JOH15:1-8 

”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. 
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 

KUN ME TULLAAN JEESUKSEN OMIKSI, HERRA ON PUHDISTANUT MEIDÄT…TE OLETTE JO PUHTAAT SEN SANAN TÄHDEN JONKA MINÄ OLEN TEILLE PUHUNUT…ME OLLAAN PUHTAAT KUN JEESUKSEN VERI ON MEIDÄT PUHDISTANUT KAIKESTA SYNNISTÄ…MUTTA SITTEN ALKAAKIN USKON VAELLUS…MEISSÄ ON SILTI KAIKENLAISTA “ROSKAA” JOSTA HERRA MEITÄ RUPEAA PUHDISTAMAAN USKOONTULON JÄLKEEN…SIIS PELASTUKSEN KANNALTA ME OLEMME JO PUHTAAT KUN USKOON TULEMME, MUTTA VAELLUKSEN KANNALTA HERRA RUPEAA MEITÄ PUHDISTAMAAN JOTTA KANTAISIMME ENEMPI JA ENEMPI HEDELMÄÄ…JOKAISEN JOKA KANTAA HEDELMÄÄ, HÄN PUHDISTAA ETTÄ SE KANTAISI RUNSAAMMAN HEDELMÄN… 

GAL5:22-25 

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23 Sellaista vastaan ei ole laki. 
24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 
25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

KUN ME RUPEAMME SEURAAMAAN JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA, HERRA RUPEAA MEITÄ PUHDISTAMAAN JOTTA SAISIMME KANTAA RUNSAAMPAA HEDELMÄÄ…HERRA PUHDISTAA JA VAPAUTTAA MEISTÄ VÄÄRISTÄ ASIOISTA…VÄÄRISTÄ SYNTI TOTTUMUKSISTA, VÄÄRISTÄ ASENTEISTA JNE…JA HERRA TEKEE MONASTI TÄTÄ PUHDISTUSTA ERILLAISTEN KURITUSTEN JA KOETUSTEN JA AHDINKOJEN KAUTTA… 

HEBR12:1-16 

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. 
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; 
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”. 
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. 
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? 
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. 
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”; 
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. 
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 
16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. 

MEILLÄ ON USKOONTULON JÄLKEENKIN PALJON ASIOITA MISTÄ HERRA MEITÄ PUHDISTAA ERILLAISTEN AHJOJEN KAUTTA…TÄTÄ TIETÄ VOISI KUTSUA PYHITYKSEN TIEKSI…SIINÄ HERRA AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI EROTTAA JA VAPAUTTAA MEITÄ MAAILMASTA JA SYNNISTÄ JA VÄÄRISTÄ ASIOISTA, ESIM KATKERUUDESTA TAI HAUREUDESTA YMS… 

SANANL22:15 

Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa. 

MONTA KERTAA KUN OLEMME VÄÄRILLÄ TEILLÄ, TAI ME OLEMME VÄÄRÄLLÄ ASENTEELLA TAI VÄÄRÄLLÄ MIELELLÄ, ESIM KATKERALLA MIELELLÄ, YMS, NIIN HERRA ARMOSSAAN ANTAA MEILLE KURITUSTA, JOKA KARKOITTAA MEIDÄN SYDÄMESTÄ VÄÄRYYDEN..ELI VOIDAAN AJATELLA ETTÄ TÄMÄ HERRAN KURITUS ON RAKKAUTTA MEITÄ KOHTAAN HERRAN PUOLELTA… 

1KOR11:27-32 

Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. 
28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; 
29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. 
30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 
31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. 

1KOR3:16-17 

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 

ENSIMMÄISESSÄ KOHDASSA OLI KYSE EHTOOLLISESTA…EHTOOLLISELLA TULI EROTTAA HERRAN RUUMIS MUUSTA JA KOETELLA MYÖS ITSEÄNSÄ…TUTKIA ITSEÄNSÄ…AJATTELEN ETTÄ OLI MENTÄVÄ EHTOOLLISELLE PUHTAALLA SYDÄMELLÄ, EI SYNTI OMALLATUNNOLLA…SENTÄHDEN ONKIN TEIDÄN JOUKKOSSANNE PALJON HEIKKOJA JA SAIRAITA, JA MONI ON NUKKUNUT POIS…AJATTELEN ETTÄ JOS USKOVA ELÄÄ SYNNISSÄ, HÄN VOI SAIRASTUA TAIKKA JOPA KUOLLA ENNEN AIKOJAAN…ENNEN KUIN HERRA OLISI HÄNEN TAHTONUT KUOLLA…JOS JOKU TURMELEE JUMALAN TEMPPELIN, ON JUMALA TURMELEVA HÄNET…MUTTA KUN MEITÄ TUOMITAAN , NIIN SE ON MEILLE HERRAN KURITUSTA, ETTEI MEITÄ MAAILMAN KANSSA KADOTUKSEEN TUOMITTAISI…JUMALA ARMOSSAAN MEITÄ KURITTAA ETTEMME JOUTUISI KADOTUKSEEN…JA HERRA MYÖS ARMOSSAAN KURITTAA MEITÄ ETTEI MEIDÄN TARVII SYNNIN TAKIA TULLA SAIRAAKSI EIKÄ SYNNIN TÄHDEN NUKKUA LIIAN AIKAISIN POIS…TÄMÄ ON JUMALAN RAKKAUDEN KEINO KÄÄNTÄÄ USKOVAN KURSSIA…JOS KURSSI ON VÄÄRÄ, HERRA SALLII MEILLE KURITUSTA MEIDÄN PARHAAKSEMME…JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ EI KAIKKI SAIRAUS OLE MEIDÄN SYNNISSÄ ELÄMISEN TÄHDEN…SYNRTIINLANKEEMUKSEN SEURAUKSENA TULI MYÖS SAIRAUDET…MUTTA VOI OLLA MYÖS SAIRAUTTA SYNNIN TÄHDEN….JA SILLOIN ON TÄRKEÄÄ TEHDÄ PARANNUSTA HERRAN EDESSÄ JA TUNNUSTAA JA HYLÄTÄ SYNTI… 

2TIM2:19-22 

Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, ja: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee”. 
20 Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta-ja hopea-astioita, vaan myös puu-ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. 
21 Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. 
22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. 

JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ JOS ME SUOSTUMME HERRAN PUHDISTUKSIIN JA KURITUKSIIN, HERRA VOI MEITÄ KÄYTTÄÄ IKÄÄNKUIN TEHOKKAAMMIN…MEISTÄ TULEE SILLOIN HERRALLE HYÖDYLLISIÄ ASTIOITA…ETTÄ KYLLÄ TÄMÄ PUHDISTUS JA KURITUS ON JUMALAN RAKKAUTTA JA HYVYYTTÄ MEITÄ KOHTAAN, VAIKKA SE EI AINA TUNNU KIVALTA…JOSKUS SE VOI TUNTUA TODELLA KOVALTAKIN MUTTA HERRALLA ON HYVÄ PÄÄMÄÄRÄ KUN MEILLE KURITUSTA SUO… 

PS73 

Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. 
2 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa. 
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. 
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat. 
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä. 
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. 
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. 
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista. 
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. 
10 Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. 
11 Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?” 
12 Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti. 
13 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa: 
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta. 
15 Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan. 
16 Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata, 
17 kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. 
18 Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. 
19 Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. 
20 Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät. 
21 Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, 
22 silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta. 
23 Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. 
24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. 
25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. 
26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. 
27 Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. 
28 Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. 

PS18:27 

Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas. 

JOKAINEN IHMINEN ON LUONNOSTAAN JOLLAIN TAVALLA YLPEÄ…HERRA ARMOSSAAN KITKEE MEISTÄ YLPEYDEN POIS KURITUKSEN AVULLA….JA PITÄÄ MEIDÄT TÄLLÄ TAVALLA NÖYRINÄ…ETTÄ EI MENETETÄ TOIVOAMME KURITUKSIEN JA PUHDISTUSTEN JA KÄRSIMYSTEN HETKELLÄ…SAAMME KANTAA LISÄÄ HENGEN HEDELMÄÄ JA OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ AIDOSTI NÖYRINÄ JA PERIÄ KERRAN IANKAIKKISEN ELÄMÄN! JEESUS MEISTÄ HUOLEN PITÄÄ…ARMOSTA, AAMEN… 

SANANL13:24 

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. 

1PIET4:LUKU 

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä- 
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 
4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 
5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 
6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. 
7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 
8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”. 
9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 
10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 
11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 
12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 
13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 
14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 
15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 
16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. 
17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 
18 Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?” 
19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.