Kategoria: Yleinen

Valo ja pimeys

Matteus 6:23

Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

Jeesus opetti että ihmisessä oleva valo voi olla pimeyttä. Asiayhteys missä hän ottaa tämä vertauksen esille liittyy mammonaan:

Matteus 6

19 ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20 Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. 21 Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.

22 Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. 23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

1. Johanneksen kirje 2:8

Kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa.

Johannes 8:12

Jeesus puhui taas heille ja sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo.”

Pimeän valon seuraaminen ei tietenkään ole vain mammonan palvomista, joten Matteus 6:24 on vai yksi esimerkkiä siitä mitä pimeä valo voi olla. Se on myös epäjumalien palvomista, joka voidaan lukea Jumalattomuudeksi kuten ateismikin. Raamatun mukaan Jumalattomia ovat ne uskovat jotka ovat eksyneet pois Raamatun totuudesta (esim Hesekiel 33 kertoo Jumalaan uskovista Israelilaisista jotka olivat langenneet elämään synnissä ja joita Jumala kutsui Jumalattomiksi. Siis he olivat kyllä Jumalaan uskovia mutta Jumalan silmissä Jumalattomia. He eivät kulkeneet Jumalan valossa vaan seurasivat pimeyden valoa).

Johannes 1

1Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 2 Hän oli alussa Jumalan luona. 3 Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. 5 Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

Kirje kolossalaisille 1:14

hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.

Kirje efesolaisille 1

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. 4Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. 5 Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, 6 armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä Rakastetussa, 7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. 8 Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. 9 Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden 10 siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. 11 Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, 12 että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. 13 Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, 14 joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi.

Jos me uskomme Jeesuksen ristin evankeliumin, siis sen että Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala joka antoi henkensä ristillä sovittaen meidän syntimme, nousi ylös kuolleista, ja että hänen ristin uhrinsa on meidän lunastuksemme, niin me pelastumme. Raamatun opetuksen mukaan asiaan liittyy kuitenkin myös kaste, vaikka jotkut saattavat muistuttaa ristin ryöväaristä jota ei oletettavasti koskaan kastettu mutta jolle Jeesus lupasi pelastuksen siitä huolimatta, kun tämä oli tehnyt parannuksen ristillä roikkuessaan (Luukas 23:39-43). Oman käsitykseni mukaan Jeesus ei vaadi ihmiseltä mahdottomia mutta kasteelle täytyy mennä jos ihminen pystyy kasteelle menemään. Raamatussa löytyy esimerkki vain sellaisesta kasteesta jossa mennään fyysisesti veteen. Raamatusta ei löydy minkäänlaista esimerkkiä kasteesta jossa ihmisen päälle valutetaan vettä esimerkiksi vesileilistä (jolla tavalla Kandaken hoviherrakin olisi voitu ”kastaa”, vaan ei kastettu) (Ap 8:26-40).

Markus 16:16

Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Uskosta osattoman kastaminen ei tietenkään häntä pelasta, eli kaste on uskon teko, ojentautuminen sen mukaan mitä Jeesus meitä käskee tekemään.

Kol 2:

11. ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12. ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

…..

26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.

Ef. 5

25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.

Hebr. 10

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Noista yllä olevista Raamatun kohdista saa käsityksen että kasteessa ihminen upotetaan veden alle kokonaan, näin toteutuu kielikuva hautaamisesta, ja samoin toteutuu kielikuva ruumiin pesemisestä. Siis koko ruumiin pesemisestä, ei vai päälaen.

Kasteen voi käsitykseni mukaan ottaa lapsikin jos hän edes jotenkin käsittää mistä siinä on kyse. Syvällistä ymmärtämistä ei tarvita edes aikuiselta että voisi kasteen ottaa. Sen ihminen kyllä oppii käsittämään sitten uskon kasvun myötä.

Apt 2

37. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38. Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Kasteeseen liittyy myös lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Merkittävä asia mutta en lähde sitä ruotimaan tässä puheessa sen enempää.

Jeesuksen vuorisaarna on oivallinen peili meidän kaikkien itsetutkiskeluun. Se pitää meidät ns nöyrällä mielellä ja pienellä paikalla. Kenelläkään ei lähden ns mopo keulimaan kun muistuttaa itseään Vuorisaarnan teksteillä. Osaamme elää ja myös rakastaa lähimmäistämme paremmin ja oikeammin tuon saarnan oppien muistuttamana.

Vuorisaarna

Matteus 5

1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. 2 Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen: 3 ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. 5 Autuaita ovat sävyisät, sillä he perivät maan. 6 Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. 7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. 8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. 10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. 12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä.”

13 ”Te olette maan suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

14 Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. 15 Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 16 Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”

En lainaa vuorisaarnan tekstiä tähän enempää mutta kannustan sinua lukemaan sen kokonaan, ellet ole niin vastikään ehkä tehnytkin.

Valossa vaeltamisen kannalta kaksi tärkeää Vuorisaarnassa mainittua asiaa ovat puheemme suolaisuus ja tekojemme valo.

Kol 4

5 Käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja ottakaa huomioon oikea hetki. 6 Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata.

Jos laimennamme puheitamme niin että niistä on lähes mahdotonta tunnistaa Kristuksen sanaa ja opetusta, niin puheemme on käynyt suolattomaksi. Enkä tarkoita että Jumala odottaa meidän olevan käveleviä ääniraamattuja, vaan sitä jos emme uskalla sanoa Raamatun mukaista kantaamme asioihin esim keskusteltaessa ystävien kanssa. Jos emme kehota uskovaa ystävää parannukseen vaikka selkeä paikka parannuksen tekoon olisi. Jne. Jos emme tuomitse epäjumalan palvelusta tai sano syntiä vääryydeksi. Silloin meidän puheemme on käynyt mauttomaksi. Raamatun mukaan luopumus tulee seurakuntaan silloin kun kukaan ei vastusta vääryyttä. Oletpa mitä mieltä tahansa ylöstempauksen ajankohdasta, tämä 2. Tessalonikalaiskirjeen kohta on sovellettavissa kaikkiin seurakuntiin aina, siltä osin kun seurakunta eksyy valheen eli pimeyden tielle. Jos seurakunta ei vastusta valhetta ja vääryyttä, ne valtaavat lopulta koko seurakunnan. Se tapahtuu silloin kun seurakunnan puhe on mautonta. Suola tappaa puhdasta vettä saastuttavat bakteerit.

2 Tess 2

7. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. 8 Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. 9 Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, 10 kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. 11 Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, 12 jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat mieltyneet vääryyteen.

Tietysti eksyneessäkin seurakunnassa voi olla yksittäisiä uskovia jäljellä, jotka pysyvät oikealla tiellä, vaikka suuri enemmistö olisi omaksunut valheen opit omakseen. Seurakunnan vanhemmiston tehtävänä on estää valheenpuhujien pääsy seurakuntaan.

Jeesus sanoi että hän ei ole tullut kumoamaan lakia vai täyttämään sen.

Matteus 5:17

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään.

Kirje galatalaisille 5:14

Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Kirje roomalaisille 13:9

Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa” , ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Vuorisaarnassa Jeesus sanoi meidän olevan maailman valo, ja tämän valon tulisi loistaa lähimmäisen rakkautena, sillä se täyttää koko lain. Jeesuksen valo meissä loistaa maailmaan lähimmäisen rakkauden kautta.

Jaakobin kirje 1:27

Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Lopuksi Paavalin toisen korinttilaiskirjeen 4. luku muistuttamaan meitä olennaisista asioista.

2. kirje korinttilaisille 4

1 Koska meillä on tämä palveluvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. 2 Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalletunnolle. 3 Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, 4 niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 5 Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. 6 Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.

7 Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 8 Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, 9 vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. 10 Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 11 Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. 12 Kuolema tekee siis työtään meissä mutta elämä teissä. 13 Koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin on kirjoitettu: ”Minä uskon ja siksi puhun”, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. 14 Mehän tiedämme, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa ja tuo meidät esiin yhdessä teidän kanssanne. 15 Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo saisi aikaan yhä useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.

16 Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. 17 Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, 18 jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia mutta näkymättömät iankaikkisia.

Ilmestyskirja 22:20

Hän, joka todistaa tämän, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian.” Aamen, tule, Herra Jeesus!

Tule Herra Jeesus!

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

JUMALAA YKSIN 

PS62 

Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi. 
2 Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. 
3 Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti horju. 
4 Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, niinkuin hän olisi kaatuva seinä, niinkuin murrettu muuri? 
5 He vain pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, he siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Sela. 
6 Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. 
7 Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju. 
8 Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala. 
9 Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela. 
10 Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa’assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys. 
11 Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. 
12 Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan. 
13 Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan. 

JUMALAA YKSIN MINUN SIELUNI HILJAISUUDESSA  ODOTTAA, HÄNELTÄ TULEE MINULLE APU…KUN ME SEURAAMME JEESUSTA KRISTUSTA RISTIN TIELLÄ, ME JOUDUMME AIKA AJOIN TILANTEISIIN JOSSA ME ODOTAMME APUA YKSIN HERRALTA, EI IHMISILTÄ…ME JOUDUMME SELLAISIIN TILANTEISIIN JOSSA ME VUODATAMME HÄNEN ETEENSÄ SYDÄMEMME…MONTA KERTAA SAATTAA OLLA SELLAISIA TILANTEITA ETTEI MEITÄ YMMÄRRÄ TOISET IHMISET, MUTTA ONNEKSI JEESUS YMMÄRTÄÄ… 

HEBR2:17-18 

Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 

 
SILLÄ SENTÄHDEN ETTÄ HÄN ITSE ON KÄRSINYT JA OLLUT KIUSATTU, VOI HÄN KIUSATTUJA AUTTAA! MITEN LOHDUTTAVA KOHTA! PITI HÄNEN KAIKESSA TULEMAN VELJIENSÄ KALTAISEKSI, ETTÄ HÄNESTÄ TULISI LAUPIAS JA USKOLLINEN YLIMMÄINEN PAPPI…SIIS JEESUS EI TOSIAANKAAN OLE JOKU IKÄÄNKUIN VIERESTÄ TARKKAILIJA VAAN HÄN ON ITSE JOUTUNUT KOKEMAAN NS POHJA MUTIA MYÖTEN IHMISELÄMÄN VAIKEUDEN JA HAASTEEN…HÄN JOS KUKA OSAA OLLA MYÖTÄTUNTOINEN MEITÄ KOHTAAN JOTKA JOUDUMME NIIN MONIIN ERILLAISIIN AHDISTUKSIIN JA KOETUKSIIN KUN ELÄMME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ JEESUSTA SEURATEN… 

JES63:7-9 

Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa. 
8 Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. 
9 Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. 

KAIKISSA HEIDÄN AHDISTUKSISSANSA OLI HÄNELLÄKIN AHDISTUS…SIIS JEESUS EI OLE MIKÄÄN ULKOPUOLINEN TARKKAILIJA JOKA EI TIEDÄ MEIDÄN AHDISTUKSIA…HÄN TUNTEE JA TIETÄÄ TASAN TARKKAAN MEIDÄN HUOLEMME JA MURHEEMME…MUTTA MITEN LOHDUTTAVAA ETTÄ JEESUS ON LAUPIAS KOSKA HÄN ON ITSE JOUTUNUT KOKEMAAN ITSE NIIN PALJON KÄRSIMYSTÄ KUN MAAN PÄÄLLÄ VAELSI…HÄN ON HYVÄ PAIMEN JOKA AUTTAA MEITÄ…HÄN ON SE LAUPIAS SAMARIALAINEN JOKA SITOO HAAVAMME KUN OLEMME HAAVOITTUNEET MATKAN VARRELLA SYYSTÄ TAIKKA TOISESTA… 

LUUK10:29-37 

Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” 
30 Jeesus vastasi ja sanoi: ”Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. 
31 Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. 
32 Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. 
33 Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. 
34 Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. 
35 Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan’. 
36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?” 
37 Hän sanoi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta”. Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee sinä samoin”. 

JEESUS KRISTUS ON TÄYNNÄ LAUPEUTTA JA ARMOA…HÄN ARMAHTAA MEITÄ JA  SITOO MEIDÄN HAAVAMME KUN OLEMME HAAVOITTUNEET MATKAN VARRELLA…HÄN EI JÄTÄ EIKÄ HYLKÄÄ MEITÄ AHDISTUSTEN EIKÄ VAIKEUKSIEN KOHDALLA…HÄN VUODATTAA ÖLJYÄ JA VIINIÄ MEIDÄN HAAVOIHIMME…HIENO KUVA SIITÄ MITEN HERRA ANTAA MEILLÄ PYHÄN HENGEN ILOA JA LOHDUTUSTA MURHEEN JA TUSKAN KESKELLÄ… 

2KOR7:4-7 

Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä; olen täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme. 
5 Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. 
6 Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, 
7 eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. 

MINULLA ON YLENPALTTINEN ILO KAIKESSA AHDINGOSSAMME…ULKOAPÄIN TAISTELUJA, SISÄLTÄPÄIN PELKOA…PAAVALISTA JOS KESTÄ VOIDAAN HYVÄLLÄ SYYLLÄ SANOA ETTÄ HÄN OLI VÄKEVÄ HERRASSA…MUTTA HÄNKIN TUNTI PELKOA JA OLI TAISTELUISSA…JA JOPA MASENTUNUT…MUTTA JUMALA , JOKA MASENTUNEITA LOHDUTTAA, LOHDUTTI MEITÄ TIITUKSEN TULOLLA…KUN ME ODOTAMME JUMALAN APUA, HÄN VOI LÄHETTÄÄ SEN MYÖS TOISTEN IHMISTEN KAUTTA…SILTI ME ODOTAMME APUA HERRALTA…KÄÄNNYMME HÄNEN PUOLEEN AHDISTUKSESSAMME, JA HERRA ANTAA APUNSA PARHAAKSI KATSOMALLAAN TAVALLA…SANAN KAUTTA, RUKOUKSESSA, ERI IHMISTEN KAUTTA, HENGELLISTEN LAULUJEN KAUTTA JNE…HERRAN KEINOT OVAT NIIN MONINAISET…EI MENETETÄ TOIVOAMME AHDISTUSTEN JA KOETUSTEN JA MURHEEN KESKELLÄ…HERRA TOTISESTI HALUAA MEITÄ AUTTAA KUN HÄNEN TYKÖNSÄ KÄÄNNYMME JA ODOTAMME YKSIN APUA HÄNELTÄ… 

2kor1:3-5

 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,
4 joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
5 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.

2KOR8:1-5 

Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: 
2 että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. 
3 Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, 
4 paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen; 
5 eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta, 

VAIKKA HE OLIVATKIN MONESSA AHDISTUKSEN KOETUKSESSA, NIIN  OLI HEIDÄN ILONSA HEIDÄN SUURESSA KÖYHYYDESSÄÄNKIN NIIN YLENPALTTINEN…TÄTÄ VAIKUTTAA JUMALAN ARMO JA SE KUN HERRA ON MEITÄ KOHTAAN NIIN LAUPIAS JA ARMAHTAVAINEN VAIKKA MEILLÄ OLISI KUINKA VAIKEITA TILANTEITA TAHANSA…HERRA VOI HETKESSÄ KÄÄNTÄÄ TILANTEEN IKÄÄNKUIN PÄÄLAELLEEN…HÄN VOI HETKESSÄ MUUTTAA MEIDÄN SURUMME JA MURHEEMME ILOKSI… 

PS30 

Daavidin virsi; temppelin vihkimislaulu. 
2 Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit minut etkä sallinut viholliseni iloita minusta. 
3 Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin, ja sinä paransit minut. 
4 Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta. 
5 Veisatkaa kiitosta Herralle, te hänen hurskaansa, ylistäkää hänen pyhää nimeänsä. 
6 Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa; ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. 
7 Minä sanoin menestykseni päivinä: ”En minä ikinä horju”. 
8 Herra, sinä armossasi vahvistit minun vuoreni. Mutta kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyin. 
9 Sinua, Herra, minä huusin ja Herraa minä rukoilin: 
10 ”Mitä etua on minun verestäni, jos minä hautaan vaivun? Ylistääkö tomu sinua, julistaako se sinun uskollisuuttasi? 
11 Kuule, Herra, ja armahda minua, Herra, ole minun auttajani.” 
12 Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, 
13 että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. 

YHTÄKKIÄ VOI TILANNE MUUTTUA…EHTOOLLA ON ITKU VIERAANA, MUTTA AAMULLA ILO…SIIS JUMALA VOI HETKESSÄ MUUTTAA SURUMME JA AHDISTUKSEMME JA MASENNUKSEMME ILOKSI! SINÄ MUUTIT MINUN MURHEENI ILOKARKELOKSI, SINÄ RIISUIT MINUN SURUPUKUNI JA VYÖTIT MINUT RIEMULLA, ETTÄ MINUN SIELUNI VEISAISI SINULLE KIITOSTA, EIKÄ VAIKENISI…..IHMEELLISTÄ JUMALAN ARMOA! HÄN VOI MUUTTAA HETKESSÄ MEIDÄN VAIKEAT JA MASENTAVAT TILAMME ILOON JA RIEMUUN…SEN TAKIA EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKKA JOUDUMME ERI ASIOITTEN TÄHDEN KOKEMAAN MURHETTA JA TUSKAA JA MASENNUSTA…MEILLE VOI TULLA USKONKOETUKSIA, VIHOLLISEN HYÖKKÄYKSIÄ, SYNNIN HOUKUTUKSIA JA LIHAN MIELITEKOJA JA LANKEEMUKSIA…NÄITTEN ERI SYITTEN TAKIA KOEMME MASENNUSTA JA TUSKAA JA AHDISTUSTA KUN JEESUSTA SEURAAMME…MUTTA MUISTETAAN KAIKEN TÄMÄN KESKELLÄ ETTÄ HERRA VOI HETKESSÄ HALUTESSAAN MUUTTAA MEIDÄN SURKEAN JA EPÄTOIVOISEN TILANTEEMME ILOKSI JA RIEMUKSI…JA MUISTETAAN ETTÄ MEILLE KUULUU NÄMÄ AHDISTUKSET YMS VIELÄ TÄSSÄ AJASSA…VIELÄ TÄSSÄ AJASSA JOUDUMME KOKEMAAN KAIKKEA VAIKEUTTA MUTTA KERRAN TAIVAASSA HERRAN LUONA EI OLE ENÄÄN MITÄÄN IKÄVÄÄ…EI HUOLTA, EI MURHETTA, EI ITKUA, EI PARKUA, EI SAIRAUTTA, EI KUOLEMAA, EI SYNTIÄ, EI SIELUN VIHOLLISTA YMS…HERRA AUTTAA MEITÄ LOPPUUN ASTI KAIKESSA…ODOTETAAN HÄNEN APUAAN KÄRSIVÄLLISESTI EMMEKÄ JOUDU PETTYMÄÄN…ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM8:15-39 

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” 
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 
17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. 
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. 
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan, 
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. 
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? 
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. 
26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. 
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”. 
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

ILM21:1-5 

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. 
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. 
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; 
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” 
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet”. 

VIISAS SYDÄN 

PS90:12 

Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. 

SANANL16:20-23 

Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa! 
21 Jolla on viisas sydän, sitä ymmärtäväiseksi sanotaan, ja huulten suloisuus antaa opetukselle tehoa. 
22 Ymmärrys on omistajalleen elämän lähde, mutta hulluus on hulluille kuritus. 
23 Viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle. 

1KUN3:9-12 

Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?” 
10 Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. 
11 Ja Jumala sanoi hänelle: ”Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, 
12 niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. 

JOLLA ON VIISAS SYDÄN, SITÄ YMMÄRTÄVÄISEKSI SANOTAAN…KOSKA ANOIT ITSELLESI YMMÄRRYSTÄ KUULLAKSESI MIKÄ OIKEIN ON, MINÄ ANNAN SINULLE VIISAAN JA YMMÄRTÄVÄISEN SYDÄMEN…KUN MEILLÄ ON AITO, OIKEA HALU TULLA TUNTEMAAN JUMALAN TAHTO, JUMALA ANTAA MEILLE VIISAAN JA YMMÄRTÄVÄISEN SYDÄMEN… 

JOH7:15-17 

Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?” 
16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 
17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. 

JOS JOKU TAHTOO TEHDÄ HÄNEN TAHTONSA, TULEE HÄN TUNTEMAAN, ONKO TÄMÄ OPPI JUMALASTA… 

MONILLA IHMISILLÄ EI OLE AIKAA PEREHTYÄ IHMISELÄN TÄRKEIMPÄÄN ASIAAN, SIELUN PELASTUKSEEN…EI OLE AIKAA ETSIÄ HERRAA JOTTA SAISI VIISAAN SYDÄMEN…KAIKKI MUUT ASIAT MENETTÄÄ MERKITYKSEN PELASTUKSEN RINNALLA… 

LUUK9:23-25 

Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 
24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. 
25 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?  

MITÄ SE HYÖDYTTÄÄ IHMISTÄ, VAIKKA HÄN VOITTAISI OMAKSENSA KOKO MAAILMAN, MUTTA SAATTAISI ITSENSÄ KADOTUKSEEN TAI TURMIOON? IHMINEN LÖYTÄÄ KYLLÄ PELASTUKSEN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA JOS VAIN MALTTAA ETSIÄ…HERRA EI HALUA KENENKÄÄN JOUTUVAN IANKAIKKISEEN KADOTUKSEEN, HELVETTIIN…VAAN HÄN HALUAA ETTÄ JOKAINEN IHMINEN PELASTUISI… 

PS32 

Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! 
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä! 
3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. 
4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela. 
5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela. 
6 Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. 
7 Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela. 
8 ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee”. 
9 Älkää olko niinkuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty. 
10 Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. 
11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.  

SENTÄHDEN RUKOILKOOT SINUA KAIKKI HURSKAAT AIKANA, JONA SINUT LÖYTÄÄ VOIDAAN… 

ON ELINTÄRKEÄÄ PYSÄHTYÄ PELASTUSASIAN ÄÄRELLE…KUN JUMALA KUTSUU IHMISTÄ, ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS PYSÄHTYÄ TÄMÄN MAAILMAN KIIREISTÄ JA ETSIÄ HERRAA…KUN IHMINEN TOTISESTI ETSII HERRAA, HERRA PELASTAA HÄNET JA ANTAA VIISAAN SYDÄMEN, ANTAA PELASTUKSEN IHMISELLE… 

LUUK11:9-10 

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 
10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 
 

 
JOS HERRA SINUA KUTSUU LUOKSENSA, ETSI NIIN KAUAN ETTÄ SAAT JEESUKSELTA RAUHAN SYDÄMEESI…SAAT SYNTISI ANTEEKSI JA IANKAIKKISEN ELÄMÄN JOKA EI PÄÄTY KOSKAAN…ET JOUDU IANKAIKKISEEN KAUHUN PAIKKAAN, HELVETTIIN… 

PS105:1-4 

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 

JA KUN OLET LÖYTÄNYT PELASTUKSEN JEESUKSESSA, ÄLÄ LAKKAA IKINÄ ETSIMÄSTÄ HÄNEN TAHTOA OMAAN ELÄMÄÄSI…HERRA HALUAA JOHDATTAA JOKAISTA HÄNEN OMAANSA…SIIHEN ME TARVIIMME RUKOUSTA JA JUMALAN SANAA… 

KOL3:1-3 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 

SUMMA SUMMARUM…IHMINEN SAA VIISAAN SYDÄMEN KUN ON TOSISSAAN HERRAN SUHTEEN…EI LEIKITTELE VAAN ETSII TOSISSAAN PELASTUSTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…JA VASTA SITTEN IHMISELLÄ ON AIDOSTI VIISAS SYDÄN…NYKYÄÄN IHMISET MENEE PALJON TUNTEIDEN JA MAALLISEN OLETETUN VIISAUDEN EHDOILLA…HE MITTAA ASIAT TUNTEILLA JA NS VIISAUDELLA, TÄMÄN MAAILMAN VIISAUDELLA…SANA SANOO: 

ROOM1:18-23 
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 
 
HEIDÄN YMMÄRTÄMÄTÖN SYDÄMENSÄ ON PIMENTYNYT…KEHUESSAAN VIISAITA OLEVANSA HE OVAT TYHMIKSI TULLEET…SIINÄ RAAMATUN KARU KUVAUS IHMISISTÄ KETKÄ EIVÄT OLE KÄÄNTYNEET TOTISELLA SYDÄMELLÄ JEESUKSEN PUOLEEN, EIVÄTKÄ NÄIN OLLEN OLE SAANEET VIISASTA SYDÄNTÄ…KUN IHMISELLÄ EI OLE VIISASTA SYDÄNTÄ, IHMISEN SYDÄN PIMENEE…!! IHMISESTÄ TULEE SOKEA SOKEITTEN TALUTTAJA…RAAMATUN SELVÄT NEUVOT JA OHJEET EIVÄT AVAUDU EIVÄTKÄ USKOSSA SULAUDU…IHMINEN KUVITTELEE OLEVANSA VIISAS VAIKKA ON JUMALAN SILMISSÄ TYHMÄ!…
 
SANANL28:26 
Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. 

IHMINEN JOLLA ON VIISAS SYDÄN, VAELTAA VIISAUDESSA…JÄ HÄN PELASTUU KERRAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN KUN PYSYY VIISAUDESSA…PYSYY JEESUKSESSA…JOKA LUOTTAA OMAAN SYDÄMEENSÄ, ON TYHMÄ…HÄNELLE EI KELPAA KÄÄNTYÄ JEESUKSEN PUOLEEN SAADAAKSEEN VIISAAN SYDÄMEN…ME SAAMME OLLA TODELLA KIITOLLISET HERRALLE ETTÄ HÄN ON ANTANUT MEILLE AIDOSTI VIISAAN SYDÄMEN…RIIPUTAAN HERRASSA KIINNI NIIN HYVINÄ KUIN VAIKEINAKIN HETKINÄ…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN… 

SANANL4LUKU 
Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.
2 Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. 
3 Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen. 
4 Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: ”Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. 
5 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. 
6 Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. 
7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. 
8 Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; 
9 se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun.” 
10 Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. 
11 Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. 
12 Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu. 
13 Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. 
14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. 
15 Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. 
16 Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. 
17 Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. 
18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. 
19 Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. 
20 Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. 
21 Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; 
22 sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. 
23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. 
24 Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys. 
25 Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. 
26 Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. 
27 Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. 

KUTSU 

MATT22:1-9 

Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 
2 ”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 
3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 
4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin’. 
5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 
6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 
7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 

KUTSUKAA HÄIHIN KETÄ TAPAATTE…NYT ON KUTSUMISEN AIKA…JOTKUT SAATTAVAT SAADA KUTSUN ESIM PRESIDENTIN LINNAN JUHLIIN YMS…MUTTA TÄTÄ JUMALAN ANTAMAA KUTSUA EI VOI VERRATAKKAAN MIHINKÄÄN MAALLISEEN KUTSUUN…TÄMÄ MENEE KAIKKIEN MAALLISTEN KUTSUJEN EDELLE YLIVERTAISESTI…TÄMÄ KUTSU ON IHMISEN ELÄMÄSSÄ ELINTÄRKEÄÄ AIKAA… 

SANANL8:1-17 

Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? 
2 Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut. 
3 Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa: 
4 ”Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni. 
5 Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät. 
6 Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on; 
7 sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. 
8 Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. 
9 Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon. 
10 Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa. 
11 Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. 
12 Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. 
13 Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. 
14 Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima. 
15 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. 
16 Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki. 
17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. 

JOTKA MINUA VARHAIN ETSIVÄT, NE LÖYTÄVÄT MINUT…JUMALA ANTAA ARMOSSAAN IHMISILLE AJAN JOLLOIN HE VOIVAT LÖYTÄÄ PELASTUKSEN HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…TÄTÄ AIKAA VOISI KUTSUA KUTSUAJAKSI TAIKKA ETSIKKOAJAKSI…SILLOIN MEIDÄN ON MAHDOLLISTA LÖYTÄÄ JEESUS ELÄMÄMME HERRAKSI JA VAPAHTAJAKSI… 

17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.

JES55:1-7 
Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 
 
ETSIKÄÄ HERRAA SILLOIN, KUN HÄNET LÖYTÄÄ VOIDAAN…HUUTAKAA HÄNTÄ AVUKSI KUN HÄN LÄSNÄ ON…ON ELINTÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ HERRAN KUTSU EI OLE AINA VOIMASSA IHMISEN ELÄMÄSSÄ… 

SANANL1:22-33 
Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? 
23 Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. 
24 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, 
25 vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, 
26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; 
27 kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. 
28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. 
29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30 eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, 
31 saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. 
32 Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. 
33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. 

KUN MINÄ KUTSUIN, JA TE ESTELITTE!…SILLOIN HE MINUA KUTSUVAT, MUTTA MINÄ EN VASTAA…ETSIVÄT MINUA MUTTA EIVÄT LÖYDÄ…IHMISEN ON ELINTÄRKEÄÄ OTTAA JUMALAN KUTSUSTA AJOISSA VAARI, ETTEI AJAUTUISI SEN OHITSE… 
APT24:24-25 

Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. 
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”. 

KUN MINULLE SOPII, KUTSUTAN SINUT TAAS! IHMINEN EI VOI IKINÄ TIETÄÄ KOSKA JUMALA LAKKAA KUTSUMASTA! SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN OTTAA JUMALAN KUTSUSTA VAARIN SILLOIN KUN ON MAHDOLLISTA…SILLOIN KUN HERRA KUTSUU…JOS OLET NYT KIINNOSTUNUT HENGELLISISTÄ ASIOISTA, ETKÄ OLE VIELÄ JEESUKSEN OMA, KÄÄNNY PIKAISESTI PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN PUOLEEN JA LÄHDE HÄNTÄ SEURAAMAAN…VOIT PYYTÄÄ JEESUSTA SYDÄMEESI JA TUNNUSTAA HÄNET ÄÄNEEN HERRAKSI…ÄLÄ VIIVYTTELE! ET KOSKAAN TIEDÄ KOSKA ON VIIMEINEN MAHDOLLISUUS KÄÄNTYÄ JEESUKSEN PUOLEEN… FEELIKS SAATTOI MENETTÄÄ ETSIKKOAIKANSA, MAHDOLLISUUTENSA TULLA USKOON KUN EI AJALLAAN KÄÄNTYNYT HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN…

JES66:2-5 
Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. 
3 Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, 
4 niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista. 
5 Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden, sanovat: ”Osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne!” Mutta he joutuvat häpeään. 
 
JOS IHMINEN EI VASTAA JUMALAN KUTSUUN MYÖNTÄVÄSTI ETSIKKOAIKANANSA, KUN HÄNTÄ KUTSUTAAN, EI JUMALAKAAN ENÄÄN SITTEN VASTAA… 

PS18:41-42 
Sinä ajat minun viholliseni pakoon, ja vihamieheni minä hukutan. 
42 He huutavat, mutta pelastajaa ei ole, huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa. 
 
KÄÄNNYTÄÄN NS HYVÄN SÄÄN AIKANA HERRAN PUOLEEN…HÄN HALUAA JOKAISEN IHMISEN PELASTAA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…HÄN RAKASTAA JOKAISTA IHMISTÄ TODELLA PALJON… 

JOH3:14-18 
Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
 
JUMALA RAKASTAA MEITÄ SILLÄ TAVALLA ETTÄ ANTOI JEESUKSEN KUOLEMAAN MEIDÄN PUOLESTAMME…JA KUN OLEMME TULLEET JEESUKSEN OMIKSI, ME SAAMME KUTSUN EVANKELIUMIN SARALLE TAVALLA TAI TOISELLA 

LUUK24:44-51 
Ja hän sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa”. 
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 
46 Ja hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, 
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 
48 Te olette tämän todistajat. 
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.” 
50 Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. 
51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. 
 
PARANNUSTA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEKSI ON SAARNATTAVA HÄNEN NIMESSÄNSÄ KAIKILLE KANSOILLE…OLLAAN ROHKEASTI VIEMÄSSÄ TAIVAALLISTA KUTSUA IHMISILLE, JOTTA HE VOISIVAT PELASTUA JA SAISIVAT VÄLTTÄÄ IANKAIKKISEN KADOTUKSEN…VIELÄ ON ARMONAIKAA JÄLJELLÄ MUTTA EI EHKEN KAUAA ENÄÄN…MUISTETAAN ETTÄ HERRA HALUAA KUTSUA IHMISIÄ PELASTUKSEEN SEURAKUNNAN KAUTTA, USKOVIEN KAUTTA… 

2KOR5:11-21 
Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette. 
12 Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. 
13 Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. 
14 Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; 
15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. 
16 Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. 
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. 
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. 
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. 

KRISTUKSEN PUOLESTA ME SIIS OLEMME LÄHETTILÄINÄ, JA JUMALA KEHOITTAA MEIDÄN KAUTTAMME…JUMALA KEHOITTAA JA KUTSUU IHMISIÄ LUOKSENSA USKOVIEN KAUTTA…OLLAAN ROHKEASTI JEESUKSEN TODISTAJIA SEN MUKAAN KUIN HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA…MEIDÄN EI TARVII NS VOITTAA KOKO MAAILMAA VAAN TEHDÄ OMA OSUUTEMME..SE RIITTÄÄ…OLLAAN USKOLLISIA PIENESSÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

MARK16:15-20
Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”
19 Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
 

Juhlavaate 

SAK3:1-5 

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 
2 Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” 
3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. 
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. 
5 Minä sanoin: ”Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä”. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 

RIISUKAA POIS SAASTAISET VAATTEET HÄNEN YLTÄNSÄ…KATSO, MINÄ OLEN OTTANUT SINULTA POIS PAHAT TEKOSI, JA MINÄ PUETAN SINUT JUHLAVAATTEISIIN! AIKAMOINEN VAIHTOKAUPPA! SAASTASET VAATTEET VAIHDETAAN JUHLAVAATTEISIIN! KUKA IHME TÄMMÖISTÄ VAIHTOKAUPPAA TEKEE? NO JUMALA JOKA ON ARMOLLINEN IHMISLAPSIA KOHTAAN… 

ROOM3:19-26 

Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. 
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. 
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit 
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. 

IHMEELLISTÄ JUMALALLISTA VAIHTOKAUPPAA! KUN ME TUOMME JEESUKSELLE SYNTIMME, SAAMME VASTINEEKSI LAHJAVANHURSKAUDEN JUHLAVAATTEET! 

1JOH1:7-10 

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 

JOS SANOMME ETTEMME OLE SYNTIÄ TEHNEET, NIIN ME TEEMME HÄNET VALHETTELIJAKSI, JA HÄNEN SANANSA EI OLE MEISSÄ…SIINÄ KARUT MADONLUVUT IHMISILLE JOTKA VÄITTÄVÄT ETTEIVÄT OLE TEHNEET SYNTIÄ…TÄMMÖISET IHMISET LUULEVAT KELPAAVANSA OMISSA VAATTEISSAAN JUHLIIN…MONISSA USKONNOISSA, ESIM IDÄN USKONNOISSA YMS ON VOIMAKKAANA ELEMENTTINÄ ANSAITSEMINEN…SIELTÄ PUUTTUU ARMO KOKONAAN…MITÄ RAAMATTU SANOO TÄMMÖISESTÄ, IHMISEN OMASTA PUKEUTUMISESTA JUMALAN EDESSÄ? RIITTÄÄKÖ TÄMMÖINEN PUKEUTUMINEN? 

JES64:5-6 

Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 
6 Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan.  

JES59:1-20 

Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 
3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta. 
4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. 
5 Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme. 
6 Heidän verkkonsa eivät kelpaa vaatteeksi, heidän tekemäänsä ei voi verhoutua; heidän työnsä ovat vääryyden töitä, ja heidän kätensä ovat täynnä väkivallan tekoa. 
7 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. 
8 Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa. 
9 Sentähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. 
10 Me haparoimme seinää pitkin niinkuin sokeat, haparoimme niinkuin silmiä vailla; me kompastelemme sydänpäivällä niinkuin hämärässä, me olemme terveitten keskellä niinkuin kuolleet. 
11 Me murisemme kaikki kuin karhut ja kujerramme kuin kyyhkyset; me odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule, pelastusta, mutta se on kaukana meistä. 
12 Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi, ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan; sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me tunnemme: 
13 me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet, vetäytyneet pois Jumalaamme seuraamasta, puhuneet sortoa ja kapinaa, kantaneet kohdussamme ja purkaneet sisimmästämme valheen sanoja. 
14 Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. 
15 Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. 
16 Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. 
17 Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä, hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niinkuin viittaan. 
18 Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa. 
19 Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. 
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. 

HEIDÄN VERKKONSA EIVÄT KELPAA VAATTEEKSI…HEIDÄN TEKEMÄÄNSÄ EI VOI VERHOUTUA! SIINÄ TODELLA KARU KUVA IHMISEN OMASTA YRITYKSESTÄ KELVATA JUMALALLE, ILMAN LAHJAVANHURSKAUDEN JUHLAVAATTEITA…MIKÄ ON TÄLLÄISTEN IHMISTEN KOHTALO? 

MATT22:1-14 

Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 
2 ”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 
3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 
4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin’. 
5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 
6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 
7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 
12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 
13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 
14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” 

KUINKA SINÄ OLET TULLUT TÄNNE SISÄLLE, VAIKKA SINULLA EI OLE HÄÄVAATTEITA? SITOKAA HÄNEN JALKANSA JA KÄTENSÄ JA HEITTÄKÄÄ HÄNET ULOS PIMEYTEEN! SIINÄ TODELLA VAVAHDUTTAVA KOHTA! YKSIKÄÄN IHMINEN EI KESTÄ HERRAN EDESSÄ OMIEN TEKOJEN ANSIOSTA…AINOASTAAN JEESUKSEN ANSIO KELPAA ISÄN EDESSÄ KERRAN…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN TULEE JEESUKSEEN USKOVAKSI TÄMÄN MAALLISEN ELÄMÄNSÄ AIKANA, ENNENKUIN KUOLEMA KOITTAA…VOI NIITÄ IHMISIÄ JOTKA JOUTUVAT HERRAN ETEEN OMISSA VAATTEISSAAN! 

HEBR10:28-31 

Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 
30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: ”Minun on kosto, minä olen maksava”; ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa”. 
31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. 

ME SAAMME OLLA ÄÄRETTÖMÄN KIITOLLISIA ETTÄ SAAMME OMISTAA LAHJAVANHURSKAUDEN JUHLAVAATTEET, HÄÄVAATTEET JUMALAN SUURESTA ARMOSTA! ME EI TODELLAKAAN KÄSITETÄ POHJAAN SAAKKA MITEN IHMEELLINEN ON TÄMÄ PELASTUS JONKA JUMALA ON MEILLE ANTANUT USKON KAUTTA JEESUKSEEN…SILLOIN KUN OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUKSEN OMIKSI, SILLOIN TEOT KUMPUAA JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMINA EIVÄTKÄ OLE VÄÄRÄNLAISTA PUURTAMISTA…SILLOIN NIISTÄ TEOISTA TULEE IKÄÄNKUIN OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA…LAHJAVANHURSKAUS ON KAIKEN PUKEUTUMISEN PERUSTA…SIIHEN SAAMME SITTEN JUJMALAN ARMOSTA EHKEN ERILLAISIA TIMANTTEJA YMS KAUNISTUSTA SITTEN KERRAN TAIVAAN KODISSA… 

KOL3:1-14 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. 
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, 
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. 
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. 
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa 
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. 
11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. 
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

KUN ME SAAMME OLLA USKOSSA JEESUKSEEN, MEIDÄN HYVÄT TEKOMME OVAT JUMALAN PYHÄN HENGEN VAIKUTTAMIA…NE OVAT NIITÄ EDELTÄVALMISTETTUJA TEKOJA JOTKA JUMALA ON VALMISTANUT! SIIS JUMALA! ELI TÄMÄKIN ON SUURTA ARMOA ETTÄ SAAMME OLLA NS KRISTUKSEN KÄSINÄ JA JALKOINA TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ…SILLLOIN MEILLÄ ON NS OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA JOKA KESTÄÄ HERRAN EDESSÄ…EI LANNISTUTA VAIKEINA HETKINÄKÄÄN EIKÄ LANKEEMUKSIENKAAN KOHDALLA…SAAMME AINA ALOITTAA NS PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ KUN TUOMME SYNTIMME JA EPÄONNISTUMISEMME JEESUKSELLE…HÄN VAIKUTTAA MEISSÄ TAHTOMISEN JA TEKEMISEN ETTÄ JUMALAN HYVÄ TAHTO SAISI MEIDÄN JOKAISEN ELÄMÄN KAUTTA TOTEUTUA…SAAMME VAELTAA LEVOSTA KÄSIN KUN OMISTAMME JUMALAN ANTAMAN LAHJAVANHURSKAUDEN…OLLAAN AINA INNOKKAAT HERRAN TYÖSSÄ JA HÄNEN TAHTONSA TEKEMISESSÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

HEBR6:10-12 

Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 
11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 
12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. 
 

1PIET5:1-11 

Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: 
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, 
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. 
5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”. 
6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 
7 ja ”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. 
8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. 
10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 
11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. 

Laki 

ROOM7:1-16 

Vai ettekö tiedä, veljet-minä puhun lain tunteville-että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? 
2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. 
3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. 
4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 
5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 
6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 
7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”. 
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. 
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 

NIIN, LAKI ON KUITENKIN PYHÄ JA KÄSKYSANA PYHÄ, VANHURSKAS JA HYVÄ…KAIKKI MINKÄ JUMALA ON ANTANUT, ON HYVÄÄ JA TARKOITUKSENMUKAISTA…JUMALA EI ANNA IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN ERILLAISIA ASIOITA…LAIN KAUTTA ME OLEMME TULLEET SYNTISIKSI JA NÄIN OLLEN JEESUSTA TARVITSEVIKSI… 

SANANL30:20 

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”. 

IHMISILLE JOTKA EIVÄT OMASTA MIELESTÄÄN OLE PAHAA TEHNEET, TULEE LAKI VÄLIIN JA NÄYTTÄÄ HEILLE SYNNIN OMASSA ELÄMÄSSÄÄN…JA KUN IHMINEN TULEE SYNNINTUNTOON JA KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN ARMOA PYYTÄEN, JEESUKSEN VERI PUHDISTAA JA IHMINEN PÄÄSEE NS UUDEN LAIN ALLE… 

ROOM8:1-7 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 

KUN TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUKSEN OMIKSI, SIIRRYMME UUDEN LAIN ALLE…ELÄMÄN HENGEN LAIN ALLE…NYT MEILLÄ ON IHAN UUDET LÄHTÖKOHDAT JA RESURSSIT TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN… 

1KOR13:1-8 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 
4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 
8 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 

ILMAN JEESUSTA MEILLÄ EI VOI OLLA JUMALAN RAKKAUTTA JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA!  

ROOM5:1-5 

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 
3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 
4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 
5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 

SILLÄ JUMALAN RAKKAUS ON VUODATETTU MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENGEN KAUTTA JOKA ON MEILLE ANNETTU…AINOASTAAN SILLOIN KUN MEILLÄ ON USKO JEESUKSEEN, MEILLÄ VOI OLLA PYHÄ HENKI, JOLLOIN VOIMME SAADA JUMALAN RAKKAUTTA…JUMALAN RAKKAUS ON SELLAINEN JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…! EI KATKEROIDU! EI ETSI OMAANSA! EI ILOITSE VÄÄRYYDESTÄ JNE! SIIS ILMAN JEESUSTA IHMISELLÄ EI OLE OIKEITA RESURSSEJA VAELTAA OIKEIN…IHMISEN LIHA EI HALUA JUMALAN HALUAMIA ASIOITA…SE EI ALISTU JUMALAN LAIN ALLE, EIKÄ SE VOIKKAAN…AINOASTAAN KRISTUKSESSA OLEMALLA JA PYSYMÄLLÄ VOIMME VOITTAA VAIKEAT TILANTEET JA VAIKEAT IHMISSUHTEET MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…ME JOUDUMME MONENLAISIIN AHDINKOIHIN JA KOETUKSIIN MONTA KERTAA NIITTEN IHMISTEN TAHOLTA JOTKA EIVÄT OLE USKOSSA JA VAELTAVAT TURMELTUNEEN LIHAN MIELEN MUKAAN…SILLOIN JOS KOSKAAN TARVITSEMME HERRAN APUA! TARVITSEMME JUMALAN RAKKAUTTA HANKALIA LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN… 

LUUK6:20-38 

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. 
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! 
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden. 
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. 
24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne! 
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä! 
26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. 
27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” 

ROOM12:12-21 

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. 
13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. 
14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. 
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 
16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 
17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 
19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”. 
20 Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”. 
21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. 

1PIET3:7-17 

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 
8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 
9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 
10 Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 
11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 
12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.” 
13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”, 
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 
17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. 

ERILLAISTEN HANKALIEN IHMISTEN KAUTTA ME SAAMME PALJON KOKEA ERILLAISTA AHDINKOA JA VAIKEUTTA JA KOETUSTA…NÄISSÄ TILANTEISSA MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ RUKOILLA PALJON JA SIUNATA NIITÄ JOTKA MEITÄ KOHTELEVAT KALTOIN…ETTÄ EMME KATKEROIDU EMMEKÄ MUISTELE KÄRSIMÄÄMME PAHAA…JA TODELLA TÄRKEÄÄ ON ANTAA HEILLE ANTEEKSI…VAIN JEESUKSEN OMINA PYSTYMME TÄHÄN AIDOSTI…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA JA YMMÄRTÄÄ ETTÄ ME EI AINA EHKEN ONNISTUTA IKÄÄNKUIN 100 PROSENTTISESTI… 

MATT26:51-54 

Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 
52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. 
53 Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? 
54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?” 

PIETARI TURVAUTUI NS KÄTTÄ PITEMPÄÄN…PISTÄ MIEKKASI TUPPEEN! SILLÄ KAIKKI JOTKA MIEKKAAN TARTTUVAT, NE MIEKKAAN HUKKUVAT…ON TÄRKEÄÄ TURVAUTUA HENGEN ASEISIIN EIKÄ LIHAN ASEISIIN VAIKEISSA TILANTEISSA…LIHAN KÄSIVARTEEN TURVAUTUMINEN PAHENTAA TILANNETTA, JA RUKOUS JA HERRAN PUOLEEN KÄÄNTYMINEN TUOVAT AVUN TILANTEESEEN ENNEMMIN TAIKKA MYÖHEMMIN…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ NÄMÄ VOI JOSKUS OTTAA TODELLA KOVILLE! 

2TIM4:14-18 

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. 
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. 
16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako. 
17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. 
18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. 

PAAVALI OLI TODELLA MONISSA LIEMISSÄ KEITETTY, JA HÄN ILOITSI HERRASSA VAIKEUKSIEN KESKELLÄ…MUTTA VAIKUTTAA SILTÄ ETTÄ TÄMÄ ALEKSANDER, VASKISEPPÄ, OLI PAAVALILLE TODELLA PIIKKINÄ LIHASSA…ETTÄ VOI OLLA ETTÄ TÄMÄ IHMINEN OLI PAAVALILLE TODELLA KIVULIAS JA HANKALA KOKEMUS…MONTA KERTAA JOS JOKU TEKEE MEILLE VÄÄRIN, HERRA AUTTAA IHMEELLISESTI EIKÄ EDES MUISTA KUNNOLLA NIITÄ VÄÄRINTEKOJA, MUTTA JOSKUS SAATTAA OLLA JOKU IHMINEN MEILLE TODELLA KOVA PIIKKI LIHASSA…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ MITÄÄN EI IKINÄ TAPAHDU HERRAN SALLIMATTA TAIKKA TIETÄMÄTTÄ… 

2SAM16:5-13 

Kun kuningas Daavid tuli Bahurimiin, niin katso, sieltä tuli mies, joka oli sukua Saulin perheelle, nimeltä Siimei, Geeran poika; hän tuli ja kiroili tullessaan. 
6 Ja hän viskeli kivillä Daavidia ja kaikkia kuningas Daavidin palvelijoita, vaikka kaikki väki ja kaikki urhot olivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. 
7 Ja kiroillessaan häntä Siimei sanoi näin: ”Pois, pois, sinä murhamies, sinä kelvoton! 
8 Herra kostaa sinulle kaiken Saulin perheen veren, hänen, jonka sijaan sinä olet tullut kuninkaaksi. Ja Herra antaa nyt kuninkuuden sinun poikasi Absalomin käteen. Ja katso, sinä olet itse joutunut onnettomuuteen, sillä murhamies sinä olet.” 
9 Niin Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle: ”Miksi tuo koiranraato saa kiroilla herraani, kuningasta? Anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki.” 
10 Mutta kuningas vastasi: ”Mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat? Jos hän kiroilee ja jos Herra on käskenyt häntä: ’Kiroile Daavidia’, niin kuka voi sanoa: ’Miksi teet niin?'” 
11 Ja Daavid sanoi vielä Abisaille ja kaikille palvelijoillensa: ”Katso, oma poikani, joka on lähtenyt minun ruumiistani, väijyy henkeäni; miksi ei sitten tämä benjaminilainen? Antakaa hänen olla, kiroilkoon vain; sillä Herra on häntä käskenyt. 
12 Ehkä Herra vielä näkee minun kurjuuteni, ja ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä kohtaa minua.” 
13 Ja Daavid kulki miehinensä tietä myöten, ja Siimei kulki pitkin vuoren kuvetta rinnan hänen kanssansa, kiroili kulkiessaan ja viskeli kiviä ja heitteli soraa. 

HERRAN SALLIMATTA EI MITÄÄN TAPAHDU! HERRA SALLII MEILLE VÄLILLÄ TODELLA HIERTÄVIÄ IHMISSUHTEITA JOIDEN KAUTTA MEITÄKIN HIOTAAN JA KOETELLAAN JA JONKA KAUTTA ME SAAMME TURVAUTUA ENTISTÄ ENEMMÄN HERRAAN JA HÄNEN APUUNSA! EI MENETETÄ TOIVOAMME NÄITTENKÄÄN ASIOITTEN KOHDALLA…SIUNATAAN MEIDÄN HANKALIA LÄHIMMÄISIÄMME JA RUKOILLAAN HEIDÄN SIELUN PELASTUKSEN PUOLESTA JA TEHDÄÄN HEILLE VOIDESSAMME HYVÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

FIL4:4-13 

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! 
5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. 
6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 
8 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; 
9 mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. 
10 Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. 
11 Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. 
12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. 
13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. 

Oikea tuomio 

SAK7:8-10 

Ja Sakarjalle tuli tämä Herran sana: 
9 ”Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne, 
10 leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan. 

TUOMITKAA OIKEA TUOMIO…MONTA KERTAA IHMISET SAATTAA SANOA ETTÄ ÄLKÄÄ TUOMITKO…MUTTA RAAMATTU SANOO ETTÄ TUOMITKAA OIKEA TUOMIO! ELI SAA SITTENKIN TUOMITA!  

SANANL17:15 

Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. 

SANANL18:5 

Ei ole hyvä pitää syyllisen puolta ja vääräksi vääntää syyttömän asiaa oikeudessa. 

ME ELÄMME TODELLA PAHAA AIKAA KAIKEN KAIKKIAAN…MAAILMASSA VALLITSEE IKÄÄNKUIN LAILLINEN LAITTOMUUS…SAATETAAN IKÄÄNKUIN LAIN VARJOLLAKIN SORTAA HEIKOMPIA JA VÄÄNTÄÄ VÄÄRÄKSI SYYTTÖMÄN ASIA…ELI RAAMATUSSA NIMENOMAAN KEHOTETAAN TUOMITSEMAAN, MUTTA OIKEA TUOMIO…TOTTAKAI KAIKKI TUOMIO EI MEILLE KUULU… 

LUUK6:20-38 

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. 
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! 
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden. 
23 Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. 
24 Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne! 
25 Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä! 
26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. 
27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” 

KADOTUSTUOMION LAUSUMINEN EI MEILLE KUULU…JEESUS YKSIN NÄKEE IHMISEN SYDÄMEEN, ETTÄ ONKO SIELLÄ USKO VAIKO EI OLE…MUTTA EDELLISESSÄ RAAMATUNKOHDASSA TULI HIENOSTI ESILLE ETTÄ TUOMIO VOI OLLA TIETYLLÄ TAVALLA MEIDÄN OMISSA KÄSISSÄMME…ANTAKAA ANTEEKSI NIIN TEILLEKKIN ANNETAAN ANTEEKSI! ANTAKAA NIIN TEILLEKKIN ANNETAAN! SIIS YHTÄKKIÄ TUOMIO ON IKÄÄNKUIN MEIDÄN KÄSISSÄMME…MITEN ME TOIMIMME LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN, NIIN MEITÄKIN KOHDELLAAN… 

JAAK2:12-13 

Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 

SE MITEN MEITÄ KERRAN TUOMITAAN, TULEE PALJOLTI SIITÄ MITEN ME MUITA KOHTELEMME…JA ON HYVÄ MUISTAA TÄSSÄ TUOMITSEMIS ASIASSA SEKIN, ETTÄ MONTA KERTAA IHMISSILMÄ EREHTYY TUOMIOSSAAN…SEN TÄHDEN ME TARVIIMME JUMALAN PYHÄN HENGEN APUA TÄSSÄKIN ASIASSA… 

1KUN3:11-28 

Ja Jumala sanoi hänelle: ”Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, 
12 niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. 
13 Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. 
14 Ja jos sinä vaellat minun teitäni, noudattaen minun säädöksiäni ja käskyjäni, niinkuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän.” 
15 Siihen Salomo heräsi; ja katso, se oli unta. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, astui hän Herran liitonarkin eteen, uhrasi polttouhreja ja toimitti yhteysuhrin ja laittoi pidot kaikille palvelijoillensa. 
16 Siihen aikaan tuli kaksi porttoa kuninkaan luo, ja he astuivat hänen eteensä. 
17 Ja toinen nainen sanoi: ”Oi herrani, minä ja tämä nainen asumme samassa huoneessa. Ja minä synnytin hänen luonansa siinä huoneessa. 
18 Ja kolmantena päivänä sen jälkeen, kun minä olin synnyttänyt, synnytti myös tämä nainen. Me olimme yhdessä, eikä ketään vierasta ollut meidän kanssamme huoneessa; ainoastaan me kahden olimme huoneessa. 
19 Mutta tämän naisen poika kuoli yöllä, sillä hän oli maannut sen. 
20 Niin hän nousi keskellä yötä ja otti minun poikani vierestäni palvelijattaresi nukkuessa ja pani sen povellensa, mutta oman kuolleen poikansa hän pani minun povelleni. 
21 Kun minä aamulla nousin imettämään poikaani, niin katso, se oli kuollut. Mutta kun minä tarkastin sitä aamulla, niin katso, se ei ollutkaan minun poikani, jonka minä olin synnyttänyt.” 
22 Niin toinen nainen sanoi: ”Ei ole niin; vaan tuo elossa oleva on minun poikani, ja tämä kuollut on sinun poikasi”. Mutta edellinen vastasi: ”Ei ole niin; tuo kuollut on sinun poikasi, ja tämä elossa oleva on minun poikani”. Näin he riitelivät kuninkaan edessä. 
23 Niin kuningas sanoi: ”Toinen sanoo: ’Elossa oleva on minun poikani, ja kuollut on sinun poikasi’. Ja toinen sanoo: ’Ei ole niin; vaan kuollut on sinun poikasi, ja elossa oleva on minun poikani’.” 
24 Sitten kuningas sanoi: ”Antakaa minulle miekka”. Ja kuninkaan eteen tuotiin miekka. 
25 Ja kuningas sanoi: ”Viiltäkää elossa oleva lapsi kahtia, ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle”. 
26 Mutta silloin sanoi kuninkaalle se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli, sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi hänen poikansa tähden-hän sanoi: ”Oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä”. Mutta toinen sanoi: ”Ei minulle eikä sinulle; viiltäkää!” 
27 Niin kuningas vastasi ja sanoi: ”Antakaa tälle elossa oleva lapsi; älkää surmatko sitä. Hän on sen äiti.” 
28 Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. 

ME TARVIIMME JUMALAN PYHÄN HENGEN VIISAUTTA JOTTA ME OSAAMME TUOMITA OIKEAN TUOMION…JA MEIDÄN TARVII TANKATA JUMALAN SANAA, JOTTA PYHÄ HENKI SIELTÄ MEILLE SITTEN MYÖS VIISAUTTA ANTAA…ME OSAAMME MONTA KERTAA ANTAA OIKEA TUOMIO JOSTAIN ASIASTA, KUN JUMALA ON ASIAN RAAMATUSSA SANONUT…MUTTA SITTEN ON SELLAISIA ASIOITA JOISTA HERRA TIETÄÄ KUKA ON TEHNYT OIKEIN JA KUKA VÄÄRIN…ELI TÄSSÄ TAPAUKSESSA MOTIIVI PITÄÄ OLLA OIKEA JOTTA TEKO OLISI JUMALAN NÄKOKULMASTA OIKEA TEKO… 

MATT10:41-42 

Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 

MATT6:1-8 

”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 
2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 
5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 
7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 
8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 

KUN MEIDÄN TEOT JOUTUU KERRAN TUOMIOLLE, MOTIIVI JA VAIKUTIN RATKAISEE…VOI OLLA INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA SAMAT TEOT, JOTKA JUMALAN MITTARILLA OVATKIN AIVAN ERILLAISET…TOISET ON TEHTY JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, TOISET SEN TAKIA ETTÄ IHMISET KATSELISIVAT JA YLISTÄISIVÄT JNE…ETTÄ PÄÄASIA ETTÄ TEEMME ASIOITA HERRAN TÄHDEN, NÄKIPÄ SITÄ TOISET TAIKKA EI… 

1KOR3:6-15 

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. 
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. 
8 Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. 
9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. 
10 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 
 

MUISTETAAN AINA ETTÄ KAIKKI MITÄ ME SAAMME HERRALLE TEHDÄ, ON ARMOA ARMON PÄÄLLE…NIIN EI SIIS ISTUTTAJA OLE MITÄÄN, EIKÄ KASTELIJAKAAN, VAAN JUMALA JOKA KASVUN ANTAA…HERRA ON AINA SE VAIKUTTAJA TAUSTALLA KUN JOTAKIN SAAMME HERRALLE TEHDÄ… 

FIL2:12-15 

Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, 
 

 
SILLÄ JUMALA ON SE JOKA TEISSÄ VAIKUTTAA SEKÄ TAHTOMISEN ETTÄ TEKEMISEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEAT VAIKUTTIMET TEKEMISISSÄMME…ETTÄ HALUAMME MIELLYTTÄÄ HERRAA EIKÄ IHMISIÄ… 

1SAM15:10-31 

Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: 
11 ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni”. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. 
12 Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin”. 
13 Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.” 
14 Mutta Samuel sanoi: ”Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?” 
15 Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu; sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi”. 
16 Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta; minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut”. Hän sanoi hänelle: ”Puhu”. 
17 Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. 
18 Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’. 
19 Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?” 
20 Saul vastasi Samuelille: ”Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset. 
21 Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa.” 
22 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. 
23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.” 
24 Saul sanoi Samuelille: ”Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä. 
25 Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaja minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.” 
26 Samuel sanoi Saulille: ”Minä en palaja sinun kanssasi; sillä sinä olet hyljännyt Herran sanan, ja Herra on myös hyljännyt sinut, niin että et enää saa olla Israelin kuninkaana”. 
27 Kun sitten Samuel kääntyi menemään pois, tarttui Saul hänen viittansa liepeeseen, niin että se repesi. 
28 Ja Samuel sanoi hänelle: ”Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. 
29 Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi.” 
30 Hän vastasi: ”Minä olen syntiä tehnyt; mutta osoita minulle kuitenkin se kunnia kansani vanhimpien edessä ja Israelin edessä, että palajat minun kanssani, niin minä kumartaen rukoilisin Herraa, sinun Jumalaasi”. 
31 Niin Samuel palasi Saulin jäljessä; ja Saul kumartaen rukoili Herraa. 

1SAM16:6-7 

Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa”. 
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.” 

MUISTETAAN ETTÄ TÄRKEINTÄ ON OLLA OIKEALLA KOHDALLA HERRAAN NÄHDEN…EI MIINKÄÄN OLLA IHMISILLE VÄÄRÄLLÄ TAVALLA MIELIKSI NIINKUIN SAUL…SAUL HALUSI SÄILYTTÄÄ IHMISTEN EDESSÄ NS “HOVIKELPOISUUTENSA”…MUTTA OSOITA MINULLE KUITENKIN SE KUNNIA KANSANI VANHIMPIEN EDESSÄ JA ISRAELIN EDESSÄ…! SAULIN OLISI TULLUT VAIPUA TOMUUN JA TUHKAAN JA HUUTAA HERRAN PUOLEEN ARMOA KUN OLI VÄÄRIN TEHNYT! MUTTA EI! YRITTI VAIN SÄILYTTÄÄ NS KASVONSA IHMISTEN EDESSÄ…MUTTA DAAVID OLI TÄYSIN TOISTA MAATA…VAIKKA OLI SYYLLISTYNYT RASKAISIIN SYNTEIHIN…HUORIN TEKOON JA OLIPA VIELÄ TAPATTANUT BATSEBAN MIEHEN PEITELLÄKSEEN SYNTI JÄLKIÄNSÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, DAAVIDILLA OLI OIKEA SYDÄMEN LAATU JUMALAN EDESSÄ! HÄN EI VIIS VEISANNUT IHMISISTÄ , VAAN OLI KAUHUISSAAN SIITÄ ETTEI JOUTUISI POIS HERRASTA JA HÄNEN TAHDOSTAAN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TUOMITSEMME ITSE ITSEMME! SIIS TUOMITSEMME SYNNIN OMASSA ELÄMÄSSÄMME! SILLOIN VOIMME OLLA TURVALLISIN MIELIN HERRAN EDESSÄ…MEIDÄN EI TARVII SELITELLÄ SYNTIÄ POIS EIKÄ YRITTÄÄ OLLA IHMISTEN EDESSÄ JOTAKIN…ME OLLAAN KAIKKI SYNTISIÄ JA KELVOTTOMIA IHMISIÄ ITSESSÄMME, MUTTA KUN USKOMME HERRAAN JEESUKSEEN, SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ…JEESUKSEN VERI RIITTÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM8:1-4 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 

ROOM8:28-39 

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. 
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”. 
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

Jumalan puhe 

JOB33:14-18 

Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata. 
15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, 
16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, 
17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, 
18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. 

JUMALA PUHUU TAVALLA JA PUHUU TOISELLA…SITÄ VAIN EI HUOMATA…TÄSSÄ MONTAA KERTAA MEIDÄN IHMISTEN ONGELMA…JUMALA KYLLÄ PUHUU MONIN TAVOIN MUTTA ME EI SITÄ PUHETTA KUULLA TAIKKA YMMÄRRETÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, HÄNELLÄ ON KEINOT AVATA MEIDÄN KORVAMME KUULEMAAN… 

4MOOS22:9-34 

Niin Jumala tuli Bileamin tykö ja kysyi: ”Keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi?” 
10 Bileam vastasi Jumalalle: ”Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan: 
11 ’Katso, kansa on lähtenyt Egyptistä ja on tulvinut yli maan; tule siis, kiroa se minun puolestani, ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan ja karkoittaa sen'”. 
12 Mutta Jumala sanoi Bileamille: ”Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu”. 
13 Niin Bileam nousi aamulla ja sanoi Baalakin päämiehille: ”Menkää takaisin maahanne, sillä Herra ei ole sallinut minun lähteä teidän kanssanne”. 
14 Silloin nousivat Mooabin päämiehet ja tulivat Baalakin luo ja sanoivat: ”Bileam ei suostunut lähtemään meidän kanssamme”. 
15 Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset. 
16 Ja he saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle: ”Näin sanoo Baalak, Sipporin poika: ’Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni. 
17 Sillä minä palkitsen sinut ylenpalttisesti ja teen kaiken, mitä minulta vaadit; tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa.'” 
18 Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 
19 Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo.” 
20 Niin Jumala tuli Bileamin tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Jos nämä miehet ovat tulleet kutsumaan sinua, niin nouse ja lähde heidän kanssaan, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon”. 
21 Ja Bileam nousi aamulla, satuloi aasintammansa ja lähti matkaan Mooabin päämiesten kanssa. 
22 Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä, hänen ratsastaessaan aasintammallaan, kaksi palvelijaa mukanansa. 
23 Kun aasintamma näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam löi aasintammaa palauttaaksensa sen tielle. 
24 Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille, jossa oli kiviaita kummallakin puolella. 
25 Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. 
26 Silloin Herran enkeli taas meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 
27 Kun aasintamma näki Herran enkelin, laskeutui se maahan Bileamin alla. Silloin Bileamin viha syttyi, ja hän löi aasintammaa sauvalla. 
28 Niin Herra avasi aasintamman suun, ja se sanoi Bileamille: ”Mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo kolmannen kerran?” 
29 Bileam vastasi aasintammalle: ”Sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessäni, niin nyt minä sinut tappaisin.” 
30 Mutta aasintamma sanoi Bileamille: ”Enkö minä ole sinun aasintammasi, jolla olet ratsastanut kaiken aikasi tähän päivään asti? Onko minun ollut tapana tehdä sinulle näin?” Hän vastasi: ”Ei”. 
31 Niin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä. Silloin hän kumartui ja heittäytyi kasvoilleen. 
32 Niin Herran enkeli sanoi hänelle: ”Minkätähden olet lyönyt aasintammaasi jo kolme kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. 
33 Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo kolme kertaa. Ja jos se ei olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään.” 
34 Niin Bileam vastasi Herran enkelille: ”Minä olen tehnyt syntiä; sillä minä en tiennyt, että sinä olit asettunut minua vastaan tielle. Mutta jos tämä ei ole sinulle mieleen, niin minä nyt palaan takaisin.” 

ÄLÄ MENE HEIDÄN KANSSAAN, SANOI HERRA BILEAMILLE…MUTTA JÄÄKÄÄ NYT TÄNNE TEKIN TÄKSI YÖKSI, SAADAKSENI TIETÄÄ , MITÄ HERRA VIELÄ MINULLE SANOO…HERRA OLI JO SANONUT BILEAMILLE TODELLA SELVÄSTI ETTÄ ÄLÄ MENE HEIDÄN KANSSAAN! MUTTA VIELÄ MITÄ! BILEAM EDELLEEN IKÄÄNKUIN KÄRTTÄÄ HERRALTA TOISENLAISTA VASTAUSTA…JA NIIN BILEAM SITTEN SAI TOISENLAISEN VASTAUKSEN KUN EI ALKUPERÄINEN RIITTÄNYT… 

2PIET2:12-16 

Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, 
13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra-ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; 
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. 
15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, 
16 mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. 

SEURANNEET BILEAMIN, BEORIN POJAN TIETÄ, HÄNEN JOKA RAKASTI VÄÄRYYDEN PALKKAA…BILEAMILLA OLI VÄÄRYYDEN PALKKA MIELESSÄ VAIKKA IKÄÄNKUIN ULKONAISESTI YRITTI ANTAA YMMÄRTÄÄ ETTÄ NÄIN EI OLISI KUN SANOI: 

4MOOS22:18 

Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 

KYLLÄ SE PALKKA SIELLÄ BILEAMIA KUITENKIN HOUKUTTELI…TÄSSÄ MEIDÄN IHMISTEN ONGELMA…VAIKKA HERRA PUHUISI MEILLE JOSTAIN ASIASTA, MEILLÄ ON SUURI VAARA KÄRTTÄÄ SELLAISTA VASTAUSTA HERRALTA, JOKA MIELLYTTÄISI MEIDÄN LIHAAMME…MONTA KERTAA JUMALAN TAHDON MUKAAN TEKEMINEN VIE MEIDÄT VAIKEUKSIIN…MUTTA JOS YRITÄMME IKÄÄNKUIN SAADA HERRALTA MEITÄ MIELLYTTÄVÄ VASTAUS, JOKA ON JUMALAN ALKUPERÄISTÄ TAHTOA VASTAAN, JUMALA VOI SELLAISEN SALLIA JOS EMME HÄNTÄ TOTTELE KUN HÄN ON JO PUHUNUT MEILLE…JA HERRA JOUTUI SITTEN TOIMIMAAN NIINKIN POIKKEUKSELLISESTI, ETTÄ LAITTOI AASIN PUHUMAAN BILEAMILLE KUN BILEAM EI HERRAA KUUNNELLUT…ETTÄ JUMALALLA ON KYLLÄ ERILLAISIA KEINOJA SAADA MEIDÄT KUUNTELEMAAN… 

ROOM1:19-21 

sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
 

 
HERRA PUHUU MEILLE MYÖS LUOMISTEKOJENSA KAUTTA…TÄMÄ PUHE ON SAANUT VARMAANKIN MONIA YMMÄRTÄMÄÄN ETTÄ ON JUMALA JOKA KAIKEN LUONUT…NIIN IHMEELLISIÄ ON JUMALAN LUOMISTEOT ETTÄ HERRA PUHUU VOIMAKKAASTI NIITTENKIN KAUTTA… 

HEBR12:18-29 

Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, 
19 ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; 
20 sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: ”Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön”; 
21 ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: ”Minä olen peljästynyt ja vapisen”; 
22 vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 
23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 
24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. 
25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. 
26 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: ”Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin”. 
27 Mutta tuo ”vielä kerran” osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. 
28 Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; 
29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. 

ÄÄNEN TYKÖ, JOKA PUHUI NIIN , ETTÄ NE JOTKA SEN KUULIVAT, PYYSIVÄT ETTEI HEILLE ENÄÄ PUHUTTAISI! JUMALAN PUHE ON NIIN HIRMUISTA ETTEMME PYSTYISI SITÄ KESTÄMÄÄN…MUTTA KIITOS HERRALLE, OLEMME NYTTEN ARMON AJASSA JA JUMALA PUHUUKIN MEILLE NYT MEILLE TURVALLISELLA TAVALLA… 

HEBR1:1-4 

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut 
3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. 

ON HÄN NÄINÄ VIIMEISINÄ PÄIVINÄ PUHUNUT MEILLE POJAN KAUTTA…NYT OLEMME ARMON AJASSA…PYSTYMME KUULEMAAN HERRAN ÄÄNTÄ TURVALLISESTI KUN JUMALA PUHUU MEILLE JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA…JA ME VOIMME LUOTTAVAISIN MIELIN OLLA KUN JUMALA HALUAA PUHUA MEILLE…KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, JA PYHÄ HENKI, JEESUKSEN HENKI ASUU MEISSÄ, JUMALA PUHUU MEILLE HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ…JA JUMALA KÄYTTÄÄ SIIHEN ENNENKAIKKEA SANAANSA, ELI RAAMATTUA…JUMALA PUHUU MEILLE ENNENKAIKKEA RAAMATUN KAUTTA…JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN JUMALA OIKEASTI PUHUU, NIIN HÄN PITÄÄ PUHEENSA… 

HES12:21-28 

Ja minulle tuli tämä Herran sana: 
22 ”Ihmislapsi, miksi teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta, kun sanotte: ’Aika venyy pitkälle, ja tyhjään raukeavat kaikki näyt?’ 
23 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Minä teen lopun tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. 
24 Sillä ei ole oleva enää petollista näkyä, ei liukasta ennustelua Israelin heimon keskuudessa. 
25 Sillä minä, Herra, minä puhun; ja minkä sanan minä puhun, se tapahtuu eikä enää viivy. Sillä teidän aikananne, uppiniskainen suku, minä sanan puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra, Herra.” 
26 Ja minulle tuli tämä Herran sana: 
27 ”Ihmislapsi, katso, Israelin heimo sanoo: ’Niihin näkyihin, joita tämä näkee, on päiviä paljon, ja hän ennustaa kaukaisista ajoista’. 
28 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ei viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra.” 

JER1:11-12 

Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan”. 
12 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”. 

MINKÄ SANAN MINÄ PUHUN, SE TAPAHTUU, SANOO HERRA, HERRA! MINÄ VALVON SANAANI TOTEUTTAAKSENI SEN…SILLOIN KUN JUMALA ON  OIKEASTI PUHUNUT, MIKÄÄN MAHTI MAAILMASSA EI VOI ESTÄÄ JUMALAN TAHDON TOTEUTUMISTA…SENTÄHDEN VOIMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ KUN SAAMME OLLA VOITTAJAN PUOLELLA…JUMALAN SANA EI RAUKEA TYHJIIN VAAN TOTEUTUU LOPPUUN SAAKKA…SAAMME TARTTUA LUOTTAVAISIN MIELIN JUMALAN SANAN LUPAUKSIIN, JA MINKÄ HERRA MEILLE PUHUU, SEN HÄN MYÖS TEKEE…ETTÄ OLLAAN TURVALLISIN MIELIN JA PYRITÄÄN TANKKAAMAAN PALJON RAAMATUN SANAA JONKA KAUTTA JUMALA MEILLE ENSISIJAISESTI PUHUU…TOKI HERRA PUHUU MEILLE MYÖS ESIM LUONNON KAUTTA, OLOSUHTEITTEN KAUTTA , ARMOLAHJOJEN, MM PROFETIAN, NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN KAUTTA JNE, MUTTA ENNENKAIKKEA SANANSA KAUTTA…ETTÄ LUETAAN RAAMATTUA SILLÄ MIELELLÄ ETTÄ TÄMÄ ON TOTTA ALUSTA LOPPUUN JA HERRA ITSE VALVOO SANAANSA TOTEUTTAAKSEEN SEN…JA MUISTETAAN SE ETTÄ HERRA TOTISESTI HALUAA KYLLÄ MEILLE PUHUA JOS OLEMME VALMIIT KUUNTELEMAAN, JA HÄN HALUAA JOHDATTAA MEITÄ TURVALLISTA TIETÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

1SAM3:1-15 

Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. 
2 Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa 
3 eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, 
4 että Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi: ”Tässä olen”. 
5 Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Mutta hän vastasi: ”En minä kutsunut; pane jälleen maata”. Ja hän meni ja pani maata. 
6 Mutta Herra kutsui taas Samuelia; ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Mutta tämä vastasi: ”En minä kutsunut, poikani; pane jälleen maata”. 
7 Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. 
8 Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran; niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. 
9 Ja Eeli sanoi Samuelille: ”Mene ja pane maata; ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano: ’Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'”. Samuel meni ja pani maata sijallensa. 
10 Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: ”Samuel, Samuel!” Samuel vastasi: ”Puhu, palvelijasi kuulee”. 
11 Ja Herra sanoi Samuelille: ”Katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. 
12 Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, mitä olen hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. 
13 Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa eikä pitänyt heitä kurissa. 
14 Sentähden minä olen vannonut Eelin suvusta: ’Totisesti, Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla’.” 
15 Ja Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. 

PSALMI29 

Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys. 
2 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa. 
3 Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä. 
4 Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti. 
5 Herran ääni särkee setrit, Herra särkee Libanonin setrit. 
6 Hän hypittää niitä niinkuin vasikkaa, Libanonia ja Sirjonia niinkuin nuorta villihärkää. 
7 Herran ääni halkoo tulen liekit. 
8 Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herra vapisuttaa Kaadeksen erämaan. 
9 Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo: ”Kunnia!” 
10 Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti. 
11 Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla. 

JES55 

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. 
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. 
10 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. 
12 Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. 
13 Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. 

Tuomio 

HEBR9:27 

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 

SEN JÄLKEEN TULEE TUOMIO…RAAMATTU PUHUU YLLÄTTÄVÄN PALJON TUOMIOSTA…MONET IHMISET JOTKA EIVÄT USKO JUMALAAN JA JEESUKSEEN, EIVÄT MONASTI AJATTELE, ETTÄ HE KERRAN JOUTUVAT TILILLE SIITÄ, MITÄ OVAT MAANPÄÄLLISEN ELÄMÄN AIKANA TEHNEET… 

SAAR12:13-14 

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. 
14 Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. 

 
JOS IHMISET OIKEASTI YMMÄRTÄISIVÄT JA SISÄISTÄISIVÄT, ETTÄ HE JOUTUVAT KERRAN TEKEMÄÄN TILIÄ ELÄMÄSTÄÄN, SE VOISI VAIKUTTAA IHMISEN TEKEMIIN RATKAISUIHIN… 

MATT18:21-35 

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” 
22 Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 
23 Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. 
24 Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. 
25 Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. 
26 Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki’. 
27 Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. 
28 Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, minkä olet velkaa’. 
29 Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: ’Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle’. 
30 Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. 
31 Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 
32 Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: ’Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; 
33 eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?’ 
34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. 
35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.” 

KUNINKAASEEN JOKA VAATI PALVELIJOILTANSA TILIÄ…ME JOUDUTAAN KERRAN TILILLE ELÄMÄSTÄMME…JA VASTA SILLOIN KUN OLEMME TULLEET HERRAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN RESURSSIT TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAISESTI…ANTEEKSIANTAMINEN SYDÄMESTÄÄN ON TODELLA VAIKEATA, ELLEI LIKI MAHDOTONTA ILMAN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAA…ILMAN JUMALAN RAKKAUTTA… 

1KOR13:1-7 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2 Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 
3 Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 
4 Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 

JOS ME EI ANNETA ANTEEKSI, EI MEILLEKKÄÄN ANNETA…MUTTA JUMALAN RAKKAUS EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…ILMAN JEESUSTA ANTEEKSIANTAMINEN SYDÄMESTÄÄN TUNTUU LÄHES MAHDOTTOMALTA…ILMAN JEESUKSEN RAKKAUTTA ME OLTAISIIN TODELLA PULASSA TILINTEON HETKELLÄ…KUN OLLAAN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN OLEMME JEESUKSEN OMIA, ME VOIMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ… 

ROOM8:1-10 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 

NIIN EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA NIILLE, JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT…ILMAN JEESUSTA MEIDÄN OLISI  MAHDOTONTA SELVITÄ VAPAUTTAVALLA TUOMIOLLA JUMALAN TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ… 

ROOM14:1-13 

Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. 
2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. 
3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. 
4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. 
5 Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. 
6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. 
7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. 
8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 
9 Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. 
10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 
11 Sillä kirjoitettu on: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa”. 
12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. 
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. 

NIIN ON SIIS MEIDÄN JOKAISEN TEHTÄVÄ JUMALALLE TILI ITSESTÄMME…SILLÄ KAIKKI MEIDÄT ASETETAAN JUMALAN TUOMIOISTUIMEN ETEEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ITSE HENKILÖKOHTAISESTI TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN…SEN PERUSTEELLÄ MEIDÄT TUOMITAAN…SIIS MEITÄ EI TUOMITA SEN MUKAAN MITÄ MUUT OVAT TEHNEET, VAAN SEN MUKAAN MITÄ ME OLEMME TEHNEET ELÄMÄSSÄMME…JOS OLEMME ANTANEET ELÄMÄMME JEESUKSEN KÄSIIN JA OLEMME NÄIN OLLEN TULLEET USKOON, MEILLÄ EI OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA…MEIDÄN TUOMIOISTUIMEMME ON VOIKO SANOA HYVÄ TUOMIOISTUIN KOSKA EI OLE KADOTUSTUOMIOTA…MEILLÄ ON NS PALKKATUOMIOISTUN…ME SAAMME PALKAN KAIKESTA SIITÄ MITÄ OLEMME TEHNEET JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA, TOISIN SANOEN, MITÄ HERRA ON SAANUT MEIDÄN KAUTTAMME TEHDÄ… 

1KOR3:10-23 

Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. 
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. 
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; 
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. 
16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 
18 Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. 
19 Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”; 
20 ja vielä: ”Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi”. 
21 Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, 
22 teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. 
23 Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. 

KAIKKI MIKÄ MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON TAIVAALLISTA TEKOA, TULEE KERRAN HERRAN EDESSÄ PALKITUKSI…ETTÄ MIKÄÄN HERRALLE TEHTY ASIA EI JÄÄ PALKKAANSA VAILLE… 

MATT10:40-42 

Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. 
41 Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 
42 Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.” 

SANANL24:4 

Taidolla täytetään kammiot, kaikkea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen. 

KUN ME TEEMME HERRAN TAHDON MUKAISIA ASIOITA JA OSOITAMME LÄHIMMÄISEN RAKKAUTTA TOISILLE IHMISILLE, ME KERÄÄMME AARTEITA TAIVAISIIN…NÄIHIN AARTEISIIIN EI INFLAATIO PÄÄSE VAIKUTTAMAAN…NÄITTEN AARTEITTEN KOHDALLA EI TARVII PELÄTÄ ETTÄ NIIDEN ARVO LASKISI…TAIVAALLINEN TALLETUSTILI ON YLIVOIMAISESTI PARAS SIJOITUS TÄSSÄ AJASSA… 

MATT6:19-21 

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 
21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. 

KUN OLEMME SAANEET ARMON TULLA JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ON SUURI ETUOIKEUS KERÄTÄ AARTEITA TAIVAASEEN…MEIDÄN EI TARVII EIKÄ PIDÄ KOOTA OMAISUUTTA TÄNNE MAAN PÄÄLLE YLENMÄÄRIN, VAAN SIJOITTAA TAIVAALLISIIN LAAREIHIN…MITEN ME SEN TEEMME…VAELTAMALLA JUMALAN TAHDON MUKAAN…JA TOTTAKAI ME MUISTETAAN ETTÄ PELASTUS EI TULE TEKOJEN KAUTTA, VAAN USKON KAUTTA…MUTTA OIKEA USKO VAAN SYNNYTTÄÄ NIITÄ OIKEITA TEKOJA… 

JAAK2LUKU 

Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. 
2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, 
3 ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: ”Istu sinä tähän mukavasti”, ja köyhälle sanotte: ”Seiso sinä tuossa”, tahi: ”Istu tähän jalkajakkarani viereen”, 
4 niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? 
5 Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? 
6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? 
7 Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? 
8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”, niin te hyvin teette; 
9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. 
10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. 
11 Sillä hän, joka on sanonut: ”Älä tee huorin”, on myös sanonut: ”Älä tapa”; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. 
12 Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 
13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 
14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 
15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla 
16 ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. 
18 Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. 
19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. 
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? 
21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 
22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 
23 ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. 
24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. 
25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? 
26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. 

SILLÄ TUOMIO ON LAUPEUDETON SILLE, JOKA EI OLE LAUPEUTTA TEHNYT, LAUPEUDELLE TUOMIO KOITUU KERSKAUKSEKSI…ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ JEESUKSEEN USKOVALLA ON VOIKO SANOA HYVÄ TUOMIO…EI KADOTUSTUOMIOTA…MUTTA KAIKESTA JUMALALLE TEHDYSTÄ TULEE PALKKA…ETTÄ ROHKAISKOON TÄMÄ MEITÄ VAELTAMAAN JUMALAN TAHDOSSA…LOPPUTULOS ON JOKA TAPAUKSESSA JEESUKSEN OMILLE ERINOMAINEN…KAIKKI ON PELKKÄÄ PLUSSAA…JA VAIKKA ME EI AINA ONNISTUTA KAIKESSA HYVIN, MUISTETAAN ETTÄ SE EI VIE MEILTÄ PELASTUSTA POIS…ME SAAMME AINA EPÄONNISTUMISTEN KOHDALLA TULLA VERILÄHTEELLE…JA HYVÄ MUISTAA ETTÄ KUN ME JEESUKSEN OMINA SÄILYMME LOPPUUN ASTI, MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN ALOITTAA TYHJÄSTÄ UUDELLEEN…ETTÄ EI NE HERRALLE TEHDYT TEOT POISTU LANKEEMUKSENKAAN KOHDALLA JOS VAAN HERRASSA RIIPUMME LOPPUUN ASTI JA PARANNUKSESSA ELÄMME… 

HEBR6:9-12 

Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi-vaikka puhummekin näin. 
10 Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 
11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 
12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. 

KIITOS HERRALLE, HÄN EI UNOHDA NIITÄ TEKOJA JOITA OLEMME SAANEET TEHDÄ JUMALAN VAIKUTTAMANA…OLLAAN AINA INNOKKAAT HERAN TYÖSSÄ JA JUMALAN TAHDON TEKEMISESSÄ…VAIKKA MUUT IHMISET MEITÄ SAATTAVAT MONASTI MOITTIA, MUISTETAAN ETTÄ HERRALLA ON KERRAN MEIDÄN JOKAISEN KOHDALLE OIKEA TUOMIO…HÄN NÄKEE MOTIIVIT YMS… 

1KOR4:1-7 

Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. 
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. 
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, 
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. 
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. 
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. 
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua? 

PAAVALILLA OLI HYVÄ ASENNE…SIITÄ MINÄ HYVIN VÄHÄN VÄLITÄN, ETTÄ TE MINUA TUOMITSETTE…VAAN MINUN TUOMITSIJANI ON HERRA…JOS VAELLAMME OIKEIN HERRAN EDESSÄ, JA MUUT IHMISET MEITÄ MOITTIVAT, NIIN MITÄ SITTEN…EI TULE OTTAA SITÄ IKÄÄNKUIN LIIAN VAKAVASTI…MONTA KERTAA USKOVAN VAELLUKSEEN KUULUU MOITE TOISILTA IHMISILTÄ JNE…EI ANNETA SEN MASENTAA VAAN VAELLETAAN EDELLEEN HERRAN YHTEYDESSÄ…JA MUISTETAAN ETTÄ ME PÄÄSEMME KERRAN JEESUKSEN LUOKSE JUMALAN TAIVAASEEN JOSSA ON IANKAIKKINEN ILO JA RAUHA JA TAISTELUT JA KIUSAT OVAT PÄÄTTYNEET…ARMOSTA,AAMEN… 

2PIET2:1-9 

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. 
2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; 
3 ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. 
4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. 
5 Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. 
6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 
7 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; 
8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. 
9 Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, 

2KOR5:1-10 

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 

Etsi Herraa 

JES55:1-7 

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 

KUN JUMALA ANTAA MEILLE ARMOSSAAN ETSIKKOAJAN, TOISIN SANOEN, VETÄÄ MEITÄ LUOKSENSA, SILLOIN ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETSIÄ HERRAA…ETSIKÄÄ HERRAA SILLOIN KUN HÄNET LÖYTÄÄ VOIDAAN…HUUTAKAA HÄNTÄ AVUKSI KUN HÄN LÄSNÄ ON…SILLOIN KUN JUMALA MEITÄ KUTSUU JEESUKSEN SEURAAJAKSI, SILLOIN MEILLÄ ON MAHDOLLISUUS TULLA USKOON, TULLA JEESUKSEN OMAKSI…JA SITTEN KUN ME OLLAAN JO TULTU JEESUKSEN OMIKSI, HERRAN ETSIMINEN EI SUINKAAN LOPU SIIHEN… 

KOL3:1-2 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 

PS105:1-5 

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 
5 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, 

JOS TE SIIS OLETTE HERÄTETYT KRISTUKSEN KANSSA, NIIN ETSIKÄÄ SITÄ MIKÄ YLHÄÄLLÄ ON…KYSYKÄÄ HERRAA JA HÄNEN VOIMAANSA, ETSIKÄÄ ALATI HÄNEN KASVOJANSA…USKOONTULOSTA ALKAA JUMALAN TAHDON ETSIMINEN NIIN KAUAN KUN KERRAN KERRAN PÄÄSTÄÄN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…MONTA KERTAA ARKIHUOLET JA MURHEET MEINAAVAT IKÄÄNKUIN TUKAHDUTTAA JUMALAN TAHDON ETSIMISEN…MUTTA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN ME SAADAAN ETSIÄ JA LÖYTÄÄ JUMALAN TAHTO JA APU, ME SAADAAN IKÄÄNKUIN SIINÄ OHESSA SE MINKÄ ME ELÄMISEEN YMS TARVITSEMME… 

LUUK12:22-31 

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet. 
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut! 
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? 
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! 
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko. 
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. 
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. 

PS34:8-10 

Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! 
9 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. 
10 Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. 

VAAN ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA, NIIN MYÖS NÄMÄ TEILLE ANNETAAN SEN OHESSA…HERRAA ETSIVÄISILTÄ EI MITÄÄN HYVÄÄ PUUTU…MEIDÄN TULEE ENNENKAIKKEA ETSIÄ HERRAA JA HÄNEN TAHTOANSA! SILLOIN MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME TARVIIMME…EI MITÄÄN HYVÄÄ PUUTU! HERRA EI ANNA MEILLE SELLAISTA MIKÄ ON HUONOA…JOS JOKU RUKOILEE ESIM ETTÄ SAISI UUDEN URHEILUAUTON, VOI OLLA ETTÄ HERRA EI SELLAISTA ANNA..HERRA KYLLÄ TIETÄÄ MIKÄ ON MEILLE ITSEKULLEKKIN HYVÄKSI, EIKÄ ANNA MEILLE SELLAISTA JOKA VOISI VIEDÄ MEIDÄT KAUEMMAKSI JUMALAN TAHDOSTA…ENNEN USKOONTULOA RUKOILIN MONASTI ITSELLE VAIKKA MITÄ…ETTÄ SAISIN SITÄ JA TÄTÄ…SE ON SELLAISTA ITSEKÄSTÄ, LIHAN MIELEN RUKOUSTA…MUTTA KUN ME OLEMME USKOSSA, ME RUPEAMMEKKIN ETSIMÄÄN SITÄ MIKÄ ON JUMALAN TAHTO, EIKÄ SITÄ MIKÄ ON MEIDÄN ITSEKKÄÄN LIHAMME TAHTO…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ JUMALAN TAHTO MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS…HERRA TAHTOO PELASTAA KAIKKI IHMISET, MUTTA JOS JOKU IHMINEN EI ETSIKKOAIKANANSA ETSI EIKÄ NÄIN OLLLEN LÖYDÄ PELASTUSTA JEESUKSESSA, JUMALAN HYVÄ TAHTO EI SAA SILLOIN TOTEUTUA SEN IHMISEN ELÄMÄSSÄ… 

AAMOS5:4-15 

Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle: Etsikää minua, niin te saatte elää. 
5 Älkää etsikö Beeteliä, älkää menkö Gilgaliin älkääkä vaeltako Beersebaan. Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen, ja Beetel joutuu tuhon omaksi. 
6 Etsikää Herraa, niin te saatte elää, ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen ja kuluttaisi sitä eikä olisi sammuttajaa Beetelillä- 
7 te, jotka muutatte oikeuden koiruohoksi ja vanhurskauden maahan kukistatte. 
8 Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle-Herra on hänen nimensä, 
9 hänen, joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen, ja niin tulee hävitys linnoitukseen. 
10 He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus. 
11 Sentähden, koska te poljette vaivaista ja otatte häneltä viljaveroa, niin vaikka te rakennatte taloja hakatusta kivestä, te ette niissä asu; vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, te ette niistä viiniä juo. 
12 Sillä minä tiedän, että teidän rikoksenne ovat monet ja teidän syntinne raskaat: te vainoatte vanhurskasta ja otatte lahjuksia ja väännätte vääräksi portissa köyhäin asian. 
13 Sentähden ymmärtäväinen vaikenee tänä aikana, sillä se on paha aika. 
14 Etsikää hyvää, älkääkä pahaa, että te eläisitte. Silloin Herra, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niinkuin te sanotte. 
15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä. 

ETSIKÄÄ MINUA , NIIN TE SAATTE ELÄÄ…ETSIKÄÄ HERRAA, NIIN TE SAATTE ELÄÄ…ETSIKÄÄ HYVÄÄ, ÄLKÄÄKÄ PAHAA, ETTÄ TE ELÄISITTE… 

SANANL8:32-36 

Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! 
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan. 
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! 
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. 
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.” 

 
MATT10:39 

Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 

JOKA MINUT LÖYTÄÄ, LÖYTÄÄ ELÄMÄN…KUN ME LÖYDÄMME PELASTUKSEN JEESUKSESSA, ME OLEMME MAAILMAN ONNEKKAIMPIA IHMISIÄ…ME OLEMME LÖYTÄNEET JUMLAN TAHDON MUKAISEN PELASTUKSEN…JA KUN SAAMME USKOSSA EDELLEEN ETSIÄ JUMALAN HYVÄÄ TAHTOA MEIDÄN ELÄMÄÄMME, SAAMME KOKEA JUMALAN HYVYYTTÄ JA HUOLENPITOA TÄTÄ TIETÄ KULKIESSAMME… 

SANANL21:21 

Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian. 

KUN ME ETSIMME ALATI HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEIDÄN ELÄMÄÄMME, SEN LOPPUTULOKSENA PÄÄSEMME KERRAN HERRAN LUOKSE… 

ROOM6:17:23 

Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

ETTÄ JAKSETAAN ETSIÄ HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEITÄ KOHTAAN VAIKKA SE VIE MEIDÄT MONASTI ERILLAISIIN USKON KOETUKSIIN JA TAISTELUIHIN…ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ KUN ETSIMME HERRAA, VIHOLLINEN JA MEIDÄN LIHAMME HARAA VASTAAN MINKÄ KERKIÄÄ…ETTÄ ME EI OLLA MILLÄÄN MUODOIN  VAIVOISTA VAPAITA VAIKKA HERRA MEIDÄN TARPEEMME TÄYTTÄÄKIN…ELI MONTA KERTAA HERRAN TAHDON ETSIMINEN VIE MEITÄ AHDISTUKSIIN, KOETUKSIIN, MYRSKYIHIN, TAISTELUIHIN YMS…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ HERRAN TAHTO VIE MEIDÄT KERRAN IANKAIKKISEEN ILOON JA RAUHAAN JUMALAN TAIVAASEEN… 

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 
2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. 
3 Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. 
4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. 
5 Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. 
6 Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan. 
7 Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle. 
8 Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani”. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. 
9 Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala. 
10 Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. 
11 Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. 
12 Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. 
13 Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. 
14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. 

 
MINUN SYDÄMENI VETOAA SINUN OMAAN SANAASI: ETSIKÄÄ MINUN KASVOJANI…HERRA, MINÄ ETSIN SINUN KASVOJASI…SIINÄ OIKEANLAINEN ASENNE…TIETOISESTI ETSIÄ HERRAN TAHTOA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ, MAKSOI MITÄ MAKSOI, TUNTUI MILTÄ TUNTUI…HERRAN ETSIMISELLÄ ALATI ON OIKEASTI TODELLINEN SIUNAUS MEIDÄN ELÄMÄÄMME…EI VÄSYTÄ ETSIMÄSTÄ HERRAA JA HÄNEN HYVÄÄ TAHTOANSA MEIDÄN JOKAISEN KOHDALLE…ARMOSTA, AAMEN… 

SEF2: 3 

Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. 

1AIK16:7-12 

Silloin, sinä päivänä, ensi kerran Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä kiittämään Herraa näin: 
8 ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 
9 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 
10 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 
11 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 
12 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,