JER31:9

 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

PS119:103-105

 Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani.
104 Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.
105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

JOH16:12-14

 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, HERRA RUPEAA MEITÄ JOHDATTAMAAN TAHTONSA TUNTEMISEEN JA TOTEUTTAMISEEN…HÄN RUPEAA JOHDATTAMAAN MEITÄ OIKEAA TIETÄ…MUTTA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME KULJEMME RUKOILLEN JA JUMALAN SANAA TUTKIEN PYHÄN HENGEN VOIMASSA…SIIS ME TARVITAAN RUKOUSTA, JUMALAN SANAA, JA PYHÄN HENGEN VOIMAA! SIIS NÄITÄ KAIKKIA ASIOITA! EI VAIN YHTÄ TAIKKA KAHTA ASIAA VAAN KAIKKIA KOLMEA YHDESSÄ!RUKOUS, JUMALAN SANA, JA JUMALAN PYHÄ HENKI JOKA SANAA AVAA JA ANTAA VOIMAA JUMALAN TAHDON TEKEMISEEN! SANA SANOO:

APT17:10-11

Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

OLIKO ASIA NIIN…HE TUTKIVAT JUMALAN SANASTA, OLIKO ASIA NIIN…MUTTA ILMAN PYHÄN HENGEN APUA EI SANA AVAUDU…HÄN OTTAA MINUN OMASTANI JA JULISTAA TEILLE…

1JOH2:27

 Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

ILMAN JUMALAN PYHÄÄ HENKEÄ EI JUMALAN SANA AVAUDU…ILMAN JUMALAN SANAN TUTKIMISTA ME EI PÄÄSTÄ PERILLE JUMALAN TAHDOSTA…

LUUK21:36

Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

APT4:29-31

Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

VALVOKAA SIIS JOKA AIKA JA RUKOILKAA ETTÄ SAISITTE VOIMAA! JA KUN HE OLIVAT RUKOILLEET, VAPISI SE PAIKKA JOSSA HE OLIVAT KOOLLA, JA HE TULIVAT KAIKKI PYHÄLLÄ HENGELLÄ TÄYTETYIKSI…! RUKOUS, JUMALAN SANAN TUTKIMINEN JA JUMALAN PYHÄ HENKI HENKI YHDESSÄ MAHDOLLISTAA SEN ETTÄ ME SAAMME KULKEA JUMALAN JOHDATUKSESSA…JOS JÄTÄT JONKUN NÄISTÄ POIS, JOHDATUKSESSA KULKEMINEN VAIKEUTUU HUOMATTAVASTI JA EKSYMINEN OIKEALTA TIELTÄ ON TODENNÄKÖISTÄ…MEIDÄN TÄYTYY RUKOILLA JA SYÖDÄ JUMALAN SANAA JA TÄYTTYÄ PYHÄLLÄ HENGELLÄ TÄTÄ KAUTTA…RUKOUS JA SANA YHDESSÄ ON HENGELLÄ TÄYTTYMISEN EDELLYTYS…

EF5:15-20

 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
17 Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.
18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

JOS ME JÄTÄMME JONKUN NÄISTÄ KOLMESTA ASIASTA HUOMIOTTA, MEIDÄN VAELLUKSEMME RUPEAA VAIKEUTUMAAN TURHAN PÄITEN…

PS102:4

Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.

JOH4:24

Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

GAL5:16-18

 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

ME TARVITAAN JUMALAN SANAN SYÖNTIÄ, RUKOUSTA JA PYHÄN HENGEN VOIMAA…NÄMÄ KAIKKI ASIAT KULKEVAT IKÄÄNKUIN KÄSI KÄDESSÄ…OTA JOKU NÄISTÄ POIS NIIN JUMALAN JOHDATUKSESSA KULKEMINEN VAIKEUTUU HUOMATTAVASTI…MUTTA PYRITÄÄN MAHDOLLISIMMAN PALJON SYÖDÄ SANAA JA RUKOILLA JA NÄIN MYÖS TÄYTTYÄ PYHÄLLÄ HENGELLÄ…JA KUN ME VAELLAMME JUMALAN JOHDATUKSESSA, NIIN MUISTETAAN ETTÄ SE EI AINA LÄHESKÄÄN OLE HELPPOA…ETTÄ JUMALAN JOHDATUKSESSA KULKEMINEN VOI VIEDÄ MEIDÄT MONENLAISIIN USKON KOETUKSIIN JA PIMEISIIN LAAKSOIHIN…

PS23

 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

DAAVID YMMÄRSI ETTÄ HERRA OLI HÄNEN KANSSAAN VAIKKA OLI PIMEÄÄ! ETTÄ VAIKKA HÄN EI INHIMILLISESTI NÄHNYT HERRAA, NIIN SILTI JEESUS OLI DAAVIDIN KANSSA JA PITI TÄSTÄ HUOLEN! SINÄ VALMISTAT MINULLE PÖYDÄN MINUN VIHOLLISTENI SILMIEN ETEEN! SIIS VAIKKA OLTAISIIN ESIM VIHOLLISTEN YMPÄRÖIMIÄ, HERRA JEESUS SIELLÄKIN MEITÄ KAIKIN TAVOIN AUTTAA JA PITÄÄ HUOLTA! MONTA KERTAA JUMALAN JOHDATUKSESSA ELÄMINEN VIE MEIDÄT MONEN MOISIIN USKONKOETUKSIIN, JOSSA ME JO SAATAMME LUULLA ETTÄ OLLAANKOHAN TÄSSÄ EDES USKOSSA KUN ON TÄLLAISTA…ETTÄ MIKSI ON NIIN HAASTAVIA TILANTEITA? OONKO MENNYT JOSSAIN HARHAAN KUN ON KAIKENLAISTA ”HELLETTÄ” JA VAIKEUTTA JA PIMEÄTÄ LAAKSOA JOSSA VIHOLLINEN KIUSAA ERI TAVOIN! MUTTA MUISTETAAN ETTÄ JUMALA MEITÄ JOKAISTA JEESUKSEN SEURAAJAA KOETTELEE JA TESTAA ERI TAVOIN…ETTÄ SE EI TARKOITA ETTÄ OLTAISIIN PIELEN MENTY TAIKKA ETTÄ OLTAISIIN USKOMME MENETTÄNEET…

DAN 12:9-10-11

 Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

HEBR11:1-38

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2 Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
4 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
8 Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9 Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11 Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.
17 Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut
18 ja jolle oli sanottu: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen”,
19 sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin.
20 Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin.
21 Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten.
22 Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa.
23 Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä.
24 Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25 Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26 katsoen ”Kristuksen pilkan” suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.
27 Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.
28 Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin.
29 Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.
30 Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää.
31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
32 Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.
35 On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen;
36 toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta;
37 heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä-
38 he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle-;he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.

2KOR6:3-10

 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

MUISTETAAN ETTÄ JUMALAN JOHDATUKSESSA OLEMINEN EI TODELLAKAAN OLE HELPPOA! AINA ENEMMÄN YMMÄRTÄÄ MIKSI ME NIIN KIPEÄSTI TARVITSEMME JUMALAN SANAA, RUKOUSTA JA PYHÄN HENGEN VOIMAA! KOSKA ME EI YKSINKERTAISESTI SELVITÄ ILMAN NIITÄ JOS MIELIMME JUMALAN JOHDATUKSESSA KULKEA! JOHDATUKSESSA KULKEMINEN VIE MEITÄ VERTAUSKUVALLISESTI GETSEMANEEN JA GOLGATALLE JA ERILLAISIIN PIMEISIIN LAAKSOIHIN JA USKON KOETUKSIIN JOSSA ME EI PÄRJÄTÄ ILMAN JUMALAN SANAA, RUKOUSTA JA PYHÄN HENGEN VOIMAA! EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKKA MONTA KERTAA TUNTUISI TODELLA VAIKEALTA TÄMÄ JEESUKSEN SEURAAMINEN…PYRITÄÄN EDELLEEN VAELTAMAAN JUMALAN JOHDATUKSESSA…JEESUS TAHTOO AUTTAA MEITÄ TÄSSÄ…JA HERRA HALUAA LOHDUTTAA MEITÄ SANAN KAUTTA JA ANTAA PYHÄN HENGEN VIRVOITUSTA…JA HÄN HALUAA ANTAA MEILLE HALUN RUKOILLA HENGESSÄ JA TOTUUDESSA…ARMOSTA, AAMEN…

ROOM8:18-39

 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.