MATT7:13-14 

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 
14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 

MENKÄÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…JA HARVAT OVAT NE, JOTKA SEN LÖYTÄVÄT…ON ELINTÄRKEÄÄ MENNÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…MITÄ SE TAHTOO SANOA? RAAMATTU SANOO: 

JOH3:1-18 

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. 
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.” 
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. 
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” 
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” 
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?” 
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! 
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. 
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? 
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 
 

 
TEIDÄN TÄYTYY SYNTYÄ UUDESTI, YLHÄÄLTÄ…IHMISEN ON UUDESTISYNNYTTÄVÄ, TULTAVA JEESUKSEEN USKOVAKSI…TEIDÄN TÄYTYY SYNTYÄ UUDESTI, YLHÄÄLTÄ! SIIS SE ON JUMALAN TEKO ETTÄ IHMINEN UUDESTISYNTYY YLHÄÄLTÄ, TOISIN SANOEN TULEE USKOON…SE ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ONKO IHMINEN TULLUT USKOON…ILMAN USKOA , SE ON UUDESTISYNTYMISTÄ EI VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAAN…MITEN IHMINEN PÄÄSEE UUDESTISYNTYMÄÄN? MITEN IHMINEN PÄÄSEE AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE? MIKSI SE PORTTI ON NIIN AHDAS ETTÄ VAIN HARVAT SEN LÖYTÄVÄT?  VAIKKA UUDESTISYNTYMINEN, USKOONTULO ON JUMALAN TEKO, MITEN SE VOI OLLA NIIN AHDAS PORTTI? MIKÄ SEN TEKEE NIIN AHTAAKSI…SANA SANOO: 

SANANL29:25 

Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu. 

IHMISPELKO ESTÄÄ MONESTI IHMISEN TULEMISEN JEESUKSEN TYKÖ! IHMINEN EI USKALLA TULLA JEESUKSEN TYKÖ PARANNUSTA TEHDEN ETTÄ VOISI TULLA USKOON…KOSKA PELKÄÄ ETTÄ MITÄ TOISET IHMISET SANOVAT…MITÄ SANOVAT TYÖKAVERIT, YSTÄVÄT, PUOLISO, SUKULAISET JNE…IHMISPELKO ON VOIMAKAS ESTE IHMISELLE MENNÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE JA TULEMASTA USKOON… 

LUUK18:9-14 

Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen: 
10 ”Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. 
11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. 
12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.’ 
13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’. 
14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.” 

SANANL30:20 

Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”. 

TOINEN ASIA JOKA MONASTI ESTÄÄ IHMISTÄ MENEMÄSTÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE ON IHMISEN LUULOTELTU HYVYYS JA JOPA SYNNITTÖMYYS…SIIS IHMINEN LUULEE OLEVANSA NIIN HYVÄ ETTÄ PÄÄSEE SEN PERUSTEELLA TAIVAASEEN…RAAMATTU SANOO: 

PS53:1-3 

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: ”Sairaus”; Daavidin mietevirsi.(53:2) Hullu sanoo sydämessänsä: ”Ei ole Jumalaa”. Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. 
2 (53:3) Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. 
3 (53:4) Mutta kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 

SIINÄ RAAMATUN KARU KUVAUS IHMISEN LUULOTELLUSTA HYVYYDESTÄ…KUKAAN EI VOI PELASTUA OMIIN ANSIOIHINSA LUOTTAEN… 

EF2:1-9 

Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; 
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut- 
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja- 
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 
 

 
ME OLIMME KUOLLEET RIKOKSIIMME…MITÄ KUOLLUT VOI TEHDÄ? EI MITÄÄN! HERRA ON HERÄTTÄNYT MEIDÄT JA ANTANUT MEILLE ETSIKKOAJAN JONA AIKANA VOIMME LÖYTÄÄ AHTAAN PORTIN, SE ON PELASTUKSEN…MUTTA ON TÄRKEÄÄ TEHDÄ TÄYTTÄ TOTTA HETI ALUSTA ALKAEN…JOS OLET PYYTÄNYT JEESUSTA ELÄMÄÄSI JA OLET LÄHTENYT HÄNTÄ SEURAAMAAN, TUNNUSTA USKOSI ROHKEASTI HETI ALUSTA LÄHTIEN…ÄLÄ RUPEA PIILOTTELEMAAN USKOASI… 

LUUK12:8-9 

Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. 
9 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. 

APT9:1-22 

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo 
2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. 
3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 
4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” 
5 Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 
6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.” 
7 Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. 
8 Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. 
9 Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. 
10 Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: ”Ananias!” Hän vastasi: ”Katso, tässä olen, Herra”. 
11 Niin Herra sanoi hänelle: ”Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee; 
12 ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen.” 
13 Mutta Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa; 
14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat”. 
15 Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. 
16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.” 
17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut-Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit-että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”. 
18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. 
19 Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. 
20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika. 
21 Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: ”Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?” 
22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. 

MUTTA SAULUS SAI YHÄ ENEMMÄN VOIMAA…JA SAATTOI DAMASKOSSA ASUVAT JUUTALAISET YMMÄLLE NÄYTTÄEN TOTEEN, ETTÄ JEESUS ON KRISTUS…ON TODELLA TÄRKEÄÄ HETI ALUSTA ALKAEN ROHKEASTI TODISTAA OMASTA USKOSTAAN MUILLE…NÄIN SAAMME VAHVISTUA USKOSSAMME…JA MYÖS TODELLA TÄRKEÄÄ HETI ALUSTA ALKAEN TEHDÄ TODELLISTA PARANNUSTA…EIKÄ TYYTYÄ IKÄÄNKUIN PUOLIVILLAISEEN PARANNUKSEN TEKOON…SE ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄÄ JOTTA PÄÄSEMME TODELLISESTI ELÄMÄÄN SISÄLLE, PÄÄSEMME AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE… 

LUUK19:1-10 

Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. 
2 Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. 
3 Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. 
4 Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. 
5 Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: ”Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi”. 
6 Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. 
7 Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: ”Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan”. 
8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: ”Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin”. 
9 Niin Jeesus sanoi hänestä: ”Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika; 
10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on”. 

APT8:5-24 

Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. 
6 Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. 
7 Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. 
8 Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. 
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; 
10 ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: ”Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi'”. 
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. 
12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. 
13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi. 
14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. 
15 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; 
16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. 
17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. 
18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa 
19 ja sanoi: ”Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen”. 
20 Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. 
21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. 
22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa-jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. 
23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä.” 
24 Niin Simon vastasi ja sanoi: ”Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet”. 

SAKKEUS TEKI TODELLISTA PARANNUSTA SYDÄMESTÄÄN…SE VAIKUTTI HÄNESSÄ OIKEANLAISTA HALUA KORJATA VÄÄRYYDET JOITA OLI TEHNYT ENNEN JEESUKSEN LUOKSE TULEMISTA…NOITA SIMON TAASSEN EI OLLUT TEHNYT TODELLISTA SYDÄMEN PARANNUSTA, VAAN TYYTYI IKÄÄNKUIN PUOLIVILLAISEEN, ULKONAISEEN PARANTELUUN… 

LUUK11:37-41 

Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan; niin hän meni sinne ja asettui aterialle. 
38 Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. 
39 Silloin Herra sanoi hänelle: ”Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. 
40 Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? 
41 Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta. 

JA SITTEN MONIEN ESTE AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE MENEMISEEN VOI OLLA RAKKAUS TÄHÄN MAAILMAAN JA SEN ASIOIHIN….RAHAAN,MAINEESEEN, KORKEAAN ASEMAAN, NAUTINTOIHIN JNE… 

LUUK18:18-27 

Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: ”Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?” 
19 Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. 
20 Käskyt sinä tiedät: ’Älä tee huorin’, ’Älä tapa’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’.” 
21 Mutta hän sanoi: ”Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti”. 
22 Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: ”Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua”. 
23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. 
24 Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän: ”Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan! 
25 Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” 
26 Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?” 
27 Mutta hän sanoi: ”Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista”. 

1TIM6:7-12 

Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; 
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. 
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. 
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. 
12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. 

ON MONIA ASIOITA JOTKA ESTÄÄ IHMISTÄ PÄÄSEMÄSTÄ AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…IHMINEN IKÄÄNKUIN KÄYSKENTELEE PELASTUKSEN PORTIN EDESSÄ MENEMÄTTÄ KUITENKAAN SISÄLLE…HÄN SAATTAA PELÄTÄ TOISIA IHMISIÄ JA HEIDÄN REAGOINTIAAN JOS TULEE JEESUKSEEN USKOVAKSI, TAIKKA LUULEE PÄÄSEVÄNSÄ OMAN HYVYYTENSÄ ANSIOSTA TAIVAASEEN, TAIKKA SITTEN EI KEHTAA TUNNUSTAUTUA JEESUKSEEN USKOVAKSI SUUN TUNNUSTUKSEN KAUTTA…TAI SITTEN IHMINEN VOI JÄTTÄÄ PARANNUKSEN TEON IKÄÄNKUIN PUOLITIEHEN, TAIKKA ON YLENPALTTISEN RAKASTUNUT TÄMÄN MAAILMAN ASIOIHIN NIINKUIN LOOTIN VAIMO AIKOINAAN…ON MONIA ASIOITA JOTKA JÄTTÄÄ IHMISEN KÄYSKENTELEMÄÄN PELASTUKSEN PORTIN ULKOPUOLELLE, MENEMÄTTÄ KUITENKAAN AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE…REPÄISE ITSESI IRTI TÄMMÖISISTÄ! ÄLÄ MYY ESIKOISOIKEUTTASI KEITTOLAUTALLISESTA NIINKUIN EESAU AIKOINAAN…ÄLÄ PIDÄ HALPANA JUMALAN ANTAMAA PELASTUSTA JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA! AJATTELE ETTÄ KUKAAN IHMINEN EI VOI SINUA AUTTAA KUN KERRAN ON AIKA KUOLLA… 

HEPR9:27 

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 

SAARN12:13-14 

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. 
14 Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. 

 
SILLOIN EI AUTA KUIN KRISTUKSEN VERINEN UHRI! LAHJAVANHURSKAUS JOKA SAADAAN USKON KAUTTA KRISTUKSEEN…MILLÄÄN MUULLA ASIALLA EI OLE KUOLEMAN HETKELLÄ VÄLIÄ, KUIN AINOASTAAN SILLÄ OLENKO JEESUKSEN OMA…OLENKO MENNYT AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE JUMALAN ANTAMAAN PELASTUKSEEN…EI VÄSYTÄ TÄTÄ TIETÄ KULKIESSA VAIKKA TÄMÄ ON KAITA TIE…TÄMÄ TIE, JEESUS TIE VIE MEIDÄT KERRAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN, JEESUKSEN LUOKSE…ARMOSTA, AAMEN… 

HEBR12:1-17 

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. 
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; 
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”. 
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. 
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? 
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. 
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”; 
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. 
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 
16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. 
17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.