KRISTUS MEISSÄ… 

KOL1:14-29 

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, 
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi 
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. 
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut 
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, 
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. 
24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, 
25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, 
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, 
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. 
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. 
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 

HÄNESSÄ MEILLÄ ON LUNASTUS, SYNTIEN ANTEEKSISAAMINEN…KRISTUS TEISSÄ KIRKKAUDEN TOIVO…TAISTELLEN HÄNEN VAIKUTUKSENSA MUKAAN, JOKA MINUSSA VOIMALLISESTI VAIKUTTAA…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUS ITSE TULEE HENKENSÄ KAUTTA MEIHIN ASUMAAN…ME EI EHKEN MONASTI AJATELLAKKAAN, MITEN IHMEELLINEN ASIA TÄMÄ ON! SIIS JUMALA TULEE MEIHIN HENKENSÄ KAUTTA! JUMALA JOKA ON LUONUT KAIKKI JA JONKA KAUTTA KAIKKI PYSYY VOIMASSA…TÄTÄ ME EI VARMAAN IKINÄ TÄYSIN KÄSITETÄ EIKÄ YMMÄRRETÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ…MUTTA NIIN RAAMATTU MEILLE KERTOO…KRISTUS TEISSÄ, KIRKKAUDEN TOIVO…JA JUMALAN HENKI MEIDÄN VÄLITYKSELLÄ TOIMII JA VAIKUTTAA… 

2KOR4:5-17 

Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. 
6 Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. 
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, 
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. 
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. 
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. 
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme, 
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. 
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. 
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 

MUTTA TÄMÄ AARRE ON MEILLÄ SAVIASTIOISSA, ETTÄ TUO SUUNNATTOMAN SUURI VOIMA OLISI JUMALAN, EIKÄ NÄYTTÄISI TULEVAN MEISTÄ…ME EI MONASTI EHKEN AJATELLAKKAAN ETTÄ JEESUS ASUU MEISSÄ! KUN MEIDÄN TUNTEET VAIHTELEE LAIDASTA LAITAAN…KUN OLLAAN SURULLISIA JA MASENTUNEITA, SAATETAAN AJATELLA ETTÄ OLLAANKO TÄSSÄ EDES USKOSSA JNE…TAIKKA SITTEN KUN OLLAAN OIKEIN ILOISIA SAATETAAN LUULLA ETTÄ OONPAS TÄSSÄ HERRAN VOIMASSA JNE…MUTTA TÄMÄ ASIA EI OLE TUNNE KYSYMYS LAINKAAN…JOS OLET UUDESTISYNTYNYT YLHÄÄLTÄ, TOISIN SANOEN OLET USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN, SILLOIN JUMALAN HENKI, JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI ASUU SINUSSA! TUNTU MILTÄ TUNTU, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI…TÄMÄ EI OLE OLLENKAAN TUNNE ASIA VAAN USKON ASIA…USKON KAUTTA ME YMMÄRRÄMME ETTÄ HERRA ITSE ASUU MEIDÄN MONASTI RAIHNAISISSA JA EI NIIN KAUNIISSA SAVIASTIOISSA…MEIDÄN ULKONAINEN IHMINEN PIKKUHILJAA RAPISTUU JA MURTUU. MUTTA MEIDÄN SISÄLLINEN IHMINEN PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ UUDISTUU…JA HERRA ARMOSSAAN ANTAA MEILLE MONINAISIA AHDINKOJA JA ISKUJA JA KOETUKSIA JOTTA SE SUUNNATTOMAN SUURI VOIMA JOKA ON MEIDÄN SAVIASTIOISSA, PÄÄSISI PAREMMIN ESILLE…SIIS HEIKKOUDEN KAUTTA KRISTUKSEN HENKI PÄÄSEE TEHOKKAASTI TOIMIMAAN MEIDÄN KAUTTAMME…KUN OMAT VOIMAMME ON  NUJERRETTU…KUN OMA VIISAUTEMME JA OMAT KYKYMME ON LYÖTY MAAN RAKOON…ME EI VOIDA TUKEUTUA HENGELLISISSÄ TAISTELUISSA MIHINKÄÄN MUUHUN KUIN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAAN…KAIKKI OMA KYKY JA VOIMA JA VIISAUS ON VAIN TIELLÄ…NE PITÄÄ MURTAA MEISTÄ POIS JOTTA SAISIMME OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ…TÄSSÄ EI OLE KYSE MAALLISESTA TYÖSTÄ, VAAN HENGELLISESTÄ TYÖSTÄ…SENTÄHDEN TOIMINTATAVATKIN PITÄVÄT OLLA HENGELLISIÄ, EI INHIMMILLISIÄ… 

2KOR10:1-5 

Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan, 
2 ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä, aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. 
3 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; 
4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 
5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle 

MEIDÄN SOTA ASEEMME EIVÄT OLE LIHALLISET…ME PÄRJÄÄMME HERRAN SODISSA AINOASTAAN PYHÄN HENGEN AVULLA…EI OMALLA VOIMALLA, EI OMALLA VIISAUDELLA, EI MILLÄÄN INHIMMILLISELLÄ AVULLA VAAN PYHÄN HENGEN VOIMALLA…MUTTA TÄMÄ PYHÄN HENGEN VOIMA TULEE HEIKKOUDEN KAUTTA ESILLE…HERRA SALLII MEILLE LYÖNTEJÄ JA ISKUJA JA VASTOINKÄYMISIÄ JOTTA MEIDÄN LIHA EI OLE HERRAN TIELLÄ…JA KUN HERRA OIKEASTI MEISSÄ ASUU PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA, NIIN HERRA ON OIKEASTI MEIDÄN MUKANA MYÖSKIN KOETUKSISSA JA AHDINGOISSA…HERRA EI OLE SIVULLINEN TARKKAILIJA… 

PS91:13-15 

Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. – 
14 ”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. 
15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. 

JES63:7-9 

Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa. 
8 Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. 
9 Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. 

MINÄ OLEN HÄNEN TYKÖNÄNSÄ , KUN HÄNELLÄ ON AHDISTUS…KAIKISSA HEIDÄN AHDISTUKSISSANSA OLI HÄNELLÄKIN AHDISTUS…HERRA EI OLE SIVULLINEN TARKKAILIJA KUN MEILLÄ ON VAIKEAA…HÄN ON NIINKIN LÄHELLÄ MEITÄ , ETTÄ ASUU MEISSÄ…ETTÄ MUISTETAAN KOETUKSEN HETKISSÄ, ETTÄ NE OVAT SIUNAUKSEKSI MEILLE…LIHA JOUTUU KUOLEMAN PAIKALLE JA JUMALAN HENKI SAA MEISSÄ IKÄÄNKUIN ENEMMÄN TILAA…HERRA JOS KUKA TUNTEE JA TIETÄÄ MEIDÄN AHDISTUKSET…VOIDAAN JOPA AJATELLA ETTÄ MITÄÄN EI TAPAHDU HÄNEN SALLIMATTAAN…JA HÄN IHAN OIKEASTI VOI YMMÄRTÄÄ MEITÄ JA YMMÄRTÄÄ PAREMMIN KUIN KUKAAN MUU… 

HEBR2:9-18 

Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. 
10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. 
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 
12 kun hän sanoo: ”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä”; 
13 ja taas: ”Minä panen uskallukseni häneen”; ja taas: ”Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!” 
14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, 
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. 
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. 
17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 
18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. 

SENTÄHDEN ETTÄ HÄN ITSE ON KÄRSINYT JA OLLUT KIUSATTU, VOI HÄN KIUSATTUJA AUTTAA…EI MENETETÄ TOIVOAMME AHDISTUSTEN JA KOETUSTEN KESKELLÄ…JUMALA KATSOO MEIDÄN JA LÄHIMMÄISTEMME IANKAIKKISTA PARASTA…HÄN HALUAA MEITÄ KÄYTTÄÄ VÄLIKAPPALEINAAN JOTTA MUUTKIN PELASTUISI…HÄN SAATTAA MEITÄ VIEDÄ TIETTYJEN ELÄMÄNKOKEMUSTEN LÄPI JOTTA VOIMME SAMOISSA ASIOISSA AUTTAA LÄHIMMÄISIÄMME…SIIS JUMALA AUTTAA HEITÄ MEIDÄN VÄLITYKSELLÄMME, JA ANTAA MONASTI MEIDÄN KOKEA NIITÄ ASIOITA JOISSA ME SAAMME OLLA LÄHIMMÄISILLE AVUKSI…ME YMMÄRRETÄÄN LÄHIMMÄISTEN HÄTÄÄ PAREMMIN JOS OLEMME ITSE KOKENEET ASIOITA JOISTA LÄHIMMÄISET KÄRSII…ETTÄ EI HEITETÄ HANSKOJA TISKIIN VAIKKA MEILLÄ ON VAIKEITA HETKIÄ…HERRA ON MEIDÄN KANSSAMME KAIKISSA HETKISSÄ JA HALUAA KÄYTTÄÄ MEITÄ MUIDENKIN AUTTAMISEEN… 

ROOM15:1-15 

Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. 
2 Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 
3 Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: ”Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun”. 
4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. 
5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, 
6 niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. 
7 Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. 
8 Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, 
9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: ”Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi”. 
10 Ja vielä on sanottu: ”Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa”. 
11 Ja taas: ”Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat”. 
12 Ja myös Esaias sanoo: ”On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa”. 
13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. 
14 Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. 
15 Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut 

JA MUISTETAAN ETTÄ ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN…VAIKKA TUNTEET VAIHTELEE, SE EI TARKOITA SITÄ ETTÄ OLISIMME JOUTUNEET POIS KRISTUKSESTA…HÄN ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA JA AUTTAA MEITÄ KAIKESSA LOPPUUN SAAKKA, ARMOSTA, AAMEN… 

ROOM8:26-39 

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.