Pelottomuus

PELOTTOMUUS…

1TIM3:13

Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.

2TIM1:7-8

 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
8 Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa,

SAAVUTTAVAT SUUREN PELOTTOMUUDEN…JUMALA EI OLE ANTANUT MEILLE PELKURUUDEN HENKEÄ…KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME SAAMME JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAKSI JA AVUKSI TAIPALEELLE…JA TÄMÄ MAHDOLLISTAA SEN ETTÄ VOIMME SAAVUTTAA SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA, KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ TÄMÄ EI OLE MEISTÄ…VAAN AINOASTAAN SILLOIN KUN OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, VOIMME OLLA OIKEALLA TAVALLA PELOTTOMIA…ELI IHMISEN PITÄÄ TULLA USKOON, JOTTA HÄN SAISI PYHÄN HENGEN, JOKA EI OLE PELKUURUUDEN HENKI VAAN VOIMAN JA RAKKAUDEN JA RAITTIUDEN HENKI…JA TÄMÄ MAHDOLLISTAA SEN ETTÄ USKOVASTA VOI TULLA OIKEALLA TAVALLA YMMÄRRETTYNÄ PELOTON…

LUUK4:1-14

 Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa,
2 ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä.
3 Niin perkele sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi”.
4 Jeesus vastasi hänelle: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’.”
5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat
6 ja sanoi hänelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.
7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.”
8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kirjoitettu on: ’Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman’.”
9 Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;
10 sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua’,
11 ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’.”
12 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sanottu on: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’.”
13 Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi.
14 Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

KUN JEESUS SAI PYHÄN HENGEN, HÄN JOUTUI PERKELEEN KIUSATTAVAKSI 40 PÄIVÄN AJAKSI…MUTTA MITÄ TAPAHTUI? JEESUS PALASI HENGEN VOIMASSA GALILEAAN…KUN ME TULEMME USKOON, SAAMME PYHÄN HENGEN…MUTTA SIITÄ VASTA ALKAA USKON VAELLUS…SEN JÄLKEEN TULEE VAELTAA HENGESSÄ…JA SEN HENGESSÄ VAELTAMISEN SEURAUKSENA ME VOIMME SAAVUTTAA SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA, KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…NE JOTKA OVAT HYVIN PALVELLEET, SAAVUTTAVAT SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA…ELI EI RIITÄ ETTÄ TULEE USKOON JA JÄÄ NS LAAKEREILLA LEPÄÄMÄÄN…ON TÄRKEÄÄ USKON TULON JÄLKEEN VAELTAA HENGEN VOIMASSA JA PALVELLA HYVIN HERRAA…SILLOIN USKOVASTA RUPEAA ENEMPI JA ENEMPI TULEMAAN OIKEALLA TAVALLA KÄSITETTYNÄ AINA VAAN PELOTTOMAMPI…

GAL5:24-25

 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

ROOM8:9-14

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME USKOONTULON JÄLKEEN RUPEAMME VAELTAMAAN HENGESSÄ…JA PALVELEMAAN HYVIN HERRAA JEESUSTA…SILLOIN MEISTÄ RUPEAA KUORIUTUMAAN AINA VAAN PELOTTOMIA…

SAK10LUKU

Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
2 Sillä kotijumalat puhuvat tyhjiä, ja tietäjät näkevät petosnäkyjä, puhuvat valheunia, lohduttelevat turhilla. Sentähden he saavat lähteä matkaan kuin lammaslauma ja kärsivät vaivaa, kun ei ole paimenta.
3 Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen; sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa, Juudan heimosta, ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa.
4 Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki.
5 Ja he ovat niinkuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat.
6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa.
7 Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa.
8 Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen.
9 Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.
10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa.
11 Hän käy ahdistuksen meren lävitse, hän lyö meren aaltoja, ja kaikki Niilivirran syvyydet kuivuvat, Assurin ylpeys painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois.
12 Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa, ja hänen nimensä on heidän kerskauksensa, sanoo Herra.

HE SOTIVAT, SILLÄ HERRA ON HEIDÄN KANSSANSA…MUTTA HEIDÄT MINÄ TEEN VÄKEVIKSI HERRASSA, JA HÄNEN NIMENSÄ ON HEIDÄN KERSKAUKSENSA…

HEBR11:32-34

Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.

TULIVAT VÄKEVIKSI SODASSA…KUN ME TULEMME USKOON, ME SAAMME PYHÄN HENGEN JOKA EI OLE PELKURUUDEN HENKI… JA KUN RUPEAMME VAELTAMAAN HENGESSÄ, HERRA RUPEAA MEITÄ KÄYTTÄMÄÄN PALVELUKSEENSA JA HERRAN SOTIIN…JA SE RUPEAA MEISSÄ SAAMAAN AIKAAN HENGELLISTÄ VÄKEVYYTTÄ JA PELOTTOMUUTTA…MUTTA SE EI OLE IKINÄ MEISTÄ…SE ON JUMALAN PYHÄN HENGEN VAIKUTUSTA KUN VAELLAMME HERRAN TAHDOSSA…

2KOR7:5

 Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa.

EI LIHAMME SAANUT MITÄÄN RAUHAA…OLIMME KAIKIN TAVOIN AHDISTETUT, SISÄLTÄPÄIN PELKOA…ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ ME TUNNEMME INHIMMILLISELLÄ TASOLLA MONASTI PELKOA…SE ON LUONNOLLISTA…MUTTA SITTEN KUN OLEMME PELOTTOMIA USKOSSA, JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, SE ON YLILUONNOLLISTA…SE EI OLE MEISTÄ VAAN JUMALAN PYHÄSTÄ HENGESTÄ…JA TÄMÄ PELOTTOMUUS VOI LISÄÄNTYÄ JA PELKO KADOTA AINA VAAN ENEMPI KUN ME HERRASSA VAELLAMME JA HÄNTÄ HYVIN PALVELEMME…

1JOH4:16-18

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

MIÄ ENEMPI SAAMME VAELTAA HERRAN TAHDOSSA, SITÄ ENEMPI PELKO KATOAA…JA VOIMME SAAVUTTAA SUUREN PELOTTOMUUDEN HERRASSA…

TUOM6:1-16

Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.
2 Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat.
3 Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa.
4 He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja.
5 Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään.
6 Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden; ja israelilaiset huusivat Herraa.
7 Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden,
8 lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä;
9 minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä; minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa.
10 Ja minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni.”
11 Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12 Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13 Niin Gideon vastasi hänelle: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin.”
14 Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”.
15 Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.”
16 Herra sanoi hänelle: ”Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen”.

HERRA OLKOON SINUN KANSSASI, SINÄ SOTAURHO! OI HERRA, MILLÄ MINÄ VAPAUTAN ISRAELIN? MINUN SUKUNIHAN ON HEIKOIN MANASSESSA, JA MINÄ ITSE OLEN KAIKKEIN VÄHÄISIN ISÄNI PERHEESSÄ…JUMALAN NÄKÖKULMASTA GIDEON OLI SOTAURHO, VAIKKA HÄN ITSE PITI ITSEÄNSÄ KAIKKEIN VÄHÄISIMPÄNÄ…TÄSSÄ TULEE TAAS USKON IHMEELLISYYS…SE EI OLE MEISTÄ VAAN JUMALASTA…AINOASTAAN HERRASSA ME VOIMME KOKEA SUURTA PELOTTOMUUTTA…HERRA SANOI HÄNELLE: MINÄ OLEN SINUN KANSSASI, JA SINÄ VOITAT MIDIANILAISET NIINKUIN YHDEN AINOAN MIEHEN!

1KOR1:25-31

 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.

PELOTTOMUUS EI OLE MEISTÄ, VAAN HERRASTA…ON HELPOTTAVAA TIETÄÄ ETTÄ MEIDÄN EI TARVII OLLA OMASSA VOIMASSA PELOTTOMIA JA ROHKEITA…VAAN HERRASSA SAAMME OLLA PELOTTOMIA JA ROHKEITA…MUTTA TÄMÄ EI OLE MITÄÄN TYHMÄN ROHKEUTTA EIKÄ VÄÄRÄNLAISTA UHKAROHKEUTTA, VAAN ROHKEUTTA PELOTTOMASTI TEHDÄ HERRAN TAHTO VAIKKA SE OLISI INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA PELOTTAVAA…

JES54:16-17

 Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen.
17 Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

JA HERRA MEITÄ KUONNUTTAA KÄYTTÖÖNSÄ ERILLAISTEN AHJOJEN JA KOETUSTEN KAUTTA…JOLLOIN ROHKEUS JA PELOTTOMUUS LISÄÄNTYY…SAAMME OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ JA ROHKEASTI JA PELOTTOMASTI TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA, ARMOSTA, AAMEN…

APT4:1-33

Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.
3 Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
4 Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.
5 Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6 niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
14 Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään vastaansanoa,
15 vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa
16 ja sanoivat: ”Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää.
17 Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle.”
18 Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen.
19 Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: ”Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;
20 mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.
21 Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli.
22 Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut.
23 Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet.
24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
32 Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.