Kategoria: Yleinen

Elämän leipä 

JOH6:24-58 

Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. 
25 Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle: ”Rabbi, milloin tulit tänne?” 
26 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. 
27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.” 
28 Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?” 
29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”. 
30 He sanoivat hänelle: ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? 
31 Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: ’Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi’.” 
32 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. 
33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.” 
34 Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä leipää”. 
35 Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. 
36 Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. 
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. 
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. 
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. 
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” 
41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”; 
42 ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: ’Minä olen tullut alas taivaasta’?” 
43 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne. 
44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 
45 Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. 
46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. 
47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. 
48 Minä olen elämän leipä. 
49 Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. 
50 Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. 
51 Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.” 
52 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: ”Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?” 
53 Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. 
54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 
55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. 
56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. 
57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. 
58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.” 

JEESUS KRISTUS ON ELÄMÄN LEIPÄ…VAIN YKSIN HÄNESSÄ ON PELASTUS…VAIN YKSIN HÄN VOI RAVITA MEIDÄT AIDOSTI…ELI ON TÄRKEÄÄ SYÖDÄ ELÄMÄN LEIPÄÄ KUN ON TULLUT JEESUKSEN OMAKSI…NIIN MYÖS SE , JOKA MINUA SYÖ, ELÄÄ MINUN KAUTTANI…ELI ON OLEMASSA OIKEAA JA MYÖSKIN  VÄÄRÄÄ SYÖMISTÄ…JA OIKEAA JA VÄÄRÄÄ RAVINTOA… 

JOH4:31-34 

Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: ”Rabbi, syö!” 
32 Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä”. 
33 Niin opetuslapset sanoivat keskenään: ”Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?” 
34 Jeesus sanoi heille: ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. 

SANANL4:14-19 

Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. 
15 Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. 
16 Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. 
17 Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. 
18 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. 
19 Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. 

KUN ME SYÖMME ELÄMÄN LEIPÄÄ, JEESUSTA, ELI JUMALAN SANAA JA TEEMME JUMALAN TAHTOA ELÄMÄSSÄMME, SE RAVITSEE MEIDÄT HENGELLISESSÄ MIELESSÄ OIKEALLA TAVALLA…SITTEN TAAS VÄÄRÄ SYÖMINEN VASTAAVASTI ON SITÄ KUN IHMINEN KIINNITTÄÄ KATSEENSA JOHONKIN MUUHUN KUIN JEESUKSEEN JA TEKEE VÄÄRYYDEN TÖITÄ, JA KULKEE SYNNIN TEILLÄ…SILLOIN IHMINEN SYÖ LEIPÄNÄÄN JUMALATTOMUUTTA… 

JES65:11-15 

Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille- 
12 teidät minä määrään miekan omiksi, ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sentähden ettette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista. 
13 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun palvelijani syövät, mutta te näette nälkää; katso, minun palvelijani juovat, mutta te kärsitte janoa; katso, minun palvelijani iloitsevat, mutta te joudutte häpeään. 
14 Katso, minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta, mutta te huudatte sydämen tuskasta ja voivotatte mielimurteissanne. 
15 Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: ”Niin sinut surmatkoon Herra, Herra!” Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen. 

JOS IHMINEN SYÖ LEIPÄNÄÄN JUMALATTOMUUTTA, HÄNELLE KÄY LOPPUJEN LOPUKSI TODELLA HUONOSTI ELLEI TULE TÄMÄN ELÄMÄN AIKANA PARANNUKSEN PAIKALLE JA JEESUKSEN OMAKSI…JUMALA HALUAA JOKAISELLE IHMISELLE IANKAIKKISTA PARASTA, MUTTA SILTI MONET KÄÄNTÄVÄT IKÄÄNKUIN SELKÄNSÄ JUMALALLE, KUN HERRA KUTSUU IHMISTÄ LUOKSENSA…JA NÄIN IHMISEN ELÄMÄSSÄ EI OLE JUMALAN SIUNAUSTA EIKÄ ENNENKAIKKEA SIELUN PELASTUSTA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…JA SE JOS MIKÄ ON KAUHEA TRAGEDIA! 

DAN1:1-20 

Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. 
2 Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan huoneen astioita, ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon. 
3 Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, 
4 nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. 
5 Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. 
6 Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. 
7 Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego. 
8 Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. 
9 Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä. 
10 Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: ”Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä”. 
11 Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: 
12 ”Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. 
13 Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.” 
14 Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. 
15 Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. 
16 Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa. 
17 Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. 
18 Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. 
19 Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. 
20 Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. 

JOS ME SYÖMME VÄÄRÄÄ RAVINTOA, SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEIHIN HUONOLLA TAVALLA….JOS TAASSEN SYÖMME OIKEAA RAVINTOA, JUMALAN SANAA, JA TEEMME SEN MUKAAN, SE VAIKUTTAA MEIHIN HYVÄLLÄ TAVALLA…SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ OLET MITÄ SYÖT…TÄMÄ PITÄÄ TIETYLLÄ TAPAA PAIKKANSA MYÖS HENGELLISESSÄ MIELESSÄ…KUN SYÖMME JUMALAN SANAA JA OJENTAUDUMME SEN MUKAAN, MEISSÄ KASVAA KRISTUKSEN TUNTEMINEN JA NÄIN OLLEN MYÖS HENGEN HEDELMÄ…JA JOS TAAS SYÖMME VÄÄRÄÄ RAVINTOA, SYNTIÄ JA JUMALATTOMUUTTA, MEISSÄ RUPEAA LIHA SAAMAAN AINA ENEMPI JA ENEMPI VALTAA… 

GAL5:16-25 

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23 Sellaista vastaan ei ole laki. 
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

ETTÄ MUISTETAAN MITEN TÄRKEÄÄ ON NAUTTIA OIKEAA RAVINTOA KUN USKOSSA OLEMME! JA ON TÄRKEÄÄ MYÖSKIN KUN RAVINTOA NAUTIMME, ETTÄ SE SAA MEIHIN SULAUTUA…ETTÄ SE RAVINTO MUUTTUU MEISSÄ IKÄÄNKUIN ELÄMÄKSI…ETTÄ SE ANTAA OIKEANLAISTA KASVUA JNE… 

HOOS4:10 

He syövät, mutta eivät tule ravituiksi, he harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. 

HEBR4:1-3 

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 
2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. 
3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: ”Ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni'”, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 

HE SYÖVÄT, MUTTA EIVÄT TULE RAVITUIKSI! HEIDÄN KUULEMANSA SANA EI HEITÄ HYÖDYTTÄNYT, KOSKA SE EI USKOSSA SULAUTUNUT NIIHIN JOTKA SEN KUULIVAT…ON TODELLA HYVÄ RUKOUS ETTÄ HERRA AVAA MINULLE SANAASI! AUTA ETTÄ SE SAISI USKOSSA SULAUTUA! MUUTEN IHMINEN EI SAA RAVINTOA JA NÄÄNTYY! JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ JUMALAN SANA MEIHIN PIKKUHILJAA SULAUTUU…ETTÄ EI AUTA VAIKKA ME IKÄÄNKUIN KUINKA NOPEASTI KAAHAISIMME ESIM RAAMATTUA LÄPI…SANAN SULAMINEN OTTAA AIKAA…MEIDÄN ON SIINÄKIN OLTAVA KÄRSIVÄLLISIÄ…MUISTETAAN NAUTTIA OIKEAA RAVINTOA, JUMALAN SANAA…JA NÄIN ME SAAMME KASVAA KRISTUKSEN TUNTEMISESSA JA JUMALAN TAHDON YMMÄRTÄMISESSÄ JA MYÖSKIN HENGEN HEDELMÄ MEISSÄ SAA KASVAA…KATSOTAAN AINA JEESUSTA, JUMALAN SANAA JA NÄIN JEESUSKIN SAA MEISSÄ AINA VAAN ENEMPI JA ENMEPI MUOTOA…ARMOSTA,AAMEN… 

2KOR3:12-18 

Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat 
13 emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. 
14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. 
15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; 
16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. 
17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. 
18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 

FIL3:7-21 

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 
15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! 
17 Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. 
18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; 
19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. 
20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, 
21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. 

Katkera mieli 

2MOOS15:22-25 

Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät Suurin erämaahan. Ja he vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä. 
23 Sitten he tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli karvasta. Sentähden paikka sai nimen Maara. 
24 Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: ”Mitä me juomme?” 
25 Mutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. 

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, HERRA RUPEAA KULJETTAMAAN JA JOHDATTAMAAN JA KOETTELEMAAN MEITÄ…HERRA ANTAA MEILLE MYÖS KATKERIA JA KARVAITA KOKEMUKSIA JA KOETTELEE MYÖS TÄLLÄ TAVALLA MEITÄ… 

HEBR3:6-16 

mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. 
7 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, 
8 Älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa, 
9 jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta; 
10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: ’Aina he eksyvät sydämessään’; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni; 
11 ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni’.” 
12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, 
13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: ”tänä päivänä”, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; 
14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. 
15 Kun sanotaan: ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa”, 
16 ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? 

KUN SANOTAAN, TÄNÄ PÄIVÄNÄ JOS TE KUULETTE HÄNEN ÄÄNENSÄ, ÄLKÄÄ PAADUTTAKO SYDÄMIÄNNE, NIINKUIN TEITTE KATKEROITUKSESSA…KUN HERRA ANTAA MEILLE ERILLAISIA KOETUKSEN KOHTIA, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME EI KATKEROIDUTA HERRALLE EIKÄ IHMISILLE VAIKKA SAAMME KOHDATA KARVAITA HETKIÄ ELÄMÄSSÄMME…ETTÄ ON TÄRKEÄÄ KOETUKSEN HETKELLÄ KESTÄÄ JA OLLA KATKEROITUMATTA HERRALLE JA IHMISILLE… 

PS73:22-26 

Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti. 
13 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa: 
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta. 
15 Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan. 
16 Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata, 
17 kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. 
18 Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. 
19 Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. 
20 Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät. 
21 Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, 
22 silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta. 
23 Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. 
24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. 
25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. 
26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. 

KUN MINUN SYDÄMENI KATKEROITUI JA MINUN MUNASKUIHINI PISTI, SILLOIN MINÄ OLIN JÄRJETÖN ENKÄ MITÄÄN ÄLYNNYT! KUN ME OLLAAN TAISTELUN HELTEESSÄ JA SAAMME KOKEA KARVAITA KOKEMUKSIA IHMISTEN TAHOLTA, MEILLÄ ON SUURI VAARA KATKEROITUA! JOS ME KATKEROIDUTAAN, ME OLEMME JÄRJETTÖMIÄ! SIIS EI MEILLÄ KUITENKAAN OLE OIKEATA SYYTÄ KATKEROITUA…ME PÄÄSTÄÄN KERRAN JEESUKSEN LUOKSE IANKAIKKISEEN ILOON! ME OLLAAN SAATU SYNTIMME ANTEEKSI JA SAAMME OMISTAA JUMALAN RAUHAN JO TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ! ILMAN JEESUSTA ELÄVÄT IHMISET NE LIRISSÄ OVAT JOS EIVÄT IKINÄ TÄMÄN ELÄMÄN AIKANA TULE JEESUKSEN OMIKSI…SIIS MEILLÄ EI OLE IKÄÄNKUIN OIKEASTI AITOA SYYTÄ KATKEROITUA…HERRA SALLII MEILLE KOVIAKIN KOETUKSEN KOHTIA KUN TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ JEESUSTA SEURAAMME…MUTTA ON TODELLA TÄRKEÄÄ OLLA KATKEROITUMATTA! MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ KULKEA JUMALAN TAHDOSSA JOS MIELIMME OLLA KATKEROITUMATTA…JOS KULJEMME IKÄÄNKUIN OMAN TAHDON TIETÄ  ESIMERKIKSI HENGELLISESSÄ ELÄMÄSSÄMME, MEILLÄ ON VAARA KATKEROITUA…SIIS IHMISET VOIVAT TEHDÄ IKÄÄNKUIN ULKOAPAIN NÄYTTÄEN HERRAN TYÖTÄ, ILMAN HERRAN KUTSUMUSTA JA VALTUUTUSTA… 

MATT7:21-23 

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ 
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’. 

ELI SIINÄ ON SUURI VAARA KATKEROITUA JOS TEEMME HERRAN TYÖTÄ ILMAN JUMALAN JOHDATUSTA JA OHJAUSTA…SIINÄ EI OLE JUMALAN SIUNAUSTA MUKANA… 

2KOR10:12-18 

Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. 
13 Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti. 
14 Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. 
15 Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, 
16 että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin-tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla. 
17 Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. 
18 Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. 

MEIDÄN TULEE MENNÄ SINNE MINNE HERRA HALUAA MEIDÄN MENEVÄN…EI SINNE MINNE ITSE TAI MUUT HALUAISIVAT MEIDÄN MENEVÄN…OMAN TAHDON TIELLÄ ON SUURI VAARA KATKEROITUA JUMALALLE JA IHMISILLE KUN KAIKKI EI MENEKKÄÄN NIINKUIN OLISI KUVITELLUT…JA SITTEN MYÖS TODELLA TÄRKEÄ LÄÄKE JOKA ESTÄÄ KATKEROITUMISEN ON ANTEEKSIANTAMUS… 

LUUK6:36-37 

Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. 
 

 
EF4:30-32 

Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. 
31 Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. 
32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. 

ON TODELLA TÄRKEÄÄ ANTAA ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE…SE ESTÄÄ MEITÄ KATKEROITUMASTA KYSEISELLE IHMISELLE…HERRA ANTAA MEILLE VOIMAA ANTAA ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE… 

1KOR13:4-7 

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 

AINOASTAAN JUMALAN RAKKAUS ON SELLAISTA JOKA EI MUISTELE KÄRSIMÄÄNSÄ PAHAA…SIIS AINOASTAAN SILLOIN KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, MEILLÄ ON AIDOSTI RESURSSIT ANTAA ANTEEKSI JA UNOHTAA…SE EI TARKOITA ETTEIKÖ ME IKINÄ MUISTETTAISI MITEN JOKU ON MEITÄ VÄÄRIN KOHDELLUT, VAAN SILLOIN SE ASIA EI MEITÄ ENÄÄN KIUSAA EIKÄ KATKEROITA…MEILLÄ EI OLE KANNE MIELTÄ MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE…JA SITTEN RUKOUS ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ LÄÄKE KATKEROITUMISTA VASTAAN… 

1PIET5:6-11 

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 
7 ja ”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. 
8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. 
10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 
11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. 

ME SAAMME HEITTÄÄ KAIKKI MURHEEMME HERRALLE…HÄN PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN…MEIDÄN EI TARVII KATKEROITUA VASTOINKÄYMISISTÄ KUN SAAMME HERRALLE MURHEEMME HEITTÄÄ… 

LUUK6:27-28 

Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 

KUN RUKOILEMME NIIDEN IHMISTEN PUOLESTA, JOTKA MEITÄ KALTOIN KOHTELEVAT, SE MYÖSKIN OSALTAAN ESTÄÄ MEITÄ KATKEROITUMISELTA…JA SITTEN YKSI TODELLA TÄRKEÄ ASIA JOKA ESTÄÄ MEITÄ KATKEROITUMASTA ON PARANNUKSEN TEKO! MITÄ? JOUTUUKO USKOVAKIN TEKEMÄÄN PARANNUSTA? USKOVAINEN EI JOUDU TEKEMÄÄN PARANNUSTA VAAN SAA TEHDÄ PARANNUSTA JUMALAN ARMOSTA! SIIS MEILLÄ ON AVOIN LÄHDE SYNTIÄ VASTAAN! MEILLÄ ON SUURI ETUOIKEUS TEHDÄ PARANNUSTA JOKA MYÖSKIN ESTÄÄ MEITÄ KATKEROITUMASTA JUMALALLE JA IHMISILLE… 

SANANL28:13-14 

Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 
14 Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. 

SANANL24:16 

Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. 

SYNTI RUPEAA VÄÄRISTÄMÄÄN MEIDÄN AJATUSMAAILMAN JOLLOIN RUPEAMME KATKEROITUMAAN …SENTÄHDEN ON TÄRKEÄÄ TEHDÄ ALATI PARANNUSTA…ELI MEILLE ON ANNETTU LÄÄKKEET KATKEROITUMISTA VASTAAN…KATKEROITUMINEN ON VOIKO SANOA INHIMMILLISTÄ, MUTTA JEESUKSEN AVULLA VOIMME SÄILYTTÄÄ SYDÄMEMME VAPAANA KATKERUUDESTA JA NÄIN SAAMME OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ…VAALITAAN SYDÄMEN PUHTAUTTA TÄLTÄKIN OSIN… 

APT8:9-24 

Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; 
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi'”. 
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. 
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. 
13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi. 
14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. 
15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; 
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. 
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. 
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa 
19 ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”. 
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. 
21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. 
22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. 
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.” 
24 Niin Simon vastasi ja sanoi: ”Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet”. 
 

 
HEBR12:14-15 

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 

KATKERUUS USKOVAN SYDÄMESSÄ AIHEUTTAA HÄIRIÖTÄ, JA SE VAIKUTTAA HUONOLLA TAVALLA MUIHINKIN IHMISIIN…SENTÄHDEN MUISTETAAN VAALIA SYDÄMEN PUHTAUTTA JOTTA KATKERA MIELI EI SAISI MEITÄ VALTAANSA…JA NIINKUIN SIINÄ IHAN ENSIMMÄISESSÄ RAAMATUN KOHDASSA HERRA OSOITTI MOOSEKSELLE PUUN JOKA HEITETTIIN VETEEN, JA KATKERA VESI MUUTTUI MAKEAKSI… 

2MOOS15:25 

Mutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. 

NIIN SAMALLA TAVALLA HERRA OSOITTAA MEILLE RISTINPUUN JOSSA JEESUS ON RISTIINNAULITTUNA…JA KUN OTAMME VASTAAN TÄMÄN PUUN JOTA HERRA MEILLE OSOITTAA, SE ON JEESUKSEN TÄYTETYN TYÖN MEIDÄN PUOLESTAMME, MEIDÄN ELÄMÄN KATKERA VESI MUUTTUU MAKEAKSI VEDEKSI, ELÄVÄKSI VEDEKSI…ELI JUMALA TÄMÄN JEESUKSEN UHRIN KAUTTA MUUTTAA MEIDÄN ELÄMÄN KATKERAT KOKEMUKSET SIUNAUKSEKSI KUN SAAMME JEESUKSEN OMIKSI TULLA JA HÄNESSÄ SEN JÄLKEEN PYSYÄ…JA USKONELÄMÄN AIKANAKIN TULLEET KATKERAT KOKEMUKSET KOITUVAT MEILLE LOPULTA SIUNAUKSEKSI…KAIKKI YHDESSÄ VAIKUTTAA NIIDEN PARHAAKSI JOTKA JUMALAA RAKASTAVAT…INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA IKÄVÄTKIN ASIAT…EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKEITTENKAAN KOKEMUSTEN KOHDATESSA MEITÄ…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, ARMOSTA, AAMEN… 

JES38:9-20 

Hiskian, Juudan kuninkaan, kirjoittama laulu, kun hän oli ollut sairaana ja toipunut taudistansa: 
10 ”Minä sanoin: Kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä tuonelan porteista; jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois. 
11 Minä sanoin: En saa minä enää nähdä Herraa, Herraa elävien maassa, en enää ihmisiä katsella manalan asukasten joukossa. 
12 Minun majani puretaan ja viedään minulta pois niinkuin paimenen teltta; olen kutonut loppuun elämäni, niinkuin kankuri kankaansa, minut leikataan irti loimentutkaimista. Ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun. 
13 Minä viihdyttelin itseäni aamuun asti-niinkuin leijona hän murskaa kaikki minun luuni; ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun. 
14 Niinkuin pääskynen, niinkuin kurki minä kuikutan, minä kujerran kuin kyyhkynen; hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen: Herra, minulla on ahdistus, puolusta minua. 
15 Mitä nyt sanonkaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös: minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet sieluni murheen tähden. 
16 Herra, tämänkaltaiset ovat elämäksi, ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi; anna minun elää. 
17 Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. 
18 Sillä ei tuonela sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa. 
19 Elävät, elävät sinua kiittävät, niinkuin minä tänä päivänä; isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi. 
20 Herra on minun auttajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä.” 

Puhdistus

JOH15:1-8 

”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. 
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 

KUN ME TULLAAN JEESUKSEN OMIKSI, HERRA ON PUHDISTANUT MEIDÄT…TE OLETTE JO PUHTAAT SEN SANAN TÄHDEN JONKA MINÄ OLEN TEILLE PUHUNUT…ME OLLAAN PUHTAAT KUN JEESUKSEN VERI ON MEIDÄT PUHDISTANUT KAIKESTA SYNNISTÄ…MUTTA SITTEN ALKAAKIN USKON VAELLUS…MEISSÄ ON SILTI KAIKENLAISTA “ROSKAA” JOSTA HERRA MEITÄ RUPEAA PUHDISTAMAAN USKOONTULON JÄLKEEN…SIIS PELASTUKSEN KANNALTA ME OLEMME JO PUHTAAT KUN USKOON TULEMME, MUTTA VAELLUKSEN KANNALTA HERRA RUPEAA MEITÄ PUHDISTAMAAN JOTTA KANTAISIMME ENEMPI JA ENEMPI HEDELMÄÄ…JOKAISEN JOKA KANTAA HEDELMÄÄ, HÄN PUHDISTAA ETTÄ SE KANTAISI RUNSAAMMAN HEDELMÄN… 

GAL5:22-25 

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23 Sellaista vastaan ei ole laki. 
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

KUN ME RUPEAMME SEURAAMAAN JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA, HERRA RUPEAA MEITÄ PUHDISTAMAAN JOTTA SAISIMME KANTAA RUNSAAMPAA HEDELMÄÄ…HERRA PUHDISTAA JA VAPAUTTAA MEISTÄ VÄÄRISTÄ ASIOISTA…VÄÄRISTÄ SYNTI TOTTUMUKSISTA, VÄÄRISTÄ ASENTEISTA JNE…JA HERRA TEKEE MONASTI TÄTÄ PUHDISTUSTA ERILLAISTEN KURITUSTEN JA KOETUSTEN JA AHDINKOJEN KAUTTA… 

HEBR12:1-16 

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. 
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; 
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”. 
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. 
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? 
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. 
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”; 
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. 
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 
16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. 

MEILLÄ ON USKOONTULON JÄLKEENKIN PALJON ASIOITA MISTÄ HERRA MEITÄ PUHDISTAA ERILLAISTEN AHJOJEN KAUTTA…TÄTÄ TIETÄ VOISI KUTSUA PYHITYKSEN TIEKSI…SIINÄ HERRA AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI EROTTAA JA VAPAUTTAA MEITÄ MAAILMASTA JA SYNNISTÄ JA VÄÄRISTÄ ASIOISTA, ESIM KATKERUUDESTA TAI HAUREUDESTA YMS… 

SANANL22:15 

Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa. 

MONTA KERTAA KUN OLEMME VÄÄRILLÄ TEILLÄ, TAI ME OLEMME VÄÄRÄLLÄ ASENTEELLA TAI VÄÄRÄLLÄ MIELELLÄ, ESIM KATKERALLA MIELELLÄ, YMS, NIIN HERRA ARMOSSAAN ANTAA MEILLE KURITUSTA, JOKA KARKOITTAA MEIDÄN SYDÄMESTÄ VÄÄRYYDEN..ELI VOIDAAN AJATELLA ETTÄ TÄMÄ HERRAN KURITUS ON RAKKAUTTA MEITÄ KOHTAAN HERRAN PUOLELTA… 

1KOR11:27-32 

Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. 
28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; 
29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. 
30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 
31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. 

1KOR3:16-17 

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 

ENSIMMÄISESSÄ KOHDASSA OLI KYSE EHTOOLLISESTA…EHTOOLLISELLA TULI EROTTAA HERRAN RUUMIS MUUSTA JA KOETELLA MYÖS ITSEÄNSÄ…TUTKIA ITSEÄNSÄ…AJATTELEN ETTÄ OLI MENTÄVÄ EHTOOLLISELLE PUHTAALLA SYDÄMELLÄ, EI SYNTI OMALLATUNNOLLA…SENTÄHDEN ONKIN TEIDÄN JOUKKOSSANNE PALJON HEIKKOJA JA SAIRAITA, JA MONI ON NUKKUNUT POIS…AJATTELEN ETTÄ JOS USKOVA ELÄÄ SYNNISSÄ, HÄN VOI SAIRASTUA TAIKKA JOPA KUOLLA ENNEN AIKOJAAN…ENNEN KUIN HERRA OLISI HÄNEN TAHTONUT KUOLLA…JOS JOKU TURMELEE JUMALAN TEMPPELIN, ON JUMALA TURMELEVA HÄNET…MUTTA KUN MEITÄ TUOMITAAN , NIIN SE ON MEILLE HERRAN KURITUSTA, ETTEI MEITÄ MAAILMAN KANSSA KADOTUKSEEN TUOMITTAISI…JUMALA ARMOSSAAN MEITÄ KURITTAA ETTEMME JOUTUISI KADOTUKSEEN…JA HERRA MYÖS ARMOSSAAN KURITTAA MEITÄ ETTEI MEIDÄN TARVII SYNNIN TAKIA TULLA SAIRAAKSI EIKÄ SYNNIN TÄHDEN NUKKUA LIIAN AIKAISIN POIS…TÄMÄ ON JUMALAN RAKKAUDEN KEINO KÄÄNTÄÄ USKOVAN KURSSIA…JOS KURSSI ON VÄÄRÄ, HERRA SALLII MEILLE KURITUSTA MEIDÄN PARHAAKSEMME…JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ EI KAIKKI SAIRAUS OLE MEIDÄN SYNNISSÄ ELÄMISEN TÄHDEN…SYNRTIINLANKEEMUKSEN SEURAUKSENA TULI MYÖS SAIRAUDET…MUTTA VOI OLLA MYÖS SAIRAUTTA SYNNIN TÄHDEN….JA SILLOIN ON TÄRKEÄÄ TEHDÄ PARANNUSTA HERRAN EDESSÄ JA TUNNUSTAA JA HYLÄTÄ SYNTI… 

2TIM2:19-22 

Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee”. 
20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta-ja hopea-astioita, vaan myös puu-ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. 
21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. 
22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. 

JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ JOS ME SUOSTUMME HERRAN PUHDISTUKSIIN JA KURITUKSIIN, HERRA VOI MEITÄ KÄYTTÄÄ IKÄÄNKUIN TEHOKKAAMMIN…MEISTÄ TULEE SILLOIN HERRALLE HYÖDYLLISIÄ ASTIOITA…ETTÄ KYLLÄ TÄMÄ PUHDISTUS JA KURITUS ON JUMALAN RAKKAUTTA JA HYVYYTTÄ MEITÄ KOHTAAN, VAIKKA SE EI AINA TUNNU KIVALTA…JOSKUS SE VOI TUNTUA TODELLA KOVALTAKIN MUTTA HERRALLA ON HYVÄ PÄÄMÄÄRÄ KUN MEILLE KURITUSTA SUO… 

PS73 

Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. 
2 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa. 
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. 
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat. 
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä. 
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. 
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. 
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista. 
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. 
10 Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. 
11 Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?” 
12 Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti. 
13 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa: 
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta. 
15 Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan. 
16 Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata, 
17 kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. 
18 Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. 
19 Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. 
20 Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät. 
21 Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, 
22 silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta. 
23 Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. 
24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. 
25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. 
26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. 
27 Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. 
28 Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. 

PS18:27 

Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas. 

JOKAINEN IHMINEN ON LUONNOSTAAN JOLLAIN TAVALLA YLPEÄ…HERRA ARMOSSAAN KITKEE MEISTÄ YLPEYDEN POIS KURITUKSEN AVULLA….JA PITÄÄ MEIDÄT TÄLLÄ TAVALLA NÖYRINÄ…ETTÄ EI MENETETÄ TOIVOAMME KURITUKSIEN JA PUHDISTUSTEN JA KÄRSIMYSTEN HETKELLÄ…SAAMME KANTAA LISÄÄ HENGEN HEDELMÄÄ JA OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ AIDOSTI NÖYRINÄ JA PERIÄ KERRAN IANKAIKKISEN ELÄMÄN! JEESUS MEISTÄ HUOLEN PITÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

SANANL13:24 

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. 

1PIET4:LUKU 

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä- 
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 
4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 
5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 
6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. 
7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 
8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”. 
9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 
10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 
11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 
12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 
13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 
14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 
15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 
16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. 
17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 
18 Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?” 
19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. 

Synti 

1MOOS3:1-24 

Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: ”Onko Jumala todellakin sanonut: ’Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?” 
2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: ”Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, 
3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ’Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’.” 
4 Niin käärme sanoi vaimolle: ”Ette suinkaan kuole; 
5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan”. 
6 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. 
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. 
8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. 
9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: ”Missä olet?” 
10 Hän vastasi: ”Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin”. 
11 Ja hän sanoi: ”Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?” 
12 Mies vastasi: ”Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin”. 
13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: ”Mitäs olet tehnyt?” Vaimo vastasi: ”Käärme petti minut, ja minä söin”. 
14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: ”Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. 
15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” 
16 Ja vaimolle hän sanoi: ”Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva”. 
17 Ja Aadamille hän sanoi: ”Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ’Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; 
18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. 
19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.” 
20 Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. 
21 Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. 
22 Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” 
23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. 
24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. 

LÄHES 6 TUHATTA VUOTTA SITTEN TAPAHTUI SYNTIINLANKEEMUS PARATIISISSA…IHMINEN RIKKOI JUMALAN TAHTOA VASTAAN…JA SIITÄ LÄHTIEN IHMISKUNTAA JA IHMISIÄ ON VAIVANNUT SYNNIN KIROUS…IHMINEN JOUTUI POIS PARATIISISTA…MUTTA KIITOS HERRALLE, HETI SYNTIINLANKEEMUKSESTA LÄHTIEN JUMALA ANTOI KUITENKIN TOIVON…HERRA ANTOI LUPAUKSEN JO ETUKÄTEEN JOKA VIITTASI VAHVASTI TULEVAAN GOLGATAN TAPAHTUMAAN…JA MINÄ PANEN VAINON SINUN(KÄÄRMEEN ELI SAATANAN)JA VAIMON VÄLILLE JA SINUN SIEMENESI JA HÄNEN SIEMENENSÄ VÄLILLE, SE ON POLKEVA RIKKI SINUN PÄÄSI….SIINÄ HIENO JA LOHDUTTAVA TULEVAISUUDEN PROFETIA TULEVASTA GOLGATAN VOITOSTA JONKA JEESUS SUORITTI JA TÄYTTI…MUTTA LANKEEMUKSESTA LÄHTIEN ON TULLUT SYNNIN KIROUS MAAILMAAN JA IHMISTEN KESKELLE…YHTEYS JUMALAAN MENI POIKKI…IHMINEN JOUTUI POIS PARATIISISTA…SYNTI RIKKOI YHTEYDEN JUMALAN KANSSA…JA NÄIN OLLEN JOKAINEN IHMINEN ON JOUTUNUT SYNNIN KIROUKSEN ALLE KOSKA OLEMME PERIYTYNEET AADAMISTA… 

ROOM3:23 

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 

ROOM3:9-12 

Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, 
10 niinkuin kirjoitettu on: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, 
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; 
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 

JOKAINEN IHMINEN ON LUONNOSTAAN SYNTINEN AADAMIN LANKEEMUKSEN TÄHDEN…SYNTI RIKKOI YHTEYDEN JUMALAAN JA PARATIISI MENETETTIIN…MUTTA KIITOS HERRALLE, HÄN ON ANTANUT IHMEELLISEN RATKAISUN SYNTIKYSYMYKSEEN… 

1KOR15:21-22 

Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 

ROOM5:8-21 

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 
9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. 
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; 
11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. 
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet- 
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; 
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. 
15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. 
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. 
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. – 
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; 
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. 
20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, 
21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. 

JUMALA ON NIIN IHMEELLISESTI RATKAISSUT SYNTIKYSYMYKSEN! ME OLTAISIIN KAIKKI IHAN TOIVOTTOMIA JOS JEESUS EI OLISI KUOLLUT GOLGATAN RISTILLÄ JA NOUSSUT YLÖS KUOLLEISTA MEIDÄN TÄHTEMME! SAAMME OLLA NIIN KIITOLLISET ETTÄ SAAMME OLLA USKOSSA JEESUKSEEN…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME SAAMME MENETETYN YHTEYDEN JUMALAN KANSSA TAKAISIN…JA ME PÄÄSEMME JÄLLEEN KERRAN PARATIISIIN JOSTA AADAM JA EEVA KARKOTETTIIN SYNTIINLANKEEMUKSEN TÄHDEN POIS… 

LUUK23:39-43 

Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: ”Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä.” 
40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? 
41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt.” 
42 Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi”. 
43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” 

ILM2:7 

Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’ 

MEIDÄN EI TARVII MENETTÄÄ TOIVOAMME EIKÄ OLLA TOIVOTTOMAT! KUN ME USKOMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA HÄNTÄ SEURAAMME, ME PÄÄSEMME KERRAN HERRAN LUOKSE PARATIISIIN, TAIVASTEN VALTAKUNTAAN JOSSA ON IANKAIKKINEN ILO JA RAUHA…EI KYYNELEITÄ, EI MURHEITA, EI VAIKEUKSIA, EI SYNTIÄ! TÄMÄ JOS MIKÄ ON IHMEELLISTÄ! JA ON TODELLA TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ JEESUKSEN UHRI MEIDÄN PUOLESTAMME…MAAILMASSA ON PALJON “HYVIÄ” IHMISIÄ TAIKKA PAATUNEITA IHMISIÄ JOTKA EIVÄT OLE OMASTA MIELESTÄÄN SYNTISIÄ EIVÄTKÄ NÄIN OLLEN TARVITSE JEESUSTA VÄLIMIEHEKSI… 

SANANL30:20 

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”. 

JOH16:8-9 

Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 
9 synnin, koska he eivät usko minuun; 

EN OLE PAHAA TEHNYT! SYNNIN, KOSKA HE EIVÄT USKO MINUA…VAIKKA IHMINEN KUINKA KUVITTELISI OLEVANSA OMASTA MIELESTÄÄN HYVÄ, ILMAN SYNTIÄ, HÄN JOUTUU KADOTUKSEEN JOS EI OMISTA USKOA JEESUKSEEN! SE ON SE KADOTTAVA SYNTI…KUKAAN EI VOI PELASTUA ILMAN JEESUSTA…. 

JA ME SAAMME OLLA ILOISIN MIELIN KUN OLEMME SAANEET HERRAN OMIKSI TULLA TÄSSÄ AJASSA VAIKKA JOUDUMME VIELÄ TÄSSÄ AJASSA KAMPPAILEMAAN VAIKEUKSIEN JA AHDISTUSTEN JA SYNNIN KANSSA… 

ROOM12:12-18 

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. 
13 Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. 
14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. 
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 
16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 
17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 

ETTÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA HEITETÄ IKINÄ HANSKOJA TISKIIN VAIKEUKSIEN TAKIA…MEILLÄ ON IHMEELLINEN TULEVAISUUS EDESSÄMME KUN HERRAN OMIA OLEMME…MUTTA SYNTIINLANKEEMUKSEN TÄHDEN SYNTI SAA VIELÄ MEITÄ KIUSATA TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ…SIIHEN JUMALA ON ANTANUT HYVÄT LÄÄKKEET MEIDÄN PARHAAKSEMME… 

JAAK5:16 

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. 

1JOH1:4-10 

Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. 
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 

SANANL28:13-14 

Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 
14 Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. 

HERRA ON ANTANUT PARANNUKSEN LÄÄKKEEKSI SYNTIÄ VASTAAN…JA TÄMÄN ME KIRJOITAMME, ETTÄ MEIDÄN ILOMME OLISI TÄYDELLINEN…ONNELLINEN SE IHMINEN , JOKA AINA ON ARALLA TUNNOLLA…SYNTI VIE MEILTÄ ILON JA ONNEN JA TODISTUSVOIMAN KRISTUKSESTA…MUTTA KUN ME SAAMME JUMALAN ARMOSTA TEHDÄ PARANNUSTA SYNNISTÄ, SAAMME ILOITA HERRASSA JA OLLA ONNELLISIA OIKEALLA TAVALLA… 

SANANL24:15-16 

Älä väijy, jumalaton, vanhurskaan majaa, älä hävitä hänen leposijaansa. 
16 Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. 

ETTÄ ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ JEESUS ON SYNTISTEN VAPAHTAJA…EI HÄN MEITÄ HYLKÄÄ VAIKKA MEILLE LANKEEMUKSIEN KOHTIA TULEE… 

MATT26:31-35 

Silloin Jeesus sanoi heille: ”Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: ’Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan’. 
32 Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.” 
33 Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: ”Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu”. 
34 Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät”. 
35 Pietari sanoi hänelle: ”Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä”. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. 

MATT26:69-75 

Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi: ”Sinäkin olit Jeesuksen, galilealaisen, seurassa”. 
70 Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: ”En ymmärrä, mitä sanot”. 
71 Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi sielläoleville: ”Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa”. 
72 Ja taas hän kielsi valalla vannoen: ”En tunne sitä miestä”. 
73 Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: ”Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut”. 
74 Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: ”En tunne sitä miestä”. Ja samassa lauloi kukko. 
75 Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: ”Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät”. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. 

PIETARI ON AIKAS VAVAHDUTTAVA ESIMERKKI…PIETARI KIROTEN KIELSI JEESUKSEN KOLMASTI! MUTTA KIITOS HERRALLE, HÄN EI HYLÄNNYT PIETARIA TÄMÄN TÄHDEN… 

JOH21:12-22 

Jeesus sanoi heille: ”Tulkaa einehtimään”. Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä: ”Kuka sinä olet?”, koska he tiesivät, että se oli Herra. 
13 Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan. 
14 Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa. 
15 Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?” Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas”. Hän sanoi hänelle: ”Ruoki minun karitsoitani”. 
16 Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas”. Hän sanoi hänelle: ”Kaitse minun lampaitani”. 
17 Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: ”Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: ”Olenko minä sinulle rakas?” ja vastasi hänelle: ”Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas”. Jeesus sanoi hänelle: ”Ruoki minun lampaitani. 
18 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo.” 
19 Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: ”Seuraa minua”. 
20 Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: ”Herra, kuka on sinun kavaltajasi?” 
21 Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: ”Herra, kuinka sitten tämän käy?” 
22 Jeesus sanoi hänelle: ”Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua.” 

ETTÄ EI MENETETÄ TOIVOAMME LANKEEMUKSIENKAAN KOHDALLA…TUNNUSTETAAN SYNTIMME HERRALLE JA LÄHDETÄÄN PUHTAIN SYDÄMIN ETEENPÄIN…HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA TÄLLÄ RISTIN TIELLÄ…JA HÄN VIE MEIDÄT VAIKEUKSIEN JA LANKEEMUKSIENKIN KAUTTA VOITTOON…ARMOSTA, AAMEN… 

FIL3:8-16 

Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 
12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 
15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! 

KRISTUS MEISSÄ… 

KOL1:14-29 

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, 
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi 
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. 
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut 
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, 
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. 
24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, 
25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, 
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, 
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. 
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. 
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 

HÄNESSÄ MEILLÄ ON LUNASTUS, SYNTIEN ANTEEKSISAAMINEN…KRISTUS TEISSÄ KIRKKAUDEN TOIVO…TAISTELLEN HÄNEN VAIKUTUKSENSA MUKAAN, JOKA MINUSSA VOIMALLISESTI VAIKUTTAA…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUS ITSE TULEE HENKENSÄ KAUTTA MEIHIN ASUMAAN…ME EI EHKEN MONASTI AJATELLAKKAAN, MITEN IHMEELLINEN ASIA TÄMÄ ON! SIIS JUMALA TULEE MEIHIN HENKENSÄ KAUTTA! JUMALA JOKA ON LUONUT KAIKKI JA JONKA KAUTTA KAIKKI PYSYY VOIMASSA…TÄTÄ ME EI VARMAAN IKINÄ TÄYSIN KÄSITETÄ EIKÄ YMMÄRRETÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ…MUTTA NIIN RAAMATTU MEILLE KERTOO…KRISTUS TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO…JA JUMALAN HENKI MEIDÄN VÄLITYKSELLÄ TOIMII JA VAIKUTTAA… 

2KOR4:5-17 

Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. 
6 Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. 
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, 
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. 
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. 
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. 
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme, 
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. 
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. 
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 

MUTTA TÄMÄ AARRE ON MEILLÄ SAVIASTIOISSA, ETTÄ TUO SUUNNATTOMAN SUURI VOIMA OLISI JUMALAN, EIKÄ NÄYTTÄISI TULEVAN MEISTÄ…ME EI MONASTI EHKEN AJATELLAKKAAN ETTÄ JEESUS ASUU MEISSÄ! KUN MEIDÄN TUNTEET VAIHTELEE LAIDASTA LAITAAN…KUN OLLAAN SURULLISIA JA MASENTUNEITA, SAATETAAN AJATELLA ETTÄ OLLAANKO TÄSSÄ EDES USKOSSA JNE…TAIKKA SITTEN KUN OLLAAN OIKEIN ILOISIA SAATETAAN LUULLA ETTÄ OONPAS TÄSSÄ HERRAN VOIMASSA JNE…MUTTA TÄMÄ ASIA EI OLE TUNNE KYSYMYS LAINKAAN…JOS OLET UUDESTISYNTYNYT YLHÄÄLTÄ, TOISIN SANOEN OLET USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN, SILLOIN JUMALAN HENKI, JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI ASUU SINUSSA! TUNTU MILTÄ TUNTU, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI…TÄMÄ EI OLE OLLENKAAN TUNNE ASIA VAAN USKON ASIA…USKON KAUTTA ME YMMÄRRÄMME ETTÄ HERRA ITSE ASUU MEIDÄN MONASTI RAIHNAISISSA JA EI NIIN KAUNIISSA SAVIASTIOISSA…MEIDÄN ULKONAINEN IHMINEN PIKKUHILJAA RAPISTUU JA MURTUU. MUTTA MEIDÄN SISÄLLINEN IHMINEN PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ UUDISTUU…JA HERRA ARMOSSAAN ANTAA MEILLE MONINAISIA AHDINKOJA JA ISKUJA JA KOETUKSIA JOTTA SE SUUNNATTOMAN SUURI VOIMA JOKA ON MEIDÄN SAVIASTIOISSA, PÄÄSISI PAREMMIN ESILLE…SIIS HEIKKOUDEN KAUTTA KRISTUKSEN HENKI PÄÄSEE TEHOKKAASTI TOIMIMAAN MEIDÄN KAUTTAMME…KUN OMAT VOIMAMME ON  NUJERRETTU…KUN OMA VIISAUTEMME JA OMAT KYKYMME ON LYÖTY MAAN RAKOON…ME EI VOIDA TUKEUTUA HENGELLISISSÄ TAISTELUISSA MIHINKÄÄN MUUHUN KUIN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAAN…KAIKKI OMA KYKY JA VOIMA JA VIISAUS ON VAIN TIELLÄ…NE PITÄÄ MURTAA MEISTÄ POIS JOTTA SAISIMME OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ…TÄSSÄ EI OLE KYSE MAALLISESTA TYÖSTÄ, VAAN HENGELLISESTÄ TYÖSTÄ…SENTÄHDEN TOIMINTATAVATKIN PITÄVÄT OLLA HENGELLISIÄ, EI INHIMMILLISIÄ… 

2KOR10:1-5 

Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan, 
2 ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä, aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. 
3 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; 
4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 
5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle 

MEIDÄN SOTA ASEEMME EIVÄT OLE LIHALLISET…ME PÄRJÄÄMME HERRAN SODISSA AINOASTAAN PYHÄN HENGEN AVULLA…EI OMALLA VOIMALLA, EI OMALLA VIISAUDELLA, EI MILLÄÄN INHIMMILLISELLÄ AVULLA VAAN PYHÄN HENGEN VOIMALLA…MUTTA TÄMÄ PYHÄN HENGEN VOIMA TULEE HEIKKOUDEN KAUTTA ESILLE…HERRA SALLII MEILLE LYÖNTEJÄ JA ISKUJA JA VASTOINKÄYMISIÄ JOTTA MEIDÄN LIHA EI OLE HERRAN TIELLÄ…JA KUN HERRA OIKEASTI MEISSÄ ASUU PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA, NIIN HERRA ON OIKEASTI MEIDÄN MUKANA MYÖSKIN KOETUKSISSA JA AHDINGOISSA…HERRA EI OLE SIVULLINEN TARKKAILIJA… 

PS91:13-15 

Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. – 
14 ”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. 
15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. 

JES63:7-9 

Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa. 
8 Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. 
9 Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. 

MINÄ OLEN HÄNEN TYKÖNÄNSÄ , KUN HÄNELLÄ ON AHDISTUS…KAIKISSA HEIDÄN AHDISTUKSISSANSA OLI HÄNELLÄKIN AHDISTUS…HERRA EI OLE SIVULLINEN TARKKAILIJA KUN MEILLÄ ON VAIKEAA…HÄN ON NIINKIN LÄHELLÄ MEITÄ , ETTÄ ASUU MEISSÄ…ETTÄ MUISTETAAN KOETUKSEN HETKISSÄ, ETTÄ NE OVAT SIUNAUKSEKSI MEILLE…LIHA JOUTUU KUOLEMAN PAIKALLE JA JUMALAN HENKI SAA MEISSÄ IKÄÄNKUIN ENEMMÄN TILAA…HERRA JOS KUKA TUNTEE JA TIETÄÄ MEIDÄN AHDISTUKSET…VOIDAAN JOPA AJATELLA ETTÄ MITÄÄN EI TAPAHDU HÄNEN SALLIMATTAAN…JA HÄN IHAN OIKEASTI VOI YMMÄRTÄÄ MEITÄ JA YMMÄRTÄÄ PAREMMIN KUIN KUKAAN MUU… 

HEBR2:9-18 

Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. 
10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. 
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 
12 kun hän sanoo: ”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä”; 
13 ja taas: ”Minä panen uskallukseni häneen”; ja taas: ”Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!” 
14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, 
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. 
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. 
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 

SENTÄHDEN ETTÄ HÄN ITSE ON KÄRSINYT JA OLLUT KIUSATTU, VOI HÄN KIUSATTUJA AUTTAA…EI MENETETÄ TOIVOAMME AHDISTUSTEN JA KOETUSTEN KESKELLÄ…JUMALA KATSOO MEIDÄN JA LÄHIMMÄISTEMME IANKAIKKISTA PARASTA…HÄN HALUAA MEITÄ KÄYTTÄÄ VÄLIKAPPALEINAAN JOTTA MUUTKIN PELASTUISI…HÄN SAATTAA MEITÄ VIEDÄ TIETTYJEN ELÄMÄNKOKEMUSTEN LÄPI JOTTA VOIMME SAMOISSA ASIOISSA AUTTAA LÄHIMMÄISIÄMME…SIIS JUMALA AUTTAA HEITÄ MEIDÄN VÄLITYKSELLÄMME, JA ANTAA MONASTI MEIDÄN KOKEA NIITÄ ASIOITA JOISSA ME SAAMME OLLA LÄHIMMÄISILLE AVUKSI…ME YMMÄRRETÄÄN LÄHIMMÄISTEN HÄTÄÄ PAREMMIN JOS OLEMME ITSE KOKENEET ASIOITA JOISTA LÄHIMMÄISET KÄRSII…ETTÄ EI HEITETÄ HANSKOJA TISKIIN VAIKKA MEILLÄ ON VAIKEITA HETKIÄ…HERRA ON MEIDÄN KANSSAMME KAIKISSA HETKISSÄ JA HALUAA KÄYTTÄÄ MEITÄ MUIDENKIN AUTTAMISEEN… 

ROOM15:1-15 

Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. 
2 Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 
3 Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: ”Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun”. 
4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. 
5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, 
6 niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. 
7 Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. 
8 Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, 
9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: ”Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi”. 
10 Ja vielä on sanottu: ”Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa”. 
11 Ja taas: ”Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat”. 
12 Ja myös Esaias sanoo: ”On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa”. 
13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. 
14 Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. 
15 Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut 

JA MUISTETAAN ETTÄ ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN…VAIKKA TUNTEET VAIHTELEE, SE EI TARKOITA SITÄ ETTÄ OLISIMME JOUTUNEET POIS KRISTUKSESTA…HÄN ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA JA AUTTAA MEITÄ KAIKESSA LOPPUUN SAAKKA, ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM8:26-39 

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jeesuksen tuomio

(Raamatun jakeet ovat Raamattu kansalle -käännöksestä).

Törmäsin youtubessa ateistienkin piireissä ”banaanimiehenä” tunnetun saarnaaja Ray Comfortin analyysiin Australiasta lähtöisin olevasta, nykyään maailmanlaajuisesta Hillsong seurakunnasta. Ray sanoo itsekkin olleensa mukana ”saman virtauksen” seurakunnissa aikoinaan. Hän oli aikoinaan mm. saarnaamassa Hillsongin johtavan pastorin Brian Houstonin isän johtamassa seurakunnassa.

Hillsong seurakunnat ovat saaneet negatiivista julkisuutta mm. johtajiston seksuaalisyntien ansiosta. Ray ruotii videolla mikä Hillsong seurakuntien suurin ongelma on.

Hän kertoo että Hillsong seurakunnan johtajistossa on ollut lankeamisia seksuaalisiin synteihin ja 90% heidän ”käännynnäisistä” seurakuntalaisistaan on luopunut uskostaan.

Erään kerran hän luki galatalaiskirjettä ja erityisesti jaetta 3:24

kirje Galatalaisille 3

24 Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi uskosta. 25 Mutta uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia.

Ray huomasi että hän oli aina ennen ymmärtänyt tuon 24 jakeen tarkoittavan vain Israelia, mutta nyt vasta tajusi että siinähän lukeekin ”me” eli se tarkoittaa pakanuudestakin kristinuskoon kääntyneitä.

Erään kerran kun Ray istui kylmänä päivänä lämpimässä altaassa pohtimassa näitä asioita, hän sai kertoa evankeliumin samassa altaassa lämmitelleelle miehelle. Ray kertoi miehelle mm. elämänsä aikana katsoneensa naista himoiten:

Matteus 5

27 ”Te olette kuulleet sanottavan: ’Älä tee huorin.’ 28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan.

Ray kertoi miehelle että tuomiopäivänä Jumala toisi tämänkin synnin esiin ja tuomitsisi Rayn helvettiin ja se on se syy miksi Ray tarvitsee syntien sovittajaa eli Jeesusta. Mies sanoi että ikäänkuin valo olisi sytytetty hänelle, että kukaan ei ollut aiemmin osannut kertoa tätä hänelle niin selkeästi.

Rayn mukaan Jumalan laki antoi sille miehelle ymmärryksen synnistä ja sitä kautta myös syntien sovittajan välttämättömyydestä.

Room 9

19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä.

Ray tutki tunnettujen julistajien ja uskon puhdistajien opetuksia (esim Spurgeon ja Luther). Hän huomasi että heidän kaikkien opetuksessa toistui sama ajatus: Jos evankeliumia julistetaan ilman että se tehdään Jumalan moraalilain kautta: 10 käskyä, tarve parannuksen teosta, Jumalan tuomio jne. niin syntyy vain käännynnäisiä. Ja näin Ray:n mukaan tapahtui myös Hillsongissa ja hänen omassa seurakunnassaan: He julistivat helppoa ja leveää tietä pelastukseen sen sijaan että olisivat opettaneet kapeaa ja suoraa tietä kuten Jeesus teki.

Matteus 7

13 ”Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. 14 Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen!”

Hillsong Has a Major Problem… – YouTube

Tätä videota katsellessani muistui mieleeni Willian Boothin profetia.

Brittiläinen William Booth (1829-1912), joka mm. oli perustamassa pelastusarmeijaa sai 6-osaisen profetian siitä millaista elämä on juuri ennen Jeesuksen paluuta. Monet ovat todenneet että tämä profetia on suurelta osin realismia jo tällä hetkellä. Eli siitä ei ole käytännössä mitään muuta toteutumatta kuin se että nämä kuvaukset sopisivat aikaan juuri ennen Jeesuksen paluuta.

William Boothin profetia:

1) ”Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa.”

2) ”Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.”

3) ”Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman parannuksentekoa synnistä.”

4) ”Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä.”

5) ”Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä.”

6) ”Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa – kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta.”

Raamatun mukaan Jeesus itse sanoi että mahtaako maan päältä enää löytyä uskoa kun hän palaa tänne tulemuksessaan. Hän tarkoitti tietysti pelastavaa uskoa sillä usko valheelliseen Jeesukseen ei tietysti ketään pelasta.

Luukas 18

8. … Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Raamatussa kerrotaan että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus ja parannuksen mukaisia tekoja. Kellekkään ei luvata vapaakorttia parannuksen teosta.

Apt. teot 17

30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. 31 Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista.”

Apt. teot 26:20

vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen mukaisia tekoja.

No mitä se parannus on? Englanninkielinen kuningas Jaakon käännös (kuten myös NKJV ja NIV) käyttävät sanaa ”repent”. Siis suomennettuna ”katua”. Ihmisten on kaduttava vääriä tekojaan ja tapojaan, siis syntejään. On muutettava mielensä, ja käännyttävä ajatuksiltaan uuteen suuntaan. On tultava ymmärrykseen ja hyväksyttävä että tietyt teot ja ajatukset ovat Jumalan edessä vääryyttä eli syntiä.

Greek interlinear tekstissä ”parannuksen teko” on aktiivinen verbi μετανοεῖν (metanoein)
Suomeksi: ajatella eri tavalla eli harkita uudelleen.

Raamatussa parannuksen teko ei ole kuitenkaan vain ajatus vaan myös sen seurauksena tapahtuva toiminta: Parannuksen tekijä muuttaa tapansa. Jumala itse antaa tästä esimerkin Jeremialle:

Jeremia 18

7 Joskus minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan, 8 mutta jos tuo kansa kääntyy pois pahuudestaan, jonka tähden minä sitä uhkasin, niin minä kadun onnettomuutta, jonka ajattelin tuottaa sille.

9 Joskus minä taas lupaan istuttaa ja rakentaa kansan ja valtakunnan, 10 mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuuntele minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, mitä olin sanonut tekeväni sille.

Heprean kielessä tuo sana ”kadun” on sana וְנִֽחַמְתִּי֙ wə·ni·ḥam·tî

Suomeksi: Huokaista, hengittää voimakkaasti, olla pahoillani, sääliä, lohduttaa, kostaa

Katuminen siis tarkoittaa ennenkaikkea muutosta tekemisessä. Kuten Apostolien tekojen 26:20 Paavali sanoi ”on tehtävä parannus … ja parannuksen mukaisia tekoja”.

2. Timoteus 3:16‭-‬17

Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.

1. Johannes 3:17

Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä?

Aiemmassa puheessani kävin läpi Raamatun jakeita joiden perusteella Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Yllä olevasta Johanneksen 1. kirjeen jakeesta käy ilmi että Jumalan rakkaus ei pysy ihmisessä väkisin. Hän voi myös lähteä pois, ja sen syynä on aina vain ja ainoastaan ihmisen oma toiminta.

Esimerkiksi apostolien teoissa kerrotaan Ananiaksesta ja Safirasta:

Apostolien teot 5

1 Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan. 2 Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään, ja loput hän toi apostolien jalkojen juureen. 3 Silloin Pietari sanoi: ”Ananias, miksi olet antanut Saatanan täyttää sydämesi, niin että yritit pettää Pyhää Henkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? 4 Eikö se ennen myyntiä ollut sinun omasi, ja eikö sen hinta myynnin jälkeenkin ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et sinä ole valehdellut ihmisille vaan Jumalalle.” 5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, hän kaatui maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. 6 Nuoret miehet tulivat ja kietoivat hänet vaatteeseen, kantoivat pois ja hautasivat hänet.

7 Noin kolmen tunnin kuluttua tuli hänen vaimonsa sisään tietämättä, mitä oli tapahtunut. 8 Pietari kysyi häneltä: ”Sano minulle: siihenkö hintaan te myitte maatilan?” ”Kyllä, juuri siihen hintaan”, hän vastasi. 9 Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Miksi te olette yksissä tuumin käyneet kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden miesten jalat, jotka veivät miehesi hautaan, ovat ovella, ja he kantavat pois myös sinut.” 10 Nainen kaatui heti hänen jalkojensa juureen ja heitti henkensä. Kun nuoret miehet tulivat sisään, he huomasivat hänen kuolleen. He kantoivat hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen. 11 Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki, jotka tästä kuulivat.

Ilmestyskirja 21:8

Mutta pelkurien ja epäuskoisten , saastaisten ja murhaajien, haureellisten ja noitien, epäjumalanpalvelijoiden ja kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa, rikkiä palavassa järvessä. Tämä on toinen kuolema.”

Luukas 16:13

Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.

Ananias ja Safira valehtelivat apostoleille ja Jumalan Pyhälle Hengelle siis Jumalalle. Ilmestyskirjassa ilmoitetaan että mm. valehtelijoiden osa on tulisessa järvessä. Ei siis pelastuneiden joukossa vaan siellä helvetissä. Kokouksessa kun kävimme noita kohtia läpi, eräs sisar huomasi että Ananias ja Safira saattoivat esittää laittaneensa koko summan apostolien jalkojen juureen koska arvelivat siten näyttävänsä erityisen hurskailta muiden silmissä, siis ulkokultaisuudesta olisi ollut kyse.

Lähimmäiseltä avun kieltävä uskova voi tehdä sen esim koska hän itse on rahan ahne. Sellaisessa tapauksessa hän palvelee mammonaa ja siten ei voi palvella Jumalaa. Hän palvelee siis epäjumalaa.

Ilmestyskirjan mukaan epäjumalanpalvelijoiden osa on tulisessa järvessä.

Juudan kirje

12 Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkausaterioillanne juhliessaan röyhkeästi ja kestitessään itseään. He ovat vedettömiä, tuulessa ajelehtivia pilviä, myöhäissyksyn puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita ja juuriltaan reväistyjä, 13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omaa häpeäänsä, harhailevia tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkkä pimeys.

14 Myös heitä tarkoittaa Hanok, Aadamista seitsemäs, ennustaessaan: ”Katso, Herra tulee kymmenientuhansien pyhiensä kanssa 15 panemaan kaikki tuomiolle ja osoittamaan kaikki ihmiset syyllisiksi kaikkiin jumalattomiin tekoihin, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikkiin julkeisiin puheisiin, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.” 16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, jotka elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.

Juudan kirjeessä kerrotaan himojensa perässä juoksevista ihmisistä jotka ovat uskovia. Eivät he muuten osallistuisi uskovien rakkausaterioille! Heille on tuon kirjeen mukaan varattu synkkä pimeys. He eivät siis pelastu taivasten valtakuntaan vaan joutuvat kadotukseen! Raamatusta löytyy selkeä opetus Jumalattomista uskovista esim Hesekiel 33:10-18. Samoin Jeesuksen opetuksessa tuhlaajapojasta Isä sanoo: ”Sillä tämä minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon! Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt!’ Ja he aloittivat ilonpidon.” Luuk 15:24.

Room 6

15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain vaan armon alaisia? Emme tietenkään! 16 Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette: joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi?

Room 8

6 Lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha. 7 Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. 8 Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

Paavali 2. korinttolaiskirjeessa toteaa että ”meidän kaikkien on tultava kristuksen tuomioistuimen eteen”. Siis myös hänen itsensä. Siis myös sinun ja minun!

2 kor 5

4 Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneina. Emme näet tahdo riisuutua vaan pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 5 Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi Hengen.

6 Siksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. 7 Mehän vaellamme uskossa, emme näkemisessä. 8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. 9 Siksi pidämme kunnia-asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa kotoa, 10 sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa.

Raamattu siis sanoo: ”Meidän tulee olla Jumalalle mieliksi koska meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen” ja ”Ne jotka ovat lihan vallassa (eikä Hengen johdossa) eivät ole Jumalalle mieleen”.

Mutta mistä me tiedämme mikä on hyvää ja mikä pahaa? Miten me voimme valita jos meillä ei ole mitään ohjeistusta aiheseen? Eikö Raamattu opeta että emme ole lain orjia? Mitä se tarkoittaa?

Raamatun mukaan Jeesus vihaa laittomuutta:

Heprealaisille 1

7 Enkeleistä hän sanoo: ”Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulenliekiksi”, 8 mutta Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi.”

Jeesus siis vihaa laittomuutta ja kuitenkin Raamattu sanoo näinkin:

Galatalaisille 3

13 Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.”

Galatalaisille 5

4 Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta.

….

13 Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. 14 Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Onko tuossa ristiriita? Ensin Paavali varoittaa ettei kenenkään pidä enää ruveta lakia noudattamaan ja samassa hän kehuu miten koko laki sisältyy yhteen käskysanaan! Miksi kenenkään tulisi välittää yhdestäkään käskysanasta jos kerran laista ei tarvitse välittää tuon taivaallista? 14. jakeesta voidaan jo päätellä että tuo käsky on uskovalle oleellinen asia koska Paavali sen nostaa esiin, kuten jäljempänä tullaan näkemään.

2 Tessalonikalaisille 1

3 Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. 4 Siksi me itsekin kerskaamme Jumalan seurakunnissa teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita teidän on kestettävä. 5 Ne ovat osoituksena Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta, siitä, että teidät katsottaisiin kelvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka vuoksi te myös kärsitte. 6 Sillä Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, 7 mutta antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulenliekissä. 8 Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9 He tulevat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10 kun hän tulee, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Olettehan te uskoneet meidän todistuksemme. 11 Sen tähden me aina rukoilemme teidän puolestanne, että Jumalamme katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi teissä täydelliseksi kaiken halunne hyvään ja uskonne teot. 12 Näin Herramme Jeesuksen nimi kirkastuu teissä ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti.

Luukas 21:36

Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea sitä, mikä on tapahtuva, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä.”

Tai kuten Toivo Koilon uudentestamentin käännös sanoo:

36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa että *teidät katsottaisiin arvollisiksi* pakenemaan tätä kaikkea mikä on tuleva, ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä.”

Samoin lukee King James ja New King James versioissa ”että teidät katsottaisiin arvollisiksi”.

Oli se oikeampi käännös kumpi tahansa, molemmat nostattavat ajatuksia:

  1. Rukoilkaa … että saisitten voimaa paetaksenne: Lavean tien kulkijoille tulee ehkä yllätyksenä että uskovien täytyy siis erikseen vielä rukoilla tätäkin.
  2. Rukoilkaa … että teidät katsottaisiin arvolliseksi: Sopisi hyvin yhteen 2. Tess 1:11 ”rukoilemme puolestanne… että Jumalamme katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi”.

2 Tessalonikalaisille 2

1 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet, 2 ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. 3 Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, 4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5 Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne? 6 Ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy. 7 Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. 8 Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. 9 Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, 10 kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. 11 Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen, 12 jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat mieltyneet vääryyteen.

1 Timoteus 4

1 Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja 2 tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltinraudalla.

Matteus 7

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ 23 Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’”

Paavali kertoi Kolossalaisille siis että ennen Jeesuksen paluuta tulee luopumus uskosta: Ensin tapahtuu luopumus ja sitten ilmestyy laittomuuden ihminen ja vielä että laittomuuden salaisuus oli jo kirjeen kirjoittamisen aikoihin vaikuttamassa.

Jeesus kertoi opetuslapsille että viimeisellä tuomiolla jotkut uskovat yrittävät perustella oikeutustaan pelastukseen sillä että he ovat tehneet yliluonnollisia tekoja Jeesuksen nimessä. Jeesus kutsuu heitä laittomuuden tekijöiksi ja sanoo ettei koskaan ole tuntenut heitä (joissakin käännöksissä sanotaan ”tunnustanut teitä”). Siis kuten 2 Tess 1:8-9 sanoo: ”Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään rangaistuksena iankaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,”

Kuuliaisuus on sitä että uskova tekee Jeesuksen nimessä sen minkä Jeesus käskee, eikä tee Jeesuksen nimessä sellaista mitä Jeesus ei ole käskenyt. Kun uskova kulkee Hengen johdossa, hän aina tekee sitä mitä Jeesus haluaa eikä koskaa sitä mitä Jeesus ei halua. Jeesuksen nimessä esiintyminen, ikäänkuin hänen valtuuttamanaan, vaikka valtuutusta ei ole, on Raamatun mukaan väärin. Olen kuullut sellaisen opetuksen että neljäs käsky osoittaa juuri tähän suuntaan: ”Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä joka turhaan lausuu hänen nimensä”. Se siis tarkoittaisi myös sitä että emme saa esiintyä Jumalan valtuuttamina silloin kun emme sitä ole. Jos esiinnymme Jumalan valtuuttamina silloin kun emme ole Jumalan valtuuttamia, me valehtelemme ja Raamatun mukaan valehtelijoiden osa on tulisessa Järvessä. Tietysti se klassinen tulkintakin, ettei saa hokea Jumalan nimeä turhaan kuten maalliset ihmiset saattavat tehdä, pitää myös paikkansa.

Jeesus myös varoittaa eksyttäjistä (heistä jotka esiintyvät Jumalan edustajina vaikkeivät sitä ole), kutsuen heitä esim raateleviksi susiksi: ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.” (Matteus 7:15). Eksyttäjiä itseään Jeesus varoittaa: ”Parempi olisi hänelle, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee syntiin yhdenkään näistä pienistä.” (Luukas 17:2)

Jonkun verran eripuraa aiheuttanut 2. Kolossalaiskirjeen 4. luvun 3. jakeen sana ”luopumus” on greek interlinear tekstissä sana ”apostasia” jolle on annettu seuraavat merkitykset: Loikka, luopumus, kapina, loikka totuudesta.

Saman sanan taivutettua muotoa käytetään 1. Timoteuskirjeen 4. luvun 1. jakeessa: apostēsontai

Suomeksi: poistaa eli yllyttää kapinaan; yleensä lopettaa, hylätä.

Raamattu kertoo miten käärme houkutteli Edenissä ihmisiä kapinaan Jumalan käskyjä vastaan. Käärme muutti Jumalan käskyjä vähän mm. lisäten omia tarinoitaan niihin. Ihmiset uskoivat käärmettä ja lakkasivat seuraamasta Jumalan käskyjä, sen sijaan seuraten käärmeen oppeja.

Sama kaava tulee toistumaan (ja toistuu jo) meidän silmiemme edessä ennenkuin laittomuuden lapsi ilmestyy (tietyllä tavalla laittomuuden lapsihan on jo ilmestynyt, jos hänet ymmärretään tarkoittavan eksyksissä elävää seurakuntaa). Toki useimmat tulkitsevat hänen olevan tietty ihminen.

Luopumus Jumalan käskyjen seuraamisesta tulee tapahtumaan aivan samoin kuin tapahtui Edenissä ja se on jo tapahtunut ja lisääntyy enenevässä määrin. Mahtaako Jeesus löytää uskoa maanpäältä saapuessaan? Sielunvihollista ei turhaan kutsuta sielunviholliseksi. Hän vihaa sinua ja minua. Hän haluaa että me joudumme kadotukseen (eroon Jumalasta) ja tuliseen järveen ikuisiksi ajoiksi.

Opetuslapset kysyivät Jeesukselta hänen paluunsa ajankohtaa ja aikakauden päättymisen merkkiä:

Matteus 24

3 Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät: ”Sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki?” 4 Jeesus vastasi heille: ”Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. 5 Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monia. 6 Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. 7 Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8 Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.

9 Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teistä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. 10 Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11 Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monia. 12 Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. 13 Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. 14 Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu.”

Jeesus totesi: Ihan viimeisinä aikoina laittomuus lisääntyy → monien rakkaus kylmenee juuri sen takia koska laittomuus lisääntyy! Onhan se selvää jos esimerkiksi menestysteologiaa levittävät ihmiset suitsuttavat että Jumala haluaa suorastaan hukuttaa ihmisen maalliseen mammonaan, että nämä ihmiset sitten hengellisesti hukkuvat siihen mammonaan tai sen himoitsemiseen. Jeesus opettaa että emme voi palvella kahta Herraa: Mammonaa ja Jumalaa.

Viimeisinä aikoina siis laittomuus lisääntyy ja Jeesus vihaa laittomuutta! Antikristus on puolestaan laittomuuden lapsi!

Matteus 25

31 ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32 Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33 Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.

34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. 35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. 36 Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’

37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? 38 Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? 39 Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ 40 Niin Kuningas vastaa heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

41 Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. 42 Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43 Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’

44 Silloin hekin vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa emmekä palvelleet sinua?’ 45 Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’

46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Jeesus kertoo Matteus 25 luvussa että ne uskovat ketkä eivät noudattaneet käskyä rakastaa lähimmäistään joutuvat kadotukseen. Jeesus sanoi Matteuksen 7 luvussa että ikuiseen rangaistukseen joutuvat ne jotka eivät ole kuuliaisia evankeliumille vaikka heidän kauttaa tapahtuisi yliluonnollisia ihmeitäkin. Yhdistävä tekijä on laittomuus. Johannes kertoo 1. Johannes 3:17 ”Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä?”

Näin kuva alkaa hahmottua sellaisista uskovista jotka eivät olleet kuuliaisia evankeliumille jonka keskiössä on käsky rakastaa lähimmäistä niinkuin itseään. Jonka keskiössä on Hengen johdossa kulkeminen ja lihan halujen kuollettaminen. Jonka keskiössä on heikko ihminen joka tarvitsee pelastuakseen kaikkivoivan Jumalan ja hänen armonsa ja rakkautensa meitä kohtaan. Jonka keskiössä on Jeesuksen Kristuksen sovitus ja iankaikkinen armo.

Monet opettavat että tuo Matteuksen 25 luvun kuvaus viimeisestä tuomiosta ei koske uskovia uudestisyntyneitä. Oli niin tai näin, tämän opetuksen kannalta tärkeä pointti on että siellä olevat jaetaan tasan kahteen ryhmään: Heihin jotka rakastivat lähimmäistä ja heihin jotka eivät rakastaneet lähimmäistä.

Sananlaskut 19:16

Joka käskyt pitää, säilyttää henkensä; joka ei teistänsä välitä, on kuoleman oma.

Psalmit 119:115

Menkää pois luotani, te pahantekijät! Minä tahdon pitää Jumalani käskyt.

2 Timoteus 2:25

Hänen tulee lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala vaikuttaa heissä mielenmuutoksen, niin että he tulevat tuntemaan totuuden

Filippiläisille 2:13

Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Kun tutkimme Jumalan sanaa, se vaikuttaa meissä kuten Raamattu lupaa. Jumalan sanahan on elämän leipää.

1 Tessalonikalaisille 2:13

Siksi me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että kun kuulitte meiltä Jumalan sanan, te otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana vaan, niin kuin se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

Lopuksi pari todistusta uskovista jotka tiesivät toimivansa väärin: Toinen lähimmäistänsä kohtaan ja toinen itseään kohtaan. Kumpikaan ei oikeastaan halunnut lopettaa toimintatapaansa. Koska kuitenkin molemmat ymmärsivät Jumalan Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutuksesta että heidän toimintansa on väärin, he pyysivät Jumalaa auttamaan että he saisivat voiman muuttua ja muuttaa toimintaansa.

Veli ja tupakka:

Veli oli polttanut kymmeniä vuosia tupakkaa ja ollut jo jonkin aikaa uskossakin. Hän tiesi että tupakan poltto ei ole Jumalan mieleen eikä hyväksi hänelle itselleen. Hän ei halunnut lopettaa silti tupakointia. Hän pyysi Jeesusta auttamaan että Jeesus antaisi hänelle halun lopettaa. Kului 9kk tästä rukouksesta. Sitten eräänä aamuna hän meni tapansa mukaan aamutupakalle mutta jostain syystä tupakka ei enää maistunut. Siihen loppui hänen tupakointinsa.

Sisar ja aviomiehen kohtelu:

Uskon sisar vastikään lähetti minulle tämän viestin, jonka luvallaan julkaisen:

”Itse olen tullut siihen loppu tulemaan että mun kuuluu olla rehellinen itselleni ja Jumalalle ja kertoa Isälle esim: en osaa lopettaa huutamista miehelleni, välillä jopa haluan huutaa ja nautin siitä. En edes tunne syyllisyyttä enkä häpeää. Ja näin on oikeasti ollut mulla. Vasta kun nämä asiat Jumallle kerroin ja anoin Pyhän Hengen hedelmien ilmestymistä koska mulla ei ole mistä antaa miehelleni asioita mitä hän tolla saralla tarvis niin auta opeta minua.
Siitä sitten lähti se prosessi liikkeelle. Nykyään osaan jo hallita itseäni ja kunnia siitä kuuluu yksin Jumalle. Mutta jos en ole tarkkana ja valvo tilaani niin kyllä löydän itseni huutamasta asiattomia asioita edelleen. Omaksi iloksi ja miehen myös voin sanoa, että sitä tapahtuu harvoin ja onneksi myös tiedostan missä sen juuri on ja sitä työstetään.

Ja tuo on vain yksi esimerkki. Tätä työ sarkaa riittää minussa ainakin ihan loppuun asti joten tiedän että parannuksen tekoa tarvitsen niin kauan kun elän tässä ajassa.

Valitettavasti oma kokemukseni on, että jos näistä koittaa puhua niin ei kuunnella. Synnistä ja parannuksen teosta. Kaiken kuuluisi olla tasapainossa ja tuoda kokonaisvaltaisesti raamatun asioita esille mutta niin ei monessakaan seurakunnassa ole.”

Näin nähdään todeksi tämäkin Raamatun kirjoitus:

Room 8

26 Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin.

Filippiläisille 2:13

Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Jumala siis lupaa sanassaan auttaa meitä meitä jotka emme omassa lihassamme omin voimin pysty muuttumaan.

Jumalan rauhaa sinulle ja läheisillesi.

Antti

Ps.

Matteus 5:17

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään.

Room 8

8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. 9 Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa” , ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.

Johannes 3

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17 Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. 18 Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen. 19 Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. 20 Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. 21 Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt.”

Raamatun mukaan rakkaus on lain täyttymys. Jumala osoittaa millaista on rakkaus: Se on antamista, se on välittämistä, se on auttamista. Jumala antoi ainutsyntyisen Poikansa meidän syntiemme tähden jotta me voisimme pelastua. Jeesuksen tuomiolla tuomitaan ne ketkä eivät rakastaneet lähimmäistään. Lain tarkoitus on kasvattaa meitä Kristukseen. Emme voi pelastua ilman uskoa Jeesukseen. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Raamatun mukaan ihmisellä on valta valita seuraako Jeesusta vai ei.

Onneksemme Jumala ei vaadi mahdottomia. Hän vaatii meiltä sen mukaan kuin kullekkin on ymmärrystä annettu.

1 Johannes 2

1 Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 2 Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän vaan myös koko maailman.

3 Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. 4 Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. 5 Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä. 6 Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi.

….

15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. 17 Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.

24 Pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 25 Ja tämä on se lupaus, jonka hän on meille antanut: iankaikkinen elämä.

28 Ja nyt, lapset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän tulee. 29 Jos kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös ymmärrätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä.

Uudestisyntynyt uskova siis noudattaa vanhurskautta. Uudestisyntynyt uskova voi pelastua iankaikkiseen Pelastukseen Jeesuksen sovitustyön kautta.

Näin voidaan summata muutama punainen lanka, muutama erillinen sanan kohta jotka yhdessä muodostavat selvän kokonaisuuden:

  1. Jeesuksen käskyjä täytyy noudattaa. Jos joku sanoo tuntevansa Jeesuksen muttei noudata hänen käskyjään, on hän valehtelija ja valehtelijoiden osa on kadotus. (1 Joh 2:4)
  2. Uskova joka tekee Isän tahdon, pysyy iäti (siis pelastuu iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä). (1 Joh 2:17)
  1. Uskova pysyy totuudessa ja oikeassa opissa (noudattaa vanhurskautta) jos hän pitäytyy Raamatun opetuksen ohjenuorissa (1 Joh 2:24-25)
  2. Meidän tulee pysyä Jeesuksessa, siis uskoa Häneen ainoana tienä pelastukseen ja myös tavoitella sitä ettemme tee syntiä: jos emme halua ”väistyä häveten hänen luotaan kun hän tulee” (1 Joh 2:28).

Taivaallinen vaate… 

2KOR5:1-10 

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. 
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, 
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. 
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. 
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. 
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. 
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. 
10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 

GAL3:22-37 

Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. 
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. 
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. 
25 Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. 

ILM3:18 

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. 

SENTÄHDEN ME HUOKAAMMEKIN IKÄVÖIDEN, ETTÄ SAISIMME PUKEUTUA TAIVAALLISEEN MAJAAMME…SILLÄ KAIKKI TE, JOTKA OLETTE KRISTUKSEEN KASTETUT, OLETTE KRISTUKSEN PÄÄLLENNE PUKENEET…MINÄ NEUVON SINUA OSTAMAAN MINULTA VALKEAT VAATTEET…RAAMATUSSA PUHUTAAN PALJON PUKEUTUMISESTA…MEIDÄN ON PUKEUDUTTAVA…MUTTA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ ON OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA JA VASTAAVASTI VÄÄRÄNLAISTA…ON OLTAVA JUMALAN TAHDON MUKAINEN VAATETUS… 

MATT22:8-13 

Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 
12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 
13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 

KUINKA SINÄ OLET TULLUT TÄNNE SISÄLLE, VAIKKA SINULLA EI OLE HÄÄVAATTEITA? OIKEANLAINEN PUKEUTUMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ! 

JES59:1-9 

Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 
3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta. 
4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. 
5 Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme. 
6 Heidän verkkonsa eivät kelpaa vaatteeksi, heidän tekemäänsä ei voi verhoutua; heidän työnsä ovat vääryyden töitä, ja heidän kätensä ovat täynnä väkivallan tekoa. 
7 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. 
8 Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa. 
9 Sentähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. 
 

JES64:6 

Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 

 
HEIDÄN VERKKONSA EIVÄT KELPAA VAATTEEKSI…HEIDÄN TEKEMÄÄNSÄ EI VOI VERHOUTUA! KAIKKI ME OLIMME KUIN SAASTAISET, JA NIINKUIN TAHRATTU VAATE OLI KAIKKI MEIDÄN VANHURSKAUTEMME… JUMALATTOMAN IHMISEN PUKEUTUMINEN EI KELPAA ALKUUNKAAN HERRAN EDESSÄ! MIKÄÄN IHMISEN OMA HYVYYS EI KELPAA HERRAN EDESSÄ VAATTEEKSI… 

MATT5:20 

Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. 

ELLEI TEIDÄN VANHURSKAUTENNE OLE PALJOA SUUREMPI KUIN KIRJANOPPINEIDEN JA FARISEUSTEN, NIIN TE ETTE PÄÄSE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! KUULOSTAAKO MAHDOTTOMALTA SAAVUTTAA TÄMMÖINEN VANHURSKAUS? MAHDOTONTA SE ONKIN ILMAN JUMALAN ARMOA, ILMAN KRISTUKSEN UHRIA MEIDÄN PUOLESTAMME!  

SAK3:1-4 

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 
2 Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” 
3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. 
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. 
 

 
LUUK15:11-24 

Vielä hän sanoi: ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. 
12 Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva’. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. 
13 Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. 
14 Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. 
15 Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. 
16 Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. 
17 Niin hän meni itseensä ja sanoi: ’Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! 
18 Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi 
19 enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.’ 
20 Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. 
21 Mutta poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan’. 
22 Silloin isä sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; 
23 ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, 
24 sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.’ Ja he rupesivat iloa pitämään. 

RIISUKAA POIS SAASTAISET VAATTEET HÄNEN YLTÄNSÄ! SILLOIN ISÄ SANOI PALVELIJOILLEEN: TUOKAA PIAN PARHAAT VAATTEET JA PUKEKAA HÄNET NIIHIN, JA PANKAA SORMUS HÄNEN SORMEENSA JA KENGÄT HÄNEN JALKAANSA…MIKÄÄN IHMISEN OMA ANSIO TAIKKA SUORITUS EIKÄ VAELLUS VOI IKINÄ TUOTTAA SELLAISTA VANHURSKAUTTA JOKA JUMALAN EDESSÄ KESTÄISI…MUTTA KIITOS HERRALLE, JUMALA ON ANTANUT POIKANSA, HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTIUHRIKSI MEIDÄN EDESTÄMME! JA KUN KÄÄNNYMME PARANNUSTA TEHDEN HERRAN JEESUKSEN PUOLEEN, MEIDÄN SAASTAISET TEKOMME PYYHITÄÄN JEESUKSEN VERELLÄ POIS JA SAAMME TAIVAALLISET VAATTEET! SAAMME LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET YLLEMME! 

FIL3:7-9 

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen 
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 

JA MINUN HAVAITTAISIIN OLEVAN HÄNESSÄ JA OMISTAVAN, EI OMAA VANHURSKAUTTA, SITÄ JOKA LAISTA TULEE, VAAN SEN JOKA TULEE KRISTUKSEN USKON KAUTTA, SEN VANHURSKAUDEN, JOKA TULEE JUMALASTA USKON PERUSTEELLA! MEILLÄ EI OLE MITÄÄN MUUTA TOIVOA KUN KRISTUKSEN RUUMIIN UHRI MEIDÄN PUOLESTAMME! MIKÄÄN MUU EI KELPAA JUMALAN EDESSÄ!  

HEBR10:1-14 

Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. 
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? 
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. 
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. 
7 Silloin minä sanoin: ’Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’.” 
8 Kun hän ensin sanoo: ”Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt”, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, 
9 sanoo hän sitten: ”Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi”. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. 
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. 
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, 
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. 
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. 

KUN ME SAAMME ARMOSTA LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET, SE RUPEAA BVAIKUTTAMAAN MEISSÄ SELLAISTA HYVÄÄ TEKOA JOKA ON HERRAN EDESSÄ KELVOLLISTA VAATETUSTA…ELI TEOT KUMPUAVAT LAHJAVANHURSKAUDESTA…ME EI TEHDÄ NIITÄ TEKOJA HAMPAAT IRVESSÄ PELASTUAKSEMME, VAAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMANA KUN OLEMME JO PELASTUKSESSA…ELI TÄMÄ ON ON OIKEATA , JUMALAN TAHDON MUKAISTA PUKEUTUMISTA…KAIKEN PUKEUTUMISEN POHJANA ON LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET JONKA PÄÄLLE SAAMME PUKEA TAIVAALLISIA AVUJA… 

KOL3:12-14 

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

1PIET5:5 

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”. 

ME SAAMME OLLA NIIN KIITOLLISET JUMALALLE, ETTÄ HÄN ON RATKAISSUT PELASTUS KYSYMYKSEN ANTAMALLA JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRIKSI MEIDÄN PUOLESTAMME, JOTTA ME SAISIMME SELLAISEN TAIVAALLISEN VAATTEEN JOKA KESTÄÄ HERRAN EDESSÄ…MIKÄÄN IHMISEN OMA SUORITUS TAIKKA TYÖ JA VAELLUS EI VOI TUOTTAA SELLAISTA TAIVAALLISTA VAATETTA JOKA JUMALAN EDESSÄ KESTÄÄ…AINOASTAAN KRISTUKSEN LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET KESTÄVÄT KERRAN HERRAN EDESSÄ…JA TÄMÄ LAHJAVANHURSKAUS OIKEIN YMMÄRRETTYNÄ JA USKOSSA SULAUTUNEENA SAA AIKAAN LEPOA HERRASSA…JA VAPAUTTA HERRASSA…JA SAA AIKAAN VASTARAKKAUTTA HERRAA KOHTAAN…JA OIKEITA JUMALALLE KELPAAVIA TEKOJA, JUMALAN EDELTÄ VALMISTETTTUJA TEKOJA…ELI LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET ON IKÄÄNKUIN EDELLYTYS SILLE ETTÄ TEKOMME YLEENSÄKKÄÄN VOIVAT OLLA JUMALALLE OTOLLISET,TÄMÄ LAHJAVANHURSKAUS JA HYVÄT TYÖT KULKEVAT IKÄÄNKUIN KÄSI KÄDESSÄ…EI TOISTA ILMAN TOISTA…EI VOI OLLA HERRAN EDESSÄ KALPAAVIA TEKOJA ELLEI MEILLÄ OLE LAHJAVANHURSKAUDEN VAATTEET PÄÄLLÄMME, TOISIN SANOEN, ELLEMME OLE USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN,TEOTKIN OVAT SAASTAA….PYSYTTÄYDYTÄÄN AINA KRISTUKSEN TYKÖNÄ PARANNUSTA TEHDEN NIIN SAAMME LUOTTAA SIIHEN ETTÄ MEILLÄ ON AINA TAIVAALLISET VAATTEET JOISSA SAAMME KERRAN TURVALLISIN MIELIN MENNÄ JUMALAN ETEEN…ARMOSTA, AAMEN… 

PS45 

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: ”Liljat”; koorahilaisten mietevirsi; laulu rakkaudesta. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. 
2  Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sentähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. 
3 Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. 
4  Ole onnekas korkeudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta, ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. 
5  Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään. 
6  Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 
7  Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. 
8  Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisevät sinun iloksesi norsunluisista palatseista. 
9  Kuningasten tyttäriä on sinun kaunistuksenasi, kuningatar seisoo sinun oikealla puolellasi, Oofirin kullassa. 
10   Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone, 
11   ja saakoon kuningas halun sinun kauneuteesi, sillä hän on sinun herrasi. Kumarra häntä. 
12   Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. 
13  Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakudosta on hänen pukunsa. 
14   Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 
15   Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 
16  Sinun poikasi tulkoot sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi kaikkeen maahan. 
17  Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta sukuun; sentähden kansat sinua ylistävät aina ja iankaikkisesti. 

SANANL4:5-9 

Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. 
6 Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. 
7 Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. 
8 Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; 
9 se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun.” 

SAARN9:8 

Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi. 

ILM19:7-8 

Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus.” 

(SE VAATE ON PYHIEN VANHURSKAAT TEOT.RAAMATTU KANSALLE KÄÄNNÖS) 

Lasten valtakunta

MARK10:13-16

Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”
16 Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

MATT18:4

 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”
2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä
3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

1JOH3:1

 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN TYKÖNI, SILLÄ SENKALTAISTEN ON JUMALAN VALTAKUNTA…JOKA NÖYRTYY TÄMÄN LAPSEN KALTAISEKSI, SE ON SUURIN TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…MEITÄ KUTSUTAAN JUMALAN LAPSIKSI, JOITA ME OLEMMEKIN…JUMALAN VALTAKUNTA ON LASTEN VALTAKUNTA…SE KUULUU AINOASTAAN LAPSILLE…JUMALAN LAPSILLE…SANA SANOO:

JOH3:1-18

 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

JOKA EI SYNNY UUDESTI, YLHÄÄLTÄ, SE EI VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAA…JUMALAN VALTAKUNTA ON LASTEN VALTAKUNTA…SINNE EIVÄT PÄÄSE KUIN JUMALAN LAPSET…ON NÖYRRYTTÄVÄ LASTEN KALTAISEKSI VASTAANOTTAMAAN JUMALAN TARJOAMA PELASTUS VOIDAKSEEN SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI…ILMAN SUOSTUMISTA NÖYRTYMÄÄN JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN , EI VOI SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI…EI VOI SILLOIN MYÖSKÄÄN NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAA KOSKA SE ON AINOASTAAN LASTEN VALTAKUNTA..JUMALAN LASTEN VALTAKUNTA…SINNE EI PÄÄSE INHIMMILLISELLÄ VIISAUDELLA, EI RAHALLA, EI OMALLA VOIMALLA, EI KUVITELLULLA OMALLA HYVYYDELLÄ TAIKKA HYVÄLLÄ VAELLUKSELLA…EI, VAAN NÖYRTYMÄLLÄ JUMALAN PELASTETTAVAKSI NIINKUIN HÄN ON TARKOITTANUT, NIIN VOI PÄÄSTÄ LAPSEN ASEMAAN…JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…

1PIET5:6

 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

ROOM8:15-23

 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

KUN ME SAAMME NÖYRTYÄ LAPSEN TAVOIN , VILPITTÖMÄSTI JUMALAN PELASTETTTAVAKSI, ME PÄÄSEMME KERRAN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN HERRAN LUO…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRA EI PELASTA KETÄÄN VÄKISIN…MEIDÄN TULEE NÖYRTYÄ HERRAN PELASTETTAVAKSI…MEIDÄN TULEE SUOSTUA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…

2KOR5:17-21

 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

APT2:36-42

 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE JUMALAN KANSSA…ANTAKAA PELASTAA ITSENNE TÄSTÄ NURJASTA SUKUPOLVESTA…JOTKA NYT OTTIVAT HÄNEN SANANSA VASTAAN, NE KASTETTIIN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…ILMAN INHIMMILLISTÄ JÄRKEILYÄ SUOSTUA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…JA NÄIN PÄÄSTÄ LAPSEN ASEMAAN JOLLOIN VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNNAN KERRAN…TEHKÄÄ PARANNUS JA OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYNTIENNE ANTEEKSISAAMISEKSI, NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN LAHJAN…LAPSI ON VILPITÖN JA USKOO MITÄ VANHEMMAT SANOO…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLEMME VILPITTÖMIÄ HERRAA KOHTAAN JA USKOMME HÄNEN SANAANSA, RAAMATTUA…JA SUOSTUMME JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…ILMAN OMIA JÄRKEILYJÄ TAIKKA OMIA YRITYKSIÄ PELASTUA TAIKKA ANSAITA PELASTUS…ON TÄRKEÄÄ NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN JOTTA VOI PÄÄSTÄ OIKEAAN LAPSEN ASEMAAN…JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…

MATT11:25-30

 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
26 Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

MINÄ YLISTÄN SINUA ISÄ, ETTÄ OLET ILMOITTANUT NE LAPSENMIELISILLE…ON TÄRKEÄÄ OLLA OIKEALLA TAVALLA LAPSEN MIELINEN JA LAPSEN VILPITTÖMYYDEN LAILLA HYVÄKSYÄ JUMALAN SANA JA TOTELLA SITÄ PARHAAN KYKYNSÄ MUKAAN…EIKÄ JÄRKEILLÄ JUMALAN SANAA TYHJÄKSI…LAPSI ON MONTA KERTAA HYVÄLLÄ TAVALLA VÄLITÖN…EI TEESKENTELE EIKÄ NÄYTTELE VAAN ON AITO OMA ITSENSÄ…KUN ME PÄÄSEMME JUMALAN LAPSEKSI UUDESTISYNTYMISEN KAUTTA, JUMALA RUPEAA MEISTÄKIN TEKEMÄÄN AINA ENEMPI AITOJA JA VÄLITTÖMIÄ, ILMAN TEESKENTELYÄ TAIKKA NÄYTTELEMISTÄ TOISILLE IHMISILLE…MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN NÄYTELLÄ TOISILLE PAREMPAA KUIN OLLAAN…SAAMME OLLA AITOJA JA LUONNOLLISIA AINA VAAN ENEMMÄN KUN HERRA MEITÄ MUOKKAA JA KOULII…MEIDÄN EI TARVII VÄÄRÄLLÄ TAVALLA VÄLITTÄÄ TOISTEN IHMISTEN SANOMISISTA JOS MEILLÄ ON ASIAT KUNNOSSA HENKILÖKOHTAISESTI HERRAN KANSSA…

1KOR4:3-6

 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

ELI TÄRKEÄÄ ON SE ETTÄ MEILLÄ ON OIKEASTI HENKILÖKOHTAISESTI ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…IHMISET MONASTI SAATTAVAT NÄHDÄ ASIAT ERI TAVOIN KUN KATSOVAT MIKÄ SILMÄÄN NÄKYY, MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRA KATSOO SYDÄMEEN…

1SAM16:1-12

 Ja Herra sanoi Samuelille: ”Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene; minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan.”
2 Mutta Samuel sanoi: ”Kuinka minä voisin mennä sinne? Jos Saul saa sen kuulla, tappaa hän minut.” Herra vastasi: ”Ota mukaasi vasikka ja sano: ’Minä tulin uhraamaan Herralle’.
3 Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä; ja voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan.”
4 Samuel teki, niinkuin Herra oli puhunut. Mutta kun hän tuli Beetlehemiin, tulivat kaupungin vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät: ”Tietääkö tulosi rauhaa?”
5 Hän vastasi: ”Rauhaa. Minä olen tullut uhraamaan Herralle. Pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhrille.” Ja hän pyhitti Iisain ja hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille.
6 Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa”.
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.”
8 Niin Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut”.
9 Silloin Iisai toi Samman esille. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut”.
10 Niin toi Iisai seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi Iisaille: ”Herra ei ole valinnut ketään näistä”.
11 Ja Samuel kysyi Iisailta: ”Siinäkö olivat kaikki nuorukaiset?” Hän vastasi: ”Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita”. Niin Samuel sanoi Iisaille: ”Lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle, ennenkuin hän tulee tänne”.
12 Silloin tämä noudatti hänet; ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi: ”Nouse ja voitele tämä, sillä hän se on”.

ETTÄ MIKÄÄN ULKONAINEN JA INHIMMILLINEN ASIA EI OLE MINKÄÄNLAINEN HENGELLINEN MITTARI…KUN ME OLEMME OIKEALLA TAVALLA LASTEN KALTAISIA, VILPITTÖMIÄ HERRAA KOHTAAN, HERRA SEN NÄKEE VAIKKA IHMISET KUINKA ERI TAVALLA NÄKISIVÄT ASIAN…SEN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ HENKILÖKOHTAISESTI ON ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…ETTÄ OLEMME SAANEET NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…JA HALUAMME VILPITTÖMÄSTI HERRAA SEURATA USKOONTULON JÄLKEEN…SE ON JUMALAN MIELEN MUKAISTA….JA MUISTETAAN SÄILYTTÄÄ JUMALAN LASTEN VILPITTÖMYYS JA AITOUS JA VAPAUS…EI ANNETA KENENKÄÄN VIEDÄ MEIDÄN VAPAUTTAMME JA VILPITTÖMYYTTÄMME…

GAL5:1-10

 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8 Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10 Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.

KOL2:16-23

Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

2KOR11:3-4

 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

NYKYAIKANA ON TODELLA PALJON ERILLAISIA VIRTAUKSIA HENGELLISELLÄ KENTÄLLÄ JOTKA YRITTÄVÄT VIEDÄ USKOVILTA HENGEN VAPAUDEN JA OIKEANLAISEN LAPSENMIELISYYDEN JUMALAN SANAA KOHTAAN JA VILPITTÖMYYDEN HERRAA KOHTAAN…TULEE ERILLAISIA PAINOTUKSIA,SELITETÄÄN JUMALAN SANAA POIS SANOMALLA ETTÄ EI SE SITÄ TARKOITA TAI EI SE KOSKE ENÄÄ MEITÄ JNE…TAIKKA ESIM KOROSTETAAN LIIKAA JOTAIN ASIAA, ESIM SAPATTIA, KASTETTA, TAIKKA OPETETAAN ETTÄ JEESUS NIMI TULEE LAUSUA ALKUKIELEN MUKAAN, TAIKKA ERILLAISIA RUOKASÄÄDÖKSIÄ YMS…MONTA KERTAA PAINOTUKSET MENEVÄT IKÄÄNKUIN KRISTUKSEN EDELLE…SAATETAAN LIIKAA KOROSTAA IHMEITÄ JA NÄKYJÄ JA HENGELLISTÄ SOTAA YMS…SIIS PÄÄPAINO EI ENÄÄ OLEKKAAN KRISTUKSESSA, VAAN SE ON IKÄÄNKUIN HUOMAAMATTA VIETY POIS HERRASTA VÄHEMMÄN TÄRKEISIIN ASIOIHIN, JOITA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA KOROTTAMALLA IHMISET AJAUTUVAT JOKO LAKIHENKISYYTEEN TAIKKA HENGELLISEEN LAITTOMUUTEEN…MUTTA SE ON ILMAN MITTÄÄN ARVOA, JA TAPAHTUU LIHAN TYYDYTTÄMISEKSI…INHIMMILLINEN IHMINEN PAISUU JA USKOVAT VIEDÄÄN HUOMAAMATTA POIS JUMALAN LASTEN YKSINKERTAISESTA USKOSTA HERRAAN JEESUKSEEN JA JUMALAN SANAAN…JA SE VIE POIS PUHTAUDEN JA VILPITTÖMYYDEN PIKKUHILJAA POIS JEESUSTA KOHTAAN…JA LUOTTAMUKSEN JUMALAN SANAA KOHTAAN…ETTÄ OLLAAN VARUILLAAN TÄSSÄKIN ASIASSA JA PITÄYDYTÄÄN YTIMESSÄ, HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA JA HÄNEN SANASSAAN…EI MITÄTÖIDÄ JUMALAN SANAA MILLÄÄN TAVOIN VAIKKA ME EI KAIKKEA YMMÄRRETÄ…

JA ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN OLEMME PÄÄSSEET JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…JA SAAMME LUOTTAA ETTÄ KERRAN PÄÄSEMME NÄKEMÄÄN JUMALAN VALTAKUNNAN, KOSKA SE ON LASTEN VALTAKUNTA, JUMALAN LASTEN VALTAKUNTA, ARMOSTA, AAMEN…

GAL4LUKU

 Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
2 vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
3 Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.
8 Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.
9 Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?
10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista.
11 Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.
12 Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet.
13 Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia,
14 ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen.
15 Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle.
16 Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden?
17 Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.
18 On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne.
19 Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä,
20 tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä.
21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
27 Sillä kirjoitettu on: ”Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies.”
28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
30 Mutta mitä sanoo Raamattu? ”Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.”
31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.

Jumalan viisaus vs ihmisen viisaus

Tuntemani mies koki Pyhän Hengen johtoa. Miehen mieleen nousi silloin sanat: ”Viisauden päämäärä on johtaa”.

Raamattu lupaa että meillä on oikeus anoa viisautta Jumalalta ja Hän on luvannut sitä anovalle antaa:

Jaakob 1

5. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan.

Mutta mikä ja mitä on se viisaus jota meidän tulisi anoa? Raamatun mukaan Jumalan ajatukset ja tiet (s.o. Jumalan viisaus) eivät ole verrattavissa ihmisen omiin teihin ja ajatuksiin:

Jesaja 55

9. sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

Sananlaskut 3

5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

Roomalaisille 1

22. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi.

Ihminen voi elämässään valita kulkeeko omaa tietään vai Jumalan viitoittamaa tietä.

Raamatun mukaan Jumala on antanut Jeesuksen meille viisaudeksi:

1 Korinttilaisille 1

18 Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.”

20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? 21 Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. 22 Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 23mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, 24 mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 25 Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

26 Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. 27 Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. 28 Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, 29 ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. 30 Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, 31 jotta tapahtuisi, niin kuin on kirjoitettu: ”Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.”

Raamatun mukaan siis Jumalan viisaus on meidän oman käsityskykymme tavoittamattomissa. Jumalan viisaus on ihmisen järjellä ajateltuna hullutusta. Tämän voimme nähdä todeksi kaikissa heissä jotka eivät ole saaneet uskoa lahjaksi Jumalalta: Ateistin mielestä kertomukset Jeesuksesta ovat järjettömiä mielikuvituksen tuotteita. He eivät voi uskoa Jeesuksen kävelleen veden päällä tai muuttaneen veden viiniksi.

Sen sijaan ateistille ei saata olla mikään ongelma hyväksyä väitteitä että maailma ilmestyi tyhjästä itsekseen tai että elämä virkosi elottomasta itsekseen tai että hänen esi-isänsä olisi ollut sammakko. He esim. jopa kynsin ja hampain saattavat puolustaa fossiilien iäksi miljoonia vuosia vaikka dinosaurusten luista löytyy alati lisää pehmytkudoksia (Pehmeitä ja taipuisia hermoja löydetty Triceratopsin luista Luominen.fi ) ja vaikka heidän teoriansa perustuvat pohjimmiltaan vain uskomuksille. Ei ole välimuotoja fossiileista löytynyt ja nykyään on jopa tajuttu se että sattuman varaiset mutaatiot eivät olekaan se mekanismi jolla madosta voisi kehittyä lentolisko. Siis ateistit saattavat kiivaasti puolustaa sellaisia väitteitä jotka me uskovat ymmärrämme järjettömiksi, kunhan olemme ensin itse kuulleet todistusaineistoa. Ateistien tavoin kristinuskosta tietysti ajattelevat myös muiden uskontojen seuraajat.

Psalmi 14

1 Musiikinjohtajalle. Daavidin psalmi. Mieletön sanoo sydämessään: ”Ei Jumalaa ole.” Jotka näin ajattelevat, ovat turmeltuneita ja tekevät iljettäviä tekoja. Ei ole ketään, joka tekee hyvää.

2 Tessalonikalaisille 3

1 Lopuksi, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne 2 ja että pelastuisimme pahoista ja kelvottomista ihmisistä; kaikkihan eivät usko. 3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahasta . 4 Me luotamme teihin Herrassa, että te nyt ja vastedes teette, mitä me käskemme. 5 Herra ohjatkoon sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

Emme kukaan voisi ikinä pelkästään oman ymmärryksemme avulla käsittää pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Se on inhimillisesti katsottuna ”hullutus” kuten Raamattu asian ilmaisee. Siksi Jumala ei ole jättänyt pelastusta meidän käsityskykymme varaa vaan hän on tehnyt pelastuksesta pelkästään uskon asian: Jeesuksen voi ymmärtää todeksi ainoastaan Jumalalta lahjaksi saadun uskon kautta.

Jumala antaa uskon Jeesukseen lahjaksi kaikille jotka ovat valmiita nöyrtymään Jumalan armoon.

Me ihmiset olemme kovin alttiita kerskaamaan itsestämme. Haluamme kernaasti pitää ansionamme erilaisia saavutuksia. Siksi meille voi olla vaikeata hyväksyä uskon lahjaa armosta, ilman että meidän oma erinomaisuutemme saa siinä minkäänlaista osaa tai arpaa.

1 Korinttilaisille 3

19. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta. Onhan kirjoitettu: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”,

Sen sijaan kun Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä kautta meille hänen viisauttaan:

Sananlaskut 2:10
Kun viisaus tulee sydämeesi, tieto tulee sielullesi mieluisaksi,

Sananlaskut 1

7. Herranpelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurin.

Historian aikana on elänyt lukuisia kuuluisiakin Jeesuksen uskovia tieteentekijöitä. Asia siis ei ole niinkään että kunhan ihminen vain on tarpeeksi älykäs ja tarpeeksi sivistynyt, sitten hän käsittää että Raamatun kertomukset Jeesuksesta eivät olekaan totta.

Valitettavasti nykyään on vallalla trendi että uskovien perheiden lapset, jotka lapsuudessaan ovat uskossa, luopuvat uskostaan esimerkiksi opiskeluidensa aikana ja aiemminkin. Esim. tuttu alakoululainen tyttö kertoi vastikään miten uskonnon tunnilla opettaja oli todennut että ”ihan kaikki siellä Raamatussa ei sitten ole totta”. Maalliset selitykset maailmankaikkeudesta uppoavat valmistamattomaan maaperään paremmin kuin Raamatun luomiskertomus. Jostain syystä ihmisiin uppoaa helpommin tieteen kaapuun puettu tarina siitä miten eloton aines virkosi eloon itsekseen sattumalta, kuin Raamatun kertomus jossa Jumala muovasi ihmisen maan tomusta, tai se että Jeesus herätti kuolleen Lasaruksen eloon. Naturalistisessa versiossa eloton herää eloon itsekseen sattumalta ja Raamatun versiossa se tapahtuu Jumalan ansiosta. Vaikka jokin sattuma olisi käytännössä miten mahdoton tahansa, silti ihmiset haluavat pitää siitä kiinni kunhan se vain määritellään tieteelliseksi käsitykseksi.

Todennäköisyyden avulla ilmaistuna: Jos jonkun tapahtuman todennäköisyys on äärimmäisen pieni, silloin on äärimmäisen todennäköistä ettei se ole tapahtunut. Voidaan siis sanoa ilman minkäänlaista epävarmuutta että äärimmäisen todennäköisesti eloton aine ei ole koskaan herännyt eloon itsekseen sattumalta ja äärimmäisen todennäköisesti tyhjästä ei ole sattumalta itsekseen syntynyt maailmankaikkeutta. Tämä todennäköisyyksien ongelma ei tunnu naturalistisesta maailmankuvasta kiinni pitäviä häiritsevän, heille riittää että nuo voisivat teoriassa edes olla mahdollisia. Mutta jos ollaan rehellisiä, eiväthän ne edes teoriassa ole mahdollisia. Kuka sellaisen teorian edes määrittäisi. Oletuksia täytyisi sellaisessa teoriassa olla niin runsaasti että ollaan jo mielikuvituksen maailmassa. (Siis voidaan sanoa että äärimmäisen todennäköisesti materian ja luonnollisten voimien itsensä avulla maailma ei räjähtänyt olemaan eikä elämä herännyt elottomasta: Avuksi tarvitaan yliluonnollinen voima).

Uskovissa kodeissa ja seurakunnissa ei ole osattu rakentaa nuorten uskoa kohtaamaan tuollaisia maallisia ”todisteita”. Ei olla osattu opettaa naturalismin ylitsepääsemättömistä ongelmista ja niistä todisteista jotka tukevat Raamatun kertomuksia. Ei se ihme että nuori taipuu uskomaan yliopistojen uskomukset kun ne esitetään arvovaltaisten ateistiprofessorien suulla, kenties uskovia lievästi pilkaten. Sellaisesta paineesta selviäminen uskossa pitäytyen vaatii lujaa perustaa.

Esimerkkinä Jeesukseen uskovasta tieteentekijästä käy kuuluisa matemaatikko ja fyysikko Isaac Newton (v1642-1726).

Tässä ote Chistiantoday julkaisusta:

The Faith Behind the Famous: Isaac Newton | Christian History | Christianity Today

Newtonille tieteen maailma ei suinkaan ollut koko elämä. Hän käytti enemmän aikaa teologiaan kuin tieteeseen; Itse asiassa hän kirjoitti noin 1,3 miljoonaa sanaa raamatullisista aiheista. Kuitenkin tämä valtava perintö oli piilossa julkisuudelta kahden vuosisadan ajan, kunnes hänen ei-tieteelliset kirjoituksensa huutokaupattiin vuonna 1936.

Newtonin käsitys Jumalasta tuli pääasiassa Raamatusta, jota hän opiskeli päiviä ja viikkoja kerrallaan. Hän kiinnostui erityisesti ihmeistä ja profetiasta laskemalla Vanhan testamentin kirjojen päivämääriä ja analysoimalla niiden tekstejä löytääkseen niiden kirjoittajan. Profetian tulkintasääntöjen käsikirjoituksessa Newton pani merkille tutkijan ja profetian ekspositorin samanlaiset tavoitteet: yksinkertaisuus ja yhtenäisyys. (Ekspositori tarkoittaa ihmistä joka kuvailee tai selittää jotakin, erityisesti monimutkaisia ajatuksia/ideoita).

Newtonista olen lukenut että hänellä olisi ollut joitakin Raamatun vastaisia käsityksiä esim. kolminaisuudesta. En ole perehtynyt asiaan tarkemmin mutta jos niin olisi, niin vastaava esimerkki Raamatusta löytyy kuningas Salomon kohdalta. Salomon sanottiin olleen ylivertaisen viisas ja kuitenkin hän lankesi kompromisseihin esim. epäjumalien suhteen. Hän jäi ikään kuin oman viisautensa harhauttamaksi. Edes kaikkein viisain ihminen ei siis ole suojassa eksytykseltä. Ihminen helposti hylkää jonkin asian esim Raamatusta jos se ei hänen oman käsityksensä mukaan tunnu järkevältä. Miten monta kertaa itsekin olen kokenut Jumalan johdatusta esim. olla tekemättä jotain asiaa, vaikkei se sinänsä syntiä olisikaan, ja jälkikäteen sitten olen ymmärtänyt että olisi kannattanut uskoa Jumalaa mieluummin kuin omia järkeilyjä. Uskovankin ihmisen järkeilyt siis voivat sotia Jumalan viisautta vastaan, kuten näemme Salomosta ja meistä itsestämmekin.

Sananlaskut 12

15. Typerän tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta neuvoa kuunteleva on viisas.

Toinen esimerkki uskovasta tieteentekijästä on kuuluisa skotlantilainen Fyysikko James Clerk Maxwell (v1831-1879) joka kehitti sähköisten ja magneettisten kenttien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta kuvaavat Maxwellin yhtälöt. Lisäksi hän johti kaasumolekyylien nopeuksien jakaumalain, joka on kineettisen kaasuteorian perusta.

Erään yksityishenkilön (eläkkeelle jäänyt matemaatikko) internetsivuilta löysin kuvauksen Maxwellin uskon elämästä: Maxwell’s Faith (gbenthien.net)

Koko elämänsä ajan hän opetteli muistamaan suuren määrän pyhiä kirjoituksia ulkoa. Kahdeksanvuotiaana hän osasi psalmin 119 ulkoa (joka on aika pitkä psalmi, jos lukija ei asiaa tunne). Maxwellin ollessa Cambridgen yliopistossa hän näyttää altistaneen uskomuksensa vakavalle tutkiskelulle. Tämän seurauksena hänen uskonsa kasvoi huomattavasti tänä aikana. Vuonna 1851 ystävälleen Lewis Campbellille lähettämässään kirjeessä hän kirjoitti:

Uskon, Westminsterin pyhien ja heidän edeltäjiensä tavoin että Ihmisen tärkein päämäärä on ylistää Jumalaa ja nauttia hänestä ikuisesti.”

Nämä hyvin kuuluisat ja selvästi äärimmäisen älykkäät ihmisetkään eivät oman ymmärryksensä voimin kuitenkaan kyenneet tulemaan uskoon Herraan Jeesukseen. Heillekin se annettiin Jumalan lahjana. He etsivät Jumalan tahtoa ja kasvoja Raamatun kirjoituksista rukouksessa. Maxwellista sanotaan että hän altisti uskomuksensa vakavalle tutkiskelulle. Näin meidänkin tulisi tehdä. Kun me tutkimme Raamatun sanan valossa ja rukouksessa omia uskon käsityksiämme, voimme löytää uskostamme hedelmättömiä oksia, jopa mätiä juuria, tai voimme löytää asioita joita uskon elämästämme puuttuu.

Jumala on viisaudessaan asettanut seurakunnan Kristuksen ruumiiksi ja Kristuksen seurakunnan pääksi.

1 Korinttilaisille 12

27. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään.

Efesolaisille 4

15. vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus.

Raamatussa kuvataan samassa yhteydessä Jumalan aivoittelema perheen sisäinen hengellinen dynamiikka:

1 Korinttilaisille 11

3. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää.

Efesolaisille 5

23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa, seurakunnan, vapahtaja.

Kun meillä on Jumalan viisautta, uskossa saatua, me käsitämme että vaeltamalla Jeesuksen meille viitoittamaa tietä kuljemme iankaikkiseen pelastukseen. Jumalan meille antama viisaus on tarkoitettu todellakin johtamaan meidän askeleitamme kohti iankaikkista pelastusta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu myös lupaa meille että Jumala ei ns. anna meille manuaalia käteen (s.o. Raamattua) ja heitä ulos harhailemaan omin neuvoinemme. Hän sanassaan lupaa neuvoa meitä ja valvoa meitä. Jeesus on hyvä paimen!

Psalmit 32

8. ”Minä opetan sinua”, sanoo Herra, ” ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua.”

Johannes 14

6. Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Jopa seurakunnissa ja uskovien keskuudessa paljon sekaannusta aiheuttaneet armolahjat (tai lähinnä uskovien kirjavat käsitykset niistä) on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi pelastuksen tiellä.

1 korinttilaisille 12

31 Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien.

Raamattu kertoo millaista on Jumalan viisaus kulkiessamme Kristuksessa:

Jaakob 3

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön.

Efesolaisille 5

15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat.

Luukas 7

35. Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki Viisauden lapset.”

1 Korinttilaisille 2

6. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta.

Jumalan siunausta ja armoa sinulle ja perheellesi

Antti

Ps. Jos sinä tai tuttusi olette skeptikkoja uskon asioiden suhteen, tässä video joka käsittelee aihetta kertoen mm. miksi eräs maailman johtavista ateisteista lopulta hylkäsi ateismin. Ep. 3 | Evidence of Miracles for Skeptics – YouTube

Pps. Huomaa että ihminen voi kyllä tietoa ja logiikkaa yhdistämällä ymmärtää naturalismin ja ateismin vakavat ongelmat ja tulla ymmärrykseen luojasta (tai ymmärrykseen luojan välttämättömyydestä maailman selityksenä). Usko Jeesukseen on kuitenkin lahja Jumalalta, sitä ei voi omin avuin saavuttaa.

Taivaallinen tuli

LUUK12:49

Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!

ILM13:11-14

 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

ON OLEMASSA TULTA JA TULTA…OIKEAA TAIVAALLISTA TULTA JA VIHOLLISEN TULTA JOKA ON NAAMIOITU NÄYTTÄMÄÄN TAIVAALLISELTA TULELTA…MITEN EROTTAA NÄMÄ TOISISTAAN? ON TÄRKEÄÄ KATSOA MITÄ NÄMÄ TULET SAAVAT AIKAAN…MINKÄLAISTA HEDELMÄÄ JA VAIKUTUSTA NÄMÄ TULET TUOTTAVAT…ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ ON OIKEAA TULTA, MUTTA MYÖS VÄÄRÄÄ…ON OIKEAA VILJAA, MUTTA MYÖS LUSTETTA OIKEAN VILJAN SEASSA…ON OIKEA JEESUS, MUTTA MYÖS VÄÄRÄ…

2KOR11:1-4

Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

ELI ON TÄRKEÄÄ TARKATA MITÄ TULI SAA AIKAAN…HYVÄÄ VAIKO PAHAA…ELI KATSOTAAN RAAMATUSTA ERI ASIOITA MITÄ OIKEA TULI JA VASTAAVASTI VÄÄRÄ TULI SAAVAT AIKAAN…

KASVU…

JOH3:26-30

Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä”.
27 Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

1KOR5:1-2

 Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
2 Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?

OIKEA TAIVAALLINEN TULI SAA AIKAAN SEN ETTÄ IHMISESTÄ TULEE AINA VAAN PIENEMPI KUN JEESUSTA SEURAA, VÄÄRENNÖS SEN SIJAAN SAA AIKAAN IHMISESSÄ VÄÄRÄNLAISTA PAISUMISTA AIKAAN…

PUHTAUS…

MAL3:2-3

 Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.
3 Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

JOH15:1-5

 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

TIIT1:15-16

Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

ILM22:10-12

Ja hän sanoi minulle: ”Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.
11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

KUN SAAMME OMISTAA OIKEAN TAIVAALLISEN TULEN, SE SAA MEISSÄ AIKAAN PUHDISTUSTA…VÄÄRÄ TULI SEN SIJAAN ANTAA IHMISEN OLLA HYVILLÄ MIELIN SAASTAISUUDESSA, ILMAN OMANTUNNON TUSKIA…

HENGEN HEDELMÄ…

GAL5:13-25

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23 Sellaista vastaan ei ole laki.
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

OIKEA TAIVAALLINEN TULI SAA AIKAAN MEISSÄ HENGEN HEDELMÄÄ…VÄÄRÄ TULI SEN SIJAAN RUOKKII KAIKKINAISTA LIHALLISUUTTA JA PAHUUTTA JOTA IHMISESSÄ LUONNOSTAAN ON…

IHMEET…

LUUK10:17-20

 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”.
18 Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”

APT8:5-23

 Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
6 Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
7 Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.
8 Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi'”.
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.
13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi.
14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.
15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen.
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa
19 ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”.
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.”

MATT7:21-23

 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

OIKEAN TULEN VAIKUTUKSESTA IHMEET EIVÄT OLE VÄÄRÄLLÄ TAVALLA PÄÄOSASSA…PÄÄOSASSA ON SIELUN PELASTUS IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…VÄÄRÄN TULEN VAIKUTUKSESSA IHMEET JA MERKIT OVAT PÄÄOSASSA…VÄÄRÄN TULEN KANTAJAT HALUAVAT OLLA ”JOTAKIN”…ANTAKAA MINULLEKKIN SE VALTA, ETTÄ KENEN PÄÄLLE MINÄ KÄTENI PANEN, SE SAA PYHÄN HENGEN! OLIPAS RÖYHKEÄÄ MENOA! VÄÄRÄN TULEN KANTAJAT HALUAVAT MESTAROIDA JA OLLA SUURIA IHMISTEN EDESSÄ! HE HALUAVAT OLLA IKÄÄNKUIN PARRASVALOISSA…

JEESUS KRISTUS…

JOH16:12-15

Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

ILM2:19-20

 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

2KOR10:12-18

Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä.
13 Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti.
14 Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti.
15 Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi,
16 että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin-tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla.
17 Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra.
18 Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

OIKEAN TULEN VAIKUTUKSESTA HERRA JEESUS KRISTUS TULEE KIRKASTETUKSI! HERRA JEESUS ON KAIKEN KESKIPISTE! VÄÄRÄN TULEN VAIKUTUKSESTA IHMISTÄ RUVETAAN KOROTTAMAAN JA SUOSITTELEMAAN…

SYNTI…

1TIM1:15

Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

LUUK5:8

Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: ”Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen”.

SANANL3:20

 Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

OIKEA TULI VAIKUTTAA IHMISESSÄ AITOA SYNNINTUNTOA…VÄÄRÄ TULI TAASSEN TEKEE IHMISESTÄ OMASTA MIELESTÄÄN SYNNITTÖMÄN…

NÖYRYYS…

PS22:26

 Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.

JES29:17-21

Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.
18 Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.
19 Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.
20 Sillä väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,
21 ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka oikeutta puolustaa portissa, ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.

PS73:2-9

 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.

ROOM11:17-22

 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
19 Sinä kaiketi sanonet: ”Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin”.
20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

OIKEA TAIVAALLINEN TULI SAA MEISSÄ AIKAAN AITOA NÖYRYYTTÄ…EI NÖYRISTELYÄ, VAAN AITOA SYDÄMEN NÖYRYYTTÄ JUMALAN EDESSÄ…VÄÄRÄ TULI TAASSEN RUOKKII IHMISEN YLPEYTTÄ…IHMINEN PAISUU KUIN PULLATAIKINA JA ON VAARASSA ”RÄJÄHTÄÄ”…

ELÄMÄ…

KOL3:1-17

 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.
11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

OIKEA TULI SAA AIKAAN USKOVASSA MIELENKIINNON TAIVAALLISIIN ASIOIHIN JA PÄÄMÄÄRIIN…VÄÄRÄ TULI SAA IHMISEN RAKASTUMAAN ENTISTÄ ENEMMÄN TÄHÄN KATOAVAAN MAAILMAAN JA SEN HIMOIHIN…

ETTÄ LOPPU YHTEENVETONA VOIDAAN TODETA ETTÄ OIKEAN TULEN OMISTAMINEN ON ELINEHTO…ILMAN OIKEAA TAIVAALLISTA TULTA, PYHÄÄ HENKEÄ, ME EMME PÄRJÄÄ…VÄÄRÄ , VOIDAANKO SANOA SIELULLINEN TULI EI VAIKUTA OIKEASTI TAIVAALLISIA ASIOITA…EI VAIKUTA PYHITYSTÄ, PUHDISTUSTA, NÖYRYYTTÄ, RAKKAUTTA JEESUKSEEN YMS…VAAN SE VÄÄRÄ TULI AINOASTAAN RUOKKII IHMISEN LIHALLISUUTTA JA AISTILLISUUTTA JA KOROTTAA IHMISTÄ MONIN TAVOIN EIKÄ KRISTUSTA…SE JÄTTÄÄ IHMISEN LIHAN IKÄÄNKUIN ELOON…AITO TULI SEN SIJAAN VIE MEIDÄN LIHAN, VANHAN AADAMIN KUOLEMAN PAIKALLE…IHMINEN PIENENEE OIKEALLA TAVALLA JA KRISTUKSEN MUOTO SAA USKOVASSA TILAA…JA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ KYLLÄ VÄÄRÄ TULI SAA AIKAAN IHMEITÄ…MUTTA SE JÄTTÄÄ SISÄLLISEN IHMISEN KÄSITTELEMÄTTÄ…SE EI PUUTU IHMISEN SYNTIIN…SE EI KOROTA OIKEALLA TAVALLA JEESUSTA KRISTUSTA VAAN IHMISIÄ…SUPERAPOSTOLEJA, SUPERVOIDELTUJA JOTA IHMISET PALVOVAT…IHMISISTÄ TULEE SUURIA, IKÄÄNKUIN KUNINKAITA NIINKUIN PAAVALIKIN HIUKAN KORINTTOLAISIA ”PIIKITTELI” HYVÄLLÄ TAVALLA…PAAVALI YRITTI HEITÄ HIUKAN HERÄTELLÄ! ETTÄ ETTE TE MITÄÄN KUNINKAITA OLE! KUNPA OLISITTE! PALATKAA MAAN PINNALLE! NYT JOS KOSKAAN ON TÄRKEÄÄ VAELTAA LÄHELLÄ HERRAA, OIKEAN PYHÄN HENGEN TULEN VAIKUTUKSESSA…VAELTAA NÖYRYYDESSÄ JA HERRAN PELOSSA JA RAITTIINA ENNENKAIKKEA HENGELLISESSÄ MIELESSÄ! ELÄMME PAHAA AIKAA MONIN TAVOIN…VALVOTAAN JA RUKOILLAAN EDELLEEN, JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, ARMOSTA ,AAMEN…

1KOR4:1-14

 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
8 Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!
9 Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten,
10 me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja.
11 Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina,
12 me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme;
13 meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti.
14 En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niinkuin rakkaita lapsiani neuvoen.

FIL2:1-16

Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.