Juhlavaate 

SAK3:1-5 

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. 
2 Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” 
3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. 
4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. 
5 Minä sanoin: ”Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä”. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 

RIISUKAA POIS SAASTAISET VAATTEET HÄNEN YLTÄNSÄ…KATSO, MINÄ OLEN OTTANUT SINULTA POIS PAHAT TEKOSI, JA MINÄ PUETAN SINUT JUHLAVAATTEISIIN! AIKAMOINEN VAIHTOKAUPPA! SAASTASET VAATTEET VAIHDETAAN JUHLAVAATTEISIIN! KUKA IHME TÄMMÖISTÄ VAIHTOKAUPPAA TEKEE? NO JUMALA JOKA ON ARMOLLINEN IHMISLAPSIA KOHTAAN… 

ROOM3:19-26 

Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. 
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. 
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit 
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. 

IHMEELLISTÄ JUMALALLISTA VAIHTOKAUPPAA! KUN ME TUOMME JEESUKSELLE SYNTIMME, SAAMME VASTINEEKSI LAHJAVANHURSKAUDEN JUHLAVAATTEET! 

1JOH1:7-10 

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 

JOS SANOMME ETTEMME OLE SYNTIÄ TEHNEET, NIIN ME TEEMME HÄNET VALHETTELIJAKSI, JA HÄNEN SANANSA EI OLE MEISSÄ…SIINÄ KARUT MADONLUVUT IHMISILLE JOTKA VÄITTÄVÄT ETTEIVÄT OLE TEHNEET SYNTIÄ…TÄMMÖISET IHMISET LUULEVAT KELPAAVANSA OMISSA VAATTEISSAAN JUHLIIN…MONISSA USKONNOISSA, ESIM IDÄN USKONNOISSA YMS ON VOIMAKKAANA ELEMENTTINÄ ANSAITSEMINEN…SIELTÄ PUUTTUU ARMO KOKONAAN…MITÄ RAAMATTU SANOO TÄMMÖISESTÄ, IHMISEN OMASTA PUKEUTUMISESTA JUMALAN EDESSÄ? RIITTÄÄKÖ TÄMMÖINEN PUKEUTUMINEN? 

JES64:5-6 

Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 
6 Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan.  

JES59:1-20 

Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 
3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta. 
4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion. 
5 Myrkkyliskon munia he hautovat, hämähäkin verkkoja he kutovat; joka niitä munia syö, se kuolee, rikkipoljetusta puhkeaa kyykäärme. 
6 Heidän verkkonsa eivät kelpaa vaatteeksi, heidän tekemäänsä ei voi verhoutua; heidän työnsä ovat vääryyden töitä, ja heidän kätensä ovat täynnä väkivallan tekoa. 
7 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä. 
8 Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa. 
9 Sentähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. 
10 Me haparoimme seinää pitkin niinkuin sokeat, haparoimme niinkuin silmiä vailla; me kompastelemme sydänpäivällä niinkuin hämärässä, me olemme terveitten keskellä niinkuin kuolleet. 
11 Me murisemme kaikki kuin karhut ja kujerramme kuin kyyhkyset; me odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule, pelastusta, mutta se on kaukana meistä. 
12 Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi, ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan; sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me tunnemme: 
13 me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet, vetäytyneet pois Jumalaamme seuraamasta, puhuneet sortoa ja kapinaa, kantaneet kohdussamme ja purkaneet sisimmästämme valheen sanoja. 
14 Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. 
15 Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. 
16 Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. 
17 Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä, hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niinkuin viittaan. 
18 Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa. 
19 Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. 
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. 

HEIDÄN VERKKONSA EIVÄT KELPAA VAATTEEKSI…HEIDÄN TEKEMÄÄNSÄ EI VOI VERHOUTUA! SIINÄ TODELLA KARU KUVA IHMISEN OMASTA YRITYKSESTÄ KELVATA JUMALALLE, ILMAN LAHJAVANHURSKAUDEN JUHLAVAATTEITA…MIKÄ ON TÄLLÄISTEN IHMISTEN KOHTALO? 

MATT22:1-14 

Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 
2 ”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 
3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 
4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin’. 
5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 
6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 
7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 
9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’ 
10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 
12 Ja hän sanoi hänelle: ’Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?’ Mutta hän jäi sanattomaksi. 
13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen’. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 
14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” 

KUINKA SINÄ OLET TULLUT TÄNNE SISÄLLE, VAIKKA SINULLA EI OLE HÄÄVAATTEITA? SITOKAA HÄNEN JALKANSA JA KÄTENSÄ JA HEITTÄKÄÄ HÄNET ULOS PIMEYTEEN! SIINÄ TODELLA VAVAHDUTTAVA KOHTA! YKSIKÄÄN IHMINEN EI KESTÄ HERRAN EDESSÄ OMIEN TEKOJEN ANSIOSTA…AINOASTAAN JEESUKSEN ANSIO KELPAA ISÄN EDESSÄ KERRAN…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN TULEE JEESUKSEEN USKOVAKSI TÄMÄN MAALLISEN ELÄMÄNSÄ AIKANA, ENNENKUIN KUOLEMA KOITTAA…VOI NIITÄ IHMISIÄ JOTKA JOUTUVAT HERRAN ETEEN OMISSA VAATTEISSAAN! 

HEBR10:28-31 

Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 
30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: ”Minun on kosto, minä olen maksava”; ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa”. 
31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. 

ME SAAMME OLLA ÄÄRETTÖMÄN KIITOLLISIA ETTÄ SAAMME OMISTAA LAHJAVANHURSKAUDEN JUHLAVAATTEET, HÄÄVAATTEET JUMALAN SUURESTA ARMOSTA! ME EI TODELLAKAAN KÄSITETÄ POHJAAN SAAKKA MITEN IHMEELLINEN ON TÄMÄ PELASTUS JONKA JUMALA ON MEILLE ANTANUT USKON KAUTTA JEESUKSEEN…SILLOIN KUN OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUKSEN OMIKSI, SILLOIN TEOT KUMPUAA JUMALAN RAKKAUDEN VAIKUTTAMINA EIVÄTKÄ OLE VÄÄRÄNLAISTA PUURTAMISTA…SILLOIN NIISTÄ TEOISTA TULEE IKÄÄNKUIN OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA…LAHJAVANHURSKAUS ON KAIKEN PUKEUTUMISEN PERUSTA…SIIHEN SAAMME SITTEN JUJMALAN ARMOSTA EHKEN ERILLAISIA TIMANTTEJA YMS KAUNISTUSTA SITTEN KERRAN TAIVAAN KODISSA… 

KOL3:1-14 

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. 
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, 
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. 
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. 
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa 
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. 
11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. 
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. 
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. 

KUN ME SAAMME OLLA USKOSSA JEESUKSEEN, MEIDÄN HYVÄT TEKOMME OVAT JUMALAN PYHÄN HENGEN VAIKUTTAMIA…NE OVAT NIITÄ EDELTÄVALMISTETTUJA TEKOJA JOTKA JUMALA ON VALMISTANUT! SIIS JUMALA! ELI TÄMÄKIN ON SUURTA ARMOA ETTÄ SAAMME OLLA NS KRISTUKSEN KÄSINÄ JA JALKOINA TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ…SILLLOIN MEILLÄ ON NS OIKEANLAISTA PUKEUTUMISTA JOKA KESTÄÄ HERRAN EDESSÄ…EI LANNISTUTA VAIKEINA HETKINÄKÄÄN EIKÄ LANKEEMUKSIENKAAN KOHDALLA…SAAMME AINA ALOITTAA NS PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ KUN TUOMME SYNTIMME JA EPÄONNISTUMISEMME JEESUKSELLE…HÄN VAIKUTTAA MEISSÄ TAHTOMISEN JA TEKEMISEN ETTÄ JUMALAN HYVÄ TAHTO SAISI MEIDÄN JOKAISEN ELÄMÄN KAUTTA TOTEUTUA…SAAMME VAELTAA LEVOSTA KÄSIN KUN OMISTAMME JUMALAN ANTAMAN LAHJAVANHURSKAUDEN…OLLAAN AINA INNOKKAAT HERRAN TYÖSSÄ JA HÄNEN TAHTONSA TEKEMISESSÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

HEBR6:10-12 

Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 
11 Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 
12 ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. 
 

1PIET5:1-11 

Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: 
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, 
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. 
5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”. 
6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 
7 ja ”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”. 
8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. 
10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 
11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.