Jumalan puhe 

JOB33:14-18 

Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata. 
15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, 
16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, 
17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, 
18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. 

JUMALA PUHUU TAVALLA JA PUHUU TOISELLA…SITÄ VAIN EI HUOMATA…TÄSSÄ MONTAA KERTAA MEIDÄN IHMISTEN ONGELMA…JUMALA KYLLÄ PUHUU MONIN TAVOIN MUTTA ME EI SITÄ PUHETTA KUULLA TAIKKA YMMÄRRETÄ…MUTTA KIITOS HERRALLE, HÄNELLÄ ON KEINOT AVATA MEIDÄN KORVAMME KUULEMAAN… 

4MOOS22:9-34 

Niin Jumala tuli Bileamin tykö ja kysyi: ”Keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi?” 
10 Bileam vastasi Jumalalle: ”Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas, on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän sanan: 
11 ’Katso, kansa on lähtenyt Egyptistä ja on tulvinut yli maan; tule siis, kiroa se minun puolestani, ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun sitä vastaan ja karkoittaa sen'”. 
12 Mutta Jumala sanoi Bileamille: ”Älä mene heidän kanssaan äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu”. 
13 Niin Bileam nousi aamulla ja sanoi Baalakin päämiehille: ”Menkää takaisin maahanne, sillä Herra ei ole sallinut minun lähteä teidän kanssanne”. 
14 Silloin nousivat Mooabin päämiehet ja tulivat Baalakin luo ja sanoivat: ”Bileam ei suostunut lähtemään meidän kanssamme”. 
15 Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset. 
16 Ja he saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle: ”Näin sanoo Baalak, Sipporin poika: ’Älä kieltäydy tulemasta minun luokseni. 
17 Sillä minä palkitsen sinut ylenpalttisesti ja teen kaiken, mitä minulta vaadit; tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa.'” 
18 Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 
19 Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo.” 
20 Niin Jumala tuli Bileamin tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Jos nämä miehet ovat tulleet kutsumaan sinua, niin nouse ja lähde heidän kanssaan, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon”. 
21 Ja Bileam nousi aamulla, satuloi aasintammansa ja lähti matkaan Mooabin päämiesten kanssa. 
22 Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha, ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä, hänen ratsastaessaan aasintammallaan, kaksi palvelijaa mukanansa. 
23 Kun aasintamma näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam löi aasintammaa palauttaaksensa sen tielle. 
24 Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille, jossa oli kiviaita kummallakin puolella. 
25 Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. 
26 Silloin Herran enkeli taas meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 
27 Kun aasintamma näki Herran enkelin, laskeutui se maahan Bileamin alla. Silloin Bileamin viha syttyi, ja hän löi aasintammaa sauvalla. 
28 Niin Herra avasi aasintamman suun, ja se sanoi Bileamille: ”Mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo kolmannen kerran?” 
29 Bileam vastasi aasintammalle: ”Sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessäni, niin nyt minä sinut tappaisin.” 
30 Mutta aasintamma sanoi Bileamille: ”Enkö minä ole sinun aasintammasi, jolla olet ratsastanut kaiken aikasi tähän päivään asti? Onko minun ollut tapana tehdä sinulle näin?” Hän vastasi: ”Ei”. 
31 Niin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä. Silloin hän kumartui ja heittäytyi kasvoilleen. 
32 Niin Herran enkeli sanoi hänelle: ”Minkätähden olet lyönyt aasintammaasi jo kolme kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. 
33 Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo kolme kertaa. Ja jos se ei olisi väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään.” 
34 Niin Bileam vastasi Herran enkelille: ”Minä olen tehnyt syntiä; sillä minä en tiennyt, että sinä olit asettunut minua vastaan tielle. Mutta jos tämä ei ole sinulle mieleen, niin minä nyt palaan takaisin.” 

ÄLÄ MENE HEIDÄN KANSSAAN, SANOI HERRA BILEAMILLE…MUTTA JÄÄKÄÄ NYT TÄNNE TEKIN TÄKSI YÖKSI, SAADAKSENI TIETÄÄ , MITÄ HERRA VIELÄ MINULLE SANOO…HERRA OLI JO SANONUT BILEAMILLE TODELLA SELVÄSTI ETTÄ ÄLÄ MENE HEIDÄN KANSSAAN! MUTTA VIELÄ MITÄ! BILEAM EDELLEEN IKÄÄNKUIN KÄRTTÄÄ HERRALTA TOISENLAISTA VASTAUSTA…JA NIIN BILEAM SITTEN SAI TOISENLAISEN VASTAUKSEN KUN EI ALKUPERÄINEN RIITTÄNYT… 

2PIET2:12-16 

Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, 
13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra-ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; 
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. 
15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, 
16 mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. 

SEURANNEET BILEAMIN, BEORIN POJAN TIETÄ, HÄNEN JOKA RAKASTI VÄÄRYYDEN PALKKAA…BILEAMILLA OLI VÄÄRYYDEN PALKKA MIELESSÄ VAIKKA IKÄÄNKUIN ULKONAISESTI YRITTI ANTAA YMMÄRTÄÄ ETTÄ NÄIN EI OLISI KUN SANOI: 

4MOOS22:18 

Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille: ”Vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani, käskyä. 

KYLLÄ SE PALKKA SIELLÄ BILEAMIA KUITENKIN HOUKUTTELI…TÄSSÄ MEIDÄN IHMISTEN ONGELMA…VAIKKA HERRA PUHUISI MEILLE JOSTAIN ASIASTA, MEILLÄ ON SUURI VAARA KÄRTTÄÄ SELLAISTA VASTAUSTA HERRALTA, JOKA MIELLYTTÄISI MEIDÄN LIHAAMME…MONTA KERTAA JUMALAN TAHDON MUKAAN TEKEMINEN VIE MEIDÄT VAIKEUKSIIN…MUTTA JOS YRITÄMME IKÄÄNKUIN SAADA HERRALTA MEITÄ MIELLYTTÄVÄ VASTAUS, JOKA ON JUMALAN ALKUPERÄISTÄ TAHTOA VASTAAN, JUMALA VOI SELLAISEN SALLIA JOS EMME HÄNTÄ TOTTELE KUN HÄN ON JO PUHUNUT MEILLE…JA HERRA JOUTUI SITTEN TOIMIMAAN NIINKIN POIKKEUKSELLISESTI, ETTÄ LAITTOI AASIN PUHUMAAN BILEAMILLE KUN BILEAM EI HERRAA KUUNNELLUT…ETTÄ JUMALALLA ON KYLLÄ ERILLAISIA KEINOJA SAADA MEIDÄT KUUNTELEMAAN… 

ROOM1:19-21 

sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
 

 
HERRA PUHUU MEILLE MYÖS LUOMISTEKOJENSA KAUTTA…TÄMÄ PUHE ON SAANUT VARMAANKIN MONIA YMMÄRTÄMÄÄN ETTÄ ON JUMALA JOKA KAIKEN LUONUT…NIIN IHMEELLISIÄ ON JUMALAN LUOMISTEOT ETTÄ HERRA PUHUU VOIMAKKAASTI NIITTENKIN KAUTTA… 

HEBR12:18-29 

Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, 
19 ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; 
20 sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: ”Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön”; 
21 ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: ”Minä olen peljästynyt ja vapisen”; 
22 vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 
23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 
24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. 
25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. 
26 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: ”Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin”. 
27 Mutta tuo ”vielä kerran” osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. 
28 Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; 
29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. 

ÄÄNEN TYKÖ, JOKA PUHUI NIIN , ETTÄ NE JOTKA SEN KUULIVAT, PYYSIVÄT ETTEI HEILLE ENÄÄ PUHUTTAISI! JUMALAN PUHE ON NIIN HIRMUISTA ETTEMME PYSTYISI SITÄ KESTÄMÄÄN…MUTTA KIITOS HERRALLE, OLEMME NYTTEN ARMON AJASSA JA JUMALA PUHUUKIN MEILLE NYT MEILLE TURVALLISELLA TAVALLA… 

HEBR1:1-4 

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut 
3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. 

ON HÄN NÄINÄ VIIMEISINÄ PÄIVINÄ PUHUNUT MEILLE POJAN KAUTTA…NYT OLEMME ARMON AJASSA…PYSTYMME KUULEMAAN HERRAN ÄÄNTÄ TURVALLISESTI KUN JUMALA PUHUU MEILLE JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA…JA ME VOIMME LUOTTAVAISIN MIELIN OLLA KUN JUMALA HALUAA PUHUA MEILLE…KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, JA PYHÄ HENKI, JEESUKSEN HENKI ASUU MEISSÄ, JUMALA PUHUU MEILLE HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ…JA JUMALA KÄYTTÄÄ SIIHEN ENNENKAIKKEA SANAANSA, ELI RAAMATTUA…JUMALA PUHUU MEILLE ENNENKAIKKEA RAAMATUN KAUTTA…JA ON HYVÄ MIELTÄÄ ETTÄ KUN JUMALA OIKEASTI PUHUU, NIIN HÄN PITÄÄ PUHEENSA… 

HES12:21-28 

Ja minulle tuli tämä Herran sana: 
22 ”Ihmislapsi, miksi teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta, kun sanotte: ’Aika venyy pitkälle, ja tyhjään raukeavat kaikki näyt?’ 
23 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Minä teen lopun tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. 
24 Sillä ei ole oleva enää petollista näkyä, ei liukasta ennustelua Israelin heimon keskuudessa. 
25 Sillä minä, Herra, minä puhun; ja minkä sanan minä puhun, se tapahtuu eikä enää viivy. Sillä teidän aikananne, uppiniskainen suku, minä sanan puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra, Herra.” 
26 Ja minulle tuli tämä Herran sana: 
27 ”Ihmislapsi, katso, Israelin heimo sanoo: ’Niihin näkyihin, joita tämä näkee, on päiviä paljon, ja hän ennustaa kaukaisista ajoista’. 
28 Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Ei viivy enää yksikään minun sanani: Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra.” 

JER1:11-12 

Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan”. 
12 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”. 

MINKÄ SANAN MINÄ PUHUN, SE TAPAHTUU, SANOO HERRA, HERRA! MINÄ VALVON SANAANI TOTEUTTAAKSENI SEN…SILLOIN KUN JUMALA ON  OIKEASTI PUHUNUT, MIKÄÄN MAHTI MAAILMASSA EI VOI ESTÄÄ JUMALAN TAHDON TOTEUTUMISTA…SENTÄHDEN VOIMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ KUN SAAMME OLLA VOITTAJAN PUOLELLA…JUMALAN SANA EI RAUKEA TYHJIIN VAAN TOTEUTUU LOPPUUN SAAKKA…SAAMME TARTTUA LUOTTAVAISIN MIELIN JUMALAN SANAN LUPAUKSIIN, JA MINKÄ HERRA MEILLE PUHUU, SEN HÄN MYÖS TEKEE…ETTÄ OLLAAN TURVALLISIN MIELIN JA PYRITÄÄN TANKKAAMAAN PALJON RAAMATUN SANAA JONKA KAUTTA JUMALA MEILLE ENSISIJAISESTI PUHUU…TOKI HERRA PUHUU MEILLE MYÖS ESIM LUONNON KAUTTA, OLOSUHTEITTEN KAUTTA , ARMOLAHJOJEN, MM PROFETIAN, NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN KAUTTA JNE, MUTTA ENNENKAIKKEA SANANSA KAUTTA…ETTÄ LUETAAN RAAMATTUA SILLÄ MIELELLÄ ETTÄ TÄMÄ ON TOTTA ALUSTA LOPPUUN JA HERRA ITSE VALVOO SANAANSA TOTEUTTAAKSEEN SEN…JA MUISTETAAN SE ETTÄ HERRA TOTISESTI HALUAA KYLLÄ MEILLE PUHUA JOS OLEMME VALMIIT KUUNTELEMAAN, JA HÄN HALUAA JOHDATTAA MEITÄ TURVALLISTA TIETÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

1SAM3:1-15 

Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. 
2 Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa 
3 eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, 
4 että Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi: ”Tässä olen”. 
5 Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Mutta hän vastasi: ”En minä kutsunut; pane jälleen maata”. Ja hän meni ja pani maata. 
6 Mutta Herra kutsui taas Samuelia; ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Mutta tämä vastasi: ”En minä kutsunut, poikani; pane jälleen maata”. 
7 Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. 
8 Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran; niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: ”Tässä olen, sinä kutsuit minua”. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. 
9 Ja Eeli sanoi Samuelille: ”Mene ja pane maata; ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano: ’Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'”. Samuel meni ja pani maata sijallensa. 
10 Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: ”Samuel, Samuel!” Samuel vastasi: ”Puhu, palvelijasi kuulee”. 
11 Ja Herra sanoi Samuelille: ”Katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. 
12 Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, mitä olen hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. 
13 Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa eikä pitänyt heitä kurissa. 
14 Sentähden minä olen vannonut Eelin suvusta: ’Totisesti, Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla’.” 
15 Ja Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. 

PSALMI29 

Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys. 
2 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa. 
3 Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä. 
4 Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti. 
5 Herran ääni särkee setrit, Herra särkee Libanonin setrit. 
6 Hän hypittää niitä niinkuin vasikkaa, Libanonia ja Sirjonia niinkuin nuorta villihärkää. 
7 Herran ääni halkoo tulen liekit. 
8 Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herra vapisuttaa Kaadeksen erämaan. 
9 Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät. Ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo: ”Kunnia!” 
10 Herra istui valtaistuimellaan, ja vedenpaisumus tuli. Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti. 
11 Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla. 

JES55 

Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. 
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. 
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. 
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. 
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. 
6 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. 
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. 
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. 
10 Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 
11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. 
12 Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. 
13 Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä.