansaansa minun käsistäni”.
18. Ja Jerusalemin kansalle, jota oli muurilla, he huusivat kovalla äänellä juudankielellä nostaakseen heissä pelon ja kauhun, että saisivat kaupungin valloitetuksi.
19. Ja he puhuivat Jerusalemin Jumalasta niinkuin muiden maiden kansain jumalista, jotka ovat ihmiskätten tekoa.

20. Mutta kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, rukoilivat tämän tähden ja huusivat taivaan puoleen.
21. Silloin Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki sotaurhot, ruhtinaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä, niin että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa. Ja kun hän kerran meni jumalansa temppeliin, kaatoivat hänet siellä miekalla ne, jotka olivat lähteneet hänen omasta ruumiistansa.
22. Näin Herra vapahti Hiskian ja Jerusalemin asukkaat Sanheribin, Assurin kuninkaan, käsistä ja kaikkien käsistä, ja hän johdatti heitä joka taholla.

23. Ja monet toivat Herralle lahjoja Jerusalemiin ja Hiskialle, Juudan kuninkaalle, kalleuksia; ja hän kohosi sen jälkeen kaikkien kansojen silmissä.
24. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Niin hän rukoili Herraa, ja hän vastasi hänelle ja antoi hänelle tapahtua ihmeen.
25. Mutta Hiskia ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi; sentähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha.
26. Mutta kun Hiskia
nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä.
27. Hiskialle tuli ylen paljon rikkautta ja kunniaa; hän hankki itselleen aarrekammioita hopeata, kultaa, kalliita kiviä, hajuaineita, kilpiä ja kaikkinaisia kallisarvoisia kaluja varten,
28. varastohuoneita jyvä-, viini- ja öljysatoa varten ja talleja kaikenlaisille juhdille ja karjalaumoja tarhoihin.
29. Myös rakennutti hän itsellensä kaupunkeja ja hankki suuret laumat pikkukarjaa ja raavaskarjaa, sillä Jumala oli antanut hänelle ylen suuren omaisuuden.
30. Hiskia myös tukki Giihonin veden yläjuoksun ja johti veden alas, länteenpäin, Daavidin kaupunkiin. Ja Hiskia menestyi kaikessa, mitä hän teki.
31. Niinpä Jumala ainoastaan koetellakseen häntä ja tullakseen tuntemaan kaiken, mitä hänen sydämessään oli, jätti hänet Baabelin ruhtinasten lähettiläiden valtaan, jotka olivat lähetetyt hänen luokseen tiedustelemaan ihmettä, joka oli tapahtunut maassa.

Miten ajankohtainen aihe tämä Raamatun kohta on vielä tänäkin päivänä. Tänäkin päivänä uskovan/uskovien tilanne saattaa näyttää toivottomalta jos sitä katsoo maallisista lähtökohdista. Sielun vihollisen ylivoima on monissa asioissa maallisesta näkökulmasta aivan murskaavan ylivoimainen. Kuitenkin yhä tänäänkin Jumala on voimallisempi kuin mikään ihmislihan aikaansaannos, oli se sitten joukkojen lukumäärä, ihmisviisaus tai tekniset saavutukset tai mitä tahansa.

Yhä tänään, kuten ennenkin, ihminen on pohjimmiltaan sydämeltään paatunut ja paha ja taipuvainen ylpistymään voitoista jotka on saavutettu yksinomaan Jumalan voimalla ja Hänen ansiostaan.

Usein ihminen sortuu luottamaan ns. lihan käsivarteen uskon asioissakin. Saatamme lukea vaikkapa USAssa olevista mega seurakunnista joissa seurakunnan viikottaiseen kokoontumiseen tulee tuhansia uskovia. Onko tällainen megaseurakunta hengellisesti voimallisempi kuin vaikkapa pieni seurakunta jossa saattaa kokoontua viikottain vain muutama uskova? Eikö luontaisesti pyrikin tulemaan ajatus että megaseurakunta olisi voimallisempi?

Toinen oivallinen esimerkki lihan käsivarresta ja Jumalan voimasta on kertomus Gideonista. Gideonin sankaritarinassa Jumalan armosta ja Hänen voimallaan Gideon ja pikkuruinen joukko (300 miestä) sai murskavoiton lukumäärältään ja varustukseltaan massiivisen ylivoimaisesta vihollisesta. (Tuomarien kirja 6-7).

TUOMARIEN KIRJA 6

1. Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja
Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.

2. Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat.
3. Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa.
4. He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja.
5. Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään.
6. Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden; ja israelilaiset huusivat Herraa.
7. Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden,

8. lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä;
9. minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä; minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa.
10. Ja minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni.”
11. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13. Niin Gideon vastasi hänelle: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin.”
14. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”.
15. Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.”
16. Herra sanoi hänelle: ”
Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen”.

 

Eräs huomion arvoinen asia on se syy miksi Herra antoi israelilaiset Midianin riepoteltavaksi: Ne israelilaisten teot jotka olivat Herran silmissä pahoja.

 

Toinen kuningasten kirja 6

8. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa kanssa ja sanoi: ”Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin”.
9. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan: ”Varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne”.
10. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti.
11. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille: ”Ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta?”
12. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi: ”Ei niin, herrani, kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi”.
13. Hän sanoi: ”Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni”. Ja hänelle ilmoitettiin: ”Katso, hän on Dootanissa”.
14. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin.
15. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä me nyt teemme?”
16. Hän sanoi: ”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa”.
17. Ja Elisa rukoili ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi”. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä.

18. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: ”Sokaise tämä väki”. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.
19. Ja Elisa sanoi heille: ”Ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte.” Ja hän vei heidät Samariaan.
20. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa: ”Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät”. Silloin Herra avasi heidän silmänsä, ja he näkivät; ja katso: he olivat keskellä Samariaa.
21. Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle: ”Surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät?”
22. Hän sanoi: ”Älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekallasi ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän syödä ja juoda; menkööt sitten takaisin herransa luo.”
23. Niin tämä valmisti heille suuren aterian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään; ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan.

 

Vaikka maallisin perustein katsottuna tilanteemme saattaa näyttää toivottamalta koska meillä on niin vähän resursseja viholliseen verrattuna, meillä Jeesuksen omilla on silti aina hengen maailmassa ylivoimaiset resurssit puolellamme (olettaen että kuljemme Pyhän Hengen johdossa ja puolustamme todellista totuutta eli Jumalan totuutta, totuudeksi kun nykyään kutsutaan pääasiassa ihmisten mielipiteitä).

 

Kirje roomalaisille 12

9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
11. Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.
12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
13. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.
14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.
17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”.
20. Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”.
21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

Jeesus kertoi vertauskuvan kahdesta pojasta:

 

Matt 21

28. Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani’.
29. Tämä vastasi ja sanoi: ’En tahdo’; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.
30. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: ’Minä menen, herra’, mutta ei mennytkään.
31. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?” He sanoivat: ”Ensimmäinen”. Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan.
32. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.

 

Jumalan tahdossa kulkeminen on siis tekoja eikä sanoja. Elävä usko on tekoja! Elävä usko on ojentautumista Jumalan sanan mukaan (eli Raamatun). Ajattele että Jeesus kertoi tuon esimerkillisen pojan olleen niin rehellinen että tämä myönsi isälleen ettei edes tahdo mennä tekemään isänsä pyytämää työtä, mutta asiaa harkittuaan meni silti!

 

 

Kirje galatalaisille 5

19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.
24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

 

Ristiinnaulitsemisen tarkoitus on surmata ihmisen keho. Kuollessamme kehomme muuttuu pian kuolon kankeaksi (Rigor mortis). Kuolonkankeus kuitenkin lakkaa jonkin ajan kuluttua. Raamatussa Jumala vertauskuvalla ilmaisee että samoin kuin Jeesus kirjaimellisesti ristiinnaulittiin ja kuoli, samoin meidän tulee kuvainnollisesti kuollettaa lihamme halut ja teot. Kuollut ruumis ei enää tottele himoja ja haluja.

Meillä on kuitenkin Jumalan luoma maallinen elävä keho jossa meidän iankaikkinen henkemme asuu. Tämä keho, joka on alistettu syntiinlankeemuksen seurauksena katoavaisuuden alle (ja on alennustilassa (fil 3:21)), haluaa ja himoitsee asioita jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Usein himoja ja haluja vastaan taisteleminen on vaikeinta juuri ensialkuun. Jeesus tietää heikkoutemme ja auttaa meitä pyrkimyksissämme. Edellä mainituissa Raamatun kertomuksissa Israel oli lakannut kulkemasta Jumalan tahdon mukaan ja lähtenyt seuraamaan omia halujaan (lihan haluja). Tästä seurasi rangaistus (toki Jumala oli ja on edelleen pitkämielinen ja Hän kutsuu meitä kaikkia palaamaan takaisin yhteyteensä ennenkuin rankaisee meitä).

 

Kirje Roomalaisille 8

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6.
Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7.
sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8.
Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet,
olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä
kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

 

Ensimmäinen Pietarin kirje 4

1. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä –
2. ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.
4. Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
6. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.
7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”.
9. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta.
10. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
11. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
16. mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
18. Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”
19. Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

 

Näin tulen johtopäätökseen. Jumalan lapsella on pyhityksessä kulkiessaan aina hengen maailmassa murskaava ylivoima puolellaan. Pyhityksessä kulkeminen vaatii kilvoittelua. Pyhityksessä kulkeminen vaatii joskus koviakin ponnisteluja, sillä lihan himot kun ovat eri ihmisillä erilaisia. Kehottakaamme toinen toistamme parannukseen ja hyviin tekoihin sillä aika on paha ja nykyinen maailma muistuttaa jo hyvin läheisesti niitä kuvauksia jotka Raamatun mukaan vallitsevat juuri ennen Jeesuksen paluuta takaisin kuningasten kuninkaana.

 

Jumalan armoa ja siunausta sinulle ja läheisillesi,

Antti

 

 

Kristus meissä…

KRISTUS MEISSÄ…

KOL1:24-29
Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,
25. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

EF3:14-21
Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

KUINKA SUURI PAKANAIN KESKUUDESSA ON TÄMÄN SALAISUUDEN KIRKKAUS: KRISTUS TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO…JA KRISTUKSEN ASUA USKON KAUTTA TEIDÄN SYDÄMISSÄNNE…PAAVALI PALJASTI SALAISUUDEN, KRISTUS TEISSÄ…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMMEEMME PYHÄN HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ…

ROOM8:9-18
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
TÄMÄ ON IHMEELLINEN SALAISUUS! JEESUS TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEMME ASUMAAN KUN TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI! MEIDÄN EI ENÄÄN TARVITSE OLLA PELOISSAMME VÄÄRÄLLÄ TAVALLA…MEIDÄN EI TARVITSE ENÄÄN OLLA EGYPTIN ORJUUDESSA FAARAON RASKAAN IKEEN ALLA! ME SAADAAN PALVELLA JEESUSTA ILOLLA JA RIEMULLA…ME SAADAAN LEVÄTÄ JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…ME SAADAAN ILOITA JA RIEMUITA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISESTA…ME SAADAAN OLLA JUMALAN LASTEN IHMEELLISESSÄ VAPAUDESSA…VAPAANA EGYPTIN ORJUUDESTA JA MAAILMAN ALKEISVOIMISTA….TÄMÄ KAIKKI JEESUKSEN KAUTTA! KUN HÄN TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEN ASUMAAN!

LUUK4:14-21
Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
15. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
18. ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19. saarnaamaan Herran otollista vuotta”.
20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
21. Niin hän rupesi puhumaan heille: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen”.

JEESUS ON TULLUT VAPAUTTAMAAN VANGITUT VAPAUTEEN…HÄN TULEE IHMISEN SYDÄMMEEN JA RUPEAA MUUTTAMAAN MEITÄ HENKENSÄ KAUTTA…JEESUS ON VAPAUTTANUT MEIDÄT FAARAON IKEEN ALTA, SAATANAN VALLASTA…

GAL5:1-25
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7. Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.
11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu.
12. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!
13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.
24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

KUN JEESUS KRISTUS ON TULLUT MEIDÄN SYDÄMMEEN, ME OLLAAN SAATU TULLA JUMALAN LAPSIKSI…ME OLLAAN PÄÄSTY VAPAAKSI FAARAON IKEEN ALTA…ME OLLAAN PÄÄSTY VAPAAKSI SYNNIN ORJUUDESTA JUMALAN LASTEN VAPAUTEEN…KRISTUS ASUU MEIDÄN SYDÄMISSÄMME JA RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ KAIKKINAISTA HYVÄÄ HENGEN HEDELMÄÄ JA KRISTUKSEN MUOTOA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ MEILLÄ ON LOPPUUN SAAKKA, NIIN KAUAN KUN PERILLE PÄÄSEMME TAIVASTEN VALTAKUNTAAN, MEILLÄ ON TAISTELU KESKEN! JEESUS ASUU MEISSÄ JA SAATANA HALUAA TUHOTA KAIKEN JUMALAN ANTAMAN HYVÄN…SAATANA HALUAA HOUKUTELLA USKOVAT JÄLLEEN SYNNIN EGYPTIIN JA MAAILMAN ALKEISVOIMIEN ALLE…ELI MEILLÄ ON TAISTELU KUN JEESUS ON TULLUT MEIDÄN SYDÄMMEEMME ASUMAAN…MEIDÄN EI PIDÄ IHMETELLÄ ETTÄ MIKSI MEILLE TULEE ELÄMÄSSÄMME ERILLAISIA VAIKEUKSIA JA KOETUKSIA JA HOUKUTUKSIA VAIKKA JEESUS ON MEIDÄN SYDÄMMESSÄMME…SANA SANOO:

JOH15:18-21
Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

MATT10:34-39
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
35. Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;
36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa’.
37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

ELI JEESUSTA SEURATESSA ME JOUDUMME MONASTI KRISTUKSEN TÄHDEN KÄRSIMÄÄN, KUN JEESUS ASUU MEISSÄ!
FIL1:27-30
Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,
28. vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.
29. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
30. teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan.

1PIET3:13-17
Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15. vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16. pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
17. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

PS44:21-27
Jos me olisimme unhottaneet Jumalamme nimen ja ojentaneet kätemme vieraan jumalan puoleen,
22. eikö Jumala olisi sitä tutkituksi saanut, sillä hän tuntee sydämen salaisuudet?
23. Ei, vaan sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. 24. Heräjä, miksi nukut, Herra? Nouse, älä iäksi hylkää.
25. Miksi peität kasvosi, unhotat meidän kurjuutemme ja ahdistuksemme?
26. Sillä meidän sielumme on vaipunut tomuun, meidän ruumiimme painunut maahan.
27. Nouse, auta meitä ja lunasta meidät armosi tähden.

KUN JEESUS TULEE MEIDÄN SYDÄMMEEMME, ALKAA TAISTELU JOKA PÄÄTTYY VASTA KUN OLLAAN PÄÄSTY VOITTAJANA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JA HERRA EI JÄTÄ MEITÄ ILMAN APUA VAAN AUTTAA KAIKESSA…JA MUISTETAAN ETTÄ KUN MEITÄ VASTAAN KÄYDÄÄN, KÄYDÄÄN JEESUSTA VASTAAN JOKA ASUU MEIDÄN SYDÄMESSÄMME…

JES63:7-9
Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa.
8. Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi.
9. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä.

KAIKISSA HEIDÄN AHDISTUKSISSANSA OLI HÄNELLÄKIN AHDISTUS…KUN JEESUS ASUU MEIDÄN SYDÄMISSÄMME, KAIKKI PAHA JOKA MEITÄ KOHTAA, KOHTAA MYÖS JEESUSTA…JEESUS ON MEITÄ NIINKIN LÄHELLÄ KUIN MEIDÄN SYDÄMMESSÄMME…MEIDÄN EI TOSIAANKAAN PIDÄ IHMETELLÄ MIKSI MEILLÄ ON MONASTI NIIN VAIKEATA VAIKKA JEESUSTA SEURATAAN…JUURIKIN SEN TAKIA!

JOH16:33
Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”

MINÄ OLEN VOITTANUT MAAILMAN! EI LANNISTUTA! MUISTETAAN ETTÄ JEESUS ON JO RISTILLÄ VOITTANUT SAATANAN…VOITTO ON JO TAPAHTUNUT…MUISTETAAN ETTÄ JEESUS ON MEIDÄN KANSSA JOKA PÄIVÄ MAAILMAN LOPPUUN ASTI…AINA JA IANKAIKKISESTI KUN VAIN HALUAMME HÄNTÄ SEURATA…HÄN EI JÄTÄ MEITÄ IKINÄ PULAAN…ME OMISTETAAN IHMEELLINEN AARRE! JEESUS KRISTUS…

2KOR4:5-18
Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6. Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13. Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14. tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

MUISTETAAN TAISTELUIDEN KESKELLÄ ETTÄ TUNTEET VAIHTELEE MUTTA JUMALAN ARMO PYSYY…AARRE ON SAVIASTIOISSA, ETTEI SE NÄYTTÄISI TULEVAN MEISTÄ…ME OLLAAN NIITÄ SAVIASTIOITA…JA KRISTUKSEN KIRKKAUS TULEE MONASTI ESILLE SAVIASTIASTA HEIKKOUDEN KAUTTA! EI IHMISEN HYVYYDEN TAIKKA TAIDON KAUTTA VAAN HEIKKOUDEN KAUTTA JUMALAN VOIMA TULEE PARHAITEN ESILLE…ME OLLAAN MONASTI ROSOISIA JA EPÄONNISTUTAAN USEIN JA JOPA LANGETAAN MUTTA JUMALAN ARMO PYSYY KUN HALUAMME JEESUSTA SEURATA REHELLISESTI…JEESUS ON SE AARRE JOKA MEISSÄ ASUU…HÄNEN GOLGATAN ANSIONSA TÄHDEN ME PÄÄSTÄÄN KERRAN PERILLE JOS VAIN HALUAMME HERRAA SEURATA VAIKEUKSISTA HUOLIMATTA…JEESUKSEN TYÖ ON NIIN KAIKEN KATTAVA ETTÄ KUKAAN EI VOI MEITÄ RYÖSTÄÄ JEESUKSEN TURVISTA JOS HALUAMME HÄNESSÄ KIINNI RIIPPUA…INNOSTAKOON SE MEITÄ ELÄMÄN TAISTELUIDEN JA KAMPPAILUJEN KESKELLÄ…JUMALA ON USKOLLINEN…JA KUN JEESUS ASUU MEISSÄ, NIIN JUMALA HALUAA MEITÄ MUUTTAA AINA ENEMMÄN KRISTUKSEN VOISKO SANOA MIELENLAATUUN, JA HERRA MONASTI TÄSSÄ PROSESSISSA KÄYTTÄÄ KÄRSIMYKSIÄ VÄLIKAPPALEENAAN…JA KUN HERRA MEISSÄ ASUU, NIIN MEIDÄN VAELLUKSEMME KIRKASTUU AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI JOS HERRA SAA JOHDATTAA MEITÄ TAHTONSA TIELLÄ…ELI KYLLÄ SE KRISTUKSEN MUOTO TULEE ENEMPI JA ENEMPI MYÖS ESILLE JOS HERRA SAA JOHDATTAA…

SANANL4:18
Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.

2TESS1:10-12
kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,
12. että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

ELI EI MITKÄÄN VAIKEUDET OLE TURHIA KUN JEESUS MEISSÄ ASUU…JA KUKAAN EI VOI MEITÄ IKINÄ RYÖSTÄÄ HERRAN KÄDESTÄ KUN HÄNESSÄ PYSYMME…AAMEN!

ROOM8:15-39
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan,
21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30. mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36. Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jumalan ihme…

JUMALAN IHME…

JOH6:28-35
Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?”
29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”.
30. He sanoivat hänelle: ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?
31. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: ’Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi’.”
32. Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.
33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”
34. Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä leipää”.
35. Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

MATT12:38-42
Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: ”Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin”.
39. Mutta hän vastasi heille ja sanoi: ”Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
40. Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.
41. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.
42. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.

MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN ETTÄ ME JUMALAN TEKOJA TEKISIMME? OPETTAJA, ME TAHDOMME NÄHDÄ SINULTA MERKIN…TUNTUU ETTÄ TÄNÄ PÄIVÄNÄ IHMISET KAIPAAVAT IKÄÄNKUIN VOISKO SANOA NÄKYVIÄ JA KOURIINTUNTUVIA MERKKEJÄ JA IHMEITÄ JUMALALTA…IHMISILLÄ ON KIIHKEÄ HALU NÄHDÄ KAIKKEA YLILUONNOLLISTA JA IHMEELLISTÄ…JA VÄLILLÄ TUNTUU ETTÄ HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ! TUNTUU ETTÄ NYKYÄÄN USKOVIENKIN JOUKOSSA ON NYKYAIKANA PALJON IHMISIÄ JOTKA HALUAVAT NÄHDÄ IKÄÄNKUIN MELKEIN AINOASTAAN SELLAISIA SILMILLÄ NÄHTÄVIÄ IHMEITÄ JA MERKKEJÄ…SIIS ESIM SAIRAITTEN PARANEMISIA JA RIIVAAJIEN ULOSAJAMISIA YMS MANIFESTAATIOITA…RAAMATTU SANOO:

LUUK10:17-20
Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”.
18. Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

ÄLKÄÄ KUITENKAAN SIITÄ ILOITKO ETTÄ HENGET OVAT TEILLE ALAMAISET, VAAN ILOITKAA SIITÄ ETTÄ TEIDÄN NIMENNE OVAT KIRJOITETTUNA TAIVAISSA…OIKEASSA JUMALAN PYHÄN HENGEN TOIMINNASSA EIVÄT OLE KESKIÖSSÄ JA YTIMESSÄ IKÄÄNKUIN SILMILLÄ NÄHTÄVÄT IHMEET JA MERKIT VAAN JEESUKSEN RISTIN TYÖ…TEURASTETTU KARITSA…SILLE EI ANNETA MUUTA MERKKIÄ KUIN PROFEETTA JOONAAN MERKKI…OIKEASSA PYHÄN HENGEN TYÖSSÄ ON AINA JEESUS KRISTUS KESKIÖSSÄ JA YTIMESSÄ KAIKIN TAVOIN…

2TIM3:13-17
Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

JA KOSKA JO LAPSUUDESTASI SAAKKA TUNNET PYHÄT KIRJOITUKSET, JOTKA VOIVAT TEHDÄ SINUT VIISAAKSI, NIIN ETTÄ PELASTUT USKON KAUTTA, JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…JOKAINEN KIRJOITUS JOKA ON SYNTYNYT JUMALAN HENGEN VAIKUTUKSESTA, ON MYÖS HYÖDYLLINEN OPETUKSEKSI, NUHTEEKSI, OJENNUKSEKSI, KASVATUKSEKSI VANHURSKAUDESSA, ETTÄ JUMALAN IHMINEN OLISI TÄYDELLINEN, KAIKIN HYVIIN TEKOIHIN VALMISTUNUT…OIKEAN PYHÄN HENGEN TYÖN KESKIÖSSÄ ON AINA JEESUS KRISTUS JA SEN PÄÄMÄÄRÄ JOKAISEN USKOVAN KOHDALLA ON PELASTUS IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN JA USKON KUULIAISUUS JEESUSTA JA JUMALAN SANAA KOHTAAN TÄSSÄ AJASSA…ELI SE OIKEA PYHÄN HENGEN TYÖ ON AINA VOISKO SANOA TASAPAINOISTA…SAIRAITTEN PARANTUMISTA JA RIIVAAJIEN ULOSAJAMISTA EI KOROTETA IKINÄ LIIAKSI..SIIS EI YLIKOROSTETA IKÄÄNKUIN SILMILLÄNÄHTÄVIÄ IHMEITÄ VAIKKA JUMALA NIITÄ TEKEEKIN…JUMALAN TYÖ ON MONASTI SALAISTA…SIIS SELLAISTA ETTÄ SITÄ EI ESIM ILTAPAIVÄLEHTIEN PALSTOILLA MAINOSTETA JNE…SIIS KYLLÄ HERRA EDELLEEN TEKEE IHMEITÄ, MUTTA MUISTETAAN ETTÄ IHAN VARMASTI SAATANA YRITTÄÄ MATKIA IKÄÄNKUIN JUSTIINSA NÄITÄ NÄKYVIÄ ILMENTYMIÄ JOS IHMISET IKÄÄNKUIN YLIKOROSTAVAT NIITÄ JA HALUAVAT PÄÄSTÄ KÄSIKSI IHMEISIIN JA MERKKEIHIN HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ SIELUN PELASTUS ON AINA SE TÄRKEIN JA IHMEELLISIN IHME!

1PIET1:8-12
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9. sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
11. ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
12. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

SIIHEN ENKELITKIN HALAJAVAT KATSAHTAA! HALLELUJA! IHMEELLINEN PELASTUS! TÄMÄ JOS MIKÄ ON SUURIN JA IHMEELLISIN IHME! ETTÄ SYNTINEN IHMINEN JOKA VAELTAA SYNNIN PIMEYDESSÄ JA EPÄTOIVOSSA SAA TULLA JEESUKSEN OMAKSI JA SAA JUMALAN RAUHAN JOKA ON KAIKKEA YMMÄRRYSTÄ YLEMPI! SE ON VALTAVA PELASTUS! KAIKKI MUU KALPENEE SEN RINNALLA! SE ON SUUREN SUURTA JUMALAN ARMOA!

ROOM6:17-23
Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18. ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassame.

JOKAINEN IHMINEN ON ANSAINNUT HELVETIN KÄRSIMYKSEN…MUTTA JUMALA ON ANTANUT IHMEELLISEN PELASTUKSEN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA KAIKILLE IHMISILLE JOTKA OTTAVAT ILMAISEN LAHJAN: SE ON JEESUKSEN VASTAAN…SE JOS MIKÄ ON JUMALAN IHME!

JOH1:11-12
Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

KAIKILLE JOTKA JEESUKSEN OTTAVAT VASTAAN, JUMALA ANTAA VOIMAN TULLA JUMALAN LAPSEKSI…SE ON JUMALAN IHME…SE JOS MIKÄ ON IHME KUN SYNNIN ORJAT SAAVAT SYNTINSÄ ANTEEKSI JEESUKSEN NIMESSÄ JA VERESSÄ JA ALKAVAT SEURATA JEESUSTA KRISTUSTA USKON KUULIAISUUDEN TIELLÄ…NYKYAIKANA ON PALJON USKOVIEN SEASSA IHMISIÄ JOTKA EI ARVOSTA TÄTÄ IHMETTÄ…SIIS TUNTUU ETTÄ NIITTEN IHMISTEN MIELESTÄ MELKEIN AINOASTAAN JUMALAN IHMEITÄ ON NS NÄKYVÄT IHMEET…KUN SAIRAITA PARANEE JA TULEE ERILLAISIA ILMENTYMIÄ KOKOUKSISSA…ESIM KULTAPÖLYÄ TAIKKA KULTAHAMPAITA YMS VASTAAVAA…NÄMÄ IHMISET EIVÄT MONASTI NÄE EIKÄ ARVOSTA SITÄ IHMETTÄ MITÄ JUMALA TEKEE IHMISTEN SYDÄMISSÄ JOTKA HÄNTÄ TOTUUDESSA SEURAAVAT….OIKEAA JUMALAN IHMETTÄ ON SE KUN LUONNOSTAAN ITSEKÄS JA OMAAN NAPAAN TUIJOTTAVA IHMINEN ALKAAKIN ARJESSA SEURATA JEESUSTA KRISTUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…JA ALKAAKIN AUTTAMAAN TOISIA IHMISIÄ ERI TAVOIN…ALKAA ESIRUKOILLA TOISTEN IHMISTEN PUOLESTA JA AUTTAMAAN MONIN TAVOIN…NÄMÄ IHMISET ON NIITÄ OIKEITA VOISKO SANOA ARJEN USKON SANKAREITA…HE EI OLE KOROTTAMASSA ITSEÄÄN MUISTEN IHMISTEN EDESSÄ EIVÄTKÄ OLE KERSKAAMASSA NÄYISTÄÄN JA KORKEASTA HENGELLISYYDESTÄÄN JNE…VAAN HE OIKEASTI SEURAAAVAT JEESUSTA RISTIN KAIDALLA TIELLÄ VAIKKA KUKAAN IHMINEN EI HEITÄ NÄKISI EIKÄ NOTEERAISI…MUTTA JEESUS KRISTUS NOTERAA! ISÄ JUMALA NOTERAA! HE SAAVAT KERRAN PALKAN JEESUKSELTA USKOLLISUUDESTAAN…

1TIM5:25
samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä.

1PIET3:1-4
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
2. kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4. vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

MATT6:1-6
”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4. että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
5. Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

JAKSETAAN EDELLEEN PALVELLA JEESUSTA KRISTUSTA ARJESSA…SE JOS MIKÄ ON OIKEATA JUMALAN IHMETTÄ…ETTÄ IHMINEN JAKSAA SEURATA JEESUSTA ARJEN VAIKEUKSISTA HUOLIMATTA…OIKEATA IHMETTÄ EI MITATA HENGEN MANIFESTAATIOILLA VAAN ARJEN USKOLLISUUDELLA…JA SIINÄKIN JEESUS ON SE JOKA MÄÄRITTÄÄ JA TUTKII MOTIIVIT YMS…MUTTA ON TODELLA MAHTAVAA JUMALAN ARMOA ETTÄ ME SAADAAN JEESUSTA SEURATA JA PALVELLA HÄNTÄ KANSSA IHMISISSÄ ERI TAVOIN..SE ON SUURTA JUMALAN ARMOA…

MATT25:33-40
Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’
37. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
39. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’
40. Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.

JA SITTEN RAAMATUSSA SANOTAAN SEURAAVASTI:

MATT7:15-27
Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.
24. Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.”

NÄMÄ IHMISET OLIVAT KUVITELLEET PALVELEVANSA JEESUSTA…HERRA HERRA, EMMEKÖ ME SINUN NIMESI KAUTTA ENNUSTANEET JA SINUN NIMESI KAUTTA AJANEET ULOS RIIVAAJIA JA SINUN NIMESI KAUTTA TEHNEET MONTA VOIMALLISTA TEKOA? JEESUS SANOO HEILLE: MINÄ EN OLE KOSKAAN TEITÄ TUNTENUT: MENKÄÄ POIS MINUN TYKÖÄNI TE LAITTOMUUDEN TEKIJÄT!! USKON PÄÄMÄÄRÄ ON SIELUJEN PELASTUS…SE ON JUMALAN TEKO ETTÄ TE USKOTTE HÄNEEN JONKA JUMALA ON LÄHETTÄNYT…ETTÄ PELASTUT USKON KAUTTA JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…VAIKKA NÄMÄ IHMISET TEKIVÄT IHMEITÄ JEESUKSEN NIMESSÄ, SILTI HEILTÄ PUUTTUI TÄRKEIN! MUISTETAAN ETTÄ NÄKYVÄT JA SENSAATIOIMAISET IHMEET EIVÄT OLE AINA JUMALASTA EIKÄ NIIDEN TEKIJÄT! VIHOLLINEN HALUAA OIKEITAKIN USKOVIA JOTKA OVAT OIKEASTI UUDESTISYNTYNEET YLHÄÄLTÄ, EKSYTTÄÄ POIS USKONKUULIAISUUDEN TIELTÄ VÄÄRIEN IHMEIDEN JA MERKKIEN PERÄSSÄ JUOKSIJOIKSI! EI MENNÄ HALPAAN! RUKOILLAAN JEESUKSELTA VIISAUTTA! JA SEURATAAN JEESUSTA USKOLLISESTI MINNE HÄN TAHTONEEKAAN MEITÄ JOHDATTAA…JA SAADAAN USKOA ETTÄ HERRA MYÖS TEKEE EDELLEEN IHMEITÄ USKOVIEN KAUTTA MUTTA SE AINA EDELLYTTÄÄ USKOLLISUUTTA JA KUULIAISUUTTA JEESUKSELLE KRISTUKSELLE JA HÄNEN SANALLEEN…AAMEN!

2TESS3LUKU
Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne,
2. ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.
3. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.
4. Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme.
5. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.
6. Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.
7. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne,
8. emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi;
9. ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme.
10. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.
11. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.
12. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.
13. Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.
14. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi.
15. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.
16. Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.
17. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni; näin minä kirjoitan.
18. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Profetia Rukouspaikalla

8.6.2017

Rukouspaikalla pari vuotta sitten erään uskovan saama sana jonka pohjalta kehotamme kaikkia sivustollamme kävijöitä pohtimaan omaa hengellistä tilaansa ja tekemään parannusta: ”Tämä maailma on talletettu tulelle, jolla on korva kuulkoon. Se joka ei usko tulee tuhoutumaan. Menkää ja kertokaa tämä.” Otimme noin vuosi sitten tämän viestin pois sivuiltamme ajatellen että ihmiset pitävät meitä ihan kaheleina jos tällaisia ilmoituksia alamme tänne laittamaan. No uskosta osattomathan pitävät uskovia kuitenkin kaheleina joten se ei muutu tästä viestistä miksikään. Siis, anteeksi rakas taivallinen isä, Jeesuksen nimessä teemme parannusta nyt laittaen tämän taas kaikkien nähtäville.