Eteenpäin…

ETEENPÄIN…

Jes43:18-19

Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö.
19. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.

ÄLKÄÄ ENTISIÄ MUISTELKO,ÄLKÄÄ MENNEISTÄ VÄLITTÄKÖ! KATSO,MINÄ TEEN UUTTA! SIINÄ MAHTAVIA RAAMATUN KOHTIA…KEHOITUKSIA JA LUPAUKSIA! KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI,MEIDÄN EI ENÄÄ TARVITSE KATSOA TAAKSEPÄIN! MEIDÄN EI ENÄÄ TARVITSE MUISTELLA VANHAN ELÄMÄN EPÄONNISTUMISIA EIKÄ PAHOJA ASIOITA! MENNYT ELÄMÄ ON TAAKSE JÄÄNYT! JEESUKSEN VERI ON PUHDISTANUT SYNNISTÄ! JUMALA TEKEE UUTTA JEESUKSEEN USKOVAN IHMISEN ELÄMÄSSÄ! HALLELUJA!! SE ON MAHTAVAA JUMALAN ARMOA!!

JOOEL2:18-27

Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansaansa.
19. Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä teitä pakanain seassa.
20. Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt.
21. Älä pelkää, maa. Iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria.
22. Älkää peljätkö, metsän eläimet, sillä erämaan laitumet viheriöivät, sillä puu kantaa hedelmänsä, viikunapuu ja viiniköynnös antavat voimansa.
23. Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
24. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä.
25. Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.
26. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne, nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.
27. Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.

JA MINÄ KORVAAN TEILLE NE VUODENTULOT,JOTKA HEINÄSIRKKA,SYÖJÄSIRKKA,TUHOSIRKKA JA KALVAJASIRKKA SÖIVÄT!! HALLELUJA!! MAHTAVAA JUMALAN ARMOA!JUMALA ON VOIMALLINEN KORVAAMAAN MEILLE MENNEEN ELÄMÄN VAHINGOT JA MENETETYT SIUNAUKSET! HERRA TEKEE UUTTA IHMISEN ELÄMÄSSÄ KUN IHMINEN ON TULLUT JEESUKSEN OMAKSI!!

2AIK16:9

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle.

HERRA VOIMAKKAASTI AUTTAA NIITÄ JOTKA OVAT JEESUKSELLE ANTAUTUNEET! MEIDÄN EI TARVITSE MUREHTIA YHTÄÄN MENNEEN ELÄMÄN EPÄONNISTUMISIA EIKÄ LANKEEMUKSIA! SYNNIT ON ANTEEKSI ANNETTU! JEESUKSEN VERI ON PUHDISTANUT MENNEEN ELÄMÄN PAHOISTA ASIOISTA!!

PS103:2-12

Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,
4. joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
5. joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
6. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.
7. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.
8. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
9. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.
10. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
11. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.

NIIN KAUKANA KUIN ITÄ ON LÄNNESTÄ,NIIN KAUAS HÄN SIIRTÄÄ MEISTÄ RIKKOMUKSEMME! SYNNIT ON ANNETTU ANTEEKSI! MENNEITÄ EI TARVITSE ENÄÄ MUREHTIA!HERRA VOIMALLISESTI AUTTAA OMIAAN! SAADAAN ALOITTAA PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ! ETEENPÄIN ON MENTÄVÄ! EI SAA JÄÄDÄ TULEEN MAKAAMAAN…MEILLÄ TULEE OLLA AINA ETEENPÄIN MENEMISEN MIELI…ME EI SAADA ENÄÄ KATSOA TAAKSEMME NIIN KUIN LOOTIN VAIMO…ME EI ENÄÄ SAADA HAIKAILLA VANHAN ELÄMÄN HOUKUTUKSIIN…EIKÄ MEIDÄN ENÄÄ TARVITSE MUISTELLA MENNEITÄ LANKEEMUKSIA JOTKA JEESUKSEN VERI ON PUHDISTANUT…ETEENPÄIN TULEE MENNÄ! SE ON RAAMATULLINEN MIELENLAATU JOLLAINEN USKOVALLA TULISI OLLA…MILLAINEN MIELENLAATU USKOVALLA TULISI OLLA KUN HÄN ON SAANUT SYNTINSÄ ANTEEKSI JA ON JÄTTÄNYT SYNNIN EGYPTIN TAAKSEEN?VOIKO USKOVA VIELÄ LANGETA? SANA SANOO:

SANAL24:16

Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

HEBR3:1-14

Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen,
2. joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli ”uskollinen koko hänen huoneessansa”.
3. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen.
4. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.
5. Ja Mooses tosin oli ”palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa”, todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman,
6. mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen.
7. Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä,
8. älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa,
9. jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta;
10. sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: ’Aina he eksyvät sydämessään’; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni;
11. ja niin minä vihassani vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni’.”
12. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,
13. vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: ”tänä päivänä”, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;
14. sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.

USKOVATKIN VOIVAT LANGETA! MUTTA VERILÄHTEELLE JA ETEENPÄIN!EI SAA PAADUTTAA SYDÄNTÄÄN! EI VOI JÄÄDÄ TULEEN MAKAAMAAN!EI SAADA KÄÄNTYÄ TAKAISIN SYNNIN EGYPTIIN ETTEI ME PAADUTA!EI SAADA ENÄÄN MUISTELLA VANHOJA SYNTEJÄ! KUN SYNNIT ON TUOTU JEESUKSELLE,VALKEUTEEN,NIIN NIITÄ EI SEN JÄLKEEN OLE!!

JOH1:7-9

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

LANKEEMUKSIA EI ENÄÄN TARVITSE JÄÄDÄ MÄREHTIMÄÄN! ETEENPÄIN! ETEENPÄIN MENEMISEN MIELI ON USKOVALLE TODELLA TÄRKEÄ! ETEENPÄIN MENEMISEN MIELI PITÄÄ SÄILYTTÄÄ LOPPUUN ASTI! SIIHEN ASTI KUN PERILLE PÄÄSTÄÄN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN!!

PS105:1-5

Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret
tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.
2. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.
3. Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.
4. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa.
5. Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,

 

FIL3:7-16

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen
9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,
11. jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

KYSYKÄÄ HERRAA JA HÄNEN VOIMAANSA,ETSIKÄÄ ALATI HÄNEN KASVOJANSA!!SIIS ALATI! EI VAIN SILLOIN TÄLLÖIN VAAN ALATI!!EI NIIN ETTÄ JO OLISIN SEN SAAVUTTANUT TAI ETTÄ JO OLISIN TULLUT TÄYDELLISEKSI,VAAN MINÄ RIENNÄN SITÄ KOHTI,ETTÄ MINÄ SEN OMAKSENI VOITTAISIN!! SIIS PAAVALIKAAN EI OLLUT MIELESTÄÄN TULLUT TÄYDELLISEKSI! HÄNELLÄ OLI ETEENPÄIN MENEMISEN MIELI!HÄN ETSI ALATI HERRAA!! ETEENPÄIN! PAAVALI EI JÄÄNYT PAISTATTELEMAAN HENGELLISELLÄ RIKKAUDELLAAN! HÄN TUNSI ETTÄ EI OLLUT VIELÄ TÄYDELLISEKSI TULLUT! HÄN TIESI ETTÄ EI SAA JÄÄDÄ ITSETYYTYVÄISENÄ TULEEN MAKAAMAAN! HÄN TIESI ETTÄ PITÄÄ ETEENPÄIN MENNÄ ETTEI PAATUISI! PAAVALI OLI TÄYSIN KRISTUKSESTA JA KRISTUKSEN VANHURSKAUDESTA RIIPUVAINEN! HÄN EI RETOSTELLUT HENGELLISYYDELLÄÄN VAAN TUNSI ETTÄ JÄI AINA VAJAAKSI KRISTUKSEN KUVASTA JA KALTAISUUDESTA…PAAVALI HALUSI KILVOITELLA JA RIIPPUA KRISTUKSESSA KIINNI LOPPUUN ASTI…HÄN OLI OIKEALLA TAVALLA VOISKO SANOA HENGELLISESTI KÖYHÄ! HÄN TARVI JEESUSTA LOPPUUN ASTI!

ILM3:14-20

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
15. Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.
17. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
19. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.
20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

SILLÄ SINÄ SANOT: MINÄ OLEN RIKAS,MINÄ OLEN RIKASTUNUT ENKÄ MITÄÄN TARVITSE! AIKA KOVAA TEKSTIÄ! HE EI TARVINNUT EDES JEESUSTA! KUN MEILLÄ ON OIKEALLA TAVALLA ETEENPÄIN MENEMISEN MIELI,ME HUOMAAMME ALIN OMAA MITEN PUUTTEELLISIA JA VAJAVAISIA ME OLLAAN! ME HUOMATAAN MITEN PALJON ME TARVITAAN JEESUSTA JA HÄNEN ARMOAAN JA SOVINTOVERTAAN…SILLOIN KUN ME OLLAAN OIKEALLA TAVALLA KÖYHIÄ,NIIN SILLOIN ME OLLAAN JEESUSTA TARVITSEVIA JA MEILLÄ SÄILYY OIKEALLA TAVALLA KILVOITTELEVA MIELI,ETEENPÄIN MENEMISEN MIELI! ME EI JÄÄDÄ LEPÄÄMÄÄN JA PAISTATTELEMAAN HENGELLISILLÄ RIKKAUKSILLA VAAN ME RIENNÄMME KOKO AJAN ETEENPÄIN VOITTOPALKINTOA KOHTI ETTÄ SEN SAAVUTTAISIMME! ARMOSTA,AAMEN…

HEBR6:9-15

Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi – vaikka puhummekin näin.
10. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.
11. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti,
12. ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.
13. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa,
14. ja sanoi: ”Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän”;
15. ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli.