Herran pelko…

HERRAN PELKO…

PS34:10-23

Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.
11. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu.
12. Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan.
13. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea:
14. varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;
15. vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.
16. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.
17. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa.
18. Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa.
19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
20. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.
21. Hän varjelee kaikki hänen luunsa: ei yksikään niistä murru.
22. Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi.
23. Herra lunastaa palvelijainsa sielut, eikä yksikään, joka häneen turvaa, tule syynalaiseksi.

PS90:11-12

Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi?
12. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen.

RAAMATUSSA PUHUTAAN TODELLA PALJON HERRAN PELOSTA…PELJÄTKÄÄ HERRAA TE HÄNEN PYHÄNSÄ, SILLÄ HÄNTÄ PELKÄÄVÄISILTÄ EI MITÄÄN PUUTU! KUKA AJATTELEE SINUN VIHASI ANKARUUTTA, SINUN KIIVAUTTASI, NIIN ETTÄ HÄN SINUA PELKÄISI? AIKASMOISIA KOHTIA! JUMALAN VIHA ON KERRAN KOHTAAVA KAIKKEA JUMALATTOMUUTTA…MUTTA NYT ME ELETÄÄN, VOIKO KÄYTTÄÄ TERMIÄ ARMOTALOUSKAUTTA…JUMALAN VIHA ON TYYNNYTETTY JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…

JOH3:16-18

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

JOH3:36

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

KUN ME SAADAAN TULLA JEESUKSEEN USKOVIKSI SYDÄMESTÄMME, JUMALAN VIHA EI KOHDISTU MEIHIN…JUMALAN VIHA ON TYYNNYTETTY JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…JUMALA VIHAA SYNTIÄ…KAIKKI IHMISET ON SYNTIÄ TEHNYT…MUTTA JEESUS KRISTUS ON KUOLLUT JA NOUSSUT YLÖS KUOLLEISTA…HÄN ON KANTANUT KAIKKI MEIDÄN SYNTIMME JA SAIRAUTEMME…JOKA USKOO POIKAAN, SILLÄ ON IANKAIKKINEN ELÄMÄ…MUTTA JOKA EI OLE KUULIAINEN POJALLE, SE EI OLE ELÄMÄÄ NÄKEVÄ, VAAN JUMALAN VIHA PYSYY HÄNEN PÄÄLLÄNSÄ! AIKASMOISTA TEKSTIÄ! JUMALAN VIHA ON SELLAISTEN IHMISTEN PÄÄLLÄ JOTKA EIVÄT USKO JA OLE KUULIAISET HERRALLE JEESUKSELLE…TUNTUU ETTÄ OIKEANLAINEN HERRAN PELKO ON TODELLA TÄRKEÄ USKOVAN ELÄMÄSSÄ…TUNTUU ETTÄ SE OIKEANLAINEN HERRAN PELKO VAIKUTTAA MEISSÄ SEN ETTÄ ME EI HALUTA LÄHTEÄ EHDOIN TAHDOIN SYNNIN TEILLE…

PS36:2-5

Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä.
3. Sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin.
4. Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta; hän on lakannut tekemästä sitä, mikä taidollista ja hyvää on.
5. Hän miettii turmiota vuoteessansa, hän pysyy tiellä, joka ei ole hyvä, hän ei kammo pahaa.

HÄN EI KAMMO PAHAA! JOS MEILTÄ PUUTTUU HERRAN PELKO, ME EI KAMMOTA SYNTIÄ! MUTTA OIKEA HERRAN PELKO VAIKUTTAA SEN ETTÄ ME EI IKÄÄN KUIN USKALLETA LÄHTEÄ EHDOIN TAHDOIN SYNNIN TEILLE…VAAN ETTÄ ME AINA HALUTAAN SEURATA JEESUSTA JA RIIPPUA HÄNESSÄ KIINNI TAPAHTUIPA MITÄ TAHANSA…SE EI TARKOITA ETTEIKÖ MEILLE TULISI IKINÄ LANKEEMUKSIA JA KOMPASTUKSIA…

SANANL24:16

Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

VAIKKA ME LANGETAAN, HERRA ON VOIMALLINEN NOSTAMAAN MEIDÄT JÄLLEEN YLÖS KUN ME SYNNIT TUOMME VALKEUTEEN…

1JOH1:3-10

minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

KUN MEILLÄ ON OIKEA HERRAN PELKO, ME EI HALUTA JÄÄDÄ LANKEEMUKSEEN…ME HALUTAAN TUNNUSTAA RIKKEEMME JA JÄLLEEN SEURATA JEESUSTA…OIKEA HERRAN PELKO ON TÄRKEÄ ASIA…KUN MEILLÄ ON OIKEA HERRAN PELKO, SE RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN AINA ENEMPI HALUA SEURATA JEESUSTA JA LUOPUA ASIOISTA JOTKA EIVÄT OLE JUMALAN TAHDON MUKAISIA…

SANANL1:7-33

Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.
8. Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta,
9. sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.
10. Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.
11. Jos he sanovat: ”Lähde mukaamme! Väijykäämme verta, vaanikaamme viatonta syyttömästi;
12. nielaiskaamme niinkuin tuonela heidät elävältä, ehyeltään, niinkuin hautaan vaipuvaiset;
13. me saamme kaikenlaista kallista tavaraa, täytämme talomme saaliilla;
14. heitä arpasi meidän kanssamme, yhteinen kukkaro olkoon meillä kaikilla” –
15. älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa.
16. Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan verta.
17. Sillä verkko on viritetty kaikille siivekkäille, niin että ne sen näkevät. – Mutta turhaan:
18. omaa vertansa he väijyvät, vaanivat omaa henkeänsä.
19. Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle: se ottaa haltijaltaan hengen.
20. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla;
21. meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo:
22. Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?
23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.
24. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,
25. vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini,
26. niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;
27. kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus.
28. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.
29. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30. eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi,
31. saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan.
32. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa.
33. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

SILLOIN HE MINUA KUTSUVAT, MUTTA MINÄ EN VASTAA, ETSIVÄT MINUA, MUTTA EIVÄT LÖYDÄ…KOSKA HE VIHASIVAT TIETOA, EIVÄT VALINNEET OSAKSENSA HERRAN PELKOA, EIVÄTKÄ SUOSTUNEET MINUN NEUVOONI, VAAN KATSOIVAT KAIKEN MINUN NUHTELUNI HALVAKSI, SAAVAT HE SYÖDÄ OMAN VAELLUKSENSA HEDELMIÄ JA SAAVAT KYLLÄNSÄ OMISTA HANKKEISTAAN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEA HERRAN PELKO…HERRAN PELKO VARJELEE MEIDÄT MONELTA PAHALTA…KUN MEILLÄ ON OIKEA HERRAN PELKO, ME YMMÄRRETÄÄN ETTÄ HERRA NÄKEE MEIDÄN KAIKKI TEOT VAIKKA IHMISET EIVÄT NÄÄ…

PS139:1-10

Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet
minut.
2. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa.
3. Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut.
4. Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne.
5. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni.
6. Senkaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen.
7. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä?
8. Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä.
9. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin,
10. sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun.

KUN MEILLÄ ON OIKEA HERRAN PELKO, ME YMMÄRRETÄÄN ETTÄ ME EI VOIDA TEHDÄ MITÄÄN JUMALAN NÄKEMÄTTÄ…MONET IHMISET SAATTAA TEHDÄ KAIKKINAISTA PAHAA JA HE LUULEVAT ETTÄ KUKAAN EI TIEDÄ…HERRA TIETÄÄ JA NÄKEE KAIKEN…JUMALAN VIHA KOHTAA KERRAN KAIKKEA SYNTIÄ JA VÄÄRYYTTÄ JA VIIMEISTÄÄN SILLOIN PIMEYDEN TEOT TUODAAN ESIIN…

ROOM1:18

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

EF5:5-17

Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.
6. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
7. älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
9. – sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä –
10. ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11. älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
12. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
13. mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
14. Sentähden sanotaan: ”Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!”
15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
16. ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
17. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

KOL3:5-10

Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
6. sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
7. ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
8. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
9. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10. ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

KUN ME SYDÄMESTÄMME HALUAMME TULLA TUNTEMAAN JA YMMÄRTÄMÄÄN OIKEAN HERRAN PELON, ME LÖYDÄMME SEN…OIKEA HERRAN PELKO ON TODELLA TÄRKEÄ…SE VARJELEE MEIDÄT MONELTA PAHALTA ASIALTA…OIKEA HERRAN PELKO VAIKUTTAA MYÖS SEN ETTÄ ME EI SEURATA IHMISTEN TAHTOA TÄSSÄ USKONELÄMÄSSÄ, VAAN HERRAN TAHTOA…ME EI MENNÄ IHMISTEN SANOMISTEN MUKAAN VAAN JUMALAN SANAN MUKAAN…ME EI MENNÄ NS JOUKON MUKANA VAAN ME SEURAAMME JEESUSTA KRISTUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…JA OIKEA HERRAN PELKO ON HYVÄ ASIA VAIKKA JOTKUT IHMISET SAATTAVAT IKÄÄN KUIN SÄIKÄHTÄÄ KOKO TEEMAA…MUTTA OIKEA HERRAN PELKO ON HYVÄKSI MEILLE…

SANANL2LUKU

Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun
käskyni,
2. niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon –
3. niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa,
4. jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,
5. silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.
6. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.
7. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville,
8. niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.
9. Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden – hyvyyden tien kaiken;
10. sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi,
11. taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut.
12. Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu;
13. niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä;
14. niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta,
15. joiden polut ovat mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä. –
16. Se pelastaa sinut irstaasta naisesta, vieraasta vaimosta, joka sanoillansa liehakoitsee,
17. joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän ja unhottanut Jumalansa liiton.
18. Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa, hänen tiensä haamuja kohden.
19. Ei palaja kenkään, joka hänen luoksensa menee, eikä saavu elämän poluille.
20. Niin sinä vaellat hyvien tietä ja noudatat vanhurskasten polkuja.
21. Sillä oikeamieliset saavat asua maassa, ja nuhteettomat jäävät siihen jäljelle;
22. mutta jumalattomat hävitetään maasta, ja uskottomat siitä reväistään pois.

SANANL3LUKU

Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi
säilyttäköön minun käskyni;
2. sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.
3. Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun,
4. niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.
5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.
7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.
8. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.
9. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,
10. niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi.
11. Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;
12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.
13. Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.
14. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi.
15. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa.
16. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.
17. Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni.
18. Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.
19. Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.
20. Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta.
21. Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus,
22. niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi.
23. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.
24. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.
25. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää.
26. Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.
27. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit.
28. Älä sano lähimmäisellesi: ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan”, kun sinulla kuitenkin on.
29. Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu.
30. Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt.
31. Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;
32. sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava.
33. Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa.
34. Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon.
35. Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä.

KUN MEILLÄ ON OIKEA HERRAN PELKO, SE IKÄÄN KUIN VARJELEE MEIDÄT IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN SIINÄ MIELESSÄ ETTÄ SE VAIKUTTAA MEISSÄ HALUA TEHDÄ PARANNUSTA ALATI JA SE VAIKUTTAA MEISSÄ HALUA TUTKIA JUMALAN SANAA JA HALUA PYRKIÄ TEKEMÄÄN JUMALAN SANAN MUKAAN…OIKEA HERRAN PELKO ON HYVÄ ASIA…ON TODELLA TÄRKEÄÄ OLLA JEESUKSEN OMA…JUMALAN VIHA KOHTAA KERRAN KAIKKEA SYNTIÄ… JA AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ME SAADAAN OLLA TURVASSA JUMALAN VIHALTA JOKA KOHTAA KERRAN KOKO SYNTISTÄ MAANPIIRIÄ, NIITÄ IHMISIÄ JOTKA EIVÄT USKO JA OLE HERRALLE JEESUKSELLE KUULIAISET…ETSITÄÄN HERRAN TAHTOA KAIKESSA JA PYRITÄÄN TEKEMÄÄN HÄNEN TAHTONSA MUKAAN…AAMEN

SANANL1:7

Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

SANANL8:13

Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.

SANANL9:10-11

Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. –
11. ”Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet.

SANANL14:26-27

Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin.
27. Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

SANANL19:23

Herran pelko on elämäksi: saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa.

SAARN12:13-14

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.
14. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa