Kategoria: Yleinen

OLETKO KUULIAINEN

1SAM15:22

 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, SEN JÄLKEEN ALKAA KUULIAISUUDEN TIE…

1PIET1:13-15

 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ALKAA KUULIAISUUDEN TIE…TULKAA TEKIN KAIKESSA VAELLUKSESSANNE PYHIOKSI…KUN ME TULEMME USKOON, ME ALAMME KULKEA KUULIAISUUDEN TIETÄ, PYHITYKSEN TIETÄ…SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN AINA ENEMPI JA ENEMPI EROTTAUTUMISTA HERRALLE, POIS MAAILMAN MENOISTA JNE…MISSÄ KAIKESSA MEIDÄN TULEE OLLA KUULIAISET? MITÄ RAAMATTU KEHOTTAA MEITÄ TEKEMÄÄN USKOONTULTUAMME? LAITAN JOITAIN AJATUKSIA…

PARANNUS…

APT19:18-20

 Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
19 Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.
20 Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

KUN ME TULEMME USKOON, MEILLÄ ON PALJON ASIOITA JOITA ME LAITAMME POIS…JOTKA EIVÄT OLE HERRAN TAHDON MUKAISIA…JOILLAIN IHMISILLÄ SAATTAA OLLA ESIM OKKULTISIA KIRJOJA, EPÄJUMALANKUVIA, HUUMEIDEN KÄYTTÖVÄLINEITÄ, PORNOELOKUVIA YMS JOKA EI OLE HERRAN TAHDON MUKAISTA…KAIKESTA TÄLLAISESTA ON HYVÄ HANKKIUTUA EROON MAHDOLLISIMMAN PIAN USKOONTULON JÄLKEEN…

JEESUKSEN TUNNUSTAMINEN JULKISESTI…

MATT10:32.33

Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
33 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

ROOM10:8-10

 Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TUNNUSTAMME JEESUKSEN HERRAKSI JULKISESTI TOISILLE IHMISILLE…NÄINME SAAMME AINA ENEMMÄN ROHKEUTTA OLLA JEESUKSEN TODISTAJIA, JA SE MYÖS LEIKKAA MEIDÄT TEHOKKAASTI IRTI VÄÄRISTÄ KAVERIPIIREISTÄ YMS…

KASTE

APT2:40-41

 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

APT18:5-8

 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
6 Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: ”Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö.”
7 Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus nimisen jumalaapelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagoogan vieressä.
8 Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.

KUN ME TULEMME USKOON, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ OLEMME KUULIAISET MYÖS TÄSSÄ KASTEASIASSA…TÄMÄKIN ON TODELLA TÄRKEÄ KUULIAISUUDEN ASKEL…JOS JÄTÄMME TÄMÄN ASKELEEN OTTAMATTA, VOI OLLA ETTÄ MEIDÄN USKONELÄMÄMME JUNNAA NS PAIKALLAAN…ON TÄRKEÄÄ OLLA JO NS VÄHÄSSÄ KUULIAINEN…KUINKA JUMALA VOI USKOA SINULLE ENEMMÄN JOS ET OLE TÄSSÄKÄÄN KUULIAINEN?

ANTEEKSIANTAMUS

MATT6:12-15

 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

KOL3:12-13

 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.

TÄTÄ KUULIAISUUDEN LÄKSYÄ JOUDUMME OPETTELEMAAN KOKO USKONELÄMÄMME AJAN…TÄMÄ ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ KOHTA JOSSA MEIDÄN TULEE OLLA KUULIANEN JA OJENTAUTUA JUMALAN TAHDON MUKAAN..HERRA ON SE JOKA ANTAA MEILLE VOIMAA ANTAA ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE…

PARANNUKSEN TEKO KUN LANKEAA

JAAK5:16

 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

1JOH1:5-10

 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

1TIM3:8-10

 Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.

PARANNUKSEN TEKO LANKEEMUKSIEN KOHDALLA ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ KUULIAISUUDEN TEKO JOTA SAAMME LOPPUUN ASTI HARJOITELLA…MUISTETAAN ETTÄ USKO ASUU PUHTAASSA OMASSATUNNOSSA…SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ VAALIMME OMANTUNNON PUHTAUTTA VALKEUDESSA VAELTAMALLA…

LÄHETYSKÄSKY

MARK16:15-16

 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

LÄHETYSKÄSKY ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ KOHTA JOSSA MEIDÄN TULEE OLLA KUULIAISET…ME OLLAAN JOKAINEN JEESUKSEEN USKOVA JEESUKSEN TODISTAJIA…ME SAAMME VIEDÄ TAVALLA JA TOISELLA EVANKELIUMIA ETEENPÄIN…RUKOILEMALLA, KERTOMALLA JEESUKSESTA, LAHJOITTAMALLA EVANKELIUMIN TYÖHÖN JNE…TÄMÄ ON SUURI ETUOIKEUS OLLA KUULIANEN TÄSSÄKIN ASIASSA…ME OLEMME JEESUKSEN KÄSINÄ JA JALKOINA TÄSSÄ MAAILMASSA…

PÄIVITTÄISIÄ VALINTOJA

ROOM13LUKU

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3 Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
4 sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
5 Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.
6 Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten.
7 Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
9 Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.
11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
13 Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

ME JOUDUMME PÄIVITTÄIN TEKEMÄÄN VALINTOJA JOISSA TESTATAAN OLEMMEKO KUULIAISIA JUMALAN TAHDOLLE…TÄMÄKIN ON TODELLA TÄRKEÄ OSAALUE KUULIAISUUDESSA…

KUN HERRA KÄSKEE

1SAM15:22

 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

APT8:26-40

 Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: ”Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio”.
27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
29 Niin Henki sanoi Filippukselle: ”Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja”.
30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: ”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
31 Niin hän sanoi: ”Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ”Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”
34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: ”Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?”
35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ”Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?”
 
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
39 Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.
40 Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.

OLETKO KUULIAINEN KUN HERRA PYYTÄÄ SINUA TEKEMÄÄN JONKIN TEHTÄVÄN…? TÄMÄ MYÖS ON TODELLA TÄRKEÄÄ OJENTAUTUA TÄSSÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN…RAAMATUSSA ON PALJON KUULIAISUUDEN KOHTIA JOISTA TÄSSÄ OLI MUUTAMIA…KUNME OLEMME KUULIAISIA, HERRA VOI USKOA MEILLE ENEMMÄN JA ENEMMÄN VASTUUTA JA TEHTÄVÄÄ YMS…KUN OLEMME KUULIAISIA HERRAN TAHDOLLE, SAAMME KASVAA ENEMPI JA ENEMPI HERRAN JEESUKSEN KUVAAN..SAAMME OLLA HENGESSÄ PALAVIA JNE…MUTTA JOS EMME TAHDO OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN USKOONTULTUAMME,ONSUURI VAARA ETTÄ PENSISTYMME JA PAHIMMOILLAAN JOPA LUOVUMME USKOSTA! OTETAAN VAKAVASTI HERRAN SEURAAMINEN…JA MUISTETAAN ETTÄ HERRA EI VAADI MEILTÄ MAHDOTTOMIA…JOS HÄN JOTAIN HALUAA MEIDÄN TEKEVÄN, HÄN MYÖS VIISAUTTA JA VOIMAA ANTAA TAHTONSA TOTEUTTAMISEEN…ARMOSTA,AAMEN…

JES1:16-20

 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

FIL2:12-16

 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

TIIT3:1-8

 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,
2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

KURITUSTA KUULKAA

SANANL7:32-36

 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.”

SANANL23:12-14

 Tuo sydämesi kuritettavaksi ja korvasi taidon sanojen ääreen.
13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.
14 Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.

JUMALAN ANTAMA KURITUS ON SIUNAUS IHMISELLE..JUMALA EI IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN IHMISTÄ KURITA, VAAN HÄNELLÄ ON HYVÄT TARKOITUKSET…JUMALA KATSOO ENNENKAIKKEA IANKAIKKISUUTEEN..MISSÄ IHMINEN VIETTÄÄ IANKAIKKISUUTENSA..SILLÄ JOS LYÖT HÄNTÄ VITSALLA, SÄÄSTYY HÄN KUOLEMASTA..VITSALLA SINÄ HÄNTÄ LYÖT, TUONELASTA HÄNEN SIELUNSA PELASTAT..MONTA KERTAA KUN IHMINEN ON ETSIKKOAJASSA, JUMALA KURITTAA IHMISTÄ JOTTA TÄMÄ KÄÄNTYISI JEESUKSEN PUOLEEN..

JOB33:14-30

 Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.
15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa,
16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen,
17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä,
18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin.
19 Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina,
20 ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa.
21 Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat.
22 Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolonvaltoja.
23 Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään,
24 niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ’Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen saanut lunastusmaksun’.
25 Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.
26 Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan; niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa.
27 Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ’Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle;
28 hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta’.
29 Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle,
30 palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa.

JER5:1-4

 Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa, ja etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan anteeksi Jerusalemille.
2 Mutta vaikka he sanovat: ”Niin totta kuin Herra elää”, he kuitenkin vannovat väärin.
3 Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta? Sinä olet lyönyt heitä, mutta he eivät tunteneet kipua; sinä olet lopen hävittänyt heidät, mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen. He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä.
4 Silloin minä ajattelin: Sellaisia ovat vain alhaiset; he ovat tyhmiä, sillä he eivät tunne Herran tietä, Jumalansa oikeutta.

KUN JUMALA ANTAA IHMISELLE ETSIKKOAJAN JA KURITTAA TÄTÄ, ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN..JOS IHMINEN PAADUTTAA SYDÄMENSÄ ETSIKKOPÄIVÄNÄNSÄ, KUN JUMALA HÄNTÄ KUTSUU, HÄN ON VAARALLISILLA VESILLÄ..MUTTA JOS IHMINEN OTTAA VAARIN JUMALAN KUTSUSTA JA KURITUKSESTA, HÄN SAA TULLA JEESUKSEN OMAKSI…LOPPUUKO JUMALAN KURITUS KUN ME TULEMME USKOON?

PS73:13-14

 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.

HEBR12:1-11

 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

MINÄ SAAN JOKA AAMU KURITUSTA…MIKÄ ON SE LAPSI JOTA ISÄ EI KURITA..JUMALA KURITTAA MEITÄ LAPSIANSA LOPPUUN SAAKKA…KUNNES PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…MIKSI JUMALA KURITTAA…KURITUS SAA MEISSÄ AIKAA HYVÄÄ JOS SUHTAUDUMME SIIHEN OIKEIN…SE ANTAA VANHURSKAUDEN RAUHAN HEDELMÄN NIILLE, JOTKA SEN KAUTTA OVAT HARJOITETUT…SIIS KURITUS SAA AIKAAN MEISSÄ HYVÄÄ HEDELMÄÄ…

1KOR11:27-32

 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

JOS ME ELÄMME SYNNISSÄ, JUMALA ARMOSSAAN MEITÄ KURITTAA..MUTTA JOS ME TUTKISIMME ITSEÄMME, EI MEITÄ TUOMITTAISI…JOS RUPEAMME ELÄMÄÄN SYNNISSÄ, HERRA ANTAA MEILLE ARMOSSAAN KURITUSTA JOTTA KÄÄNTYISIMME VÄÄRÄLTÄ TIELTÄ POIS…ONKO KAIKKI KURITUS SYNNIN TÄHDEN? NIINKUIN EDELLISESSÄ KOHDASSA LUIMME, JUMALA ANTAA KURITUSTA MYÖS SEN TÄHDEN ETTÄ MEISSÄ KASVAISI VANHURSKAUDEN RAUHANHEDELMÄ..ON HYVÄ ETTÄ ME OIKEALLA TAVALLA TUTKIMME ITSEÄMME JA TUOMME HERRALLE SYNTIMME…JOS OLEMME ITSEPÄISIÄ JONKUN SYNNIN KOHDALLA, HERRA VOI RAKKAUDESSAAN ANTAA KURITUSTA JOTTA TEKISIMME PARANNUSTA SYNNISTÄ…ELI JUMALALLA ON MONINAISET JA HYVÄT TARKOITUSPERÄT KUN HÄN MEITÄ KURITTAA..

SANANL23:13

Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.

SANANL19:27

Jos herkeät, poikani, kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista.

SANANL15:32

Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä.

SANANL13:18

Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!

SANANL12:1

Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa.

SANANL10:17

Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.

SANANL4:1

Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.

JUMALAN KURITUKSELLA ON NIIN MONINAISET TARKOITUSPERÄT…SAATTAA IHMINEN JEESUKSEN OMAKSI, TUOTTAA JEESUKSEN OMALLE VANHURSKAUDEN RAUHANHEDELMÄÄ, PITÄÄ MEITÄ OIKEALLA TIELLÄ JA IRROTTAA SYNTIKAHLEISTA, PITÄÄ MEIDÄT NÖYRINÄ JNE…JUMALAN KURITUS ON KULTAAKIN KALLIIMPAA…OLLAAN KIITOLLISIA SIITÄ ETTÄ HERRA RAKKAUDESSAAN MEITÄ KURITTAA JOTTA PÄÄSISIMME KERRAN VOITTAJINA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…HERRALLA ON AINA HYVÄ TAHTO MEITÄ KOHTAAN KAIKESSA…ARMOSTA,AAMEN…

SANANL3LUKU

 Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni;
2 sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.
3 Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun,
4 niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.
5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.
7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
8 Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.
9 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,
10 niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi.
11 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;
12 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.
13 Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.
14 Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi.
15 Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa.
16 Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.
17 Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni.
18 Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.
19 Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.
20 Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta.
21 Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus,
22 niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi.
23 Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.
24 Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.
25 Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää.
26 Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.
27 Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit.
28 Älä sano lähimmäisellesi: ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan”, kun sinulla kuitenkin on.
29 Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu.
30 Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt.
31 Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;
32 sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava.
33 Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa.
34 Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon.
35 Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä.

HENGELLINEN SOTA

EF6:10-20

 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19 ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
20 jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

KUN ME TULEMME USKOON,JEESUKSEN OMIKSI, HERRA VIE MEIDÄT JOSSAIN VAIHEESSA HENGELLISIIN SOTIIN…USKONELÄMÄN ALKUAIKOINA LUIN KIRJAN JOSSA KIRJOITTAJA OLI SOTIMASSA ITSE NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…HÄN AMPUI SIELLÄ JOUSIPYSSYLLÄ YMS…MUTTA TÄMÄ EI OLE RAAMATUN HENGELLISTÄ SOTAA..HENGELLINEN SOTA EI OLE SELLAISTA ETTÄ OLISIMME ITSE SOTIMASSA NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…TÄMÄ TYÖ KUULUU ENNENKAIKKEA JUMALAN ENKELEILLE…

DAN10LUKU

 Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan, ja hän käsitti näyn.
2 Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät.
3 Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.
4 Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla.
5 Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.
6 Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina.
7 Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät.
8 Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään.
9 Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten.
10 Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varaan.
11 Ja hän sanoi minulle: ”Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi”. Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten.
12 Ja hän sanoi minulle: ”Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut.
13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.
14 Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä.”
15 Ja hänen näitä minulle puhuessansa minä käänsin kasvoni maahan päin ja olin ääneti.
16 Ja katso, olento, ihmislasten muotoinen, kosketti minun huuliani; silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle: ”Herrani, nähdessäni näyn valtasi minut tuska, ja minulta meni kaikki voima.
17 Ja kuinka voi herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista, kuin minun herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkeäkään.”
18 Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua.
19 Ja hän sanoi: ”Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu!” Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: ”Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut”.
20 Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.
21 Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

KUN ME TEEMME JUMALAN TAHTOA, RUKOILEMME, VAELLAMME JUMALAN TAHDOSSA, KERROMME EVANKELIUMIA JNE, ENKELIT OVAT TOIMINNASSA NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…ELI TÄMMÖINEN SOTA JOSSA IHMINEN ITSE ON SOTIMASSA NÄKYMÄTTÖMISSÄ, EI OLE RAAMATUN HENGELLISTÄ SOTAA…ELI OIKEA HENGELLINEN SOTA ON JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ…KUN ME TEEMME JUMALAN TAHTOA, ENKELIT TOIMII JA SOTII NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…ENKELIT ON JUMALAN VALTUUTTAMIA…HEILLE ON JUMALAN VOIMA KÄYTÖSSÄ…

1MOOS19:1-11

 Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
2 Ja hän sanoi: ”Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne.” He sanoivat: ”Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle”.
3 Mutta hän pyysi heitä pyytämällä, ja he poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen taloonsa. Ja hän valmisti heille aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.
4 Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon.
5 Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: ”Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin.”
6 Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä
7 ja sanoi: ”Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin.
8 Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan.”
9 Mutta he vastasivat: ”Mene tiehesi!” Ja he sanoivat: ”Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä.” Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen, Lootin, kimppuun ja kävivät murtamaan ovea.
10 Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven.
11 Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea.

ELI MUISTETAAN ETTÄ SOTA ON HERRAN JA HÄNEN SOTAJOUKKOJENSA…SIIS NÄMÄ SOTAJOUKOT TEKEE MITÄ HERRA KÄSKEE..

1KUN22:20-23

 Ja Herra sanoi: ’Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?’ Mikä vastasi niin, mikä näin.
21 Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: ’Minä viekoittelen hänet’. Herra kysyi häneltä: ’Miten?’
22 Hän vastasi: ’Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun’. Silloin Herra sanoi: ’Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin’.
23 Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden.”

HERRA ON SE JOKA SOTII…IHMISEN TULEE OLLA HERRALLE KUULIAINEN…VAELTAA JUMALAN TAHDOSSA…SILLOIN OLEMME OIKEASSA HERRAN SODASSA…

1SAM17:45-47

 Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.
46 Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala.
47 Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.”

DAAVID USKALSI ROHKEASTI LÄHTEÄ INHIMMILLISESTI YLIVOIMAISELTA NÄYTTÄVÄÄ VIHOLLISTA, GOLJATIA VASTAAN, KOSKA DAAVID TIESI ETTÄ SOTA ON HERRAN JA HERRA OLI DAAVIDIN PUOLELLA…SILLOIN ON HYVÄ MENNÄ KUN HERRA ON MUKANA…

SAK10:5

Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat.

SILLOIN KUN HERRA ON MEIDÄN KANSSAMME, TULEE HENGELLISESSÄ TAISTELUSSA VOITTOJA…HÄPEÄÄN JOUTUVAT HEVOSILLA RATSASTAJAT…HEVOSET KUVAA MONASTI IHMISEN OMAA VOIMAA…JOS IHMINEN MENEE OMASSA VOIMASSA HERRAN SOTIIN, HÄPEÄ ON LOPPUTULOS…

APT19:11-17

 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.
13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa”.
14 Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: ”Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?”
16 Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.
17 Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

ME EI IKINÄ PÄRJÄTÄ HENGELLISESSÄ SODASSA OMILLA VOIMILLA…TAPPIO ON TÄYSIN VARMA…SEN TAKIA ON LOHDULLISTA TIETÄÄ ETTÄ MEIDÄN EI TARVII JEESUKSEN OMINA TAISTELLA OMASSA VOIMASSA JA VIISAUDESSA, VAAN SAAMME ANOA JA PYYTÄÄ HERRALTA VOIMAA JA VIISAUTTA TAISTOIHIN…SILLOIN ME VOIMME KESTÄÄ JA KAIKKI SUORITTETTUAMME PYSYÄ PYSTYSSÄ…JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN TEEMME JUMALAN TAHTOA, ESIM RUKOILEMME JONKUN PUOLESTA TAIKKA KERROMME JOLLEKKIN JEESUKSESTA YMS, NIIN VIHOLLISEN HENKIVALLAT REAGOI…ME SAATETAAN TUNTEA JOS JONKINLAISTA TUNTEMUSTA JA VASTUSTUSTA KUN HERRAN TAHTOA TEEMME…VIHOLLINEN SAATTAA MASENTAA MEITÄ TAIKKA TEHDÄ OLOMME HANKALAKSI JNE, MUTTA KUN OLEMME HERRAN VOIMASSA, VOIMME SUORITTAA JUMALAN ANTAMAT JA JOHTAMAT TEHTÄVÄT VOITTAJINA….SE JOS MIKÄ ON OIKEANLAISTA HENGELLISTÄ SOTAA KUN VAIKEISTA TILANTEISTA JA OLOISTA JA OLOSUHTEISTA HUOLIMATTA TEET USKOLLISESTI JUMALAN TAHTOA…

1KOR4:2

 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.

LUUK12:42-44

 Ja Herra sanoi: ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.

ETTÄ EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKKA OLISI INHIMMILLISESTI KUINKA VAIKEAT OLOSUHTEET, OLOTILAT JNE…SAAMME OLLA TURVALLISINMIELIN KUN SAAMME OLLA MUKANA HERRAN SODISSA…

2KUN6:8-23

 Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa kanssa ja sanoi: ”Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin”.
9 Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan: ”Varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne”.
10 Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti.
11 Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille: ”Ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta?”
12 Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi: ”Ei niin, herrani, kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi”.
13 Hän sanoi: ”Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni”. Ja hänelle ilmoitettiin: ”Katso, hän on Dootanissa”.
14 Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin.
15 Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä me nyt teemme?”
16 Hän sanoi: ”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa”.
17 Ja Elisa rukoili ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi”. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä.
18 Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: ”Sokaise tämä väki”. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.
19 Ja Elisa sanoi heille: ”Ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte.” Ja hän vei heidät Samariaan.
20 Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa: ”Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät”. Silloin Herra avasi heidän silmänsä, ja he näkivät; ja katso: he olivat keskellä Samariaa.
21 Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle: ”Surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät?”
22 Hän sanoi: ”Älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekallasi ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän syödä ja juoda; menkööt sitten takaisin herransa luo.”
23 Niin tämä valmisti heille suuren aterian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään; ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan.

ETTÄ JATKETAAN USKOLLISESTI JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ, TUNTU MILTÄ TUNTU, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI…HERRA MEITÄ JOKAISTA VAHVISTAA…ARMOSTA, AAMEN…

1TESS5:14-25

 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
25 Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.

SANA HERRALTA

JER23:9-32

 Profeettoja vastaan. Minun sydämeni on murtunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juopunut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut, Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä.
10 ”Sillä maa on täynnä avionrikkojia, maa murehtii kirouksen tähden, erämaan laitumet kuivuvat; he rientävät pahuuteen, ja heidän väkevyytensä on väärä meno.
11 Sillä he ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin; omasta huoneestanikin minä olen tavannut heidän pahuutensa, sanoo Herra.
12 Sentähden heidän tiensä on oleva heille kuin liukas polku pimeässä, he suistuvat sillä ja kaatuvat; sillä minä tuotan heille onnettomuuden heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra.
13 Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen: he ennustivat Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin.
14 Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny pois pahuudestansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra.
15 Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan.
16 Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.
17 He hokevat minun halveksijoilleni: ’Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!’ Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: ’Ei teitä kohtaa onnettomuus’.
18 Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?”
19 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.
20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.
21 ”Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat.
22 Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa.
23 Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra; enkö ole Jumala myöskin kaukaa?
24 Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra.
25 Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen: ’Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta’.
26 Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta?
27 Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin tähden?
28 Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra.
29 Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?
30 Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa.
31 Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: ’Se on Herran sana’.
32 Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra.

SE PROFEETTA JOLLA ON UNI, KERTOKOON UNENSA, MUTTA SE JOLLA ON MINUN SANANI, PUHUKOON MINUN SANANI USKOLLISESTI..ME ELETÄÄN LOPUN AIKOJA, JA NYT JOS KOSKAAN ON PALJON TAISTELUA JUMALAN SANAA VASTAAN..TULEE PALJON VÄÄRIÄ PROFEETTOJA JOTKA PUHUVAT JOS JONKUNLAISTA SANAA ”HERRALTA”…SIIS HE ANTAVAT YMMÄRTÄÄ ETTÄ JUMALA ON SANAN TAKANA…TAIKKA UNEN TAIKKA NÄYN TAIKKA PROFETIAN YMS TAKANA…MISTÄ TUNTOMERKEISTÄ ME HUOMATAAN MIKÄ ON HERRAN SANAA? MITEN VOIMME EROTTAA PUHUUKO IHMINEN OMIANSA VAIKO OIKEASTI HERRAN SANAA…ÄSKEISESSÄ RAAMATUN KOHDASSA OLI PALJON HYVIÄ TUNTOMERKKEJÄ…JERUSALEMIN PROFEETOISSA MINÄ OLEN NÄHNYT KAUHISTUKSIA…AVIORIKOSTA JA VALHEESSA VAELTAMISTA..HE VAHVISTAVAT PAHANTEKIJÄN KÄSIÄ..NIIN ETTEI KUKAAN KÄÄNNY POIS PAHUUDESTANSA…ELI ENSIMMÄINEN HYVÄ MERKKI ON TARKATA HIUKAN VIESTINTUOJAN ELÄMÄÄ…MIKÄLI ELÄMÄ ON PAHASTI PIELESSÄ RAAMATUN NÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA, HERÄTTÄÄ SE JO SILLOIN EPÄILYKSEN…NS ÄÄRIKARISMAATTISUUDEN PIIRISSÄ ON PALJON ESIM AVIOEROA JA UUSIIN NAIMISIIN MENOA, RAHANAHNEUTTA, PÖYHKEYTTÄ , YLPEYTTÄ JA JOS JONKINLAISTA ILMISELVÄÄ SYNTIÄ..SILLOIN ON JO SYYTÄ EPÄILLÄ VIESTINTUOJAN SANOMAA..JA TOTTAKAI MUISTAMME ETTÄ KUKAAN USKOVA EI OLE TÄYDELLINEN JA SEITSEMÄSTI VANHURSKAS LANKEAA, MUTTA ON AIVAN ERI ASIA ELÄÄ IKÄÄNKUIN JATKUVASTI ILMEISTEN SYNTIEN ALLA…SITTEN TOSIAAN SANOMA SAATTAA OLLA NIIN NS PUMPULIA ETTEI KUKAAN KÄÄNNY PAHOILTA TEILTÄ POIS..SAATETAAN PUHUA AINOASTAAN TAIVAASTA MUTTA EI HELVETISTÄ MITÄÄN MAININTAA…KESKITYTÄÄN LÄHESTULKOON MELKEIN KOKONAAN VAAN SIIHEN ETTÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ MENISI NS HYVIN..OLISI HYVIÄ FIILIKSIÄ KOKOUKSESSA JA ELÄMÄ OLISI MENESTYNYTTÄ YMS…MUTTA EI SANAA RISTISTÄ, PARANNUKSESTA, PYHITYKSESTÄ, TULEVASTA TUOMIOSTA JNE…MIKSI EI NIISTÄ PUHUTA? LÄHENTÄÄKÖ SANA JONKA IHMINEN ON TUONUT, KUULIJOITA KRISTUKSEEN, JUMALAN TAHTOON?

APT24:24-27

 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”.
26 Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa.
27 Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan; ja kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin.

PELJÄSTYI FEELIKS JA SANOI: MENE TÄLLÄ HAAVAA POIS, MUTTA KUN MINULLE SOPII, KUTSUTAN SINUT TAAS…KUN PUHUMME OIKEASTI SANOMAA HERRALTA, IHMINEN MAHDOLLISESTI JOPA PELÄSTYY…HÄN JOUTUU VALINNAN PAIKALLE…ON TEHTÄVÄ PARANNUS…TAIKKA SITTEN SULKEA IKÄÄNKUIN KORVANSA KUULEMASTA SANAA HERRALTA ETTEI SE VAIVAISI…MUTTA IHMINEN EI VOI TIETÄÄ, KUTSUUKO JUMALA IHMISTÄ ENÄÄN UUDESTAAN, VAI ONKO IHMISEN ETSIKKOAIKA JO PÄÄTTYNYT KUN IHMINEN KIELTÄYTYY KUULEMASTA SANAA HERRALTA…

JER28LUKU

 Sinä vuonna, Sidkian, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan, viidennessä kuussa, sanoi profeetta Hananja, Assurin poika, joka oli kotoisin Gibeonista, minulle Herran temppelissä pappien ja kaiken kansan silmien edessä näin:
2 ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.
3 Vielä kaksi vuotta, ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, otti tästä paikasta ja vei Baabeliin.
4 Ja Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka menivät Baabeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra; sillä minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.”
5 Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja kaiken Herran temppelissä seisovan kansan silmien edessä;
6 profeetta Jeremia sanoi: ”Amen. Niin Herra tehköön. Täyttäköön Herra sinun sanasi, jotka olet ennustanut, ja palauttakoon Herran temppelin astiat ja kaikki pakkosiirtolaiset Baabelista tähän paikkaan.
7 Kuule kuitenkin tämä sana, jonka minä puhun sinun kuultesi ja kaiken kansan kuullen.
8 Ne profeetat, jotka ovat olleet ennen minua ja ennen sinua muinaisuudesta asti, ovat ennustaneet sotaa, onnettomuutta ja ruttoa monia maita ja suuria valtakuntia vastaan.
9 Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa toteutuu, profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt.”
10 Silloin profeetta Hananja otti ikeen profeetta Jeremian kaulasta ja särki sen.
11 Ja Hananja sanoi kaiken kansan silmien edessä: ”Näin sanoo Herra: Näin minä särjen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta, ennenkuin kaksi vuotta on kulunut”. Mutta profeetta Jeremia meni pois.
12 Ja tämä Herran sana tuli Jeremialle, sen jälkeen kuin profeetta Hananja oli särkenyt ikeen profeetta Jeremian kaulasta:
13 ”Mene ja sano Hananjalle: Näin sanoo Herra: Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen.
14 Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: rautaisen ikeen olen minä pannut kaikkien näiden kansojen kaulaan, että ne palvelisivat Nebukadnessaria, Baabelin kuningasta; ja niiden on palveltava häntä. Metsän eläimetkin minä olen antanut hänelle.”
15 Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: ”Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen.
16 Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä toimitan sinut pois maan päältä: tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta.”
17 Ja profeetta Hananja kuoli sinä vuonna, seitsemännessä kuussa.

ELI YKSI HYVÄ MERKKI MYÖS SIITÄ ETTÄ IHMINEN ON TUONUT SANAA HERRALTA, ON SE, ETTÄ ASIA JONKA IHMINEN ON SANONUT, TOTEUTUU…MIKSI TOTEUTUU? KOSKA SE ON OLLUT SANA HERRALTA..

1SAM9:6

 Mutta palvelija sanoi hänelle: ”Katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa pidetty mies; kaikki, mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt sinne; kenties hän ilmaisee meille jotakin matkasta, jolla olemme.”

ELI JOS IHMISELLÄ ON SANA HERRALTA, SE TOTEUTUU…JA SE SANA HERRALTA TEKEE SEN MITÄ VARTEN SE ON LÄHETETTY…ETTÄ JUMALA EI IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN ANNA SANAA…

JER1:12

 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”.

JES55:10-11

 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

KUN JUMALA ANTAA SANAN, SE TOTEUTUU…JUMALA EI IKÄÄNKUIN LÄMPIMIKSEEN ANNA SANAA, VAAN SILLÄ ON JOKU TARKOITUSPERÄ…JUMALA VALVOO ETTÄ RAAMATUN PROFETIAT TOTEUTUU VIIMEISTÄ PIIRTOA MYÖTEN…JA JOS JUMALA ON ANTANUT SINULLE PROFETIAN SANAN, HÄN MYÖS SEN TOTEUTTAA…JOS SE ON SANA HERRALTA…ELI ON TODELLA TÄRKEÄÄ TUODA SITÄ MITÄ HERRA ANTAA…JA OBN HYVÄ ETTEI IHMISET HIRVEÄSTI TARINOISI IKÄÄNKUIN OMIAAN, VAAN TOISIVAT PALJON JUMALAN SANAA ESILLE…JA ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME EI YRITETÄ IKÄÄNKUIN LIIKUTTAA IHMISIÄ INHIMMILLISILLÄ KEINOILLA…NYKYAIKANA MONISSA SEURAKUNNISSA SAATTAA OLLA VÄRIVALOJA JA TUNNELMA KUIN JOSSAIN HÄMYISESSÄ YÖKERHOSSA…SAATETAAN KERTOA PALJON ERILLAISIA TARINOITA JOTTA SAADAAN IHMISET LIIKUTTUNEIKSI…SAATTAA OLLA TUNNELMALLISTA MUSIIKKIA JOLLA IHMISIIN YRITETÄÄN VAIKUTTAA…TÄMÄ KAIKKI ON TÄYSIN TURHAA JA JOPA MAHDOLLISESTI HAITALLISTA…IHMISEN SIELUNELÄMÄÄ YRITETÄÄN KIIHOTTAA ERILLAISILLA KEINOILLA…POIS SE! PUHUTAAN JUMALAN SANAA JA JÄTETÄÄN KAIKEN MAAILMAN TURHUUDET POIS! SAARNATAAN SANAA NIIN ETTÄ IHMISILLE TULEE IKÄÄNKUIN RISTEYSKOHTA JOSSA HE TAJUAA ETTÄ NYT ON TEHTÄVÄ JA PARANNUS JA LÄHDETTÄVÄ JEESUSTA SEURAAMAAN MIKÄLI MIELII VÄLTTÄÄ KADOTUKSEN KAUHUT…

LUUK3:2

 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

TULI JUMALAN SANA JOHANNEKSELLE! JOS EI TULE, ÄLÄ PUHU! ÄLÄ PUHU IKÄÄNKUIN OLISIT SAANUT SANAN HERRALTA JOS ET OLE SAANUT! ÄLÄ MENE JOS EI HERRA OLE SINUA LÄHETTÄNYT! NÄMÄ VETÄÄ MEIDÄT NÖYRÄLLE JA ARALLE PAIKALLE..RUKOILEMAAN ETTÄ JOHDATA JEESUS OIKEITA TEITÄ, AVAA OIKEAT OVET, SULJE VÄÄRÄT OVET…AUTA ETTÄ SAISIN PUHUA AINOSTAAN SILLOIN KUN PUHUTTAVAA ANNAT…

JER15:10-21

 Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole lainaksi antanut enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki.
11 Herra sanoi: ”Totisesti, minä kirvoitan sinut, niin että sinun käy hyvin; totisesti, minä saatan viholliset pyytämään sinua avuksensa onnettomuuden ja ahdistuksen aikana.
12 Murtuuko rauta, pohjoisesta tuotu rauta, ja vaski? –
13 Sinun tavarasi ja aarteesi minä annan ryöstettäviksi, ilman hintaa kaikkien sinun syntiesi tähden, kaikkia rajojasi myöten.
14 Ja minä panen sinut vihollistesi kanssa kulkemaan maata, jota et tunne. Sillä minun vihani tuli on syttynyt; se leimuaa teitä vastaan.”
15 Herra, sinä sen tiedät. Muista minua ja pidä minusta huoli ja kosta puolestani minun vainoojilleni; älä tempaa minua pois, sinä, joka olet pitkämielinen. Huomaa, kuinka minä kannan häväistystä sinun tähtesi.
16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot.
17 En ole minä istunut iloitsemassa ilonpitäjäin seurassa. Sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut vihallasi.
18 Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy.
19 Sentähden, näin sanoo Herra: ”Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä.
20 Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan, ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra.
21 Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista.”

JEREMIA VOIVOTTELI SYNTYMÄÄNSÄ…NIIN RASKASTA OLI OLLA HERRAN SUUNA…TÄSSÄ MYÖS YKSI HYVÄ TUNTOMERKKI JOS OLET OIKEASTI HERRAN ASIALLA…SINULLA VOI OLLA JA ON TODELLA VAIKEAA…MUTTA JUMALA KUITENKIN PITÄÄ HYVÄÄ HUOLTA NIINKUIN PITI JEREMIASTAKIN…JOS SINÄ TUOT ESIIN JALOA, ET ARVOTONTA, NIIN SINÄ SAAT OLLA MINUN SUUNANI…ETTÄ OLLAAN TURVALLISIN MIELIN…KUN HERRA JOHDATTAA MEITÄ JA LÄHETTÄÄ MEILLE SANANSA JOKA MEIDÄN TÄYTYY JOLLEKKIN TAIKKA JOILLEKKIN JAKAA, HERRA ON MEIDÄN APUNAMME VAIKEISSAKIN TILANTEISSA…MITÄ ENEMPI ME OLEMME RUKOUKSESSA JA SANAN ÄÄRESSÄ, SITÄ HERKEMMIN KUULEMME SANAN JONKA HERRA MEILLE ANTAA…OLLAAN USKOLLISIA HERRALLE KUN HÄN VAIKUTTAA MEISSÄ TAHTOMISTA JA TEKEMISTÄ, JA TUODAAN ROHKEASTI SE SANA HERRALTA JONKA HÄN HALUAA MEIDÄN TUOVAN…ARMOSTA,AAMEN…

1TESS2:13

 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

2TIM4:14-18

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan.
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme.
16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako.
17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta.
18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

KUKAAN EI VOI VELJEÄNSÄ LUNASTAA

PS49:8-9

 Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa.
9 Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta,

KUKAAN TOINEN IHMINEN EI VOI SINUA PELASTAA…PELASTUS ON AINA HENKILÖKOHTAINEN…JOKAISEN KUKA PELASTUU, TULEE HENKILÖKOHTAISESTI KÄÄNTYÄ HERRAN PUOLEEN…PELASTUSTA EI VOI IKINÄ IKÄÄNKUIN ULKOISTAA KENELLEKKÄÄN TOISELLE…KUKAAN TOINEN IHMINEN EI VOI SINUA PELASTAA…AINOASTAAN HERRA VOI PELASTAA JOKAISEN IHMISEN HENKILÖKOHTAISESTI…MITÄ ME SITTEN VOIMME TEHDÄ JOS EMME VOI KETÄÄN PELASTAA?

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

SAARNAA SANAA, ASTU ESIIN SOPIVALLA JA SOPIMATTOMALLA AJALLA..JUMALA ON ANTANUT MEILLE TEHTÄVÄKSI KERTOA EVANKELIUMIA JEESUKSESTA..

MARK16-15

 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

HERRA HALUAA ETTÄ KERROMME IHMISILLE EVANKELIUMIA JEESUKSESTA…ME EMME VOI KETÄÄN PELASTAA..ME EMME VOI KETÄÄN LUNASTAA..MUTTA VOIMME KERTOA IHMISILLE PELASTUKSEN TIEN…JA IHMINEN ITSE JOUTUU PÄÄTTÄMÄÄN MITÄ TEKEE TÄLLÄ TIEDOLLA..SILLOIN NS PALLO ON HEITETTY TÄMMÖISELLE IHMISELLE..MITEN IHMISET SUHTAUTUU TÄHÄN TIETOON PELASTUKSEN TIESTÄ, JEESUKSESTA?

APT2:29-47

 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

SAIVAT HE PISTON SYDÄMEENSÄ..MIEHET, VELJET, MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN? JOTKA NYT OTTIVAT HÄNEN SANANSA VASTAAN, NE KASTETTIIN..JA HERRA LISÄSI HEIDÄN YHTEYTEENSÄ JOKA PÄIVÄ NIITÄ, JOTKA SAIVAT PELASTUKSEN..KUKAAN MEISTÄ EI VOI VELJEÄNSÄ LUNASTAA..MUTTA HERRA HALUAA MEIDÄN KERTOVAN SIITÄ , KUKA VOI IHMISEN LUNASTAA, KUKA VO IHMISEN PELASTAA..JA KUN IHMINEN SUHTAUTUU OIKEALLA TAVALLA TÄHÄN TIETOON JA KÄÄNTYY HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN, HERRA ITSE HÄNET PELASTAA…

GAL3:5-14

 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
6 samalla tavalla kuin ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?
7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.
9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: ”Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee”.
11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ”vanhurskas on elävä uskosta”.
12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: ”Joka ne täyttää, on niistä elävä”.
13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” –
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

2KOR3:12-17

 Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat
13 emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.
14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;
16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.
17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

KUN IHMINEN KUULEE ETTÄ JEESUS ON LUNASTANUT IHMISEN, JA KUN IHMINEN KÄÄNTYY HERRAN PUOLEEN, PEITEVAATE OTETAAN POIS..HENGELLISESTI SOKEA SAA NÄÖN! JA SITTEN ME NÄEMME TOISENLAISEN SUHTAUTUMISTAVAN PELASTUKSEN TIEHEN..

APT7:51-60

 Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-niinkuin teidän isänne, niin tekin.
52 Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,
53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet.”
54 Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.
55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56 ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.
57 Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä
58 ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen.
59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”
60 Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

MUTTA KUN HE TÄMÄN KUULIVAT, VIILSI SE HEIDÄN SYDÄNTÄNSÄ, JA HE KIRISTELIVÄT HÄNELLE HAMPAITANSA..NÄMÄ IHMISET SUHTAUTUIVAT JUMALAN SANAN SAARNAAN HUONOLLA TAVALLA..HE EIVÄT TEHNEET OIKEATA JOHTOPÄÄTÖSTÄ JA KÄÄNTYNEET HERRAN PUOLEEN, VAAN PÄINVASTOIN..LOPPUJEN LOPUKSI HE KIVITTIVÄT JUMALAN SANAN SAARNAAJAN..KUKAAN MEISTÄ EI VOI PELASTAA YHTÄKÄÄN IHMISTÄ..MUTTA HERRA HALUAA MEIDÄN KERTOVAN KUKA VOI PELASTAA, KUKA VOI LUNASTAA IHMISEN…JA IHMINEN ITSE TEKEE RATKAISUN JOKA VAIKUTTAA HÄNEN IANKAIKKISEEN KOHTALOONSA..ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ ME EI VOIDA, EIKÄ MEIDÄN TARVII KETÄÄN PELASTAA, VAAN KERTOA IHMISILLE MIKÄ ON PELASTUKSEN TIE..MEIDÄN ON LUOTETTAVA SIIHEN ETTÄ JUMALAN SANA, JUMALAN EVANKELIUMI TEKEE IHMISESSÄ PELASTAVAN TEON KUN IHMINEN TARTTUU SANAN LUPAUKSEEN JA KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN..

JES55:1-11

 Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.
10 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

HEBR4:12-13

 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ JA MIELTÄÄ ETTÄ JUMALAN SANASSA ON VOIMA…MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN VÄÄRÄLLÄ TAVALLA VAKUUTELLA JA MAANITELLA IHMISIÄ TULEMAAN JEESUKSEN LUO, VAAN KERTOA HEILLE JUMALAN SANAA, JUMALAN EVANKELIUMIA, JA IHMINEN JOUTUU ITSE RATKAISEMAAN SUHTAUTUUKO TÄHÄN TIETOON OIKEALLA TAVALLA.. JA EI TARVII IKÄÄNKUIN HÄTKÄHTÄÄ KUN HUOMAA ETTÄ IHMISET SAATTAA HYVINKIN VOIMAKKAASTI REAGOIDA KUN KERROT HEILLE ETTÄ JEESUS ON KUOLLUT JOKAISEN IHMISEN PUOLESTA JA ETTÄ JEESUS ON AINOA TIE TAIVAAN KOTIIN…IHMISET SAATTAVAT JOPA VIHASTUA VOIMAKKAASTI…JA TOISET SAATTAA IHASTUA VOIMAKKAASTI…JA JOTKUT SAATTAVAT ALUKSI VIHASTUA JA SITTEN MYÖHEMMIN IHASTUA…ETTÄ LUOTETAAN SIIHEN ETTÄ JUMALAN SANA ON TODELLA VOIMAKAS…MEIDÄN TEHTÄVÄ ON KYLVÄÄ JUMALAN SANAA JA JOHDATTAA IHMISIÄ JEESUKSEN LUOKSE JA NS TASOITTAA IHMISILLE TIETÄ JEESUKSEN LUOKSE MYÖS ESIRUKOUKSIN, MUTTA ME EI VOIDA KETÄÄN PELASTAA…KUN IHMINEN TULEE USKOON, UUDESTISYNTYY, SE ON AINA JUMALAN TYÖTÄ…MONTA KERTAA TODELLA SALATTUA TYÖTÄ, JOTA EI VOI IHMISSILMIN TODETA…MUTTA YHTÄKKIÄ IHMISILLE VOI TULLA NS VALOT PÄÄLLE, HÄN TULEE USKOON..

JOH3:1-21

 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

LOPPUJEN LOPUKSI KUN YMMÄRRÄMME ETTÄ HERRA HALUAA MEIDÄN KERTOVAN IHMISILLE PELASTUKSEN TIEN, JA HERRA PELASTAA, SE TEKEE JOTENKIN PALJON HELPOMMAKSI TÄMÄN HOMMAN..ME EI OLLA VASTUUSSA SIITÄ MITEN IHMINEN SUHTAUTUU SAAMAANSA TIETOON…TÄRKEINTÄ ON ETTÄ KERROMME IHMISILLE SEN KUKA PELASTAA..KUKA LUNASTAA IHMISEN…

HES3:16-21

 Mutta seitsemän päivän kuluttua tuli minulle tämä Herran sana:
17 ”Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani.
18 Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
19 Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.
20 Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee-kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta-mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
21 Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut.”

TÄSSÄ JUMALA ANTOI HESEKIELILLE TEHTÄVÄKSI VAROITTAA ISRAELIN KANSAA JUMALAN PUOLESTA…HESEKIELIN PITI AINOASTAAN KERTOA MITÄ HERRA HALUSI HÄNEN KERTOVAN..EI ENEMPÄÄ EIKÄ VÄHEMPÄÄ…HESEKIEL OLI NÄIN VASTUUSTA VAPAA…HERRA MEILLEKKIN ON ANTANUT TEHTÄVÄKSI KERTOA IHMISILLE JEESUKSESTA..PELASTYÖ ON HERRAN VASTUULLA..JA SEN IHMISEN KUKA SANOMAN KUULEE..MITEN HÄN SIIHEN SUHTAUTUU..OLLAAN USKOLLISESTI HERRAN TODISTAJIA SEN MUKAAN KUIN HÄN MEILLE VOIMAA ANTAA..ARMOSTA,AAMEN..

ROOM10:8-20

Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”.
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?”
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
18 Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat: ”Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piirin ääriin”.
19 Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: ”Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan”.
20 Ja Esaias on rohkea ja sanoo: ”Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet”.

1KOR15:57-58

 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

SISÄLLISEN IHMISEN PUOLESTA…

ROOM7:14-25

 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

EF3:16-17

 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,

SILLÄ SISÄLLISEN IHMISENI PUOLESTA MINÄ ILOLLA YHDYN JUMALAN LAKIIN..PALVELEN MIELELLÄ JUMALAN LAKIA…ANTAISI TEIDÄN, SISÄLLISEN IHMISENNE PUOLESTA, VOIMASSA VAHVISTUA HÄNEN HENKENSÄ KAUTTA…KUN ME TULLAAN USKOON, JEESUKSEN HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN..JA SILLOIN HERRA RUPEAA MEITÄ MUUTTAMAAN ENNENKAIKKEA SISÄLTÄ KÄSIN.. MIELEN UUDISTUKSEN KAUTTA..SIIS KUN MEIHIN TULEE UUSI LUONTO, KRISTUKSEN LUONTO, ME RUPEAMME MUUTTUMAAN MIELEMME UUDISTUKSEN KAUTTA..

ROOM12:2

 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

MUUTOS ALKAA MEIDÄN MIELESTÄ..JA SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEIDÄN TEKOIHIN..

TIIT1:15

 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.

KUN JUMALA PUHDISTAA JA UUDISTAA MEIDÄN MIELEMME JA OMANTUNTOMME, NIIN SILLOIN MYÖS MEIDÄN TEKOMME ALKAVAT MUUTTUA JUMALAN MIELEN MUKAISIKSI..MUTTA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ MUUTOS LÄHTEE ENNENKAIKKEA MEIDÄN SISÄLLISESTÄ IHMISESTÄ..MEIDÄN MIELESTÄMME…

JER3:13

 Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.

RAAMATUSSA PARANNUKSEN TEKOKIN LÄHTEE IKÄÄNKUIN MIELESTÄ..AINOASTAAN TUNNE RIKOKSESI…JA PARANNUKSESSA ON MYÖS AJATUS ETTÄ AJATELLA TOISIN..SIIS RUPEATKIN NYT AJATTELEMAAN NIIN KUIN JUMALAKIN AJATTELEE…IKÄÄNKUIN SINUN MIELESI MUUTTUU OIKEAAN SUUNTAAN…JOS JUMALA SANOO ETTÄ JOKU ASIA ON VÄÄRIN, NIIN OLET SAMAA MIELTÄ JUMALAN KANSSA..ETTÄ KUN OLEMME USKOSSA, ME YHDYMME SISÄLLISEN IHMISEN PUOLESTA JUMALAN LAKIIN, VAIKKA MEIDÄN LIHAMME HALUAA TEHDÄ AIVAN PÄINVASTOIN..MUTTA ON TÄRKEÄÄ AJATELLA ASIOISTA OIKEIN, SAMALLA TAVALLA KUIN JUMALAKIN ..SILLÄ SIELTÄ AJATUKSISTA, MEIDÄN MIELESTÄMME LÄHTEE ASIAT VAIKUTTAMAAN FYYSISIINKIN TEKOIHIN..

FIL4:8

 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;

ME RUPEAMME MUUTTUMAAN MIELEMME UUDISTUKSEN KAUTTA…MEILLÄ RUPEAA TULEMAAN SAMA MIELI JA AJATUS KUIN HERRALLAKIN…JA SE RUPEAA PIKKUHILJAA VAIKUTTAMAAN MEIDÄN ULKONAISEEKIN KÄYTÖKSEEN…JA TÄHÄN MIELEN UUDISTUKSEEN ME TARVIIMME PALJON JUMALAN SANAA JA RUKOUSTA…KUN TANKKAAMME PALJON JUMALAN SANAA RUKOUKSEN KERA, MEIDÄN MIELEMME ALKAA IKÄÄNKUIN LÄHENTYÄ JUMALAN MIELTÄ..MEIDÄN MIELEMME UUDISTUU..

1KOR2:6-16

Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,
7 vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,
8 sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut-sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet-
9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”.
10 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.
11 Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16 Sillä: ”kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?” Mutta meillä on Kristuksen mieli.

MUTTA MEILLÄ ON KRISTUKSEN MIELI..ME RUPEAMME MUUTTUMAAN AINA ENEMPI IKÄÄNKUIN KRISTUKSEN KUVAAN KUN VAELLAMME USKOSSA JA KATSOMME HERRAA JEESUSTA SANAN PEILIN KAUTTA..HERRA MUUTTAA MEITÄ..KRISTUS MEISSÄ..HERRAN HENKI TEKEE MEISSÄ MUUTOSTA HITAASTI MUTTA VARMASTI..

2KOR3:12-18

 Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat
13 emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.
14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;
16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.
17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

MUUTUMME SAMAN KUVAN KALTAISIKSI..HERRA MUUTTAA MEITÄ HENKENSÄ JA SANANSA KAUTTA..HERRA ANTAA MEILLÄ KRISTUKSEN MIELEN..MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN VÄÄRÄLLÄ TAVALLA MUREHTIA ETTÄ OONKO TEHNYT TARPEEKSI JEESUKSELLE TÖITÄ JA TEKOJA..ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ KAIKKI HYVÄ LÄHTEE SIITÄ ETTÄ ME SISÄLLISEN IHMISEN PUOLESTA OLEMME SAMAA MIELTÄ JUMALAN KANSSA…SITTEN KYLLÄ NIITÄ TEKOJAKIN JA HEDELMÄÄ TULEE NÄKYVIIN..EI MEIDÄN VOIMASTA VAAN HERRAN ARMOSTA..KUN PYSYMME HERRASSA JA KATSOMME HÄNTÄ SANAN PEILISTÄ, MUUTUMME HÄNEN KUVAKSEEN ENEMPI JA ENEMPI ..JA MUISTETAAN ETTÄ ME EI AINA ONNISTUTA TEKEMÄÄN OIKEIN VAIKKA TIETÄISIMME MIKÄ ON OIKEIN JA MIKÄ VÄÄRIN…TÄMMÄISEN TILANTEEN KOHDALLA SAAMME TURVATA JUMALAN SANAN LÄÄKKEESEEN…

1JOH1:4-10

Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

ELI MIELEN MUUTOKSEEN KUULUU MYÖS PARANNUKSEN TEKO…SILLOIN MIELI JA OMATUNTO PYSYY PUHTAANA…JA SILLOIN TULEE MYÖS USKON KASVUA KOSKA USKO ASUU JA KASVAA PUHTAASSA OMASSATUNNOSSA…

1TIM3:9

 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.

JA SITÄ MYÖTEN RUPEAA MYÖS HYVÄÄ HEDELMÄÄKIN PIKKUHILJAA KYPSYMÄÄN..

JOH15:1-8

 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

ETTÄ ME SAAMME LEVÄTÄ HERRASSA! HÄNEN TÄYTETYN TYÖNSÄ VARASSA…JA SAAMME MUUTTUA MIELEMME UUDISTUKSEN KAUTTA KUN LUEMME JUMALAN SANAA JA ELÄMME PARANNUKSESSA..SAAMME MUUTTUA KRISTUKSEN KUVAAN ENEMPI JA ENEMPI JA KYLLÄ NIITÄ TEKOJAKIN SITTEN TULEE..SE ON IKÄÄNKUIN SEURAUSTA MIELEMME UUDISTUKSESTA JA SIITÄ KUN MUUTUMME KRISTUKSEN KUVAAN..ETTÄ HERRA ON SE JOKA TEKEE TEOT MEIDÄN KAUTTAMME…SIIS HERRALLE TULEE KAIKKI KUNNIA KAIKESTA..

1KOR15:10

 Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani.

ETTÄ OLLAAN TURVALLISELLA MIELELLÄ JA LUETAAN JUMALAN SANAA JA LEVÄTÄÄN HERRASSA JA TEHDÄÄN PARANNUSTA…SILLOIN OLEMME AUTUAITA TEOISSAMMEKIN KUN HERRA NIITÄ VAIKUTTAA…MEIDÄN EI TARVII NIITÄ PINNISTELLÄ JA PONNISTELLA VAAN LUOTETAAN SIIHEN ETTÄ HERRA MEISSÄ VAIKUTTAA TAHTOMISEN JA TEKEMISEN…ARMOSTA, AAMEN..

ROOM15:17-19

 Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa;
18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

1KOR15:57-58

 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

Usko ja Jumalan pelko

Rukouspaikan puhe 27.1.2024

Viimeaikoina mieleeni nousseet sanat ovat tämän puheen teemana: Jumalan pelko, rangaistus, armo, vanhurskaus ja pyhä pelko.

Minulle tuli tämä vuoro pitää puhe rukouspaikassa vain pienellä varoitusajalla. Jumalan pelko on ollut viimeviikkoina paljon mielessä ja olen sitä pohtinut. Posti toi tässä viikolla One Way:n lehden jossa huomasin pääkirjoituksen aiheena olevan Jumalan pelko. En artikkelia ole vielä ehtinyt lukea mutta se otsikko osaltaan vaikutti siihen että Jumalan pelko on eräs keskeinen teema tämänkertaisessa puheessani.

Eräs tuttu saarnamies joskus opetti että Jumalan pelko on enemmänkin kunnioitusta kuin kauhunsekaista pelkoa. Itse olen siinä käsityksessä Raamatun perusteella ettei Jumalan pelko mahdu ’kunnioitus’ -sanan raameihin, vaikka osittain tietysti kunnioituksestakin on kyse. Jumalan pelko on kuitenkin enemmän kuin vain kunnioitusta. Ihminenhän voi esimerkiksi kunnioittaa toista ihmistä mutta olla jostain asiasta täysin eri mieltä ja toimia oman käsityksensä mukaan. Jumalan pelko ohjaa ihmistä toimimaan Jumalan tahdon mukaan, etenkin silloin kun se on vastoin sitä miten ihminen itse haluaisi tehdä ja toimia. Jumalan pelkoa ei tietysti voi olla uskosta osattomalla, joten ensin tulee usko ja sen seurauksena Jumalan pelko: Jumalan pelkokin on osa Raamatussa kuvattua uskoa. Raamatussa kehotetaan pelkäämään Jumalaa, koska Jumalalla on valta tuomita uskovakin kadotukseen. Jumalaa pelkäävä ihminen ei uskalla tehdä syntiä koska pelkää Jumalan rangaistusta, vaikka hän itse ehkä tuntisikin vetoa tätä asiaa kohtaan. Paavali esim. ei uskaltanut olla saarnaamatta Jeesuksesta koska Jeesus oli häntä varta vasten käskenyt näin tekemään. Paavalille saarnaamatta jättäminen olisi ollut väärin eli syntiä (1. kor 9:16).

Jeesus sanoi seuraajilleen että ihmisen on kiellettävä itsensä jos haluaa olla Jeesuksen seuraaja:

Matteus 16:24

Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

Jeesus sanoi myös että jos joku ei halua kieltää itseään, hän ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi:

Luukas 14:27

Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni.

Jeesuksen seuraaja on Jeesuksen opetuslapsi.

Eräs Raamatun opettaja totesi (karkeasti lainaten): ”Ristiinnaulittu kuollut liha ei voi tehdä syntiä”. Raamatussa puhutaan toisaalta (esim Roomalaiskirjeen 8 luvussa) siitä miten uskovan tulee kulkea Pyhän Hengen johdossa. Näissä kahdessa ohjeessa on oleellinen tiivistelmä uskovan vaelluksesta: Pyhän Hengen johdossa kulkeva ihminen ei kulje sinne mihin itse haluaa, eikä tee sitä mitä itse haluaa. Hän tekee sitä mitä Jeesus johtaa sillä Jeesus Kristus itse on kristusruumiin pää (1. kor 12:27), ja me kukin olemme Hänen jäseniään.

Vanhassa testamentissa on lukuisia profetioita Jeesuksesta. Siellä kerrotaan mm. missä Israelin messias Jeesus Kristus tulee syntymään, milloin hän ilmaantuu maailmankartalle, millaisia tekoja hän tulee tekemään merkkinä olemuksestaan ja miten hän tulee kuolemaan

Apostolien tekojen 2. luvusta voimme lukea Pietarin julistavan Jerusalemissa israelilaisille:

Apostolien teot 2

22 Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat! Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte.

37 Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?” 38 Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.

43 Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.

Jo enkelit ilmoittivat Jeesuksen syntyessä paimenille kedolla että Jumalalla on ihmisiä kohtaan hyvä tahto: Jumala tahtoo että kaikki pelastuisivat iankaikkiseen elämään hänen tulevalta tuomiolta. Jumalan hyvä tahto meitä kohtaan osoitetaan hyvän kautta. Jumala on hyvä, vaikka muut ihmiset ja maailma olisi pahuutta pullollaan:

Room 2:4

Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Room 3

21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. 22 Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille , jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, 23 sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 24 mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 25 Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. 26 Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen .

Jumala vetää ihmistä kääntymykseen. Apostolit julistivat ”kääntykää ja uskokaa evankeliumi”.

Apostolit todistivat sitä minkä olivat omin silmin nähneet, mitä omin käsin koskeneet. Apostoleilla oli apostolin valtuudet eli Jeesus lähetti heidät todistamaan ja sen valtuutuksen perusteella Jumalan ihmeitä tapahtui Apostolien käsien kautta. Jumala osoitti näin maailmalle: Minä olen lähettänyt ja valtuuttanut nämä minun todistajani ja heidän todistuksensa on täten luotettava, siitä yhtenä merkkinä on apostolien käsien kautta tapahtuvat ihmeet ja merkit. Ihmeet ja merkit olivat oleellinen osa Jeesusta koskevissa profetioissa, jotka juutalaisille oli annettu. Uskon että (ainakin osittain tästä syystä) Jumala teki niitä samoja ihmeitä ja merkkejä apostolien kätten kautta juuri sen vuoksi että Jeesus oli itse tehnyt sellaisia, maanpäällä ihmisenä ollessaan. Ne ihmeet olivat merkkinä juutalaisille profetioiden toteutumisesta. Koska kaikki juutalaiset eivät olleet Israelissa kun Jeesus oli työssään, on luonnollista että myös apostolit saivat samat valtuudet sairaiden parantamiseen jotta ne loputkin juutalaiset voivat itse todeta omin silmin ja kokemuksin niitä ihmeitä tapahtuvan mitä profetiat olivat luvanneet. Oleellisena osana on että apostolien sanoma oli yksi yhteen Jeesuksen opetuksen kanssa, joka puolestaan oli yksi yhteen Jumalan aiemman ilmoituksen kanssa.

Ihmiset jotka vastaanottivat evankeliumin, puolestaan kertoivat toisille ihmisille niistä ihmeistä mitä heille oli tapahtunut. Heillä oli konkreettinen omakohtainen todistus kerrottavanaan. Jumala kutsuu, valtuuttaa ja lähettää tänä päivänäkin ihmisiä julistamaan evankeliumia. Meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan Jeesusta, tavalla tai toisella. Emme kuitenkaan ole apostoleja kuten esimerkiksi ne 11 apostolia olivat, emme ole omin silmin nähneet ja kuullet Jeesuksen opettavan, emmekä ole nähneet hänen ylösnousemustaan paikan päällä. Mm Paavalillehan Jeesus ilmestyi kuoltuaan ja Paavalinkin Jeesus henkilökohtaisesti lähetti eli kutsui apostoliksi. Paavalin kätten kautta tapahtui näitä samoja ihmeitä ja merkkejä todistukseksi valtuutuksestaan. (Toki en kiistä etteikö joku tänäkin päivänä voisi olla Jeesuksen valtuuttama ja lähettämä apostoli mutta siitä merkkinä tulee näkyä apostolien tunnusteot ja täydellinen pitäytyminen kirjoituksiin).

1 Piet 2:

12 Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he – vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi – näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Internetissä on lukuisasti ihmisten todistuksia siitä suuresta muutoksesta mikä heidän elämässään tapahtui heidän tultua uskoon Herraan Jeesukseen. Uskosta seuraa myös Jumalan pelko. Se on pyhää pelkoa. Jumalan pelko vaikuttaa osaltaan kuulaisuutta. Uskova ei halua tehdä syntiä ja ehkei uskallakaan Jumalan rangaistuksen pelossa. Evankeliumi on ilosanoma siitä että uskon kautta Jeesukseen, me vältymme Jumalan väistämättömältä tuomiolta.

Jumala tuomitsee maailman koska on hyvä ja vanhurskaus (eli oikeudenmukainen). Jos Jumala ei olisi oikeudenmukainen, hän voisi ehkä jättääkin maailman tuomitsematta. Väärä tuomari katsoo sormiensa läpi vääryyttä. Oikeudenmukainen tuomari tuomitsee oikein. Jumalalle ei kelpaa ihmisen oma hyvä rangaistuksen välttämiseksi, vaan vain täydellinen hyvä. Siksi Jumala itse meni ristille kuolemaan uhrina meidän puolestamme. Täydellinen, synnitön Jumalan karitsa Jeesus on uhrattu meidän syntiemme puolesta, jotta me kelpaisimme Jumalalle täydellisinä, lukuisista synneistämme huolimatta. Jumala itse kantoi rangaistuksen joka kuuluisi meille. Oikeudenmukainen tuomari määrää rikoksesta rangaistuksen, ja uskovan kohdalla sen rangaistuksen sijaiskärsijäksi on tullut Jumala itse.

Hepr 10:26

Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden

Jeesus kutsui 12 opetuslastaan seuraamaan hänen noin 3 vuotta kestänyttä työrupeamaansa maan päällä. Näistä yksi, Juudas Iskariot kavalsi Jeesuksen. Jäljelle jääneet 11 Jeesus lähetti kaikkeen maailmaan todistamaan itsestään kuten Markuksen evankeliumin 16 luvussa meille kerrotaan. Apostolien tekojen 1. luvun jakeissa 19-26 kerrotaan Mattiaksen valinnasta Juudas Iskariotin korvaajaksi. Näitä lähetettyjä kutsutaan apostoleiksi (joka kreikan kielessä tarkoittaa ”lähetettyä” so. Jeesuksen lähettämää). Apostolit olivat paikan päällä näkemässä ja käsin koskemassa Jeesusta tämän opettaessa Israelissa Jumalan valtakunnasta ja itsestään, Jeesuksen tehdessä ihmeitä ja antaessaan heillekin vallan tehdä ihmeitä. Apostolit nauttivat Jeesuksen kanssa viimeistä ehtoollista, todistivat hänen vangitsemistaan, kuolemaansa ja ennen kaikkea hänen ylösnousemustaan.

1 Joh 1

1 Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 2 Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 3 Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. 4Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.

5 Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. 6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. 7 Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Mielenkiintoinen ehto tuossa 7. jakeessa: ”Jos me vaellamme valossa, meillä on yhteys keskenämme”. Voin todistaa tämän omalta kohdaltani: Olen kokenut ns hengen yhteyttä monen uskovan kanssa jotka kuuluvat johonkin kirkkokuntaan tai vastaavaan. Emme kuulu heidän kanssaan samaan organisaatioon mutta koemme Hengessä yhteyttä jos kokoonnumme yhteen.

Jumalan Pyhä Henki antaa rauhan sisäämme, emme enää pelkää mitä uskosta osattomat pelkäävät:

Luukas 12

4 ”Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. 5 Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä: pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille: häntä pelätkää. 6 Eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla? Silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. 7 Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset.”

1 Pietarin kirje 3

13 Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? 14 Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, olette autuaita. Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö, 15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. 16 Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja pitäkää itsellänne hyvä omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä vaelluksestanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 17 Onhan parempi, jos niin on Jumalan tahto, kärsiä hyväntekijänä kuin pahantekijänä. 18 Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärintekijöiden puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19Hengessä hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20jotka muinoin olivat tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä. 21Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 22hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

Mielenkiintoista on tuossa 21 jakeessa sanat: ”vesi nyt teidätkin pelastaa”. Jeesushan antoi käskyn: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu”. Kuitenkin olen kuullut moneltakin uskovalta että ”kaste ei ole pelastuskysymys”. Olen kuullut toisinaan perusteluksi tälle väitteelle ns ristin ryövärin. Ryövärin joka ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa, ja joka vasta ristillä roikkuessaan kääntyi eli teki ns parannuksen ja uskoi Jeesukseen. Vastauksena tälle perusteelle sanon että jos meillä kerran on vanhurskas ja oikeudenmukainen Jumala, niin ei hän vaadi ihmiseltä sellaista mitä tämä ei voi tehdä. Ristin ryöväri ei voinut enää mennä kasteelle siinä tilanteessa. Samoin voimme olla lähes varmoja että ne vankeudessa olevat henget joille Jeesus meni saarnaamaan kuoltuaan, eivät myöskään olleet käyneet kasteella. Mutta me jotka voimme mennä kasteelle kun saamme tulla uskoon ja käsitämme että Jeesus käski meidän mennä kasteelle, meidän on mentävä kasteelle siitä yksinkertaisesta syystä että Jeesus käski meidän mennä kasteelle. Jos joku ymmärtää asian muttei silti mene kasteelle, miten voidaan sanoa että kaste ei hänen kohdallaan ole pelastuskysymys? Samalla logiikalla apostoli Johannes kysyy 1. Johanneksen kirjeen 3 luvussa, jakeessa 17: ”Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä?”. Apostolien teoista luemme että kaikki uskoon tulleet ihmiset kastettiin aina, poikkeuksetta, jos se vaan fyysisesti oli mahdollista. Kaikki Uudessa testamentissa kastetut ihmiset käsittivät että heidän on mentävä kasteelle ja he menivät kasteelle omasta halustaan. Ihmiset voivat puhua suut ja silmät täyteen mutta noita Raamatun kohtia he eivät pääse pakoon. Siinähän sitten selittävät tuomiopäivänä Jeesukselle jos kielsivät ihmisiä menemästä kasteelle.

Kirje filippiläisille 2:12

Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi.

Ketkä on kutsuttu ahkeroimaan peläten ja vavisten? Uskovat! Uskovat jotka ovat saaneet uskon lahjana Jumalalta eli ovat saaneet uskon siihen että Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä Jumalalle kelpaaviksi. Uskovat joille on kasteessa annettu Pyhän Hengen lahja! Uskovat jotka on armosta pelastettu ilman lain vaatimia töitä! Näitä uskovia (siis sinua ja minua) Raamatussa kehotetaan ahkeroimaan.

Kirje roomalaisille 10:17

Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Usko saa ihmisen kääntymään pois omilta pahoilta teiltään kohti Jumalaa. Usko Jumalan armoon Jeesuksen sovintoveren kautta. Usko saa ihmisen menemään kasteelle. Usko saa ihmisen ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella. Usko saa ihmisen kantamaan ristinsä joka päivä ja etsimään Pyhän Hengen johdatusta. Sitä on usko Jeesukseen ja armahtavaan Jumalaan. Armahtava Jumala ei vaadi meiltä enempää kuin mihin me pystymme. Hän tekee loput sillä puhuuhan Raamattu ennalta valmistetuista hyvistä töistä. Armahtavan Jumalan hyvyyden kautta me uudistumme mieleltämme kun käännymme kokosydämisesti Jeesuksen puoleen.

Kirje galatalaisille 3:26

Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Heprealaisille 11

1 Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. 2 Sen kautta saivat isät todistuksen.

3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.

4 Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin.

5 Uskonsa perusteella otettiin Hanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. ”Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois.” Ennen poisottamistaan hän näet oli saanut todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle. 6 Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

7 Uskon kautta rakensi Nooa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta.

13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä saaneet sitä, mikä oli luvattu. Kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. 14 Ne, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. 15 Jos he olisivat muistelleet sitä maata, josta he olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut mahdollisuus palata takaisin. 16 Nyt he kuitenkin pyrkivät parempaan maahan, nimittäin taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei häpeä heitä vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalakseen, sillä hän on valmistanut heille kaupungin.

32 Mitä vielä sanoisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista ja Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista sekä profeetoista. 33 Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista, tukkivat leijonien kidat. 34 He sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, vahvistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. 35 On ollut naisia, jotka saivat kuolleet omaisensa takaisin henkiin herätettyinä. Jotkut antoivat kiduttaa itseään eivätkä ottaneet vastaan vapautusta, että saavuttaisivat paremman ylösnousemuksen. 36 Toiset taas saivat kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. 37 Heitä kivitettiin, sahattiin kappaleiksi ja surmattiin miekalla. He kuljeksivat lampaan- ja vuohennahoissa, olivat puutteenalaisia, ahdistettuja ja pahoinpideltyjä, 38 nuo, joiden arvoinen maailma ei ollut. He harhailivat autiomaissa, vuorilla, luolissa ja maakuopissa.

39 Vaikka nämä kaikki olivat uskon kautta saaneet todistuksen, he eivät silti saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. 40 Jumala oli näet varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he pääsisi täydellisyyteen ilman meitä.

Hepr 12

1 Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, 2 katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. 3 Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne.

28 Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti, kunnioittaen ja peläten, 29 sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli.

Fil 2

12 Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. 13 Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 15 että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, 16 kun pidätte kiinni elämän sanasta , ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten ole turhaan juossut ja nähnyt vaivaa.

1 Kor 12

6 Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. 7 Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. 8 Niinpä toinen saa Hengen kautta viisauden sanat, toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat, 9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä, 10 toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 11 Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.

Luukas 17

5 Apostolit sanoivat Herralle: ”Lisää meille uskoa!” 6 Niin Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran , te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ’Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.

7 Kuka teistä, jolla on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanoo tämän tullessa pellolta: ’Käy heti aterialle’? 8 Eikö hän pikemminkin sano: ’Valmista minulle syötävää, vyöttäydy ja palvele minua sen aikaa kun syön ja juon. Sen jälkeen saat sinä syödä ja juoda.’ 9 Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. 10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.’”

Uskovat ovat siis velvollisia palvelemaan Jumalaa Jeesuksen nimessä.

1 Kor 13

1 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 2 Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. 3 Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.

1 kor 13 sana ”rakkaus” on interlinear raamatun mukaan kreikankielellä sana ”agape” joka tarkoittaa pyyteetöntä rakkautta, Jumalallista, Jumalan vaikuttamaa rakkautta.

Ihmeet ja voimateot eivät kuitenkaan yksin ole todiste Jeesuksen läsnäolosta. Ensimmäinen vaatimus on Jumalan rakkaus. Uskova kun kulkee Pyhän Hengen johdossa, hän rakastaa lähimmäistään Jumalan rakkaudella. Kun uskova palvelee Jumalaa, hän on ansioton palvelija ja hän tekee sitä mitä Jumalan Pyhä Henki johtaa. Jeesus on kristusruumiin pää, me kukin olemme Hänen jäseniään. Pyhä Henki vaikuttaa kauttamme niin kuin Hän haluaa.

Matteus 7

18 Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ 23 Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’”

1 Joh 3

4 Jokainen, joka tekee syntiä, harjoittaa laittomuutta, sillä synti on laittomuutta. 

Emme kulje ihmeiden ja merkkien perässä. Me kuljemme Jeesusta seuraten. Hän tekee ihmeitä ja merkkejä jos niin parhaaksi näkee, niiden uskovien kautta jotka Hän parhaaksi katsoo.

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN

1PIET3:3-4

Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

ON OLEMASSA SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN…TÄMÄ ON JUMALAN SILMISSÄ KALLIS…TUNTUU ETTÄ VARSINKIN NYKYAIKANA ON PALJON SELLAISTA JOKA HALUTAAN JULKISEKSI…JOS JOTKUT TEKEVÄT HYVÄÄ, HE HALUAVAT ETTÄ MUUTKIN SAISIVAT SEN TIETÄÄ JNE..TÄMÄ ON MAAILMAN TAPA…MUTTA ME HUOMAAMME ETTÄ SE ON PAHASTI TARTTUNUT IKÄÄNKUIN HENGELLISELLE RINTAMALLA MYÖS..IHMISET SAATTAVAT PALJON LAITTAA ESIM NETTIIN VIDEOITA JOISSA AJETAAN ULOS RIIVAAJIA, PARANNETAAN SAIRAITA , TEHDÄÄN HYVÄÄ TOISILLE JNE…SIIS EI IKÄÄNKUIN OLLA TYYDYTTYNEITÄ SIITÄ ETTÄ SAATIIN TEHDÄ JUMALAN TAHTO! VAAN HALUTAAN TUODA SE IHMISILLE JULKI! HEI KATTOKAA, ME TEHDÄÄN VAIKKA MITÄ! SANA SANOO:

2KOR5:12

 Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on.

JOTKA KERSKAAVAT SIITÄ MIKÄ SILMÄÄN NÄKYY, EIKÄ SIITÄ MIKÄ SYDÄMESSÄ ON..

LUUK8:15

 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

SÄILYTTÄVÄT SEN VILPITTÖMÄSSÄ JA HYVÄSSÄ SYDÄMESSÄ JA TUOTTAVAT HEDELMÄN KÄRSIVÄLLISYYDESSÄ! MIKÄ TÄMÄN AJAN IHMISILTÄ PUUTTUU? KÄRSIVÄLLISYYS! EI JAKSETA ODOTTAA KÄRSIVÄLLISESTI HERRAN AIKAA! PITÄÄ PÄÄSTÄ TEKEMÄÄN SITÄ JA TÄTÄ JA VIELÄPÄ NÄYTTÄÄ TOISILLE IHMISILLE ETTÄ KATSOKAA MITEN PALJON ME TEHDÄÄN! ASENNE ON TOTAALISEN PIELESSÄ! MIKSI?

PS147:10-11

 Ei kelpaa hänelle hevosen voima, ei hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen:
11 Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa.

PS12:2-9

 Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta.
3 He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin.
4 Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu,
5 ne, jotka sanovat: ”Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?”
6 ”Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen”, sanoo Herra, ”tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöitsee”.
7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.
8 Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta.
9 Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa.

EI KELPAA HÄNELLE HEVOSEN VOIMA, EI HÄN MIELISTY MIEHEN JALKOJEN NOPEUTEEN..KIELEMME VOIMALLA ME OLEMME VÄKEVÄT, HUULEMME OVAT MEIDÄN TUKEMME, KUKA ON MEILLE HERRA? NYKYAIKANA ON PALJON USKOVIKSI MIELLETTYJEN KESKELLÄ OMAVOIMAISUUTTA..MENNÄÄN OMALLA VOIMALLA, TEHDÄÄN SITÄ JA TÄTÄ..JA NS MENESTYSTEOLOGIASSA ON NS PUHUTUN SANAN VOIMA..JULISTETAAN SUULLA ERILLAISIA ASIOITA JA USKOTAAN ETTÄ NE TÄMÄN TAKIA TOTEUTUU! KÄSITTÄMÄTÖNTÄ HUMPUUKIA! IKÄÄNKUIN JUMALA OLISI KUOLLUT JUMALA…ETTÄ IKÄÄNKUIN IHMISEN TÄYTYY ITSE TEHDÄ JA ITSE PUHUA ASIOITA ETTÄ NE TAPAHTUISI! POIS SE! JOS HERRA ANTAA SANAN, SE TAPAHTUU! JOS IHMINEN PUHUU ASIOITA IRTI HERRASTA, MITÄÄN EI TAPAHDU! TULEE VAAN PETTYMYKSIÄ KUN JUMALA EI MUKAMAS VASTANNUT..KUN TEHTIIN OMASSA VOIMASSA ASIOITA…JA PAHIMMOILLAAN VIHOLLISEN VOIMALLA TOIMITTIIN..

1TIM4:1-8

 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
4 Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan;
5 sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.
6 Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut.
7 Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen.
8 Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen.

NIMENOMAAN TÄSSÄ IHAN LOPPUVAIHEESSA IHMISET LUOPUVAT USKOSTA! MIKSI? HE VAIHTAVAT RIIVAAJIEN OPPEIHIN JA VILLITSEVIIN HENKIIN! MIKSI? HE EIVÄT EHKEN JAKSA ODOTTAA JUMALAN AIKAA JA JUMALAN VOIMAA..HEILLÄ ON EHKEN VÄÄRÄT VAIKUTTIMET..HALUAVAT OLLA VÄÄRÄSSÄ MIELESSÄ SUURIA USKONSANKAREITA..HALUAVAT ETTÄ IHMISET HEIOTÄ IHASTELISIVAT JA SUITSUTTAISIVAT..

MATT6:1-18

 ”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
16 Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
17 Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
18 etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

RAAMATTU ON TÄSSÄ ASIASSA TODELLA TARKKA..ASIAT PITÄÄ TEHDÄ ENNENKAIKKEA OIKEISTA VAIKUTTIMISTA..ETTÄ JUMALAN RAKKAUS OLISI VAIKUTTIMENA..EI SE ETTÄ IHMISET KATSELISIVAT ETTÄ ONPAS SIINÄ SUURI JUMALAN MIES TAIKKA NAINEN! POIS SE!

2KOR11:1-21

 Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.
5 Mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi.
6 Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa; olemmehan tuoneet sen teille kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa.
7 Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että-alentaessani itseni, jotta te ylenisitte-olen ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumia?
8 Muita seurakuntia minä riistin, ottaessani heiltä palkkaa palvellakseni teitä. Kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään.
9 Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta; ja kaikessa minä varoin olemasta teille rasitukseksi, ja olen vastakin varova.
10 Niin totta kuin Kristuksen totuus on minussa, ei tätä kerskausta minulta riistetä Akaian maanäärissä.
11 Minkätähden? Senkötähden, etten muka rakasta teitä? Jumala tietää sen.
12 Mutta mitä minä teen, sen olen vastakin tekevä, riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin samankaltaisiksi kuin mekin.
13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
16 Vielä minä sanon: älköön kukaan luulko minua mielettömäksi; mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata.
17 Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niinkuin mieletön.
18 Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin.
19 Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä.
20 Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin.
21 Häpeäkseni sanon: tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. Mutta minkä joku toinen uskaltaa-puhun kuin mieletön-sen uskallan minäkin.

TEHÄN SUVAITSETTE ETTÄ JOKU ITSENSÄ KOROTTAA! EI VOI KUN HÄMMÄSTELLÄ MITEN NYKYAIKANA HENGELLISISSÄ PIIREISSÄ SUVAITAAN NIITÄ JOTKA ITSEÄNSÄ KOROTTAVAT! HE SAATTAVAT KUTSUA ITSEÄNSÄ JOPA APOSTELEIKSI YMS..KÄSITTÄMÄTÖNTÄ PÖYHKEYTTÄ KAIKEN KAIKKIAAAN..HÄPEÄKSENI SANON: TÄHÄN ME KYLLÄ OLEMME OLLEET LIIAN HEIKKOJA..TÄSSÄ AJASSA VARSINKIN SAAMME HUOMATA MITEN PALJON ON ITSEKOROSTUSTA JA ITSEKEHUA YMS…KAVAHDETAAN ME SELLAISIA IHMISIÄ JOTKA ITSE ITSEÄÄN SUOSITTELEVAT JA KOROTTAVAT JA OVAT PÖYHKEITÄ..MUISTETAAN ETTÄ SELLAISET USKOVAT OVAT SUURIA JOTKA OVAT PIENIÄ..SIIS JOS RISTI ON SAANUT TEHDÄ MEISSÄ TYÖTÄÄN, ME TULEMME OIKEALLA TAVALLA PIENEKSI, JA KRISTUS TULEE MEISSÄ SUUREKSI…ELI ON AIVAN PÄINVASTOIN MITÄ ME NÄEMME TÄNÄ AIKANA OLEVAN..

JOH3:26-30

 Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä”.
27 Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

KUN PIENEMME NS VANHAN LUONTOMME PUOLESTA, OLEMME OIKEALLA KASVULLA..SILLOIN HERRA PÄÄSEE MEISSÄ KASVAMAAN, SE ON: OTTAMAAN MEISSÄ ENEMMÄN MUOTOANSA..SILLOIN ME EI OLLA MITÄÄN! ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ! JA SILTI ME SAAMME OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ! JA VASTA SILLOIN ME OLLAAN AIDOSTI HERRAN KÄYTÖSSÄ..MUISTETAAN AINA ETTÄ HERRAN KÄYTÖSSÄ OLEMINEN EI OLE IKINÄ IHMISTEN MITTAREILLA MITATTAVISSA! MIKSI? KOSKA ON SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN! SIIS SALASSA!

MATT7:15-23

 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

MATT25:34-40

 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’
37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?’
40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’.

EMMEKÖ ME SINUN NIMESI KAUTTA?! MILLOIN ME NÄIMME SINUT JNE? SIIS KAKSI TYYSTIN ERILLAISTA RYHMÄÄ..TOISET TIESIVÄT TEHNEENSÄ VAIKKA MITÄ SUURTA JA MAHTAVAA..TOISET TAASSEN EIVÄT EDES HOKSANNEET PAKOSTI ETTÄ TULIPAS TÄSSÄ JOTAIN TEHTYÄ! MITEN TÄMÄ ON MAHDOLLISTA? TOISET MENIVÄT OMASSA VOIMASSA JA NOUDATTIVAT TODENNÄKÖISESTI VILLITSEVIÄ HENKIÄ YMS..HE TIESIVÄT TEHNEENSÄ VAIKKA JA MITÄ MUTTA TAIVAASSA TÄTÄ EI NOTEERATTU LAINKAAN…TOISET TUNSIVAT ITSENSÄ IHAN MITÄTTÖMIKSI..MILLOIN MUKA TEHTIIN SITÄ TAIKKA TÄTÄ…TÄMÄ ON MONASTI JUMALAN HENGEN TYÖN TUNTOMERKKI..

MATT6:3-4

 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

ETTÄ MUISTETAAN AINA ETTÄ SALASSA OLEVA SYDÄMEN IHMINEN ON JUMALAN SILMISSÄ KALLIS..KUN SYDÄMEN TASOLLA ON ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA, HERRA ITSE VALMISTAA MEILLE TEOT JOISSA SAADAAN VAELTAA..SIIS KAIKKI ON ARMOA ARMON PÄÄLLE..MALTETAAN ODOTTAA HERRAN AIKAA KAIKESSA..ARMOSTA, AAMEN..

PS100

 Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa.
2 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.
3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat.
4 Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.
5 Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

HERRAN JOHDATUS 

JES58:11 

Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. 

JA HERRA JOHDATTAA SINUA ALATI…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALA RUPEAA JOHDATTAMAAN MEITÄ..JA NYKYAIKANA MAAILMASSA MONASTI AJATELLAAN ETTÄ IHMISEN TULISI MENESTYÄ ELÄMÄSSÄÄN JNE…JA SAMA AJATTELUTAPA HERKÄSTI UHKAA USKONELÄMÄÄNKIN TARTTUA..MENESTYSTEOLOGIA ON TÄSTÄ ÄÄRIMMÄINEN ESIMERKKI…MIHIN ME JOUDUMME KUN KULJEMME HERRAN JOHDATUKSESSA? SAAMMEKO TÄSSÄ AJASSA SEITSEMÄN HYVÄÄ JA KAHDEKSAN KAUNISTA? RAAMATUSSA ON LUKUISIA HENKILÖITÄ JOITTEN KOHDALLA ME VOIMME KATSOA MIHIN HE OVAT JOUTUNEET KUN OVAT KULKENEET HERRAN JOHDATUKSESSA…KUN OVAT KULKENEET JUMALAN TAHDOSSA…OTETAAN SEITSEMÄN RAAMATUN HENKILÖÄ KATSANTOON.. 

1 HENKILÖ ON JOB.. 

JOB2:1-10 

Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. 
2 Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta”. 
3 Niin Herra sanoi saatanalle: ”Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi.” 
4 Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. 
5 Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.” 
6 Herra sanoi saatanalle: ”Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä”. 
7 Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita, kantapäästä kiireeseen asti. 
8 Ja tämä otti saviastian sirun, sillä kaapiakseen itseänsä, ja istui tuhkaläjään. 
9 Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle: ”Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole.” 
10 Mutta hän vastasi hänelle: ”Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?” Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. 

HERRA KOETTELI JOBIA TODELLA KOVASTI..VAIKKA HERRA ITSE TODISTI JOBISTA HYVÄÄ, SILTI HERRA ANTOI JOBIN KOKEA TODELLA KOVAN KOETUKSEN..JA HERRA KÄYTTI NS LIKAISEN TYÖN TEKIJÄNÄ SAATANAA..RAAMATTU SANOO: 

DAN12:10 

Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. 

KUN ME KULJEMME HERRAN TEITÄ, MEITÄ KOETELLAAN! KUKAAN HERRAN OMA EI SELVIÄ TÄSTÄ AJASTA ILMAN KOETUSTA…AINOASTAAN HERRASSA PYSYMÄLLÄ VOIMME KOETUKSET KESTÄÄ..JUMALAN SIUNAUS SEURAA KUN KESTÄMME KOETUKSEN… 

JOB42:12-13 

Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa. 
13 Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. 

 2 HENKILÖ ON JOOSEF …

 1MOOS37:17-28  
18 Kun he kaukaa näkivät hänet ja ennenkuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaaksensa hänet. 
19 He sanoivat toisillensa: ”Katso, tuolla tulee se unennäkijä! 
20 Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme: villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee.” 
21 Kun Ruuben sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet heidän käsistään ja sanoi: ”Älkäämme lyökö häntä kuoliaaksi”. 
22 Vielä Ruuben sanoi heille: ”Älkää vuodattako verta; heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättänne häneen”. Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaaksensa hänet takaisin isänsä tykö. 
23 Kun Joosef sitten tuli veljiensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, 
24 ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon; mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. 
25 Senjälkeen he istuivat aterioimaan. Ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaelilaismatkueen tulevan Gileadista; heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. 
26 Silloin Juuda sanoi veljillensä: ”Mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? 
27 Tulkaa, myykäämme hänet ismaelilaisille, mutta älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän omaa lihaamme.” Ja hänen veljensä kuulivat häntä. 
28 Kun nyt midianilaiset kauppiaat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta; ja he myivät Joosefin kahdestakymmenestä hopeasekelistä ismaelilaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. 

JOOSEF OLI SAANUT HERRALTA NÄHDÄ UNIA…NÄIDEN TAKIA JOOSEFIN VELJET LAITTOIVAT JOOSEFIN KAIVOON JA MYIVÄT LOPPUJEN LOPUKSI EGYPTILÄISILLE…JOITTENKIN TUTKIJOIDEN MUKAAN JOOSEF OLISI OLLUT NOIN 13 VUOTTA VANKILASSA…JOOSEF OLI SIELLÄ SYYTTÖMÄNÄ! HÄN KULKI JUMALAN JOHDATUKSESSA MUTTA JOUTUI VELJIENSÄ SYSIMÄKSI JA VUOSIKAUSIKSI SYYTTÖMÄNÄ VANKILAAN! MITEN TÄSSÄ NÄIN KÄVI? JOOSEF ON HIENO KUVA MYÖS SIITÄ MITEN MYÖS  MEKIN JOUDUMME KÄRSIMÄÄN TÄÄLLÄ AJASSA VÄÄRYYTTÄ KUN JEESUSTA SEURAAMME…MUTTA NÄMÄKÄÄN KOETTELEMUKSET EIVÄT OLE TURHIA…EIVÄT OLLEET JOOSEFIN KOHDALLA, EIKÄ MEIDÄNKÄÄN KUN SAAMME NÄMÄ OTTAA HERRAN KÄDESTÄ… 

PS105:15-22 

”Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni”. 
16 Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen, 
17 oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi. 
18 Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin, 
19 siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi. 
20 Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti. 
21 Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi, 
22 sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille. 
 
JOSSAIN KÄÄNNÖKSESSÄ SANOTAAN JOTENKIN NÄIN: RAUTA KÄVI HÄNEN SIELUUNSA ASTI! KUN OLEMME SYYTTÖMINÄ KÄRSIMÄSSÄ, SE OTTAA TODELLA KOVILLE! KOETUS ULOTTUU MEIDÄN SISIMPÄÄMME SAAKKA! JOUDUMME KAMPPAILEMAAN KATKERUUDEN JA ANTEEKSIANTAMATTOMUUDEN KOURISSA…MUTTA ON TÄRKEÄÄ SIUNATA JA RUKOILLA NIITTEN PUOLESTA JOTKA MEILLE PAHAA TEKEVÄT! JA ANTAA ANTEEKSI! HERRA KÄÄNTÄÄ NÄMÄ VOITOKSI! HÄN TEKEE MEISTÄ MURRETTUA LEIPÄÄ NÄLKÄISILLE IHMISILLE! HÄN VALMISTAA MEIDÄT ETUKÄTEEN KOVIEN KOETUSTEN KAUTTA JOTTA SAATAISIIN OLLA SIUNAUKSEKSI TOISILLE TARVITSEVILLE IHMISILLE…IHMISILLE JOILLA ON HENGELLINEN NÄLKÄ JA JANO… 

3 HENKILÖ MOOSES 

2MOOS2:1-15 

Niin eräs mies, joka oli Leevin sukua, meni ja nai leeviläisen neidon. 
2 Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Ja kun hän näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sitä kolme kuukautta. 
3 Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaisla-arkun, siveli sen maapihkalla ja piellä, pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkoon Niilivirran rantaan. 
4 Ja lapsen sisar asettui taammaksi nähdäksensä, mitä hänelle tapahtuisi. 
5 Silloin faraon tytär tuli alas peseytymään virrassa, ja hänen seuranaisensa kävelivät virran rannalla; ja kun hän näki arkun kaislikossa, lähetti hän palvelijattarensa ja otatti sen ylös. 
6 Ja kun hän avasi sen, näki hän lapsen; ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Niin hänen tuli sitä sääli, ja hän sanoi: ”Tämä on hebrealaisten lapsia”. 
7 Niin lapsen sisar sanoi faraon tyttärelle: ”Menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää sen lapsen sinulle?” 
8 Faraon tytär vastasi hänelle: ”Mene!” Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. 
9 Ja faraon tytär sanoi hänelle: ”Ota tämä lapsi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan”. Ja vaimo otti lapsen ja imetti sen. 
10 Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: ”Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä”. 
11 Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljiensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. 
12 Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaaksi ja kätki hänet hiekkaan. 
13 Ja hän meni toisena päivänä ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään; ja hän sanoi syylliselle: ”Miksi lyöt toveriasi?” 
14 Tämä vastasi: ”Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niinkuin tapoit egyptiläisen?” Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli: ”Se on siis tullut ilmi”. 
15 Ja kun farao sai kuulla tästä tapahtumasta, etsi hän Moosesta tappaaksensa hänet. Mutta Mooses lähti faraota pakoon ja pysähtyi Midianin maahan ja istahti eräälle kaivolle. 
 
JUMALA KUTSUI MOOSEKSEN VAPAUTTAMAAN ISRAELIN KANSAN EGYPTIN ORJUUDESTA..TEHTÄVÄ OLI VAIKEA, JOTEN NIIN OLI KOETUSKIN..MOOSES RIISUTTIIN OMISTA VOIMISTA 40 VUODEN ERÄMAA JAKSON AVULLA..MUTTA TÄSSÄKIN OLI IHMEELLINEN SIUNAUS.. 

4MOOS12:1-3 

Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen. 
2 Ja he sanoivat: ”Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?” Ja Herra kuuli sen. 
3 Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. 
 
RAAMATTU ANTAA HIENON TODISTUKSEN MOOSEKSESTA..MOOSES OLI NÖYREMPI KUIN KUKAAN MUU IHMINEN MAAN PÄÄLLÄ..JUMALAN JOHDATUS OLI TEHNYT TEHTÄVÄNSÄ..MOOSES TULI RASKAASTA 40 VUODEN ERÄMAA JAKSOSTA ULOS NÖYRÄNÄ JA OMISTA VOIMISTA RIISUTTUNA.. 
4 HENKILÖ JEREMIA 
JER20:7-18 

Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut; sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää, kaikki pilkkaavat minua. 
8 Sillä niin usein kuin minä puhun, täytyy minun parkua, huutaa väkivaltaa ja sortoa; sillä Herran sana on tullut minulle häväistykseksi ja pilkaksi pitkin päivää. 
9 Mutta kun minä sanoin: ”En tahdo ajatella häntä enkä enää puhua hänen nimessään”, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. 
10 Sillä monen minä kuulen parjaavan. Kauhistus yltympäri! ”Ilmiantakaa! Ilmiantakaamme hänet!” Kaikki minun ystäväni vaanivat, milloin minä kompastuisin: ”Ehkäpä hän antaa viekoitella itsensä, niin että voitamme hänet ja saamme hänelle kostaa”. 
11 Mutta Herra on minun kanssani niinkuin väkevä sankari; sentähden minun vainoojani kompastuvat eivätkä mitään mahda. He saavat suuren häpeän, sillä he ovat olleet ymmärtämättömät, iankaikkisen pilkan, joka ei ole unhottuva. 
12 Herra Sebaot, sinä joka tutkit vanhurskaan, näet munaskuut ja sydämen, salli minun nähdä, että kostat heille, sillä sinun huomaasi minä olen jättänyt asiani. 
13 Veisatkaa Herralle, ylistäkää Herraa, sillä hän pelastaa köyhän pahantekijäin käsistä. 
14 Kirottu olkoon se päivä, jona minä synnyin; älköön se päivä, jona äitini minut synnytti, olko siunattu. 
15 Kirottu olkoon se mies, joka toi minun isälleni ilosanoman, sanoen: ”Sinulle on syntynyt poikalapsi”, ja saattoi hänelle suuren ilon. 
16 Käyköön sen miehen niinkuin niiden kaupunkien, jotka Herra kukisti armahtamatta. Hän kuulkoon huudon aamulla, sotahuudon keskipäivän aikana, 
17 koska ei surmannut minua äidinkohtuun, niin että äitini olisi ollut minun hautani ja hänen kohtunsa jäänyt iäti kantavaksi. 
18 Miksi olen äitini kohdusta tullut näkemään tuskaa ja vaivaa, niin että minun päiväni päättyvät häpeässä? 
 
MYÖS JEREMIA OLI SAANUT KULKEA JUMALAN JOHDATUKSESSA…MIHIN SE HÄNET VEI? MINÄ OLEN OLLUT NAURUNA PITKIN PÄIVÄÄ, KAIKKI PILKKAAVAT MINUA…JEREMIA JOPA KIROSI SYNTYMÄPÄIVÄNSÄ…NIIN KOVIIN KOETUKSEN HELTEISIIN HÄN JOUTUI KUN HERRAN TAHDOSSA VAELSI..MUTTA ILMAN JEREMIAN KUULIAISUUTTA EMME SAISI LUKEA MM LUKUISIA LOPUNAJAN IHMEELLISIÄ PROFETIOITA JOITA HERRA HÄNEN KAUTTAAN ANTOI…JEREMIAN KUULIAISUUS KANTAA PITKÄLLE HÄNEN KUOLEMAN JÄLKEENSÄ, VAIKKA HÄN AHDINGOSSA JOPA KIROSI ETTÄ OLI TÄNNE SYNTYNYT… 

5 HENKILÖ JEESUS KRISTUS, JUMALAN POIKA 

JES52:13-15 

Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. 
14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä-sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo- 
15 niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. 
 
LUUK22:40-44 

Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: ”Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen”. 
41 Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili 
42 sanoen: ”Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun”. 
43 Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. 
44 Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan. 
 
NIIN RUNNELTU, EI ENÄÄ IHMISENKALTAINEN, OLI HÄNEN MUOTONSA…JA HÄNEN HIKENSÄ OLI NIINKUIN VERIPISARAT! ME EI VOIDA MILLÄÄN TÄYSIN YMMÄRTÄÄ JEESUKSEN UHRIN LUONNETTA..MITEN PALJON JEESUS ON KÄRSINYT MEIDÄN RIKKOMUSTEMME TÄHDEN! JA TÄYSIN VAPAAEHTOISESTI! ILMAN JEESUKSEN KUULIAISUUTTA KULKEA JUMALAN TAHDOSSA, ME EMME VOISI PELASTUA! MITEN HIRVEÄ KÄRSIMYS JEESUKSELLA OLI, MUTTA MITEN IHMEELLINEN SIUNAUS TÄSTÄ TULI! USKOMALLA JEESUKSEEN ME PELASTUMME! EMME JOUDU HELVETTIIN, IANKAIKKISEN KAUHUN PAIKKAAN JOKA ME OLTAIS ANSAITTU..OPETUSLAPSET ON SAATTANUT AJATELLA SILLOIN KUN JEESUS VANGITTIIN JA RISTIINNAULITTIIN ETTÄ TÄSSÄKÖ TÄMÄ NYT OLI…ETTÄ MIKÄ MENI PIELEEN…EIKÖ JEESUS OLLUTKAAN JUMALAN TAHDOSSA…MONTA KERTAA KUN OLEMME PIMEYDESSÄ, KOVISSA USKONTAISTELUISSA, SAATAMME AJATELLA ETTÄ OONKO EDES USKOSSA…OLENKO JUMALAN TAHDOSSA KUN INHIMMILLISESTI AJATELTUNA KAIKKI NÄYTTÄÄ MENEVÄN PIELEEN…JEESUS JOPA SANOI PIMEYDEN KESKELLÄ, JUMALANI, JUMALANI, MIKSI MINUT HYLKÄSIT? TÄMMÖISTÄ PIMEYTTÄ VOI MEILLEKKIN JOSKUS PAHIMMOILLAAN TULLA..SAATAMME LUULLA ETTÄ HERRA ON MEIDÄT HYLJÄNNYT..JA VIHOLLINEN HEITTÄÄ NS BENSAA LIEKKEIHIN PIMEYDEN KESKELLÄ…MUTTA EI MENETETÄ TOIVOAMME PIMEYDEN KESKELLÄ…JEESUS KRISTUS ON VOITTANUT KAIKKI PIMEYDEN VALLAT JA VOIMAT…VIHOLLINEN ON ASETETTU JULKISEN HÄPEÄN ALAISEKSI, KÄÄRMEEN PÄÄ ON MURSKATTU VAIKKA PYRSTÖ VIELÄ HEILUUKIN KUOLONKOURISTUKSISSA…OLLAAN TURVALLISELLA MIELELLÄ…JEESUKSEN IHMEELLINEN USKONKUULIAISUUS TUO IANKAIKKISEN PELASTUKSEN HÄNEEN TURVAAVILLE…JA HÄN JOS KUKA YMMÄRTÄÄ MEITÄ JA TUNTEE JA TIETÄÄ TAISTELUMME JA KOETUKSEMME…

HEBR2:17-18

 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

6 HENKILÖ ON JOHANNES KASTAJA

LUUK3:2-6
 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.
3 Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi,
4 niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.
5 Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi,
6 ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.”

JUMALAN SANA TULI JOHANNEKSELLE..JOHANNES SAI HERRALTA TEHTÄVÄN…HÄNEN TULI TASOITTAA TIETÄ JEESUKSELLE..JA VOIDAAN AJATELLA ETTÄ HÄN TASOITTI IHMISILLE TIETÄ JEESUKSEN LUOKSE..MUTTA USKOLLISUUS HERRALLE JA JUMALAN TAHDOSSA KULKEMINEN VEI JOHANNEKSEN VAIKEUKSIIN…

MARK6:17-29
Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Herodes oli nainut hänet,
18 ja Johannes oli sanonut Herodekselle: ”Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa”.
19 Ja Herodias piti vihaa häntä vastaan ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei voinut.
20 Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta; ja hän kuunteli häntä mielellään.
21 Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille.
22 Ja Herodiaan tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytävieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle: ”Ano minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle”.
23 Ja hän vannoi tytölle: ”Mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani”.
24 Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen: ”Mitä minä anon?” Tämä sanoi: ”Johannes Kastajan päätä”.
25 Ja hän meni kohta kiiruusti sisälle kuninkaan luo, pyysi ja sanoi: ”Minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes Kastajan pään”.
26 Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään.
27 Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään.
28 Niin vartija meni ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi hänen päänsä lautasella ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi sen äidillensä.
29 Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan.

JOHANNES OLI JUMALAN TAHDOSSA LOPPUUN SAAKKA…HÄN TASOITTI TIETÄ JEESUKSELLE USKOLLISESTI LOPPUUN ASTI…JEESUS ANTOI JOHANNEKSESTA TODELLA SIUNATUN KOMMENTIN…

LUUK7:24-28
Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta: ”Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
25 Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa.
26 Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ’Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’.
28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

7 HENKILÖ ON PAAVALI

PAAVALI EI VARMASTI HIRVEÄSTI ESITTELYJÄ KAIPAA…JUMALAN TAHDOSSA KULKEMINEN VEI PAAVALIN JOS JONKUNLAISIIN KOETUKSIIN…MUTTA PAAVALIN KUULIAISUUDEN JOHDOSTA SAAMME LUKEA PALJON UUDEN TESTAMENTIN KIRJEITÄ JOTKA HERRA ANTOI PAAVALIN KAUTTA…TÄLLÄ TAVOIN PAAVALIN KUULIAISUUS ON KANTANUT SIUNAUKSEN TÄHÄN PÄIVÄÄN ASTI…OLLAAN USKOLLISIA HERRALLE LOPPUUN ASTI…KULJETAAN HÄNEN TAHDOSSA VAIKKA SE VEISI MEIDÄT VAIKKA MINKÄLAISIIN VAIKEUKSIIN JA PIMEISIIN LAAKSOIHIN…MUISTETAAN ETTÄ HERRA ON SIELÄKIN MEIDÄN KANSSAMME, ARMOSTA, AAMEN…

HEBR11LUKU
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
4 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
8 Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9 Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11 Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.
17 Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut
18 ja jolle oli sanottu: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen”,
19 sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin.
20 Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin.
21 Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten.
22 Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa.
23 Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä.
24 Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25 Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26 katsoen ”Kristuksen pilkan” suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.
27 Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.
28 Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin.
29 Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.
30 Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää.
31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
32 Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.
35 On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen;
36 toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta;
37 heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä-
38 he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle-;he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.
39 Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu;
40 sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. 


 
 
 

JUMALAN TAHTO 

1TESS4:1-8 

Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. 
2 Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. 
3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, 
4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, 
5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; 
6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. 
7 Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. 
8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. 

KUN ME OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN TAHTO ON ETTÄ OPIMME TUNTEMAAN HERRAA JEESUSTA JA HÄNEN TAHTOAAN AINA PAREMMIN JA PAREMMIN…SILLÄ TÄMÄ ON JUMALAN TAHTO, TEIDÄN PYHITYKSENNE…KUN ME OPIMME TUNTEMAAN HERRAA JA HÄNEN TAHTOANSA AINA ENEMPI JA ENEMPI, ME OLEMME PYHITYKSEN TIELLÄ…ME EROTTAUDUMME KOKO AJAN ENEMPI JA ENEMPI HERRALLE…JA KUN OLEMME JUMALAN TAHDON TIELLÄ, PYHITYKSEN TIELLÄ, TÄMÄ EI OLE NS PAKKOPULLAA… 

1KOR16:13-14 

Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. 
14 Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.  

KAIKKI MITÄ TEETTE , TAPAHTUKOON RAKKAUDESSA! TÄMÄ USKON TIE EI OLE NS PAKKOPULLAA…JUMALAN RAKKAUS TULEE OLLA TEKEMISTEN VAIKUTIN…KUN JUMALAN RAKKAUS ON VAIKUTTIMENA, ME OLEMME AUTUAITA TEKEMISISSÄMME… 

JES64:4 

Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät ja jotka sinun teilläsi sinua muistavat. 

PS100 

Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. 
2 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. 
3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. 
4 Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. 
5 Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. 

SINÄ KÄYT NIITÄ KOHDEN JOTKA ILOLLA VANHURSKAUTTA TEKEVÄT…PALVELKAA HERRAA ILOLLA! HERRA MIELISTYY SIIHEN ETTÄ  ME PALVELEMME HÄNTÄ ILOLLA…SE ON JUMALAN TAHTO… 

2KOR9:7-11 

Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. 
8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; 
9 niinkuin kirjoitettu on: ”Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”. 
10 Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, 
11 niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. 

ILOISTA ANTAJAA JUMALA RAKASTAA! JUMALAN TAHTO ON ETTÄ ME PALVELEMME HÄNTÄ ILOLLA… 

PS32:8-11 

”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee”. 
9 Älkää olko niinkuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty. 
10 Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. 
11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset. 

ÄLKÄÄ OLKO NIINKUIN JÄRJETTÖMÄT ORHIT JA MUULIT, JOITA SUITSILLA JA OHJAKSILLA, NIIDEN VALJAILLA SUISTETAAN…MUUTOIN NE EIVÄT SINUA LÄHESTY…JUMALAN TAHTO MEITÄ KOHTAAN ON SE ETTÄ ME SEURAAMME JEESUSTA VAPAAEHTOISESTI, ILOLLA…TÄMÄ EI OLE MITÄÄN PAKKOPULLAA EIKÄ KIVIREEN VETÄMISTÄ KANNOKOSSA…USKO JEESUKSEEN ON ILOINEN ASIA… 

ROOM14:16-18 

Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; 
17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 
18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. 

JUMALAN VALTAKUNTA ON VANHURSKAUTTA JA RAUHAA JA ILOA PYHÄSSÄ HENGESSÄ! MYÖS JEESUKSEN SEURAAMINEN TULISI OLLA TÄMMÖISTÄ… 

SILTI SE EI TIETENKÄÄN TARKOITA ETTÄ MEILLÄ OLISI HELPPOA! POIS SE ! MUTTA SILTI ME SAAMME PALVELLA HERRAA ILOLLA! ETTÄ TOINEN EI SULJE TOISTA POIS! 

2KOR6:1-10 

Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. 
3 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, 
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, 
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; 
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, 
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; 
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, 
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, 
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. 

USKON ELÄMÄ ON AIKAMOISTA VASTAKOHTAISUUTTA…MUTTA NÄMÄ EI SULJE TOISIANSA POIS! ME  VOIMME OLLA ILOISIA VAIKKA MEILLÄ ON VAIKEAA! MURHEELLISINA, MUTTA AINA ILOISINA! ELI VAIKKA OLISI MINKÄLAISTA MURHETTA JA VAIKEUTTA, SILTI SAAMME ILOITA HERRASSA! SIIS KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, VOIMME OLLA ILOISIA HERRASSA, VAIKKA MEILLÄ OLISI INHIMMILLISESTI TODELLA VAIKEAA…TÄSSÄ HUOMAAMMEKIN MITEN YLILUONNOLLISTA ON USKON ELÄMÄ…ME SAAMME SEURATA HERRAA RAKKAUDESTA JA ILOSTA KÄSIN KOSKA HERRA ITSE ON ENSIN MEITÄ RAKASTANUT… 

1JOH4:16-19 

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 
17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 

ME RAKASTAMME, SILLÄ HÄN ON ENSIN RAKASTANUT MEITÄ! MEILLÄ ON RESURSSIT VAELTAA JUMALAN TAHDON MUKAAN, VAELTAA ILOSSA JA RAKKAUDESTA KÄSIN KOSKA HERRA ON MEITÄ ENSIN RAKASTANUT!  

ROOM5:1-8 

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 
3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 
4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 
5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 
6 Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. 
7 Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. 
8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 

HEBR9:11-14 

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, 
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! 

JEESUS OLI TÄYSIN VIATON, SYNNITÖN JUMALAN UHRIKARITSA JOKA ANTOI HENKENSÄ MEIDÄN SYNTISIEN, KURJIEN IHMISTEN PUOLESTA…TÄMÄ JOS MIKÄ ON IHMEELLISTÄ RAKKAUTTA! ETTÄ EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKEITTENKAAN ELÄMÄNTILANTEIDEN JOHDOSTA…MUISTETAAN SE IHMEELLINEN RAKKAUS JOLLA HERRA ON MEITÄ RAKASTANUT…JA MUISTETAAN ETTÄ ME SAAMME JUMALAN ARMOSTA ILOITA JA RAKASTAA LÄHIMMÄISIÄMME KOSKA HERRA ON VUODATTANUT MEIHIN PYHÄN HENKENSÄ…EI ANNETA PERIKSI VAAN PALVELLAAN HERRAA ILOLLA, VAIKEUKSIENKIN KESKELLÄ! ILOITAAN HERRASSA! EI OMASSA VOIMASSA! VAAN PYHÄSSÄ HENGESSÄ! HERRA MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM12:9-21 

Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. 
10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. 
11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa. 
12 Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. 
13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. 
14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. 
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 
16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 
17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 
19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”. 
20 Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”. 
21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. 

FIL4:1-7 

Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat! 
2 Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. 
3 Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. 
4 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! 
5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. 
6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.