Kategoria: Yleinen

Taivaallinen vaate… 

2KOR5:1-10 

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 

GAL3:22-37 

Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. 
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. 
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. 
25 Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. 

ILM3:18 

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. 

SENTÄHDEN ME HUOKAAMMEKIN IKÄVÖIDEN, ETTÄ SAISIMME PUKEUTUA TAIVAALLISEEN MAJAAMME…SILLÄ KAIKKI TE, JOTKA OLETTE KRISTUKSEEN KASTETUT, OLETTE KRISTUKSEN PÄÄLLENNE PUKENEET…MINÄ NEUVON SINUA OSTAMAAN MINULTA VALKEAT VAATTEET…RAAMATUSSA PUHUTAAN PALJON PUKEUTUMISESTA…MEIDÄN ON PUKEUDUTTAVA…MUTTA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ ON OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA JA VASTAAVASTI VÄÄRÄNLAISTA…ON OLTAVA JUMALAN TAHDON MUKAINEN VAATETUS… 

MATT22:8-13 

Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 
12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 
13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 

KUINKA SINÄ OLET TULLUT TÄNNE SISÄLLE, VAIKKA SINULLA EI OLE HÄÄVAATTEITA? OIKEANLAINEN PUKEUTUMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ! 

JES59:1-9 

Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 
3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta. 
4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. 
5 Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme. 
6 Heidän verkkonsa eivät kelpaa vaatteeksi, heidän tekemäänsä ei voi verhoutua; heidän työnsä ovat vääryyden töitä, ja heidän kätensä ovat täynnä väkivallan tekoa. 
7 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. 
8 Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa. 
9 Sentähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. 
 

JES64:6 

Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 

 
HEIDÄN VERKKONSA EIVÄT KELPAA VAATTEEKSI…HEIDÄN TEKEMÄÄNSÄ EI VOI VERHOUTUA! KAIKKI ME OLIMME KUIN SAASTAISET, JA NIINKUIN TAHRATTU VAATE OLI KAIKKI MEIDÄN VANHURSKAUTEMME… JUMALATTOMAN IHMISEN PUKEUTUMINEN EI KELPAA ALKUUNKAAN HERRAN EDESSÄ! MIKÄÄN IHMISEN OMA HYVYYS EI KELPAA HERRAN EDESSÄ VAATTEEKSI… 

MATT5:20 

Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. 

ELLEI TEIDÄN VANHURSKAUTENNE OLE PALJOA SUUREMPI KUIN KIRJANOPPINEIDEN JA FARISEUSTEN, NIIN TE ETTE PÄÄSE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! KUULOSTAAKO MAHDOTTOMALTA SAAVUTTAA TÄMMÖINEN VANHURSKAUS? MAHDOTONTA SE ONKIN ILMAN JUMALAN ARMOA, ILMAN KRISTUKSEN UHRIA MEIDÄN PUOLESTAMME!  

SAK3:1-4 

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 
2 Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” 
3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. 
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. 
 

 
LUUK15:11-24 

Vielä hän sanoi: ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. 
12 Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva’. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. 
13 Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. 
14 Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. 
15 Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. 
16 Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. 
17 Niin hän meni itseensä ja sanoi: ’Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! 
18 Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi 
19 enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.’ 
20 Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. 
21 Mutta poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan’. 
22 Silloin isä sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; 
23 ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, 
24 sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.’ Ja he rupesivat iloa pitämään. 

RIISUKAA POIS SAASTAISET VAATTEET HÄNEN YLTÄNSÄ! SILLOIN ISÄ SANOI PALVELIJOILLEEN: TUOKAA PIAN PARHAAT VAATTEET JA PUKEKAA HÄNET NIIHIN, JA PANKAA SORMUS HÄNEN SORMEENSA JA KENGÄT HÄNEN JALKAANSA…MIKÄÄN IHMISEN OMA ANSIO TAIKKA SUORITUS EIKÄ VAELLUS VOI IKINÄ TUOTTAA SELLAISTA VANHURSKAUTTA JOKA JUMALAN EDESSÄ KESTÄISI…MUTTA KIITOS HERRALLE, JUMALA ON ANTANUT POIKANSA, HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTIUHRIKSI MEIDÄN EDESTÄMME! JA KUN KÄÄNNYMME PARANNUSTA TEHDEN HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN, MEIDÄN SAASTAISET TEKOMME PYYHITÄÄN JEESUKSEN VERELLÄ POIS JA SAAMME TAIVAALLISET VAATTEET! SAAMME LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET YLLEMME! 

FIL3:7-9 

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 

JA MINUN HAVAITTAISIIN OLEVAN HÄNESSÄ JA OMISTAVAN, EI OMAA VANHURSKAUTTA, SITÄ JOKA LAISTA TULEE, VAAN SEN JOKA TULEE KRISTUKSEN USKON KAUTTA, SEN VANHURSKAUDEN, JOKA TULEE JUMALASTA USKON PERUSTEELLA! MEILLÄ EI OLE MITÄÄN MUUTA TOIVOA KUN KRISTUKSEN RUUMIIN UHRI MEIDÄN PUOLESTAMME! MIKÄÄN MUU EI KELPAA JUMALAN EDESSÄ!  

HEBR10:1-14 

Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. 
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? 
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. 
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. 
7 Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’.” 
8 Kun hän ensin sanoo: ”Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt”, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, 
9 sanoo hän sitten: ”Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi”. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. 
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. 
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, 
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. 
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 

KUN ME SAAMME ARMOSTA LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET, SE RUPEAA BVAIKUTTAMAAN MEISSÄ SELLAISTA HYVÄÄ TEKOA JOKA ON HERRAN EDESSÄ KELVOLLISTA VAATETUSTA…ELI TEOT KUMPUAVAT LAHJAVANHURSKAUDESTA…ME EI TEHDÄ NIITÄ TEKOJA HAMPAAT IRVESSÄ PELASTUAKSEMME, VAAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA KUN OLEMME JO PELASTUKSESSA…ELI TÄMÄ ON ON OIKEATA , JUMALAN TAHDON MUKAISTA PUKEUTUMISTA…KAIKEN PUKEUTUMISEN POHJANA ON LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET JONKA PÄÄLLE SAAMME PUKEA TAIVAALLISIA AVUJA… 

KOL3:12-14 

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

1PIET5:5 

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”. 

ME SAAMME OLLA NIIN KIITOLLISET JUMALALLE, ETTÄ HÄN ON RATKAISSUT PELASTUS KYSYMYKSEN ANTAMALLA JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRIKSI MEIDÄN PUOLESTAMME, JOTTA ME SAISIMME SELLAISEN TAIVAALLISEN VAATTEEN JOKA KESTÄÄ HERRAN EDESSÄ…MIKÄÄN IHMISEN OMA SUORITUS TAIKKA TYÖ JA VAELLUS EI VOI TUOTTAA SELLAISTA TAIVAALLISTA VAATETTA JOKA JUMALAN EDESSÄ KESTÄÄ…AINOASTAAN KRISTUKSEN LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET KESTÄVÄT KERRAN HERRAN EDESSÄ…JA TÄMÄ LAHJAVANHURSKAUS OIKEIN YMMÄRRETTYNÄ JA USKOSSA SULAUTUNEENA SAA AIKAAN LEPOA HERRASSA…JA VAPAUTTA HERRASSA…JA SAA AIKAAN VASTARAKKAUTTA HERRAA KOHTAAN…JA OIKEITA JUMALALLE KELPAAVIA TEKOJA, JUMALAN EDELTÄ VALMISTETTTUJA TEKOJA…ELI LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET ON IKÄÄNKUIN EDELLYTYS SILLE ETTÄ TEKOMME YLEENSÄKKÄÄN VOIVAT OLLA JUMALALLE OTOLLISET,TÄMÄ LAHJAVANHURSKAUS JA HYVÄT TYÖT KULKEVAT IKÄÄNKUIN KÄSI KÄDESSÄ…EI TOISTA ILMAN TOISTA…EI VOI OLLA HERRAN EDESSÄ KALPAAVIA TEKOJA ELLEI MEILLÄ OLE LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET PÄÄLLÄMME, TOISIN SANOEN, ELLEMME OLE USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN,TEOTKIN OVAT SAASTAA….PYSYTTÄYDYTÄÄN AINA KRISTUKSEN TYKÖNÄ PARANNUSTA TEHDEN NIIN SAAMME LUOTTAA SIIHEN ETTÄ MEILLÄ ON AINA TAIVAALLISET VAATTEET JOISSA SAAMME KERRAN TURVALLISIN MIELIN MENNÄ JUMALAN ETEEN…ARMOSTA, AAMEN… 

PS45 

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: ”Liljat”; koorahilaisten mietevirsi; laulu rakkaudesta. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. 
2  Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sentähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. 
3 Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. 
4  Ole onnekas korkeudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta, ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. 
5  Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään. 
6  Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 
7  Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. 
8  Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisevät sinun iloksesi norsunluisista palatseista. 
9  Kuningasten tyttäriä on sinun kaunistuksenasi, kuningatar seisoo sinun oikealla puolellasi, Oofirin kullassa. 
10   Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone, 
11   ja saakoon kuningas halun sinun kauneuteesi, sillä hän on sinun herrasi. Kumarra häntä. 
12   Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. 
13  Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakudosta on hänen pukunsa. 
14   Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 
15   Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 
16  Sinun poikasi tulkoot sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi kaikkeen maahan. 
17  Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta sukuun; sentähden kansat sinua ylistävät aina ja iankaikkisesti. 

SANANL4:5-9 

Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. 
6 Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. 
7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. 
8 Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; 
9 se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun.” 

SAARN9:8 

Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi. 

ILM19:7-8 

Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.” 

(SE VAATE ON PYHIEN VANHURSKAAT TEOT.RAAMATTU KANSALLE KÄÄNNÖS) 

Lasten valtakunta

MARK10:13-16

Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”
16 Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

MATT18:4

 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”
2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä
3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

1JOH3:1

 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN TYKÖNI, SILLÄ SENKALTAISTEN ON JUMALAN VALTAKUNTA…JOKA NÖYRTYY TÄMÄN LAPSEN KALTAISEKSI, SE ON SUURIN TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…MEITÄ KUTSUTAAN JUMALAN LAPSIKSI, JOITA ME OLEMMEKIN…JUMALAN VALTAKUNTA ON LASTEN VALTAKUNTA…SE KUULUU AINOASTAAN LAPSILLE…JUMALAN LAPSILLE…SANA SANOO:

JOH3:1-18

 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

JOKA EI SYNNY UUDESTI, YLHÄÄLTÄ, SE EI VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAA…JUMALAN VALTAKUNTA ON LASTEN VALTAKUNTA…SINNE EIVÄT PÄÄSE KUIN JUMALAN LAPSET…ON NÖYRRYTTÄVÄ LASTEN KALTAISEKSI VASTAANOTTAMAAN JUMALAN TARJOAMA PELASTUS VOIDAKSEEN SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI…ILMAN SUOSTUMISTA NÖYRTYMÄÄN JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN , EI VOI SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI…EI VOI SILLOIN MYÖSKÄÄN NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAA KOSKA SE ON AINOASTAAN LASTEN VALTAKUNTA..JUMALAN LASTEN VALTAKUNTA…SINNE EI PÄÄSE INHIMMILLISELLÄ VIISAUDELLA, EI RAHALLA, EI OMALLA VOIMALLA, EI KUVITELLULLA OMALLA HYVYYDELLÄ TAIKKA HYVÄLLÄ VAELLUKSELLA…EI, VAAN NÖYRTYMÄLLÄ JUMALAN PELASTETTAVAKSI NIINKUIN HÄN ON TARKOITTANUT, NIIN VOI PÄÄSTÄ LAPSEN ASEMAAN…JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…

1PIET5:6

 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

ROOM8:15-23

 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

KUN ME SAAMME NÖYRTYÄ LAPSEN TAVOIN , VILPITTÖMÄSTI JUMALAN PELASTETTTAVAKSI, ME PÄÄSEMME KERRAN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN HERRAN LUO…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRA EI PELASTA KETÄÄN VÄKISIN…MEIDÄN TULEE NÖYRTYÄ HERRAN PELASTETTAVAKSI…MEIDÄN TULEE SUOSTUA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…

2KOR5:17-21

 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

APT2:36-42

 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE JUMALAN KANSSA…ANTAKAA PELASTAA ITSENNE TÄSTÄ NURJASTA SUKUPOLVESTA…JOTKA NYT OTTIVAT HÄNEN SANANSA VASTAAN, NE KASTETTIIN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…ILMAN INHIMMILLISTÄ JÄRKEILYÄ SUOSTUA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…JA NÄIN PÄÄSTÄ LAPSEN ASEMAAN JOLLOIN VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNNAN KERRAN…TEHKÄÄ PARANNUS JA OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYNTIENNE ANTEEKSISAAMISEKSI, NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN LAHJAN…LAPSI ON VILPITÖN JA USKOO MITÄ VANHEMMAT SANOO…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLEMME VILPITTÖMIÄ HERRAA KOHTAAN JA USKOMME HÄNEN SANAANSA, RAAMATTUA…JA SUOSTUMME JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…ILMAN OMIA JÄRKEILYJÄ TAIKKA OMIA YRITYKSIÄ PELASTUA TAIKKA ANSAITA PELASTUS…ON TÄRKEÄÄ NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN JOTTA VOI PÄÄSTÄ OIKEAAN LAPSEN ASEMAAN…JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…

MATT11:25-30

 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
26 Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

MINÄ YLISTÄN SINUA ISÄ, ETTÄ OLET ILMOITTANUT NE LAPSENMIELISILLE…ON TÄRKEÄÄ OLLA OIKEALLA TAVALLA LAPSEN MIELINEN JA LAPSEN VILPITTÖMYYDEN LAILLA HYVÄKSYÄ JUMALAN SANA JA TOTELLA SITÄ PARHAAN KYKYNSÄ MUKAAN…EIKÄ JÄRKEILLÄ JUMALAN SANAA TYHJÄKSI…LAPSI ON MONTA KERTAA HYVÄLLÄ TAVALLA VÄLITÖN…EI TEESKENTELE EIKÄ NÄYTTELE VAAN ON AITO OMA ITSENSÄ…KUN ME PÄÄSEMME JUMALAN LAPSEKSI UUDESTISYNTYMISEN KAUTTA, JUMALA RUPEAA MEISTÄKIN TEKEMÄÄN AINA ENEMPI AITOJA JA VÄLITTÖMIÄ, ILMAN TEESKENTELYÄ TAIKKA NÄYTTELEMISTÄ TOISILLE IHMISILLE…MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN NÄYTELLÄ TOISILLE PAREMPAA KUIN OLLAAN…SAAMME OLLA AITOJA JA LUONNOLLISIA AINA VAAN ENEMMÄN KUN HERRA MEITÄ MUOKKAA JA KOULII…MEIDÄN EI TARVII VÄÄRÄLLÄ TAVALLA VÄLITTÄÄ TOISTEN IHMISTEN SANOMISISTA JOS MEILLÄ ON ASIAT KUNNOSSA HENKILÖKOHTAISESTI HERRAN KANSSA…

1KOR4:3-6

 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

ELI TÄRKEÄÄ ON SE ETTÄ MEILLÄ ON OIKEASTI HENKILÖKOHTAISESTI ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…IHMISET MONASTI SAATTAVAT NÄHDÄ ASIAT ERI TAVOIN KUN KATSOVAT MIKÄ SILMÄÄN NÄKYY, MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRA KATSOO SYDÄMEEN…

1SAM16:1-12

 Ja Herra sanoi Samuelille: ”Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene; minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan.”
2 Mutta Samuel sanoi: ”Kuinka minä voisin mennä sinne? Jos Saul saa sen kuulla, tappaa hän minut.” Herra vastasi: ”Ota mukaasi vasikka ja sano: ’Minä tulin uhraamaan Herralle’.
3 Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä; ja voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan.”
4 Samuel teki, niinkuin Herra oli puhunut. Mutta kun hän tuli Beetlehemiin, tulivat kaupungin vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät: ”Tietääkö tulosi rauhaa?”
5 Hän vastasi: ”Rauhaa. Minä olen tullut uhraamaan Herralle. Pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhrille.” Ja hän pyhitti Iisain ja hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille.
6 Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa”.
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.”
8 Niin Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut”.
9 Silloin Iisai toi Samman esille. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut”.
10 Niin toi Iisai seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi Iisaille: ”Herra ei ole valinnut ketään näistä”.
11 Ja Samuel kysyi Iisailta: ”Siinäkö olivat kaikki nuorukaiset?” Hän vastasi: ”Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita”. Niin Samuel sanoi Iisaille: ”Lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle, ennenkuin hän tulee tänne”.
12 Silloin tämä noudatti hänet; ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi: ”Nouse ja voitele tämä, sillä hän se on”.

ETTÄ MIKÄÄN ULKONAINEN JA INHIMMILLINEN ASIA EI OLE MINKÄÄNLAINEN HENGELLINEN MITTARI…KUN ME OLEMME OIKEALLA TAVALLA LASTEN KALTAISIA, VILPITTÖMIÄ HERRAA KOHTAAN, HERRA SEN NÄKEE VAIKKA IHMISET KUINKA ERI TAVALLA NÄKISIVÄT ASIAN…SEN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ HENKILÖKOHTAISESTI ON ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…ETTÄ OLEMME SAANEET NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…JA HALUAMME VILPITTÖMÄSTI HERRAA SEURATA USKOONTULON JÄLKEEN…SE ON JUMALAN MIELEN MUKAISTA….JA MUISTETAAN SÄILYTTÄÄ JUMALAN LASTEN VILPITTÖMYYS JA AITOUS JA VAPAUS…EI ANNETA KENENKÄÄN VIEDÄ MEIDÄN VAPAUTTAMME JA VILPITTÖMYYTTÄMME…

GAL5:1-10

 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8 Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10 Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.

KOL2:16-23

Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

2KOR11:3-4

 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

NYKYAIKANA ON TODELLA PALJON ERILLAISIA VIRTAUKSIA HENGELLISELLÄ KENTÄLLÄ JOTKA YRITTÄVÄT VIEDÄ USKOVILTA HENGEN VAPAUDEN JA OIKEANLAISEN LAPSENMIELISYYDEN JUMALAN SANAA KOHTAAN JA VILPITTÖMYYDEN HERRAA KOHTAAN…TULEE ERILLAISIA PAINOTUKSIA,SELITETÄÄN JUMALAN SANAA POIS SANOMALLA ETTÄ EI SE SITÄ TARKOITA TAI EI SE KOSKE ENÄÄ MEITÄ JNE…TAIKKA ESIM KOROSTETAAN LIIKAA JOTAIN ASIAA, ESIM SAPATTIA, KASTETTA, TAIKKA OPETETAAN ETTÄ JEESUS NIMI TULEE LAUSUA ALKUKIELEN MUKAAN, TAIKKA ERILLAISIA RUOKASÄÄDÖKSIÄ YMS…MONTA KERTAA PAINOTUKSET MENEVÄT IKÄÄNKUIN KRISTUKSEN EDELLE…SAATETAAN LIIKAA KOROSTAA IHMEITÄ JA NÄKYJÄ JA HENGELLISTÄ SOTAA YMS…SIIS PÄÄPAINO EI ENÄÄ OLEKKAAN KRISTUKSESSA, VAAN SE ON IKÄÄNKUIN HUOMAAMATTA VIETY POIS HERRASTA VÄHEMMÄN TÄRKEISIIN ASIOIHIN, JOITA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA KOROTTAMALLA IHMISET AJAUTUVAT JOKO LAKIHENKISYYTEEN TAIKKA HENGELLISEEN LAITTOMUUTEEN…MUTTA SE ON ILMAN MITTÄÄN ARVOA, JA TAPAHTUU LIHAN TYYDYTTÄMISEKSI…INHIMMILLINEN IHMINEN PAISUU JA USKOVAT VIEDÄÄN HUOMAAMATTA POIS JUMALAN LASTEN YKSINKERTAISESTA USKOSTA HERRAAN JEESUKSEEN JA JUMALAN SANAAN…JA SE VIE POIS PUHTAUDEN JA VILPITTÖMYYDEN PIKKUHILJAA POIS JEESUSTA KOHTAAN…JA LUOTTAMUKSEN JUMALAN SANAA KOHTAAN…ETTÄ OLLAAN VARUILLAAN TÄSSÄKIN ASIASSA JA PITÄYDYTÄÄN YTIMESSÄ, HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA JA HÄNEN SANASSAAN…EI MITÄTÖIDÄ JUMALAN SANAA MILLÄÄN TAVOIN VAIKKA ME EI KAIKKEA YMMÄRRETÄ…

JA ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN OLEMME PÄÄSSEET JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…JA SAAMME LUOTTAA ETTÄ KERRAN PÄÄSEMME NÄKEMÄÄN JUMALAN VALTAKUNNAN, KOSKA SE ON LASTEN VALTAKUNTA, JUMALAN LASTEN VALTAKUNTA, ARMOSTA, AAMEN…

GAL4LUKU

 Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
2 vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
3 Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.
8 Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.
9 Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?
10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista.
11 Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.
12 Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet.
13 Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia,
14 ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen.
15 Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle.
16 Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden?
17 Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.
18 On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne.
19 Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä,
20 tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä.
21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
27 Sillä kirjoitettu on: ”Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies.”
28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
30 Mutta mitä sanoo Raamattu? ”Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.”
31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.

Jumalan viisaus vs ihmisen viisaus

Tuntemani mies koki Pyhän Hengen johtoa. Miehen mieleen nousi silloin sanat: ”Viisauden päämäärä on johtaa”.

Raamattu lupaa että meillä on oikeus anoa viisautta Jumalalta ja Hän on luvannut sitä anovalle antaa:

Jaakob 1

5. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan.

Mutta mikä ja mitä on se viisaus jota meidän tulisi anoa? Raamatun mukaan Jumalan ajatukset ja tiet (s.o. Jumalan viisaus) eivät ole verrattavissa ihmisen omiin teihin ja ajatuksiin:

Jesaja 55

9. sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

Sananlaskut 3

5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

Roomalaisille 1

22. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi.

Ihminen voi elämässään valita kulkeeko omaa tietään vai Jumalan viitoittamaa tietä.

Raamatun mukaan Jumala on antanut Jeesuksen meille viisaudeksi:

1 Korinttilaisille 1

18 Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.”

20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? 21 Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. 22 Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 23mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, 24 mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 25 Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

26 Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. 27 Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. 28 Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, 29 ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. 30 Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, 31 jotta tapahtuisi, niin kuin on kirjoitettu: ”Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.”

Raamatun mukaan siis Jumalan viisaus on meidän oman käsityskykymme tavoittamattomissa. Jumalan viisaus on ihmisen järjellä ajateltuna hullutusta. Tämän voimme nähdä todeksi kaikissa heissä jotka eivät ole saaneet uskoa lahjaksi Jumalalta: Ateistin mielestä kertomukset Jeesuksesta ovat järjettömiä mielikuvituksen tuotteita. He eivät voi uskoa Jeesuksen kävelleen veden päällä tai muuttaneen veden viiniksi.

Sen sijaan ateistille ei saata olla mikään ongelma hyväksyä väitteitä että maailma ilmestyi tyhjästä itsekseen tai että elämä virkosi elottomasta itsekseen tai että hänen esi-isänsä olisi ollut sammakko. He esim. jopa kynsin ja hampain saattavat puolustaa fossiilien iäksi miljoonia vuosia vaikka dinosaurusten luista löytyy alati lisää pehmytkudoksia (Pehmeitä ja taipuisia hermoja löydetty Triceratopsin luista Luominen.fi ) ja vaikka heidän teoriansa perustuvat pohjimmiltaan vain uskomuksille. Ei ole välimuotoja fossiileista löytynyt ja nykyään on jopa tajuttu se että sattuman varaiset mutaatiot eivät olekaan se mekanismi jolla madosta voisi kehittyä lentolisko. Siis ateistit saattavat kiivaasti puolustaa sellaisia väitteitä jotka me uskovat ymmärrämme järjettömiksi, kunhan olemme ensin itse kuulleet todistusaineistoa. Ateistien tavoin kristinuskosta tietysti ajattelevat myös muiden uskontojen seuraajat.

Psalmi 14

1 Musiikinjohtajalle. Daavidin psalmi. Mieletön sanoo sydämessään: ”Ei Jumalaa ole.” Jotka näin ajattelevat, ovat turmeltuneita ja tekevät iljettäviä tekoja. Ei ole ketään, joka tekee hyvää.

2 Tessalonikalaisille 3

1 Lopuksi, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne 2 ja että pelastuisimme pahoista ja kelvottomista ihmisistä; kaikkihan eivät usko. 3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahasta . 4 Me luotamme teihin Herrassa, että te nyt ja vastedes teette, mitä me käskemme. 5 Herra ohjatkoon sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

Emme kukaan voisi ikinä pelkästään oman ymmärryksemme avulla käsittää pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Se on inhimillisesti katsottuna ”hullutus” kuten Raamattu asian ilmaisee. Siksi Jumala ei ole jättänyt pelastusta meidän käsityskykymme varaa vaan hän on tehnyt pelastuksesta pelkästään uskon asian: Jeesuksen voi ymmärtää todeksi ainoastaan Jumalalta lahjaksi saadun uskon kautta.

Jumala antaa uskon Jeesukseen lahjaksi kaikille jotka ovat valmiita nöyrtymään Jumalan armoon.

Me ihmiset olemme kovin alttiita kerskaamaan itsestämme. Haluamme kernaasti pitää ansionamme erilaisia saavutuksia. Siksi meille voi olla vaikeata hyväksyä uskon lahjaa armosta, ilman että meidän oma erinomaisuutemme saa siinä minkäänlaista osaa tai arpaa.

1 Korinttilaisille 3

19. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta. Onhan kirjoitettu: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”,

Sen sijaan kun Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä kautta meille hänen viisauttaan:

Sananlaskut 2:10
Kun viisaus tulee sydämeesi, tieto tulee sielullesi mieluisaksi,

Sananlaskut 1

7. Herranpelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurin.

Historian aikana on elänyt lukuisia kuuluisiakin Jeesuksen uskovia tieteentekijöitä. Asia siis ei ole niinkään että kunhan ihminen vain on tarpeeksi älykäs ja tarpeeksi sivistynyt, sitten hän käsittää että Raamatun kertomukset Jeesuksesta eivät olekaan totta.

Valitettavasti nykyään on vallalla trendi että uskovien perheiden lapset, jotka lapsuudessaan ovat uskossa, luopuvat uskostaan esimerkiksi opiskeluidensa aikana ja aiemminkin. Esim. tuttu alakoululainen tyttö kertoi vastikään miten uskonnon tunnilla opettaja oli todennut että ”ihan kaikki siellä Raamatussa ei sitten ole totta”. Maalliset selitykset maailmankaikkeudesta uppoavat valmistamattomaan maaperään paremmin kuin Raamatun luomiskertomus. Jostain syystä ihmisiin uppoaa helpommin tieteen kaapuun puettu tarina siitä miten eloton aines virkosi eloon itsekseen sattumalta, kuin Raamatun kertomus jossa Jumala muovasi ihmisen maan tomusta, tai se että Jeesus herätti kuolleen Lasaruksen eloon. Naturalistisessa versiossa eloton herää eloon itsekseen sattumalta ja Raamatun versiossa se tapahtuu Jumalan ansiosta. Vaikka jokin sattuma olisi käytännössä miten mahdoton tahansa, silti ihmiset haluavat pitää siitä kiinni kunhan se vain määritellään tieteelliseksi käsitykseksi.

Todennäköisyyden avulla ilmaistuna: Jos jonkun tapahtuman todennäköisyys on äärimmäisen pieni, silloin on äärimmäisen todennäköistä ettei se ole tapahtunut. Voidaan siis sanoa ilman minkäänlaista epävarmuutta että äärimmäisen todennäköisesti eloton aine ei ole koskaan herännyt eloon itsekseen sattumalta ja äärimmäisen todennäköisesti tyhjästä ei ole sattumalta itsekseen syntynyt maailmankaikkeutta. Tämä todennäköisyyksien ongelma ei tunnu naturalistisesta maailmankuvasta kiinni pitäviä häiritsevän, heille riittää että nuo voisivat teoriassa edes olla mahdollisia. Mutta jos ollaan rehellisiä, eiväthän ne edes teoriassa ole mahdollisia. Kuka sellaisen teorian edes määrittäisi. Oletuksia täytyisi sellaisessa teoriassa olla niin runsaasti että ollaan jo mielikuvituksen maailmassa.

Uskovissa kodeissa ja seurakunnissa ei ole osattu rakentaa nuorten uskoa kohtaamaan tuollaisia maallisia ”todisteita”. Ei olla osattu opettaa naturalismin ylitsepääsemättömistä ongelmista ja niistä todisteista jotka tukevat Raamatun kertomuksia. Ei se ihme että nuori taipuu uskomaan yliopistojen uskomukset kun ne esitetään arvovaltaisten ateistiprofessorien suulla, kenties uskovia lievästi pilkaten. Sellaisesta paineesta selviäminen uskossa pitäytyen vaatii lujaa perustaa.

Esimerkkinä Jeesukseen uskovasta tieteentekijästä käy kuuluisa matemaatikko ja fyysikko Isaac Newton (v1642-1726).

Tässä ote Chistiantoday julkaisusta:

The Faith Behind the Famous: Isaac Newton | Christian History | Christianity Today

Newtonille tieteen maailma ei suinkaan ollut koko elämä. Hän käytti enemmän aikaa teologiaan kuin tieteeseen; Itse asiassa hän kirjoitti noin 1,3 miljoonaa sanaa raamatullisista aiheista. Kuitenkin tämä valtava perintö oli piilossa julkisuudelta kahden vuosisadan ajan, kunnes hänen ei-tieteelliset kirjoituksensa huutokaupattiin vuonna 1936.

Newtonin käsitys Jumalasta tuli pääasiassa Raamatusta, jota hän opiskeli päiviä ja viikkoja kerrallaan. Hän kiinnostui erityisesti ihmeistä ja profetiasta laskemalla Vanhan testamentin kirjojen päivämääriä ja analysoimalla niiden tekstejä löytääkseen niiden kirjoittajan. Profetian tulkintasääntöjen käsikirjoituksessa Newton pani merkille tutkijan ja profetian ekspositorin samanlaiset tavoitteet: yksinkertaisuus ja yhtenäisyys. (Ekspositori tarkoittaa ihmistä joka kuvailee tai selittää jotakin, erityisesti monimutkaisia ajatuksia/ideoita).

Newtonista olen lukenut että hänellä olisi ollut joitakin Raamatun vastaisia käsityksiä esim. kolminaisuudesta. En ole perehtynyt asiaan tarkemmin mutta jos niin olisi, niin vastaava esimerkki Raamatusta löytyy kuningas Salomon kohdalta. Salomon sanottiin olleen ylivertaisen viisas ja kuitenkin hän lankesi kompromisseihin esim. epäjumalien suhteen. Hän jäi ikään kuin oman viisautensa harhauttamaksi. Edes kaikkein viisain ihminen ei siis ole suojassa eksytykseltä. Ihminen helposti hylkää jonkin asian esim Raamatusta jos se ei hänen oman käsityksensä mukaan tunnu järkevältä. Miten monta kertaa itsekin olen kokenut Jumalan johdatusta esim. olla tekemättä jotain asiaa, vaikkei se sinänsä syntiä olisikaan, ja jälkikäteen sitten olen ymmärtänyt että olisi kannattanut uskoa Jumalaa mieluummin kuin omia järkeilyjä. Uskovankin ihmisen järkeilyt siis voivat sotia Jumalan viisautta vastaan, kuten näemme Salomosta ja meistä itsestämmekin.

Sananlaskut 12

15. Typerän tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta neuvoa kuunteleva on viisas.

Toinen esimerkki uskovasta tieteentekijästä on kuuluisa skotlantilainen Fyysikko James Clerk Maxwell (v1831-1879) joka kehitti sähköisten ja magneettisten kenttien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta kuvaavat Maxwellin yhtälöt. Lisäksi hän johti kaasumolekyylien nopeuksien jakaumalain, joka on kineettisen kaasuteorian perusta.

Erään yksityishenkilön (eläkkeelle jäänyt matemaatikko) internetsivuilta löysin kuvauksen Maxwellin uskon elämästä: Maxwell’s Faith (gbenthien.net)

Koko elämänsä ajan hän opetteli muistamaan suuren määrän pyhiä kirjoituksia ulkoa. Kahdeksanvuotiaana hän osasi psalmin 119 ulkoa (joka on aika pitkä psalmi, jos lukija ei asiaa tunne). Maxwellin ollessa Cambridgen yliopistossa hän näyttää altistaneen uskomuksensa vakavalle tutkiskelulle. Tämän seurauksena hänen uskonsa kasvoi huomattavasti tänä aikana. Vuonna 1851 ystävälleen Lewis Campbellille lähettämässään kirjeessä hän kirjoitti:

Uskon, Westminsterin pyhien ja heidän edeltäjiensä tavoin että Ihmisen tärkein päämäärä on ylistää Jumalaa ja nauttia hänestä ikuisesti.”

Nämä hyvin kuuluisat ja selvästi äärimmäisen älykkäät ihmisetkään eivät oman ymmärryksensä voimin kuitenkaan kyenneet tulemaan uskoon Herraan Jeesukseen. Heillekin se annettiin Jumalan lahjana. He etsivät Jumalan tahtoa ja kasvoja Raamatun kirjoituksista rukouksessa. Maxwellista sanotaan että hän altisti uskomuksensa vakavalle tutkiskelulle. Näin meidänkin tulisi tehdä. Kun me tutkimme Raamatun sanan valossa ja rukouksessa omia uskon käsityksiämme, voimme löytää uskostamme hedelmättömiä oksia, jopa mätiä juuria, tai voimme löytää asioita joita uskon elämästämme puuttuu.

Jumala on viisaudessaan asettanut seurakunnan Kristuksen ruumiiksi ja Kristuksen seurakunnan pääksi.

1 Korinttilaisille 12

27. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään.

Efesolaisille 4

15. vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus.

Raamatussa kuvataan samassa yhteydessä Jumalan aivoittelema perheen sisäinen hengellinen dynamiikka:

1 Korinttilaisille 11

3. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää.

Efesolaisille 5

23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa, seurakunnan, vapahtaja.

Kun meillä on Jumalan viisautta, uskossa saatua, me käsitämme että vaeltamalla Jeesuksen meille viitoittamaa tietä kuljemme iankaikkiseen pelastukseen. Jumalan meille antama viisaus on tarkoitettu todellakin johtamaan meidän askeleitamme kohti iankaikkista pelastusta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu myös lupaa meille että Jumala ei ns. anna meille manuaalia käteen (s.o. Raamattua) ja heitä ulos harhailemaan omin neuvoinemme. Hän sanassaan lupaa neuvoa meitä ja valvoa meitä. Jeesus on hyvä paimen!

Psalmit 32

8. ”Minä opetan sinua”, sanoo Herra, ” ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua.”

Johannes 14

6. Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Jopa seurakunnissa ja uskovien keskuudessa paljon sekaannusta aiheuttaneet armolahjat (tai lähinnä uskovien kirjavat käsitykset niistä) on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi pelastuksen tiellä.

1 korinttilaisille 12

31 Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien.

Raamattu kertoo millaista on Jumalan viisaus kulkiessamme Kristuksessa:

Jaakob 3

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön.

Efesolaisille 5

15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat.

Luukas 7

35. Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki Viisauden lapset.”

1 Korinttilaisille 2

6. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta.

Jumalan siunausta ja armoa sinulle ja perheellesi

Antti

Ps. Jos sinä tai tuttusi olette skeptikkoja uskon asioiden suhteen, tässä video joka käsittelee aihetta kertoen mm. miksi eräs maailman johtavista ateisteista lopulta hylkäsi ateismin. Ep. 3 | Evidence of Miracles for Skeptics – YouTube

Pps. Huomaa että ihminen voi kyllä tietoa ja logiikkaa yhdistämällä ymmärtää naturalismin ja ateismin vakavat ongelmat ja tulla ymmärrykseen luojasta (tai ymmärrykseen luojan välttämättömyydestä maailman selityksenä). Usko Jeesukseen on kuitenkin lahja Jumalalta, sitä ei voi omin avuin saavuttaa.

Taivaallinen tuli

LUUK12:49

Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!

ILM13:11-14

 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

ON OLEMASSA TULTA JA TULTA…OIKEAA TAIVAALLISTA TULTA JA VIHOLLISEN TULTA JOKA ON NAAMIOITU NÄYTTÄMÄÄN TAIVAALLISELTA TULELTA…MITEN EROTTAA NÄMÄ TOISISTAAN? ON TÄRKEÄÄ KATSOA MITÄ NÄMÄ TULET SAAVAT AIKAAN…MINKÄLAISTA HEDELMÄÄ JA VAIKUTUSTA NÄMÄ TULET TUOTTAVAT…ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ ON OIKEAA TULTA, MUTTA MYÖS VÄÄRÄÄ…ON OIKEAA VILJAA, MUTTA MYÖS LUSTETTA OIKEAN VILJAN SEASSA…ON OIKEA JEESUS, MUTTA MYÖS VÄÄRÄ…

2KOR11:1-4

Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

ELI ON TÄRKEÄÄ TARKATA MITÄ TULI SAA AIKAAN…HYVÄÄ VAIKO PAHAA…ELI KATSOTAAN RAAMATUSTA ERI ASIOITA MITÄ OIKEA TULI JA VASTAAVASTI VÄÄRÄ TULI SAAVAT AIKAAN…

KASVU…

JOH3:26-30

Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä”.
27 Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

1KOR5:1-2

 Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
2 Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?

OIKEA TAIVAALLINEN TULI SAA AIKAAN SEN ETTÄ IHMISESTÄ TULEE AINA VAAN PIENEMPI KUN JEESUSTA SEURAA, VÄÄRENNÖS SEN SIJAAN SAA AIKAAN IHMISESSÄ VÄÄRÄNLAISTA PAISUMISTA AIKAAN…

PUHTAUS…

MAL3:2-3

 Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.
3 Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

JOH15:1-5

 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

TIIT1:15-16

Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

ILM22:10-12

Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.
11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

KUN SAAMME OMISTAA OIKEAN TAIVAALLISEN TULEN, SE SAA MEISSÄ AIKAAN PUHDISTUSTA…VÄÄRÄ TULI SEN SIJAAN ANTAA IHMISEN OLLA HYVILLÄ MIELIN SAASTAISUUDESSA, ILMAN OMANTUNNON TUSKIA…

HENGEN HEDELMÄ…

GAL5:13-25

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

OIKEA TAIVAALLINEN TULI SAA AIKAAN MEISSÄ HENGEN HEDELMÄÄ…VÄÄRÄ TULI SEN SIJAAN RUOKKII KAIKKINAISTA LIHALLISUUTTA JA PAHUUTTA JOTA IHMISESSÄ LUONNOSTAAN ON…

IHMEET…

LUUK10:17-20

 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”.
18 Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

APT8:5-23

 Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
6 Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
7 Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.
8 Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi'”.
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.
13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi.
14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.
15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa
19 ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”.
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.”

MATT7:21-23

 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

OIKEAN TULEN VAIKUTUKSESTA IHMEET EIVÄT OLE VÄÄRÄLLÄ TAVALLA PÄÄOSASSA…PÄÄOSASSA ON SIELUN PELASTUS IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…VÄÄRÄN TULEN VAIKUTUKSESSA IHMEET JA MERKIT OVAT PÄÄOSASSA…VÄÄRÄN TULEN KANTAJAT HALUAVAT OLLA ”JOTAKIN”…ANTAKAA MINULLEKKIN SE VALTA, ETTÄ KENEN PÄÄLLE MINÄ KÄTENI PANEN, SE SAA PYHÄN HENGEN! OLIPAS RÖYHKEÄÄ MENOA! VÄÄRÄN TULEN KANTAJAT HALUAVAT MESTAROIDA JA OLLA SUURIA IHMISTEN EDESSÄ! HE HALUAVAT OLLA IKÄÄNKUIN PARRASVALOISSA…

JEESUS KRISTUS…

JOH16:12-15

Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

ILM2:19-20

 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

2KOR10:12-18

Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä.
13 Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti.
14 Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti.
15 Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi,
16 että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin-tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla.
17 Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra.
18 Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

OIKEAN TULEN VAIKUTUKSESTA HERRA JEESUS KRISTUS TULEE KIRKASTETUKSI! HERRA JEESUS ON KAIKEN KESKIPISTE! VÄÄRÄN TULEN VAIKUTUKSESTA IHMISTÄ RUVETAAN KOROTTAMAAN JA SUOSITTELEMAAN…

SYNTI…

1TIM1:15

Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

LUUK5:8

Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: ”Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen”.

SANANL3:20

 Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

OIKEA TULI VAIKUTTAA IHMISESSÄ AITOA SYNNINTUNTOA…VÄÄRÄ TULI TAASSEN TEKEE IHMISESTÄ OMASTA MIELESTÄÄN SYNNITTÖMÄN…

NÖYRYYS…

PS22:26

 Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.

JES29:17-21

Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.
18 Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.
19 Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.
20 Sillä väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,
21 ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka oikeutta puolustaa portissa, ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.

PS73:2-9

 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.

ROOM11:17-22

 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
19 Sinä kaiketi sanonet: ”Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin”.
20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

OIKEA TAIVAALLINEN TULI SAA MEISSÄ AIKAAN AITOA NÖYRYYTTÄ…EI NÖYRISTELYÄ, VAAN AITOA SYDÄMEN NÖYRYYTTÄ JUMALAN EDESSÄ…VÄÄRÄ TULI TAASSEN RUOKKII IHMISEN YLPEYTTÄ…IHMINEN PAISUU KUIN PULLATAIKINA JA ON VAARASSA ”RÄJÄHTÄÄ”…

ELÄMÄ…

KOL3:1-17

 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.
11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

OIKEA TULI SAA AIKAAN USKOVASSA MIELENKIINNON TAIVAALLISIIN ASIOIHIN JA PÄÄMÄÄRIIN…VÄÄRÄ TULI SAA IHMISEN RAKASTUMAAN ENTISTÄ ENEMMÄN TÄHÄN KATOAVAAN MAAILMAAN JA SEN HIMOIHIN…

ETTÄ LOPPU YHTEENVETONA VOIDAAN TODETA ETTÄ OIKEAN TULEN OMISTAMINEN ON ELINEHTO…ILMAN OIKEAA TAIVAALLISTA TULTA, PYHÄÄ HENKEÄ, ME EMME PÄRJÄÄ…VÄÄRÄ , VOIDAANKO SANOA SIELULLINEN TULI EI VAIKUTA OIKEASTI TAIVAALLISIA ASIOITA…EI VAIKUTA PYHITYSTÄ, PUHDISTUSTA, NÖYRYYTTÄ, RAKKAUTTA JEESUKSEEN YMS…VAAN SE VÄÄRÄ TULI AINOASTAAN RUOKKII IHMISEN LIHALLISUUTTA JA AISTILLISUUTTA JA KOROTTAA IHMISTÄ MONIN TAVOIN EIKÄ KRISTUSTA…SE JÄTTÄÄ IHMISEN LIHAN IKÄÄNKUIN ELOON…AITO TULI SEN SIJAAN VIE MEIDÄN LIHAN, VANHAN AADAMIN KUOLEMAN PAIKALLE…IHMINEN PIENENEE OIKEALLA TAVALLA JA KRISTUKSEN MUOTO SAA USKOVASSA TILAA…JA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ KYLLÄ VÄÄRÄ TULI SAA AIKAAN IHMEITÄ…MUTTA SE JÄTTÄÄ SISÄLLISEN IHMISEN KÄSITTELEMÄTTÄ…SE EI PUUTU IHMISEN SYNTIIN…SE EI KOROTA OIKEALLA TAVALLA JEESUSTA KRISTUSTA VAAN IHMISIÄ…SUPERAPOSTOLEJA, SUPERVOIDELTUJA JOTA IHMISET PALVOVAT…IHMISISTÄ TULEE SUURIA, IKÄÄNKUIN KUNINKAITA NIINKUIN PAAVALIKIN HIUKAN KORINTTOLAISIA ”PIIKITTELI” HYVÄLLÄ TAVALLA…PAAVALI YRITTI HEITÄ HIUKAN HERÄTELLÄ! ETTÄ ETTE TE MITÄÄN KUNINKAITA OLE! KUNPA OLISITTE! PALATKAA MAAN PINNALLE! NYT JOS KOSKAAN ON TÄRKEÄÄ VAELTAA LÄHELLÄ HERRAA, OIKEAN PYHÄN HENGEN TULEN VAIKUTUKSESSA…VAELTAA NÖYRYYDESSÄ JA HERRAN PELOSSA JA RAITTIINA ENNENKAIKKEA HENGELLISESSÄ MIELESSÄ! ELÄMME PAHAA AIKAA MONIN TAVOIN…VALVOTAAN JA RUKOILLAAN EDELLEEN, JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, ARMOSTA ,AAMEN…

1KOR4:1-14

 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
8 Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!
9 Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten,
10 me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja.
11 Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina,
12 me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme;
13 meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti.
14 En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niinkuin rakkaita lapsiani neuvoen.

FIL2:1-16

Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

Kristuksen rakkaus ja toivo meissä

(Raamattu Kansalle käännös).

Häissä usein kuulee luettavan tämän Paavalin korinttolaiskirjeen luvun:

1 Kor 13

1 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 2 Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. 3 Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.

4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, 5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 6 ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. 7 Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

8 Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 9 Tietämisemme on näet vajavaista , ja profetoimisemme on vajavaista, 10 mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista.

11 Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. 12 Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti.

13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Tuon voi kuulija tietysti ymmärtää liittyvän aviopuolisoiden väliseen rakkauteenkin, mutta käsitän että siinä puhutaan Jumalan rakkaudesta meissä.

1 Johannes 4:8

Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

1 Johannes 4:16

Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

1 Johannes 2:5

Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä.

Korinttolaiskirjeen mukaan kaikki hengelliset lahjatkin ovat toisarvoisia ilman Jumalan meissä vaikuttamaa rakkautta.

Tuossa kirjeessä listattiin kolme uskovan kannalta keskeistä asiaa: Jeesuksen Usko, Pelastuksen toivo ja Jumalan rakkaus. Raamattu kertoo rakkauden olevan niin tärkeä että jos joku ei rakasta, hän ei tunne Jumalaa. Ja toisaalta, me tiedämme olevamme Jumalassa jos noudatamme hänen sanaansa.

(toisaalla Raamattu sanoo vastaavassa kohdassa: me rakastamme jos pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat).

Raamattu kertoo että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta ja uskossa meillä on Jumalan kanssa rauha. Uskossa meillä on myös Jumalan kirkkauden toivo.

Room 5

1 Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 2 Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. 3 Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista , tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 4 kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. 5 Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

6 Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. 7 Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. 9 Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. 10 Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. 11 Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen.

Jos sinulla ei ole rauhaa sydämessäsi, rukoile taivaan Isää Jeesuksen nimessä antamaan sen sinulle. Jos sinulla ei ole rauhaa lähimmäistesi kanssa, pyri tekemään rauha heidän kanssaan (jos se sinusta riippuu). Tässäkin taistelussa rukous on paras ase.

1 Piet 3

10 Sillä: joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiaan, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. 13 Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? 14 Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, olette autuaita. Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö, 15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. 16 Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja pitäkää itsellänne hyvä omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä vaelluksestanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.

Eräs laivan päällikkö tapasi sanoa myrskyisellä kelillä että ”meri on rypyssä”. Kun luemme viimeaikaisista maailman tapahtumista, ei uutisista paljoa muuta näy ja kuulu kuin kovin ryppyinen (eli myrskyävä) kansojen meri.

Raamatussa on kertomus Jeesuksesta, Pietarista ja myrskyävästä merestä:

Matteus 14

22 Heti tämän jälkeen Jeesus käski opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja menemään edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kun hän lähettäisi kansan luotaan. 23 Päästettyään kansan menemään hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. 24 Mutta vene oli jo monen stadionmitan päässä rannasta, ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen.

25 Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. 26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he pelästyivät ja sanoivat: ”Se on aave”, ja huusivat pelosta. 27 Mutta heti Jeesus sanoi heille: ”Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen, älkää pelätkö.” 28 Pietari vastasi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.” 29 Hän sanoi: ”Tule!” Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. 30 Mutta kun hän näki tuulen voiman, hän pelästyi ja alkoi vajota. Silloin hän huusi: ”Herra, pelasta minut!” 31 Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?”

32 Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. 33 Ne, jotka olivat veneessä, kumartaen heittäytyivät hänen eteensä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika.”

Pietari ei lähtenyt omin voimin Jeesusta vastaan. Hän astui ulos veneestä vasta kun Jeesus pyysi häntä niin tekemään. Alkuun kaikki meni hyvin mutta kun Pietari näki tuulen voiman, hän pelästyi ja alkoi vajota. Hän pelästyi siis ympäröivän myrskyn voimaa enemmän kuin luotti Jeesukseen vaikka Jeesus oli siinä näköpiirissä. Jeesus moitti häntä siksi epäuskoiseksi, olihan hän nimenomaisesti siinä hetkessä valtuuttanut Pietaria kävelemään vettä pitkin. Pietari laittoi siis ns villat että ”jos se olet sinä, niin….”, muttei silti lopulta luottanut siihen että Jeesuksen voima olisi suurempi kuin myrskytuulen.

Pietari siis epäuskossaan tuulen pelästyttämänä alkoi vajota aaltoihin. Siinä epäonnistumisen hetkessään, varmasti suuressa hädässä, hän huusi Jeesusta avuksi ja Jeesus auttoi heti.

Raamattu lupaa meille että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu:

Room 10

8 Mitä se siis sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. 9 Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, 10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.” 12 Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. 13 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

14 Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa!”

16 Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanookin: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?” 17 Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

18 Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Varmasti ovat: ”Heidän äänensä on kantautunut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maailman ääriin asti.”

Me Jeesukseen uskovat olemme kuulleet Kristuksen sanan ja vastaanottaneet sen. Olemme saaneet uskon lahjaksi armosta. Jumala veti meitä puoleensa ja me uskoimme häntä. Uskossa me toivomme sitä mitä emme vielä näe eli iankaikkista pelastusta. Jumala on vuodattanut meidän sydämiimme rakkauden Pyhän Henkensä kautta. Tässä uskossa, tässä toivossa ja tässä rakkaudessa me voimme vastata kaikille jotka kysyvät mihin toivomme perustuu, vaikka sitten myrsky ympärillämme pauhaisi suurella voimalla. Vaikka inhimillisesti tilanne näyttäisi kuinka pelottavalta, Raamatussa meitä rohkaistaan:

Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. (1. Piet 3 14-15)

Pietarin oma ymmärrys myrskyn vaarallisuudesta antoi pelolle sijaa. Pelon takia Pietari alkoi vajota aaltoihin. Raamattu lupaa meille että Jumalan rauha on kaikkea ymmärrystä ylempi. Me voimme valita täytämmekö ajatuksemme maailman lietsomalla pelolla vai Jumalan sanalla, rukouksella, kiitoksella ja ylistyksellä.

Kirje Filippiläisille 4

6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, 7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirje Efesolaisille 5

15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat. 16 Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. 17 Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. 18 Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 19 puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle 20 kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 21 Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa.

Room 15:13
Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.

2 Korinttilaisille 13:13

Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne!

Antti

Pelottomuus

PELOTTOMUUS…

1TIM3:13

Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.

2TIM1:7-8

 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
8 Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa,

SAAVUTTAVAT SUUREN PELOTTOMUUDEN…JUMALA EI OLE ANTANUT MEILLE PELKURUUDEN HENKEÄ…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME SAAMME JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAKSI JA AVUKSI TAIPALEELLE…JA TÄMÄ MAHDOLLISTAA SEN ETTÄ VOIMME SAAVUTTAA SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA, KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ TÄMÄ EI OLE MEISTÄ…VAAN AINOASTAAN SILLOIN KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, VOIMME OLLA OIKEALLA TAVALLA PELOTTOMIA…ELI IHMISEN PITÄÄ TULLA USKOON, JOTTA HÄN SAISI PYHÄN HENGEN, JOKA EI OLE PELKUURUUDEN HENKI VAAN VOIMAN JA RAKKAUDEN JA RAITTIUDEN HENKI…JA TÄMÄ MAHDOLLISTAA SEN ETTÄ USKOVASTA VOI TULLA OIKEALLA TAVALLA YMMÄRRETTYNÄ PELOTON…

LUUK4:1-14

 Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa,
2 ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä.
3 Niin perkele sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi”.
4 Jeesus vastasi hänelle: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’.”
5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat
6 ja sanoi hänelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.
7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”
8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kirjoitettu on: ’Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman’.”
9 Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;
10 sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’,
11 ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’.”
12 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’.”
13 Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi.
14 Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

KUN JEESUS SAI PYHÄN HENGEN, HÄN JOUTUI PERKELEEN KIUSATTAVAKSI 40 PÄIVÄN AJAKSI…MUTTA MITÄ TAPAHTUI? JEESUS PALASI HENGEN VOIMASSA GALILEAAN…KUN ME TULEMME USKOON, SAAMME PYHÄN HENGEN…MUTTA SIITÄ VASTA ALKAA USKON VAELLUS…SEN JÄLKEEN TULEE VAELTAA HENGESSÄ…JA SEN HENGESSÄ VAELTAMISEN SEURAUKSENA ME VOIMME SAAVUTTAA SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA, KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…NE JOTKA OVAT HYVIN PALVELLEET, SAAVUTTAVAT SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA…ELI EI RIITÄ ETTÄ TULEE USKOON JA JÄÄ NS LAAKEREILLA LEPÄÄMÄÄN…ON TÄRKEÄÄ USKON TULON JÄLKEEN VAELTAA HENGEN VOIMASSA JA PALVELLA HYVIN HERRAA…SILLOIN USKOVASTA RUPEAA ENEMPI JA ENEMPI TULEMAAN OIKEALLA TAVALLA KÄSITETTYNÄ AINA VAAN PELOTTOMAMPI…

GAL5:24-25

 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

ROOM8:9-14

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME USKOONTULON JÄLKEEN RUPEAMME VAELTAMAAN HENGESSÄ…JA PALVELEMAAN HYVIN HERRAA JEESUSTA…SILLOIN MEISTÄ RUPEAA KUORIUTUMAAN AINA VAAN PELOTTOMIA…

SAK10LUKU

Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
2 Sillä kotijumalat puhuvat tyhjiä, ja tietäjät näkevät petosnäkyjä, puhuvat valheunia, lohduttelevat turhilla. Sentähden he saavat lähteä matkaan kuin lammaslauma ja kärsivät vaivaa, kun ei ole paimenta.
3 Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen; sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa, Juudan heimosta, ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa.
4 Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki.
5 Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat.
6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa.
7 Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa.
8 Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen.
9 Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.
10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa.
11 Hän käy ahdistuksen meren lävitse, hän lyö meren aaltoja, ja kaikki Niilivirran syvyydet kuivuvat, Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois.
12 Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa, ja hänen nimensä on heidän kerskauksensa, sanoo Herra.

HE SOTIVAT, SILLÄ HERRA ON HEIDÄN KANSSANSA…MUTTA HEIDÄT MINÄ TEEN VÄKEVIKSI HERRASSA, JA HÄNEN NIMENSÄ ON HEIDÄN KERSKAUKSENSA…

HEBR11:32-34

Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.

TULIVAT VÄKEVIKSI SODASSA…KUN ME TULEMME USKOON, ME SAAMME PYHÄN HENGEN JOKA EI OLE PELKURUUDEN HENKI… JA KUN RUPEAMME VAELTAMAAN HENGESSÄ, HERRA RUPEAA MEITÄ KÄYTTÄMÄÄN PALVELUKSEENSA JA HERRAN SOTIIN…JA SE RUPEAA MEISSÄ SAAMAAN AIKAAN HENGELLISTÄ VÄKEVYYTTÄ JA PELOTTOMUUTTA…MUTTA SE EI OLE IKINÄ MEISTÄ…SE ON JUMALAN PYHÄN HENGEN VAIKUTUSTA KUN VAELLAMME HERRAN TAHDOSSA…

2KOR7:5

 Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa.

EI LIHAMME SAANUT MITÄÄN RAUHAA…OLIMME KAIKIN TAVOIN AHDISTETUT, SISÄLTÄPÄIN PELKOA…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ ME TUNNEMME INHIMMILLISELLÄ TASOLLA MONASTI PELKOA…SE ON LUONNOLLISTA…MUTTA SITTEN KUN OLEMME PELOTTOMIA USKOSSA, JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, SE ON YLILUONNOLLISTA…SE EI OLE MEISTÄ VAAN JUMALAN PYHÄSTÄ HENGESTÄ…JA TÄMÄ PELOTTOMUUS VOI LISÄÄNTYÄ JA PELKO KADOTA AINA VAAN ENEMPI KUN ME HERRASSA VAELLAMME JA HÄNTÄ HYVIN PALVELEMME…

1JOH4:16-18

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

MIÄ ENEMPI SAAMME VAELTAA HERRAN TAHDOSSA, SITÄ ENEMPI PELKO KATOAA…JA VOIMME SAAVUTTAA SUUREN PELOTTOMUUDEN HERRASSA…

TUOM6:1-16

Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.
2 Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat.
3 Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa.
4 He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja.
5 Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään.
6 Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden; ja israelilaiset huusivat Herraa.
7 Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden,
8 lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä;
9 minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä; minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa.
10 Ja minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni.”
11 Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12 Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13 Niin Gideon vastasi hänelle: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin.”
14 Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”.
15 Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.”
16 Herra sanoi hänelle: ”Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen”.

HERRA OLKOON SINUN KANSSASI, SINÄ SOTAURHO! OI HERRA, MILLÄ MINÄ VAPAUTAN ISRAELIN? MINUN SUKUNIHAN ON HEIKOIN MANASSESSA, JA MINÄ ITSE OLEN KAIKKEIN VÄHÄISIN ISÄNI PERHEESSÄ…JUMALAN NÄKÖKULMASTA GIDEON OLI SOTAURHO, VAIKKA HÄN ITSE PITI ITSEÄNSÄ KAIKKEIN VÄHÄISIMPÄNÄ…TÄSSÄ TULEE TAAS USKON IHMEELLISYYS…SE EI OLE MEISTÄ VAAN JUMALASTA…AINOASTAAN HERRASSA ME VOIMME KOKEA SUURTA PELOTTOMUUTTA…HERRA SANOI HÄNELLE: MINÄ OLEN SINUN KANSSASI, JA SINÄ VOITAT MIDIANILAISET NIINKUIN YHDEN AINOAN MIEHEN!

1KOR1:25-31

 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.

PELOTTOMUUS EI OLE MEISTÄ, VAAN HERRASTA…ON HELPOTTAVAA TIETÄÄ ETTÄ MEIDÄN EI TARVII OLLA OMASSA VOIMASSA PELOTTOMIA JA ROHKEITA…VAAN HERRASSA SAAMME OLLA PELOTTOMIA JA ROHKEITA…MUTTA TÄMÄ EI OLE MITÄÄN TYHMÄN ROHKEUTTA EIKÄ VÄÄRÄNLAISTA UHKAROHKEUTTA, VAAN ROHKEUTTA PELOTTOMASTI TEHDÄ HERRAN TAHTO VAIKKA SE OLISI INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA PELOTTAVAA…

JES54:16-17

 Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen.
17 Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

JA HERRA MEITÄ KUONNUTTAA KÄYTTÖÖNSÄ ERILLAISTEN AHJOJEN JA KOETUSTEN KAUTTA…JOLLOIN ROHKEUS JA PELOTTOMUUS LISÄÄNTYY…SAAMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ JA ROHKEASTI JA PELOTTOMASTI TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, ARMOSTA, AAMEN…

APT4:1-33

Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.
3 Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
4 Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.
5 Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6 niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
14 Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään vastaansanoa,
15 vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa
16 ja sanoivat: ”Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää.
17 Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle.”
18 Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen.
19 Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: ”Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;
20 mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.
21 Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli.
22 Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut.
23 Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet.
24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
32 Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

Katsokaa ja maistakaa kuinka Herra on hyvä

1PIET2:2-3

ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.

PS34:2-8

Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.
3 Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä.
4 Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni.
5 Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.
6 Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa.
7 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.
8 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!

MAISTAKAA JA KATSOKAA KUINKA HERRA ON HYVÄ…AUTUAS SE MIES JOKA HÄNEEN TURVAA…SE MIES JOKA HERRAAN JEESUKSEEN TURVAA ON AUTUAS! YLEN ONNELLINEN…MUTTA ON ENSIN MAISTETTAVA JA KATSOTTAVA ENNENKUIN TÄMÄN VOI KOKEA…

JOH6:27-58

Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.”
28 Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?”
29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”.
30 He sanoivat hänelle: ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?
31 Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: ’Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi’.”
32 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.
33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”
34 Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä leipää”.
35 Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
36 Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko.
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”
41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”;
42 ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: ’Minä olen tullut alas taivaasta’?”
43 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne.
44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
45 Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.
47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.
48 Minä olen elämän leipä.
49 Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.
50 Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.
51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.”
52 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: ”Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?”
53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.
54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.
56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.
57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.
58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.”

MINÄ OLEN SE ELÄVÄ LEIPÄ, JOKA ON TULLUT ALAS TAIVAASTA….JOS JOKU SYÖ TÄTÄ LEIPÄÄ, HÄN ELÄÄ IANKAIKKISESTI…MAISTAKAA JA KATSOKAA KUINKA HERRA ON HYVÄ…IHMINEN SAA KOKEA JUMALAN HYVYYTTÄ…MUTTA ON TÄRKEÄÄ MAISTAA JA KATSOA KUINKA HERRA ON HYVÄ…IHMINEN EI VOI KOKEA TODELLISTA JUMALAN HYVYYTTÄ ELLEI HÄN TULE ENSIN JEESUKSEEN USKOVAKSI…VASTA SILLOIN HÄN VOI KOKEA TODELLISTA JUMALAN HYVYYTTÄ…

TIIT3:3-7

 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

EF2:1-20

 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
11 Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,

ENNEN USKOA ME OLIMME KUOLLEITA HENGELLISESSÄ MIELESSÄ…ENNEN USKOA VAELSIMME LIHAN HIMOISSA JA OLIMME VIHAN LAPSIA…OLIMME RAUHATTOMIA JA ILMAN TOIVOA, KAIKIN TAVOIN KURJIA JA ONNETTOMIA IHMISIÄ, SYNNIN ORJIA JNE…MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN SAIMME TULLA JEESUKSEN OMIKSI, HÄN PUHDISTI MEIDÄT VERELLÄNSÄ PUHTAAKSI JA ANTOI MEILLE RAUHANSA…ME OLEMME SAANEET MAISTAA JA KATSOA KUINKA HERRA ON HYVÄ! MIKÄ PERINTÖ ME OLLAANKAAN SAATU KUN OLEMME SAANEET TULLA JEESUKSEN OMIKSI…

EF1:3-23

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,
12 että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.
13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.
15 Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,
16 en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,
17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

ME EI VARMAAN IKINÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ TÄYSIN YMMÄRRETÄ MITEN IHMEELLINEN ARMO MEITÄ ON KOHDANNUT, MITEN IHMEELLINEN PERINTÖOSA ME SAADAAN KUN OLEMME JEESUKSEN OMIA! ME OLLAAN MAAILMAN ONNEKKAIMPIA IHMISIÄ! KUINKA KIITOLLISIA ME SAAMME OLLA KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN!

KOL3:15-16

 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

HEBR12:28

 Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;

ME SAAMME OLLA NIIN KIITOLLISET HERRALLE ETTÄ HÄN ON ARMOSSAAN MEIDÄT KUTSUNUT LUOKSENSA JA ANTANUT USKON LAHJAN…MIKÄÄN MUU EI VEDÄ VERTOJA TÄLLE, EI MIKÄÄN…MUTTA KUN ME TÄÄLLÄ PAHASSA MAAILMASSA ELÄMME, ERILLAISTEN KIUSAUSTEN JA KOETUKSIEN JA AHDISTUKSIEN KESKELLÄ, MEILLÄ AINA AIKA AJOIN TAHTOO UNOHTUA SE MITEN HERRA ON OLLUT JA ON HYVÄ MEITÄ KOHTAAN…ME SAAMME AINA UUDESTAAN JA UUDESTAAN MAISTAA JA KATSOA KUINKA HERRA ON HYVÄ MEILLE KAIKESSA…JOPA KURITUKSIENKIN KOHDALLA ME VOIMME YMMÄRTÄÄ ETTÄ SE ON JUMALAN RAKKAUTTA JA HYVYYTTÄ…KYLLÄHÄN ME OMIA LAPSIAMMEKIN KURITAMME HEIDÄN PARHAAKSENSA…KUINKA SITTEN JUMALA EI MEITÄ, OMIANSA KURITTAISI IANKAIKKISEKSI PARHAAKSI…

HEBR12:1-13

 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

MUISTETAAN AINA AIKA AJOIN KATSOA JA MAISTAA KUINKA HERRA ON HYVÄ MYÖSKIN USKONKOETUSTEN KOHDALLA…MONESTI ME HUOMAAMME SEN VASTA JÄLKEEN PÄIN JA SAAMME VAIKEISTAKIN KOHDISTA KIITTÄÄ JEESUSTA…EI VÄSYTÄ TAIPALEELLA…ME SAAMME KATSOA JA MAISTAA HERRAN HYVYYTTÄ JUMALAN SANASTA JA SIITÄ MITEN JUMALA ON MEITÄ NÄIHIN PÄIVIIN ASTI JOHDATTANUT JA SUOJELLUT JA VARJELLUT JA KAIKESSA AUTTANUT…JA EDELLEEN AUTTAA JA VARJELEE JA SUOJELEE JA JOHDATTAA KUN VAAN HALUAMME JEESUSTA SEURATA TEOSSA JA TOTUUDESSA…OLLAAN AINA KIITOLLISELLA MIELELLÄ KAIKESTA JUMALAN HYVYYDESTÄ MEITÄ KOHTAAN…HÄNELLÄ ON HYVÄ TAHTO MEITÄ JOKAISTA KOHTAAN JA HÄN PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ LOPPUUN ASTI…ARMOSTA AAMEN…

1TESS5:16-18

 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

KOL4:2

 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

LUUK2:14

 ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!”

Enkelit

MARK1:9-13

 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.
10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.
11 Ja taivaista tuli ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt”.
12 Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.
13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

HEBR1:13-14

Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”?
14 Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?

JA ENKELIT TEKIVÄT HÄNELLE PALVELUSTA…EIVÄTKÖ HE KAIKKI OLE PALVELEVIA HENKIÄ, PALVELUKSEEN LÄHETETTYJÄ NIITÄ VARTEN JOTKA SAAVAT AUTUUDEN PERIÄ…JUMALAN ENKELIT OVAT LÄHETETTYJÄ JEESUKSEEN USKOVIA VARTEN…MUTTA ON TÄRKEÄÄ ETTÄ NÄITÄ PALVELEVIA HENKIÄ, ENKELEITÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA PALVOA…

KOL2:18-19

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

ILM19:10

Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: ”Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki.”

JOTKUT ON MIELTYNEET ENKELIEN PALVELEMISEEN…VARO ETTET SITÄ TEE, MINÄ OLEN SINUN JA SINUN VELJIESI KANSSAPALVELIJA, NIIDEN JOILLA ON JEESUKSEN TODISTUS, KUMARRA JA RUKOILE JUMALAA…EPÄTERVEESSÄ KARISMAATTISUUDESSA SAATETAAN LIIKAA KESKITTYÄ IKÄÄNKUIN YLILUONNOLLISEEN…ENKELEITÄ SAATETAAN PALVELLA JA RUKOILLA…JA ESIM KATOLLISUUDESSA JA ORTODOKSI USKONNOSSA PALVOTAAN PYHÄINJÄÄNNÖKSIÄ JA KUOLLEITA IHMISIÄ JA ESIM NEITSYT MARIAN PATSASTA YMS…JA SITTEN SAATTAA RUVETA TAPAHTUMAAN ERILLAISIA YLILUONNOLLISIA ASIOITA…LUULLAAN ETTÄ JUMALA TOIMII VAIKKA KYSEESSÄ ON VALKEUDEN KAAPUUN PUETUT RIIVAJA HENGET…

1KOR10:19-21

Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin?
20 Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista.
21 Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.

2KOR11:13-15

 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

JOS JEESUKSEEN USKOVA IHMINEN RUPEAA TOIMIMAAN EPÄRAITTIILLA , RAAMATUN VASTAISELLA TAVALLA, ESIM RUKOILEE JA PALVOO PYHÄINJÄÄNNÖKSIÄ, KUOLLEITA IHMISIÄ, ENKELEITÄ JNE HÄN ON VAARASSA TULLA OSALLISEKSI RIIVAAJISTA…ON TODELLA TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ ENKELIT ON JUMALAN ANTAMIA PALVELEVIA HENKIÄ USKOVIA VARTEN…NIITÄ EI TULE PALVELLA EIKÄ PALVOA…EI RUKOILLA NIITÄ, EIKÄ TIETENKÄÄN PALVOA EIKÄ RUKOILLA PYHÄINJÄÄNNÖKSIÄ, KUOLLEITA IHMISIÄ JNE…ETTÄ ON OLEMASSA MYÖS VALKEUDEN KAAPUUN PUKEUTUNEET VIHOLLISEN ENKELIT JOTKA YRITTÄVÄT USKOVAT KIETOA PAULOIHINSA…JA MYÖS JOTKUT EPÄTERVEESSÄ KARISMAATTISUUDESSA KÄSKYTTÄVÄT ENKELEITÄ! ON TODELLA TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ USKOVILLA EI OLE MITÄÄN VALTAA KÄSKYTTÄÄ SEN ENEMPÄÄ ENKELEITÄ KUIN JUMALAAKAAN …ENKELIT TOIMIVAT HERRAN KÄSKYSTÄ! JOS USKOVA KÄSKYTTÄÄ ENKELEITÄ, HÄN KÄSKYTTÄÄ EPÄSUORASTI JUMALAA! POIS SE! AINOASTAAN HERRALLA ON VALTA ANTAA ENKELEILLE OIKEAT KOMENNOT…

JOB1:6-12

 Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.
7 Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta”.
8 Niin Herra sanoi saatanalle: ”Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa.”
9 Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Suottako Job pelkää Jumalaa?
10 Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata.
11 Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.”
12 Niin Herra sanoi saatanalle: ”Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä”. Ja saatana meni pois Herran edestä.

PS91:10-12

 Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
11 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

1SAM19:9-10

Mutta Herran lähettämä paha henki tuli Sauliin, kun hän istui kotonaan keihäs kädessä ja Daavid soitteli.
10 Niin Saul koetti keihästää Daavidin seinään; mutta hän väisti Saulia, ja tämä iski keihään seinään. Daavid pakeni ja pelastui sinä yönä.

1KUN22:20-23

 Ja Herra sanoi: ’Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?’ Mikä vastasi niin, mikä näin.
21 Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: ’Minä viekoittelen hänet’. Herra kysyi häneltä: ’Miten?’
22 Hän vastasi: ’Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun’. Silloin Herra sanoi: ’Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin’.
23 Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden.”

HÄN ANTAA ENKELEILLEEN SINUSTA KÄSKYN VARJELLA SINUA KAIKILLA TEILLÄSI…HERRAN LÄHETTÄMÄ PAHA HENKI TULI SAULIIN…HERRALLA ON AINOASTAAN VALTA KÄSKYTTÄÄ NIIN HYVIÄ , JUMALAN ENKELEITÄ KUIN PAHOJAKIN, LANGENNEITA ENKELEITÄ…HERRA ON KAIKEN YLÄPUOLELLA! HÄNEN MÄÄRÄYSVALLAN ALLA ON KAIKKI! JA VOIDAAN AJATELLA ETTÄ ENKELEILLÄ ON JUMALAN VALTUUTUS JA VOIMA TOIMIA SILLÄ TAVALLA KUIN HERRA ON TEHTÄVÄKSI ANTANUT…JA JOPA LANGENNEET ENKELIT TOIMIVAT IKÄÄNKUIN JUMALAN VOIKO SANOA LIKAISEN TYÖN TEKIJÖINÄ…MUTTA ON TOSIAAN TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ MEILLÄ EI OLE MITÄÄN MANDAATTIA KÄSKYTTÄÄ EIKÄ MÄÄRÄILLÄ ENKELEITÄ…MUTTA KUN ME RUKOILLAAN, JUMALA TOIMII…JA HÄN MONESTI TOIMII ENKELEIDEN VÄLITYKSILLÄ…HÄN LAITTAA ENKELIT ERILLAISIIN TEHTÄVIIN…

DAN10LUKU

Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan, ja hän käsitti näyn.
2 Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät.
3 Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.
4 Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla.
5 Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.
6 Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina.
7 Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät.
8 Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään.
9 Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten.
10 Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varaan.
11 Ja hän sanoi minulle: ”Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi”. Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten.
12 Ja hän sanoi minulle: ”Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut.
13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.
14 Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä.”
15 Ja hänen näitä minulle puhuessansa minä käänsin kasvoni maahan päin ja olin ääneti.
16 Ja katso, olento, ihmislasten muotoinen, kosketti minun huuliani; silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle: ”Herrani, nähdessäni näyn valtasi minut tuska, ja minulta meni kaikki voima.
17 Ja kuinka voi herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista, kuin minun herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkeäkään.”
18 Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua.
19 Ja hän sanoi: ”Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu!” Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: ”Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut”.
20 Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.
21 Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

DAN9:19-23

Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut.”
20 Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta.
21 Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana.
22 Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi: ”Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen.
23 Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.

JA SINUN SANOJESI TÄHDEN MINÄ OLEN TULLUT…KUN SINÄ ALOIT RUKOILLA, LÄHTI LIIKKEELLE SANA…KUN USKOVAISET RUKOILEE, ENKELIT TOIMII…HERRA ANTAA ENKELEILLEEN PARHAAKSI NÄKEMÄNSÄ KÄSKYT…USKOVAN EI PIDÄ IKINÄ PALVOA EIKÄ KÄSKYTTÄÄ ENKELITÄ, VAAN RUKOILLA HERRAA JEESUSTA NIIN ENKELITKIN TOIMII…

PS34:2-7

Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.
3 Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä.
4 Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni.
5 Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.
6 Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa.
7 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.

HERRA ON ANTANUT USKOVILLE ENKELIVARTIOT…HERRAN SALLIMATTA EI TAPAHDU MITÄÄN…ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ HERRA ON AINA KAIKEN YLÄPUOLELLA…VAIKKA VIHOLLINEN YRITTÄISI KUINKA PALJON PELOTELLA, ME OLEMME AINA VOITTAJAN PUOLELLA KUN HERRASSA JEESUKSESSA KIINNI RIIPUMME…

2KUN6:8-17

Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa kanssa ja sanoi: ”Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin”.
9 Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan: ”Varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne”.
10 Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti.
11 Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille: ”Ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta?”
12 Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi: ”Ei niin, herrani, kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi”.
13 Hän sanoi: ”Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni”. Ja hänelle ilmoitettiin: ”Katso, hän on Dootanissa”.
14 Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin.
15 Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä me nyt teemme?”
16 Hän sanoi: ”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa”.
17 Ja Elisa rukoili ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi”. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä.

HERRA AVAA HÄNEN SILMÄNSÄ, ETTÄ HÄN NÄKISI…MEKIN TARVITSEMME JOSKUS IKÄÄNKUIN HENGEN SILMIEN AVAUTUMISTA, JOTTA ME YMMÄRTÄISIMME ETTÄ MEILLÄ EI OLE MITÄÄN HÄTÄÄ KUN HERRASSA KIINNI RIIPUMME…ÄLÄ PELKÄÄ, SILLÄ NIITÄ JOTKA OVAT MEIDÄN KANSSAMME, ON ENEMMÄN KUIN NIITÄ JOTKA OVAT HEIDÄN KANSSANSA…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRALLA ON YLIVOIMA ENKELIJOUKKOJENKIN SUHTEEN, VAIKKA OSA ENKELEISTÄ LANKESIKIN JUMALAN TAHDOSTA POIS…

2PIET2:4

 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

EF6:12

 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

OSA ENKELEISTÄ ON LANGENNUT POIS JUMALAN TAHDOSTA…OSA ON JO VANGITTU, JA OSA SAA VIELÄ OLLA VAPAALLA JALALLA…VIHOLLINEN YRITTÄÄ MONASTI LANGENNEITTEN ENKELIEN KAUTTA EKSYTTÄÄ IHMISIÄ POIS JUMALAN TAHDOSTA JA ESTÄÄ ETTÄ IHMINEN EI IKINÄ EDES PÄÄSISI TAKAISIN JUMALAN YHTEYTEEN…VIHOLLISEN JOUKOT PUKEUTUU MONASTI VALKEUDEN KAAPUIHIN…ON ESIM JOOGAA, ERI ITÄMAISIA OPPEJA YMS JOIDEN KAUTTA IHMISELLE TARJOTAAN ”RAKKAUDEN” KOKEMISTA…ON PALJON HYVÄLTÄ TUNTUVIA TUNTEITA JOTKA OVATKIN PETOSTA…VOI OLLA PALJON ERILLAISIA IHMEITÄ, MM SE ETTÄ NEITSYT MARIAN PATSAS ITKEE VERTA, JOPA ERILLAISIA YLILUONNOLLISIA ASIOITA ESIM KIELILLÄPUHUMISTA, JOPA RUUMIIN PARANTUMISTA ILMAN ETTÄ ASIALLA ON HERRA JEESUS KRISTUS…VIHOLLISEN ENKELIT OVATKIN TAUSTALLA EKSYTTÄMÄSSÄ…MIKÄ LÄÄKKEEKSI? JUMALAN SANA…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ YLILUONNOLLISILTA NÄYTTÄVÄT IHMEET JA MAHTAVAT TUNTEET EIVÄT MILLÄÄN MUOTOA TODISTA ETTÄ ASIA ON JUMALASTA…

HEBR4LUKU

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle.
2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.
3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: ”Ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni'”, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti.
4 Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: ”Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa”;
5 ja tässä taas: ”He eivät pääse minun lepooni”.
6 Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden,
7 niin hän taas määrää päivän, ”tämän päivän”, sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne”.
8 Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä.
9 Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva.
10 Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.
11 Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä.
12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.
14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

SILLÄ ME PÄÄSEMME LEPOON, ME JOTKA TULIMME USKOON! VIHOLLINEN TARJOAA VAIKKA MINKÄLAISTA TUNNETTA JA IHMETTÄ KUNHAN IHMINEN EI VAAN TULE USKOON! KUNHAN IHMINEN EI VAAN TEE PARANNUSTA JA LÄHDE JEESUSTA SEURAAMAAN KUNNIASSA JA HÄPEÄSSÄ…VIHOLLISEN EKSYTYKSIIN ON OIVA LÄÄKE! JUMALAN SANA JOKA EROTTAA SIELUN JA HENGEN! VIHOLLINEN YRITTÄÄ EKSYTTÄÄ IHMISEN TARJOAMALLA HÄNELLE HYVIÄ FIILIKSIÄ JA OLOJA JA IHMEITÄ ILMAN UUDESTISYNTYMISTÄ! ILMAN USKOA JEESUKSEEN, ILMAN LAPSIOIKEUTTA! MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN ME SAARNAAMME KRISTUSTA JA JUMALAN SANAA PYHÄN HENGEN VOIMASSA, IHMINEN VOI TULLA TÄMÄN SEURAUKSENA USKOON JOS HALUAA OLLA JUMALALLE KUULIAINEN…

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

ROOM10:8-17

Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”.
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?”
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

JUMALAN SANAN SAARNA ON OIVA LÄÄKE SIELULLISUUTTA JA VÄÄRIÄ IHMEITÄ VASTAAN…JA YLEENSÄKKIN KAIKKEA VIHOLLISEN EKSYTYS YRITYKSIÄ VASTAAN…MUISTETAAN ETTÄ MEILLÄ ON MYÖS JUMALAN VALTUUTTAMAT TAIVAALLISET SOTAJOUKOT MEIDÄN APUNAMME…JA MUISTETAAN PALJON VILJELLÄ JUMALAN SANAA JOKA EROTTAA HENGEN JA SIELUN JA VOI KUULIJAN PELASTAA…EI VÄSYTÄ HERRAN TYÖSSÄ..HERRA JEESUS MEILLE KAIKESSA VOIMAA ANTAA, ARMOSTA, AAMEN…

ILM3:7-13

Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’

MARK16:17-20

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”
19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Kuoleman paikka

2KOR4:7-18

Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

SILLÄ ME JOTKA ELÄMME, OLEMME ALATI ANNETUT KUOLEMAAN JEESUKSEN TÄHDEN, ETTÄ JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI KUOLEVAISESSA LIHASSAMME NÄKYVIIN…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME JOUDUMME KUOLEMAN PAIKALLE…JUMALA ANTAA MEILLE ERILLAISIA AHDINKOJA JA VAIKEUKSIA JA KOETUKSIA JOTTA JEESUKSEN ELÄMÄ TULISI MEIDÄN ROSOISTEN SAVIASTIOIDEN KAUTTA ILMI…ELI SIIHEN SAVIASTIAAN PITÄÄ TULLA MURTUMAKOHTIA, SÄRÖJÄ, JOTTA SE KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSU PÄÄSISI LEVITTÄMÄÄN TUOKSUJA YMPÄRILLÄ OLEVILLE IHMISILLE…

2KOR2:14-17

 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!
15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:
16 näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?
17 Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.

MITÄ ENEMPI ME JOUDUMME KUOLEMAN PAIKALLE, SITÄ ENEMPI KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSU SAA LEVITÄ MEISTÄ YMPÄRISTÖÖN…SAVIASTIIAN TULEE TULLA SÄRÖJÄ, JOTTA SE SULOINEN VOITEEN TUOKSU VOI LEVITÄ YMPÄRISTÖÖN, KANSSAIHMISTEN KESKELLE…

JOH12:1-3

 Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista.
2 Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan.
3 Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.

JA HUONE TULI TÄYTEEN VOITEEN TUOKSUA! KUN MEIDÄN LIHA JOUTUU KUOLEMAN PAIKALLE, SÄRJETTÄVÄKSI, KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSU SAA LEVITÄ YMPÄRISTÖÖN…TÄMÄ TUOKSU IKÄÄNKUIN OSALTAAN HOUKUTTELEE IHMISIÄ JEESUKSEN TYKÖ, AIVAN KUIN HUNAJA HOUKUTTAA MEHILÄISIÄ…

ROOM2:4-11

 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?
5 Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,
6 hänen, ”joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan”:
7 niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän,
8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.
9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;
10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!
11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.

ETKÄ TIEDÄ ETTÄ JUMALAN HYVYYS VETÄÄ SINUA PARANNUKSEEN…KANSSAIHMISET SAA KOKEA JUMALAN HYVYYTTÄ MYÖS JEESUKSEEN USKOVIEN IHMISTEN KAUTTA…ME SAAMME OLLA JUMALAN ARMOSTA KRISTUKSEN SULOISENA TUOKSUNA KANSSAIHMISILLE…JA JUMALA TÄTÄKIN KAUTTA VETÄÄ IHMISIÄ JEESUKSEN LUOKSE…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME JOUDUMME ALATI KUOLEMAN PAIKALLE JOTTA JEESUKSEN ELÄMÄKIN PÄÄSISI MEIDÄN SAVIASTIOIDEN KAUTTA ESILLE! NISUNJYVÄN, SE ON MEIDÄN VANHAN IHMISEMME TÄYTYY OLLA ALATI KUOLEMAN PAIKALLA…SEN ON KUOLTAVA JOTTA SE VOISI TUODA ELÄMÄÄ…

JOH12:24-25

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: ”Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.

JOS EI NISUNJYVÄ PUTOA MAAHAN JA KUOLE, NIIN SE JÄÄ YKSIN, MUTTA JOS SE KUOLEE, NIIN SE TUOTTAA PALJON HEDELMÄÄ…JEESUKSEN KOHDALLA NISUNJYVÄN KUOLEMA TOI MAAILMALLE ELÄMÄN, KAIKILLE NIILLE JOTKA TULEVAT USKOMAAN JEESUKSEEN…MEIDÄN KOHDALLA ON TÄRKEÄÄ MYÖS KUOLLA TÄLLE MAAILMALLE, LIHAN MIELELLE AINA ENEMPI JA ENEMPI JOTTA JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI MEIDÄN KUOLEVAISESSA LIHASSA NÄKYVIIN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ SUOSTUA JUMALAN TAHTOON JOKA VIE MEIDÄT ALATI KUOLEMAN PAIKALLE…NISUNJYVÄN ON KUOLTAVA…SE EI KUOLE HELPOISSA OLOISSA…SE TÄYTYY LAITTAA MÄRKÄÄN MAAHAN, PIMEYTEEN, JOSSA SEN KUORI MURTUU…MEKÄÄN EI OLLA KUOLEMAN PAIKALLA JOS ELÄMME MAAILMAN MIELEN MUKAAN…JOS ELÄMME OMAN TAHDON EMMEKÄ JUMALAN MIELEN MUKAAN…JOS ELÄT HERRAN TAHDON MUKAAN, ÄLÄ IHMETTELE ETTÄ JOUDUT ALATI ERILLAISIIN KOETUKSIIN JA AHDINKOIHIN…MEIDÄN TULEE OLLA ALATI KUOLEMAN PAIKALLA HERRAN TÄHDEN…ETTÄ JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI KUOLEVAISEN LIHAMME KAUTTA NÄKYVIIN…

1PIET4LUKU

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.
4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.
7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”.
9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta.
10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
18 Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”
19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

MITÄ ENEMPI OLET HERRALLE KUULIAINEN, SITÄ ENEMPI SAATAT JOUTUA KUOLEMAN PAIKALLE…JA SITÄ ENEMPI SAAT TUOKSUA KRISTUKSEN SULOISTA TUNTEMISEN TUOKSUA JOKA HOUKUTTELEE MYÖSKIN KANSSAIHMISIÄ JEESUKSEN LUOKSE…TÄMÄ ON SUURTA JUMALAN ARMOA…KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSUNA OLEMISEEN EI OLE OIKOTEITÄ…TIE JOKA SIIHEN JOHTAA, ON KUOLEMAN PAIKAN TIE…SE TIE JOHTAA MEIDÄT ALATI KUOLEMAAN KRISTUKSEN TÄHDEN…KUOLEMAAN OMILLE SUUNNITELMILLE, OMALLE TAHDOLLE, OMILLE PYYTEILLE JNE…MUTTA TÄTÄ TIETÄ EI OLE PAKKO KULKEA…MUTTA EI SAA MYÖSKÄÄN OLLA NIIN VOIMALLISESTI LEVITTÄMÄSSÄ KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSUA…JA NÄIN MONI KANSSAIHMINEN JÄÄ EHKEN KOKEMATTA SITÄ KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSUA JOKA USKOVAISESTA TULISI TUOKSUA…ETTÄ KYLLÄ TÄMÄ ON TODELLA TÄRKEÄ ASIA…EI VÄSYTÄ KOETTELEMUKSIEN JA AHDINKOJEN KOHDALLA…VAAN MUISTETAAN ETTÄ NE KUULUU OSALTAAN SUUNNITELMAAN JONKA KAUTTA HÄN HALUAA SIUNATA USKOVAA JA USKOVAISEN LÄHIMMÄISIÄ JOTKA EIVÄT VIELÄ OLE USKOSSA…

SANANL11:25

 Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

KUN ME SAAMME OLLA KRISTUKSEN SULOISENA TUOKSUNA MUILLE, ME SAAMME MYÖS OMALTA OSALTAMME SIUNAUKSEN…ME SAAMME OLLA NIITÄ ELÄVÄN VEDEN LÄHTEITÄ JOISTA VIRTAILEE RAIKASTA VETTÄ KANSSAIHMISILLE….JA ME SAAMME ITSEKIN SIITÄ LÄHTEESTÄ JUODA…SAAMME KOKEA ITSEKKIN SIUNAUSTA KUN OLEMME LÄHIMMÄISILLEMME SIUNAUKSEKSI JUMALAN ARMOSTA…

SANAL22:9

Hyvänsuopa saa siunauksen, sillä hän antaa leivästään vaivaiselle.

1PIET3:9

Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.

ETTÄ EI VÄSYTÄ VAIKKA ME JOUDUMME MONASTI KUOLEN PAIKALLE KUN JEESUSTA SEURAAMME…SAAMME MYÖS SEN KAUTTA KOKEA JUMALAN SIUNAUSTA JOTA EMME MUUTEN PÄÄSISI KOKEMAAN…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN…

ROOM8:5-39

 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Synnin palkka

ROOM. 6. LUKU

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

SYNNIN PALKKA ON KUOLEMA…KUN AADAM JA EEVA TEKIVÄT PARATIISISSA JUMALAN TAHDON VASTAISESTI, HE TEKIVÄT SYNTIÄ, JA SEN SEURAUKSENA HE JOUTUIVAT EROON JUMALASTA…ELI SYNNIN PALKKA ON ENNENKAIKKEA EROON JOUTUMISTA JUMALASTA…IHMISEN YHTEYS JUMALAAN KATOAA KUN HÄN TEKEE SYNTIÄ…IHMINEN KUOLEE…HÄN EI ENÄÄN OLE JUMALAN YHTEYDESSÄ…

1KOR15:19-22

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

KUOLEMA ON TULLUT IHMISEN KAUTTA….NIIN ON MYÖS KUOLLEITTEN YLÖSNOUSEMUS TULLUT IHMISEN KAUTTA…JUMALA ON RATKAISSUT TÄMÄN ASIAN ANTAMALLA JEESUKSEN MEIDÄN PUOLESTAMME SYNTIUHRIKSI! HÄN ON KANTANUT KAIKKI SYNNIT JA SYNNIN RANGAISTUKSEN RUUMIISSAAN…

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

1PIET2:21-25

 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22 joka ”ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”,
23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,
24 joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut”.
25 Sillä te olitte ”eksyksissä niinkuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.

JES53

 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

JUMALA ON RATKAISSUT SYNTI JA SIITÄ SEURANNEEN KUOLEMA KYSYMYKSEN ANTAMALLA JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTIUHRIKSI! HERRA JEESUS ON KANTANUT MEIDÄN JOKAISEN SYNTIVELAN!

ROOM3:21-26

Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

SILLÄ KAIKKI OVAT SYNTIÄ TEHNEET! JOKAINEN IHMINEN TARVITSEE JEESUKSEN PELASTAJAKSEEN JOS MIELII PÄÄSTÄ KUOLEMASTA ELÄMÄÄN…JOS MIELII PÄÄSTÄ JUMALAN YHTEYTEEN JA PERIÄ KERRAN TAIVASTEN VALTAKUNNAN…JA SITTEN KUN ME OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI…OLEMME PÄÄSSEET JÄLLEEN JUMALAN YHTEYTEEN…MUTTA ON TÄRKEÄÄ HUOMATA ETTÄ MEISTÄ EI TULE TÄMÄN JÄLKEEN SYNNITTÖMIÄ, VAAN ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ…ELI ME TARVIIMME JEESUKSEN UHRIA ALATI….JA MEIDÄN TULEE VAALIA SUHDETTAMME JUMALAAN JOTA SYNTI YRITTÄÄ HÄIRITÄ…

1JOH1LUKU

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

ELI MEIDÄN TARVII USKOONTULON JÄLKEENKIN VAALIA YHTEYTTÄMME JEESUKSEEN…TEKEMÄLLÄ PARANNUSTA…ME TARVITSEMME PARANNUKSEN TEKOA NIIN KAUAN KUN PÄÄSEMME KERRAN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JA TÄSTÄ ME YMMÄRRÄMME ETTÄ USKOVAKIN VOI TEHDÄ SYNTIÄ…JUMALA HALUAA MEILLE PARASTA…HÄN HALUAA IRROTTAA MEITÄ SYNTI KAHLEISTA JA ANTAA MEILLE PUHTAAN OMANTUNNON…MUTTA SILTI ME ITSE KUKIN HUOMAAMME AIKA AJOIN TEHNEEMME VÄÄRIN…SILLOIN SAAMME TULLA VERILÄHTEELLE JOKA ON AINA AVOINNA…MUTTA SITTEN JOS USKOVA LÄHTEE MENEMÄÄN MAAILMAAN, SYNNIN TEILLE, HÄN HUOMAA ETTÄ SIITÄ EI SIUNAUSTA TULE….JUMALAN ANTAMA RAUHA JÄRKKYY…IHMINEN EI OLE ONNELLINEN KUN HÄN TAITEILEE IKÄÄNKUIN KAHTAALLA, TOINEN JALKA MAAILMASSA, TOINEN JALKA JEESUSTA SEURAAMASSA…

1KUN18:21

 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: ”Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä.” Eikä kansa vastannut hänelle mitään.

ELI JOS USKOVA YRITTÄÄ IKÄÄNKUIN SAADA TÄMÄN MAAILMAN NAUTINNOISTA TYYDYTYSTÄ, HÄN HUOMAA ETTÄ EI OLE ONNELLINEN…HÄNELLÄ VOI OLLA RAUHATON JA LEVOTON OLO…JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ ON OLEMASSA TIETYT LAINALAISUUDET…

SANANL22:8

 Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää.

GAL6:7-9

 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.
9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.

ON OLEMASSA NS KYLVÄMISEN JA NIITTÄMISEN LAKI…USKOVAKAAN EI OLE SEN ULKOPUOLELLA…JOS USKOVA ELÄÄ SYNNISSÄ, HÄN HUOMAA OLEVANSA ONNETON…HÄN KOHTAA MONINAISIA HANKALUUKSIA JOILLA JUMALA YRITTÄÄ HÄNTÄ KÄÄNTÄÄ OIKEALLE TIELLE…

SANANL8:32-33

 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.

SANANL10:17

 Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.

HEBR12:4-14

Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

1KOR11:31-32

 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

ETTÄ KYLLÄ ME ITSEKUKIN KOHDALLAMME HUOMAAMME SAAVAMME KURITUSTA…SE ON JUMALAN RAKKAUTTA OMIANSA KOHTAAN…HERRALLA ON AINOASTAAN HYVÄT PÄÄMÄÄRÄT MEIDÄN KOHDALLAMME, VAIKKA KURITUKSEN KOHDALLA JOUDUMMEKIN MONASTI TUSKAILEMAAN…MUTTA HERRALLA ON KURITUKSEN KAUTTA AINA VAIN HYVÄ PÄÄMÄÄRÄ! SEN KAUTTA SAAMME SITÄ VANHURSKAUDEN RAUHANHEDELMÄÄ JA NÖYRÄÄ MIELTÄ, JA OPIMME IKÄÄNKUIN KARTTAMAAN PAHAA AINA ENEMPI JA ENEMPI…ETTÄ MEILLÄ EI OO IKÄÄNKUIN HÄLLÄ VÄLIÄ ASENNETTA SYNTIÄ KOHTAAN…KUN ME VAELLAMME VIELÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ LIHA RUUMIISSA, ME TARVITSEMME KURITUSTA AIKA AJOIN…MUTTA SE ON JUMALAN HYVYYTTÄ MEITÄ KOHTAAN…KURITUSTEN KAUTTA TULEMME MONASTI LÄHEMMÄKSI HERRAA JA RUPEAMME AINA VAIN ENEMPI ARVOSTAMAAN JUMALAN SANAA, RUKOUSTA, USKOVIEN YHTEYTTÄ JNE…

SANANL19:27

 Jos herkeät, poikani, kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista.

JER5:1-3

 Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa, ja etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan anteeksi Jerusalemille.
2 Mutta vaikka he sanovat: ”Niin totta kuin Herra elää”, he kuitenkin vannovat väärin.
3 Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta? Sinä olet lyönyt heitä, mutta he eivät tunteneet kipua; sinä olet lopen hävittänyt heidät, mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen. He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä.

SANANL23:12-14

Tuo sydämesi kuritettavaksi ja korvasi taidon sanojen ääreen.
13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.
14 Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.

ETTÄ KYLLÄ JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ ON IANKAIKKISUUDESSA…VITSALLA SINÄ HÄNTÄ LYÖT, TUONELASTA HÄNEN SIELUNSA PELASTAT…JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ MEIHIN NÄHDEN ON SE ETTÄ PÄÄSISIMME KERRAN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! SEN TAKIA ME SAAMME OLLA KIITOLLISET JUMALAN KURITUKSESTAKIN VAIKKA SE EI SILLÄ HETKELLÄ HELPOLTA TUNNUKKAAN…MUTTA KAIKEN KESKELLÄ JEESUS ON MEIDÄN KANSSAMME JA PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN…ARMOSTA, AAMEN…

PS73

Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän.
2 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.
10 Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
11 Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?”
12 Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti.
13 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.
15 Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan.
16 Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata,
17 kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
18 Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.
19 Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava.
20 Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät.
21 Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti,
22 silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta.
23 Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni.
24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.
26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.
27 Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.
28 Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.