Elävä juomauhri…

ELÄVÄ JUOMAUHRI…

2MOOS29:38-41

Ja uhraa alttarilla tämä: kaksi vuodenvanhaa karitsaa joka päivä, ainiaan.
39. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen karitsa iltahämärässä,
40. ja kumpaakin karitsaa kohti kymmenennes lestyjä jauhoja, sekoitettuna neljännekseen hiin-mittaa survomalla saatua öljyä, ja juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä.
41. Ja uhraa toinen karitsa iltahämärässä; uhrattakoon se toimittamalla samankaltainen ruokauhri ja juomauhri kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.

ROOM12:1

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

VANHAN TESTAMENTIN UHRISÄÄDÖKSET OLIVAT ESIKUVALLISIA JA TOTEUTUIVAT JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…RAAMATUSSA PUHUTAAN JUOMAUHRISTA…JA MYÖS KEHOITETAAN MEITÄ USKOVIA ANTAMAAN RUUMIIMME ELÄVIKSI,PYHIKSI,JUMALALLE OTOLLISIKSI UHREIKSI…SIIS TÄÄ JUOMAUHRIKIN TOTEUTUI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA… ME OLLAAN ELÄVIÄ UHREJA JUMALALLE KUN ME OLLAAN JEESUKSEEN USKOVIA…KRISTUS ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…

ROOM8:8-9

Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

KUN ME OLLAAN JEESUKSEEN USKOVIA, ME OLLAAN SILLOIN MYÖS ELÄVIÄ JUOMAUHREJA HERRALLE!! JUOMAUHRIKSI ANNETTIIN VIINIÄ…MITÄ VIINI RAAMATUSSA KUVAA?

JOH2:1-10

Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä.
2. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin.
3. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: ”Heillä ei ole viiniä”.
4. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut.”
5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sanoo, se tehkää”.
6. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen.
7. Jeesus sanoi heille: ”Täyttäkää astiat vedellä”. Ja he täyttivät ne reunoja myöten.
8. Ja hän sanoi heille: ”Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle”. Ja he veivät.
9. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut – mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen – kutsui edeskäypä yljän
10. ja sanoi hänelle: ”Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.”

LUUK10:30-34

Jeesus vastasi ja sanoi: ”Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi.
31. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse.
32. Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse.
33. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä.
34. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä.

MATT9:17

Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät.”

RAAMATUSTA SAA SELKEÄN KOKONAISKUVAN SIITÄ ETTÄ VIINI KUVAA PYHÄÄ HENKEÄ JA MYÖSKIN PYHÄN HENGEN ILOA…JA LAUPIAS SAMARIALAINEN ON MAHTAVA ESIKUVA KRISTUKSESTA JOKA VUODATTAA PYHÄN HENGEN PARANTAVAA ÖLJYÄ JA VIINIÄ MAAILMAN HAAVOITTAMILLE IHMISILLE…HERRA ON NOUSSUT YLÖS KUOLLEISTA JA ON TAIVAASSA ISÄN OIKEALLA PUOLELLA…NYT JEESUS HALUAA TOIMIA MEIDÄN SAVIASTIOITTEN KAUTTA…HÄN HALUAA ETTÄ ME OLLAAN ELÄVIÄ JUOMAUHREJA…HÄN HALUAA VUODATTAA PYHÄN HENGEN PARANTAVAA VIINIÄ USKOVIEN KAUTTA…HERRA HALUAA MEIDÄN OLEVAN ELÄVIÄ JUOMAUHREJA…

APT2:1-13

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
5. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
6. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
7. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: ”Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
8. Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
9. Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
10. Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
11. kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”
12. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: ”Mitä tämä mahtaakaan olla?”
13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: ”He ovat täynnä makeata viiniä”.

PS4:8

Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä.

EF5:18-20

Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
19. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI, JEESUS TULEE MEIHIN ASUMAAN PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…MEISTÄ TULEE ELÄVIÄ JUOMAUHREJA HERRALLE! JEESUS SANOO:

JOH7:37-39

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”
39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

JOKA USKOO MINUUN, HÄNEN SISIMMÄSTÄÄN ON, NIIN KUIN RAAMATTU SANOO, JUOKSEVA ELÄVÄN VEDEN VIRRAT…MUTTA SEN HÄN SANOI HENGESTÄ, JOKA NIIDEN PITI SAAMAN, JOTKA USKOIVAT HÄNEEN…ELI MYÖS ELÄVÄ VESI RINNASTETAAN RAAMATUSSA PYHÄÄN HENKEEN…SIIS MEISTÄ TULEE ELÄVIÄ JUOMAUHREJA HERRALLE KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI! HERRA HALUAA VUODATTAA ELÄVÄÄ VETTÄ JA VIINIÄ MEIDÄN USKOVIEN KAUTTA TÄHÄN PIMEÄÄN MAAILMAAN…SIIS HERRA HALUAA VUODATTAA HENKEÄNSÄ USKOVIEN KAUTTA, SAVIASTIOITTEN KAUTTA…

2KOR4:6-7

Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

ME SAADAAN OLLA JUMALAN ARMOSTA ELÄVIÄ JUOMAUHREJA…HERRA HALUAA MEIDÄN KAUTTA VUODATTAA HENKEÄNSÄ TARVITSEVILLE…SANA SANOO:

JES43:18-20

Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö.
19. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.
20. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda.

2KOR3:17-18

Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

JES61:1-3

Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut
julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3. panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille – juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva ”vanhurskauden tammet”, ”Herran istutus”, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

EDELLISISSÄ RAAMATUN KOHDISSA OLI MAHTAVIA ESIMERKKEJÄ MITÄ TAPAHTUU KUN ELÄVÄN VEDET PÄÄSEVÄT VIRTAAMAAN ETEENPÄIN…SE SYNNYTTÄÄ ELÄMÄÄ JA VAPAUTTAA KAHLEISTA JA SITEISTÄ JA PARANTAA HAAVOITTUNEET JNE…SIIS SE SYNNYTTÄÄ MONINAISTA HYVÄÄ JOTA JUMALA HALUAA TEHDÄ…KUN ME SAADAAN OLLA ELÄVIÄ JUOMAUHREJA HERRALLE, HÄN PYSTYY VOIMALLISESTI TOIMIMAAN MEIDÄN KAUTTA…SILLOIN KUN ELÄVÄT VEDET PÄÄSEVÄT VIRTAAMAAAN MEISTÄ ETEENPÄIN! SIIS ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄTÄ ETTÄ MEIDÄN SAVIASTIASSA EI OLE TULPPAA JOKA ESTÄÄ ELÄVÄN VEDEN VIRTAAMISEN ETEENPÄIN! MITKÄ ASIAT AUTTAA MEITÄ PITÄMÄÄN LÄHTEEN JUOKSEVANA? JA MIKÄ TUKKII ELÄVÄN VEDEN VIRTOJEN VIRTAAMISEN?

1JOH1:3-10

minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

ENSIMMÄINEN TODELLA TÄRKEÄ ASIA ON VALKEUDESSA VAELTAMINEN! PÄIVITTÄIN, HETKITTÄIN! AINA KUN TULEE KOMPASTUKSIA, ME VIEDÄÄN NE HERRALLE! SILLOIN LÄHTEEN SUUPYSYY PUHTAANA JA VIRTAAVANA…TUNTUU ETTÄ SYNNIN RISUT YRITTÄÄ AINA TUKKIA ELÄVÄN VEDEN VIRTOJEN VIRTAAMISEN MEIDÄN KAUTTA…ETTÄ MUISTETAAN AINA VALKEUDESSA VAELTAA NIIN SYNNIN RISUT EI PÄÄSE PATOAMAAN ELÄVÄN VEDEN KULKUA MEIDÄN KAUTTA…

MATT10:37-39

Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

PS50:16-17

Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: ”Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi?
17. Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!

HEBR12:3-11

Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

ELI TOINEN TODELLA TÄRKEÄ ASIA JOKA PITÄÄ OTTAA HUOMIOON JOS MIELIMME ETTÄ ELÄVÄN VEDEN VIRRAT PÄÄSEVÄT MEIDÄN KAUTTAMME VIRTAILEMAAN ON TÄÄ RISTIN OTTAMINEN JA SUOSTUMINEN JUMALAN KURITUKSEEN JA PUHDISTUKSEEN JA KÄRSIMYKSIIN…NÄÄ ASIAT YHDESSÄ AUTTAA MEITÄ SIINÄ ETTÄ ELÄVÄN VEDEN VIRRAT PÄÄSEVÄT MEIDÄN KAUTTA AINA ENEMPI JA ENEMPI VIRTAILEMAAN…

SANANL11:25

Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

SIINÄ KOLMAS TODELLA TÄRKEÄ ASIA JOKA EDESAUTTAA SIINÄ ETTÄ ME SAADAAN OLLA ELÄVIÄ JUOMAUHREJA…ALTTIUS AUTTAA MUITA…

ROOM15:1-7

Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi.
2. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi.
3. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: ”Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun”.
4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.
5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,
6. niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.
7. Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi.

1KOR10:24

Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta.

FIL2:1-8

Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2. niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3. ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4. ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

KUN ME OLLAAN ALTTIITA JA VALMIITA AUTTAMAAN MUITA, NIIN ME ITSEKKIN KOSTUMME…MIKSI? ELÄVÄN VEDEN VIRRAT PÄÄSEVÄT ETEENPÄIN! SILLOIN KUN JOKI VIRTAA VUOLAASTI, NIIN SE VIE MENNESSÄÄN ROSKAT JA TUKOKSET! VIHOLLINEN JA MEIDÄN LIHA JA SYNTI YRITTÄVÄT JATKUVASTI LAITTAA TUKOKSIA ELÄVÄN VEDEN VIRTOJEN VIRTAAMISELLE MEIDÄN KAUTTA, MUTTA KUN ME JATKUVASTI ELÄMME PARANNUKSEN TEOSSA JA OTAMME RISTIMME JA OLEMME VALMIIT KÄRSIMÄÄN KRISTUKSEN TÄHDEN JA OLEMME ALTTIIT JA VALMIIT AUTTAMAAN MUITA, NIIN MIKÄÄN EI VOI ESTÄÄ MEITÄ OLEMASTA ELÄVIÄ JUOMAUHREJA HERRALLE, EIKÄ MIKÄÄN VOI ESTÄÄ ELÄVÄN VEDEN VIRTAAMISTA MEIDÄN KAUTTAMME, ARMOSTA, AAMEN…

ILM21:1-7

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”
5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet”.
6. Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

ILM22:1-5

Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
2. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
3. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
4. ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.