Jeesuksen nimi

Jeesuksen nimi (ja sen hedelmät)

Jeesuksen nimi on erityisen tärkeä asia meille uskoville. Sitä nimeä maailma pilkkaa. Sen nimen tähden uskovia vainotaan, sorretaan, laitetaan vankilaan ja jopa tapetaan. Kuitenkin, me uskovat olemme saaneet uskon Juuri Jeesukseen ja myös Hänen nimeensä. On tärkeätä muistaa sen nimen tärkeys ja muistuttaa siitä toinen toisiamme. Ollaan rohkeita eikä hävetä Jeesuksen nimeä sillä hän kuoli ristillä jotta sinä ja minä voisimme pelastua. Yksin Jeesus Kristus on tie totuus ja elämä ja yksin Hänen sovitustyönsä kautta me voimme pelastua iankaikkiseen elämään. Jeesus on Herrojen Herra ja kuningasten Kuningas ja hän palaa maanpäälle.

Vastikään juttelin erään uskon veljen kanssa hänen tuskaillessaan syntiensä kanssa. Hän kertoi että koki Pyhässä Hengessä saaneensa sanat jotka suurin piirtein menivät näin: ”Sinä et kuitenkaan ole kieltänyt minun nimeäni”. Tässä on ihana vahvistus ja rohkaisu meille kaikille. Vaikka me kipuilisimme jonkin synnin kanssa, niin sitäkin tärkeämpää on ettemme kiellä Jeesuksen nimeä! Enkä lainkaan sano että meillä olisi lupa tehdä syntiä, kuten Paavalikin sanoin ”pois se!”. Synnin kanssa kipuilemista meillä kaikilla riittää varmasti elämämme loppuun asti, koska lihamme on syntinen. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän ja varmasti uskon kasvun myötä erilaisten asioiden kanssa. Koettelemuksia on meille kaikille luvattu. Silti, tuo ihana lohdutus uskon veljelle, kuten hän koki: Pyhä Henki rohkaisi häntä ”Sinä et ole kieltänyt minun nimeäni”.

Joh 15

Viinipuu ja oksat

1 ”Minä olen tosi viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii , ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. 3 Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. 4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. 6 Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa – ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. 7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. 8 Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi , että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani.

9 Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. 10 Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

11 Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. 12 Tämä on minun käskyni: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. 13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta.

14 Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. 15 En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni. 16 Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. 17 Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne.”

Jeesus antoi käskyn opetuslapsille: Pysykää minussa:

Raamatussa käytetty kreikankielinen sana meinate: μεινατε (meinate) = pysykää. Se on aktiiviseen toimintaan viittaava sanan muoto ja myös käskymuoto.

Jeesuksen nimi:

Wikipedia:

Jeesus-nimi (hepr. ‏ישוע‎, Jeshua) tulee heprealaisesta nimestä Joosua (Jehoshua, hepr. ‏יהושע‎), joka tarkoittaa ”Jahve pelastaa”.Suomeen nimi tuli kreikan Ιησους Χρτστος ie:su:s kʰristos ja latinan Iesus Christus kautta.

Jeesuksesta käytetään myös nimeä Kristus, joka on käännös heprean voideltua eli siunattua tarkoittavasta sanasta Messias. Sanaa voideltu käytetään Vanhassa testamentissa alkujaan Israelin kuninkaista. Myöhemmin sana vakiintui tarkoittamaan nimenomaan profeettojen ennustamaa tulevaa vapauttajakuningasta. Kristus-nimestä johdettiin jo Raamatun kirjoittamisen aikana Kristuksen seuraajia tarkoittava nimitys kristitty, jonka käyttö alkoi Antiokiasta. Kristityt tunnustavat Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja ilmaisevat siten uskovansa hänen jumaluuteensa. Hänen nimeensä liitetään monia lisänimiä: Herra, Pelastaja, Ihmisen Poika, Sana, Daavidin poika, Jumalan Karitsa, Kuningasten Kuningas. Jeesus käytti evankeliumeissa itsestään nimeä Ihmisen Poika.

JEESUKSEN SYNTYMÄ, PALVELUTYÖ JA KUOLEMA KERROTAAN ISRAELILLE ETUKÄTEEN VANHASSA TESTAMENTISSA:

1 Mooses 3:11-15

11 Herra sanoi: ”Kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?” 12 Mies vastasi: ”Vaimo, jonka annoit olemaan kanssani – hän antoi minulle siitä puusta, ja minä söin.” 13 Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: ”Mitä oletkaan tehnyt!” Nainen vastasi: ”Käärme petti minut, ja minä söin.” 14 Herra Jumala sanoi käärmeelle: ”Koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. 15 Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän.”

JEESUKSEN NIMI KERROTAAN ETUKÄTEEN MARIALLE JA JOOSEFILLE

Luukas 1:31 (ohje enkeliltä Marialle)

Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus (Jeshua).

Matteus 1:21 (ohje enkeliltä Josefille)

Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus , sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”

Matteus 1:25 (Joosef tekee kuten Herran enkeli häntä käski)

Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus.

KASTE JEESUKSEN NIMESSÄ

Apt. teot 8:12

Mutta kun he nyt uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apt. teot 10:48

Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt. teot 19:5

Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.

Apt. teot 2:38

Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt. teot 8:16

sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen.

APOSTOLIT TOIMIVAT JEESUKSEN NIMESSÄ

1. Tessalonikalaisille 4:2

Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen nimessä teille antaneet.

JEESUKSEN NIMEÄ ON KÄYTETTY MYÖS ILMAN JEESUKSEN VALTUUTUSTA

Apt. teot 19:13

Myös muutamat kiertelevät juutalaiset henkienmanaajat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden yli, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimeen, jota Paavali julistaa.”

KAIKKI MITÄ TEEMME TULISI TEHDÄ JEESUKSEN NIMESSÄ KIITTÄEN JUMALAA JEESUKSEN KAUTTA

Kolossalaisille 3:17

Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan.”

1. Korinttilaisille 5:4

Kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä,

SIELUNVIHOLLINEN JA MAAILMA VIHAA JEESUKSEN NIMEÄ

Apt. teot 4:18

He kutsuivat apostolit ja kielsivät heitä puhumasta tai opettamasta mitään Jeesuksen nimessä.

Apt. teot 5:40

Kutsuttuaan apostolit sisään he pieksättivät heidät ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimessä mutta päästivät heidät vapaaksi.

Apt. teot 26:9

Minäkin luulin, että minun tulee ankarasti vastustaa Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä.

MAAILMA PILKKAA JEESUKSEN NIMEÄ JA MEITÄ JOTKA USKOMME SIIHEN JA YLLÄPIDÄMME SITÄ ESILLÄ

Apt. teot 5:41

Silloin apostolit lähtivät pois neuvostosta iloiten siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden.

JEESUKSEN PALATESSA VASTUSTAJATKIN JOUTUVAT TAIPUMAAN JEESUKSEN NIMEEN

Filippiläisille 2:10

niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

USKON VAELLUKSEN EDETESSÄ JEESUKSEN NIMI KIRKASTUU KIRKASTUMISTAAN MEISSÄ JA ME JEESUKSESSA

2. Tessalonikalaisille 1:12

Näin Herramme Jeesuksen nimi kirkastuu teissä ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti.

Efesolaisille 5:20

kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

IHMEITÄ TAPAHTUU JEESUKSEN NIMEN KAUTTA

Apt. teot 4:30

Ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta.

Apt. teot 3:16

Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne.

Ylimääräisenä mielenkiintoisena asiana tuon esille vanhan testamentin tekstin seasta löytyviä ”piilotettuja” viestejä joissa Jeesuksen nimi esiintyy tai joissa on suora viittaus Jeesukseen muutoin. Nämä löydöt ovat herättäneet reaktioita puolesta ja vastaan ja varmasti mistä tahansa monisivuisesta kirjasta löytyy jotakin sanoja tai jopa lauseita jos satunnaisesti valitaan aloituskohta ja otetaan siitä alkaen jollakin satunnaisella intervallilla kirjaimia. Kun tarpeeksi monta erilaista kombinaatiota kokeilee, varmasti useista maallisista kirjoista löytyy sekalaisia sanoja tai lauseita.

Uskon kuitenkin että esimerkiksi juuri nämä alla mainitut esimerkit ovat liian erikoisia ollakseen sattumaa. Erikoisia siksi koska näiden koodattujen viestien sisällön suhde juuri siihen tekstiin josta ne löytyvät, on niin yhtäläinen. Näissä esimerkeissä heprealaisesta tekstistä ei löydy ”mitä tahansa” piilotettuja sanoja vaan nimenomaan Jeesukseen liitetyistä profeetallisista jakeista löytyy Jeesuksen nimi piilotettuna tekstiin tai siellä piilotettuna on selvä viittaus Jeesukseen. Tätä voi jokainen tutkia tahollaan jos mielenkiintoa riittää:

Asiaa tutkineet (esim mateematikko Harold Gans, rovasti Pekka Luukkala jne) sanovat että vanhassa testamentissa löytyy koodattuna Jeesuksen nimi useista jakeista, siten että ao jakeesta otetaan tietyn intervallin välein kirjain, esim. joka 20. kirjain ja näistä muodostetaan sana tai lause. Välillä Jeesuksen nimi on tekstissä koodattuna tai ”piilotettuna” etuperin ja välillä takaperin, vähän kuten DNA juosteet kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Vanhasta testamentista löytyy useasta sellaisesta tekstin kohdasta joiden katsotaan profeetallisesti viittaavan Jeesukseen, näiden ns intervallien avulla laskettuna esim sanat ”Jeshua Shmi” eli ”Nimeni on Jeesus” tai ”Jeshua”. Esimerkiksi:

Jesaja 53:8-10

8 Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli? Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomusten tähden rangaistus kohtasi häntä. 9Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä eikä hänen suussaan ollut petosta. 10 Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan.

Tuossa tekstissä alkaen jakeen 10 toisesta yod (’) merkistä, laskien joka 20. merkki taaksepäin, saadaan sanat ”Jeshua Shmi” eli ”nimeni on Jeesus”.

Jesaja 53:9 – 54:1

Laskien joka 52. kirjain, löytyy sanat ”minut ristiinnaulittiin”

Psalmi 22:15-17

15 Olen kuin maahan vuodatettu vesi. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Sydämeni on kuin vahaa, se on sulanut sisimmässäni. 16 Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni on tarttunut kitalakeeni. Sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. 17 Sillä koirat piirittävät minut, pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani.

Aloitetaan ensimmäisestä yod (’) kirjaimesta ja otetaan joka 26. kirjain, saadaan sana: ”Jeshua”.

Sakarja 9:9

”Iloitse suuresti, tytär Siion, huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi! Hän on vanhurskas, hän pelastaa; hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

Aloitetaan ensimmäisestä yod (’) kirjaimesta ja otetaan joka 22. kirjain, saadaan sana: ”Jeshua”

Sakarja 11:12

12 Sitten minä sanoin heille: ”Jos niin hyväksi näette, antakaa minulle palkkani; jos ette, niin olkaa antamatta.” Niin he punnitsivat palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

Aloitetaan sanan ”palkakseni” ensimmäisestä yod (’) kirjaimesta ja otetaan joka 24. kirjain, saadaan sana ”Jeshua”. Luukkala selittää tuota näin: ”Näin Jumala sanoo että hänet itsensä tullaan kerran arvioimaan 30 hopearahan arvoiseksi”.

Jumalan armoa, rauhaa ja siunausta sinulle ja perheellesi

Antti