Kategoria: Yleinen

Laki 

ROOM7:1-16 

Vai ettekö tiedä, veljet-minä puhun lain tunteville-että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? 
2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. 
3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. 
4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 
5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 
6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 
7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”. 
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. 
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 

NIIN, LAKI ON KUITENKIN PYHÄ JA KÄSKYSANA PYHÄ, VANHURSKAS JA HYVÄ…KAIKKI MINKÄ JUMALA ON ANTANUT, ON HYVÄÄ JA TARKOITUKSENMUKAISTA…JUMALA EI ANNA IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN ERILLAISIA ASIOITA…LAIN KAUTTA ME OLEMME TULLEET SYNTISIKSI JA NÄIN OLLEN JEESUSTA TARVITSEVIKSI… 

SANANL30:20 

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”. 

IHMISILLE JOTKA EIVÄT OMASTA MIELESTÄÄN OLE PAHAA TEHNEET, TULEE LAKI VÄLIIN JA NÄYTTÄÄ HEILLE SYNNIN OMASSA ELÄMÄSSÄÄN…JA KUN IHMINEN TULEE SYNNINTUNTOON JA KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN ARMOA PYYTÄEN, JEESUKSEN VERI PUHDISTAA JA IHMINEN PÄÄSEE NS UUDEN LAIN ALLE… 

ROOM8:1-7 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 

KUN TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUKSEN OMIKSI, SIIRRYMME UUDEN LAIN ALLE…ELÄMÄN HENGEN LAIN ALLE…NYT MEILLÄ ON IHAN UUDET LÄHTÖKOHDAT JA RESURSSIT TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN… 

1KOR13:1-8 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 
4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 
8 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 

ILMAN JEESUSTA MEILLÄ EI VOI OLLA JUMALAN RAKKAUTTA JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA!  

ROOM5:1-5 

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 
3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 
4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 
5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 

SILLÄ JUMALAN RAKKAUS ON VUODATETTU MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENGEN KAUTTA JOKA ON MEILLE ANNETTU…AINOASTAAN SILLOIN KUN MEILLÄ ON USKO JEESUKSEEN, MEILLÄ VOI OLLA PYHÄ HENKI, JOLLOIN VOIMME SAADA JUMALAN RAKKAUTTA…JUMALAN RAKKAUS ON SELLAINEN JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…! EI KATKEROIDU! EI ETSI OMAANSA! EI ILOITSE VÄÄRYYDESTÄ JNE! SIIS ILMAN JEESUSTA IHMISELLÄ EI OLE OIKEITA RESURSSEJA VAELTAA OIKEIN…IHMISEN LIHA EI HALUA JUMALAN HALUAMIA ASIOITA…SE EI ALISTU JUMALAN LAIN ALLE, EIKÄ SE VOIKKAAN…AINOASTAAN KRISTUKSESSA OLEMALLA JA PYSYMÄLLÄ VOIMME VOITTAA VAIKEAT TILANTEET JA VAIKEAT IHMISSUHTEET MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…ME JOUDUMME MONENLAISIIN AHDINKOIHIN JA KOETUKSIIN MONTA KERTAA NIITTEN IHMISTEN TAHOLTA JOTKA EIVÄT OLE USKOSSA JA VAELTAVAT TURMELTUNEEN LIHAN MIELEN MUKAAN…SILLOIN JOS KOSKAAN TARVITSEMME HERRAN APUA! TARVITSEMME JUMALAN RAKKAUTTA HANKALIA LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN… 

LUUK6:20-38 

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. 
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! 
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden. 
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. 
24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne! 
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä! 
26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. 
27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” 

ROOM12:12-21 

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. 
13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. 
14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. 
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 
16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 
17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 
19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”. 
20 Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”. 
21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. 

1PIET3:7-17 

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 
8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 
9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 
10 Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 
11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 
12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.” 
13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”, 
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. 

ERILLAISTEN HANKALIEN IHMISTEN KAUTTA ME SAAMME PALJON KOKEA ERILLAISTA AHDINKOA JA VAIKEUTTA JA KOETUSTA…NÄISSÄ TILANTEISSA MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ RUKOILLA PALJON JA SIUNATA NIITÄ JOTKA MEITÄ KOHTELEVAT KALTOIN…ETTÄ EMME KATKEROIDU EMMEKÄ MUISTELE KÄRSIMÄÄMME PAHAA…JA TODELLA TÄRKEÄÄ ON ANTAA HEILLE ANTEEKSI…VAIN JEESUKSEN OMINA PYSTYMME TÄHÄN AIDOSTI…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA JA YMMÄRTÄÄ ETTÄ ME EI AINA EHKEN ONNISTUTA IKÄÄNKUIN 100 PROSENTTISESTI… 

MATT26:51-54 

Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 
52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. 
53 Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? 
54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?” 

PIETARI TURVAUTUI NS KÄTTÄ PITEMPÄÄN…PISTÄ MIEKKASI TUPPEEN! SILLÄ KAIKKI JOTKA MIEKKAAN TARTTUVAT, NE MIEKKAAN HUKKUVAT…ON TÄRKEÄÄ TURVAUTUA HENGEN ASEISIIN EIKÄ LIHAN ASEISIIN VAIKEISSA TILANTEISSA…LIHAN KÄSIVARTEEN TURVAUTUMINEN PAHENTAA TILANNETTA, JA RUKOUS JA HERRAN PUOLEEN KÄÄNTYMINEN TUOVAT AVUN TILANTEESEEN ENNEMMIN TAIKKA MYÖHEMMIN…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ NÄMÄ VOI JOSKUS OTTAA TODELLA KOVILLE! 

2TIM4:14-18 

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. 
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. 
16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako. 
17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. 
18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 

PAAVALI OLI TODELLA MONISSA LIEMISSÄ KEITETTY, JA HÄN ILOITSI HERRASSA VAIKEUKSIEN KESKELLÄ…MUTTA VAIKUTTAA SILTÄ ETTÄ TÄMÄ ALEKSANDER, VASKISEPPÄ, OLI PAAVALILLE TODELLA PIIKKINÄ LIHASSA…ETTÄ VOI OLLA ETTÄ TÄMÄ IHMINEN OLI PAAVALILLE TODELLA KIVULIAS JA HANKALA KOKEMUS…MONTA KERTAA JOS JOKU TEKEE MEILLE VÄÄRIN, HERRA AUTTAA IHMEELLISESTI EIKÄ EDES MUISTA KUNNOLLA NIITÄ VÄÄRINTEKOJA, MUTTA JOSKUS SAATTAA OLLA JOKU IHMINEN MEILLE TODELLA KOVA PIIKKI LIHASSA…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ MITÄÄN EI IKINÄ TAPAHDU HERRAN SALLIMATTA TAIKKA TIETÄMÄTTÄ… 

2SAM16:5-13 

Kun kuningas Daavid tuli Bahurimiin, niin katso, sieltä tuli mies, joka oli sukua Saulin perheelle, nimeltä Siimei, Geeran poika; hän tuli ja kiroili tullessaan. 
6 Ja hän viskeli kivillä Daavidia ja kaikkia kuningas Daavidin palvelijoita, vaikka kaikki väki ja kaikki urhot olivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. 
7 Ja kiroillessaan häntä Siimei sanoi näin: ”Pois, pois, sinä murhamies, sinä kelvoton! 
8 Herra kostaa sinulle kaiken Saulin perheen veren, hänen, jonka sijaan sinä olet tullut kuninkaaksi. Ja Herra antaa nyt kuninkuuden sinun poikasi Absalomin käteen. Ja katso, sinä olet itse joutunut onnettomuuteen, sillä murhamies sinä olet.” 
9 Niin Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle: ”Miksi tuo koiranraato saa kiroilla herraani, kuningasta? Anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki.” 
10 Mutta kuningas vastasi: ”Mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat? Jos hän kiroilee ja jos Herra on käskenyt häntä: ’Kiroile Daavidia’, niin kuka voi sanoa: ’Miksi teet niin?'” 
11 Ja Daavid sanoi vielä Abisaille ja kaikille palvelijoillensa: ”Katso, oma poikani, joka on lähtenyt minun ruumiistani, väijyy henkeäni; miksi ei sitten tämä benjaminilainen? Antakaa hänen olla, kiroilkoon vain; sillä Herra on häntä käskenyt. 
12 Ehkä Herra vielä näkee minun kurjuuteni, ja ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä kohtaa minua.” 
13 Ja Daavid kulki miehinensä tietä myöten, ja Siimei kulki pitkin vuoren kuvetta rinnan hänen kanssansa, kiroili kulkiessaan ja viskeli kiviä ja heitteli soraa. 

HERRAN SALLIMATTA EI MITÄÄN TAPAHDU! HERRA SALLII MEILLE VÄLILLÄ TODELLA HIERTÄVIÄ IHMISSUHTEITA JOIDEN KAUTTA MEITÄKIN HIOTAAN JA KOETELLAAN JA JONKA KAUTTA ME SAAMME TURVAUTUA ENTISTÄ ENEMMÄN HERRAAN JA HÄNEN APUUNSA! EI MENETETÄ TOIVOAMME NÄITTENKÄÄN ASIOITTEN KOHDALLA…SIUNATAAN MEIDÄN HANKALIA LÄHIMMÄISIÄMME JA RUKOILLAAN HEIDÄN SIELUN PELASTUKSEN PUOLESTA JA TEHDÄÄN HEILLE VOIDESSAMME HYVÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

FIL4:4-13 

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! 
5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. 
6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 
8 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; 
9 mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. 
10 Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. 
11 Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. 
12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. 
13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. 

Oikea tuomio 

SAK7:8-10 

Ja Sakarjalle tuli tämä Herran sana: 
9 ”Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne, 
10 leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan. 

TUOMITKAA OIKEA TUOMIO…MONTA KERTAA IHMISET SAATTAA SANOA ETTÄ ÄLKÄÄ TUOMITKO…MUTTA RAAMATTU SANOO ETTÄ TUOMITKAA OIKEA TUOMIO! ELI SAA SITTENKIN TUOMITA!  

SANANL17:15 

Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. 

SANANL18:5 

Ei ole hyvä pitää syyllisen puolta ja vääräksi vääntää syyttömän asiaa oikeudessa. 

ME ELÄMME TODELLA PAHAA AIKAA KAIKEN KAIKKIAAN…MAAILMASSA VALLITSEE IKÄÄNKUIN LAILLINEN LAITTOMUUS…SAATETAAN IKÄÄNKUIN LAIN VARJOLLAKIN SORTAA HEIKOMPIA JA VÄÄNTÄÄ VÄÄRÄKSI SYYTTÖMÄN ASIA…ELI RAAMATUSSA NIMENOMAAN KEHOTETAAN TUOMITSEMAAN, MUTTA OIKEA TUOMIO…TOTTAKAI KAIKKI TUOMIO EI MEILLE KUULU… 

LUUK6:20-38 

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. 
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! 
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden. 
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. 
24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne! 
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä! 
26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. 
27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” 

KADOTUSTUOMION LAUSUMINEN EI MEILLE KUULU…JEESUS YKSIN NÄKEE IHMISEN SYDÄMEEN, ETTÄ ONKO SIELLÄ USKO VAIKO EI OLE…MUTTA EDELLISESSÄ RAAMATUNKOHDASSA TULI HIENOSTI ESILLE ETTÄ TUOMIO VOI OLLA TIETYLLÄ TAVALLA MEIDÄN OMISSA KÄSISSÄMME…ANTAKAA ANTEEKSI NIIN TEILLEKKIN ANNETAAN ANTEEKSI! ANTAKAA NIIN TEILLEKKIN ANNETAAN! SIIS YHTÄKKIÄ TUOMIO ON IKÄÄNKUIN MEIDÄN KÄSISSÄMME…MITEN ME TOIMIMME LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN, NIIN MEITÄKIN KOHDELLAAN… 

JAAK2:12-13 

Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 

SE MITEN MEITÄ KERRAN TUOMITAAN, TULEE PALJOLTI SIITÄ MITEN ME MUITA KOHTELEMME…JA ON HYVÄ MUISTAA TÄSSÄ TUOMITSEMIS ASIASSA SEKIN, ETTÄ MONTA KERTAA IHMISSILMÄ EREHTYY TUOMIOSSAAN…SEN TÄHDEN ME TARVIIMME JUMALAN PYHÄN HENGEN APUA TÄSSÄKIN ASIASSA… 

1KUN3:11-28 

Ja Jumala sanoi hänelle: ”Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, 
12 niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. 
13 Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. 
14 Ja jos sinä vaellat minun teitäni, noudattaen minun säädöksiäni ja käskyjäni, niinkuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän.” 
15 Siihen Salomo heräsi; ja katso, se oli unta. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, astui hän Herran liitonarkin eteen, uhrasi polttouhreja ja toimitti yhteysuhrin ja laittoi pidot kaikille palvelijoillensa. 
16 Siihen aikaan tuli kaksi porttoa kuninkaan luo, ja he astuivat hänen eteensä. 
17 Ja toinen nainen sanoi: ”Oi herrani, minä ja tämä nainen asumme samassa huoneessa. Ja minä synnytin hänen luonansa siinä huoneessa. 
18 Ja kolmantena päivänä sen jälkeen, kun minä olin synnyttänyt, synnytti myös tämä nainen. Me olimme yhdessä, eikä ketään vierasta ollut meidän kanssamme huoneessa; ainoastaan me kahden olimme huoneessa. 
19 Mutta tämän naisen poika kuoli yöllä, sillä hän oli maannut sen. 
20 Niin hän nousi keskellä yötä ja otti minun poikani vierestäni palvelijattaresi nukkuessa ja pani sen povellensa, mutta oman kuolleen poikansa hän pani minun povelleni. 
21 Kun minä aamulla nousin imettämään poikaani, niin katso, se oli kuollut. Mutta kun minä tarkastin sitä aamulla, niin katso, se ei ollutkaan minun poikani, jonka minä olin synnyttänyt.” 
22 Niin toinen nainen sanoi: ”Ei ole niin; vaan tuo elossa oleva on minun poikani, ja tämä kuollut on sinun poikasi”. Mutta edellinen vastasi: ”Ei ole niin; tuo kuollut on sinun poikasi, ja tämä elossa oleva on minun poikani”. Näin he riitelivät kuninkaan edessä. 
23 Niin kuningas sanoi: ”Toinen sanoo: ’Elossa oleva on minun poikani, ja kuollut on sinun poikasi’. Ja toinen sanoo: ’Ei ole niin; vaan kuollut on sinun poikasi, ja elossa oleva on minun poikani’.” 
24 Sitten kuningas sanoi: ”Antakaa minulle miekka”. Ja kuninkaan eteen tuotiin miekka. 
25 Ja kuningas sanoi: ”Viiltäkää elossa oleva lapsi kahtia, ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle”. 
26 Mutta silloin sanoi kuninkaalle se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi hänen poikansa tähden-hän sanoi: ”Oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä”. Mutta toinen sanoi: ”Ei minulle eikä sinulle; viiltäkää!” 
27 Niin kuningas vastasi ja sanoi: ”Antakaa tälle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä. Hän on sen äiti.” 
28 Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. 

ME TARVIIMME JUMALAN PYHÄN HENGEN VIISAUTTA JOTTA ME OSAAMME TUOMITA OIKEAN TUOMION…JA MEIDÄN TARVII TANKATA JUMALAN SANAA, JOTTA PYHÄ HENKI SIELTÄ MEILLE SITTEN MYÖS VIISAUTTA ANTAA…ME OSAAMME MONTA KERTAA ANTAA OIKEA TUOMIO JOSTAIN ASIASTA, KUN JUMALA ON ASIAN RAAMATUSSA SANONUT…MUTTA SITTEN ON SELLAISIA ASIOITA JOISTA HERRA TIETÄÄ KUKA ON TEHNYT OIKEIN JA KUKA VÄÄRIN…ELI TÄSSÄ TAPAUKSESSA MOTIIVI PITÄÄ OLLA OIKEA JOTTA TEKO OLISI JUMALAN NÄKOKULMASTA OIKEA TEKO… 

MATT10:41-42 

Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 

MATT6:1-8 

”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 
2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 
5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 
7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 
8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 

KUN MEIDÄN TEOT JOUTUU KERRAN TUOMIOLLE, MOTIIVI JA VAIKUTIN RATKAISEE…VOI OLLA INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA SAMAT TEOT, JOTKA JUMALAN MITTARILLA OVATKIN AIVAN ERILLAISET…TOISET ON TEHTY JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, TOISET SEN TAKIA ETTÄ IHMISET KATSELISIVAT JA YLISTÄISIVÄT JNE…ETTÄ PÄÄASIA ETTÄ TEEMME ASIOITA HERRAN TÄHDEN, NÄKIPÄ SITÄ TOISET TAIKKA EI… 

1KOR3:6-15 

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. 
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. 
8 Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. 
9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. 
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 
 

MUISTETAAN AINA ETTÄ KAIKKI MITÄ ME SAAMME HERRALLE TEHDÄ, ON ARMOA ARMON PÄÄLLE…NIIN EI SIIS ISTUTTAJA OLE MITÄÄN, EIKÄ KASTELIJAKAAN, VAAN JUMALA JOKA KASVUN ANTAA…HERRA ON AINA SE VAIKUTTAJA TAUSTALLA KUN JOTAKIN SAAMME HERRALLE TEHDÄ… 

FIL2:12-15 

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, 
 

 
SILLÄ JUMALA ON SE JOKA TEISSÄ VAIKUTTAA SEKÄ TAHTOMISEN ETTÄ TEKEMISEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEAT VAIKUTTIMET TEKEMISISSÄMME…ETTÄ HALUAMME MIELLYTTÄÄ HERRAA EIKÄ IHMISIÄ… 

1SAM15:10-31 

Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: 
11 ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni”. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. 
12 Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin”. 
13 Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.” 
14 Mutta Samuel sanoi: ”Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?” 
15 Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu; sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi”. 
16 Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta; minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut”. Hän sanoi hänelle: ”Puhu”. 
17 Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. 
18 Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’. 
19 Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?” 
20 Saul vastasi Samuelille: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset. 
21 Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.” 
22 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. 
23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.” 
24 Saul sanoi Samuelille: ”Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. 
25 Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaja minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.” 
26 Samuel sanoi Saulille: ”Minä en palaja sinun kanssasi; sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää saa olla Israelin kuninkaana”. 
27 Kun sitten Samuel kääntyi menemään pois, tarttui Saul hänen viittansa liepeeseen, niin että se repesi. 
28 Ja Samuel sanoi hänelle: ”Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. 
29 Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi.” 
30 Hän vastasi: ”Minä olen syntiä tehnyt; mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilisin Herraa, sinun Jumalaasi”. 
31 Niin Samuel palasi Saulin jäljessä; ja Saul kumartaen rukoili Herraa. 

1SAM16:6-7 

Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa”. 
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.” 

MUISTETAAN ETTÄ TÄRKEINTÄ ON OLLA OIKEALLA KOHDALLA HERRAAN NÄHDEN…EI MIINKÄÄN OLLA IHMISILLE VÄÄRÄLLÄ TAVALLA MIELIKSI NIINKUIN SAUL…SAUL HALUSI SÄILYTTÄÄ IHMISTEN EDESSÄ NS “HOVIKELPOISUUTENSA”…MUTTA OSOITA MINULLE KUITENKIN SE KUNNIA KANSANI VANHIMPIEN EDESSÄ JA ISRAELIN EDESSÄ…! SAULIN OLISI TULLUT VAIPUA TOMUUN JA TUHKAAN JA HUUTAA HERRAN PUOLEEN ARMOA KUN OLI VÄÄRIN TEHNYT! MUTTA EI! YRITTI VAIN SÄILYTTÄÄ NS KASVONSA IHMISTEN EDESSÄ…MUTTA DAAVID OLI TÄYSIN TOISTA MAATA…VAIKKA OLI SYYLLISTYNYT RASKAISIIN SYNTEIHIN…HUORIN TEKOON JA OLIPA VIELÄ TAPATTANUT BATSEBAN MIEHEN PEITELLÄKSEEN SYNTI JÄLKIÄNSÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, DAAVIDILLA OLI OIKEA SYDÄMEN LAATU JUMALAN EDESSÄ! HÄN EI VIIS VEISANNUT IHMISISTÄ , VAAN OLI KAUHUISSAAN SIITÄ ETTEI JOUTUISI POIS HERRASTA JA HÄNEN TAHDOSTAAN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TUOMITSEMME ITSE ITSEMME! SIIS TUOMITSEMME SYNNIN OMASSA ELÄMÄSSÄMME! SILLOIN VOIMME OLLA TURVALLISIN MIELIN HERRAN EDESSÄ…MEIDÄN EI TARVII SELITELLÄ SYNTIÄ POIS EIKÄ YRITTÄÄ OLLA IHMISTEN EDESSÄ JOTAKIN…ME OLLAAN KAIKKI SYNTISIÄ JA KELVOTTOMIA IHMISIÄ ITSESSÄMME, MUTTA KUN USKOMME HERRAAN JEESUKSEEN, SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ…JEESUKSEN VERI RIITTÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM8:1-4 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 

ROOM8:28-39 

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. 
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”. 
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

Jumalan puhe 

JOB33:14-18 

Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata. 
15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, 
16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, 
17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, 
18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. 

JUMALA PUHUU TAVALLA JA PUHUU TOISELLA…SITÄ VAIN EI HUOMATA…TÄSSÄ MONTAA KERTAA MEIDÄN IHMISTEN ONGELMA…JUMALA KYLLÄ PUHUU MONIN TAVOIN MUTTA ME EI SITÄ PUHETTA KUULLA TAIKKA YMMÄRRETÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, HÄNELLÄ ON KEINOT AVATA MEIDÄN KORVAMME KUULEMAAN… 

4MOOS22:9-34 

Niin Jumala tuli Bileamin tykö ja kysyi: ”Keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi?” 
10 Bileam vastasi Jumalalle: ”Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan: 
11 ’Katso, kansa on lähtenyt Egyptistä ja on tulvinut yli maan; tule siis, kiroa se minun puolestani, ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan ja karkoittaa sen'”. 
12 Mutta Jumala sanoi Bileamille: ”Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu”. 
13 Niin Bileam nousi aamulla ja sanoi Baalakin päämiehille: ”Menkää takaisin maahanne, sillä Herra ei ole sallinut minun lähteä teidän kanssanne”. 
14 Silloin nousivat Mooabin päämiehet ja tulivat Baalakin luo ja sanoivat: ”Bileam ei suostunut lähtemään meidän kanssamme”. 
15 Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset. 
16 Ja he saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle: ”Näin sanoo Baalak, Sipporin poika: ’Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni. 
17 Sillä minä palkitsen sinut ylenpalttisesti ja teen kaiken, mitä minulta vaadit; tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa.'” 
18 Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 
19 Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo.” 
20 Niin Jumala tuli Bileamin tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Jos nämä miehet ovat tulleet kutsumaan sinua, niin nouse ja lähde heidän kanssaan, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon”. 
21 Ja Bileam nousi aamulla, satuloi aasintammansa ja lähti matkaan Mooabin päämiesten kanssa. 
22 Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä, hänen ratsastaessaan aasintammallaan, kaksi palvelijaa mukanansa. 
23 Kun aasintamma näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam löi aasintammaa palauttaaksensa sen tielle. 
24 Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille, jossa oli kiviaita kummallakin puolella. 
25 Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. 
26 Silloin Herran enkeli taas meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 
27 Kun aasintamma näki Herran enkelin, laskeutui se maahan Bileamin alla. Silloin Bileamin viha syttyi, ja hän löi aasintammaa sauvalla. 
28 Niin Herra avasi aasintamman suun, ja se sanoi Bileamille: ”Mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo kolmannen kerran?” 
29 Bileam vastasi aasintammalle: ”Sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessäni, niin nyt minä sinut tappaisin.” 
30 Mutta aasintamma sanoi Bileamille: ”Enkö minä ole sinun aasintammasi, jolla olet ratsastanut kaiken aikasi tähän päivään asti? Onko minun ollut tapana tehdä sinulle näin?” Hän vastasi: ”Ei”. 
31 Niin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä. Silloin hän kumartui ja heittäytyi kasvoilleen. 
32 Niin Herran enkeli sanoi hänelle: ”Minkätähden olet lyönyt aasintammaasi jo kolme kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. 
33 Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo kolme kertaa. Ja jos se ei olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään.” 
34 Niin Bileam vastasi Herran enkelille: ”Minä olen tehnyt syntiä; sillä minä en tiennyt, että sinä olit asettunut minua vastaan tielle. Mutta jos tämä ei ole sinulle mieleen, niin minä nyt palaan takaisin.” 

ÄLÄ MENE HEIDÄN KANSSAAN, SANOI HERRA BILEAMILLE…MUTTA JÄÄKÄÄ NYT TÄNNE TEKIN TÄKSI YÖKSI, SAADAKSENI TIETÄÄ , MITÄ HERRA VIELÄ MINULLE SANOO…HERRA OLI JO SANONUT BILEAMILLE TODELLA SELVÄSTI ETTÄ ÄLÄ MENE HEIDÄN KANSSAAN! MUTTA VIELÄ MITÄ! BILEAM EDELLEEN IKÄÄNKUIN KÄRTTÄÄ HERRALTA TOISENLAISTA VASTAUSTA…JA NIIN BILEAM SITTEN SAI TOISENLAISEN VASTAUKSEN KUN EI ALKUPERÄINEN RIITTÄNYT… 

2PIET2:12-16 

Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, 
13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra-ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; 
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. 
15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, 
16 mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. 

SEURANNEET BILEAMIN, BEORIN POJAN TIETÄ, HÄNEN JOKA RAKASTI VÄÄRYYDEN PALKKAA…BILEAMILLA OLI VÄÄRYYDEN PALKKA MIELESSÄ VAIKKA IKÄÄNKUIN ULKONAISESTI YRITTI ANTAA YMMÄRTÄÄ ETTÄ NÄIN EI OLISI KUN SANOI: 

4MOOS22:18 

Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 

KYLLÄ SE PALKKA SIELLÄ BILEAMIA KUITENKIN HOUKUTTELI…TÄSSÄ MEIDÄN IHMISTEN ONGELMA…VAIKKA HERRA PUHUISI MEILLE JOSTAIN ASIASTA, MEILLÄ ON SUURI VAARA KÄRTTÄÄ SELLAISTA VASTAUSTA HERRALTA, JOKA MIELLYTTÄISI MEIDÄN LIHAAMME…MONTA KERTAA JUMALAN TAHDON MUKAAN TEKEMINEN VIE MEIDÄT VAIKEUKSIIN…MUTTA JOS YRITÄMME IKÄÄNKUIN SAADA HERRALTA MEITÄ MIELLYTTÄVÄ VASTAUS, JOKA ON JUMALAN ALKUPERÄISTÄ TAHTOA VASTAAN, JUMALA VOI SELLAISEN SALLIA JOS EMME HÄNTÄ TOTTELE KUN HÄN ON JO PUHUNUT MEILLE…JA HERRA JOUTUI SITTEN TOIMIMAAN NIINKIN POIKKEUKSELLISESTI, ETTÄ LAITTOI AASIN PUHUMAAN BILEAMILLE KUN BILEAM EI HERRAA KUUNNELLUT…ETTÄ JUMALALLA ON KYLLÄ ERILLAISIA KEINOJA SAADA MEIDÄT KUUNTELEMAAN… 

ROOM1:19-21 

sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
 

 
HERRA PUHUU MEILLE MYÖS LUOMISTEKOJENSA KAUTTA…TÄMÄ PUHE ON SAANUT VARMAANKIN MONIA YMMÄRTÄMÄÄN ETTÄ ON JUMALA JOKA KAIKEN LUONUT…NIIN IHMEELLISIÄ ON JUMALAN LUOMISTEOT ETTÄ HERRA PUHUU VOIMAKKAASTI NIITTENKIN KAUTTA… 

HEBR12:18-29 

Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, 
19 ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; 
20 sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: ”Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön”; 
21 ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: ”Minä olen peljästynyt ja vapisen”; 
22 vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 
23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 
24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. 
25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. 
26 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: ”Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin”. 
27 Mutta tuo ”vielä kerran” osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. 
28 Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; 
29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. 

ÄÄNEN TYKÖ, JOKA PUHUI NIIN , ETTÄ NE JOTKA SEN KUULIVAT, PYYSIVÄT ETTEI HEILLE ENÄÄ PUHUTTAISI! JUMALAN PUHE ON NIIN HIRMUISTA ETTEMME PYSTYISI SITÄ KESTÄMÄÄN…MUTTA KIITOS HERRALLE, OLEMME NYTTEN ARMON AJASSA JA JUMALA PUHUUKIN MEILLE NYT MEILLE TURVALLISELLA TAVALLA… 

HEBR1:1-4 

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut 
3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. 

ON HÄN NÄINÄ VIIMEISINÄ PÄIVINÄ PUHUNUT MEILLE POJAN KAUTTA…NYT OLEMME ARMON AJASSA…PYSTYMME KUULEMAAN HERRAN ÄÄNTÄ TURVALLISESTI KUN JUMALA PUHUU MEILLE JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA…JA ME VOIMME LUOTTAVAISIN MIELIN OLLA KUN JUMALA HALUAA PUHUA MEILLE…KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, JA PYHÄ HENKI, JEESUKSEN HENKI ASUU MEISSÄ, JUMALA PUHUU MEILLE HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ…JA JUMALA KÄYTTÄÄ SIIHEN ENNENKAIKKEA SANAANSA, ELI RAAMATTUA…JUMALA PUHUU MEILLE ENNENKAIKKEA RAAMATUN KAUTTA…JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN JUMALA OIKEASTI PUHUU, NIIN HÄN PITÄÄ PUHEENSA… 

HES12:21-28 

Ja minulle tuli tämä Herran sana: 
22 ”Ihmislapsi, miksi teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta, kun sanotte: ’Aika venyy pitkälle, ja tyhjään raukeavat kaikki näyt?’ 
23 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Minä teen lopun tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. 
24 Sillä ei ole oleva enää petollista näkyä, ei liukasta ennustelua Israelin heimon keskuudessa. 
25 Sillä minä, Herra, minä puhun; ja minkä sanan minä puhun, se tapahtuu eikä enää viivy. Sillä teidän aikananne, uppiniskainen suku, minä sanan puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra, Herra.” 
26 Ja minulle tuli tämä Herran sana: 
27 ”Ihmislapsi, katso, Israelin heimo sanoo: ’Niihin näkyihin, joita tämä näkee, on päiviä paljon, ja hän ennustaa kaukaisista ajoista’. 
28 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ei viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra.” 

JER1:11-12 

Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan”. 
12 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”. 

MINKÄ SANAN MINÄ PUHUN, SE TAPAHTUU, SANOO HERRA, HERRA! MINÄ VALVON SANAANI TOTEUTTAAKSENI SEN…SILLOIN KUN JUMALA ON  OIKEASTI PUHUNUT, MIKÄÄN MAHTI MAAILMASSA EI VOI ESTÄÄ JUMALAN TAHDON TOTEUTUMISTA…SENTÄHDEN VOIMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ KUN SAAMME OLLA VOITTAJAN PUOLELLA…JUMALAN SANA EI RAUKEA TYHJIIN VAAN TOTEUTUU LOPPUUN SAAKKA…SAAMME TARTTUA LUOTTAVAISIN MIELIN JUMALAN SANAN LUPAUKSIIN, JA MINKÄ HERRA MEILLE PUHUU, SEN HÄN MYÖS TEKEE…ETTÄ OLLAAN TURVALLISIN MIELIN JA PYRITÄÄN TANKKAAMAAN PALJON RAAMATUN SANAA JONKA KAUTTA JUMALA MEILLE ENSISIJAISESTI PUHUU…TOKI HERRA PUHUU MEILLE MYÖS ESIM LUONNON KAUTTA, OLOSUHTEITTEN KAUTTA , ARMOLAHJOJEN, MM PROFETIAN, NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN KAUTTA JNE, MUTTA ENNENKAIKKEA SANANSA KAUTTA…ETTÄ LUETAAN RAAMATTUA SILLÄ MIELELLÄ ETTÄ TÄMÄ ON TOTTA ALUSTA LOPPUUN JA HERRA ITSE VALVOO SANAANSA TOTEUTTAAKSEEN SEN…JA MUISTETAAN SE ETTÄ HERRA TOTISESTI HALUAA KYLLÄ MEILLE PUHUA JOS OLEMME VALMIIT KUUNTELEMAAN, JA HÄN HALUAA JOHDATTAA MEITÄ TURVALLISTA TIETÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

1SAM3:1-15 

Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. 
2 Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa 
3 eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, 
4 että Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi: ”Tässä olen”. 
5 Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Mutta hän vastasi: ”En minä kutsunut; pane jälleen maata”. Ja hän meni ja pani maata. 
6 Mutta Herra kutsui taas Samuelia; ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Mutta tämä vastasi: ”En minä kutsunut, poikani; pane jälleen maata”. 
7 Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. 
8 Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran; niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. 
9 Ja Eeli sanoi Samuelille: ”Mene ja pane maata; ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano: ’Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'”. Samuel meni ja pani maata sijallensa. 
10 Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: ”Samuel, Samuel!” Samuel vastasi: ”Puhu, palvelijasi kuulee”. 
11 Ja Herra sanoi Samuelille: ”Katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. 
12 Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, mitä olen hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. 
13 Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa eikä pitänyt heitä kurissa. 
14 Sentähden minä olen vannonut Eelin suvusta: ’Totisesti, Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla’.” 
15 Ja Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. 

PSALMI29 

Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys. 
2 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa. 
3 Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä. 
4 Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti. 
5 Herran ääni särkee setrit, Herra särkee Libanonin setrit. 
6 Hän hypittää niitä niinkuin vasikkaa, Libanonia ja Sirjonia niinkuin nuorta villihärkää. 
7 Herran ääni halkoo tulen liekit. 
8 Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herra vapisuttaa Kaadeksen erämaan. 
9 Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo: ”Kunnia!” 
10 Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti. 
11 Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla. 

JES55 

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. 
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. 
10 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. 
12 Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. 
13 Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. 

Tuomio 

HEBR9:27 

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 

SEN JÄLKEEN TULEE TUOMIO…RAAMATTU PUHUU YLLÄTTÄVÄN PALJON TUOMIOSTA…MONET IHMISET JOTKA EIVÄT USKO JUMALAAN JA JEESUKSEEN, EIVÄT MONASTI AJATTELE, ETTÄ HE KERRAN JOUTUVAT TILILLE SIITÄ, MITÄ OVAT MAANPÄÄLLISEN ELÄMÄN AIKANA TEHNEET… 

SAAR12:13-14 

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. 
14 Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. 

 
JOS IHMISET OIKEASTI YMMÄRTÄISIVÄT JA SISÄISTÄISIVÄT, ETTÄ HE JOUTUVAT KERRAN TEKEMÄÄN TILIÄ ELÄMÄSTÄÄN, SE VOISI VAIKUTTAA IHMISEN TEKEMIIN RATKAISUIHIN… 

MATT18:21-35 

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” 
22 Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 
23 Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. 
24 Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. 
25 Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. 
26 Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki’. 
27 Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. 
28 Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, minkä olet velkaa’. 
29 Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle’. 
30 Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. 
31 Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 
32 Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: ’Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; 
33 eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?’ 
34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. 
35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.” 

KUNINKAASEEN JOKA VAATI PALVELIJOILTANSA TILIÄ…ME JOUDUTAAN KERRAN TILILLE ELÄMÄSTÄMME…JA VASTA SILLOIN KUN OLEMME TULLEET HERRAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN RESURSSIT TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAISESTI…ANTEEKSIANTAMINEN SYDÄMESTÄÄN ON TODELLA VAIKEATA, ELLEI LIKI MAHDOTONTA ILMAN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAA…ILMAN JUMALAN RAKKAUTTA… 

1KOR13:1-7 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 
4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 

JOS ME EI ANNETA ANTEEKSI, EI MEILLEKKÄÄN ANNETA…MUTTA JUMALAN RAKKAUS EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…ILMAN JEESUSTA ANTEEKSIANTAMINEN SYDÄMESTÄÄN TUNTUU LÄHES MAHDOTTOMALTA…ILMAN JEESUKSEN RAKKAUTTA ME OLTAISIIN TODELLA PULASSA TILINTEON HETKELLÄ…KUN OLLAAN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN OLEMME JEESUKSEN OMIA, ME VOIMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ… 

ROOM8:1-10 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 

NIIN EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA NIILLE, JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT…ILMAN JEESUSTA MEIDÄN OLISI  MAHDOTONTA SELVITÄ VAPAUTTAVALLA TUOMIOLLA JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ… 

ROOM14:1-13 

Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. 
2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. 
3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. 
4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. 
5 Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. 
6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. 
7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. 
8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 
9 Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. 
10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 
11 Sillä kirjoitettu on: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa”. 
12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. 
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. 

NIIN ON SIIS MEIDÄN JOKAISEN TEHTÄVÄ JUMALALLE TILI ITSESTÄMME…SILLÄ KAIKKI MEIDÄT ASETETAAN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN ETEEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ITSE HENKILÖKOHTAISESTI TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN…SEN PERUSTEELLÄ MEIDÄT TUOMITAAN…SIIS MEITÄ EI TUOMITA SEN MUKAAN MITÄ MUUT OVAT TEHNEET, VAAN SEN MUKAAN MITÄ ME OLEMME TEHNEET ELÄMÄSSÄMME…JOS OLEMME ANTANEET ELÄMÄMME JEESUKSEN KÄSIIN JA OLEMME NÄIN OLLEN TULLEET USKOON, MEILLÄ EI OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA…MEIDÄN TUOMIOISTUIMEMME ON VOIKO SANOA HYVÄ TUOMIOISTUIN KOSKA EI OLE KADOTUSTUOMIOTA…MEILLÄ ON NS PALKKATUOMIOISTUN…ME SAAMME PALKAN KAIKESTA SIITÄ MITÄ OLEMME TEHNEET JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, TOISIN SANOEN, MITÄ HERRA ON SAANUT MEIDÄN KAUTTAMME TEHDÄ… 

1KOR3:10-23 

Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 
16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 
18 Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. 
19 Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”; 
20 ja vielä: ”Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi”. 
21 Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, 
22 teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. 
23 Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 

KAIKKI MIKÄ MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON TAIVAALLISTA TEKOA, TULEE KERRAN HERRAN EDESSÄ PALKITUKSI…ETTÄ MIKÄÄN HERRALLE TEHTY ASIA EI JÄÄ PALKKAANSA VAILLE… 

MATT10:40-42 

Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. 
41 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 

SANANL24:4 

Taidolla täytetään kammiot, kaikkea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen. 

KUN ME TEEMME HERRAN TAHDON MUKAISIA ASIOITA JA OSOITAMME LÄHIMMÄISEN RAKKAUTTA TOISILLE IHMISILLE, ME KERÄÄMME AARTEITA TAIVAISIIN…NÄIHIN AARTEISIIIN EI INFLAATIO PÄÄSE VAIKUTTAMAAN…NÄITTEN AARTEITTEN KOHDALLA EI TARVII PELÄTÄ ETTÄ NIIDEN ARVO LASKISI…TAIVAALLINEN TALLETUSTILI ON YLIVOIMAISESTI PARAS SIJOITUS TÄSSÄ AJASSA… 

MATT6:19-21 

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 
21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. 

KUN OLEMME SAANEET ARMON TULLA JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON SUURI ETUOIKEUS KERÄTÄ AARTEITA TAIVAASEEN…MEIDÄN EI TARVII EIKÄ PIDÄ KOOTA OMAISUUTTA TÄNNE MAAN PÄÄLLE YLENMÄÄRIN, VAAN SIJOITTAA TAIVAALLISIIN LAAREIHIN…MITEN ME SEN TEEMME…VAELTAMALLA JUMALAN TAHDON MUKAAN…JA TOTTAKAI ME MUISTETAAN ETTÄ PELASTUS EI TULE TEKOJEN KAUTTA, VAAN USKON KAUTTA…MUTTA OIKEA USKO VAAN SYNNYTTÄÄ NIITÄ OIKEITA TEKOJA… 

JAAK2LUKU 

Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. 
2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, 
3 ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: ”Istu sinä tähän mukavasti”, ja köyhälle sanotte: ”Seiso sinä tuossa”, tahi: ”Istu tähän jalkajakkarani viereen”, 
4 niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? 
5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? 
6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? 
7 Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? 
8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”, niin te hyvin teette; 
9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. 
10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. 
11 Sillä hän, joka on sanonut: ”Älä tee huorin”, on myös sanonut: ”Älä tapa”; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. 
12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 
14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 
15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla 
16 ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. 
18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. 
19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. 
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? 
21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 
22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 
23 ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. 
24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. 
25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? 
26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. 

SILLÄ TUOMIO ON LAUPEUDETON SILLE, JOKA EI OLE LAUPEUTTA TEHNYT, LAUPEUDELLE TUOMIO KOITUU KERSKAUKSEKSI…ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ JEESUKSEEN USKOVALLA ON VOIKO SANOA HYVÄ TUOMIO…EI KADOTUSTUOMIOTA…MUTTA KAIKESTA JUMALALLE TEHDYSTÄ TULEE PALKKA…ETTÄ ROHKAISKOON TÄMÄ MEITÄ VAELTAMAAN JUMALAN TAHDOSSA…LOPPUTULOS ON JOKA TAPAUKSESSA JEESUKSEN OMILLE ERINOMAINEN…KAIKKI ON PELKKÄÄ PLUSSAA…JA VAIKKA ME EI AINA ONNISTUTA KAIKESSA HYVIN, MUISTETAAN ETTÄ SE EI VIE MEILTÄ PELASTUSTA POIS…ME SAAMME AINA EPÄONNISTUMISTEN KOHDALLA TULLA VERILÄHTEELLE…JA HYVÄ MUISTAA ETTÄ KUN ME JEESUKSEN OMINA SÄILYMME LOPPUUN ASTI, MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN ALOITTAA TYHJÄSTÄ UUDELLEEN…ETTÄ EI NE HERRALLE TEHDYT TEOT POISTU LANKEEMUKSENKAAN KOHDALLA JOS VAAN HERRASSA RIIPUMME LOPPUUN ASTI JA PARANNUKSESSA ELÄMME… 

HEBR6:9-12 

Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin. 
10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 
11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 
12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. 

KIITOS HERRALLE, HÄN EI UNOHDA NIITÄ TEKOJA JOITA OLEMME SAANEET TEHDÄ JUMALAN VAIKUTTAMANA…OLLAAN AINA INNOKKAAT HERAN TYÖSSÄ JA JUMALAN TAHDON TEKEMISESSÄ…VAIKKA MUUT IHMISET MEITÄ SAATTAVAT MONASTI MOITTIA, MUISTETAAN ETTÄ HERRALLA ON KERRAN MEIDÄN JOKAISEN KOHDALLE OIKEA TUOMIO…HÄN NÄKEE MOTIIVIT YMS… 

1KOR4:1-7 

Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. 
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. 
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, 
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. 
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. 
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. 
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua? 

PAAVALILLA OLI HYVÄ ASENNE…SIITÄ MINÄ HYVIN VÄHÄN VÄLITÄN, ETTÄ TE MINUA TUOMITSETTE…VAAN MINUN TUOMITSIJANI ON HERRA…JOS VAELLAMME OIKEIN HERRAN EDESSÄ, JA MUUT IHMISET MEITÄ MOITTIVAT, NIIN MITÄ SITTEN…EI TULE OTTAA SITÄ IKÄÄNKUIN LIIAN VAKAVASTI…MONTA KERTAA USKOVAN VAELLUKSEEN KUULUU MOITE TOISILTA IHMISILTÄ JNE…EI ANNETA SEN MASENTAA VAAN VAELLETAAN EDELLEEN HERRAN YHTEYDESSÄ…JA MUISTETAAN ETTÄ ME PÄÄSEMME KERRAN JEESUKSEN LUOKSE JUMALAN TAIVAASEEN JOSSA ON IANKAIKKINEN ILO JA RAUHA JA TAISTELUT JA KIUSAT OVAT PÄÄTTYNEET…ARMOSTA,AAMEN… 

2PIET2:1-9 

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. 
2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; 
3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. 
4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. 
5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. 
6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 
7 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; 
8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. 
9 Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, 

2KOR5:1-10 

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 

Etsi Herraa 

JES55:1-7 

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 

KUN JUMALA ANTAA MEILLE ARMOSSAAN ETSIKKOAJAN, TOISIN SANOEN, VETÄÄ MEITÄ LUOKSENSA, SILLOIN ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETSIÄ HERRAA…ETSIKÄÄ HERRAA SILLOIN KUN HÄNET LÖYTÄÄ VOIDAAN…HUUTAKAA HÄNTÄ AVUKSI KUN HÄN LÄSNÄ ON…SILLOIN KUN JUMALA MEITÄ KUTSUU JEESUKSEN SEURAAJAKSI, SILLOIN MEILLÄ ON MAHDOLLISUUS TULLA USKOON, TULLA JEESUKSEN OMAKSI…JA SITTEN KUN ME OLLAAN JO TULTU JEESUKSEN OMIKSI, HERRAN ETSIMINEN EI SUINKAAN LOPU SIIHEN… 

KOL3:1-2 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 

PS105:1-5 

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 
5 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, 

JOS TE SIIS OLETTE HERÄTETYT KRISTUKSEN KANSSA, NIIN ETSIKÄÄ SITÄ MIKÄ YLHÄÄLLÄ ON…KYSYKÄÄ HERRAA JA HÄNEN VOIMAANSA, ETSIKÄÄ ALATI HÄNEN KASVOJANSA…USKOONTULOSTA ALKAA JUMALAN TAHDON ETSIMINEN NIIN KAUAN KUN KERRAN KERRAN PÄÄSTÄÄN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…MONTA KERTAA ARKIHUOLET JA MURHEET MEINAAVAT IKÄÄNKUIN TUKAHDUTTAA JUMALAN TAHDON ETSIMISEN…MUTTA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN ME SAADAAN ETSIÄ JA LÖYTÄÄ JUMALAN TAHTO JA APU, ME SAADAAN IKÄÄNKUIN SIINÄ OHESSA SE MINKÄ ME ELÄMISEEN YMS TARVITSEMME… 

LUUK12:22-31 

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet. 
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut! 
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? 
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! 
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko. 
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. 
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. 

PS34:8-10 

Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! 
9 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. 
10 Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. 

VAAN ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA, NIIN MYÖS NÄMÄ TEILLE ANNETAAN SEN OHESSA…HERRAA ETSIVÄISILTÄ EI MITÄÄN HYVÄÄ PUUTU…MEIDÄN TULEE ENNENKAIKKEA ETSIÄ HERRAA JA HÄNEN TAHTOANSA! SILLOIN MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME TARVIIMME…EI MITÄÄN HYVÄÄ PUUTU! HERRA EI ANNA MEILLE SELLAISTA MIKÄ ON HUONOA…JOS JOKU RUKOILEE ESIM ETTÄ SAISI UUDEN URHEILUAUTON, VOI OLLA ETTÄ HERRA EI SELLAISTA ANNA..HERRA KYLLÄ TIETÄÄ MIKÄ ON MEILLE ITSEKULLEKKIN HYVÄKSI, EIKÄ ANNA MEILLE SELLAISTA JOKA VOISI VIEDÄ MEIDÄT KAUEMMAKSI JUMALAN TAHDOSTA…ENNEN USKOONTULOA RUKOILIN MONASTI ITSELLE VAIKKA MITÄ…ETTÄ SAISIN SITÄ JA TÄTÄ…SE ON SELLAISTA ITSEKÄSTÄ, LIHAN MIELEN RUKOUSTA…MUTTA KUN ME OLEMME USKOSSA, ME RUPEAMMEKKIN ETSIMÄÄN SITÄ MIKÄ ON JUMALAN TAHTO, EIKÄ SITÄ MIKÄ ON MEIDÄN ITSEKKÄÄN LIHAMME TAHTO…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ JUMALAN TAHTO MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS…HERRA TAHTOO PELASTAA KAIKKI IHMISET, MUTTA JOS JOKU IHMINEN EI ETSIKKOAIKANANSA ETSI EIKÄ NÄIN OLLLEN LÖYDÄ PELASTUSTA JEESUKSESSA, JUMALAN HYVÄ TAHTO EI SAA SILLOIN TOTEUTUA SEN IHMISEN ELÄMÄSSÄ… 

AAMOS5:4-15 

Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle: Etsikää minua, niin te saatte elää. 
5 Älkää etsikö Beeteliä, älkää menkö Gilgaliin älkääkä vaeltako Beersebaan. Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen, ja Beetel joutuu tuhon omaksi. 
6 Etsikää Herraa, niin te saatte elää, ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen ja kuluttaisi sitä eikä olisi sammuttajaa Beetelillä- 
7 te, jotka muutatte oikeuden koiruohoksi ja vanhurskauden maahan kukistatte. 
8 Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle-Herra on hänen nimensä, 
9 hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen, ja niin tulee hävitys linnoitukseen. 
10 He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus. 
11 Sentähden, koska te poljette vaivaista ja otatte häneltä viljaveroa, niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä, te ette niissä asu; vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, te ette niistä viiniä juo. 
12 Sillä minä tiedän, että teidän rikoksenne ovat monet ja teidän syntinne raskaat: te vainoatte vanhurskasta ja otatte lahjuksia ja väännätte vääräksi portissa köyhäin asian. 
13 Sentähden ymmärtäväinen vaikenee tänä aikana, sillä se on paha aika. 
14 Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että te eläisitte. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanotte. 
15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä. 

ETSIKÄÄ MINUA , NIIN TE SAATTE ELÄÄ…ETSIKÄÄ HERRAA, NIIN TE SAATTE ELÄÄ…ETSIKÄÄ HYVÄÄ, ÄLKÄÄKÄ PAHAA, ETTÄ TE ELÄISITTE… 

SANANL8:32-36 

Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! 
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan. 
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! 
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. 
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.” 

 
MATT10:39 

Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 

JOKA MINUT LÖYTÄÄ, LÖYTÄÄ ELÄMÄN…KUN ME LÖYDÄMME PELASTUKSEN JEESUKSESSA, ME OLEMME MAAILMAN ONNEKKAIMPIA IHMISIÄ…ME OLEMME LÖYTÄNEET JUMLAN TAHDON MUKAISEN PELASTUKSEN…JA KUN SAAMME USKOSSA EDELLEEN ETSIÄ JUMALAN HYVÄÄ TAHTOA MEIDÄN ELÄMÄÄMME, SAAMME KOKEA JUMALAN HYVYYTTÄ JA HUOLENPITOA TÄTÄ TIETÄ KULKIESSAMME… 

SANANL21:21 

Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian. 

KUN ME ETSIMME ALATI HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEIDÄN ELÄMÄÄMME, SEN LOPPUTULOKSENA PÄÄSEMME KERRAN HERRAN LUOKSE… 

ROOM6:17:23 

Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

ETTÄ JAKSETAAN ETSIÄ HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEITÄ KOHTAAN VAIKKA SE VIE MEIDÄT MONASTI ERILLAISIIN USKON KOETUKSIIN JA TAISTELUIHIN…ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ KUN ETSIMME HERRAA, VIHOLLINEN JA MEIDÄN LIHAMME HARAA VASTAAN MINKÄ KERKIÄÄ…ETTÄ ME EI OLLA MILLÄÄN MUODOIN  VAIVOISTA VAPAITA VAIKKA HERRA MEIDÄN TARPEEMME TÄYTTÄÄKIN…ELI MONTA KERTAA HERRAN TAHDON ETSIMINEN VIE MEITÄ AHDISTUKSIIN, KOETUKSIIN, MYRSKYIHIN, TAISTELUIHIN YMS…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ HERRAN TAHTO VIE MEIDÄT KERRAN IANKAIKKISEEN ILOON JA RAUHAAN JUMALAN TAIVAASEEN… 

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 
2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. 
3 Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. 
4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. 
5 Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. 
6 Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan. 
7 Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle. 
8 Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani”. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. 
9 Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala. 
10 Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. 
11 Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. 
12 Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. 
13 Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. 
14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. 

 
MINUN SYDÄMENI VETOAA SINUN OMAAN SANAASI: ETSIKÄÄ MINUN KASVOJANI…HERRA, MINÄ ETSIN SINUN KASVOJASI…SIINÄ OIKEANLAINEN ASENNE…TIETOISESTI ETSIÄ HERRAN TAHTOA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ, MAKSOI MITÄ MAKSOI, TUNTUI MILTÄ TUNTUI…HERRAN ETSIMISELLÄ ALATI ON OIKEASTI TODELLINEN SIUNAUS MEIDÄN ELÄMÄÄMME…EI VÄSYTÄ ETSIMÄSTÄ HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEIDÄN JOKAISEN KOHDALLE…ARMOSTA, AAMEN… 

SEF2: 3 

Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. 

1AIK16:7-12 

Silloin, sinä päivänä, ensi kerran Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa näin: 
8 ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
9 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
10 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
11 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 
12 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, 

Vaeltakaa pelossa 

1PIET1:14-17 

Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 
15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 
16 Sillä kirjoitettu on: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä”. 
17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 

PS34:6-19 

Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. 
7 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. 
8 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! 
9 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. 
10 Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. 
11 Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan. 
12 Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea: 
13 varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta; 
14 vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. 
15 Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. 
16 Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. 
17 Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. 
18 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 
19 Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. 

JOS TE ISÄNÄNNE HUUDATTE AVUKSI HÄNTÄ, NIIN VAELTAKAA PELOSSA TÄMÄ MUUKALAISUUTENNE AIKA…TÄSSÄ ON KURJA JOKA HUUSI, JA HERRA KUULI JA PELASTI HÄNET KAIKISTA HÄNEN AHDISTUKSISTANSA…TULKAA LAPSET, KUULKAA MINUA: HERRAN PELKOON MINÄ TEIDÄT OPETAN…KUN ME TULEMME JEESUKSEN OMIKSI, MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ SEN JÄLKEEN VAELTAA OIKEANLAISESSA PELOSSA…ELI VOIDAAN SANOA ETTÄ HERRAN PELOSSA… 

PS36:1-4 

Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi.Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä. 
2 Sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin. 
3 Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta; hän on lakannut tekemästä sitä, mikä taidollista ja hyvää on. 
4 Hän miettii turmiota vuoteessansa, hän pysyy tiellä, joka ei ole hyvä, hän ei kammo pahaa. 

SYNTI SANOO JUMALATTOMALLE:MINUN SYDÄMESSÄNI EI OLE JUMALAN PELKOA HÄNEN SILMÄINSÄ EDESSÄ…HÄN EI KAMMO PAHAA…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEANLAINEN HERRAN PELKO KUN SEURAAMME JEESUSTA…JA ETTÄ TÄMÄ HERRAN PELKO SÄILYY MEILLÄ LOPPUUN SAAKKA…OIKEANLAINEN HERRAN PELKO VAIKUTTAA SEN ETTÄ ME EI LÄHDETÄ EHDOIN TAHDOIN SYNNIN TEILLE…ETTÄ EI LÄHDETÄ IKÄÄNKUIN TIETOISESTI ELÄMÄÄN SYNNISSÄ…JOS HERRAN PELKO PUUTTUU, IHMINEN ELÄÄ JA HARJOITTAA SYNTIÄ AIVAN SURUTTA…HÄN EI PELKÄÄ SITÄ MITÄ SIITÄ KERRAN SEURAA… 

SANANL1:22-33 

Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? 
23 Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. 
24 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, 
25 vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, 
26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; 
27 kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. 
28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. 
29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa 
30 eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, 
31 saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. 
32 Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. 
33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. 

KOSKA HE VIHASIVAT TIETOA, EIVÄT VALINNEET OSAKSENSA HERRAN PELKOA…ON TÄRKEÄÄ TIETOISESTI VALITA OSAKSENSA HERRAN PELKO…MITEN SE TAPAHTUU? KÄÄNTYKÄÄ MINUN NUHDELTAVIKSENI…KUN MINÄ KUTSUIN JA TE ESTELITTE…KUN HERRA ARMOSSAAN ANTAA MEILLE ETSIKKOAJAN JA SYNNIN TUNNON, JA KUTSUU MEITÄ JEESUKSEN SEURAAJIKSI, SILLOIN MEIDÄN TULEE KÄÄNTYÄ HÄNEN TYKÖNSÄ PARANNUSTA TEHDEN…NÄIN SAAMME VALITA OSAKSEMME OIKEANLAISEN HERRAN PELON…ME HALUTAAN TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN TÄSTEDES…ME EI HALUTA TAHALLAAN ENÄÄN RUVETA SYNNIN HARJOITTAJIKSI, VAIKKA JOUDUMME KOKEMAAN MONENLAISIA KIUSAUKSIA JA KOETUKSIA NÄIHIN LIITTYEN…MIKSI EMME HALUA LÄHTEÄ ENÄÄN TAHALLAAN HARJOITTAMAAN SYNTIÄ? KOSKA OLEMME VALINNEET OSAKSEMME HERRAN PELON…OLEMME VALINNEET SEURATA JEESUSTA KRISTUSTA KUNNIASSA JA HÄPEÄSSÄ… 

2KOR6LUKU 

Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. 
3 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, 
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, 
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; 
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, 
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; 
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, 
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, 
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. 
11 Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. 
12 Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. 
13 Antakaa verta verrasta-puhun kuin lapsilleni-avartukaa tekin. 
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”. 
17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”. 

ÄLKÄÄ ANTAUTUKO KANTAMAAN VIERASTA IESTÄ YHDESSÄ USKOTTOMIEN KANSSA…KUN OLEMME VALINNEET OSAKSEMME HERRAN PELON, ME HALUAMME TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN VAIKKA SE EI MONASTIKKAAN OLE HELPPOA…MONTA KERTAA MEIDÄN LIHA TUSKAILEE JA KIPUILEE…MEILLÄ ON JATKUVA TAISTELU SYNNIN HIMOJEN KANSSA…TAIVAASSA LOPPUU TÄMÄ TUSKAINEN TAISTELU KERRAN… 

ROOM7:4-25 

Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 
5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 
6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 
7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”. 
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. 
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 
17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. 
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; 
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, 
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. 
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? 
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. 

MINÄ VIHELIÄINEN IHMINEN! KUKA PELASTAA MINUT TÄSTÄ KUOLEMAN RUUMIISTA…TAISTELU SYNTIÄ JA LIHAN MIELTÄ VASTAAN PÄÄTTYY VASTA KERRAN TAIVAASSA….JA HERRAN PELOSSA VAELTAMINEN OSALTAAN AUTTAA MEITÄ SIINÄ ETTEMME EHDOIN TAHDOIN LÄHDE HARJOITTAMAAN SYNTIÄ…MUTTA ON TÄRKEÄÄ MUISTAA ETTÄ ME EMME SELVIÄ TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ VIRHEITTÄ…EMME SELVIÄ TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ ILMAN KOMPASTUKSIA… 

SANANL24:16 

Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. 
 

 
ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ SE, ETTÄ ME JOSKUS LANKEAMME SYNTIIN…MUTTA ON TÄYSIN ERI ASIA HARJOITTAA SYNTIÄ ALATI…MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN VAELLAMME OIKEANLAISESSA HERRAN PELOSSA TÄMÄN MUUKALAISUUTEMME AJAN, SE ESTÄÄ MEITÄ LÄHTEMÄSTÄ SYNNIN HARJOITTAMISEEN TIETEN TAHTOEN…SEN TAKIA ON TÄRKEÄÄ ALATI KÄYDÄ VERILÄHTEELLÄ JOTTA SAAMME SÄILYTTÄÄ OIKEANLAISEN HERAN PELON LOPPUUN SAAKKA… 

1JOH1:5-10 

Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 

ON TÄRKEÄÄ ALATI TUODA HERRALLE RIKKOMUKSEMME, JOTTA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄ…JOS JÄTÄMME ASIOIMATTA VERILÄHTEELLÄ, OMATUNTO ALKAA PIKKUHILJAA PAATUA , EIKÄ MEILLÄ SITTEN JOSSAIN VAIHEESSA OLE HERRAN PELOSTA TIETOAKAAN…KAIKKI ONKIN YHTÄKKIÄ LUVALLISTA…MIKÄÄN EI OLE VÄÄRIN…NÄIN IHMINEN USKOTTELEE JOKA ON MENETTÄNYT HERRAN PELON… 

ROOM6:11-23 

Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. 
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. 
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! 
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

KUN KATSOMME TÄMÄN AJAN USKONNOLLISTA KENTTÄÄ, HUOMAAMME ETTÄ HERRAN PELKO ON LAAJALTI HYLÄTTY…IHMISET EIVÄT ENÄÄN KAVAHDA VAIKKA ELÄVÄT IKÄÄNKUIN SODOMASSA JA GOMORRASSA…IHMISILLÄ EI OLE ENÄÄN PALJONKAAN HERRAN PELKOA JÄLJELLÄ…SIKSI HE USKALTAVAT SÄÄTÄÄ KAUHISTUTTAVIA JUMALAN TAHDON VASTAISIA LAKEJA…MUTTA TÄSTÄ KAIKESTA JOUTUU KERRAN TILILLE…JA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ KUKAAN IHMINEN EI OLE IKÄÄNKUIN ERITYISASEMASSA JUMALAN SILMISSÄ…IKÄÄNKUIN JOTKUT VOISIVAT TEHDÄ KAUHISTUTTAVIA ASIOITA ILMAN ETTÄ JUMALAN TUOMIO SIITÄ KERRAN SEURAISI… 

ROOM1:18-32 

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; 
30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, 
31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; 
32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. 

IHMINEN JOKA ON VALINNUT OSAKSENSA OIKEAN HERRAN PELON, EI USKALLA RUVETA TEKEMÄÄN TAHALLAAN VÄÄRYYTTÄ, EIKÄ OSOITTAMAAN HYVÄKSYNTÄÄ VÄÄRYYDEN TEKEMISEEN…ONNELLINEN SE IHMINEN JOKA ON VALINNUT OSAKSENSA HERRAN PELON JA JOKA VAELTAA TÄSSÄ PELOSSA TÄMÄN MUUKALAISUUTENSA AJAN IHMISTEN PILKASTA JA VIHOLLISEN KIUSAAMISESTA HUOLIMATTA…HERRA SIIHEN MEILLE VOIMAA JA APUAAN ANTAKOON,ARMOSTA…AAMEN… 

MATT10:28 

Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 

PS37:1-24 

Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä. 
2 Sillä niinkuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho. 
3 Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; 
4 silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. 
5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. 
6 Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän. 
7 Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo. 
8 Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi. 
9 Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. 
10 Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa. 
11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. 
12 Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa; 
13 mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan. 
14 Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä. 
15 Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät. 
16 Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous. 
17 Sillä jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita. 
18 Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti. 
19 Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. 
20 Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, katoavat niinkuin savu. 
21 Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias. 
22 Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään. 
23 Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. 
24 Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. 

Katso Kristukseen… 

JOH1:29-36 

Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 
30 Tämä on se, josta minä sanoin: ’Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä’. 
31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan.” 
32 Ja Johannes todisti sanoen: ”Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 
33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’. 
34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.” 
35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. 
36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa!” 

KATSO, JUMALAN KARITSA, JOKA OTTAA POIS MAAILMAN SYNNIN! KATSO, JUMALAN KARITSA! SIINÄ JUMALAN SANAN, RAAMATUN PUNAINEN LANKA! JUMALAN KARITSA, JEESUS KRISTUS! JOKA OTTAA POIS MAAILMAN SYNNIN! SIINÄ KAIKISTA TÄRKEIN RAAMATUN YDINSANOMA… 

1PIET1:8-11 

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. 
10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 
11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 

SILLÄ TE SAAVUTATTE USKON PÄÄMÄÄRÄN, SIELUJEN PELASTUKSEN…RAAMATUN SANOMA TÄHTÄÄ SIIHEN ETTÄ IHMISET PELASTUISIVAT IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…RAAMATUN IKÄÄNKUIN PUNAINEN LANKA ON JEESUS KRISTUS, JUMALAN KARITSA, JOKA ON TULLUT RATKAISEMAAN SYNTIKYSYMYKSEN…JOTTA ME VOISIMME PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN… 

ROOM8:1-11 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 

NIIN EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA NIILLE, JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT…TÄHÄN JUMALAN SANA, RAAMATTU TÄHTÄÄ…IHMISEN PELASTUMISEN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…SEN TÄHDEN RAAMATTU KEHOTTAA MEITÄ KATSOMAAN KRISTUKSEEN… 

JOH3:13-21 

Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” 

JA NIINKUIN MOOSES YLENSI KÄÄRMEEN ERÄMAASSA, NIIN PITÄÄ IHMISEN POIKA YLENNETTÄMÄN, ETTÄ JOKAISELLA, JOKA HÄNEEN USKOO, OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ… 

4MOOS21:6-9 

Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. 
7 Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: ”Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme.” Ja Mooses rukoili kansan puolesta. 
8 Silloin Herra sanoi Moosekselle: ”Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon”. 
9 Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. 

KAIKKI IHMISET ON SYNNIN MYRKYTTÄMIÄ…EI OLE KETÄÄN JOKA EI OLISI PERISYNNIN ALAINEN…MOOSES LAITTOI KÄÄRMEEN TANGON PÄÄHÄN, JA JOKA KATSOI VASKIKÄÄRMEESEEN, JÄI ELOON…JEESUS LAITETTIIN RISTILLE, JA JOKA HÄNTÄ KATSOO USKOSSA, JÄÄ ELOON…EI JOUDU KADOTUKSEEN….ETTÄ JOKAISELLA , JOKA HÄNEEN USKOO, OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ! NÄIN YKSINKERTAISTA! 

ROOM10:1-17 

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. 
2 Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; 
3 sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. 
4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. 
5 Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. 
6 Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: ”Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas, 
7 tahi: ”Kuka astuu alas syvyyteen?” se on: nostamaan Kristusta kuolleista. 
8 Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. 
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”. 
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. 
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” 
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?” 
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 

JUMALA ON ANTANUT PELASTUKSEN TIEN TIETYLLÄ TAPAA TODELLA YKSINKERTAISEKSI, MUTTA SILTIKÄÄN MONET EIVÄT HALUA KATSOA JEESUSTA USKOSSA VOIDAKSENSA PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN!SILLÄ KUN HE EIVÄT TUNNE JUMALAN VANHURSKAUTTA, VAAN KOETTAVAT PYSTYTTÄÄ OMAA VANHURSKAUTTAAN, EIVÄT HE OLE ALISTUNEET JUMALAN VANHURSKAUDEN ALLE…YLPEÄLLE JA SYNTISELLE LIHALLE TEKEE NIIN VAIKEAA NÖYRTYÄ KATSOMAAN KRISTUSTA USKOSSA JOKA ON KUOLLUT MEIDÄN JOKAISEN SYNTIEN EDESTÄ! JUMALA ON ANTANUT YKSINKERTAISEN PELASTUSTIEN! TURVAA JEESUKSEEN USKON KAUTTA! KATSO KARITSAA JOKA ON TEURASTETTU PUOLESTASI! NÖYRRY JUMALAN VÄKEVÄN KÄDEN ALLE JOTTA SAAT TULLA USKOON! MUTTA EI! IHMISET YRITTÄVÄT OMILLA KEINOILLAAN PELASTUA! OMALLA LUULOTELLULLA HYVYYDELLÄÄN, OMALLA LUULOTELLULLA HYVÄLLÄ VAELLUKSELLAAN, ERILLAISTEN TOIMITUSTEN TAIKKA RIITTIEN KAUTTA! MUTTA MITÄ JÄÄ KÄTEEN! KUOLEMA! IANKAIKKINEN KADOTUS JOS EI NÖYRRY JUMALAN ANTAMAAN PELASTUSSUUNNITELMAAN! JOS EI NÖYRRY KATSOMAAN USKOSSA KRISTUKSEEN JOKA ON ANTANUT HENKENSÄ MEIDÄN JOKAISEN PUOLESTA JA JOKA ON OTTANUT POIS MAAILMAN SYNNIN! 

1KOR1:18-31 

Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 
19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”. 
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? 
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, 
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, 
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. 
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, 
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, 
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, 
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. 
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”. 

JOKA KERSKAA , SEN KERSKAUKSENA OLKOON HERRA! OLKOON MITÄ VAAN , KATSO KRISTUKSEEN! OLITPA LANGENNUT, KATSO KRISTUKSEEN, OLITPA SAIRAS, KATSO KRISTUKSEEN, OLITPA MASENTUNUT, KATSO KRISTUKSEEN, OLITPA VAILLA PELASTUSVARMUUTTA, KATSO KRISTUKSEEN, OLIPA MITÄ VAIN, KATSO KRISTUKSEEN JOKA ON MAKSANUT KAIKKIEN IHMISTEN SYNTIVELAN GOLGATAN RISTILLÄ! JOS KIINNITÄMME KATSEEMME ULKONAISIIN OLOSUHTEISIIN JA VAIKEUKSIIN JEESUKSEN SIJASTA, ALAMME PIKKUHILJAA VAJOTA… 

MATT14:22-33 

Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. 
23 Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. 
24 Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. 
25 Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. 
26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: ”Se on aave”, ja huusivat pelosta. 
27 Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: ”Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö”. 
28 Pietari vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten”. 
29 Hän sanoi: ”Tule”. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. 
30 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: ”Herra, auta minua”. 
31 Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?” 
32 Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. 
33 Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika”. 

 ÄLÄ OTA KATSETTASI POIS JEESUKSESTA MILLOINKAAN! EI MINKÄÄN VAIKEAN OLOSUHTEENKAAN KOHDALLA, VAAN ENTISTÄ ENEMPI TURVAA HÄNEEN KUN OLOSUHTEET JÄRKKYY JA MYRSKYÄÄ..HÄN TOTISESTI ON JUMALAN POIKA…HÄN TOTISESTI ON JUMALAN KARITSA JOKA ON OTTANUT POIS MAAILMAN SYNNIN…ÄLÄ ANNA KENENKÄÄN IKINÄ VIEDÄ POIS SINULTA RAAMATUN PUNAISTA LANKAA, JEESUSTA KRISTUSTA! TURVAA AINA HERRAAN, ÄLÄ ANNA KENEKÄÄN VIEDÄ KATSETTASI POIS JEESUKSESTA! VAAN TURVAA HERRAAN KAIKESSA! JEESUS ON SINUN TOSI YSTÄVÄ! HÄN JOS KUKA YMMÄRTÄÄ SINUA IHAN AIKUISTEN OIKEASTI…MONESTI ME IHMISET EI OIKEASTI TUNNETA TOISIAMME KUNNOLLA EIKÄ MONASTI TUNNETA TOISTEMME AHDINKOJA JA KOETUKSIA, MUTTA JEESUS TUNTEE JA TIETÄÄ! JA HÄN IHAN OIKEASTI RAKASTAA MEITÄ NIIN PALJON ETTÄ HALUAA VIEDÄ MEIDÄT HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…SENTÄHDEN HÄN MONASTI MEITÄ RAKKAUDESSAAN MYÖS KURITTAA JOTTA PÄÄSISIMME PERILLE HÄNEN LUOKSEEN…MUTTA TULI MITÄ VAAN,KATSO KRISTUKSEEN,  TURVAA HERRAAN AINA KOKO SYDÄMESTÄSI, ÄLÄ NIINKÄÄN IHMISIIN TURVAA, VAAN HERRAAN…HÄN AUTTAA MEITÄ KAIKESSA, AIVAN KAIKESSA…ARMOSTA , AAMEN… 

KOL2LUKU 

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, 
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. 
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. 
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. 
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, 
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. 
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, 
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, 
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, 
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. 
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, 
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. 
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama 
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. 
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!” 
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? 
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. 

Kaita tie 

MATT7:13-14 

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 
14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 

MENKÄÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…JA HARVAT OVAT NE, JOTKA SEN LÖYTÄVÄT…ON ELINTÄRKEÄÄ MENNÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…MITÄ SE TAHTOO SANOA? RAAMATTU SANOO: 

JOH3:1-18 

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. 
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.” 
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. 
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” 
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” 
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?” 
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! 
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. 
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? 
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 
 

 
TEIDÄN TÄYTYY SYNTYÄ UUDESTI, YLHÄÄLTÄ…IHMISEN ON UUDESTISYNNYTTÄVÄ, TULTAVA JEESUKSEEN USKOVAKSI…TEIDÄN TÄYTYY SYNTYÄ UUDESTI, YLHÄÄLTÄ! SIIS SE ON JUMALAN TEKO ETTÄ IHMINEN UUDESTISYNTYY YLHÄÄLTÄ, TOISIN SANOEN TULEE USKOON…SE ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ONKO IHMINEN TULLUT USKOON…ILMAN USKOA , SE ON UUDESTISYNTYMISTÄ EI VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAAN…MITEN IHMINEN PÄÄSEE UUDESTISYNTYMÄÄN? MITEN IHMINEN PÄÄSEE AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE? MIKSI SE PORTTI ON NIIN AHDAS ETTÄ VAIN HARVAT SEN LÖYTÄVÄT?  VAIKKA UUDESTISYNTYMINEN, USKOONTULO ON JUMALAN TEKO, MITEN SE VOI OLLA NIIN AHDAS PORTTI? MIKÄ SEN TEKEE NIIN AHTAAKSI…SANA SANOO: 

SANANL29:25 

Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu. 

IHMISPELKO ESTÄÄ MONESTI IHMISEN TULEMISEN JEESUKSEN TYKÖ! IHMINEN EI USKALLA TULLA JEESUKSEN TYKÖ PARANNUSTA TEHDEN ETTÄ VOISI TULLA USKOON…KOSKA PELKÄÄ ETTÄ MITÄ TOISET IHMISET SANOVAT…MITÄ SANOVAT TYÖKAVERIT, YSTÄVÄT, PUOLISO, SUKULAISET JNE…IHMISPELKO ON VOIMAKAS ESTE IHMISELLE MENNÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE JA TULEMASTA USKOON… 

LUUK18:9-14 

Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen: 
10 ”Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. 
11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. 
12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.’ 
13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’. 
14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.” 

SANANL30:20 

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”. 

TOINEN ASIA JOKA MONASTI ESTÄÄ IHMISTÄ MENEMÄSTÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE ON IHMISEN LUULOTELTU HYVYYS JA JOPA SYNNITTÖMYYS…SIIS IHMINEN LUULEE OLEVANSA NIIN HYVÄ ETTÄ PÄÄSEE SEN PERUSTEELLA TAIVAASEEN…RAAMATTU SANOO: 

PS53:1-3 

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: ”Sairaus”; Daavidin mietevirsi.(53:2) Hullu sanoo sydämessänsä: ”Ei ole Jumalaa”. Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. 
2 (53:3) Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. 
3 (53:4) Mutta kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 

SIINÄ RAAMATUN KARU KUVAUS IHMISEN LUULOTELLUSTA HYVYYDESTÄ…KUKAAN EI VOI PELASTUA OMIIN ANSIOIHINSA LUOTTAEN… 

EF2:1-9 

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; 
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut- 
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja- 
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 
 

 
ME OLIMME KUOLLEET RIKOKSIIMME…MITÄ KUOLLUT VOI TEHDÄ? EI MITÄÄN! HERRA ON HERÄTTÄNYT MEIDÄT JA ANTANUT MEILLE ETSIKKOAJAN JONA AIKANA VOIMME LÖYTÄÄ AHTAAN PORTIN, SE ON PELASTUKSEN…MUTTA ON TÄRKEÄÄ TEHDÄ TÄYTTÄ TOTTA HETI ALUSTA ALKAEN…JOS OLET PYYTÄNYT JEESUSTA ELÄMÄÄSI JA OLET LÄHTENYT HÄNTÄ SEURAAMAAN, TUNNUSTA USKOSI ROHKEASTI HETI ALUSTA LÄHTIEN…ÄLÄ RUPEA PIILOTTELEMAAN USKOASI… 

LUUK12:8-9 

Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. 
9 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. 

APT9:1-22 

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo 
2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. 
3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 
4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” 
5 Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 
6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.” 
7 Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. 
8 Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. 
9 Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. 
10 Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: ”Ananias!” Hän vastasi: ”Katso, tässä olen, Herra”. 
11 Niin Herra sanoi hänelle: ”Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee; 
12 ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen.” 
13 Mutta Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa; 
14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat”. 
15 Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. 
16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.” 
17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut-Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit-että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”. 
18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. 
19 Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. 
20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika. 
21 Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: ”Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?” 
22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. 

MUTTA SAULUS SAI YHÄ ENEMMÄN VOIMAA…JA SAATTOI DAMASKOSSA ASUVAT JUUTALAISET YMMÄLLE NÄYTTÄEN TOTEEN, ETTÄ JEESUS ON KRISTUS…ON TODELLA TÄRKEÄÄ HETI ALUSTA ALKAEN ROHKEASTI TODISTAA OMASTA USKOSTAAN MUILLE…NÄIN SAAMME VAHVISTUA USKOSSAMME…JA MYÖS TODELLA TÄRKEÄÄ HETI ALUSTA ALKAEN TEHDÄ TODELLISTA PARANNUSTA…EIKÄ TYYTYÄ IKÄÄNKUIN PUOLIVILLAISEEN PARANNUKSEN TEKOON…SE ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄÄ JOTTA PÄÄSEMME TODELLISESTI ELÄMÄÄN SISÄLLE, PÄÄSEMME AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE… 

LUUK19:1-10 

Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. 
2 Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. 
3 Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. 
4 Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. 
5 Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: ”Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi”. 
6 Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. 
7 Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: ”Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan”. 
8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: ”Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin”. 
9 Niin Jeesus sanoi hänestä: ”Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; 
10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on”. 

APT8:5-24 

Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. 
6 Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. 
7 Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. 
8 Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. 
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; 
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi'”. 
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. 
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. 
13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi. 
14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. 
15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; 
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. 
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. 
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa 
19 ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”. 
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. 
21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. 
22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. 
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.” 
24 Niin Simon vastasi ja sanoi: ”Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet”. 

SAKKEUS TEKI TODELLISTA PARANNUSTA SYDÄMESTÄÄN…SE VAIKUTTI HÄNESSÄ OIKEANLAISTA HALUA KORJATA VÄÄRYYDET JOITA OLI TEHNYT ENNEN JEESUKSEN LUOKSE TULEMISTA…NOITA SIMON TAASSEN EI OLLUT TEHNYT TODELLISTA SYDÄMEN PARANNUSTA, VAAN TYYTYI IKÄÄNKUIN PUOLIVILLAISEEN, ULKONAISEEN PARANTELUUN… 

LUUK11:37-41 

Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan; niin hän meni sinne ja asettui aterialle. 
38 Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. 
39 Silloin Herra sanoi hänelle: ”Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. 
40 Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? 
41 Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta. 

JA SITTEN MONIEN ESTE AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE MENEMISEEN VOI OLLA RAKKAUS TÄHÄN MAAILMAAN JA SEN ASIOIHIN….RAHAAN,MAINEESEEN, KORKEAAN ASEMAAN, NAUTINTOIHIN JNE… 

LUUK18:18-27 

Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: ”Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?” 
19 Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. 
20 Käskyt sinä tiedät: ’Älä tee huorin’, ’Älä tapa’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’.” 
21 Mutta hän sanoi: ”Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti”. 
22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: ”Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua”. 
23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. 
24 Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: ”Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan! 
25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” 
26 Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?” 
27 Mutta hän sanoi: ”Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista”. 

1TIM6:7-12 

Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; 
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. 
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. 
12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. 

ON MONIA ASIOITA JOTKA ESTÄÄ IHMISTÄ PÄÄSEMÄSTÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…IHMINEN IKÄÄNKUIN KÄYSKENTELEE PELASTUKSEN PORTIN EDESSÄ MENEMÄTTÄ KUITENKAAN SISÄLLE…HÄN SAATTAA PELÄTÄ TOISIA IHMISIÄ JA HEIDÄN REAGOINTIAAN JOS TULEE JEESUKSEEN USKOVAKSI, TAIKKA LUULEE PÄÄSEVÄNSÄ OMAN HYVYYTENSÄ ANSIOSTA TAIVAASEEN, TAIKKA SITTEN EI KEHTAA TUNNUSTAUTUA JEESUKSEEN USKOVAKSI SUUN TUNNUSTUKSEN KAUTTA…TAI SITTEN IHMINEN VOI JÄTTÄÄ PARANNUKSEN TEON IKÄÄNKUIN PUOLITIEHEN, TAIKKA ON YLENPALTTISEN RAKASTUNUT TÄMÄN MAAILMAN ASIOIHIN NIINKUIN LOOTIN VAIMO AIKOINAAN…ON MONIA ASIOITA JOTKA JÄTTÄÄ IHMISEN KÄYSKENTELEMÄÄN PELASTUKSEN PORTIN ULKOPUOLELLE, MENEMÄTTÄ KUITENKAAN AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…REPÄISE ITSESI IRTI TÄMMÖISISTÄ! ÄLÄ MYY ESIKOISOIKEUTTASI KEITTOLAUTALLISESTA NIINKUIN EESAU AIKOINAAN…ÄLÄ PIDÄ HALPANA JUMALAN ANTAMAA PELASTUSTA JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA! AJATTELE ETTÄ KUKAAN IHMINEN EI VOI SINUA AUTTAA KUN KERRAN ON AIKA KUOLLA… 

HEPR9:27 

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 

SAARN12:13-14 

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. 
14 Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. 

 
SILLOIN EI AUTA KUIN KRISTUKSEN VERINEN UHRI! LAHJAVANHURSKAUS JOKA SAADAAN USKON KAUTTA KRISTUKSEEN…MILLÄÄN MUULLA ASIALLA EI OLE KUOLEMAN HETKELLÄ VÄLIÄ, KUIN AINOASTAAN SILLÄ OLENKO JEESUKSEN OMA…OLENKO MENNYT AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE JUMALAN ANTAMAAN PELASTUKSEEN…EI VÄSYTÄ TÄTÄ TIETÄ KULKIESSA VAIKKA TÄMÄ ON KAITA TIE…TÄMÄ TIE, JEESUS TIE VIE MEIDÄT KERRAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN, JEESUKSEN LUOKSE…ARMOSTA, AAMEN… 

HEBR12:1-17 

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. 
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; 
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”. 
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. 
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? 
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. 
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”; 
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. 
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 
16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. 
17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. 

Pyhä Henki 

ROOM8:1-16 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 
15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” 
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 

MUTTA TE ETTE OLE LIHAN VALLASSA, VAAN HENGEN, JOS KERRAN JUMALAN HENKI TEISSÄ ASUU…MUTTA JOLLA EI OLE KRISTUKSEN HENKEÄ, SE EI OLE HÄNEN OMANSA…ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ONKO PYHÄ HENKI, JUMALAN HENKI, KRISTUKSEN HENKI MEISSÄ…JOS EI OLE , ME EMME VOI PELASTUA…JOLLA EI PYHÄÄ HENKEÄ OLE, SE EI OLE HÄNEN OMANSA…TODELLA SELKEÄ SANOMA…EI PYHÄÄ HENKEÄ, EI PELASTUSTA, EI IANKAIKKISTA ELÄMÄÄ…MUTTA KUN KRISTUS ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA, ME OLEMME PELASTUKSESSA…HENKI ITSE TODISTAA MEIDÄN HENKEMME KANSSA, ETTÄ ME OLEMME JUMALAN LAPSIA…MEILLÄ ON SISÄINEN VARMUUS JA LEPO JA RAUHA PELASTUKSEN SUHTEEN…MITEN SITTEN VOIMME SAADA PYHÄN HENGEN? MITEN VOIMME TULLA USKOON? 

APT5:25-42 

Niin tuli joku ja kertoi heille: ”Katso, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa”. 
26 Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidät; ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. 
27 Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä 
28 ja sanoi: ”Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren”. 
29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. 
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. 
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. 
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.” 
33 Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät. 
34 Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa, ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. 
35 Sitten hän sanoi neuvostolle: ”Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille. 
36 Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin neljäsataa miestä; hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat häviöön. 
37 Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin. 
38 Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; 
39 mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan.” 
40 Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. 
41 Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. 
42 Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. 

NIIN MYÖS PYHÄ HENKI, JONKA JUMALA ON ANTANUT NIILLE, JOTKA HÄNTÄ TOTTELEVAT…EIVÄTKÄ HE LAKANNEET, VAAN OPETTIVAT JOKA PÄIVÄ PYHÄKÖSSÄ JA KODEISSA JA JULISTIVAT EVANKELIUMIA KRISTUKSESTA JEESUKSESTA…JUMALA ANTAA PYHÄN HENKENSÄ NIILLE JOTKA HÄNTÄ TOTTELEVAT…NO MITÄ TÄMÄ TOTTELEMINEN ON? 

APT36:41 

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” 
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” 
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”. 
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. 

TEHKÄÄ PARANNUS(MUUTTUKAA MIELELTÄNNE, OLKAA JUMALAN KANSSA SAMAA MIELTÄ) JA OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYNTIENNE ANTEEKSISAAMISEKSI, NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN LAHJAN…TÄMÄN VERRAN TOTTELEMISTA VAADITAAN JOTTA VOI SAADA PYHÄN HENGEN, JOTTA VOI PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN JA VÄLTTÄÄ IANKAIKKISEN VAIVAN PAIKAN, HELVETIN… 

APT18 

Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. 
25 Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. 
26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. 
27 Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. 
28 Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. 

APT19:1-6 

Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. 
2 Ja hän sanoi heille: ”Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?” Niin he sanoivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan”. 
3 Ja hän sanoi: ”Millä kasteella te sitten olette kastetut?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella”. 
4 Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen”. 
5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. 
6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. 

TÄSSÄ OPETUSLAPSET OLIVAT SAANEET APOLLOKSELTA HIUKAN VAILLINAISTA TIETOA PELASTUKSEN TIESTÄ…PAAVALI HIUKAN KORJAILI JA TARKENSI HERRAN TIEN EFESON OPETUSLAPSILLE…SEN KUULTUAAN HE OTTIVAT KASTEEN HERRAN JEESUKSEN NIMEEN…JA HE SITTEN SAIVAT PYHÄN HENGEN , VOIKO SANOA TÄYTEYDEN…KASTEASIA MONASTI IKÄÄNKUIN LAKAISTAAN MATON ALLE, IKÄÄNKUIN SILLÄ EI OLISI MITÄÄN ARVOA…MUTTA MONISTA RAAMATUN KOHDISTA ME HUOMATAAN ETTÄ KASTEKYSYMYS KUULUI KUMMINKIN  EVANKELIUMIN JULISTUKSEEN…ENSIN USKO, SITTEN VETEEN… 

APT16:14-34 

Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. 
15 Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: ”Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä”. Ja hän vaati meitä. 
16 Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. 
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: ”Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien”. 
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä”. Ja se lähti sillä hetkellä. 
19 Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. 
20 Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat: ”Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa; he ovat juutalaisia 
21 ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia”. 
22 Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. 
23 Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. 
24 Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. 
25 Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. 
26 Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat. 
27 Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luullen vankien karanneen. 
28 Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: ”Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä”. 
29 Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. 
30 Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: ”Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?” 
31 Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi”. 
32 Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. 
33 Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. 
34 Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. 

USKO HERRAAN JEESUKSEEN, NIIN SINÄ PELASTUT, NIIN MYÖS SINUN PERHEKUNTASI…JA HÄNET JA KAIKKI HÄNEN OMAISENSA KASTETTIIN KOHTA…ENSIN EVANKELIUMIN JULISTUS JOTA SEURAA USKOONTULO, JONKA JOHDOSTA MENNÄÄN KASTEELLE…TODELLA YKSINKERTAISTA…MUTTA NYKYAIKANA RUVETAAN NÄITÄ YKSINKERTAISIA ASIOITA KÄÄNTÄMÄÄN YLÖSALAISIN…KIRKKO OPETTAA ETTÄ USKO JA PELASTUS ELI UUDESTISYNTYMINEN YMS SAADAAN LAPSIKASTEESSA…RAAMATTU TAASSEN OPETTAA ETTÄ ENSIN PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN LUOKSE JONKA JOHDOSTA MENNÄÄN KASTEELLE…ELI ENSIN PITÄÄ TULLA JEESUKSEEN USKOVAKSI PARANNUSTA TEHDEN…TÄYTYY USKOA EVANKELIUMIN ILOSANOMA… 

1KOR15:1-4 

Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 
2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. 
3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, 
4 ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, 

APT13:38-39 

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus 
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. 

ENSIN USKO, SITTEN KASTEELLE SEN JOHDOSTA KUN ON SAANUT TULLA JEESUKSEEN USKOVAKSI…ELI KASTE EI OLE MIKÄÄN AUTUUTTAJA VAAN JEESUS KRISTUS..JA JUMALAN HENKI, JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI ON TÄSSÄ KAIKESSA IKÄÄNKUIN ALKUUNPANIJANA… 

JOH16:7-15 

Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. 
8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 
9 synnin, koska he eivät usko minuun; 
10 vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 
11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. 
12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 

PYHÄ HENKI ANTAA SYNNINTUNNON, NÄYTTÄÄ TODEKSI MEILLE JEESUKSEN UHRIN, TEKEE MEILLE TIETTÄVÄKSI ETTÄ ON IANKAIKKINEN KADOTUS…PYHÄ HENKI AVAA MEILLE SANAANSA…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ PYHÄ HENKI ON JUMALAN HENKI JA MYÖS JEESUKSEN HENKI…JUMALA VETÄÄ MEITÄ PELASTUKSEEN…HÄN TOIMII PYHÄN HENGEN KAUTTA, JEESUS TOIMII PYHÄN HENGEN KAUTTA…ELI KUN JUMALA TOIMII, JEESUS TOIMII, HE TEKEVÄT SEN PYHÄN HENGEN VÄLITYKSELLÄ…JA PYHÄ HENKI MYÖS SINETÖI MEIDÄT OMIKSEEN… 

EF1:13-14 

Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi. 

ELI ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ONKO MEISSÄ JUMALAN HENKI , JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI…KUN ME TULEMME USKOON, PYHÄ HENKI TULEE MEIHIN…JA ON TÄRKEÄÄ SEN JÄLKEEN OLLA TÄYNNÄ PYHÄÄ HENKEÄ…VAELTAA PYHÄN HENGEN JOHDOSSA… 

ROOM8:12-14 

Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 
 

 
JA ILMAN PYHÄÄ HENKEÄ EI OLE PYHITYSTÄ EIKÄ HENGEN HEDELMÄÄ… 

HEBR12:14 

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 

KOL3:1-5 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. 
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 

ROOM8:13 

Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 

GAL5:16-25 

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23 Sellaista vastaan ei ole laki. 
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

JOS ME HENGESSÄ ELÄMME, NIIN MYÖS HENGESSÄ VAELTAKAAMME…KUN OLEMME TULLEET USKOON, PYHÄ HENKI ON TULLUT MEIHIN ASUMAAN…JA MEIDÄN TULEE MYÖS SEN JÄLKEEN PYRKIÄ JUMALAN TAHDON TEKEMISEEN PYHÄN HENGEN AVULLA, TOISIN SANOEN MEIDÄN TULEE VAELTAA HENGESSÄ KUN OLEMME USKOON TULLEET…JA JOS VAELLAMME JUMALAN TAHDON VASTAISESTI, PYHÄ HENKI MEISSÄ MUREHTII… 

EF4:17-32 

Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, 
18 nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, 
19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 
20 Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, 
21 jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: 
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 
23 ja uudistua mielenne hengeltä 
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. 
25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 
26 ”Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli, 
27 Älkääkä antako perkeleelle sijaa. 
28 Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. 
29 Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 
30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. 
31 Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. 
32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. 

JOS TEEMME VÄÄRIN, JUMALAN HENKI MEISSÄ MUREHTII…MUTTA MEILLÄ ON SE ARMO ETTÄ SAAMME TEHDÄ PARANNUSTA…ON TÄRKEÄÄ ELÄÄ ALATI PARANNUSTA TEHDEN…ME HUOMAAMME MITEN PALJON ME TARVITSEMME JUMALAN PYHÄN HENGEN APUA KAIKKEEN VAELLUKSEEN…SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN HERRA ON ANTANUT MEILLE HENKENSÄ AVUKSI VAELLUKSEEN…JEESUS EI OLE JÄTTÄNYT MEITÄ YKSIN, VAAN ON ANTANUT MEILLE TOISEN PUOLUSTAN, PYHÄN HENGEN…SAAMME OLLA TÄSTÄ NIIN KIITOLLISET…SAAMME OLLA TURVALLISIN JA ILOISIN MIELIN…HERRA EI OLE JÄTTÄNYT MEITÄ YKSIN, OMISSA VOIMISSA VAELTAMAAN…VAAN HÄN ON ANTANUT MEILLE OMAN HENKENSÄ, PYHÄN HENGEN JOKA MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…HERRA EI OLE IKÄÄNKUIN KITSASTELLUT AVUSSAAN, VAAN MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME VAELLUKSEEMME TARVITAAN KUN PYHÄ HENKI ON MEIDÄN KANSSAMME…MUISTETAAN RUOKKIA ITSEÄMME PALJON JUMALAN SANALLA NIIN PYHÄ HENKI VOI SIELTÄ AMMENTAA JA MUISTUTTAA JA RAVITA MEITÄ…ARMOSTA,AAMEN 

JOH3:33-34 

Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. 
34 Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. 

LUUK11:9-13 

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 
10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 
11 Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, 
12 taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? 
13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” 
 

JOH14:12-27 

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 
13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 
14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 
15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 
16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. 
18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. 
19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. 
20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. 
21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.” 
22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: ”Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?” 
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. 
25 Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 
27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. 

Autuaita ovat 

MATT5:1-12 

Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. 
2 Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: 
3 ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 
4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. 
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. 
6 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. 
7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. 
8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 
9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. 
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 
11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. 

AUTUAITA, ELI YLEN ONNELLISIA….KETKÄ KAIKKI OLI JEESUKSEN MUKAAN AUTUAITA? 

AUTUAITA OVAT HENGELLISESTI KÖYHÄT, SILLÄ HEIDÄN ON TAIVASTEN VALTAKUNTA… 

SIIS IHMISET ILMAN HENGELLISTÄ RIKKAUTTA OVATKIN AUTUAITA! MINKÄTÄHDEN? SANA SANOO: 

LUUK1:46-53 

Ja Maria sanoi: ”Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, 
47 ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani; 
48 sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. 
49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, 
50 ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. 
51 Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. 
52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. 
53 Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. 

PS132:13-15 

Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa: 
14 ”Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut. 
15 Siionin ravinnon minä runsaasti siunaan, sen köyhät minä leivällä ruokin. 

JES14:30 

Vaivaisista kurjimmat löytävät laitumen, ja köyhät saavat turvassa levätä, mutta sinun juuresi minä tapan nälkään, ja sinun jäännöksesi surmataan. 

NÄLKÄISET HÄN ON TÄYTTÄNYT HYVYYKSILLÄ, JA RIKKAAT HÄN ON LÄHETTÄNYT TYHJINÄ POIS…SIIONIN RAVINNON MINÄ RUNSAASTI SIUNAAN, SEN KÖYHÄT MINÄ LEIVÄLLÄ RUOKIN…VAIVAISISTA KURJIMMAT LÖYTÄVÄT LAITUMEN, JA KÖYHÄT  SAAVAT TURVASSA LEVÄTÄ…KUN ME OLEMME HENGELLISESTI KÖYHIÄ, MEILLÄ ON AITO NÄLKÄ JA JANO JUMALAN SANAA KOHTAAN…JOS IHMINEN TAASSEN KUVITTELEE OLEVANSA HENGELLISESTI RIKAS VAIKKEI OLEKKAAN, HÄNELLÄ EI OLE AITOA NÄLKÄÄ JA JANOA JUMALAN SANAA KOHTAAN… 

ILM3:14-18 

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: 
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! 
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. 
17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. 
18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. 

SENTÄHDEN OLET AUTUAS JOS SINULLA ON AITO NÄLKÄ JA JANO JUMALAN SANAA KOHTAAN…SE ON TERVEEN HENGELLISYYDEN MERKKI… 

AUTUAITA OVAT MURHEELLISET, SILLÄ HE SAAVAT LOHDUTUKSEN… 

PS42 

Veisuunjohtajalle; koorahilaisten mietevirsi.Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. 
2 Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen? 
3 Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan: ”Missä on sinun Jumalasi?” 
4 Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, astuin sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. 
5 Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. 
6 Minun Jumalani, minun sieluni on murheellinen minussa, sentähden minä muistan sinua Jordanin maalla, Hermonin kukkuloilla ja Misarin vuorella. 
7 Sinun koskiesi pauhussa syvyys syvyydelle huutaa, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi käyvät minun ylitseni. 
8 Päivällä Herra säätää armonsa, ja yöllä minä hänelle veisaan ja rukoilen elämäni Jumalaa. 
9 Minä sanon Jumalalle, kalliolleni: ”Miksi olet minut unhottanut? Miksi minun täytyy käydä murhepuvussa, vihollisen ahdistamana?” 
10 Minun luitani jäytää, kun viholliseni minua häpäisevät, sanoen minulle kaiken päivää: ”Missä on sinun Jumalasi?” 
11 Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. 

JES38:17 

Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. 

JES51:11-12 

Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. 
12 Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon, 

AUTUAITA OVAT MURHEELLISET, SILLÄ HE SAAVAT LOHDUTUKSEN…HERRA LUPAA ANTAA MURHEELLISELLE LOHDUTUKSEN…SEN TAKIA USKOVA VOI OLLA YLEN ONNELLINEN, AUTUAS KUN MURHE ON KERRAN MUUTTUVA IANKAIKKISEKSI ILOKSI… 

AUTUAITA OVAT HILJAISET, SILLÄ HE SAAVAT MAAN PERIÄ… 

SAARN9:17 

Viisaitten sanat, hiljaisuudessa kuullut, ovat paremmat kuin tyhmäin päämiehen huuto. 

EF4:1-3 

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, 
2 kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa 
3 ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 

1TESS4:9-11 

Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne; 
10 niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän 
11 ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, 

SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ HILJAISUUS ON PARASTA MUSIIKKIA…ENNEN USKOONTULOA ME MONET TYKKÄSIMME KUUNNELLA MUSIIKKIA KOVALLA, JA VIIHDYIMME IHMISJOUKOISSA JA HÄLINÄSSÄ JA MELUSSA…MUTTA KUN TULEMME USKOON, ME RUPEAMME AINA VAAN ENEMPI NAUTTIMAAN HILJAISUUDESTA…JA MEISTÄ ITSESTÄMMEKIN TULEE OIKEALLA TAVALLA HILJAISEMPIA…ME EI OLLA IKÄÄNKUIN KOKOAJAN VAAHTOAMASSA TOISILLE EIKÄ OLLA PITÄMÄSSÄ ÄÄNTÄ ITSESTÄMME JNE…SIIS MEISTÄ ON TULLUT HYVÄLLÄ TAVALLA HILJAISIA…MEILLÄ ON JUMALAN RAUHA JA LEPO VAIKKA MAAILMA YMPÄRILLÄ PAUHAA…JA KUN ME OLEMME OIKEALLA TAVALLA TULLEET HILJAISIKSI, ME KUULEMME HERRAN PUHEEN MEIDÄN SYDÄMMELLEMME HERKEMMIN…SE HILJAISUUS ON ENNENKAIKKEA SELLAISTA SISÄISTÄ HILJAISUUTTA JA TYYNEYTTÄ KUN JUMALAN HENKI ON TULLUT MEIHIN ASUMAAN… 

AUTUAITA OVAT NE JOTKA ISOAVAT JA JANOAVAT VANHURSKAUTTA, SILLÄ HEIDÄT RAVITAAN… 

KUN MEILLÄ ON OIKEA HALU JA JANO VANHURSKAUTTA KOHTAAN, ME SAAMME KOKEA SEN TODEKSI ELÄMÄSSÄMME… Vanhurskaus on Raamatun mukaan Jumalan ominaisuus ja tarkoittaa täten ihmisen kohdalla ulkopuolelta, Jumalalta, tulevaa hurskautta eli oikeamielisyyttä….RAAMATTU SANOO ETTÄ ETSIVÄ LÖYTÄÄ JA KOLKUTTAVALLE AVATAAN…KUN ME ISOTAAN JA JANOTAAN VANHURSKAUTTA, MEIDÄT RAVITAAN…JUMALA ANTAA MEIDÄN LÖYTÄÄ PELASTUKSEN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA… 

APT10:1-5 

Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa. 
2 Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. 
3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Kornelius!” 
4 Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: ”Mikä on, Herra?” Enkeli sanoi hänelle: ”Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. 
5 Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan; 

KUN MEILLÄ ON VANHURSKAUDEN JANO, HERRA ANTAA MEIDÄN KUULLA EVANKELIUMIA JA PELASTAA MEIDÄT… 

AUTUAITA OVAT LAUPIAAT,SILLÄ HE SAAVAT LAUPEUDEN… 

RAAMATUSSA ON NS KYLVÄMISEN JA NIITTÄMISEN LAKI… 

GAL6:7-9 

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 
8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. 
9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. 

MATT7:12 

Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 

JAAK2:12-13 

Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 

SAARN12:13-14 

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. 
14 Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. 

 
KUN ME TULEMME JEESUKSEN OMIKSI, MEISTÄ RUPEAA TULEMAAN LAUPIAITA ENEMPI TAIKKA VÄHEMPI…USKO JEESUKSEEN RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN OIKEANLAISTA HYVÄN TEKEMISTÄ… 

AUTUAITA OVAT PUHDASSYDÄMISET, SILLÄ HE SAAVAT NÄHDÄ JUMALAN… 

PS24:1-5 

Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. 
2 Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle. 
3 Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? 
4 Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. 
5 Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. 

KUN ME TULLAAN USKOON, JEESUKSEN VERI PESEE MEIDÄT PUHTAAKSI…OLEMME PELASTUKSESSA, MUTTA MEILLÄ VOI SILTI OLLA VIELÄ PALJONKIN EPÄPUHTAUTTA ELÄMÄSSÄMME JA VAELLUKSESSAMME…HERRA MEITÄ ARMOSSAAN KURITTAA JOTTA SAISIMME PUHTAAN SYDÄMEN MYÖSKIN VAELLUKSEN KANNALTA… 

SANANL20:30 

Mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot. 

HERRAN KURITUS PUHDISTAA MEIDÄN SYDÄMEN KAMMIOT PUHTAAKSI… 

FIL1:9-11 

Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, 
10 voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, 
11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. 

ME SAAMME OLLA AUTUAITA KUN MEILLÄ ON PUHDAS SYDÄN…ME SAAMME NÄHDÄ JUMALAN…JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ PUHDASSYDÄMISYYS EI TARKOITA TÄYDELLISYYTTÄ…ME MONASTI KOMPASTUMME MUTTA KUN MEILLÄ ON HALU SEURATA HERRAA JA TEHDÄ HÄNEN TAHTONSA, HERRA MEITÄ AJAN SAATOSSA AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI PUHDISTAA…JA OLEMME KUITENKIN KOKO AJAN PELASTUKSEN KANNALTA TÄYSIN PUHTAITA JA KELVOLLISIA KUN JEESUKSEN VERI ON MEIDÄT PUHDISTANUT KAIKESTA SYNNISTÄ… 

FIL2:12-15 

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, 

AUTUAITA OVAT RAUHANTEKIJÄT, SILLÄ HEIDÄT PITÄÄ JUMALAN LAPSIKSI KUTSUTTAMAN… 

SANANL16:7 

Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssansa. 

ROOM3:10-17 

niinkuin kirjoitettu on: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, 
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; 
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; 
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. 
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, 
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, 
17 ja rauhan tietä he eivät tunne. 

JAAK3:13-18 

Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. 
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. 
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. 
16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. 
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. 
18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. 

KUN ME TULEMME USKOON, ME SAAMME JUMALAN RAUHAN…JA MEISTÄ TULEE PALJON SÄVYISÄMPIÄ KUIN ENNEN USKOONTULOA…MEISTÄ TULEE RAUHANTEKIJÖITÄ…SE ON JUMALAN LAPSEN MERKKI…AUTUAITA OVAT RAUHANTEKIJÄT…SILLOIN MEILLÄ ON RESURSSIT OLLA RAUHANTEKIJÖITÄ KUN RAUHANRUHTINAAN, JEESUKSEN KRISTUKSEN HENKI MEISSÄ ASUU… 

ROOM12:18 

Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 

AUTUAITA OVAT NE JOITA VANHURSKAUDEN TÄHDEN VAINOTAAN, SILLÄ HEIDÄN ON TAIVASTEN VALTAKUNTA… 

MATT5:11-12 

Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. 

MATT10:24-39 

Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. 
25 Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään! 
26 Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. 
27 Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. 
28 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 
29 Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. 
30 Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. 
31 Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. 
32 Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. 
33 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. 
34 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. 
35 Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; 
36 ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa’. 
37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; 
38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. 
39 Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEITÄ RUVETAAN VAINOAMAAN ERI TAVOIN SENTÄHDEN KUN JEESUKSEN HENKI MEISSÄ ASUU…SE ON VÄISTÄMÄTÖN SEURAUS SIITÄ KUN USKOON TULEMME… 

1PIET4:14-16 

Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 
15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 
16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. 

JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ EI KAIKISSA MAISSA VAINO OLE SAMANLAISTA…JOISSAIN MAASSA SAATTAA HENKI MENNÄ KUN JEESUSTA SEURAAT, JA MONISSA MUISSA MAISSA VAINO ON ERILAATUISTA JA ERITASOISTA…MUTTA VAINOA TULEE JOLLAIN TAVALLA VÄISTÄMÄTTÄ…MEILLÄ ON TAISTELU PAHUUDEN HENKIVALTOJA VASTAAN…JA NE MONASTI YLLYTTÄVÄT IHMISIÄKIN MEIDÄN KIMPPUUMME TAVALLA TAI TOISELLA JOTTA EMME OLISI HERRAN TODISTAJINA…MUTTA MEIDÄN TULEE ROHKEASTI TEHDÄ JUMALAN TAHTOA, TULI MITÄ TULI…ME SAAMME OLLA AUTUAITA, YLEN ONNELLISIA NIIN MONINAISTEN SYITTEN TAKIA…MEILLÄ ON HYVÄ OSA JOKA KERRAN HUIPENTUU SIIHEN KUN PÄÄSEMME HERRAN LUOKSE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…ARMOSTA, AAMEN… 

1KOR15:57-58 

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. 

1PIET3:13-17 

Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”, 
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. 

JES30:18 

Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!