Kategoria: Yleinen

ROHKEUS

APT1:8

 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

JOH20:19-22

 Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!”
20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.
21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ”Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.”
22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki.

APT4:7-31

 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
14 Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään vastaansanoa,
15 vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa
16 ja sanoivat: ”Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää.
17 Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle.”
18 Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen.
19 Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: ”Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;
20 mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.
21 Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli.
22 Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut.
23 Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet.
24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

PIETARI JA MUUT OPETUSLAPSET OLIVAT PELOKKAITA KUNNES HE SAIVAT PYHÄN HENGEN VOIMAN..HE OLIVAT AIKAISEMMIN OLLEET KOOLLA LUKITTUJEN OVIEN TAKANA JUUTALAISTEN PELOSTA..MUTTA KUN HE NÄKIVÄT PIETARIN JA JOHANNEKSEN ROHKEUDEN..HE TULIVAT KAIKKI PYHÄLLÄ HENGELLÄ TÄYTETYIKSI JA PUHUIVAT JUMALAN SANAA ROHKEASTI..MEKIN SAAMME PYHÄN HENGEN VOIMAN PALVELUKSEN TYÖHÖN KUN SAAMME TULLA JEESUKSEN OMIKSI..SE VOIMA EI OLE VOIMA JOLLA ESITETÄÄN MINKÄLAISIA HENGELLISIÄ VOIMAMIEHIÄ ME OLLAAN, VAAN SE ON VOIMA JULISTAA JUMALAN SANAA ROHKEASTI..SE EI OLE HULLUNROHKEUTTA VAAN PERUSTUU KUULIAISUUTEEN..ESIMERKIKSI FILIPPUKSEN KOHTA..

APT8:26-40

 Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: ”Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio”.
27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
29 Niin Henki sanoi Filippukselle: ”Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja”.
30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: ”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
31 Niin hän sanoi: ”Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ”Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”
34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: ”Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?”
35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ”Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?”
 
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
39 Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.
40 Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.

NOUSE JA MENE…FILIPPUS SAI SELVÄN KEHOTUKSEN MENNÄ TIELLE JOKA VIE JERUSALEMISTA ALAS GASSAAN..JA HÄN OLI KUULIAINEN HERRAN ÄÄNELLE JOKA TULI ENKELIN KAUTTA..ELI FILIPPUS EI MENNYT SUIN PÄIN, OMAN MIELIHALUN MUKAAN SINNE TÄNNE TEKEMÄÄN ERI ASIOITA VAAN MENI TARKASTI HERRAN JOHDATUKSESSA..JA HÄN VAELSI YMPÄRI JA JULISTI EVANKELIUMIA..SIIS HÄN EI MENNYT YMPÄRIINSÄ OMAN TAHTONSA MUKAAN ESITTELEMÄÄN IKÄÄNKUIN HENGELLISIÄ MUSKELEITAAN, VAAN OLI HERRALLE KUULIAINEN JA JULISTI JUMALAN SANAA..TÄHÄN ON PYHÄ HENKI ANNETTU MEILLE VOIMAKSI..MEIDÄN TULEE OLLA ALTTIITA EVANKELIUMIN JULISTUKSEEN KUN HERRA ANTAA MEILLE TEHTÄVIÄ..ME EI MENNÄ MINNEKKÄÄN ESITTELEMÄÄN ITSEÄMME VAAN JULISTAMAAN JUMALAN SANAA…JUMALAN HENKI , PYHÄ HENKI KIRKASTAA KRISTUSTA JOKA ON KUOLLUT JA NOUSSUT KUOLLEISTA..ME EI OLLA JULISTAMASSA ERI SEURAKUNTIA EIKÄ YHTEISÖJÄ VAAN JEESUSTA KRISTUSTA..JA TÄHÄN JUMALAN PYHÄ ANTAA MEILLE VOIMAN JA ROHKEUDEN..

EF6:15

 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.

1PIET3:13-15

 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,

ELI MEILLE ANNETAAN ROHKEUS JULISTAA JUMALAN SANAA..MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ VAIKKA TÄMÄ ON RAUHAN EVENKELIUMIA,SILTI IHMISET SAATTAA IKÄÄNKUIN PELJÄSTYÄ EVANKELIUMIN SANOMAA TAIKKA SAATTAVAT JOPA RUVETA VAINOAMAAN EVENKELIUMIN JULISTAJIA..

APT24:24-25

 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”.

LUUK4:28-30

 Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen
29 ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.
30 Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.

APT7:54-60

 Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.
55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56 ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.
57 Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä
58 ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen.
59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”
60 Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

MARK5:1-17

 Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle.
2 Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.
3 Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;
4 sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään.
5 Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.
6 Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä
7 ja huutaen suurella äänellä sanoi: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua.”
8 Sillä hän oli sanomaisillaan sille: ”Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki”.
9 Ja Jeesus kysyi siltä: ”Mikä on nimesi?” Niin se sanoi hänelle: ”Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta”.
10 Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta.
11 Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella.
12 Ja ne pyysivät häntä sanoen: ”Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin”.
13 Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen.
14 Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.
15 Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.
16 Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt.
17 Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan.

ELI TÄSSÄ ON NS KOLIKON TOINEN PUOLI..VAIKKA SAAMME ROHKEUDEN JULISTAA JUMALAN SANAA JA RAUHAN EVANKELIUMIA, SILTI IHMISET PELÄSTYVÄT JA KAVAHTAVAT JA MONTA KERTAA VASTUSTAVAT EVANKELIUMIN JULISTUSTA MONIN TAVOIN..MUTTA MEIDÄN EI TULE SIITÄ MASENTUA TAIKKA OLLA SEN TAKIA TEKEMÄTTÄ JUMALAN TAHTOA..KOSKA MONET SILTI OTTAVAT EVANKELIUMISTA MYÖSKIN VAARIN..JA MUISTETAAN VIELÄ ETTÄ VAIKKA ME SAAMME ROHKEUDEN JULISTAA JUMALAN SANAA, ME EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA PÄÄSTÄ HELPOLLA..ETTÄ SE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TARKOITA NS HELPPOA ELÄMÄÄ..ME JOUDUTAAN MONINAISIIN TAISTELUIHIN, AHDISTUKSIIN, USKON KOETUKSIIN JNE KUN JEESUSTA SEURAAMME JA TEEMME HÄNEN TAHTOANSA…

PS31:8-9

 Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset,
9 etkä jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan asetit minun jalkani aukealle.

2TIM3:10-12

 Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

2KOR1:5-10

 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.
6 Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,
7 koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta.
8 Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,
9 ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.
10 Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,

PS66:10-12

 Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan.
11 Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme.
12 Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen.

2KOR12:7-10

Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”. Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

KRISTUKSEN TÄHDEN..SILLÄ KUN OLEN HEIKKO, MINÄ OLEN VÄKEVÄ! PAAVALI OLI JOUTUNUT TIES MINKÄLAISIIN KOETTELEMUKSIIN KUN JULISTI EVANKELIUMIN ILOSANOMAA..HÄNET VIETIIN HEIKKOUTEEN MUTTA SEN HEIKKOUDEN KAUTTA KRISTUS PYSTYI TOIMIMAAN PAAVALIN KAUTTA..

2KOR11:23-30

 He ovat Kristuksen palvelijoita-puhun kuin mieltä vailla-minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa.
24 Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille;
25 kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut;
26 olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä;
27 ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta.
28 Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista.
29 Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi?
30 Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani.

PAAVALIN KOKEMUKSET VETÄVÄT MATON ALTA NS MENESTYSEVANKELIUMILTA JOSSA ANNETAAN TÄYSIN VÄÄRÄ KUVA USKOVAN ELÄMÄSTÄ MAAN PÄÄLLÄ..JEESUKSEN SEURAAMINEN VIE MEIDÄT INHIMMILLISEEN HEIKKOUTEEN MUTTA SAMALLA HENGELLISEEN RIKKAUTEEN KRISTUKSESSA..SAAMME ROHKEASTI JULISTAA JUMALAN SANAA SEN MUKAAN KUIN HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA JA OVIA AVAA…OLLAAN ROHKEALLA MIELELLÄ..JA VIELÄ TULI AJATUKSIA MITKÄ ASIAT OVAT TODELLA TÄRKEITÄ JOTTA ME SAAMME IKÄÄNKUIN SÄILYTTÄÄ ROHKEUDEN JONKA HERRA ON PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA ANTANUT..KÄYN NE PIKAISESTI LÄPI..

1 JUMALAN SANAN SYÖNTI..

PS102:5

 Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.

APT17:10-11

 Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

SYÖ JUMALAN SANAA ETTEI ISKE HENGELLINEN ANEMIA…

2 RUKOUS…

1TESS5:17-18

 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

3 PARANNUKSENTEKO…

1JOH1:6-7

 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

1TIM3:9

 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.

USKO SÄILYY PUHTAASSA OMASSATUNNOSSA..SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ VAALIA PUHDASTA OMAATUNTOA PARANNUSTA TEHDEN..

4 USKOVIEN YHTEYS…

HEBR10:25

 Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

MATT18:19-20

 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.”

TÄSSÄ MATTEUKSEN KOHDASSA TOTEUTUU USKOVIEN YHTEYS..MISSÄ KAKSI TAHI KOLME ON KOOLLA JEESUKSEN NIMESSÄ..SILTI ON TÄRKEÄÄ KÄYDÄ JOS MAHDOLLISTA KOKOUKSISSA JOSSA ON ISOMPIKIN MÄÄRÄ USKOVIA KOOLLA…

5 JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖ…

MARK16:15-16

Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

KUN MEILLÄ ON NÄMÄ 5 KOHTAA TOIMINNASSA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME, JUMALAN SANAN SYÖNTI, RUKOUS, PARANNUKSENTEKO, USKOVIEN YHTEYS, JA JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖ, ME SAAMME SUURELLA TODENNÄKÖISYYDELLÄ SÄILYTTÄÄ ROHKEUDEN JA HENGEN PALON MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME..VIHOLLINEN YRITTÄÄ VIEDÄ NÄMÄ ASIAT ELÄMÄSTÄMME PALA PALALTA JA YRITTÄÄ SAATTAA MEIDÄT HYÖDYTTÖMIKSI JA MIKÄ PAHINTA, JOPA POIS KRISTUKSESTA..MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN ME SAAMME HÄNESSÄ RIIPUA JA PYSYÄ, MEIDÄN KÄY HYVIN..ARMOSTA, AAMEN..

1KOR15:51-58

 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”.
55 ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?”
56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

VALO

JOH1:1-9

 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

TOTINEN VALKEUS JOKA VALISTAA JOKAISEN IHMISEN, OLI TULOSSA MAAILMAAN..TÄMÄ TOTINEN VALKEUS ON JEESUS KRISTUS..

JOH3:12-21

 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

JEESUS ON TULLUT VALISTAMAAN JOKAISTA IHMISTÄ..ANTAMAAN TAIVAALLISTA VALOA SITÄ HALUAVALLE…MITÄ IHMISEN PITÄÄ TEHDÄ JOTTA PÄÄSEE TOTISEN VALKEUDEN PIIRIIN? MUTTA JOKA TOTUUDEN TEKEE, SE TULEE VALKEUTEEN!

1JOH1LUKU

 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

KUN ME TUNNUSTAMME JEESUKSELLE SYNTIMME, NE TULEVAT VALKEUTEEN JA JEESUKSEN KRISTUKSEN VERI PUHDISTAA KAIKESTA SYNNISTÄ..KAIKESTA JOTA EMME EDES AINA TIEDOSTA..

SAAR7:20

 Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä.

ROOM3:23-24

 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

JOKAINEN IHMINEN ON SYNTIÄ TEHNYT..JOKAISEN TÄYTYY TULLA VALKEUTEEN MIKÄLI MIELII PELASTUA..MUTTA KAS KUMMAA, ON IHMISIÄ JOTKA IHAN VAKAVISSAAN LUULEVAT OLEVANSA SYNNITTÖMIÄ VAIKKA ELÄISIVÄT JULKEISSAKIN SYNNEISSÄ..

SANANL3:20

 Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

MITÄ TÄMÄ ON? YKSINKERTAISESTI VALON PUUTETTA! MITEN KIITOLLISET SAAMME OLLA KUN MEILLÄ ON OIKEANLAINEN SYNNINTUNTO! SE ON TERVEEN MERKKI! ETTÄ TUNNET RIKOKSESI! JA TOTTAKAI MEIDÄN OMATUNTOMME VOI OLLA VIELÄ HIUKAN IKÄÄNKUIN EPÄVIREINEN…SAATAMME TUNTEA HUONOA OMAATUNTOA ASIOISTA JOTKA EIVÄT OLE VÄÄRIN..SILLOIN MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN HEIKKO OMATUNTO..MUTTA MITÄ ENEMPI SAAMME OIKAISTA OMAATUNTOAMME JUMALAN SANAN MUKAAN, SITÄ TERKEMPI SIITÄ TULEE..SILLOIN EMME ENÄÄN PALJOA TUNNE HUONOA OMAATUNTOA ASIOISTA JOISTA EI TARVITSEKKAAN TUNTEA..SITTEN TAASSEN TUNNEMME AINAPAREMMIN JA PAREMMIN NE ASIAT JOTKA OVAT OIKEASTI VÄÄRIN..JUMALAN SANA ON TÄHÄN OMANTUNNON ASIAAN OIVA LÄÄKE..SE IKÄÄNKUIN LAITTAA MEIDÄN OMAANTUNTOOMME OIKEAT ASETUKSET JOS NÄIN VOI SANOA..

1KOR14:23-25

 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
24 Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,
25 hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

JEESUS TOIMII SEURAKUNTANSA VOIKO SANOA VÄLITYKSELLÄ KUN PYHÄ HENKI ON MEISSÄ..JA JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI PALJASTAA SYNNIN! MITÄ ENEMPI SEURAKUNNASSA SAA OLLA JEESUS VAIKUTTAMASSA, SITÄ ENEMPI JUMALAN VALO PALJASTAA IHMISTEN VÄÄRYYDET! JA TÄMÄ ON HYVÄ ASIA! IHMISILLÄ ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ PARANNUS! TULLA VALKEUTEEN! SANA SATUTTAA, MUTTA MYÖS PARANTAA..JOS IHMISELLE TULEE HAAVA, JA SIIHEN LAITETAAN LAASTARI ILMAN PUHDISTUSTA, VERENMYRKYTYS ON TODENNÄKÖINEN…SAMALLA TAVALLA JOS LAASTAROIMME SYNNIN HAAVAT ARMONLAASTARILLA, ILMAN HAAVAN PUHDISTUSTA, IHMINEN EI PÄÄSE PELASTUKSEEN! VALKEUTEEN TULO ON ELINTÄRKEÄ ASIA! ILMAN SITÄ JÄÄMME ARMON ULKOPUOLELLE..JA SITTEN KUN TULEMME VALKEUTEEN, TUOMME JEESUKSELLE SYNTIMME JA SAAMME TULLA USKOON, NIIN SEN JÄLKEENKIN MEILLÄ ON ELETTÄVÄ PARANNUKSESSA..PYHÄ HENKI MEILLE MUISTUTTAA JA KEHOITTAA ASIOISTA JOITA TULEE POIS LAITTAA..TÄMÄ VALKEUDESSA VAELTAMINEN KESTÄÄ NIINKAUAN KUN KERRAN PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN..

APT19:18-20

 Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
19 Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.
20 Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

TÄMÄ VALKEUDESSA VAELTAMINEN ON JEESUKSEN SEURASSA VAELTAMISTA..JEESUS ON TOTINEN VALKEUS..TÄMÄ ON HYVÄ ASIA..JUMALA ON ANTANUT TÄMÄN MEILLE PARHAAKSI, EI TAAKAKSI..HERRA HALUAA MEILLE PELKÄSTÄÄN HYVÄÄ..

APT28:24-27

 Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet.
25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: ”Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,
26 sanoen: ’Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.
27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’

HERRA HALUAA MEILLE PELKÄSTÄÄN HYVÄÄ..SYNTI RIKKOO JA SITOO MEITÄ JOKAISTA..HERRA HALUAA VAPAUTTAA ERI KAHLEISTA JA SITEISTÄ…OLLAAN SENTÄHDEN ROHKEALLA MIELELLÄ..HERRA HALUAA MEILLE PELKÄSTÄÄN HYVÄÄ..JA HÄN ANTAA MEILLE VOIMAA VAELTAA VALKEUDESSA..ARMOSTA,AAMEN..

PS107

 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
2 Niin sanokoot Herran lunastetut, jotka hän on lunastanut ahdistuksen alta
3 ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta.
4 He harhailivat erämaassa, autiossa, tiettömässä maassa, löytämättä asuttua kaupunkia.
5 Heidän oli nälkä ja jano, heidän sielunsa nääntyi heissä.
6 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
7 Ja hän ohjasi heidät oikealle tielle, niin että he pääsivät asuttuun kaupunkiin.
8 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
9 Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä.
10 He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin,
11 koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi Korkeimman neuvon.
12 Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä; he sortuivat, eikä ollut auttajaa.
13 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
14 Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa.
15 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
16 Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat.
17 He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden.
18 Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa, ja he olivat lähellä kuoleman portteja.
19 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.
21 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
22 Uhratkoot kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten hänen töitään.
23 He lähtivät laivoilla merelle ja kävivät kauppaa suurilla vesillä.
24 He näkivät Herran työt ja hänen ihmeelliset tekonsa meren syvyyksissä.
25 Hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen, joka kohotti korkealle sen aallot.
26 He kohosivat taivasta kohti, he vajosivat syvyyksiin; heidän sielunsa menehtyi tuskasta.
27 He horjuivat ja hoippuivat kuin juopunut, ja kaikki heidän taitonsa hämmentyi.
28 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan.
29 Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät.
30 He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan.
31 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
32 Kunnioittakoot häntä kansan seurakunnassa ja vanhinten kokouksessa häntä ylistäkööt.
33 Hän muutti virrat erämaaksi ja vesilähteet kuivaksi maaksi,
34 hedelmällisen maan suola-aroksi, sen asukasten pahuuden tähden.
35 Hän muutti erämaan vesilammikoiksi ja kuivan maan vesilähteiksi.
36 Ja hän asetti nälkäiset sinne asumaan ja he rakensivat kaupungin asuaksensa.
37 Ja he kylvivät peltoja ja istuttivat viinitarhoja, jotka tuottivat satoisan hedelmän.
38 Hän siunasi heitä, ja he lisääntyivät suuresti, ja hän antoi heille paljon karjaa.
39 Ja kun he vähentyivät ja vaipuivat onnettomuuden ja huolten painon alla,
40 niin hän, joka vuodattaa ylenkatsetta ruhtinasten päälle ja panee heidät harhailemaan tiettömissä autiomaissa,
41 hän kohotti köyhän kurjuudesta ja teki suvut suuriksi kuin lammaslaumat.
42 Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.
43 Joka viisas on, se ottakoon näistä vaarin ja ajatelkoon Herran armotekoja.

HEBR4:12-16

 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.
14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.

JUMALAN TYÖ

LUUK10:16-21

 Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt.”
17 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: ”Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden”.
18 Silloin hän sanoi heille: ”Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.”
21 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

2KOR13:10

 Sentähden minä kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun teidän luonanne ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi.

GAL2:7-9

 vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille-
8 sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa-
9 ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen.

MINÄ OLEN ANTANUT TEILLE VALLAN..SEN VALLAN NOJALLA , MINKÄ HERRA ON MINULLE ANTANUT..ANTOI MINULLEKKIN SIIHEN VOIMAA PAKANAIN KESKUUDESSA..HENGELLINEN TYÖ JOTA ME JEESUKSENOMAT TEEMME,ON JUMALAN TYÖTÄ…JUMALA ANTAA SIIHEN VALTUUTUKSEN..JUMALA ITSE VALITSE KUNKIN USKOVAN OMAAN TEHTÄVÄÄNSÄ..

JES44:1-2

 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut.
2 Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut.

LUUK1:13-16

 Mutta enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
14 Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.
16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.

GAL1:15-17

 Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi
16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,
17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.

JUMALA ON JO ETUKÄTEEN MEIDÄT VALINNUT OMAAN TEHTÄVÄÄNSÄ..HERRALLA ON JOKAISELLE USKOVALLE OMA TEHTÄVÄ..ON SUURI ETUOIKEUS OLLA JUMALAN TYÖSSÄ MUKANA..ON TODELLA TÄRKEÄÄ OLLA KOKOAMASSA JEESUKSEN KANSSA..OLLA MUKANA JUMALAN TYÖSSÄ, JUMALAN VALTUUTTAMANA..

LUUK11:23

 Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

JOKA EI MINUN KANSSANI KOKOA, SE HAJOTTAA..TÄSSÄ HYVÄ TUNTOMERKKI JUMALAN VALTUUTTAMASTA TYÖSTÄ..ME KOKOAMME, EMME HAJOTA..

TIIT1:7-16

 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,
8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen;
9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.
10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa;
11 semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi.
12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: ”Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa”.
13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi
14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

HE KÄÄNTÄVÄT YLÖSALAISIN KOKONAISIA HUONEKUNTIA OPETTAMALLA SOPIMATTOMIA HÄPEÄLLISEN VOITON VUOKSI…KUN ME OLEMME AIDOSTI JUMALAN TYÖSSÄ JUMALAN VALTUUTTAMINA, ME KOKOAMME VILJAA TAIVAALLISIIN AITTOIHIN..ME EMME KÄÄNNÄ HUONEKUNTIA YLÖSALAISIN..MONTA KERTAA NÄILLÄ VÄÄRILLÄ TYÖNTEKIJÖILLÄ ON VÄÄRÄT MOTIIVIT…ESIM RAHANAHNEUS, KUNNIANKIPEYS, HALU OLLA IHMISTEN EDESSÄ JOTAIN YMS..

APT5:35-42

 Sitten hän sanoi neuvostolle: ”Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille.
36 Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin neljäsataa miestä; hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat häviöön.
37 Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin.
38 Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa;
39 mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan.”
40 Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään.
41 Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden.
42 Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.

APT8:8-11

 Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi'”.
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.

FIL1:12-18

 Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi,
13 niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden,
14 ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa.
15 Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:
16 nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,
17 nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.
18 Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.

ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON PUHTAAT MOTIIVIT KUN OLEMME JUMALAN TYÖSSÄ MUKANA…JOS IHMINEN ON JUMALAN TYÖSSÄ VÄÄRISTÄ MOTIIVEISTA, VOIDAAN AJATELLA ETTÄ TÄMMÖINEN EI VARSINAISTA JUMALAN TYÖTÄ OLEKKAAN..TÄMMÖISET HANKKEET SAATTAVAT JOPA TYHJIIN RAUETA…TAIKKA SITTEN NIISTÄ SAATTAA SYNTYÄ ERILLAISIA HARHAOPPEJA TAIKKA HARHALIIKKEITÄ..MOTIIVI PITÄÄ KAIKEN TEKEMISEEN OLLA JUMALAN ANTAMA RAKKAUS…JUMALAN VALTUUTTAA IHMISET OMAAN TYÖHÖNSÄ…JOS IHMINEN LÄHTEE TYÖHÖN ILMAN HERRAN VALTUUTUSTA, VOI KÄYDÄ KÖPELÖSTI..

APT19:13-18

 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa”.
14 Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: ”Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?”
16 Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.
17 Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.
18 Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.

JUMALAN VALTUUTUS ON ELINTÄRKEÄ ASIA! ÄLÄ LÄHDE IKINÄ HERRAN TYÖHÖN OMIN PÄIN…ÄLÄ LÄHDE IKINÄ HERRAN TYÖHÖN VÄÄRISTÄ MOTIIVEISTA..JA MUISTETAAN ETTÄ KUN ME OLEMME AIDOSTI JUMALAN VALTUUTTAMIA, TYÖ ON YHTEINEN! MITEN SIUNATTU ASIA! MEIDÄN EI TULE TAISTELLA TOISIAMME VASTAAN JOS OLEMME JUMALAN TYÖSSÄ..

MARK9:38-40

 Johannes sanoi hänelle: ”Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä”.
39 Mutta Jeesus sanoi: ”Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa.
40 Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.

MITEN SIUNATTU ASIA ON ETTÄ ME SAAMME TEHDÄ YHTEISTÄ TYÖTÄ VAIKKA OLISIMME AIVAN ERI MAANOSASSA…SIIS JOS OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN JA JUMALAN VALTUUTTAMINA TYÖSSÄ, ME TYÖSKENTELEMME YHTEISEN PÄÄMÄÄRÄN HYVÄKSI…TYÖ ON YHTEISTÄ VAIKKA KAIKILLA OLISI ERI TEHTÄVÄ JA ERI SIJAINTI…ME SAAMME SIUNATA JA RUKOILLA TOISTEMME PUOLESTA…TYÖSKENTELEMME YHTEISEN PÄÄMÄÄRÄN HYVÄKSI…OLLAAN KIITOLLISET ETTÄ HERRA ONKATSONUT MEIDÄT SOPIVIKSI PALVELUKSEN TYÖHÖN..OLLAAN KIITOLLISET ETTÄ HERRA ON ANTANUT SEURAKUNNAN JA ME SAAMME OLLA TOISTEMME TUKENA JA RUKOILLA TOISTEMME PUOLESTA…EI VÄSYTÄ HEWRRAN TYÖSSÄ VAAN ODOTETAAN AINA HERRAN VAHVISTAVAA JA VIRVOITTAVAA VOIMAA…ARMOSTA, AAMEN…

2TESS3:1-13

Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne,
2 ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.
3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.
4 Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme.
5 Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.
6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.
7 Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne,
8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi;
9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme.
10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.
11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.
12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.
13 Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.

1KOR12LUKU

 Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä.
2 Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin.
3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: ”Jeesus olkoon kirottu”, ja ettei kukaan voi sanoa: ”Jeesus olkoon Herra”, paitsi Pyhässä Hengessä.
4 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
6 ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
14 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.
15 Jos jalka sanoisi: ”Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen”, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.
16 Ja jos korva sanoisi: ”Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen”, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.
17 Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti?
18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.
19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?
20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.
21 Silmä ei saata sanoa kädelle: ”En tarvitse sinua”, eikä myöskään pää jaloille: ”En tarvitse teitä”.
22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä;
23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme;
24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,
25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.
26 Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.
27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.
28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

LAHJAVANHURSKAUS

 Vanhurskaus on Raamatun mukaan Jumalan ominaisuus ja tarkoittaa täten ihmisen kohdalla ulkopuolelta, Jumalalta, tulevaa hurskautta eli oikeamielisyyttä. Uuden Testamentin mukaan tämä ulkopuolelta tuleva hurskaus tulee ihmiselle, kun hän uskoo Kristuksen sovitustyöhön ristillä ja saa syntinsä anteeksi.

ROOM3:19-28

 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

SE JUMALAN VANHURSKAUS JOKA USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN TULEE KAIKKIIN JA KAIKILLE JOTKA USKOVAT…SILLÄ EI OLE YHTÄÄN EROTUSTA…LAHJAVANHURSKAUS ON ELINTÄRKEÄ ASIA USKONELÄMÄSSÄ..

HES34:11-22

 Sillä näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen.
12 Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä.
13 Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa.
14 Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitumella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla.
15 Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne lepäämään, sanoo Herra, Herra.
16 Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oikein on.
17 Mutta te, minun lampaani! Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan, oinasten ja vuohipukkien välillä.
18 Eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun vielä hämmennätte jaloillanne loput?
19 Ja onko minun lampaitteni oltava laitumella siinä, mitä jalkanne ovat tallanneet, ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat hämmentäneet?
20 Sentähden sanoo Herra, Herra niille näin: Katso, minä, minä tuomitsen lihavan lampaan ja laihan lampaan välillä.
21 Koska te olette kylki-ja niskavoimalla sysineet ja sarvillanne puskeneet kaikkia heikkoja, kunnes olette saaneet ne ajetuiksi ulos ja hajallensa,
22 niin minä tahdon vapauttaa lampaani, etteivät ne enää jää ryöstettäviksi; ja minä tahdon tuomita lampaan ja lampaan välillä.

1KOR4:8-10

Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!
9 Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten,
10 me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja.

KADONNEET MINÄ TAHDON ETSIÄ, EKSYNEET TUODA TAKAISIN, HAAVOITTUNEET SITOA, HEIKKOJA VAHVISTAA…ME OLEMME HOUKKIA KRISTUKSEN TÄHDEN, ME OLEMME HEIKKOJA, ME HALVEKSITTUJA…KUIN ME SEURAAMME JEESUSTA, ME JOUDUMME MONTA KERTAA HUOMAAMAAN ERILLAISTA HEIKKOUTTA JA KOETUSTA JA VAIKEUTTA USKONTIELLÄ…ME SAATAMME HAAVOITTUA , KOKEA HEIKKOUTTA JA JOPA EKSYÄ TAIKKA KADOTA..ME JOUDUMME HUOMAAMAAN ETTÄ TÄMÄ USKONELÄMÄ EI OLE LÄHESKÄÄN AINA HELPPOA..JA TAISTELUN MYLLERRYKSESSÄ SAATTAA TULLA JO AJATUKSIA ETTÄ OONKO EDES USKOSSA? ONKO RAAMATTU SITTENKÄÄN TOTTA? ONKO TÄMÄ USKONELÄMÄ PELKKÄÄ KUVITTELUA JNE…OLENKO OIKEALLA TIELLÄ KUN OLEN NIIN MONTA KERTAA TEHNYT VÄÄRIÄ PÄÄTÖKSIÄ JA VAELLUS ON NIIN VAJAAN TUNTUISTA…VOI TULLA JOS MINKÄLAISTA TILANNETTA JA TUNTEMUSTA TAHANSA..KAIKEN TÄMÄN MYLLERRYKSEN KESKELLÄ LAHJAVANHURSKAUS LOHDUTTAA MEITÄ…SE EI OLE SITTENKÄÄN MEISTÄ! ME EMME PELASTU SENTÄHDEN ETTÄ ONNISTUMME VAELLUKSESSAMME NIIN ERINOMAISESTI…ME EMME PELASTU YRITTÄMÄLLÄ TÄYTTÄÄ JUMALAN LAKIA…KIITOS HERRALLE, ME SAAMME PELASTUA ARMOSTA! TÄMÄ ON JUMALAN ANTAMA LAHJAVANHURSKAUS! MEIDÄT JULISTETAAN SYYTTÖMIKSI JUMALAN EDESSÄ KOSKA JEESUS KRISTUS ON TÄYTTÄNYT KAIKEN LAIN MEIDÄN PUOLESTAMME…JEESUSTA ON RANKAISTU MEIDÄN RIKKOMUSTEMME TÄHDEN!

EF2:1-9

 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

APT13:38-39

 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

ME SAAMME LEVÄTÄ JUMALAN ANTAMASSA LAHJAVANHURSKAUDESSA KAIKEN TAISTELUN JA HEIKKOUDEN JA EPÄONNISTUMISTEN KESKELLÄ…PELASTUS EI OLE MEIDÄN HYVYYDESTÄ EIKÄ HUONOUDESTA VAAN JEESUKSEN TÄYTETYSTÄ TYÖSTÄ..JEESUS ON ANSAINNUT MEILLE PELASTUKSENKUN HÄN KÄRSI JA KUOLI MEIDÄN EDESTÄMME GOLGATAN RISTILLÄ..TÄMÄ IHMEELLINEN PELASTUKSEN LAHJA ANTAA MEILLE LOHTUA EPÄONNISTUMISTEN JA JOPA LANKEEMUKSIEN KESKELLÄ! VOIKO USKOVA MUKAMAS LANGETA?

SANANL24:16

 Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

SAARN7:20

Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä.

PS51:1-19

Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi,
2 kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan.
3 Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
4 Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
5 Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
6 Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
7 Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.
8 Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
9 Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.
10 Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet.
11 Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni.
12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
13 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.
14 Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.
15 Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat.
16 Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.
17 Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi.
18 Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen.
19 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

EI OLE IHMISTÄ JOKA EI TEKISI VÄLILLÄ SYNTIÄ…TOISET ENEMMÄN, TOISET VÄHEMMÄN..JA MONTA KERTAA MEIDÄN EI TARVII EDES PAKOSTI TEHDÄ SYNTIÄ JA SILTI SAATAMME KOKEA ITSEMME SYNTISIKSI JA HUONOIKSI…

JES6:1-7

 Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin.
2 Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät.
3 Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: ”Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa”.
4 Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla.
5 Niin minä sanoin: ”Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin.”
6 Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta,
7 ja kosketti sillä minun suutani sanoen: ”Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu”.

KUN ME OLEMME JUMALAN VALOSSA, ME TUNNEMME SYNTIMME! TÄMÄ ON VALOA…MINKÄ VALO PALJASTAA, SEN VERI PUHDISTAA..

1JOH1:4-10

 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

JUMALAN LAHJAVANHURSKAUS ON MEILLÄ LOHTUNA KAIKEN TAISTELUN, HEIKKOUDEN, SYNNIN JA KOETUSTEN KESKELLÄ…VIHOLLINEN SAATTAA MYÖS MEITÄ SYYTTÄÄ JA LANNISTAA VOIMAKKAASTIKIN, MUTTA MUISTETAAN KAIKEN TAISTELUN KESKELLÄ ETTÄ PELASTUS ON LAHJA! EI ANSIO! ME SAAMME LEVÄTÄ JEESUKSEN TÄYTETYN TYÖN VARASSA, TUNTU MILTÄ TUNTU, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI…OLI MINKÄLAISTA TUNNETILAA JA VIHOLLISEN SYYTÖSTÄ TAHANSA, JUMALAN ANTAMA PELASTUS KESTÄÄ KUN VAAN EMME ITSE LÄHDE JEESUKSEN LUOTA POIS…

SAK3:1-5

 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.
2 Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?”
3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä.
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”.
5 Minä sanoin: ”Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä”. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.

MINÄ OLEN OTTANUT SINULTA POIS PAHAT TEKOSI, JA MINÄ PUETAN SINUT JUHLAVAATTEISIIN! IHMEELLISTÄ JUMALAN ARMOA! VAIKKA SAATANA SYYTTÄÄ JA KIUSAA MEITÄ ETTÄ ET TAIDA OLLA EDES USKOSSA JNE NIIN JUMALAN ANTAMA PELASTUS KESTÄÄ…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRAN PUOLELTA KAIKKI ON SELVÄÄ..HERRA TEKEE KAIKKENSA ETTÄ PÄÄSISIMME KERRAN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…HÄN KÄÄNTÄÄ NS KIVET JA KANNOT ETTÄ EMME JÄISI TAIPALEELLE..OLLAAN SENTÄHDEN ROHKEAT JA ILOISET HERRASSA KUN HÄN PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN…LEVÄTÄÄN HÄNEN ANTAMASSAAN LAHJAVANHURSKAUDESSA…ARMOSTA, AAMEN…

PS12:6

 ”Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen”, sanoo Herra, ”tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöitsee”.

JAAK4:5-10

Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: ”Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan”?
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”.
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

FIL1:3-6

 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

TYYTYKÄÄ ALHAISIIN OLOIHIN

ROOM12:16

 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

TYYTYKÄÄ ALHAISIIN OLOIHIN…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, PYHÄ HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN… PYHÄ HENKI, JEESUKSEN HENKI MEISSÄ RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN OIKEANLAISTA VOIKO SANOA VAATIMATTOMUUTTA… MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN TAVOITELLA KORKEITA, TÄMÄN MAAILMAN MITTAREILLA MITATTUJA ASIOITA…

1TIM6:1-12

 Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.
2 Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita.
3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4 niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

JA SUURI VOITTO ONKIN JUMALISUUS YHDESSÄ TYYTYVÄISYYDEN KANSSA… KUN ME OLEMME HERRAN OMAT, ME SAAMME OLLA TYYTTYVÄISIÄ! KUN OLET USKOSSA JEESUKSEEN, PYSTYT OLEMAAN TYYTYVÄINEN VAIKKA ET SAISIKAAN KAIKKEA MITÄ TÄMÄ MAAILMA TAVOITTELEE… PAAVALI ON OIVA ESIMERKKI TÄSTÄ..

FIL4:10-14

 Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta.
11 Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään.
12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.
13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
14 Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni.

MINÄ OLEN OPPINUT OLOIHINI TYYTYMÄÄN..PAAVALI KIRJOITTI KIRJEEN VANKILASTA… VOIDAAN AJATELLA ETTÄ ROOMAN VANKILAT EIVÄT VARMAANKAAN OLLEET KOVINKAAN LUKSUSTA.. PAAVALI OLI KUITENKIN OPPINUT ELÄMÄÄN NIUKKUUDESSA TAIKKA RUNSAUDESSA… KUMPIKAAN ASIA EI VIENYT PAAVALIN USKONELÄMÄÄ PIELEEN… EI NIUKKUUS EIKÄ RUNSAUS..

SANANL30:7-9

 Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka:
8 Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,
9 etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: ”Kuka on Herra?” ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.

TÄSSÄ HIENO RUKOUSPYYNTÖ HERRALLE… EI LIIKAA EIKÄ LIIAN VÄHÄN.. ELI HERRA ITSE MEISSÄ VAIKUTTAA TAHTOMISEN JA TEKEMISEN ETTÄ OLEMME OSAAMME TYYTYVÄISIÄ KUN MEILLÄ ON MAAILMAN PARAS AARRE, JEESUS KRISTUS..

SANANL15:15-17

 Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot.
16 Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.
17 Parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa.

VAIKKA OMISTAISIT KOKO MAAILMAN, ILMAN JEESUSTA OLISIT KUITENKIN TYYTYMÄTÖN.. TARVE OLLA JUMALAN YHTEYDESSÄ EI TÄYTY MATERIAALILLA YMS. TÄMÄN MAAILMAN ASIOILLA.. KUN OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI, ME VOIMME OLLA TYYTYVÄISIN MIELIN.. SAAMME OLLA HERRAN YHTEYDESSÄ.. MEILLÄ VOI OLLA IKÄÄNKUIN ALITUISET PIDOT KUN HERRAN OMIA SAADAAN OLLA.. JA SILLOIN KUN OLET HERRAN OMA, VOIT OLLA TYYTYVÄINEN VAIKKA ET NÄY ETKÄ KUULU MISSÄÄN.. OLET NS. PIMENNOSSA… PAAVALI OLI VANKILAN PIMENNOSSA POIS JULKISUUDEN VALOKEILOISTA… SILTI HÄNELLÄ OLI ALITUISET PIDOT… HÄN SAI ILOITA HERRASSA VANKILASSA OLLESSAAN.. HÄNELTÄ EI MITÄÄN PUUTTUNUT.. PAAVALI EI TARVINNUT IHMISTEN SUITSUTUSTA EIKÄ KIITOSTA… EIKÄ HÄN TOISAALTA PIITANNUT SIITÄKÄÄN JOS JOTKUT HÄNTÄ AIHEETTOMASTI EHKEN SYYTTIVÄT JOSTAIN.. HÄNELLÄ OLI HYVÄ OMATUNTO JUMALAN JA IHMISTEN EDESSÄ..SE RIITTI.. SILLOIN HÄN PYSTYI HYVILLÄ MIELIN ILOITSEMAAN JA RIEMUITSEMAAN HERRASSA JEESUKSESSA..

1KOR4:1-7

 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.
2 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.
3 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.
7 Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?

PS23

 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

HERRA ON MINUN PAIMENENI, EI MINULTA MITÄÄN PUUTU! ME SAAMME OLLA OLOIHIMME TYYTYVÄISET… SAAMME TARPEEN TULLEN TYYTYÄ ALHAISIINKIN OLOIHIN KUN HERRA ON MEIDÄN KANSSA..MEILLÄ ON SILLOIN SYVÄ TYYTYVÄISYYS KRISTUKSESSA.. MUTTA TÄMÄ ON PYHÄN HENGEN KAUTTA! TÄMÄ EI OLE MAHDOLLISTA IHMISEN OMAN VOIMAN KAUTTA.. MIKSI? IHMISEN LIHA EI ALISTU JUMALAN TAHDON ALLE JA ON ALATI TYYTYMÄTÖN.. MUTTA KUN ME OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, VAIKEATKAAN OLOSUHTEET EI SAA MEITÄ IRTAANTUMAAN JEESUKSESTA… ME SAAMME TEHDÄ VAIKEISSAKIN OLOSUHTEISSA JUMALAN TAHTOA.. SE ON MEIDÄN RUOKAMME JA JUOMAMME..

JOH4:34

 Jeesus sanoi heille: ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

MINUN RUOKANI ON SE ETTÄ MINÄ TEEN LÄHETTÄJÄNI TAHDON JA TÄYTÄN HÄNEN TEKONSA…SILLOIN KUN MEKIN TEHDÄÄN JUMALAN TAHTOA, ME VOIMME HYVIN..S E ON MEIDÄN RUOKAMME JA JUOMAMME..JOS HERRA KÄYTTÄÄ MEITÄ VIRVOITTAMAAN JOTAKUTA, SAAMME ITSEKKIN VIRVOITTUA.. TÄMÄ ON IHMEELLINEN TAIVAALLINEN LAKI.. ANNA NIIN ITSEKKIN SAAT..NIIN SANOTTU KYLVÄMISEN JA NIITTÄMISEN LAKI..

LUUK6:27-38

 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.”

GAL5:16-17

 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.

JA SITTEN JOKU SAATTAA AJATELLA ETTÄ OONKO EDES USKOSSA KUN EN AINA OLE TYYTYVÄINEN JA KIITOLLINEN YMS..MUTTA MUISTETAAN ETTÄ MEILLÄ ON LOPPUUN SAAKKA TAISTELU HENGEN JA LIHAN VÄLILLÄ.. SE TAISTELU EI IKINÄ MAAN PÄÄLLÄ LOPU..ME SAAMME AINA UUDESTAAN JA UUDESTAAN PALATA TYYTYVÄISYYDEN JA KIITOLLISUUDEN TILAAN..ETTÄ EI VÄSYTÄ JUMALAN TAHDOSSA VAELTAMISEEN.. KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, SAAMME TYYTYÄ ALHAISIIN OLOIHIN.. MEIDÄN EI OLE TARVIS SAADA KAIKKEA SITÄ MITÄ TÄMÄ MAAILMA HALUAA..AUTUAAMPI ON ANTAA KUIN OTTAA.. MEIDÄN PÄÄMÄÄRÄ JA KIINNEKOHTA ON JUMALAN VALTAKUNTA, EI NIINKÄÄN TÄMÄ AJALLINEN MATERIA YMS.. JA KUN SAAMME TEHDÄ JUMALAN TAHTOA, VOIMME ITSEKKIN HYVIN… ME OLEMME JO ENEMMÄN KUIN RIKKAITA KUN MEILLÄ ON JEESUS! MITKÄÄN MAAILMAN ASIAT EI VEDÄ VERTOJA JEESUKSELLE, EI MITKÄÄN!MITKÄÄN HANKALAT OLOSUHTEETKAAN JA TILANTEETKAAN EI VOI MEITÄ EROTTAA IKINÄ HERRASTA JOS VAIN HALUAMME HÄNESSÄ RIIPPUA KIINNI.. HÄN PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN LOPPUUN SAAKKA…ARMOSTA,AAMEN..

LUUK12:22-34

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta?
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.
32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
33 Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.
34 Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.


ROOM8:28-39

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

FIL1:3-6

 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.

Rukous

1 Tess 5

16 Iloitkaa aina. 17 Rukoilkaa lakkaamatta. 18 Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa.

25 Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme.

Rukous on uskovan aktiivinen työkalu. Rukoilu on uskovan elämäntapa.

Luukas 18:1

1 Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. 2 Hän sanoi: ”Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. 3 Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi: ’Auta minua saamaan oikeus riitapuoltani vastaan.’ 4 Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta sitten hän sanoi mielessään: ’Vaikka en pelkää Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, 5 niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.’”

6 Niin Herra sanoi: ”Kuulkaa, mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo! 7 Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen. Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? 8 Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Mielenkiintoista että Jeesus ottaa esille ennen paluutaan tapahtuvan luopumuksen juuri tuossa kohden. Mielenkiintoinen lupaus siinä myös annetaan: Jumala ei viivytä apuaan kun uskovat alituiseen huutavat Herraa avuksi eli rukoilevat.

Jeesus antaa selvän vertauksen rukouksesta ja sen voimasta

Matteus 6

5 Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille: he ovat jo palkkansa saaneet. 6 Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.

7 Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. 8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan.

9 Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 10 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. 11 Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 12 Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. 13 Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. [Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.]

14 Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. 15 Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

16 Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat jo palkkansa saaneet. 17 Mutta kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi, 18 jotta sinun paastoamistasi eivät näkisi ihmiset vaan sinun Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.”

Paastoamalla ihmisen liha heikkenee, hän kuulee Jumalan kirkkaammin. Ihmisen liha on luonnostaan vahva. Joillakin vahvempi kuin toisilla. Saatamme kiirehtiä omien johtopäätöstemme toteuttamisessa, vaikkemme ehkä ole lainkaan kuulleet Jumalan opastusta asiaan. Kuitenkin Jumalan Pyhä Henki ohjaa meitä kaikessa elämässämme. Rukouksessa puhumme Jumalalle, pyydämme apua ja saamme apua. Rukouksessa Jumala saattaa puhua meille tiedon sanoja jne.

Danielin kirjassa on esimerkki vanhurskaan, Jumalan mieleisen miehen rukouksesta, jonka seurauksena Jumalan enkeli tulee kertomaan Danielille tulevista tapahtumista. Daniel joka asui pakkosiirtolaisuudessa, ei nostanut itseään hurskaana miehenä paremmaksi muuta Israelin kansaa vaan puhuessaan Jumalalle hän luki itsensä samaan syntisten joukkoon, vaikka Danielhan oli hurskas Jumalaa pelkäävä mies. Daniel sen sijaan rukoilee koko kansansa syntejä anteeksi pyytäen, ruhtinaittenkin. Daniel tunnustaa että Jumalan rangaistus Israelille oli oikeudenmukainen koska Israel ei ollut kääntynyt synneistään vaikka Jumala oli lähettänyt useita profeettoja Israeliin varoittamaan synnin seurauksesta.

Daniel 9

1 Meedialaista sukua olevan Daarejaveksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä vuotena, kun hänestä oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuningas, 2 hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan , minä, Daniel, huomasin kirjoituksista vuosien luvun, josta profeetta Jeremialle oli tullut Herran sana. Sen mukaan Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta.

3 Niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhkassa rukoillen, armoa anoen ja paastoten. 4 Minä rukoilin Herraa , Jumalaani, ja tunnustin hänelle: ”Oi Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. 5 Me olemme tehneet syntiä, olemme tehneet väärin, olemme olleet jumalattomia ja uppiniskaisia. Olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi. 6 Me emme ole kuunnelleet palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme, maan koko kansalle. 7 Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän kasvoillamme on tänä päivänä häpeä. Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden ja koko Israelin, lähellä ja kaukana asuvien, kasvoilla on häpeä kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkottanut, koska he ovat olleet sinulle uskottomia. 8 Herra, meidän kasvoillamme, kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme kasvoilla, on häpeä, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. 9 Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, vaikka me olemme kapinoineet häntä vastaan. 10Emme ole kuunnelleet Herran , meidän Jumalamme, ääntä emmekä vaeltaneet hänen opetustensa mukaan, jotka hän antoi meille palvelijoittensa, profeettojen, kautta. 11Koko Israel rikkoi sinun lakisi, poikkesi pois eikä kuunnellut sinun ääntäsi. Niin meidän päällemme vuodatettiin se kirous, josta Jumala oli vannonut valan ja joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa, sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. 12 Jumala toteutti sanansa, jonka hän oli puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi tulla päällemme niin suuren onnettomuuden, ettei sellaista, mitä tapahtui Jerusalemissa, ole tapahtunut missään muualla koko taivaan alla. 13 Koko tämä onnettomuus kohtasi meitä sellaisena kuin se oli kirjoitettu Mooseksen lakiin. Kuitenkaan me emme koettaneet lepyttää Herraa , meidän Jumalaamme , niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet varteen sinun totuutesi. 14 Sen vuoksi Herra piti huolen siitä, että tämä onnettomuus tuli meidän päällemme, sillä Herra , meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissään, joita hän tekee. Mutta me emme ole kuunnelleet hänen ääntään.

15 Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, sinä, joka toit kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, sellaisen kuin se on vielä tänäkin päivänä! Me olemme tehneet syntiä ja olleet jumalattomat. 16 Herra, kaiken vanhurskautesi tähden kääntyköön sinun vihasi ja suuttumuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, pyhältä vuoreltasi. Meidän syntiemme tähden ja isiemme pahojen tekojen tähden Jerusalem ja sinun kansasi on joutunut kaikkien niiden häväistäväksi, jotka asuvat ympärillämme. 17 Oi, Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa. Herra, anna kasvojesi loistaa autioituneen pyhäkkösi yli itsesi tähden. 18 Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitettyjä paikkojamme ja kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi, sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme vaan sinun suureen armoosi luottaen. 19 Herra, kuule, Herra, anna anteeksi! Kuuntele, Herra, ja toimi! Itsesi tähden, minun Jumalani, älä viivyttele, sillä sinun kaupunkisi on otettu sinun nimiisi, samoin sinun kansasi.”

Kun Daniel oli rukoillut jo jonkin aikaa, ilmestyi Hänelle Jumalan enkeli kertomaan Jeesuksesta ja tulevista tapahtumista:

20 Minä puhuin vielä, rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran , Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. 21 Kun minä yhä puhuin rukouksessani, tuli se mies, Gabriel, jonka olin aikaisemmin nähnyt näyssä, iltauhrin aikaan nopeasti kiitäen minun luokseni. 22 Hän opetti minua näillä sanoilla: ”Daniel, minä olen nyt tullut johdattamaan sinua ymmärrykseen. 23 Kun aloit rukoilla, lähti sana liikkeelle, ja minä olen tullut ilmoittamaan sen sinulle, sillä sinä olet rakastettu. Kuuntele siis tarkkaavaisesti tätä sanaa ja ymmärrä näky. 24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen, synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan. Iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkeinpyhin voidellaan. 25 Tiedä ja käsitä: Siitä ajasta , jolloin tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti seitsemän viikkoa ja kuusikymmentäkaksi viikkoa. Kaupunki jälleen rakennetaan toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä ahtaita aikoja. 26 Kuudenkymmenenkahden viikon kuluttua voideltu tuhotaan, eikä häneltä jää ketään. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. 27 Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli.”

Raamatussa Paastoon liittyy aina Hengen maailma. Paaston päätteeksi saatana ilmestyi kiusaamaan Jeesusta vääristäen Raamatun kirjoituksia ja Jeesus (Jumala) kertoo mitä kirjoituksissa oikeasti lukee:

Matteus 4

1 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 2 Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen tuli lopulta nälkä

3 Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi: ”Jos olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 4 Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’”

Danielin kirjan 10 luvusta voimme lukea esimerkin toisenlaisesta paastosta, senkin paaston ja rukouksen seurauksena Hengen maailmassa tapahtuu: Daniel näkee näyn Jeesuksesta ja hänelle ilmoitetaan sana tulevasta:

Daniel 10

1 Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beeltesassariksi. Se sana on tosi, ja se merkitsee suurta vaivaa. Daniel ymmärsi sanan ja käsitti näyn. 2 Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon ajan. 3 Herkullista ruokaa en syönyt, suuhuni ei mennyt liha eikä viini enkä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin nuo kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.

Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin , rannalla. 5 Kun kohotin katseeni, näin miehen, joka oli pukeutunut pellavavaatteisiin ja vyöttänyt kupeensa hienolla Uufasin kullalla. 6 Hänen ruumiinsa oli krysoliitin kaltainen, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimahdus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä vaski ja hänen sanojensa ääni kuin kansanjoukon pauhina. 7 Vain minä, Daniel, näin tämän näyn; miehet, jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet. Kuitenkin heidät valtasi suuri kauhu, ja he pakenivat ja piiloutuivat.

Johannes oli Patmoksen vankilasaarella (joten varmastikkin hän oli pakosta jonkinlaisessa paastossa, jos ei muuten niin ei siellä herkkuja ollut tarjolla vangeille saatika rutkasti ruokaa). Hän näki näyn myös Jeesuksesta, ulkonäöltään aivan kuin Danielin kirjassa kuvattiin:

Ilmestyskirja 1

9 Minä, veljenne Johannes, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsimysten kestämiseen, olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. 10 Minä olin Hengessä Herran päivänä, ja minä kuulin takaani voimakkaan äänen, aivan kuin pasuunan äänen, 11 joka sanoi: ”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä se seitsemälle seurakunnalle: Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan.”

12 Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin seitsemän kultaista lampunjalkaa 13 ja lampunjalkojen keskellä kuin Ihmisen Pojan, pukeutuneena pitkäliepeiseen viittaan ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyöttäytyneenä. 14 Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. 15 Hänen jalkansa olivat kuin sulatusuunissa hehkuva vaski, ja hänen äänensä oli kuin suurten vetten pauhu. 16 Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä.

17 Hänet nähdessäni minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen. Mutta hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, 18 ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

Rukouksen muotoseikoista Raamatussa ei paljoa mainita mutta on eräs kohta jota Suomessakin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten noudatettiin yleisesti uskovien keskuudessa, mutta joka on jostain syystä unohtunut seurakunnissa:

1 kor 11

3 Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. 4 Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. 5 Jokainen nainen taas, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä. Sehän on aivan sama kuin hänen päänsä olisi ajeltu paljaaksi. 6 Ellei nainen peitä päätään, leikkauttakoon hiuksensakin. Mutta jos kerran naiselle on häpeäksi leikkauttaa tai ajattaa pois hiuksensa, peittäköön sitten päänsä.

7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Nainen taas on miehen kunnia. 8 Mies ei ole alkuisin naisesta vaan nainen miehestä, 9 eikä miestä luotu naista varten vaan nainen miestä varten. 10 Siksi naisen tulee pitää päässään vallan merkkiä enkelien tähden. 11 Herrassa ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 12 sillä niin kuin nainen on alkuisin miehestä, niin myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on Jumalasta. 13 Päättäkää itse, sopiiko naisen rukoilla Jumalaa peittämättä päätään. 14 Eikö itse luontokin opeta teille, että miehelle on häpeäksi, jos hänellä on pitkät hiukset? 15 Mutta naiselle pitkät hiukset ovat kunniaksi, koska hiukset on annettu hänelle hunnuksi. 16 Jos joku kuitenkin haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla.

Olen kuullut opetusta jossa tuo korinttolaiskirjeen kohta tiivistetään opetukseksi pelkästään hiuksista ja niiden pituudesta. Mutta jos siinä puhuttaisiin vain hiuksista, niin sehän tarkoittaisi sitä että miesten tulee ajaa hiukset pois koska ”hiukset ovat naiselle huntu”. Joten kun tuon lukee oikein tarkaan, ei voi tulla johtopäätökseen että tuossa tarkoitettu pään peittäminen tarkoittaisi hiuksia. Tuosta saattaa myös saada käsityksen että lopulta se on jokaisen itse päätettävissä miten asian laita on, mutta sitten esim se nainen joka ei peitä päätään toteaa näin tekemällä ”viis enkeleistä”.

’Gill:in koko Raamatun selitys’ (biblehub.com) selventää tuota kohtaa esim näin:

1 Aikakirja 25:1:ssä sanotaan Aasafista ja muista, että heidän ”tulisi profetoida harppujen, psalttarien ja symbaalien kanssa”, minkä Kimchi selittää sillä, että Aasaf lauloi ja hänen poikansa soittivat soittimilla.

Hänellä oli pää peitettynä, mikä näyttää olleen joillakin heistä tapana, kun he osallistuivat julkiseen jumalanpalvelukseen: He tekivät tämän joko jäljitellessään pakanoita, jotka palvoivat jumaluuksiaan pää peitettynä, lukuun ottamatta Saturnusta ja Herkulesta, joiden juhlat vietettiin pää paljaana, vastoin muiden jumalanpalveluksissa vallitsevia tapoja ja käytäntöjä; tai pikemminkin jäljitellessään juutalaisia, joilla oli tapana peittää itsensä julkisessa jumalanpalveluksessa pelon orjuuden hengessä, jonka alaisina he olivat ja ovat vielä tänäkin päivänä; ja joilla on sääntönä , että

”mies ei saanut seisoa ja rukoilla, ei vyötärö päällään, ei pää peittämättä eikä jalat peittämättä.”

Niinpä Nikodeemus ben Gorionista sanotaan,

”että hän meni kouluun murheellisena ja ”verhoutui” ja seisoi rukoilemassa;”

On selvää että jos meidän tulee alati rukoilla, ja miehen täytyisi aina riisua päähineensä rukouksen ajaksi, ei tuo Raamatun kohta kuitenkaan voi kieltää esimerkiksi rakennuksilla työskentelevää joka joutuu käyttämään kypärää työkseen, rukoilemasta myös työtä tehdessään. Päättelen että tuossa kohden Paavali puhuu lähinnä seurakunnan kokouksista. Kehotan sinua rukouksen kera pohtimaan tuota omalla kohdallasi.

Rukous ja anteeksianto kulkevat käsi kädessä:

Kirje kolossalaisille 3

13 Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.

Matteus 18

21Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” 22 Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän .

23 Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. 24 Kun hän rupesi tarkastamaan tilejä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia . 25 Mutta kun palvelijalla ei ollut, millä maksaa, herra määräsi hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaiken, mitä hänellä oli, myytäväksi ja velan maksettavaksi. 26 Silloin palvelija heittäytyi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle kaiken.’ 27 Herran tuli sääli tätä palvelijaa, ja hän päästi hänet vapaaksi ja antoi velan anteeksi.

28 Mutta mentyään ulos palvelija tapasi erään palvelustovereistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi toveriinsa kiinni, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ 29 Palvelustoveri heittäytyi maahan ja pyysi häneltä: ’Ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle.’ 30 Mutta hän ei suostunut vaan meni ja heitti miehen vankeuteen, kunnes tämä maksaisi velkansa.

31 Kun muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, he tulivat hyvin pahoilleen ja menivät kertomaan herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. 32 Silloin herra kutsui palvelijan eteensä ja sanoi: ’Sinä kelvoton palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, koska sitä minulta pyysit. 33 Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua?’ 34 Vihastuneena herra jätti hänet vanginvartijoiden käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan.

35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.”

Rukouksessa on voimaa, etenkin yhteisrukuoksessa. Jo kaksi uskovaa riittää! Seurakunnan kokouksessa on tämänkin takia erityistä rukousvoimaa. Kannattaa tuoda rukouspyyntö raittiiden uskon ystävien kanssa yhdessä rukoiltavaksi.

Matteus 18

19 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. 20 Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Johannes 15

7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille.

Jos kuljemme kapeaa ja kaitaa pelastuksen tietä, Jumala kuulee rukouksemme. Jos kuitenkin olemme eksyneet siltä kapealta ja kaidalta tieltä synnin elämään, ei Jumala lupaa kuunnella rukouksiamme:

Sananlaskut 15

29 Herra on kaukana jumalattomista, mutta vanhurskaiden rukouksen hän kuulee.

Johannes 9

31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, mutta sitä hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja tekee hänen tahtonsa.

Onneksi Jumala ei ole kohtuuton, vaan kun aina uudelleen käännymme Hänen puoleensa, Hän auttaa meitä Pyhän Henkensä kautta joko suoraan puhumalla meille itsellemme ja mahdollisesti toisten uskovien kauttakin.

Kirje roomalaisille 8

26 Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin.

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti

OLETKO KUULIAINEN

1SAM15:22

 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, SEN JÄLKEEN ALKAA KUULIAISUUDEN TIE…

1PIET1:13-15

 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,
15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEILLÄ ALKAA KUULIAISUUDEN TIE…TULKAA TEKIN KAIKESSA VAELLUKSESSANNE PYHIOKSI…KUN ME TULEMME USKOON, ME ALAMME KULKEA KUULIAISUUDEN TIETÄ, PYHITYKSEN TIETÄ…SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN AINA ENEMPI JA ENEMPI EROTTAUTUMISTA HERRALLE, POIS MAAILMAN MENOISTA JNE…MISSÄ KAIKESSA MEIDÄN TULEE OLLA KUULIAISET? MITÄ RAAMATTU KEHOTTAA MEITÄ TEKEMÄÄN USKOONTULTUAMME? LAITAN JOITAIN AJATUKSIA…

PARANNUS…

APT19:18-20

 Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
19 Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.
20 Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

KUN ME TULEMME USKOON, MEILLÄ ON PALJON ASIOITA JOITA ME LAITAMME POIS…JOTKA EIVÄT OLE HERRAN TAHDON MUKAISIA…JOILLAIN IHMISILLÄ SAATTAA OLLA ESIM OKKULTISIA KIRJOJA, EPÄJUMALANKUVIA, HUUMEIDEN KÄYTTÖVÄLINEITÄ, PORNOELOKUVIA YMS JOKA EI OLE HERRAN TAHDON MUKAISTA…KAIKESTA TÄLLAISESTA ON HYVÄ HANKKIUTUA EROON MAHDOLLISIMMAN PIAN USKOONTULON JÄLKEEN…

JEESUKSEN TUNNUSTAMINEN JULKISESTI…

MATT10:32.33

Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
33 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

ROOM10:8-10

 Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME TUNNUSTAMME JEESUKSEN HERRAKSI JULKISESTI TOISILLE IHMISILLE…NÄINME SAAMME AINA ENEMMÄN ROHKEUTTA OLLA JEESUKSEN TODISTAJIA, JA SE MYÖS LEIKKAA MEIDÄT TEHOKKAASTI IRTI VÄÄRISTÄ KAVERIPIIREISTÄ YMS…

KASTE

APT2:40-41

 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

APT18:5-8

 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
6 Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: ”Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö.”
7 Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus nimisen jumalaapelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagoogan vieressä.
8 Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.

KUN ME TULEMME USKOON, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ OLEMME KUULIAISET MYÖS TÄSSÄ KASTEASIASSA…TÄMÄKIN ON TODELLA TÄRKEÄ KUULIAISUUDEN ASKEL…JOS JÄTÄMME TÄMÄN ASKELEEN OTTAMATTA, VOI OLLA ETTÄ MEIDÄN USKONELÄMÄMME JUNNAA NS PAIKALLAAN…ON TÄRKEÄÄ OLLA JO NS VÄHÄSSÄ KUULIAINEN…KUINKA JUMALA VOI USKOA SINULLE ENEMMÄN JOS ET OLE TÄSSÄKÄÄN KUULIAINEN?

ANTEEKSIANTAMUS

MATT6:12-15

 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

KOL3:12-13

 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.

TÄTÄ KUULIAISUUDEN LÄKSYÄ JOUDUMME OPETTELEMAAN KOKO USKONELÄMÄMME AJAN…TÄMÄ ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ KOHTA JOSSA MEIDÄN TULEE OLLA KUULIANEN JA OJENTAUTUA JUMALAN TAHDON MUKAAN..HERRA ON SE JOKA ANTAA MEILLE VOIMAA ANTAA ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE…

PARANNUKSEN TEKO KUN LANKEAA

JAAK5:16

 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

1JOH1:5-10

 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

1TIM3:8-10

 Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.

PARANNUKSEN TEKO LANKEEMUKSIEN KOHDALLA ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ KUULIAISUUDEN TEKO JOTA SAAMME LOPPUUN ASTI HARJOITELLA…MUISTETAAN ETTÄ USKO ASUU PUHTAASSA OMASSATUNNOSSA…SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ VAALIMME OMANTUNNON PUHTAUTTA VALKEUDESSA VAELTAMALLA…

LÄHETYSKÄSKY

MARK16:15-16

 Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

LÄHETYSKÄSKY ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄ KOHTA JOSSA MEIDÄN TULEE OLLA KUULIAISET…ME OLLAAN JOKAINEN JEESUKSEEN USKOVA JEESUKSEN TODISTAJIA…ME SAAMME VIEDÄ TAVALLA JA TOISELLA EVANKELIUMIA ETEENPÄIN…RUKOILEMALLA, KERTOMALLA JEESUKSESTA, LAHJOITTAMALLA EVANKELIUMIN TYÖHÖN JNE…TÄMÄ ON SUURI ETUOIKEUS OLLA KUULIANEN TÄSSÄKIN ASIASSA…ME OLEMME JEESUKSEN KÄSINÄ JA JALKOINA TÄSSÄ MAAILMASSA…

PÄIVITTÄISIÄ VALINTOJA

ROOM13LUKU

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3 Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
4 sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
5 Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.
6 Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten.
7 Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
9 Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.
10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.
11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
13 Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

ME JOUDUMME PÄIVITTÄIN TEKEMÄÄN VALINTOJA JOISSA TESTATAAN OLEMMEKO KUULIAISIA JUMALAN TAHDOLLE…TÄMÄKIN ON TODELLA TÄRKEÄ OSAALUE KUULIAISUUDESSA…

KUN HERRA KÄSKEE

1SAM15:22

 Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

APT8:26-40

 Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: ”Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio”.
27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
29 Niin Henki sanoi Filippukselle: ”Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja”.
30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: ”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
31 Niin hän sanoi: ”Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ”Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”
34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: ”Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?”
35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ”Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?”
 
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
39 Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.
40 Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.

OLETKO KUULIAINEN KUN HERRA PYYTÄÄ SINUA TEKEMÄÄN JONKIN TEHTÄVÄN…? TÄMÄ MYÖS ON TODELLA TÄRKEÄÄ OJENTAUTUA TÄSSÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN…RAAMATUSSA ON PALJON KUULIAISUUDEN KOHTIA JOISTA TÄSSÄ OLI MUUTAMIA…KUNME OLEMME KUULIAISIA, HERRA VOI USKOA MEILLE ENEMMÄN JA ENEMMÄN VASTUUTA JA TEHTÄVÄÄ YMS…KUN OLEMME KUULIAISIA HERRAN TAHDOLLE, SAAMME KASVAA ENEMPI JA ENEMPI HERRAN JEESUKSEN KUVAAN..SAAMME OLLA HENGESSÄ PALAVIA JNE…MUTTA JOS EMME TAHDO OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN USKOONTULTUAMME,ONSUURI VAARA ETTÄ PENSISTYMME JA PAHIMMOILLAAN JOPA LUOVUMME USKOSTA! OTETAAN VAKAVASTI HERRAN SEURAAMINEN…JA MUISTETAAN ETTÄ HERRA EI VAADI MEILTÄ MAHDOTTOMIA…JOS HÄN JOTAIN HALUAA MEIDÄN TEKEVÄN, HÄN MYÖS VIISAUTTA JA VOIMAA ANTAA TAHTONSA TOTEUTTAMISEEN…ARMOSTA,AAMEN…

JES1:16-20

 Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
17 Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
19 Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
20 mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

FIL2:12-16

 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,
15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,
16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

TIIT3:1-8

 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,
2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

KURITUSTA KUULKAA

SANANL7:32-36

 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.”

SANANL23:12-14

 Tuo sydämesi kuritettavaksi ja korvasi taidon sanojen ääreen.
13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.
14 Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.

JUMALAN ANTAMA KURITUS ON SIUNAUS IHMISELLE..JUMALA EI IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN IHMISTÄ KURITA, VAAN HÄNELLÄ ON HYVÄT TARKOITUKSET…JUMALA KATSOO ENNENKAIKKEA IANKAIKKISUUTEEN..MISSÄ IHMINEN VIETTÄÄ IANKAIKKISUUTENSA..SILLÄ JOS LYÖT HÄNTÄ VITSALLA, SÄÄSTYY HÄN KUOLEMASTA..VITSALLA SINÄ HÄNTÄ LYÖT, TUONELASTA HÄNEN SIELUNSA PELASTAT..MONTA KERTAA KUN IHMINEN ON ETSIKKOAJASSA, JUMALA KURITTAA IHMISTÄ JOTTA TÄMÄ KÄÄNTYISI JEESUKSEN PUOLEEN..

JOB33:14-30

 Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.
15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa,
16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen,
17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä,
18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin.
19 Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina,
20 ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa.
21 Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat.
22 Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolonvaltoja.
23 Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään,
24 niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ’Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen saanut lunastusmaksun’.
25 Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.
26 Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan; niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa.
27 Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ’Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle;
28 hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta’.
29 Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle,
30 palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa.

JER5:1-4

 Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa, ja etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan anteeksi Jerusalemille.
2 Mutta vaikka he sanovat: ”Niin totta kuin Herra elää”, he kuitenkin vannovat väärin.
3 Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta? Sinä olet lyönyt heitä, mutta he eivät tunteneet kipua; sinä olet lopen hävittänyt heidät, mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen. He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä.
4 Silloin minä ajattelin: Sellaisia ovat vain alhaiset; he ovat tyhmiä, sillä he eivät tunne Herran tietä, Jumalansa oikeutta.

KUN JUMALA ANTAA IHMISELLE ETSIKKOAJAN JA KURITTAA TÄTÄ, ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN KÄÄNTYY JEESUKSEN PUOLEEN..JOS IHMINEN PAADUTTAA SYDÄMENSÄ ETSIKKOPÄIVÄNÄNSÄ, KUN JUMALA HÄNTÄ KUTSUU, HÄN ON VAARALLISILLA VESILLÄ..MUTTA JOS IHMINEN OTTAA VAARIN JUMALAN KUTSUSTA JA KURITUKSESTA, HÄN SAA TULLA JEESUKSEN OMAKSI…LOPPUUKO JUMALAN KURITUS KUN ME TULEMME USKOON?

PS73:13-14

 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.

HEBR12:1-11

 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

MINÄ SAAN JOKA AAMU KURITUSTA…MIKÄ ON SE LAPSI JOTA ISÄ EI KURITA..JUMALA KURITTAA MEITÄ LAPSIANSA LOPPUUN SAAKKA…KUNNES PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…MIKSI JUMALA KURITTAA…KURITUS SAA MEISSÄ AIKAA HYVÄÄ JOS SUHTAUDUMME SIIHEN OIKEIN…SE ANTAA VANHURSKAUDEN RAUHAN HEDELMÄN NIILLE, JOTKA SEN KAUTTA OVAT HARJOITETUT…SIIS KURITUS SAA AIKAAN MEISSÄ HYVÄÄ HEDELMÄÄ…

1KOR11:27-32

 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

JOS ME ELÄMME SYNNISSÄ, JUMALA ARMOSSAAN MEITÄ KURITTAA..MUTTA JOS ME TUTKISIMME ITSEÄMME, EI MEITÄ TUOMITTAISI…JOS RUPEAMME ELÄMÄÄN SYNNISSÄ, HERRA ANTAA MEILLE ARMOSSAAN KURITUSTA JOTTA KÄÄNTYISIMME VÄÄRÄLTÄ TIELTÄ POIS…ONKO KAIKKI KURITUS SYNNIN TÄHDEN? NIINKUIN EDELLISESSÄ KOHDASSA LUIMME, JUMALA ANTAA KURITUSTA MYÖS SEN TÄHDEN ETTÄ MEISSÄ KASVAISI VANHURSKAUDEN RAUHANHEDELMÄ..ON HYVÄ ETTÄ ME OIKEALLA TAVALLA TUTKIMME ITSEÄMME JA TUOMME HERRALLE SYNTIMME…JOS OLEMME ITSEPÄISIÄ JONKUN SYNNIN KOHDALLA, HERRA VOI RAKKAUDESSAAN ANTAA KURITUSTA JOTTA TEKISIMME PARANNUSTA SYNNISTÄ…ELI JUMALALLA ON MONINAISET JA HYVÄT TARKOITUSPERÄT KUN HÄN MEITÄ KURITTAA..

SANANL23:13

Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.

SANANL19:27

Jos herkeät, poikani, kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista.

SANANL15:32

Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta kuuntelee, se saa mieltä.

SANANL13:18

Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!

SANANL12:1

Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa.

SANANL10:17

Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.

SANANL4:1

Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.

JUMALAN KURITUKSELLA ON NIIN MONINAISET TARKOITUSPERÄT…SAATTAA IHMINEN JEESUKSEN OMAKSI, TUOTTAA JEESUKSEN OMALLE VANHURSKAUDEN RAUHANHEDELMÄÄ, PITÄÄ MEITÄ OIKEALLA TIELLÄ JA IRROTTAA SYNTIKAHLEISTA, PITÄÄ MEIDÄT NÖYRINÄ JNE…JUMALAN KURITUS ON KULTAAKIN KALLIIMPAA…OLLAAN KIITOLLISIA SIITÄ ETTÄ HERRA RAKKAUDESSAAN MEITÄ KURITTAA JOTTA PÄÄSISIMME KERRAN VOITTAJINA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…HERRALLA ON AINA HYVÄ TAHTO MEITÄ KOHTAAN KAIKESSA…ARMOSTA,AAMEN…

SANANL3LUKU

 Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni;
2 sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.
3 Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun,
4 niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.
5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.
7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
8 Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.
9 Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,
10 niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi.
11 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;
12 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.
13 Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.
14 Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi.
15 Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa.
16 Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.
17 Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni.
18 Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.
19 Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.
20 Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta.
21 Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus,
22 niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi.
23 Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.
24 Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.
25 Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää.
26 Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.
27 Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit.
28 Älä sano lähimmäisellesi: ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan”, kun sinulla kuitenkin on.
29 Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu.
30 Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt.
31 Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;
32 sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava.
33 Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa.
34 Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon.
35 Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä.

HENGELLINEN SOTA

EF6:10-20

 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19 ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
20 jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

KUN ME TULEMME USKOON,JEESUKSEN OMIKSI, HERRA VIE MEIDÄT JOSSAIN VAIHEESSA HENGELLISIIN SOTIIN…USKONELÄMÄN ALKUAIKOINA LUIN KIRJAN JOSSA KIRJOITTAJA OLI SOTIMASSA ITSE NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…HÄN AMPUI SIELLÄ JOUSIPYSSYLLÄ YMS…MUTTA TÄMÄ EI OLE RAAMATUN HENGELLISTÄ SOTAA..HENGELLINEN SOTA EI OLE SELLAISTA ETTÄ OLISIMME ITSE SOTIMASSA NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…TÄMÄ TYÖ KUULUU ENNENKAIKKEA JUMALAN ENKELEILLE…

DAN10LUKU

 Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan, ja hän käsitti näyn.
2 Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät.
3 Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.
4 Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla.
5 Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.
6 Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina.
7 Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät.
8 Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään.
9 Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten.
10 Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varaan.
11 Ja hän sanoi minulle: ”Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi”. Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten.
12 Ja hän sanoi minulle: ”Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut.
13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.
14 Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä.”
15 Ja hänen näitä minulle puhuessansa minä käänsin kasvoni maahan päin ja olin ääneti.
16 Ja katso, olento, ihmislasten muotoinen, kosketti minun huuliani; silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle: ”Herrani, nähdessäni näyn valtasi minut tuska, ja minulta meni kaikki voima.
17 Ja kuinka voi herrani palvelija, tällainen kuin minä, puhutella sellaista, kuin minun herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkeäkään.”
18 Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua.
19 Ja hän sanoi: ”Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu!” Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: ”Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut”.
20 Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.
21 Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

KUN ME TEEMME JUMALAN TAHTOA, RUKOILEMME, VAELLAMME JUMALAN TAHDOSSA, KERROMME EVANKELIUMIA JNE, ENKELIT OVAT TOIMINNASSA NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…ELI TÄMMÖINEN SOTA JOSSA IHMINEN ITSE ON SOTIMASSA NÄKYMÄTTÖMISSÄ, EI OLE RAAMATUN HENGELLISTÄ SOTAA…ELI OIKEA HENGELLINEN SOTA ON JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ…KUN ME TEEMME JUMALAN TAHTOA, ENKELIT TOIMII JA SOTII NÄKYMÄTTÖMÄSSÄ MAAILMASSA…ENKELIT ON JUMALAN VALTUUTTAMIA…HEILLE ON JUMALAN VOIMA KÄYTÖSSÄ…

1MOOS19:1-11

 Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
2 Ja hän sanoi: ”Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne.” He sanoivat: ”Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle”.
3 Mutta hän pyysi heitä pyytämällä, ja he poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen taloonsa. Ja hän valmisti heille aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.
4 Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon.
5 Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: ”Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin.”
6 Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä
7 ja sanoi: ”Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin.
8 Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan.”
9 Mutta he vastasivat: ”Mene tiehesi!” Ja he sanoivat: ”Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä.” Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen, Lootin, kimppuun ja kävivät murtamaan ovea.
10 Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven.
11 Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea.

ELI MUISTETAAN ETTÄ SOTA ON HERRAN JA HÄNEN SOTAJOUKKOJENSA…SIIS NÄMÄ SOTAJOUKOT TEKEE MITÄ HERRA KÄSKEE..

1KUN22:20-23

 Ja Herra sanoi: ’Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?’ Mikä vastasi niin, mikä näin.
21 Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: ’Minä viekoittelen hänet’. Herra kysyi häneltä: ’Miten?’
22 Hän vastasi: ’Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun’. Silloin Herra sanoi: ’Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin’.
23 Katso, nyt Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden.”

HERRA ON SE JOKA SOTII…IHMISEN TULEE OLLA HERRALLE KUULIAINEN…VAELTAA JUMALAN TAHDOSSA…SILLOIN OLEMME OIKEASSA HERRAN SODASSA…

1SAM17:45-47

 Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.
46 Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala.
47 Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.”

DAAVID USKALSI ROHKEASTI LÄHTEÄ INHIMMILLISESTI YLIVOIMAISELTA NÄYTTÄVÄÄ VIHOLLISTA, GOLJATIA VASTAAN, KOSKA DAAVID TIESI ETTÄ SOTA ON HERRAN JA HERRA OLI DAAVIDIN PUOLELLA…SILLOIN ON HYVÄ MENNÄ KUN HERRA ON MUKANA…

SAK10:5

Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat.

SILLOIN KUN HERRA ON MEIDÄN KANSSAMME, TULEE HENGELLISESSÄ TAISTELUSSA VOITTOJA…HÄPEÄÄN JOUTUVAT HEVOSILLA RATSASTAJAT…HEVOSET KUVAA MONASTI IHMISEN OMAA VOIMAA…JOS IHMINEN MENEE OMASSA VOIMASSA HERRAN SOTIIN, HÄPEÄ ON LOPPUTULOS…

APT19:11-17

 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.
13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa”.
14 Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: ”Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?”
16 Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.
17 Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.

ME EI IKINÄ PÄRJÄTÄ HENGELLISESSÄ SODASSA OMILLA VOIMILLA…TAPPIO ON TÄYSIN VARMA…SEN TAKIA ON LOHDULLISTA TIETÄÄ ETTÄ MEIDÄN EI TARVII JEESUKSEN OMINA TAISTELLA OMASSA VOIMASSA JA VIISAUDESSA, VAAN SAAMME ANOA JA PYYTÄÄ HERRALTA VOIMAA JA VIISAUTTA TAISTOIHIN…SILLOIN ME VOIMME KESTÄÄ JA KAIKKI SUORITTETTUAMME PYSYÄ PYSTYSSÄ…JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN TEEMME JUMALAN TAHTOA, ESIM RUKOILEMME JONKUN PUOLESTA TAIKKA KERROMME JOLLEKKIN JEESUKSESTA YMS, NIIN VIHOLLISEN HENKIVALLAT REAGOI…ME SAATETAAN TUNTEA JOS JONKINLAISTA TUNTEMUSTA JA VASTUSTUSTA KUN HERRAN TAHTOA TEEMME…VIHOLLINEN SAATTAA MASENTAA MEITÄ TAIKKA TEHDÄ OLOMME HANKALAKSI JNE, MUTTA KUN OLEMME HERRAN VOIMASSA, VOIMME SUORITTAA JUMALAN ANTAMAT JA JOHTAMAT TEHTÄVÄT VOITTAJINA….SE JOS MIKÄ ON OIKEANLAISTA HENGELLISTÄ SOTAA KUN VAIKEISTA TILANTEISTA JA OLOISTA JA OLOSUHTEISTA HUOLIMATTA TEET USKOLLISESTI JUMALAN TAHTOA…

1KOR4:2

 Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.

LUUK12:42-44

 Ja Herra sanoi: ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.

ETTÄ EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKKA OLISI INHIMMILLISESTI KUINKA VAIKEAT OLOSUHTEET, OLOTILAT JNE…SAAMME OLLA TURVALLISINMIELIN KUN SAAMME OLLA MUKANA HERRAN SODISSA…

2KUN6:8-23

 Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa kanssa ja sanoi: ”Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin”.
9 Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan: ”Varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne”.
10 Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti.
11 Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille: ”Ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta?”
12 Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi: ”Ei niin, herrani, kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi”.
13 Hän sanoi: ”Menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni”. Ja hänelle ilmoitettiin: ”Katso, hän on Dootanissa”.
14 Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin.
15 Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä me nyt teemme?”
16 Hän sanoi: ”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa”.
17 Ja Elisa rukoili ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi”. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä.
18 Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: ”Sokaise tämä väki”. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.
19 Ja Elisa sanoi heille: ”Ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte.” Ja hän vei heidät Samariaan.
20 Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa: ”Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät”. Silloin Herra avasi heidän silmänsä, ja he näkivät; ja katso: he olivat keskellä Samariaa.
21 Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle: ”Surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät?”
22 Hän sanoi: ”Älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekallasi ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän syödä ja juoda; menkööt sitten takaisin herransa luo.”
23 Niin tämä valmisti heille suuren aterian, ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään; ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan.

ETTÄ JATKETAAN USKOLLISESTI JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ, TUNTU MILTÄ TUNTU, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI…HERRA MEITÄ JOKAISTA VAHVISTAA…ARMOSTA, AAMEN…

1TESS5:14-25

 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
25 Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.

SANA HERRALTA

JER23:9-32

 Profeettoja vastaan. Minun sydämeni on murtunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juopunut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut, Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä.
10 ”Sillä maa on täynnä avionrikkojia, maa murehtii kirouksen tähden, erämaan laitumet kuivuvat; he rientävät pahuuteen, ja heidän väkevyytensä on väärä meno.
11 Sillä he ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin; omasta huoneestanikin minä olen tavannut heidän pahuutensa, sanoo Herra.
12 Sentähden heidän tiensä on oleva heille kuin liukas polku pimeässä, he suistuvat sillä ja kaatuvat; sillä minä tuotan heille onnettomuuden heidän rangaistusvuotenansa, sanoo Herra.
13 Samarian profeetoissa minä näin pahennuksen: he ennustivat Baalin nimessä ja eksyttivät minun kansani Israelin.
14 Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny pois pahuudestansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra.
15 Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso, minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan.
16 Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.
17 He hokevat minun halveksijoilleni: ’Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!’ Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: ’Ei teitä kohtaa onnettomuus’.
18 Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?”
19 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.
20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.
21 ”Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat.
22 Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa.
23 Olenko minä Jumala vain lyhyeltä matkalta, sanoo Herra; enkö ole Jumala myöskin kaukaa?
24 Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo Herra.
25 Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen: ’Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta’.
26 Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta?
27 Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin tähden?
28 Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra.
29 Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?
30 Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa.
31 Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: ’Se on Herran sana’.
32 Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra.

SE PROFEETTA JOLLA ON UNI, KERTOKOON UNENSA, MUTTA SE JOLLA ON MINUN SANANI, PUHUKOON MINUN SANANI USKOLLISESTI..ME ELETÄÄN LOPUN AIKOJA, JA NYT JOS KOSKAAN ON PALJON TAISTELUA JUMALAN SANAA VASTAAN..TULEE PALJON VÄÄRIÄ PROFEETTOJA JOTKA PUHUVAT JOS JONKUNLAISTA SANAA ”HERRALTA”…SIIS HE ANTAVAT YMMÄRTÄÄ ETTÄ JUMALA ON SANAN TAKANA…TAIKKA UNEN TAIKKA NÄYN TAIKKA PROFETIAN YMS TAKANA…MISTÄ TUNTOMERKEISTÄ ME HUOMATAAN MIKÄ ON HERRAN SANAA? MITEN VOIMME EROTTAA PUHUUKO IHMINEN OMIANSA VAIKO OIKEASTI HERRAN SANAA…ÄSKEISESSÄ RAAMATUN KOHDASSA OLI PALJON HYVIÄ TUNTOMERKKEJÄ…JERUSALEMIN PROFEETOISSA MINÄ OLEN NÄHNYT KAUHISTUKSIA…AVIORIKOSTA JA VALHEESSA VAELTAMISTA..HE VAHVISTAVAT PAHANTEKIJÄN KÄSIÄ..NIIN ETTEI KUKAAN KÄÄNNY POIS PAHUUDESTANSA…ELI ENSIMMÄINEN HYVÄ MERKKI ON TARKATA HIUKAN VIESTINTUOJAN ELÄMÄÄ…MIKÄLI ELÄMÄ ON PAHASTI PIELESSÄ RAAMATUN NÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA, HERÄTTÄÄ SE JO SILLOIN EPÄILYKSEN…NS ÄÄRIKARISMAATTISUUDEN PIIRISSÄ ON PALJON ESIM AVIOEROA JA UUSIIN NAIMISIIN MENOA, RAHANAHNEUTTA, PÖYHKEYTTÄ , YLPEYTTÄ JA JOS JONKINLAISTA ILMISELVÄÄ SYNTIÄ..SILLOIN ON JO SYYTÄ EPÄILLÄ VIESTINTUOJAN SANOMAA..JA TOTTAKAI MUISTAMME ETTÄ KUKAAN USKOVA EI OLE TÄYDELLINEN JA SEITSEMÄSTI VANHURSKAS LANKEAA, MUTTA ON AIVAN ERI ASIA ELÄÄ IKÄÄNKUIN JATKUVASTI ILMEISTEN SYNTIEN ALLA…SITTEN TOSIAAN SANOMA SAATTAA OLLA NIIN NS PUMPULIA ETTEI KUKAAN KÄÄNNY PAHOILTA TEILTÄ POIS..SAATETAAN PUHUA AINOASTAAN TAIVAASTA MUTTA EI HELVETISTÄ MITÄÄN MAININTAA…KESKITYTÄÄN LÄHESTULKOON MELKEIN KOKONAAN VAAN SIIHEN ETTÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ MENISI NS HYVIN..OLISI HYVIÄ FIILIKSIÄ KOKOUKSESSA JA ELÄMÄ OLISI MENESTYNYTTÄ YMS…MUTTA EI SANAA RISTISTÄ, PARANNUKSESTA, PYHITYKSESTÄ, TULEVASTA TUOMIOSTA JNE…MIKSI EI NIISTÄ PUHUTA? LÄHENTÄÄKÖ SANA JONKA IHMINEN ON TUONUT, KUULIJOITA KRISTUKSEEN, JUMALAN TAHTOON?

APT24:24-27

 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”.
26 Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa.
27 Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan; ja kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin.

PELJÄSTYI FEELIKS JA SANOI: MENE TÄLLÄ HAAVAA POIS, MUTTA KUN MINULLE SOPII, KUTSUTAN SINUT TAAS…KUN PUHUMME OIKEASTI SANOMAA HERRALTA, IHMINEN MAHDOLLISESTI JOPA PELÄSTYY…HÄN JOUTUU VALINNAN PAIKALLE…ON TEHTÄVÄ PARANNUS…TAIKKA SITTEN SULKEA IKÄÄNKUIN KORVANSA KUULEMASTA SANAA HERRALTA ETTEI SE VAIVAISI…MUTTA IHMINEN EI VOI TIETÄÄ, KUTSUUKO JUMALA IHMISTÄ ENÄÄN UUDESTAAN, VAI ONKO IHMISEN ETSIKKOAIKA JO PÄÄTTYNYT KUN IHMINEN KIELTÄYTYY KUULEMASTA SANAA HERRALTA…

JER28LUKU

 Sinä vuonna, Sidkian, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan, viidennessä kuussa, sanoi profeetta Hananja, Assurin poika, joka oli kotoisin Gibeonista, minulle Herran temppelissä pappien ja kaiken kansan silmien edessä näin:
2 ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.
3 Vielä kaksi vuotta, ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, otti tästä paikasta ja vei Baabeliin.
4 Ja Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka menivät Baabeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra; sillä minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.”
5 Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja kaiken Herran temppelissä seisovan kansan silmien edessä;
6 profeetta Jeremia sanoi: ”Amen. Niin Herra tehköön. Täyttäköön Herra sinun sanasi, jotka olet ennustanut, ja palauttakoon Herran temppelin astiat ja kaikki pakkosiirtolaiset Baabelista tähän paikkaan.
7 Kuule kuitenkin tämä sana, jonka minä puhun sinun kuultesi ja kaiken kansan kuullen.
8 Ne profeetat, jotka ovat olleet ennen minua ja ennen sinua muinaisuudesta asti, ovat ennustaneet sotaa, onnettomuutta ja ruttoa monia maita ja suuria valtakuntia vastaan.
9 Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa toteutuu, profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt.”
10 Silloin profeetta Hananja otti ikeen profeetta Jeremian kaulasta ja särki sen.
11 Ja Hananja sanoi kaiken kansan silmien edessä: ”Näin sanoo Herra: Näin minä särjen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta, ennenkuin kaksi vuotta on kulunut”. Mutta profeetta Jeremia meni pois.
12 Ja tämä Herran sana tuli Jeremialle, sen jälkeen kuin profeetta Hananja oli särkenyt ikeen profeetta Jeremian kaulasta:
13 ”Mene ja sano Hananjalle: Näin sanoo Herra: Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen.
14 Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: rautaisen ikeen olen minä pannut kaikkien näiden kansojen kaulaan, että ne palvelisivat Nebukadnessaria, Baabelin kuningasta; ja niiden on palveltava häntä. Metsän eläimetkin minä olen antanut hänelle.”
15 Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: ”Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen.
16 Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä toimitan sinut pois maan päältä: tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta.”
17 Ja profeetta Hananja kuoli sinä vuonna, seitsemännessä kuussa.

ELI YKSI HYVÄ MERKKI MYÖS SIITÄ ETTÄ IHMINEN ON TUONUT SANAA HERRALTA, ON SE, ETTÄ ASIA JONKA IHMINEN ON SANONUT, TOTEUTUU…MIKSI TOTEUTUU? KOSKA SE ON OLLUT SANA HERRALTA..

1SAM9:6

 Mutta palvelija sanoi hänelle: ”Katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa pidetty mies; kaikki, mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt sinne; kenties hän ilmaisee meille jotakin matkasta, jolla olemme.”

ELI JOS IHMISELLÄ ON SANA HERRALTA, SE TOTEUTUU…JA SE SANA HERRALTA TEKEE SEN MITÄ VARTEN SE ON LÄHETETTY…ETTÄ JUMALA EI IKÄÄNKUIN HUVIKSEEN ANNA SANAA…

JER1:12

 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”.

JES55:10-11

 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

KUN JUMALA ANTAA SANAN, SE TOTEUTUU…JUMALA EI IKÄÄNKUIN LÄMPIMIKSEEN ANNA SANAA, VAAN SILLÄ ON JOKU TARKOITUSPERÄ…JUMALA VALVOO ETTÄ RAAMATUN PROFETIAT TOTEUTUU VIIMEISTÄ PIIRTOA MYÖTEN…JA JOS JUMALA ON ANTANUT SINULLE PROFETIAN SANAN, HÄN MYÖS SEN TOTEUTTAA…JOS SE ON SANA HERRALTA…ELI ON TODELLA TÄRKEÄÄ TUODA SITÄ MITÄ HERRA ANTAA…JA OBN HYVÄ ETTEI IHMISET HIRVEÄSTI TARINOISI IKÄÄNKUIN OMIAAN, VAAN TOISIVAT PALJON JUMALAN SANAA ESILLE…JA ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME EI YRITETÄ IKÄÄNKUIN LIIKUTTAA IHMISIÄ INHIMMILLISILLÄ KEINOILLA…NYKYAIKANA MONISSA SEURAKUNNISSA SAATTAA OLLA VÄRIVALOJA JA TUNNELMA KUIN JOSSAIN HÄMYISESSÄ YÖKERHOSSA…SAATETAAN KERTOA PALJON ERILLAISIA TARINOITA JOTTA SAADAAN IHMISET LIIKUTTUNEIKSI…SAATTAA OLLA TUNNELMALLISTA MUSIIKKIA JOLLA IHMISIIN YRITETÄÄN VAIKUTTAA…TÄMÄ KAIKKI ON TÄYSIN TURHAA JA JOPA MAHDOLLISESTI HAITALLISTA…IHMISEN SIELUNELÄMÄÄ YRITETÄÄN KIIHOTTAA ERILLAISILLA KEINOILLA…POIS SE! PUHUTAAN JUMALAN SANAA JA JÄTETÄÄN KAIKEN MAAILMAN TURHUUDET POIS! SAARNATAAN SANAA NIIN ETTÄ IHMISILLE TULEE IKÄÄNKUIN RISTEYSKOHTA JOSSA HE TAJUAA ETTÄ NYT ON TEHTÄVÄ JA PARANNUS JA LÄHDETTÄVÄ JEESUSTA SEURAAMAAN MIKÄLI MIELII VÄLTTÄÄ KADOTUKSEN KAUHUT…

LUUK3:2

 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

TULI JUMALAN SANA JOHANNEKSELLE! JOS EI TULE, ÄLÄ PUHU! ÄLÄ PUHU IKÄÄNKUIN OLISIT SAANUT SANAN HERRALTA JOS ET OLE SAANUT! ÄLÄ MENE JOS EI HERRA OLE SINUA LÄHETTÄNYT! NÄMÄ VETÄÄ MEIDÄT NÖYRÄLLE JA ARALLE PAIKALLE..RUKOILEMAAN ETTÄ JOHDATA JEESUS OIKEITA TEITÄ, AVAA OIKEAT OVET, SULJE VÄÄRÄT OVET…AUTA ETTÄ SAISIN PUHUA AINOSTAAN SILLOIN KUN PUHUTTAVAA ANNAT…

JER15:10-21

 Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole lainaksi antanut enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki.
11 Herra sanoi: ”Totisesti, minä kirvoitan sinut, niin että sinun käy hyvin; totisesti, minä saatan viholliset pyytämään sinua avuksensa onnettomuuden ja ahdistuksen aikana.
12 Murtuuko rauta, pohjoisesta tuotu rauta, ja vaski? –
13 Sinun tavarasi ja aarteesi minä annan ryöstettäviksi, ilman hintaa kaikkien sinun syntiesi tähden, kaikkia rajojasi myöten.
14 Ja minä panen sinut vihollistesi kanssa kulkemaan maata, jota et tunne. Sillä minun vihani tuli on syttynyt; se leimuaa teitä vastaan.”
15 Herra, sinä sen tiedät. Muista minua ja pidä minusta huoli ja kosta puolestani minun vainoojilleni; älä tempaa minua pois, sinä, joka olet pitkämielinen. Huomaa, kuinka minä kannan häväistystä sinun tähtesi.
16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot.
17 En ole minä istunut iloitsemassa ilonpitäjäin seurassa. Sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut vihallasi.
18 Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy.
19 Sentähden, näin sanoo Herra: ”Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä.
20 Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan, ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra.
21 Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista.”

JEREMIA VOIVOTTELI SYNTYMÄÄNSÄ…NIIN RASKASTA OLI OLLA HERRAN SUUNA…TÄSSÄ MYÖS YKSI HYVÄ TUNTOMERKKI JOS OLET OIKEASTI HERRAN ASIALLA…SINULLA VOI OLLA JA ON TODELLA VAIKEAA…MUTTA JUMALA KUITENKIN PITÄÄ HYVÄÄ HUOLTA NIINKUIN PITI JEREMIASTAKIN…JOS SINÄ TUOT ESIIN JALOA, ET ARVOTONTA, NIIN SINÄ SAAT OLLA MINUN SUUNANI…ETTÄ OLLAAN TURVALLISIN MIELIN…KUN HERRA JOHDATTAA MEITÄ JA LÄHETTÄÄ MEILLE SANANSA JOKA MEIDÄN TÄYTYY JOLLEKKIN TAIKKA JOILLEKKIN JAKAA, HERRA ON MEIDÄN APUNAMME VAIKEISSAKIN TILANTEISSA…MITÄ ENEMPI ME OLEMME RUKOUKSESSA JA SANAN ÄÄRESSÄ, SITÄ HERKEMMIN KUULEMME SANAN JONKA HERRA MEILLE ANTAA…OLLAAN USKOLLISIA HERRALLE KUN HÄN VAIKUTTAA MEISSÄ TAHTOMISTA JA TEKEMISTÄ, JA TUODAAN ROHKEASTI SE SANA HERRALTA JONKA HÄN HALUAA MEIDÄN TUOVAN…ARMOSTA,AAMEN…

1TESS2:13

 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

2TIM4:14-18

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan.
15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme.
16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako.
17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta.
18 Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.