Jalo tehtävä…

JALO TEHTÄVÄ…

ROOM12:4-9
Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä;
6. ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8. jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.

JALO ON HENKISESTI IHAILTAVA, ARVOKAS…ME VOITAIS SANOA ETTÄ SE TEHTÄVÄ MINKÄ ME OLEMME HERRALTA SAANEET, ON TODELLA ARVOKAS JA HENKISESTI IHAILTAVA…SIIS SE TEHTÄVÄ ON JALO TEHTÄVÄ MIHIN HERRA ON MEIDÄT ITSEKUNKIN KUTSUNUT…SE TEHTÄVÄ ON TODELLA MITTAAMATTOMAN ARVOKAS…

EF4:1-16
Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.
8. Sentähden on sanottu: ”Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille”.
9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?
10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

RAAMATTU KEHOITTAAKIN MEITÄ VAELTAMAAN NIINKUIN SAAMAMME KUTSUMUKSEN ARVO VAATII…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME PYRIMME VAELTAMAAN OIKEALLA TAVALLA ARVOKKAASTI VAIKKA MONESTI EPÄONNISTUMMEKIN…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ON OIKEANLAINEN PYRKIMYS HERRAN TAHDON TEKEMISEEN…

2PIET1:3-11
Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.
9. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.
10. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11. sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

HEBR12:14
Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

2PIET3:11-15
Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;
15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON SYDÄMMEN HALU JA PYRKIMYS JUMALAN TAHDON TUNTEMISEEN JA TOTEUTTAMISEEN…MUISTETAAN MITEN JALOON TEHTÄVÄÄN HERRA ON JOKAISEN USKOVAN KUTSUNUT…ME SAADAAN JOKAINEN OLLA OMALLA PAIKALLAMME, OMASSA TEHTÄVÄSSÄMME MIHIN HERRA ON MEIDÄT KUTSUNUT JA ASETTANUT…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME YMMÄRRETÄÄN MITEN ARVOKAS JA IHMEELLINEN ON JUMALAN ANTAMA KUTSUMUS JA TEHTÄVÄ…ETTÄ EI IKINÄ PIDETTÄISI SITÄ HALPANA EIKÄ YLENKATSOTTAISI SITÄ MILLÄÄN TAVALLA VAIKKA MAAILMAN HOUKUTUKSET YRITTÄÄ VIETELLÄ JA SIELUNVIHOLLINEN KIUSATA JA PELOTELLA…MUISTETAAN SE ETTÄ KUN ME ME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ USKOLLISESTI TÄYTÄMME OMAN TEHTÄVÄMME, SE KANTAA SIUNAUKSEN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…

DAN12:3
Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

2TIM2:11-13
Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää;
12. jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;
13. jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

ILM2:24-28
Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
28. ja minä annan hänelle kointähden.

LUUK19:13-26
Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: ’Asioikaa näillä, kunnes minä tulen’.
14. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: ’Emme tahdo tätä kuninkaaksemme’.
15. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.
16. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää’.
17. Ja hän sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia’.
18. Ja toinen tuli ja sanoi: ’Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää’.
19. Niin hän sanoi tällekin: ’Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia’.
20. Vielä tuli yksi ja sanoi: ’Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa.
21. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’
22. Hän sanoi hänelle: ’Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt;
23. miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?’
24. Ja hän sanoi vieressä seisoville: ’Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää’.
25. – Niin he sanoivat hänelle: ’Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää’. –
26. ’Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

JUMALA ON KUTSUNUT MEIDÄT JALOON TEHTÄVÄÄN…ME SAADAAN OLLA JEESUKSEN TODISTAJIA OMALLA PAIKALLAMME…KUN ME USKOLLISESTI HERRAA PALVELEMME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ LOPPUUN ASTI, ME SAADAAN NIITTÄÄ KERRAN KAIKKINAISTA IANKAIKKISTA SIUNAUSTA JOKA EI IKINÄ KATOA…OLLAAN USKOLLISET JEESUKSELLE KAIKESSA…PYRITÄÄN ETSIMÄÄN HÄNEN TAHTOAAN JA TEKEMÄÄN SEN MUKAAN…HERRA ON ANTANUT MEILLE ÄÄRETTÖMÄN ARVOKKAAAN TEHTÄVÄN…ME OLLAAN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ TODELLA LYHYT AIKA IANKAIKKISUUTEEN PEILATEN…KÄYTETÄÄN AIKA HERRAN TAHDON MUKAISESTI…

MATT6:19-21
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
JAAK5:1-11
Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.
2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;
3. teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
4. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.
5. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä.
6. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.
7. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.
10. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.
11. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN SYDÄN EI OLE KIINNITTYNYT VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIIN ASIOIHIN…HERRAN TULEMUS SEURAKUNTAANSA NOUTAMAAN ON LÄHELLÄ…RAAMATUSSA KEHOTETAAN VIISAILLE NEITSYILLE ETTÄ NOSTAKAA PÄÄNNE, SILLÄ TEIDÄN VAPAUTUKSENNE ON LÄHELLÄ…SEN TAKIA VARSINKIN ON TUIKI TÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN SYDÄN EI OLISI KIINNITTYNYT VÄÄRÄLLÄ TAVALLA ESIM RAHAAN TAIKKA MUUHUN AJALLISEEN…VAAN ETTÄ SAATAIS HERRAA PALVELLA TEOSSA JA TOTUUDESSA JA ELÄÄ USKOSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…ETTÄ SAATAIS OLLA VIISAITA NEITSYITÄ! MIKÄ ON VIISAITTEN NEITSYITTEN MERKKI?

SAARN9:8
Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi.

KORKEAVEISU5:2
Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa: ”Avaa minulle, siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani yön pisaroita.”

LUUK21:34.36
Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

VIISAILLA NEITSYILLÄ ON ÖLJYÄ ALATI LAMPUISSA…HEILLÄ ON VALKEAT VAATTEET. KOSKA HE PUHDISTAVAT PUKUNSA ALATI KARITSAN VERESSÄ KUN PUKU ON TAHRIINTUNUT..HE ELÄVÄT USKOSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ARJEN VAIKEUKSISSAKIN…HEILLÄ ON AINA ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…HE VALVOVAT JA RUKOILEVAT JA ODOTTAVAT ALATI KOSKA HERRA TULEE NOUTAMAAN MORSIAMMMENSA…VAIKKA HE NUKKUISIVAT, HEIDÄN SYDÄN VALVOO…HE EIVÄT OLE SAMMUTTANEET HENKEÄ…NÄMÄ ASIAT ON VIISAITTEN NEITSYITTEN MERKKI…HE HALUAVAT PYRKIÄ JUMALAN TAHDON TUNTEMISEEN JA TEKEMISEEN JA HE PYRKIVÄT VAELTAMAAN ARVOKKAASTI SAAMANSA KUTSUMUKSEN ARVOKKUUDEN MUKAAN…HE TOISIN SANOEN RAKASTAVAT HERRAA JEESUSTA KRISTUSTA JA LÄHIMMÄISIÄNSÄ KUIN ITSEÄNSÄ VAIKKA MONESTI KOMPUROIVAT…TURVATAAN ALATI HERRAAN KAIKESSA PIDETÄÄN TEHTÄVÄÄMME ARVOSSA KAIKIN TAVOIN…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, AAMEN!

Profetiaa kahdelta uskovalta

Viime kevään ja kesän aikana pariin kolmeen otteeseen on noussut mieleen ajatus että armon aika on lopuillaan, aivan viime metreillään niin sanotusti.

Tänä aamuna uskon sisar lähetti minulle seuraavan viestin:

”Eilen illalla rukouksessa huokailin Jumalalle tätä henkistä painetta, ahdistusta ja pimeyttä joka meidän ympärillä on kuin kiljuva jalopeura, sen läsnäolon ja tämän paineen tuntee jatkuvasti ihmisten kautta tässä maailmassa. Tässä rukouksessa tuli sanat että taivaankansi sulkeutuu ja samalla näin että kantta oltiin sulkemassa. Ja koska sen sulkeutuminen on edennyt jo niin pitkälle niin edelleen ymmärsin että siksi tämä pimeys on niin vahvasti ja enenevästi läsnä ja siksi joudutaan sitä pimeyttä kokemaan, toiset yhdellä tavalla ja toiset muulla tavalla. Ennen kuin se taivaan kansi kokonaan pasahtaa kiinni niin itse uskon että Jeesus viime hetkillä tempaa/pelastaa meidät ja kansi sulkeutuu ja sitten alkaa täydellinen pimeys, niin pimeä aika jollaista ei ole koskaan vielä ollut. Se on se vihan aika mistä Raamattu puhuu. Tähän voisi sanoa Asanna yhtyeen laulun sanat: viime hetket jo lyö, koittaa pian keskiyö, oi rukoilkaa oi rukoilkaa, myöhäistä kohta on yö… Herran pian nään saapuvan rakkaansa kotiin noutamaan, oi kiiruhtakaa oi kiiruhtakaa Herraamme vastaanottamaan. Rohkaistaan mielemme ja nostetaan päämme sillä meidän vapautuksemme on lähellä”

Eräs uskova mies koki työmatkallaan pari viikkoa sitten tällaista:

”Aamulla hotellihuoneessa olin menossa suihkuun, silloin yhtäkkiä tunsin hengessä sellasen vavahduksen, ihan heikotuksen tapaisen hyvin lyhyen hetken, tuli ihan sellanen fiilis että ”voi hyvänen aika, mitä nyt tapahtuu”, siis tuli olo että jotain todella kauheata tapahtui tai tulee tapahtumaan. Mutta tämä oli todella nopea tunne, tuli siis hengessä ihan sellanen tunne että on mentävä polvilleen Jumalan eteen, että voimat katoaa. Mutta se meni suht nopeasti ohi. En tiedä mihin liittyi, saapa nähdä, vai saanko koskaan tietää. Ainakin tuli heti hyvin nöyrä olo. Sen jälkeen kun menin suihkuun, huomasin alkaneeni spontaanisti laulamaan: kohta hyvin pian, saamme nähdä kuninkaan. Hieman yllätyin ja toki iloitsin tästä.”

 

Näin meillä on kolme hengellistä kokemusta joissa toistuu samoja asioita:

-Armonaika on lopuillaan

-Taivaan kansi on sulkeutumassa

-Jotain kamalaa on tapahtumassa (toki tästä ei selvinnyt viittaako tulevaan vai sen hetkiseen)

-Saamme pian nähdä Jeesuksen

Kuten uskon sisar kehotti, kehotan minäkin: Rohkaistaan mielemme, vaikka maailma pimenee ja synkkenee, annetaan ne valomme loistaa! Ja valomme olkoon Kristuksen evankeliumi, rakkaus totuuteen, rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäistämme kohtaan!

Kiitos ja kunnia yksin Jumalalle!

Koettele Jumalan sanalla ja rukouksella nämäkin hengelliset kokemukset/sanomat, kuten Raamattu opettaa:

1. Tess 5:
20. profetoimista älkää halveksiko,
21. koetelkaa kaikki, pitäkää hyvä

Antti

Kunnoita Jumalaasi

Iltarukouksessa nousi mieleen sanat: Kunnioita Jumalaasi. Siitä inspiroitui tämä lyhyt puhe.

Miten voin osoittaa Jumalalle kuinnioittavani häntä?

Raamatun opetus tästä on hyvin yksinkertainen. Keräsin tähän joitakin Raamatun kohtia aiheesta. Toivottavasti tästä on iloa ja apua elämässäsi. Joskus ne yksinkertaisimmat Raamatun opetukset ilahduttavat eniten.

Jesaja 29

13. Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,
14. sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja – kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.
15. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: ”Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?”
16. Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: ”Ei hän ole minua tehnyt”, tai sanooko kuva kuvaajastaan: ”Ei hän mitään ymmärrä”?
17. Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.
18. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.
19. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.
20. Sillä väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,
21. ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka oikeutta puolustaa portissa, ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.

Evankeliumi Markuksen mukaan 7

5. Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyvät Häneltä: ”Mikseivät opetuslapsesi vaella vanhinten
perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää pesemättömin käsin?”
6. Vastasi ja sanoi heille: ”Oikein ennusti Jesaja teistä ulkokullatuista, niin kuin on kirjoitettu: ’Tämä kansa kunnioittaa Minua huulilla, mutta sydämensä on kaukana Minusta.
7. Turhaan palvelevat Minua opettaen oppeina ihmiskäskyjä.’
8. Sillä hyläten Jumalan käskyn noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.
9. Sanoi heille myös: ”Hyvin kumoatte Jumalan käskyn varjellaksenne omaa perinnäissääntöänne.
10. Sillä Mooses sanoi: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja: ’Joka kiroaa isää tai äitiä, kuolkoon kuolemalla.’
11. Mutta te sanotte: ’Jos ihminen sanoo isälle tai äidille: ”Se on korban” -toisin sanoen uhrilahja-, ”minkä olisit minulta saanut”’,
12. niin ette salli hänen enää tehdä mitään isälleen tai äidilleen.
13. Teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette opettaneet. Ja paljo muuta
samankaltaista teette.”
14. Kutsuen luokseen jälleen kansan sanoi heille: ”Kuulkaa Minua kaikki ja ymmärtäkää:
15. ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä lähtee hänestä ulos, se saastuttaa ihmisen.
16. Jos kellä on korvat kuulla, kuulkoon.”
17. Kun Hän kansan luota meni taloon, opetuslapsensa kysyivät Häneltä sitä vertausta.
18. Niin sanoo heille: ”Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään ihmiseen ulkoa tuleva voi häntä saastuttaa,
19. sillä se ei mene sydämeen, vaan vatsaan, ja ulostuu käymälään.” Näin Jeesus sanoi puhtaiksi kaikki ruuat.
20. Ja sanoi: ”Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.
21. Sillä sisästä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureus, varkaus, murhat,
22. aviorikokset, ahneus, pahuus, petos, irstaus, nurja silmä, rienaus, ylpeys, mielettömyys.
23. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ja saastuttaa ihmisen.

PSALMIT 50

1. Aasafin virsi. Jumala, Herra Jumala, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta hamaan sen laskuun.
2. Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa.
3. Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky.
4. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa:
5. ”Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton”.
6. Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala on tuomari. Sela.
7. ”Kuule, minun kansani, minä puhun; kuule, Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala, sinun Jumalasi.
8. En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni.
9. En minä ota härkiä sinun talostasi enkä kauriita sinun tarhoistasi.
10. Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat.
11. Minä tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni.
12. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on.
13. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen verta?
14. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle.
15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.
16. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: ”Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi?
17. Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!
18. Jos sinä näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen, ja sinä pidät yhtä avionrikkojain kanssa.
19. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta.
20. Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa.
21. Näitä sinä teet, ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäisi eteen.
22. Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi, eikä olisi pelastajaa.
23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden.

1. kirje tessalonikalaisille 5

18. Kiittäkää kaikessa, sillä se on Jumalan tahto teistä Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirje Galatalaisille 6

1. Veljet, jos joku tavattaisiin jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisässä hengessä, ja valvo itseäsi, ettet sinäkin joutuisi kiusatuksi.
2. Kantakaa toistenne kuormia ja niin täyttäkää Kristuksen laki.
3. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikkei ole mitään, hän pettää itsensä.
4. Mutta tutkikoon kukin oman työnsä, ja niin hänellä on kerskaus vain itsestään eikä toisesta.
5. Sillä kukin kantaa oman kuormansa

Näin Raamatussa Jumala opettaa meitä että me kunnioitamme häntä kiittämällä sanoilla ja ajatuksissamme sekä teossa ja totuudessa! Kunnioitamme Jumalaa varjelemalla itsemme pahalta (ettei paha pääse saastuttamaan meitä) (Room 12:21). Kunnioitamme Jumalaa kun emme alennu ulkokultaisuuteen esittämällä muille jotain muuta kuin mitä oikeasti olemme. Kunnioitamme Jumalaa kun kannamme toistemme kuormia. Kunnioitamme Jumalaa kun vaellamme Hänen tahtonsa mukaan (s.o. Raamatun opetusten mukaan).

Psalmi 119

105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Jumalan armoa ja rauhaa sinulle ja perheellesi

Antti

Uskon aktivistit

Tunnetko uskon aktivisteja? Uskon aktivistit ovat ahkeria. He tarttuvat toimeen ja saavat asioita aikaan. He eivät istu joutilaina, sellainen olisi heille myrkkyä. He saattavat kyllä suostua hiljentymään vaikkapa paastoon ja rukoukseen koska ovat Raamatusta näin ymmärtäneet tehdä mutta sekin on heille yksi suorite lisää ja he odottavat että se olisi äkkiä ohi että pääsisivät taas hääräämään. Heidän lempi Raamatun kohtansa saattaa olla vaikkapa tämä:

Sananlaskut 6

6. Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu.

Ja kaikkihan me tiedämme että muurahaiset keskimäärin ovat ahkeria otuksia: Aina työn touhussa.

Kuitenkin on hyvä huomioida se aihealue mihin kyseinen jae viittaa, lukemalla seuraavatkin jakeet:

Sananlaskut 6

7. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä hallitsijaa,
8. se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elonaikana.
9. Kuinka kauan sinä, laiska, makaat, milloinka nouset unestasi?
10. Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin,
11. niin köyhyys käy päällesi niinkuin rosvo ja puute niinkuin asestettu mies.

Eli kyseinen sanan paikkahan käsittelee yleisesti työntekoa elatukseen liittyen.

Uudessa testamentissakin löytyy ohjeet mitä tulee työntekoon ja elatukseen:

Kirje efesolaisille 4

28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.

1. kirje tessalonikalaisille 4

9. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne;
10. niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän
11. ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet,
12. että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa.

Jos joku ei tiedä mitä Herra haluaa hänen tekevän, hän voi aina kääntyä suoraan Herran puoleen:

Jaakobin kirje 1

5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
7. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
8. kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.

Kuitenkin eräs uuden testamentin kantavista teemoista on odottaminen ja kärsivällisyys. Me kärsivällisesti odotamme Jeesuksen paluuta ja me kärsivällisesti odotamme että Jumala vie meitä eteenpäin teossa ja totuudessa (Hänen aikataulussaan):

Jaakobin kirje 5

7. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.
10. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.
11. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.

19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
20. niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Noissa Jaakobin kirjeen jakeissa puhutaan erityisesti kärsivällisyydestä mitä tulee lähimmäisiimme jotka eksyksissä vaeltavat. Erikoista on että jakeissa 14-16 ohjeistetaan uskovien toimintaa sairauden kohdatessa. Sitä edeltävissä ja seuraavissa jakeissa erityisesti kehotetaan olemaan kärsivällisiä ja vieläpä rohkaistaan uskovia yrittämään eksyksissä vaeltaneiden saamista takaisin oikealle tielle. Tulee sellainen kuva että juuri sairauden parantamiseen liittyi terveen opin ulkopuolella olevia ristiriitoja myös Jaakobin kirjeen kirjoittamisen aikoihin. Eihän hänen muutoin olisi tarvinnut tästä asiasta seurakuntia opastaakkaan, vaikka toki uuden testamentin kirjeissä on myös paljon perusopetusta eikä vain epäkohtiin puuttumista.

Jaakobin kirje 5

14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

Evankeliumi Luukaan mukaan 10

38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa.
39. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa.
40. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: ”Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi.”
41. Herra vastasi ja sanoi hänelle: ”Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet,
42. mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9

23. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi.
24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte.
25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.
26. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen,
27. vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.

Jeesuksen viesti Martalle sisältää osittain saman ajatuksen kuin Paavali kirjoittaa korinttilaisille: Summa mutikassa touhuaminen ja hosuminen eivät ole lainkaan tarpeellista vaan ovat aivan turhaa!

Paavalin kirje roomalaisille 8

11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

….

24. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Jos Raamatun mukaan me emme edes tiedä miten meidän pitää rukoilla niin miten voisimme itsestämme tietää senkään mitä meidän pitäisi tehdä? Ilman Pyhän Hengen johdatusta se on mahdotonta. Kristusruumis ei voi toimia niin että jokainen jäsen juoksee oman aivoituksensa mukaan minne haluaa ja milloin haluaa.

Raamatun opetus on yksinkertainen ja selkeä: Jumalan lapset kulkevat Pyhän Hengen johdossa tehden sitä mitä Isä opastaa silloin kun Isä opastaa. Jumalan lapset eivät kulje umpimähkään oman päänsä mukaan eivätkä suorita uskon tekoja mekaanisesti toistaen ”liukuhihnatyylillä”. Toki on joitakin asioita joita Raamatussa Jumala opastaa meitä kaikki kiistatta tekemään. Näistä yleisistä kaikkia koskevista ohjeista mainittakoon esim. parannuksen teko, armahtavaisuus, laupeuden osoittaminen (eli ojentautuminen uskossa Raamatun sanan mukaan).

Kirje efesolaisille 4

1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,

2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa

3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:

4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;

5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.

8. Sentähden on sanottu: ”Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille”.

9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?

10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.

11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,

12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,

13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;

15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

Näin Paavali opasti efesolaisia että kristusruumiissa on monelaisia ja toisistaan eriäviä palvelutehtäviä ja kunkin meistä Herra kasvattaa siihen osaan jonka hän on meille soveliaaksi nähnyt. Palvelijan osa on totella Herransa ohjeita ja käskyjä eikä touhuta omiaan. Kuten maallisenkin kuninkaan palvelusväellä, niin meillä kuninkaitten kuninkaankin palvelusväellä on yleisiä kaikille tarkoitettuja ohjeita, erityisiä palvelustehtäviä Jumalan valinnan mukaan ja sitten on vielä tarkkoja tilannekohtaisia ohjeita. Tärkeintä ei siis ole se että ”kunhan vaan teemme jotakin” hengelliseksi katsottua, vaan että kuljemme Pyhän Hengen johdatuksessa joka aika.

 

Aikoinaan eräs saarnamies opasti meitä sanomalla: ”Tärkeintä on liike”. Hän valaisi tuota ohjetta tällaisella esimerkillä: ”Kerrankin eräät uskovat rukoilivat sairasten puolesta noin kaksi vuotta ja vasta sitten alkoi tapahtua” (hän viittasi sairaiden paranemiseen).

Tämän saarnamiehen opetuksen taustalla on aktivistinen oppi jossa uskovat lähtevät aktiivisesti tekemään asioita ja tärkeintä on todellakin se liike. Tämän opin ydin ajatuksena on että ”kunhan vaan alat tekemään, ihmeet seuraavat perässä” vaikka toki tämä saarnamieskin muistutti ettei ihmeet saa olla koskaan tärkeämpiä kuin Jeesus Kristus. Tuolla samalla periaatteellahan toimivat myös ne seurakunnat jotka opettavat että kaikki uskovat puhuvat kielillä. Monilla heistä on opetus jossa uskovia kehotetaan vaan alkamaan puhumaan jotakin, mitä vaan, ja ”kyllä ne kielet siitä sitten aukenevat”.

Tällainen opetus ei anna auktoriteettia Pyhälle Hengelle siten että Henki edelleen valitsisi aktiivisesti voimavaikutuksia oman mielensä mukaan joka hetki, vaan siinä opetuksessa auktoriteetti on uskovilla. Tämän opin perustana on ajatus että Jumala on jo antanut auktoriteetin kaikille uskoville tasapuolisesti (taitavat useimmiten viitata Markuksen evankeliumin 16 lukuun). Avain asiana heillä on että kun vaan lähdet tekemään, mitä itse haluat, niin Jumala kyllä ennemmin tai myöhemmin taipuu. Ja joillakin tässä opissa on lisämausteena ajatus että jos Jumala ei kaikesta yrityksestä huolimatta taivu toteuttamaan uskovan rukousta (tahtoa), niin vika on silloin ihmisen omassa uskossa.

No mutta eikö se ole osoitus toiminnan raittiudesta jos Jeesuksen nimessä tapahtuu yliluonnollisia asioita? Ei. Tästä Jeesuskin varoittaa mm Matteuksen evankeliumin 7 luvun 21-23 jakeissa.

Jos tuota saarnamiehenkin opettamaa aktivistista Raamatun tulkintaa lähdetään toteuttamaan, joudutaan ristiriitaan Raamatun muun ilmoituksen kanssa. Jo pelkästään Jaakobin kirjeen 5. luvun 14-16 jakeet tuovat ongelmia tällaiseen oppiin. Puhumattakaan 1. korinttilaiskirjeen 12 luvun jakeista 7-11. Kyseinen saarnamies luki meille ääneen juuri tuota Jaakobin kirjeen kohtaa ja kertoi meille johtopäätöksensä että siinä luvataan uskoville kaksi erillistä keinoa parantua sairaudesta: 1) kutsumalla seurakunnan vanhimmat luokseen ja 2) tunnustamalla synnit toisillemme. Kuitenkin kun kyseisen Raamatun kohdan lukee harkiten, ymmärtää että tämän saarnamiehen tulkinta on virheellinen. Kyseisessä Raamatun kohdassa syntien tunnustaminen on osa sitä kokonaisuutta jossa sairastava uskova pyytää paikallisseurakunnan vanhimmat luokseen, ei erillinen yksittäinen teko. Myös tätä seuraavat jakeet jossa esimerkin omaisesti kerrotaan Eliaasta, liittyvät nimenomaan kokonaisuuteen jossa jakeet 13-16 ovat se sanoman ydin: Jumala toimii seurakunnan keskellä ilman että paikalle tarvitaan apostoleita ihmeitä tekemään; Jos joku kärsii vaivaa, hän voi itse rukoilla Jumalaa kuten iloitseva voi itse kiittää Jumalaa ja toisaalta seurakunnan vanhimpien tehtävä on hoitaa rukoustilanteet sairaan uskovan puolesta. Tässä saarnamiehen tulkinnassa on mielestäni klassinen esimerkki siitä miten tärkeätä on kunkin itse lukea Raamattua. Ja ettei synny mitään väärinkäsitystä, minä kyllä arvosta kyseistä saarnamiestä. Kuitenkin tiedän Raamatun perusteella ettei hänkään ole erehtymätön ja lisäksi minulla (sinullakin) on velvollisuus koetella Raamatun sanalla kaikki opetukset. Myös tämä minun kirjoitukseni tulee asettaa saman koetuksen alaisuuteen. Minä en ole erehtymätön kuten et ole sinäkään. Tämä totuus on elintärkeää meidän kaikkien muistaa.

Älä siis ole pelkästään muiden Raamatun opetusten varassa vaan lue ihan itsekin Raamattua. Lue yksinäsi ja lue ryhmässä jos mahdollista. Seurakuntayhteys on mm. sitä varten että siellä voi keskustella uskovien kanssa Raamatun teksteistä ja näin rakentua yhdessä. Kun kaksi tai kolme kokoontuu Jeesuksen nimessä, Hän itse on meidän keskellämme rakentamassa meitä.

Jälkihuomautus: Johanneksen evankeliumin 21 luvussa on kertomus opetuslapsista kalassa. Opetuslapset lähtivät kalaan, omasta halustaan ja omasta aloitteestaan. He eivät saaneet lainkaan kalaa vaikka kalastivat koko yön. Kun Jeesus aamun tullen ilmestyy heille ja opetuslapset seuraavat Jeesuksen neuvoa oikeasta hetkestä ja paikasta mihin verkkonsa heittää, kalansaalis on yltäkylläinen. Tämä kertomus on erinomainen esimerkki jossa korostuu Raamatun opetus että vain Pyhän Hengen johdossa tulee todellista kalansaalista.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 21

1. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven luona ja ilmestyi näin:
2. Simeon Pietari ja Tuomas, jota sanotaan Kaksoseksi, ja Natanael Galilean Kaanasta ja Sepeteuksen pojat
ja kaksi muuta Hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä.
3. Simeon Pietari sanoo heille: ”Menen kalaan.” Sanovat hänelle: ”Mekin tulemme kanssasi.” Lähtivät ja
astuivat heti venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään.
4. Aamun jo tultua Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tunteneet, että se on Jeesus.
5. Niin Jeesus sanoo heille: ”Lapsukaiset, onko teillä mitään leivän lisää?” Vastasivat Hänelle: ”Ei ole.”
6. Sanoi heille: ”Heittäkää verkko venheen oikealle puolelle, niin saatte.” Niin heittivät eivätkä enää
kyenneet vetämään sitä kalojen paljouden tähden.

 

Raamattu sanoo että me kaikki ihmiset erehdymme puheessamme joten siltäkin kannalta on tärkeätä rakentua yhteisestä uskosta yhdessä toisten uskovien kanssa Pyhän Hengen raittiissa johdossa.

Kiitos, kunnia ja ylistys yksin Jumalalle, Herran Jeesuksen nimessä!

Jumalan armoa, rauhaa ja siunausta sinulle ja perheellesi.

Antti

Ps. Mainitsin puheen alussa yhden uuden testamentin kantavan teeman: Kärsivällisesti odottamisen. Sanomattakin on selvää että uskon kuuliaisuus (siis myös kuuliaisuus Raamatun sanalle) on myös uuden testamentin kantava teema ja arvoltaan jopa astetta painavampi.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

 

Siunausten lähde…

SIUNAUSTEN LÄHDE…

JOH4:1-14
Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes
2. – vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa –
3. jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan.
4. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.
5. Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.
6. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.
7. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minulle juoda”.
8. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.
9. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: ”Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?” Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.
10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”
11. Nainen sanoi hänelle: ”Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?”
13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14. mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään”.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI SYDÄMESTÄMME, MEISTÄ TULEE, VOISKO SANOA ELÄVÄN VEDEN LÄHTEITÄ…VAAN SE VESI JONKA MINÄ HÄNELLE ANNAN, TULEE HÄNESSÄ SEN VEDEN LÄHTEEKSI JOKA KUMPUAA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…JEESUS ANTAA MEILLE ELÄVÄÄ VETTÄ, SE ON: OMAA HENKEÄNSÄ MEILLE…

JOH7:37-39
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”
39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

APT1:4-5
Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI, ME SAADAAN JUMALAN PYHÄ HENKI…MEISTÄ TULEE ELÄVÄN VEDEN LÄHTEITÄ…JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMEEMME PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…

ROOM8:9-11
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

ELI JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…

GAL3:13-14
Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” –
14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

ME SAADAAN AABRAHAMIN SIUNAUS JEESUKSESSA KRISTUKSESSA! SIIS VOIDAAN SANOA ETTÄ HERRA JEESUS MEISSÄ ON SIUNAUSTEN LÄHDE…HÄN TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMMEEMME…

PS24:3-5
Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa?
4. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin.
5. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.

JEESUS KRISTUS ON SIUNAUSTEN LÄHDE! KUN JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENGEN VÄLITYKSELLÄ, ME TULEMME OSALLISEKSI SIUNAUSTEN LÄHTEESTÄ, JEESUKSESTA…

KOL2:1-3
Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

2PIET1:2-4
Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

JEESUS KRISTUS ON SIUNAUSTEN LÄHDE! SAISIVAT KEHOITUSTA OMISTAMAAN TÄYDEN YMMÄRTÄMYKSEN KOKO RIKKAUDEN JA PÄÄSISIVÄT TUNTEMAAN JUMALAN SALAISUUDEN, KRISTUKSEN, JOSSA KAIKKI VIISAUDEN JA TIEDON AARTEET OVAT KÄTKETTYNÄ… JEESUKSESSA MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME TARVITAAN SIIHEN ETTÄ ME KERRAN PÄÄSEMME PERILLE JUMALAN VALTAKUNTAAN…JEESUS ON SE TODELLINEN SIUNAUSTEN LÄHDE USKOVAN ELÄMÄSSÄ…SANA SANOO:

1KOR15:19
Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

1TIM6:3-19
Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4. niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5. alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8. mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.
13. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua,
14. että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka,
15. jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
16. jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä – hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.
17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme,
18. kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat,
19. kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.

NYKYAIKANA TUNTUU OLEVAN PALJON VALLALLA SELLAINEN AJATUS ETTÄ JEESUS SIUNAA USKOVIA KAIKELLA MAALLISELLA…MUTTA KUN MEILLÄ ON ELATUS JA VAATTEET, NIIN TYYTYKÄÄMME NIIHIN…MONET IHMISET SAATTAVAT TURVATA JEESUKSEEN AINOASTAAN TÄMÄN ELÄMÄN AJAKSI…ETTÄ SAISIVAT TÄSSÄ AJASSA SIUNAUKSIA JA MAALLISTA HYVÄÄ…MUTTA JEESUS ITSE ON SE TODELLINEN SIUNAUS…HÄN ON SIUNAUSTEN LÄHDE MEILLE KUN HÄNTÄ SEURAAMME…MUTTA SE SIUNAUS EI MONASTIKKAAN OLE TÄHÄN AJALLISEEN AIKAAN TÄHTÄÄVÄÄ VAAN ENNENKAIKKEA IANKAIKKISUUTEEN TÄHTÄÄVÄÄ…

1MOOS49:22-26
Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.
23. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä.
24. Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion,
25. isäsi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon, Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta.
26. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljiensä ruhtinaan päälaelle.

SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ ALHAALTA! KUN JEESUS ON MEIDÄN ELÄMÄSSÄ TODELLINEN SIUNAUSTEN LÄHDE, HÄN ANTAA MEILLE MYÖSKIN SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ! SIIS HERRA ANTAA RAKKAUDESSAAN MEILLE MONINAISIA KOETUKSIA JA VAIKEUKSIA JA AHJOJA KUN ME TÄÄLLÄ SEURAAMME JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ ENSIN RISTI, SITTEN KRUUNU…MONET HALUAISIVAT JO TÄSSÄ AJASSA IKÄÄNKUIN KRUUNUN, MUTTA HERRA TARJOAAKIN RISTIN TIETÄ JOKAISELLE USKOVALLE TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ VAELTAESSAMME…VOITTAJAN KRUUNUT TULEVAT VASTA TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…

PS73
Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla
on puhdas sydän.
2. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3. Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5. Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6. Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9. Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.
10. Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
11. Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?”
12. Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti.
13. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14. minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.
15. Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan.
16. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata,
17. kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
18. Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.
19. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava.
20. Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät.
21. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti,
22. silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta.
23. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni.
24. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.
26. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.
27. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.
28. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.

TÄNÄ LOPUNAIKANA JOTA ELÄMME, ON VOIMAKKAASTI VALLALLA VÄÄRÄNLAISTA KUVAA JUMALASTA…IKÄÄNKUIN JUMALA ANTAISI USKOVIEN OLLA VAIVOISTA VAPAAT TÄSSÄ AJASSA…MUTTA RAAMATTU SANOO ETTÄ JUMALATTOMAT OVAT VAIVOISTA VAPAAT MUTTA HEIDÄN LOPPU TULEEKIN OLEMAAN KAUHISTAVA! SIIS KYLLÄ HERRA RAKKAUDESSAAN ANTAA USKOVILLE KURITUSTA JOTTA PYSYISIMME AINA NÖYRINÄ JA JEESUSTA TARVITSEVINA…

SANAL13:24
Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

HEBR12:1-17
Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12. Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13. ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.
14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
15. ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
16. ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.
17. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.

MUISTETAAN ETTÄ KURITUS ON JUMALAN RAKKAUTTA JA ON MEILLE IANKAIKKISEKSI SIUNAUKSEKSI…MUISTETAAN VAIKEUKSIEN JA KOETUSTEN KESKELLÄ ETTÄ JEESUS KRISTUS ON MEIDÄN TODELLINEN SIUNAUSTEN LÄHDE…HÄNESSÄ MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ELÄMISEEN JA JUMALISUUTEEN TARVITAAN…RIIPUTAAN HÄNESSÄ LOPPUUN SAAKKA NIIN HÄN VIE MEIDÄT VOITTAJANA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…EI HAVITELLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIA ASIOITA VAAN IANKAIKKISIA ASIOITA…EI HAVITELLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIA SIUNAUKSIA VAAN IANKAIKKISIA SIUNAUKSIA…IANKAIKKISET, SE ON TAIVAALLISET SIUNAUKSET EIVÄT IKINÄ KATOA VAAN PYSYVÄT AINIAAN…MUISTETAAN ETTÄ JEESUS KRISTUS ON MEIDÄN SIUNAUSTEN JA ELÄMÄN LÄHDE…HÄN ANTAA ONNEN JA TYYDYTYKSEN MEILLE TÄSSÄ AJASSA JA IANKAIKKISUUDESSA…JA HÄN HALUAA VUODATTAA MEIDÄN KAUTTAMME ELÄVÄÄ VETTÄ JANOISILLE IHMISILLE…HÄN HALUAA TOIMIA USKOVIEN KAUTTA…HÄN ON SE SIUNAUSTEN LÄHDE KUN HÄN MEISSÄ ASUU…

PS36:8-10
Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.
9. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.
10. Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.

SANANL10:11
Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.

SANANL13:14
Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

SANAL14:27
Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

1JOH2:12-17
Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.
13. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän.
14. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha.
15. Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
17. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

MUISTETAAN ETTÄ JEESUS KRISTUS ON SE OIKEA SIUNAUSTEN LÄHDE JOKA LOPULTA VIE IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…SE ON OIKEAA SIUNATTUA ELÄMÄÄ KUN SAAMME OLLA JEESUKSEN TAHDOSSA JA SAAMME OLLA JEESUKSEN TODISTAJIA JA SAAMME KULKEA JUMALAN EDELTÄ VALMISTETUISSA TEOISSA JA TÖISSÄ…SE ON SUURTA JUMALAN SIUNAUSTA MEITÄ KOHTAAN KUN HÄN RAKKUDESSAAN MYÖS KURITTAA ETTÄ KERRAN PÄÄSISIMME PERILLE…MUISTETAAN ETTÄ TÄMÄ NYKYINEN MAA ON TULELLE TALLETETTU MUKA JOKA TEKEE JUMALAN TAHDON PYSYY IANKAIKKISESTI…TAVOITELLAAN IANKAIKKISIA, PYSYVIÄ SIUNAUKSIA, TAVOITELLAAN JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ TÄSSÄ AJASSA NIIN SAAMME KERRAN NIITTÄÄ IANKAIKKISTA SIUNAUSTA TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…EI VÄSYTÄ TEKEMÄSTÄ JUMALAN TAHTOA VAAN PIDETÄÄN AINA SYDÄMEMME JA AJATUKSEMME OIKEALLA TAVALLA TAIVAALLISISSA JA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA….JA KUN ME OLEMME JEESUKSEN TAHDOSSA, NIIN HERRA HALUAA MEIDÄN SAVIASTIOIDEN KAUTTA VUODATTAA HENKEÄNSÄ JANOISILLE IHMISILLE…

2KOR4:6-11
Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.

JA KUN ME SAAMME JUMALAN ARMOSTA OLLA ELÄVÄN VEDEN LÄHTEENÄ KUN JEESUS MEISSÄ HENKENSÄ KAUTTA ASUU, LÄHTEEN SUU VOI NÄIN VERTAUSKUVALLISESTI SANOTTUNA TUKKEUTUA! ELI ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ELÄVÄN VEDEN LÄHTEEN SUU MEISSÄ EI TUKKEUDU! ETTÄ SE ELÄVÄ VESI KIRKKAANA JA PUHTAANA VIRTAILEE MEIDÄN KAUTTAMME MAAILMAAN…

SANANL25:25-26
Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta.
26. Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä.

JAAK3:9-13
Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;
10. samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.
11. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?
12. Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.
13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.

SYNTI USKOVAN ELÄMÄSSÄ TUKKII ELÄVÄN VEDEN LÄHTEEN…SILLOIN SE VESI ON SEKOITTUNUTTA JA JOPA KARVASTA! SEN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ TEHDÄ PARANNUSTA ALATI…ETTEI SE ELÄVÄN VEDEN LÄHDE MEISSÄ TUKKEUDU…ETTEI ME SAATETA JUMALAN PYHÄÄ HENKEÄ MURHEELLISEKSI…

EF4:17-32
Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,
18. nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
19. ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa.
20. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan,
21. jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa:
22. että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23. ja uudistua mielenne hengeltä
24. ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
25. Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.
26. ”Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli,
27. älkääkä antako perkeleelle sijaa.
28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.
29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.
30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

1JOH1:5-9
Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

TEHDÄÄN LOPPUUN ASTI PARANNUSTA KUN MEILLE LANKEEMUKSIA TULEE…PYRITÄÄN AINA ETSIMÄÄN JUMALAN TAHTOA JA TEKEMÄÄN SEN MUKAAN NIIN ELÄVÄN VEDEN VIRRAT MEIDÄN KAUTTAMME SAAVAT VIRRATA JANOISILLE IHMISILLE…JA NÄIN ME SAAMME OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ HÄNEN TAHTONSA MUKAAN…JUMALAN ARMOSTA TÄMÄ KAIKKI TAPAHTUU…AAMEN…

2KOR2:14-17
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!
15. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:
16. näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?
17. Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.

MATT25:34-36
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’

Ajan merkeistä

1.11.2018 Päivitin tekstiin kolme uutta havainta tai tutkimustulosta.

 

Monet ihmiset eivät usko Raamattuun Jumalan sanana vaan pitävät sitä enemmän historiallisena uskomuskirjojen kokoelmana jonka ovat eri ihmiset kirjoittaneet aikojen saatossa ilman minkäänlaista yliluonnollista vaikutusta. Saarnamies David Pawson kertoi eräässä internetistä löytyvässä puheessaan että Raamatussa on yli 700 tulevaisuuden ennustusta joista yli 500 on jo tapahtunut tarkalleen ennustetun mukaisesti. Noin viidesosa Raamatun ennustuksista olisi siis vielä toteutumatta (tai noin paljon oli vielä toteutumatta silloin kun Pawson saarnansa piti, ja tästä nyt on jo joitakin vuosia aikaa). Jos Raamattu on totta, nämä loputkin ennustukset tulevat tapahtumaan juuri kuten Raamattu kertoo.

Tässä listattu muutama Raamatun ennustus joita uskosta osattomankin on helppo arvioida jos ne kirjaimellisesti tulkitaan. Osan Raamatun ennustuksista voi kirjaimellisesti nähdä annetun vain Israelin kansalle ja toki kaikkea Raamatun tekstiä pitää tutkia tarkkaan tekstin alkukielen sanojen merkityksien kautta mutta kuten huomaamme, nämä ennustetut tapahtuvat koskevat ainakin jossain määrin aivan koko planeettaamme.

Jesajan kirjan 24 luvussa puhutaan yleisesti planeettamme tulevaisuudesta näin:

Jesaja 24:
24:5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
24:6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Kova kuumuus piinaa yhä Portugalia ja Espanjaa

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/kova-kuumuus-piinaa-yh%C3%A4-portugalia-ja-espanjaa/ar-BBLwzLq

Japanin katastrofihelteissä kuollut viikossa jo yli 60 ihmistä

http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/japanin-katastrofihelteiss%c3%a4-kuollut-viikossa-jo-yli-60-ihmist%c3%a4/ar-AAAkUtm?ocid=UE07DHP

Japanissa kaikkien aikojen lämpöennätys – helleaalto vienyt tuhansia sairaalaan

https://yle.fi/uutiset/3-10318887

Helle on alkanut vaatia kuolonuhreja Suomessa – ”Mitä pidempään jatkuu, sitä raskaammaksi käy”

https://yle.fi/uutiset/3-10317856

Paahtava helle kietoo maapalloa – ympäri pohjoista pallonpuoliskoa rikottu kaikkien aikojen lämpöennätyksiä

https://yle.fi/uutiset/3-10290583

Nyt se on vahvistettu – 2016 oli historian lämpimin vuosi

https://yle.fi/uutiset/3-9400644

Lisäys 1.11. Uusi tutkimus paljastaa: Valtameriin on kertynyt paljon enemmän lämpöä kuin aiemmin on tiedetty – Maapallon lämpeneminen on selvästi luultua pidemmällä

https://yle.fi/uutiset/3-10486677

 

Krittistä teoreettista pohdintaa ilmaston lämpenemisestä, havaintoihinkin perustuen vuodelta 2013

https://blogi.foreca.fi/2013/04/mita-ilmastonmuutokselle-oikein-on-tapahtunut/

Isossa Britanniassa oli samankaltainen hellejakso vuonna 1976 kuin vuonna 2018

https://www.bbc.com/news/uk-44943672

Niin kauan kuin ilman lämpötilaa on mitattu ja tilastoitu on ilmastomme ollut keskilämpötilaltaan välillä kylmempi ja välillä lämpimämpi. Jos Raamattu on totta, viimeisinä aikoina ennen Jeesuksen paluuta tulee maapallon ilmasto muuttumaan niin lämpimäksi että ihmiset ”kuumuudesta korventuvat ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle”. Toki ihmiset voivat kuumuudesta korventua esimerkiksi atomisodassakin mutta käsitän tuon sanan kohdan tarkoittavan ilmaston lämpenemistä.

Hoosea 4

3. Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.

Jeremia 12

4. Kuinka kauan täytyy maan surra ja kaiken kedon ruohon kuivettua? Eläimet ja linnut hukkuvat siinä asuvaisten pahuuden tähden; sillä nämä sanovat: Ei tule hän näkemään meidän loppuamme.

Sefanja 1

3. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra.

 

Matts Dumellin dokumentti on karuton kertomus nykypäivän suomalaiskalastajien ahdingosta

https://seura.fi/tv/poiminnat/matts-dumellin-dokumentti-on-karuton-kertomus-nykypaivan-suomalaiskalastajien-ahdingosta/

Lainaus tuosta tekstistä: ”Kalan määrä on vähentynyt kalastajien arvion mukaan viidennekseen 1980-luvun huippuvuosista. Heiltä ei irtoa parempaa analyysia kuin että kalat vain loppuivat. Samaan aikaan kalat ovat kadonneet kaikista maailman meristä.

Ransom A. Myers, 54; warned that overfishing posed sweeping threat

http://articles.latimes.com/2007/mar/29/local/me-myers29

Miljoonat pikkulinnut kadonneet Suomesta – taustalla ehkä ilmastonmuutos

https://yle.fi/uutiset/3-7468485

Keski-Euroopan lintukanta on romahtamassa – ensin lähtivät hyönteiset, sitten loppui linnuilta ruoka

https://yle.fi/uutiset/3-10126428

Tervapääskyt hyppivät pesistään hengenhädässä – helle nostanut pesien lämpötilan jopa 70 asteeseen

https://yle.fi/uutiset/3-10332768

Lisäys 1.11.2018 Australian kuivuus näännyttää kenguruita ja sokeuttaa vallabeja

https://yle.fi/uutiset/3-10488205

Lisäys 1.11.2018 WWF varoittaa: Eläinten määrä on romahtanut hälyttävästi – tällä vauhdilla monista lajeista kohta enää rippeet jäljellä

https://yle.fi/uutiset/3-10479160

 

Ystäväni on purjehtinut purjeveneellä muutaman kerran Euroopasta väliamerikkaan. Hän kertoi hieman karrikoiden että viime vuosina purjeveneestä ei ole Atlanttia ylitettäessä pitkällä siimalla saanut enää saaliiksi kuin muovijätettä mutta vielä noin parikymmentä vuotta sitten kalaa tuli runsaastikkin.

Jos Raamattu pitää paikkansa, luonnossa tulee näkymään selkeitä muutoksia eli populaation koon pienenemisiä monissa luonnovaraisissa eläinkunnan lajeissa, linnuissa ja kaloissa. Tämä tulee Raamatun mukaan olemaan niin voimakasta että se ei ole yksittäinen eikä paikallinen ilmiö vaan jopa koko maailmanlaajuinen.

Johanneksen ilmestys 6

5. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
6. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: ”Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.”
7. Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: ”Tule!”
8. Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

Loppuuko ruis ensi talvena? Ruokaturvan asiantuntija on huolissaan Pohjoismaiden viljavarannoista

https://yle.fi/uutiset/3-10316738

Lainaus tuosta artikkelista: ”Ruotsissa kuivuus on ajanut karjatilallisia teurastamaan esimerkiksi lehmiä ja hevosia, jotta rehuheinä riittäisi jäljelle jääville eläimille talven yli.”

Vaikkapa pelkästään Yleisradion internetsivuilta löytyy uutisia viime vuosilta joissa kerrotaan satojen menetyksistä Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa jne.

Jos Raamattu on totta, viljasta (tai ruuasta yleisemminkin) tulee vielä niin kova pula että sen hinta kohoaa huimiin lukemiin. Denarin sanotaan vastanneen ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoihin työmiehen yhden päivän ansiotuloa. (Vaihtoehtoisesti ruuan suhteellinen hinta kohoaa myös jos ihmisten työstä saama palkka laskee samaan aikaan katovuosien kanssa. Sanomattakin on selvää että jo tällä hetkelläkin maailmassa on monia maita missä ”työmiehen palkka” on roposia jos verrataan vaikkapa suomalaiseen keskiansioon, joten joissakin maissa tuo Raamatun ennustus toteutuu jo nyt).

Erityisesti jos Raamattu on totta, nämä kaikki Raamatun ennustukset käyvät toteen ennen kuin Jeesus palaa takaisin. Aika lupaavalta näyttää Raamatun totuuden puolesta! On helppo laskea yhteen näitä asioita ja todeta se minkä jotkut tutkijat ovat jo havainneet eli ihmisen ahneus saastuttaa maat ja meret sekä tuhoaa sadot ja eläinkunnan. Ahneudesta johtuvan vesi ja ruokapulan takia tulee syntymään jatkossakin sotia ja ihmisiä kuolee. Ruoan hinta tulee kohoamaan pilviin. Oletko ajatellut: Mistä useat toistensa kanssa eri aikoina eläneet Raamatun kirjoittajat kykenivät arvaamaan että näin tulisi tapahtumaan kaukaisessa tulevaisuudessa?

 

Nämä kaikki tapaukset voivat erillisinä tapahtumina olla yksittäisiä paikallisia ”luonnon oikkuja” ja tilanne voi palautua normaaliksi kuten esim on käynyt lämpötilan kohdalla aiemminkin. Kuitenkin on äärimmäisen epätodennäköistä (ja käytännössä mahdotonta) että kukaan kykenisi 2-3 tuhatta vuotta etukäteen ennustamaan että nämä kaikki tulevat käymään toteen suurinpiirtein samaan aikaan. Myös Israelin valtion perustaminen on yksi ennustus jonka Raamattu sanoi tapahtuvan aikojen lopulla, juuri ennen kuin Jeesus palaa takaisin. Parisataa vuotta sitten kovin harva uskovakaan taisi enää kuvitella että Israelin valtiota koskaan tultaisiin uudelleen perustamaan sillä se näytti aivan mahdottomalta. Ja kuitenkin Raamattu ennusti niin käyvän. Tuskin kukaan parisataa vuotta sitten tosissaan arveli että siitä hetkestä parin sadan vuoden päästä Raamatun ennustama kalojen katoaminen on jo totisinta totta eikä vain ”Raamatun satuja” kuten jotkut asian esittävät. Ja kuitenkin, Raamatussa ennustetaan näin käyvän ja me voimme nähdä sen tapahtuvan omin silmin.

Kaikista näistä äärimmäisen tarkoista ennustuksista huolimatta, Raamattu sanoo että suuri osa ihmisistä ei tee parannusta synneistään ja käänny katuen Jumalan puoleen anoakseen armoa ja päästäkseen osaksi pelastuksesta. Sen sijaan Raamattu ennustaa että ennen Jeesuksen paluuta tapahtuu aivan päinvastoin:

Toinen kirje tessalonikalaisille 2

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17. lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

Näin Raamattu siis ennustaa että koko kristikunnassa tulee tapahtumaan suuri luopumus uskosta Jeesukseen, ennen kuin Hän palaa takaisin. Miten näet, onko tämäkin ennustus jo käynyt tai käymässä toteen tällä hetkellä?

Eräs uskova mies esitti oivallisen kysymyksen liittyen edelliseen Raamatun kohtaan: Mistä ko kirjoituksen kirjoittaja kykeni tietämään että kristinusko tulee säilymään elinvoimaisena hyvin pitkään hänen elinaikansa jälkeen?

Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä,

Antti

Ps. Raamatun rinnalle ei saa nostaa muita tekstejä enkä niin tee minäkään. Kuitenkin Jumala on Pyhän Henkensä kautta antanut profetian hengen lahjana myös nykyiselle seurakunnalle. Mielenkiintoisen ennustuksen tästä ajastamme antaa ns Norjalaisnaisen profetia, liitän sen tähän alle. Lue se rukouksessa ja koetellen; vaikka osa siitä on jo toteutunut, meillä ei ole takeita että loputkin siitä tapahtuisivat. Yksin Jumala ja sanansa (eli Raamattu) on erehtymätön, ihmiset erehtyväisiä (”pofetoimisemme on vajavaista”).

 

Norjalaisnaisen profetia vuodelta 1968:

 

”Minä sain nähdä maailman karttana. Minä näin Euroopan – maasta maahan. Näin Skandinavian ja Norjan. Minä näin asioita, joita tulee tapahtumaan juuri ennen Jeesuksen paluuta, juuri ennen kuin suuri onnettomuus purkautuu ihmisten päälle. Onnettomuus, jonka vertaista emme koskaan ole kokeneet ja nähneet. Aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha ja tämä rauha kestää pitkään. Tänä rauhanaikana tapahtuu sotavarustusten supistamista monissa maissa, myös Norjassa. Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut ja odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 1940.

Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankeemuksen tosi ja elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys. Pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat tavalla, mitä Jumala ei koskaan ole luvannut. Kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia. Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päällemme.

Norjaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalin hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin ja tätä ei vastusteta aktiivisesti. Myös synti luontoa vastaan suvaitaan. Aivan ennen Jeesuksen paluuta näytetään TV-ohjelmia, joita emme ole koskaan ennen nähneet. TV tulee täyttymään niin hirvittävästä väkivallasta, että se opettaa kansaa murhaamaan ja tekemään lopun toisistaan. Kaduilla kävelemisestä tulee turvatonta. Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laaja. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa, ja kansa pitää tätä viihteenään. Pahimmat ajateltavat murha- ja väkivaltakäsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi ja tämä leviää yhteiskuntaan.

Sukupuoliyhdyntäkohtauksia tullaan näyttämään. Kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä nyt on, tullaan rikkomaan ja kaikista epäsiveellisintä tullaan näyttämään silmiemme edessä.

Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntimme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta – ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy.

Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen sodasta kokenut, on vain lastenleikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää, ja tämä kohtaa monta maanosaa. Amerikka, Japani, Australia – rikkaat maat. Vesi tulee pilaantumaan. Emme voi viljellä maata siellä. He, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa yrittävät paeta köyhimpiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelemme heitä täällä, eivätkä ole halukkaita ottamaan meitä vastaan.

Minä olen iloinen siitä, etten tarvitse kokea tätä, mutta kun aika lähestyy, sinun on rohkaistava itsesi ja matkustettava ympäri ja varoitettava ja kerrottava kansalle mitä minä olen nähnyt.”

 

Särjetty sydän – Ihmisen identiteetti

Näinä päivinä näkyy paljon esitettävän väitteitä ihmisen biologisen ja siihen liittyvän seksuaalisen identiteetin monimuotoisuudesta. Etenkin tällaisen monimuotoisuuden olemassaolon oikeutusta perustellaan lehdissä massiivisella kampanjalla jolle ei näyttäisi olevan loppua.

Tähän kampanjaan kuuluu mm. väite että on olemassa useita sukupuolia. Väitetään myös että on olemassa useita luonnollisia sukupuolisia suuntauksia heteroseksuaalisuuden rinnalla. Väitetään että ihmisen halu määrittelee sen mikä on oikeaa ja väärää. Lisäksi väitetään että tämä kaikki on rakkautta.

Katsoin televisiosta Ulkolinja: Katolisen kirkon suojissa. Ohjelma käsitteli joitakin katolisen kirkon piirissä ilmenneitä pedofiilitapauksia. Eräänä esimerkkinä kerrottiin papista joka oli mennyt työhön kuurojen lasten kouluun (sisäoppilaitos). Hän oli alkanut käyttämään koulun lapsia seksuaalisesti hyväkseen. Ohjelmassa haastateltu henkilö kertoi että tämän katolisen papin alettua hyväksikäyttää lapsia, lapset oppivat toimimaan samoin ja alkoivat hyväksikäyttää toisiaan seksuaalisesti.
https://areena.yle.fi/1-3813245

Ainakin joistakin näistä hyväksikäytetyistä lapsista tuli siis myös itse hyväksikäyttäjiä ja lapset alkoivat hyväksikäytön seurauksena käyttäytyä homoseksuaalisesti toisiaan kohtaan. On aivan selvää että nämä lapset olivat sisäisesti menneet rikki hyväksikäytön seurauksena. Heidän käytöksensä ei ollut luonnollista.

Luin YLE:ltä artikkelin joka kertoi transvestisuudesta (=ristiinpukeutumisesta) ja eräästä transvestisesta suomalaisesta Tiittinen nimisestä miehestä  mm näin:
Vuonna 2012 Tiittinen tuli lopulta kaapista ulos. Perheenjäsenten kuolemat ja talousongelmat saivat Tiittisen hakemaan jälleen apua naiseksi pukeutumisesta.

Tiittinen arvelee syyn transvestisuuteensa löytyvän omasta lapsuudestaan, mutta täysin varma hän ei ole asiasta itsekkään.
– Omassa lapsuudessani 60-luvulla kasvatus oli aika ankaraa. Niin sanotusti koivuniemen herraa tuli ja paljon. Se on ehkä saattanut traumatisoida niin, että olen hakenut jonkinlaista turvaa muualta.
SETAn asiantuntija kommentoi että – Transvestisuus on ihmisen ominaisuus, vähän kuin vaikkapa vasenkätisyys.
https://yle.fi/uutiset/3-10314990

Wikipedia kertoo aiheesta näin: ”Transvestisuuden syntysyytä ei tiedetä. Lapsuusiän kokemusten rinnalle mahdolliseksi selittäjäksi ovat tutkimuksessa nousseet geenit ja hormonit.”

Tiedeyhteisö ei siis ole kyennyt yksiselitteisesti (tai ainakaan yksimielisesti) saamaan selville mistä transvestisuus johtuu. Silti SETAn edustaja sanoi sen olevan luonnollinen ominaisuus. SETAn edustajan käsitys ei siis ole tieteellinen totuus vaan vain hänen ja ehkäpä SETAn virallisempikin arvaus asiasta.
Mitäs jos se arvaus onkin väärin ja tällaisen ilmiön aiheuttaja olisikin lapsuuden traumaattiset kokemukset ja rikkinäinen psyyke? Siinä tapauksessa SETA jonka pitäisi ajaa tuon miehenkin etua, toimiikin miehen edun vastaisesti koska se johtaa miestä harhaan eikä kohti oikeaa suuntaa. Oikea suunta on se joka on miehen kannalta parhain vaihtoehto eli se suunta joka johtaa onnellisimpaan lopputulemaan.

Se kumpikätinen ihminen on, ei johdu ihmisen henkisestä rikkinäisyydestä milloinkaan. Liian kovaa kuritusta saanut lapsi ei vaihda kurituksen seurauksena kirjoituskättä. Liian kovaa kuritusta saanut lapsi sen sijaan voi mennä sisimmältään niin rikki että hän pakenee todellisuutta esim omaksumalla vastakkaisen sukupuolen roolin pukeutumisen kautta.

Joiltain osin vastaavasta ilmiöstä kertoo eräs lastenlääkäri Rukouspaikankin etusivun linkistä löytyvällä videoilla (ei suomenkielistä tekstitystä): Videon tapauksessa nuori Andy poika oli alkanut 3-5 vuoden iässä leikkiä enenevässä määrin leluilla jotka useimmiten mielletään tyttöjen leluiksi. Andy oli myös alkanut sanoa itseään tytöksi. Lastenlääkäri oli ohjannut Andyn ja vanhempansa perheterapeutin puheille. Eräässä tapaamisessa terapeutin kanssa Andy oli laskenut kädestään lelurekan ja ottanut käteensä barbie nuken ja sanonut: ”Äiti ja isä, te ette rakasta minua kun olen poika”. Terapeutti sai selville että Andylle oli syntynyt erityishuomiota vaativa pikkusisko tämän ollessa kolme vuotias. Videolla ei sanota mitä erityishuomiota pikkusisko vaati mutta näytetään kuvaa kehityshäiriöisestä tytöstä. Pikkusisko siis vaati huomattavan paljon vanhempiensa aikaa. Andy tulkitsi tilanteen niin että ”Äiti ja isä rakastavat tyttöjä. Jos haluan että he rakastavat minua taas, minun täytyy ruveta tytöksi”. Perheterapian avulla Andy pääsi eroon tuosta väärästä käsityksestä ja parani identiteettihäiriöstään.

Videolla lastenlääkäri sanoo että jos lasta jolla on identiteettihäiriö sukupuolestaan, tuetaan biologista sukupuoltaan kohden, merkittävä enemmistö heistä selviää identiteettihäiriöstä ja kasvaa ehjiksi miehiksi tai naisiksi biologisen sukupuolensa mukaan.

Miksei kaikki identiteettihäiriöt parane terapiassa? Samaa kait voisi kysyä esim. mielenterveyspotilaiden kohdalla yleisemminkin. Miksei kaikki mielenterveysongelmat parane edes oikealla lääkityksellä ja vuosikausien terapialla? Vastaavalla logiikalla voisi kysyä, miksei kaikki haavatkaan parane vaikka ihmiskunta on oppinut hoitamaan vaikeitakin haavoja varsin taitavasti. Siltikin löytyy tietyntyyppisiä vaikeita haavoja/haavaumia joihin ei ole keksitty hoitoa. Emme kuitenkaan väitä että kyseiset haavat/haavaumat ovat osa normaalia ihmisyyttä kunhan yhteiskunta vain hyväksyisi ne. Sen sijaan yritämme hoitaa niitä ja toivomme niiden paranevan.

Törmäsin internetissä Minna Lappalaisen tekemään opinnäytetyöhön Diakonia-ammattikorkeakoululle vuodelta 2009:
https://docplayer.fi/7024345-Seksuaalisen-eheytymisen-kokemuksia.html

Minna Lappalainen haastatteli opinnäytetyöhönsä muutamaa seksuaalisen eheytymisen terapiaan osallistunutta ihmistä. Kannattaa lukea tuo opinnäytetyö.

Tässä pari lainausta opinnäytetyön haastatteluista joissa puhuu homoseksuaalisia tuntemuksia tunteneita ihmisiä jotka kuitenkin halusivat muutosta elämäänsä seksuaalisten halujensa osalta (tiivistin hieman lainauksia alkuperäisestä):

Haastateltavien omia kokemuksia homoseksuaalisesta kulttuurista Suomessa:

”Sit toisaalta niin kun sen homokulttuurin sisältä näkeminen oli paljastavaa suhteessa siihen mitä niin kun Seta ja monikin uskottelee ulos et se julkisuuskuva on täysin toinen mitä se elämä sitten niin kun sen sisällä. Ja hyväuskoisia heteroita johdetaan harhaan tällä niin kun sillä julkisuuskuvalla kun todellisuus on toista sisällä.” (Mies 30-40-vuotias)

”.. niin siitä se lähti parin vuoden aikainen kierre, jossa oli sitten monia suhteita ja viimeisenä seurustelu suhde. Mutta samaan aikaan mää tajusin että se mitä enemmin mää näin sitä sisäpiiriä niin mä totesin että niin kun ihmiset oli hirveen hukassa. Alkoholiongelmat, uskottomuus oli hirveen yleistä …. Suhteet oli lyhyitä ja sitten niissä nimenomaan aktivoitu semmonen lapsellinen käytös jossa näkyi se et ihmiset … oli hajalla …ne suhteet ei toiminu. Tavallaan se seksi ja bailaaminen antoi niin paljon mielihyvää että se se oli oma koukkunsa ja näki sen tyhjyyden ja totes et tää ei oo elämää tää ei voi olla tätä.” (Mies 30-40-vuotias)

Ja vielä yksi kokemus eheytymisterapian vaikutuksesta:

”…oma mielenterveys on niin kun voinu enemmin ja enemmin paremmin ja kun sanotaan että tämmöinen hoito voi tuoda huonoja tuloksia ja ihmiset ahdistuu ja tekee itsemurhia. Mulla on päinvastainen kokemus. Pikemminkin tää on parantanu mun itsemurha ajatukseni. Mulla ei enää oo itsemurha-ajatuksia eikä itsetuho ajatuksia. Mää välitän enemmän itsestäni mää saan enemmän tästä päivästä ja mun kokemukseni oli aikaisemmin se että vei hirveästi energiaa niin kun tämmöiset kamppailu niin kun myös ne tunteet ja tuli semmoinen olo että ikään kuin sen menneisyyden takia, lapsuuden takia ja tunteiden takia niin mun energia menee johonkin muualle et mun luovuus ei vapaudu… ja nyt kokee että nyt nimenomaan voi elää sitä elämää … johon mut on tarkoitettu ” (Mies 30-40-vuotias)

Rukouspaikan etusivulle linkitetyllä homoseksuaalisuutta käsittelevällä videolla eräs mies kertoo kuinka häntä kiusattiin ja haukuttiin nuorena homoksi ulkonäkönsä vuoksi. Haukkuminen ja kiusaaminen satutti häntä niin paljon että lopulta hän päätti ryhtyä harjoittamaan homoseksuaalisuutta kiusaamisen/haukkumisen seurauksena. Hän siis päätti tietoisesti toimia niin, sellaiset halut eivät olleet luontainen synnynnäinen ominaisuus hänessä. Samalla videolla myös eräs nainen kertoo miten hän aivan tietoisesti teki valinnan ryhtyä lesbosuhteeseen.

Ihan samalla lailla heteroseksuaaliset ihmiset tietoisesti lähtevät irtosuhteisiin, baariin iskemään naisia/miehiä, kännäämään, sekoilemaan ja rikkomaan omaa ja toisen sydäntä. Kun tarpeeksi pitkään harrastaa tuollaista, on yhä vaikeampi enää ehyesti sitoutua parisuhteeseen ja kyetä elämään tervettä onnellista parisuhde elämää.

Näin meillä on siis muutama tapaus:

1) Lapsia jotka alkoivat harjoittamaan toistensa hyväksikäyttöä ja homoseksuaalisuutta keskenään koska heitä oli hyväksikäyttänyt heille auktoriteettiasemassa oleva aikuinen. Jos lapset eivät suostuneet miehen vaatimuksiin, heitä rangaistiin väkivalloin. Syy-seuraus: Rikotut ihmiset käyttäytyvät rikkinäisesti.

2) Transvestinen mies joka on saanut lapsena liian kovaa kuritusta ja joka kovan paineen alla pakeni todellisuutta naiseksi pukeutumalla. Syy-seuraus: Rikottu ihminen käyttäytyy rikkinäisesti.

3) Poika oli haukkumisen/kiusaamisen seurauksena ryhtynyt harjoittamaan homoseksuaalisuutta. Syy-seuraus: Rikottu ihminen käyttäytyy rikkinäisesti. Lisäksi kokemus Jeesuksen parantavasta voimasta oli parantanut rikkinäisyyttä ja tarve harjoittaa homoseksuaalisuutta oli vähentynyt tai poistunut kokonaan.

4)  Nuori Andy poika joka sai kehityshäiriöisen pikkusiskon. Koska vanhempien huomiota ei sisaren syntymän jälkeen enää riittänyt tarpeeksi Andylle, hän päätti ruveta tytöksi. Andy koki että vanhempansa eivät enää rakastaneet häntä poikana ja sen sijaan rakastivat kovastikin pikkusiskoa koska antoivat tälle niin paljon enemmän aikaansa. Syy-seuraus: Rakkauden puutetta vanhemmiltaan kokenut lapsi alkaa käyttäytymään rikkinäisesti.

5) Eheytymisterapiaan osallistuneita entisiä homoseksuaalisuuden harjoittajia jotka kokivat homokulttuurissa elämisen tyhjäksi ja valheelliseksi sekä sanoivat että SETA antaa julkisuuteen vääristyneen kuvan homoseksuaalisuudesta ja homokulttuurista. Heidän kertomuksissaan toistui myös teema että olivat jääneet vajaaksi ainakin toisen vanhempansa rakkaudesta. He myös sanoivat että heidän kokemuksensa mukaan heidän elämänlaatunsa on parantunut eheytymisterapian ansiosta vaikka olivat kuulleet siitä päinvastaisia kertomuksia.  Syy-seuraus: Rakkauden puutetta vanhemmiltaan/toiselta vanhemmaltaan kokenut lapsi alkaa käyttäytymään rikkinäisesti. Lisäksi raitis ja terve hengellinen terapia oli tuonut parantavan vaikutuksen ja heidän tarpeensa rikkinäiseen käytökseen oli vaimentunut tai jopa poistunut kokonaan.

Kuitenkaan kaikki kovaa kuritusta saaneet lapset eivät pakene ongelmiaan transvestisuuteen. Kaikki hyväksikäytetyt lapset eivät ryhdy hyväksikäyttäjiksi eikä harjoittamaan homoseksuaalisuutta. Kaikki vanhempiensa rakkautta vaille jääneet lapset eivät ala oireilemaan käyttäytymällä homoseksuaalisesti. Kaikki homoksi haukutut ja kiusatut eivät ala käyttäytymään homoseksuaalisesti.

Miksi sitten jotkut kuitenkin alkavat käyttäytymään homoseksuaalisesti? Siinäpä olisi tutkimuksen aihetta kerrakseen. Selvää on että näin tapahtuu. Selvää on myös se että kaikki edellä mainittuja kauheuksia kokeneet lapset menevät jollakin tavalla rikki. Lapset ovat kuitenkin erilaisia, toiset herkempiä kuin toiset. Toiset menevät rikki helpommin kuin toiset. Kaikki lapset menevät rikki kun tarpeeksi kaltoin kohdellaan. Jos lapsi menee rikki, vastuullinen aikuinen ei iloitse siitä ja sano että ole ylpeä siitä että olet rikki; pysy vain rikkinäisenä! Vastuullinen aikuinen hankkii lapselleen apua että lapsesta tulisi ehjä. Rakasta lähimmäistä niinkuin itseäsi! Vastuullinen aikuinen kertoo rikkinäiselle lähimmäiselleen totuuden ja ohjaa hänet oikealle tielle kohti parantumista. Eri asia on että kaikki eivät halua tulla ehjiksi.

Työkaverini vaimo kertoi heidän poikansa tulleen koulusta ”kauhistuneena” ja sanoneen ettei hän halua olla tyttö. Ilmeni että heidän koulussa oli käynyt SETAn edustaja kertomassa näkemyksiään seksuaalisuudesta. Siis näkemyksiä jotka eivät ole mitenkään tieteellisesti todennettuja ja näkemyksiä joita ei voi moraalisesti mitenkään puolustella lapsen edun nimissä.

Transvestisuuden vertaaminen vasenkätisyyteen tai sen kategorioiminen ihmisen ominaisuudeksi on yhtä onnistunut kuin kaksisuuntaisen mielialahäiriön kategorisoiminen ihmisen ominaisuudeksi. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on psyykkinen häiriö, ei luonnollinen terve ominaisuus.

Ihmettelen miksei tiedeyhteisö kykene näkemään yksinkertaista selkeää totuutta näissä asioissa. Toisaalta tiedämme myös että kaikkea tutkimustahan ohjaa myös tutkijoiden oma ideologia, joten siinä lienee syy miksi tiedeyhteisö ei löydä yksimielistä yleisesti hyväksyttyä kantaa näihin asioihin. Kuitenkin kuka tahansa pystyy päättelemään nämä asiat maalaisjärjelläkin jos vain hieman viitsii pohtia asiaa ja lukea ihmisten kertomuksia ja todistuksia.

Selvää on että me ihmiset olemme erilaisia toisiimme verrattuna. Toinen on herkempi kuin toinen.
Selvää on myös se että kun hyväksikäytetty lapsi alkaa pakottamaan toisia lapsia homoseksuaaliseen aktiin, sellainen käytös ei ole tämän lapsen luontaista käytöstä vaan hän toimii niin koska on mennyt rikki hyväksikäytön seurauksena.

Pelkästään lukemalla vaikkapa kotimaisesta mediasta aiheeseen liittyviä artikkeleita, katsomalla tuon yllä mainitun dokumentin pedofiliasta, katsomalla rukouspaikan sivuilla olevan videon jossa haastatellaan uskoon tulleita entisiä homoseksuaalisuuden harjoittajia sekä lukemalla tuon yllä mainitun opinnäytetyön saa karkean kuvan siitä että usein (mahdollisesti aina) homoseksuaalisuuden tai transvestisuuden ja kaikkien muidenkin poikkeavien seksuaali-identiteettiin liittyvien käytösmallien taustalla on tavalla tai toisella lapsen särkynyt sydän. Tämä kaikki on ilmeistä vaikka mediassa Suomessakin lehtimiehet ja naiset kilvan yrittävät manipuloida kansaa uskomaan omiin täysin arkielämän havaintojen vastaisiin näkemyksiinsä. Surullista on myös että SETAa tuetaan esim Veikkauksen varoilla. Siis Veikkauksen varoilla yhteiskunnassamme levitetään tuollaista propagandaa ja kouluihin kutsutaan SETAn ”asiantuntijoita” kertomaan lapsille näitä tarkoitushakuisia näkemyksiään! Eipä siis ihme jos yhteiskuntamme tulevaisuus ei ole vain uhattu, se saattaa olla nyt jo tuhottu. Ennustan ihan inhimillisen järjen havaintojen valossa että tämä yhteiskuntamme tulee kokemaan ennennäkemättömän moraalisen rappion. Kuten eräs työkaverini tapasi sanoa ”voi meitä Sortavalan poikia”.

Vaikka SETA tai kuka muu tahansa väittäisi sinulle että sinun on parempi olla: Yhden illan suhteita harrastavana heterona, transvestisena, transvestiittina, sadomasokistina, eläimiin sekaantujana, pedofiilina tai homoseksuaalina, he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan. Tuollaiset suuntaukset eivät ole sinulle parhaaksi vaikka sinusta itsestäsi tuntuisi että sinä haluat olla tuollainen! Ihmisen omat halut eivät ole hyvä mittari oikealle ja väärälle. Yksinkertainen esimerkki todistaa tämän: Hyväksikäyttäjän halut eivät voi määritellä oikeaa ja väärää! Raiskaajan halut eivät voi määritellä oikeaa ja väärää! Kaikkein parasta sinulle on että särkynyt sydämesi saa parantua ehjäksi jolloin tarve näille rikkinäisyydestä johtuville käytöstavoille vähenee ja jopa katoaa täysin. Tämä tulee mahdolliseksi vain jos haluat sydämesi paranevan!

Jos haluat mieluummin elää rikkinäisellä sydämellä ja täyttää sisintäsi niillä nautinnoilla joita luetellut käytösmallit ja/tai huumeiden tai alkoholin sumentama vapaa seksi tuo tullessaan, en voi sitä estää se on sinun oma valintasi. Jos haluat mieluummin elää ilman Jeesusta, sekin on sinun valintasi enkä sitäkään voi estää. Se tie vie kuitenkin iankaikkiseen kadotukseen, joten pyydän että harkitset vielä.

Jos kuitenkin haluat että sydämesi tulee jälleen terveeksi ja olet tosissasi asian suhteen, Jeesus lupaa että hän ei hylkää sinua! Jeesus ei myöskään Raamatun mukaan katso ketään ylen. Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan. Katso Rukouspaikan sivuilta se video. Lue tuo opinnäytetyö. Muutos on mahdollista ja niin monet todistavat että se askel kannatti ottaa!

Kuten voit nähdä, raitis ja terve Jeesuksen nimessä tehty hengellinen terapia voi saada ihmeitä aikaan. On myös todistuksia ihmisiltä jotka eivät käyneet terapiaa vaan rukouksen kautta Jeesus suoraan paransi heidän sydämensä. Särkyneiden sydänten käsittely vaatii suurta taidollisuutta eikä siihen suurikaan into auta jos taito puuttuu. Into ilman taitoa tässäkin asiassa aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyvää.

Synnin tekemisessä se mikä pätee homoseksuaaliin pätee heteroseksuaaliinkin. Nimittäin siinä tapauksessa kun heteroseksuaalit elävät samanlaista tyhjää baarikulttuuria jossa etsitään rakkautta mutta tarjotaan ja saadaan vain yhden illan suhteita. Viinanhuuruinen tai huumeiden alainen seksisekoilu ei vie pelastukseen edes heteroseksuaalia. Jos pelastua tahtoo, se tie kulkee vain Jeesuksen kautta. Pelastuksen tielle ei mahdu mukaan maailman rikkaus, ei korska eikä ahneus, ei irtosuhteet eikä pinnallisuus, ei itsekkyys eikä välinpitämättömyys. Ja silti jos luovut kaikesta omastasi Jeesuksen tähden, Hän antaa sinulle vastineeksi enemmän kuin osaat kuvitella. Jos päästät Jeesuksen sydämeesi, elämäsi muuttuu sellaiseksi kuin Jumala sen on tarkoittanut ja se on sinulle parasta!

Jeesuksen avulla kenenkään ei tarvitse irtosuhteilla yrittää turruttaa rakkauden kaipuutaan, oli hän hetero tai homo.
Jeesuksen avulla kenenkään ei tarvitse turruttaa sydäntään alkoholilla tai muilla huumeilla.
Jeesuksen avulla transvestisen ei tarvitse paeta todellisuutta ja piiloutua vastakkaisen sukupuolen asuun.
Jeesuksen avulla kenenkään ei tarvitse harjoittaa homoseksuaalisuutta.
Jeesuksen avulla kenenkään ei tarvitse olla hyväksikäyttäjä.
Jeesuksen avulla sinä tule vapaaksi kaikesta rikkinäisyydestä, kaikesta vääryydestä ja kaikesta katkeruudesta joka sinua sitoo.

Ota Jeesus sydämeesi tänään ja sinä tulet uudeksi luomukseksi! Hän parantaa sinun sisäiset haavasi kokonaan! Vanha on pois ja sitä ei enää ole! Se on mahdollista sinunkin kohdallasi, niin kuin niin monen muunkin kohdalla ennen sinua!

Jos sinä tunnet vihaa minua kohtaan luettuasi tämän, toivon että kysyt itseltäsi kysymyksen: Miksi tunnet vihaa? Miksi asiat jotka ovat aivan kiistatta totta ja kenen tahansa ymmärrettävissä herättävät sinussa vihaa? Ja loppujen lopuksi, kenelle sinä olet vihainen? Jos tunnet ylpeyttä siitä että olet homoseksuaali tai että olet sadomasokisti tai että olet transvestiitti jne, silloin sinä tunnet ylpeyttä siitä että sydämesi on rikki! Silloin sinä sanot että ”onpa hyvä että sydämeni rikottiin että voin ylpeästi olla rikkinäinen”. Älä jää rikkinäiseksi, tavoittele mieluummin ehyttä sydäntä! Jumalan rakkaus parantaa kaiken rikkinäisyyden, Hänen rakkautensa on meitä ihmisiä kohtaan niin suuri. Hän antoi oman poikansa Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten että me voisimme pelastua myös toisten ihmisten aiheuttaman rikkinäisyydenkin alta.

Jumalan armoa ja rauhaa sinulle ja perheellesi
Antti

 

Ps. Raamattu puhuu ihmisistä jotka Jumala on jättänyt omien himojensa vietäväksi se tähden että nämä eivät ole Jumalaa kunnoittaneet eivätkä kiittäneet vaikka Jumala on heillekin itsensä ilmoittanut. Nämä ihmiset ova halunneet seurata omia himojaan mieluummin kuin tehdä sitä mikä on Jumalan silmissä oikein ja hyvää (Paavalin kirje Roomalaisille 1. luku jakeet 18-32). Jos haluamme ja suostumme valitsemaan oikean tien seuraamisen, Jumalalla on valta vapauttaa meidät kaikki väärien himojen orjuudesta, olivat ne himot millaisia tahansa.

Lähimmäisensä vihaajat

Jos ja kun rakastamme lähimmäistämme niin kuin Raamatussa Jeesus meitä kehottaa, silloin me emme tee lähimmäisellemme mitään pahaa. Uskovina meidän tekemisemme, kohdistuu se toiseen ihmiseen tai itseemme, tulee pohjautua totuuteen. Kuitenkin monet ns. ”maailman ihmisten” tekemiset, ja uskovienkin tekemiset, pohjautuvat valheeseen eikä totuuteen. Valhe on totuuden vastakohta ja Raamattu sanoo että sielunvihollinen eli perkele on valheen isä.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

43. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

Raamatun mukaan Jeesus myös itse on totuus ja Hän lupaa tehdä meidät uskovat vapaiksi, s.o. vapaiksi valheesta, vääryydestä ja synnin kahleista. Jeesus sanoi että jos me pysymme Hänen sanassaan, tulemme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi. Tulemme vapaiksi niin ettei vääryys enää pysty kietomaan meidän sydäntämme ja sisintämme pauloihinsa.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 14

6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

..

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Sydämen rikkinäisyys vääristää ihmisen käsitystä itsestään ja maailmasta. Useimmilla meillä on sydän/sisimpämme saanut kolhuja elämässämme, joillakin lapsuudesta lähtien. Yhdellä rikkinäisyyttä on enemmän kuin toisella. Jeesus lupaa parantaa uskovan sydämen kaiken rikkinäisyyden. (valitettavasti useista uudemmista käännöksistä tuo teksti on muutettu, siksi lainaan vanhaa bibliaa).

Luukkaan evankeliumi 4 (vuoden 1776 Biblian mukaan)

17. Ja hänelle annettiin Jesaias prophetan Raamattu. Ja kuin hän Raamatun avasi, löysi hän sen paikan, jossa kirjoitettu on:

18. Herran Henki on minun päälläni, sentähden on hän minun voidellut ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan,

19. Saarnaamaan Herran otollista vuotta.

20. Ja kun hän pani Raamatun kiinni, antoi hän sen palvelialle ja istui, ja kaikkein silmät, jotka synagogassa olivat, katselivat hänen päällensä.

21. Ja hän rupesi heille sanomaan: tänäpänä on tämä kirjoitus täytetty, jonka te nyt kuulette.

Tässä vielä biblehub.com:ista haettuna jae 18. Aramean kielisestä tekstistä englanniksi käännettynä (josta ilmenee sama ajatus kuin tuosta biblian jakeesta):

The Spirit of THE LORD JEHOVAH is upon me, and because of this he has anointed me to preach The Good News to the poor; he has sent me to heal broken hearts and to proclaim liberty to captives, vision to the blind, and to restore the crushed with forgiveness,

Rakkaus (agape) ei siis tee lähimmäiselle mitään pahaa. Jos rakastamme lähimmäistämme, me emme valehtele hänelle tai vääristä totuutta hänelle. Me emme johdata lähimmäistämme kadotuksen tielle vain jotta hänelle ei tulisi paha mieli. Jos me todella rakastamme lähimmäistämme, me johdatamme hänet pelastukseen ja vapautukseen johtavalle tielle! Me johdatamme hänet tuntemaan Jeesuksen, pelastajamme. Lähimmäisen rakastaminen vaatii usein taidollisuutta ja tahdikkuutta, kuitenkin totuudessa pysyen ilman valhetta.

Kirje Roomalaisille 13

8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.

12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Jos me rakastamme lähimmäistämme me kerromme hänelle sen minkä Raamattu kertoo meille kaikille. Jos me etsimme pelastusta, me saamme tulla syntisinä Jeesuksen luokse sillä Hän on tullut nimenomaan syntisiä pelastamaan!

Paavalin kirje Timoteukselle 1

15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Me emme kuitenkaan voi jäädä syntisiksi jos mielimme päästä osaksi pelastuksesta. Jeesukselle ei kelpaa selitys että ”no minä nyt olen tällainen”. Jeesus sanoi että sen joka mielii pelastua iankaikkiseen elämään tulee syntyä uudelleen! Vanha syntinen ihminen ei kelpaa!

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

4. Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

5. Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Paavali sanoi itseään suureksi syntiseksi koska oli ennen uskoon tuloaan tehnyt niin paljon pahaa Jeesukseen uskovia kohtaan. Paavali myös Raamatussa sanoo ettei hänen lihastaan olleet synnin halut tyystin kadonneet vaikka olikin uudestisyntynyt.

Kirje Roomalaisille 7

14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.

16. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.

17. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;

19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

21. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

22. sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

23. mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Mutta vaikka Paavali näin auliisti tunnusti että hänen lihassaan riippuu paha kiinni, hän heti perään kertoo ettei hän vaella lihan mielen mukaan! Hän myös esittää tämän vaatimuksena kaikille uskoville:

Kirje Roomalaisille 8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Jeesus sanoi saman asian hieman ytimekkäämmin:

Matteuksen evankeliumi 10

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Kuvainnollisestihan ristin ottaminen tarkoittaa omien halujen kuolettamista. Ristin ottamisella viitataan ristiinnaulitsemiseen. Kyseessä on siis aktiivinen valinta ja kilvoittelu. Ja Jeesus todellakin auttaa meitä heikkoudessamme!

Meidän uskovien tulee etsiä Jumalan tahtoa eikä seurata lihan tahtoa. Asia voi kuitenkin olla vaikea jäsentää ja ehkä siksi Raamatusta löytyy listattuna sellaisia asioita joita uskovan ei ole sallittua harjoittaa.

1. kirje korinttilaisille

8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.

9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

”tuommoisia te olitte, jotkut teistä…”. Meistäkin jotkut ovat olleet tuollaisia, muttemme ole enää! Ei jos olemme syntyneet uudesti ylhäältä! Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä ilman että syntyy uudesti ylhäältä!

Jos pysymme totuudessa, emme voi sanoa uskovalle sisarelle tai veljelle että:

Juopottele rauhassa pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Tee vaan huorin, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Palvele vaan epäjumalia (mammonaakin), pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Harjoita vaan homoseksuaalisuutta, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Varasta vaan, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Ole vaan ahne, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Pilkkaa rauhassa, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! ! jne

Se joka uskovalle sisarelleen tai veljelleen antaa tällaisia neuvoja, puhuu vastoin Raamatun sanaa. Raamattu taas on Raamatun oman määritelmän mukaan Jumalan sanaa ja totuus! Näin ollen tuollaisia neuvoja antava on Raamatun mukaan valehtelija! Ja valehtelijathan eivät peri Jumalan valtakuntaa!

Ajattele, Jeesus sanoi että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri! Jeesus sanoi että se joka rakastaa mammonaa vihaa Jumalaa. Miten kukaan voi neuvoa toista että ”ole vaan ahne, pelastut silti” tai ”rakasta vaan mammonaa, pelastut silti”.

Se joka sanoo että ”pysy vaan tuollaisena kuin olet” ei rakasta veljeään tai sisartaan vaan vihaa tätä koska neuvoo tätä tielle joka johtaa kadotukseen! Kukaan ei voi pysyä sellaisena kuin on vaan kaikkien tulee syntyä uudesti ylhäältä! Tämä on Raamatun sanan perusteella täysin selvä asia josta ei jää mitään tulkinnanvaraa. Silti jotkut uskovat vääntävät näitä asioita kieroon, omaksikin vahingokseen.

2. Pietarin kirje 3

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä”.

9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,

18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

”ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaanina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne”!

Jumalan armoa, siunausta ja rauhaa sinulle ja perheellesi.

Antti

 

Jumalan viha…

JUMALAN VIHA…

ROOM1:18-32
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
32. jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

SILLÄ JUMALAN VIHA ILMESTYY TAIVAASTA KAIKKEA IHMISTEN JUMALATTOMUUTTA JA VÄÄRYYTTÄ VASTAAN, NIIDEN JOTKA PITÄVÄT TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA…JUMALAN RAKKAUS TULEE ILMI SIINÄ KUN HÄN ON ANTANUT AINOKAISEN POIKANSA, JEESUKSEN KRISTUKSEN,SYNTIUHRIKSI JOKAISEN IHMISEN EDESTÄ…TÄMÄ RAKKAUDEN UHRI HYÖDYTTÄÄ IHMISTÄ AINOASTAAN SILLOIN KUN HÄN SUOSTUU OTTAMAAN JEESUKSEN ELÄMÄNSÄ HERRAKSI JA VAPAHTAJAKSI, JA LÄHTEE HÄNTÄ SEURAAMAAN RISTIN TIELLÄ…ELI JUMALAN RAKKAUS TULEE ILMI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, HÄNEN UHRISSAAN IHMISTEN PUOLESTA…MUTTA ON OLEMASSA MYÖS JUMALAN VIHA…JUMALAN VIHA TULEE ILMESTYMÄÄN KERRAN KAIKKEA JUMALATTOMUUTTA JA VÄÄRYYTTÄ VASTAAN…AINOASTAAN SILLOIN KUN IHMINEN ON SYDÄMEN USKOSSA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN, HÄN VOI VÄLTTÄÄ JUMALAN VIHAN…

SANAL1LUKU
Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut,
2. viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,
3. taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi,
4. mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille.
5. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta
6. ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa.
7. Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.
8. Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta,
9. sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.
10. Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.
11. Jos he sanovat: ”Lähde mukaamme! Väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi;
12. nielaiskaamme niinkuin tuonela heidät elävältä, ehyeltään, niinkuin hautaan vaipuvaiset;
13. me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliilla;
14. heitä arpasi meidän kanssamme, yhteinen kukkaro olkoon meillä kaikilla” –
15. älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa.
16. Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta.
17. Sillä verkko on viritetty kaikille siivekkäille, niin että ne sen näkevät. – Mutta turhaan:
18. omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä.
19. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle: se ottaa haltijaltaan hengen.
20. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla;
21. meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo:
22. Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?
23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.
24. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,
25. vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini,
26. niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;
27. kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus.
28. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.
29. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30. eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi,
31. saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan.
32. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa.
33. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

NAAHUM1:2-15
Kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Herra kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamiehillensä.
3. Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä rankaisematta. Hänen tiensä käy tuulispäässä ja myrskyssä, ja pilvi on hänen jalkojensa tomu.
4. Hän nuhtelee merta ja kuivaa sen, ja kaikki virrat hän ehdyttää. Baasan ja Karmel kuihtuvat, ja Libanonin kukoistus kuihtuu.
5. Vuoret järkkyvät hänen edessänsä ja kukkulat sulavat. Hänen kasvojensa voimasta kohoaa maa, maanpiiri ja kaikki sen asuvaiset.
6. Kuka seisoo hänen tuimuutensa edessä, ja kuka kestää hänen vihansa hehkua? Hänen vihastuksensa vuotaa niinkuin tuli, ja kalliot halkeilevat hänen edessänsä.
7. Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat.
8. Mutta paisuvalla tulvalla hän tekee lopun sen paikasta; ja vihamiehiänsä hän ahdistaa pimeydellä.
9. Mitä teillä on mielessä Herraa vastaan? Lopun hän tekee: ei nouse ahdistus kahta kertaa.
10. Sillä vaikka he olisivat yhteenkietoutuneita kuin orjantappurat ja yhtä märkiä viinistä kuin itse heidän viininsä, heidät syö tuli niinkuin kuivat oljet – kokonansa.
11. Sinusta on lähtenyt se, jolla on paha mielessä Herraa vastaan, turmion hankitsija.
12. Näin sanoo Herra: Olkoot he kuinka täysissä voimissa, olkoon heitä miten paljon tahansa, heidät tuhotaan; mennyttä he ovat. Mutta jos minä olenkin vaivannut sinua en minä sinua enää vaivaa.
13. Nyt minä särjen hänen ikeensä painamasta sinua ja katkaisen sinun kahleesi.
14. Mutta sinusta on Herra antanut käskyn: Ei kasva enää sinun nimellesi siementä. Minä hävitän sinun jumalasi temppelistä veistetyt ja valetut jumalankuvat. Minä teen sinulle haudan, sillä sinä olet rauennut tyhjiin.
15. Katso, jo ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa: ”Juhli, Juuda, juhliasi, maksa lupauksesi; sillä ei tule enää sinun kimppuusi turmiontuoja, hän on hävitetty kokonansa”.

AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ME OLLAAN TURVASSA…USKON KAUTTA HÄNEN NIMEENSÄ…

LUUK3:7-8
Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?
8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

KUKA ON TEITÄ NEUVONUT PAKENEMAAN TULEVAISTA VIHAA? TEHKÄÄ SENTÄHDEN PARANNUKSEN SOVELIAITA HEDELMIÄ…KUN ME TULEMME PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN LUOKSE, ME OLEMME TURVASSA JUMALAN VIHALTA…KUN ME TURVAAMME KÄRSIVÄLLISESTI JUMALAN SANAAN, JEESUKSEEN…

ILM3:7-11
Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

KOSKA SINÄ OLET OTTANUT MINUN KÄRSIVÄLLISYYTENI SANASTA VAARIN, NIIN MINÄ MYÖS OTAN SINUSTA VAARIN JA PELASTAN SINUT KOETUKSEN HETKESTÄ, JOKA ON TULEVA YLI KOKO MAANPIIRIN KOETTELEMAAN NIITÄ, JOTKA MAAN PÄÄLLÄ ASUVAT…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME SITKEÄSTI, LOPPUUN ASTI TURVAAMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA HÄNEN SANAANSA….NÄIN ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA…

LUUK21:28-36
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
29. Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

VALVOKAA SIIS JOKA AIKA JA RUKOILKAA, ETTÄ SAISITTE VOIMAA PAETAKSENNE TÄTÄ KAIKKEA MIKÄ TULEVA ON, JA SEISOAKSENNE IHMISEN POJAN EDESSÄ…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME JAKSAMME LOPPUUN SAAKKA VALVOA JA RUKOILLA JA NÄIN SAAMME VOIMAN PAETA TÄTÄ KAIKKEA…ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA JOKA KOHDISTUU KAIKKEEN JUMALATTOMUUTEEN JA VÄÄRYYTEEN…ELI ON TODELLA TÄRKEÄÄ MYÖS VALVOA RUKOILLEN OMAA TILAANSA…

ILM2:18-28
Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
28. ja minä annan hänelle kointähden.

MUTTA SE MINULLA ON SINUA VASTAAN, ETTÄ SINÄ SUVAITSET TUOTA NAISTA, IISEBELIÄ…ON TÄRKEÄÄ VALVOA RUKOILLEN ETTEI JOUDU MUKAAN LOPUN AJAN MASSIIVISIIN EKSYTYKSIIN…SIIS EKSYTYKSET ON SEURAKUNNAN SISÄLLÄ…JA NE JOTKA HÄNEN (IISEBELIN) KANSSAAN TEKEVÄT HUORIN, MINÄ SYÖKSEN SUUREEN AHDISTUKSEEN, JOS EIVÄT TEE PARANNUSTA JA LUOVU HÄNEN TEOISTANSA…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TEHDÄÄN PARANNUS JOS OLEMME EKSYNEET RAITTIISTA PYHÄN HENGEN TOIMINNASTA POIS SEURAAMAAN VILLITSEVIÄ HENKIÄ JA RIIVAAJIEN OPPEJA…MIELENKIINTOISTA KUN JEESUS SANOI ETTÄ HÄN SYÖKSEE NE SUUREEN AHDISTUKSEEN JOTKA EIVÄT TEE PARANNUSTA JA LUOVU HÄNEN (IISEBELIN) TEOISTANSA…

SEF1LUKU
Herran sana, joka tuli Sefanjalle, Kuusin pojalle, joka oli Gedaljan poika, joka Amarjan poika, joka Hiskian poika, Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä.
2. Totisesti minä otan kaiken pois maan pinnalta, sanoo Herra.
3. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra.
4. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta Baalin jätteet, epäjumalain pappien nimet ynnä myös Herran papit,
5. ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat Melekinsä kautta,
6. ynnä ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivät etsi Herraa eivätkä häntä kysy.
7. Vaiti Herran, Herran edessä! Sillä Herran päivä on lähellä; sillä Herra on laittanut teurasuhrin, on vihkinyt kutsuttunsa.
8. Ja Herran teurasuhrin päivänä minä rankaisen päämiehiä ja kuninkaan poikia ja kaikkia muukalaispukuun puettuja.
9. Ja minä rankaisen sinä päivänä kaikkia kynnyksen yli hyppääjiä, jotka täyttävät herransa huoneen väkivallalla ja petoksella.
10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta ja valitus toisesta kaupunginosasta ja suuri hävitys kukkuloilta.
11. Valittakaa, te Huhmaren asukkaat, sillä tuhottu on kaikki kauppaakäypä väki, hävitetty kaikki hopean punnitsijat.
12. Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään: ”Ei Herra tee hyvää eikä pahaa”.
13. Heidän rikkautensa joutuu ryöstettäväksi, ja heidän talonsa jäävät autioiksi. He ovat rakentaneet taloja, mutta eivät saa niissä asua; ovat istuttaneet viinitarhoja, mutta eivät saa niistä viiniä juoda.
14. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat.
15. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,
16. pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan.
17. Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta.
18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

KUN ME ELÄMME RAITTIISTI HERRAN YHTEYDESSÄ, JUMALAN VIHA EI KOHTAA MEITÄ…ON TODELLA TÄRKEÄÄ, SUORASTAAN ELINTÄRKEÄÄ OLLA HENGELLISESTI RAITIS…TOKI MYÖS FYYSISESTI, MUTTA VOIKO SANOA ETTÄ ENNENKAIKKEA HENGELLINEN RAITTIUS ON JUMALAN SILMISSÄ KALLISARVOISTA…KUN ME RAITTIISTI SEURAAMME JEESUSTA, ME VÄLTÄMME JUMALAN VIHAN…

JES26LUKU
Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu: ”Meillä on vahva
kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi.
2. Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä sisälle, joka uskollisena pysyy.
3. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.
4. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio.
5. Sillä hän on kukistanut korkealla asuvaiset, ylhäisen kaupungin, hän painoi sen alas, painoi maan tasalle, syöksi sen tomuun asti.
6. Sitä tallaa jalka, kurjan jalat, vaivaisten askeleet.
7. Vanhurskaan polku on suora, sinä teet vanhurskaan tien tasaiseksi.
8. Niin, sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra; sinun nimeäsi ja sinun muistoasi sielu ikävöitsee.
9. Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain; sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta.
10. Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.
11. Herra, sinun kätesi on kohotettu, mutta he eivät sitä näe. He saakoot häpeäksensä nähdä sinun kiivautesi kansan puolesta; kuluttakoon heidät tuli, joka sinun vihollisesi kuluttaa.
12. Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt.
13. Herra, meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet muut herrat, et sinä; sinua yksin me ylistämme, sinun nimeäsi.
14. Kuolleet eivät virkoa eloon, vainajat eivät nouse: niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa.
15. Sinä olet lisännyt kansan, Herra, olet lisännyt kansan, olet kunniasi näyttänyt, olet laajentanut kaikki maan rajat.
16. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit.
17. Niinkuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra.
18. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niinkuin olisimme synnyttäneet tuulta: emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet.
19. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
20. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.
21. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.”

JES57:1-13
Vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet
otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2. Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.
3. Mutta te tulkaa tänne, te velhottaren lapset, te avionrikkojamiehen ja porttovaimon sikiöt.
4. Kenellä te iloanne pidätte? Kenelle avaatte suunne ammolleen ja kieltä pitkälle pistätte? Ettekö te ole rikoksen lapsia, valheen sikiöitä?
5. Te, jotka hehkutte himosta tammien varjossa, jokaisen vihreän puun alla, te, jotka teurastatte lapsia laaksoissa, kallionrotkoissa!
6. Laakson sileät paadet ovat sinun osasi, siinä se on, sinun arpasi; niille sinä olet juomauhrit vuodattanut, ruokauhrit uhrannut. Siihenkö minä tyytyisin!
7. Korkealle ja valtavalle vuorelle sinä valmistit vuoteesi; sinne sinä myös nousit teurasuhria uhraamaan.
8. Oven ja pihtipielen taakse sinä panit omat merkkisi. Sillä minusta luopuen sinä paljastit itsesi ja nousit vuoteellesi, teit sen tilavaksi; sinä sovit kaupoista heidän kanssaan, makasit heidän kanssaan mielelläsi, näit heidän häpynsä.
9. Sinä kuljit kuninkaan tykö öljyinesi, runsaine voiteinesi; sinä lähetit sanansaattajasi kauas, laskeuduit alas tuonelaan asti.
10. Sinä väsyit matkasi pituudesta, et kuitenkaan sanonut: ”Turha vaiva!” Sinä sait elpynyttä voimaa, sentähden et heikoksi käynyt.
11. Ketä sinä arkailit ja pelkäsit, koska vilpistelit etkä minua muistanut, et minusta välittänyt? Eikö niin: minä olen ollut vaiti aina ikiajoista asti, ja niin et sinä minua pelkää?
12. Mutta minä ilmoitan, mitä on sinun vanhurskautesi ja sinun tekosi; ne eivät sinua auta.
13. Kun sinä huudat, auttakoon sinua jumaliesi joukko! Mutta tuuli vie ne kaikki, henkäys ottaa ne pois. Mutta joka minuun turvaa, se perii maan ja ottaa omaksensa minun pyhän vuoreni.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME ODOTETAAN JEESUSTA KRISTUSTA ALATI…ETTÄ ME VALVOMME JA RUKOILEMME JA OLEMME HENGELLISESTI (TOKI MYÖS FYYSISESTI) RAITTIITA JA TEEMME PARANNUSTA KUN KOMPASTUMME JA OTAMME JUMALAN SANASTA KÄRSIVÄLLISESTI VAARIN VAIKKA MEIDÄN VOIMAMME OLISI VÄHÄINEN…JUMALAN SANA ANTAA MEILLE MAHTAVAA LOHDUTUSTA SIIHEN ETTÄ ME PÄÄSEMME KERRAN JEESUKSEN LUOKSE JA MAAILMAN MURHEET JA HUOLET OVAT TAAKSE JÄÄNYTTÄ ELÄMÄÄ…

JOH14:1-6
”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen – tien sinne te tiedätte.”
5. Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

1KOR15:51-58
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”.
55. ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?”
56. Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58. Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

SANANL1:33
Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

MUISTETAAN VALVOA JA RUKOILLA JA TEHDÄ PARANNUSTA JA KÄRSIVÄLLISESTI OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN JA VAELTAA HERRAN YHTEYDESSÄ JA HÄNEN EDELTÄVALMISTETUISSA HYVISSÄ TEOISSA JA TÖISSÄ…TOISIN SANOEN, ELETÄÄN USKOSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN…SILLOIN ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA…

HEBR10:32-39
Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset,
33. kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla.
34. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.
37. Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
38. mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”.
39. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

1TESS5:1-24
Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
11. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
12. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13. sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
14. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19. Henkeä älkää sammuttako,
20. profetoimista älkää halveksuko,
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22. karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Abortti ja naisen oikeus omaan kehoonsa

Uutisissa luki että irlantilaiset ovat äänestäneet abortin puolesta.

 

Usein kuulee perusteltavan abortin oikeutusta niin että äidillä on oikeus päättää vauvan elämän lopettamisesta koska vauva kasvaa hänen kehonsa sisällä.

 

Äideille on Suomessakin siis annettu oikeus ihmiselämän päättämiseen, ilman juridisia seurauksia. Vieläpä viranomaiset saattavat kannustaa aborttiin jos esimerkiksi vauvalla havaitaan raskauden aikana kehityksellinen häiriö. Joku saattaa nyt sanoa ettei syntymätön vauva ole vielä ihminen. Kuitenkin vastasyntynyt vauva ei eroa käytännössä mitenkään siitä millainen hän oli juuri ennen syntymää.

 

Otetaan esimerkiksi normaalisti 9kk ja yhden viikon raskauden jälkeen luonnollisesti syntynyt vauva. Hän on enemmistön mielestä ihminen. Entäpä jos hänet olisi leikattu keisarinleikkauksella 9kk raskauden jälkeen? Rakenteellisesti vauva ei eroa mitenkään jos hän syntyy 9kk tai 9kk + 1 viikon ikäisenä. Jos siis syntymää pidetään rajaavana tekijänä ihmisyyden määrittelyssä, voisi joku sanoa että eikun henki pois vauvalta joka on vielä syntymättä mutta on 9kk ollut vatsassa. Tuskinpa kukaan tällaista onneksi ehdottaa ja moista tekoahan suurin osa meistä pitäisi vauvan murhana ja myös ihmisen murhana. Vaikka olen kyllä lukenut että nyt on jo sellaisiakin ajatuksia joissakin tieteellisissä piireissä esitetty että vastasyntyneetkin voisi tappaa samalla logiikalla kuin abortissa sikiön elämä päätetään (eli murhataan).

 

Ajatellaan keskosena syntynyttä puolikiloista vauvaa. Syntymänsä jälkeen lääkärit ja hoitajat yrittävät pitää häntä kaikin tavoin elossa. Sairaaloihin on hankittu erilaisia (oletettavasti kalliitakin) teknisiä apuvälineitä auttamaan pitämään tällaiset vauvat elossa. Lääkintähenkilökunta on tällaisissa tapauksissa onnistunutkin ja vauvat ovat selvinneet alkuhankaluuksien kautta onnellisesti aikuisuuteen asti. Puolikiloinen keskonen eroaa jo kokonsa puolesta merkittävästi täydet 9kk äidin vatsassa kasvaneesta vauvasta mutta hän on yhtälailla ihminen siinä kuin sinä tai minä. Hän on ihminen vaikka onkin pikkiriikkisen pieni. Jos tällainen puolikiloinen vauva olisi kuollut juuri ennen syntymäänsä äidin vatsaan, hän ei olisi käytännössä mitenkään eronnut fyysisiltä ominaisuuksiltaan siitä millainen hän oli synnyttyään.

 

Myös 1kk ikäinen sikiö on ihmiselämää ja hänestä kasvaa aikanaan aikuinen ihminen ellei hänen elämäänsä päätetä ennenakaisesti abortissa (tai se pääty luonnollisen kuoleman kautta). 1kk ikäisestä, äidin vatsassa kasvavasta sikiöstä ei kasva oravaa eikä kultakalaa vaan ihminen. Äidin vastassa kasvaa siis ihmiselämää vaikka jotkut eivät halua määritellä häntä ihmiseksi. On kuitenkin myös ihmisiä jotka määrittelevät sikiönkin ihmiseksi. 1kk ikäinen sikiö on ainutlaatuinen olento jossa on kaikki rakennuspiirustukset valmiiksi ohjelmoitu jotta hänestä voi kasvaa lapsi ja lopulta aikuinen ihminen. Nyt jos hänen elämänsä päätetään abortissa, hän ei saa koskaan mahdollisuutta sanoa mielipidettään oman elämänsä päättymisestä. Abortin teettänyt äiti piti siitä huolen.

 

Vastikään erään iltapäivälehden aborttia käsittelevän artikkelin kommenteissa eräs nainen kommentoi että miehet eivät saisi hänen mielestään edes osallistua keskusteluun abortista, se kun on tämän kommentoijan mielestä vain naisten itsensä asia.

 

Mutta mitä jos se abortoitu vauva on miespuolinen? Eikö asia silloin liity vähän miehiinkin? Lapsen siittämiseen aina tarvitaan mies joten sitäkin kautta keskustelu abortista ei lainkaan ole pelkästään naisten yksinoikeus.

 

Yhteiskuntamme on ristiriitainen niin monessa suhteessa, eikä abortti ole poikkeus.

Toisaalta päättäjät ovat huolissaan siitä että syntyvyys on ollut kehnonlaista ja mistä niitä veronmaksajia saataisiin? Toisaalta puolustellaan aborttia naisen oikeutena.

 

Luin internetistä mitä tarkoitetaan termillä: Lasten oikeudet.

 

Wikipedia:

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka on kohdennettu erityisesti lapsille. Lasten yleisiä oikeuksia on vaikea määritellä, mutta esimerkiksi YK on julkistanut itse oman Lapsen oikeuksien julistuksensa, jota käytetään maailmanlaajuisesti valtioiden välisenä ihmisoikeuskirjana. Lasten oikeuksien julistus käsittelee lasten oikeuksia muun muassa nimeen, kansalaisuuteen, fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sosiaaliseen turvaan ja koulutukseen. Tämän lisäksi YK on vuonna 1989 hyväksynyt yleiskokouksessaan Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka perustuu ihmisoikeuksien kuulumisen kaikille maailman ihmisille syntymästä alkaen. Se tuli voimaan Suomessa vuonna 1991 ja se myös sitoo valtioita oikeudellisesti.

 

Lasten oikeudet on YK:ssakin määritelty koska lapset ovat heikkoja ja haavoittuvia eivätkä pysty useinkaan puolustamaan itseään mitenkään aikuisilta (tai joskus toisilta lapsiltakaan). Näille pienimmille ja heikoimmille halutaan tällaisilla suurilla julistuksilla tuoda huomiota ja antaa oikeuksia ihmisarvoiseen elämään.

 

Huono puoli abortissa tapetun vauvan kannalta oli että hän ei koskaan ehtinyt syntyä joten kukaan ei puolusta hänen oikeuksiaan. Ainoa jonka oikeuksia puolustettiin kiivaasti yhteiskunnan taholta oli hänen äitinsä, ja erityisesti hänen oikeuttaan ryhtyä tappamaan ihmiselämää.

 

No mitä tämä abortin tekevä äiti saavuttaa teollaan? Hän pääsee ikävästä asiasta eroon! Raskaus on hänelle tällä kertaa ikävää vaivannäköä ja menisi omat suunnitelmat ihan pieleen. Raskaus ei tällä kertaa sopinut suunnitelmiin. Jotkut teettävät abortin vain jotta voisivat jatkaa huoletonta elämää, matkailla ja sen sellaista. Se nyt vaan oli ikävää että se vauva jouduttiin tappamaan mutta pääasia että naisen oikeudet tulivat turvatuiksi ja hän nyt säästyi ikäviltä seurauksilta kun meni harrastamaan seksiä ja ehkäisy petti tai unohtui kokonaan.

 

Minusta tällaisissa tapauksissa naisten oikeuksista puhuminen on irvokasta ja häpeällistä. Kun sanotaan että naisella on oikeus kehoonsa ja siten abortti on hänen asiansa, tarkoitetaan itse asiassa että naisten pitää saada harrastaa seksiä rauhassa välittämättä seurauksista. Mutta ei mitään uutta maan päällä. Antiikin aikoina jo vauvoja jätettiin kadulle kuolemaan (koirienkin syötäväksi), syystä tai toisesta. Usein juuri tytöt saivat tämän kohtalon osakseen. Aika on nykyään eri, lopputulema on sama: puolustuskyvytön ihmiselämä lopetetaan kun siitä koituisi riesaa.

 

Toki on erikoistapauksia joissa asiat eivät ole näin mustavalkoisia, vaikkapa tilanne jossa naisen henki on vakavassa vaarassa jos raskauden annetaan jatkua tms. Suuri osa aborteista tehdään kuitenkin aivan muista syistä. Minäkin tiedän abortin tehneitä naisia. Ei heistä kukaan terveytensä takia ko operaatiota tehnyt eikä yhdessäkään kuulemassani tapauksessa raskaus saanut alkua väkisinmakaamisesta. Kaikissa näissä tapauksissa nainen oli itse halunnut seksiä ja kaikissa touhuttiin avioliiton ulkopuolella. Toki voihan perustelut olla samat vaikka touhuttaisiin avioliitossakin.

 

Mutta entäpä ne naiset jotka eivät saa lapsia? He jotka vuodesta toiseen odottavat raskaaksi tulemista mutta eivät tule. He jotka käyvät hedelmöityshoidoissa jotta tulisivat raskaaksi. Entäpä ne naiset jotka menettävät lapsensa keskenmenoon? Näyttelijätär Nicole Kidman menetti aikoinaan kaksi vauvaa keskenmenoon. Hän kommentoi vastikään asiaa näin:

 

That yearning. Its a huge, aching yearning. And the loss! The loss of a miscarriage is not talked about enough. Thats massive grief to certain women. Nicole Kidman to Tatler magazine.

 

Suomeksi siis: Se kaipuu [saada lapsi]. Se on valtava kipeä kaipuu. Ja menetys! Keskenmenosta johtuva lapsen menetys, siitä ei puhuta tarpeeksi. Siitä koituu joillekin naisille valtava suru.

 

Nicole Kidman puhuu keskenmenossa lapsen menetyksestä. Siis kun vauva kuolee kohtuun, siinä menetetään lapsi. Samalla logiikalla jos vauva tapetaan abortilla, siinä menetetään myös lapsi! Tässä ei ole lopulta väliä ajatteletko sen syntymättömän vauvan lapsena vai ajatteletko että syntyessään hän on vasta lapsi. Molemmissa tapauksissa lopputulema on sama: Menetetään lapsi. Abortissa vain äidin vatsassa olevan vauvan ei anneta kasvaa lapseksi (jos siis ajattelet että äidin vatsassa kasvava vauva ei ole lapsi). Vauva tapetaan siis ennen aikojaan.

 

Oletetaan keskustelun vuoksi että olento joka kasvaa äidin vastassa ei ole ihminen vaan se on solumassaa (kuten jotkut asian määrittelevät). Tällöin jos joku teollaan aiheuttaa tämän olennon kuoleman, hän ei loogisesti pääteltynä syyllisty oikeastaan mihinkään rikokseen. Solumassalla kun ei ole juuri oikeuksia?

 

Miten asiaan suhtautuu äiti joka Nicole Kidmanin lailla haluaa lapsen palavasti?

Hän tuskin ajattelee sisällään kasvaneen vauvan kuoleman aiheuttajasta tai itse kuolemasta mitään positiivista. Hän ei ajattele että ”no hups, nyt kuoli möykky solumassaa”.

Hänelle vatsassaan kasvanut ihmiselämä ei ole solumassaa vaan vauva, lapsi, kaivattu perheenlisäys.

 

Solumassasta puhuvat ne jotka haluavat tyynnyttää syyttävän omantuntonsa.

 

Ne abortin tehneet lukemattomat suomalaiset naiset jotka potevat abortin takia syvää surua sisällään , voivat myös valehdella itselleen ja puhua solumassasta (sen sijaan että puhuisivat tappamastaan vauvasta). Samalla logiikallahan me kaikki aikuisetkin olemme vain solumassaa. Mutta kun me olemme paljon muutakin kuin kasa soluja, olemme Jumalan kuviksi luotuja ainutlaatuisia eläviä, tuntevia ja ajattelevia olentoja. Me emme ole vain fyysisiä kokonaisuuksia vaan meissä on Jumalan henki.

 

Ei kukaan voi väittää tosissaan että elämä on syntynyt elottomasta aineesta itsekseen. Ei ainakaan tieteellisesti perusteltuna totuutena. Kukaan ei ole ikinä tieteellisesti todentanut sellaista ihmettä tapahtuneen, joten tällainen väite on pelkkä uskomus tieteen näkökulmasta. Aikamme huippuinsinöörit onnistuvat tekemään kömpelösti liikkuvia robotteja ja lehdet kirjoittavat suurena saavutuksena jos robotin pää eli ”tekoäly” osaa puhua. Tällaisten tekemiseen on kulunut valtava määrä työtä, rahaa ja vaivaa sekä valtavia älyllisiä ponnisteluita. Emme kuitenkaan voi kuvitellakaan että ihminen osaisi rakentaa robotin joka pystyisi lisääntymään. Tai jos sellaisen suuren saavutuksen onnistuisimme tekemään, ei kukaan järkevä sanoisi että ”no tollasiahan nyt syntyy sattumaltakin”. Miten kukaan älykäs ihminen voi siis vakavissaan väittää että elämä on syntynyt sattumalta ”otollisissa olosuhteissa” ja alkanut lisääntymään itsekseen. Sehän on aivan hullu ajatus.

 

Mutaatio on sama kuin kopiointivirhe. Wikipedia: Mutaatio eli perimän muutos on satunnainen muutos eliön perimäaineksen DNA:n tai joskus RNA:n nukleotidijärjestyksessä. Yksinkertaisimmillaan se on pistemutaatio, yhden emäsparin vaihdos tai yksittäisen nukleotidin (emäksen) lisääminen tai poisto nukleotidijärjestyksessä. Muutos voi sijaita geeniä ohjelmoivalla alueella tai sen ulkopuolella.

 

Tiedämme että ihmisissä esiintyvät mutaatiot aina kadottavat tietoa, meistä tulee geeniperimältämme köyhempiä mutaatioiden seurauksena. Jotkut mutaatiot jopa aiheuttavat vakavia kehityshäiriöitä. Et ole nähnyt koskaan yhtäkään mutaatiota jossa ihmiselle olisi tullut jokin täysin uudenlainen toimiva elin saatika useiden elinten keskinäinen toimiva systeemi. Näin et voi perustella mitenkään jos uskomusta että esi-isäsi olisi ollut apinan kaltainen ja kaikki elämä olisi kehittynyt alkulimasta. Mutaatiot ovat siis kopiointivirheitä. Ne eivät synnytä monimutkaisia elimiä tai rakenteita, ne tuhoavat tietoa ihmisen perimässä. Näin ainoa järkevä tai looginen ratkaisu ihmisen olemassaoloon on että joku on rakentanut ihmisen. Tarvitaan kasa huippuinsinöörejä rakentamaan tekoäly ja robotille puhuva pää, samoin tarvitaan Jumala joka loi ihmisen joka ei vai puhu ja ajattele, vaan myös tuntee ja kokee asioita ja osaa ilmaista tunteitaan. Jumala on luonut ihmisen joka kykenee elämään maan päällä, jolla on käytettävissään luonnon resurssit hengissäpitimikseen ja joka kykenee lisääntymään kumppaninsa kanssa.

 

Jumala on antanut meille ihmisille ohjeistuksen että seksi kuuluu vain parisuhteeseen. Jumala on antanut myös ohjeen olla murhaamatta ihmiselämää. Lisäksi Jumala on Raamatun kirjoituksissa sanonut että hän pitää jo sikiövaiheessa kasvavaa vauvaakin arvokkaana, omana luomuksenaan.

 

Oletko muuten tiennyt että joskus abortoitu vauva saattaa jäädä eloon! Tällöin sen annetaan jossakin tapauksissa kuolla nälkään. Nyt jos verrataan tällaista elossa olevaa abortoitua vauvaa vaikkapa keskoseen, on eroa lopulta hyvin vaikea vetää. Ja moraalisesti eroa näiden kahden tapauksen hoitamisen välillä on täysin mahdotonta tehdä. Miten kukaan voi sanoa että on moraalisesti oikein antaa elävän ihmisen kuolla nälkään? Nimittäin eikö keisarin leikkauksella syntynyt vauva ole ihminen? Miten sitten eroaa vauva joka on abortoitu pois äidin vatsasta? Toisessa tapauksessa vain hoitohenkilökunta näkee kovasti vaivaa että lapsi selviäisi, toisessa toivotaan että kunhan kuolisi mahdollisimman nopeasti pois. Jos sanot että ei se abortoitu sikiö kuitenkaan selviäisi elossa, kysyn että miksi sitten piti abortoida se?

 

Oletko ikinä ajatellut miten abortti oikein tapahtuu? Että se vauva joka siellä kasvaa ja kehittyy ja tuntee, yhtäkkiä imetään imurilla kuolemaan. Voisi kuvitella ettei se mukavalta tunnu kenestäkään kun yhtäkkiä keho aletaan imuroimaan muusiksi. Ei kukaan osaa olla niin julma ihmiselle kuin toinen ihminen. Erityistä julmuutta minusta osoittaa äiti joka haluaa surmata oman lapsen kohtuunsa ja kaikki vain sen takia ettei itselle koituisi vaivaa. Etenkin kun sen vauvan voisi vaikka antaa adoptioon sellaisille perheille jotka eivät lasta voi saada mutta lapsen haluaisivat.

 

Suosittelen että katsot tämän videon jos harkitset aborttia, tai jos haluat todella ymmärtää mitä siinä tapahtuu (video on aika karua katsottavaa). Videosta käy mm. ilmi että kohdussa oleva lapsi joka pian abortoidaan, todella tajuaa vaaran tilanteen ja alkaa ”uida” karkuun imuputkea. Kohdussa oleva lapsi ei siis ole mikään solumöykky vaan elävä toimiva olento.

 

Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi.

Antti

Ps. Jos sinä tunnet katumusta abortin takia tai siksi että olet suositellut sellaista jollekin, vielä ei ole liian myöhäistä kääntyä pahoilta, itsekkäiltä ja Jumalattomilta teiltäsi, tehdä parannus ja palata Jumalan luo. Jeesuksen armo ulottuu murhaajiinkin. Jeesus antoi henkensä ristillä jotta sinäkin voisit pelastua sillä kaikki me olemme syntiä tehneet (ja kaikki vääryys on syntiä) ja kaikki tarvitsemme Hänen armoaan.