APT1:8

 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

JOH20:19-22

 Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!”
20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.
21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ”Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.”
22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki.

APT4:7-31

 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: ”Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?”
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”
13 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
14 Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa he eivät voineet mitään vastaansanoa,
15 vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he pitivät keskenänsä neuvoa
16 ja sanoivat: ”Mitä me teemme näille miehille? Sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää.
17 Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle.”
18 Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen.
19 Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: ”Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa;
20 mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.
21 Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli.
22 Sillä sivu neljänkymmenen oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut.
23 Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet.
24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

PIETARI JA MUUT OPETUSLAPSET OLIVAT PELOKKAITA KUNNES HE SAIVAT PYHÄN HENGEN VOIMAN..HE OLIVAT AIKAISEMMIN OLLEET KOOLLA LUKITTUJEN OVIEN TAKANA JUUTALAISTEN PELOSTA..MUTTA KUN HE NÄKIVÄT PIETARIN JA JOHANNEKSEN ROHKEUDEN..HE TULIVAT KAIKKI PYHÄLLÄ HENGELLÄ TÄYTETYIKSI JA PUHUIVAT JUMALAN SANAA ROHKEASTI..MEKIN SAAMME PYHÄN HENGEN VOIMAN PALVELUKSEN TYÖHÖN KUN SAAMME TULLA JEESUKSEN OMIKSI..SE VOIMA EI OLE VOIMA JOLLA ESITETÄÄN MINKÄLAISIA HENGELLISIÄ VOIMAMIEHIÄ ME OLLAAN, VAAN SE ON VOIMA JULISTAA JUMALAN SANAA ROHKEASTI..SE EI OLE HULLUNROHKEUTTA VAAN PERUSTUU KUULIAISUUTEEN..ESIMERKIKSI FILIPPUKSEN KOHTA..

APT8:26-40

 Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: ”Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio”.
27 Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan
28 ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.
29 Niin Henki sanoi Filippukselle: ”Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja”.
30 Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: ”Ymmärrätkö myös, mitä luet?”
31 Niin hän sanoi: ”Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?” Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.
32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: ”Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.
33 Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä.”
34 Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: ”Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?”
35 Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.
36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: ”Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?”
 
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
39 Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.
40 Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.

NOUSE JA MENE…FILIPPUS SAI SELVÄN KEHOTUKSEN MENNÄ TIELLE JOKA VIE JERUSALEMISTA ALAS GASSAAN..JA HÄN OLI KUULIAINEN HERRAN ÄÄNELLE JOKA TULI ENKELIN KAUTTA..ELI FILIPPUS EI MENNYT SUIN PÄIN, OMAN MIELIHALUN MUKAAN SINNE TÄNNE TEKEMÄÄN ERI ASIOITA VAAN MENI TARKASTI HERRAN JOHDATUKSESSA..JA HÄN VAELSI YMPÄRI JA JULISTI EVANKELIUMIA..SIIS HÄN EI MENNYT YMPÄRIINSÄ OMAN TAHTONSA MUKAAN ESITTELEMÄÄN IKÄÄNKUIN HENGELLISIÄ MUSKELEITAAN, VAAN OLI HERRALLE KUULIAINEN JA JULISTI JUMALAN SANAA..TÄHÄN ON PYHÄ HENKI ANNETTU MEILLE VOIMAKSI..MEIDÄN TULEE OLLA ALTTIITA EVANKELIUMIN JULISTUKSEEN KUN HERRA ANTAA MEILLE TEHTÄVIÄ..ME EI MENNÄ MINNEKKÄÄN ESITTELEMÄÄN ITSEÄMME VAAN JULISTAMAAN JUMALAN SANAA…JUMALAN HENKI , PYHÄ HENKI KIRKASTAA KRISTUSTA JOKA ON KUOLLUT JA NOUSSUT KUOLLEISTA..ME EI OLLA JULISTAMASSA ERI SEURAKUNTIA EIKÄ YHTEISÖJÄ VAAN JEESUSTA KRISTUSTA..JA TÄHÄN JUMALAN PYHÄ ANTAA MEILLE VOIMAN JA ROHKEUDEN..

EF6:15

 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.

1PIET3:13-15

 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. ”Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö”,
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,

ELI MEILLE ANNETAAN ROHKEUS JULISTAA JUMALAN SANAA..MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ VAIKKA TÄMÄ ON RAUHAN EVENKELIUMIA,SILTI IHMISET SAATTAA IKÄÄNKUIN PELJÄSTYÄ EVANKELIUMIN SANOMAA TAIKKA SAATTAVAT JOPA RUVETA VAINOAMAAN EVENKELIUMIN JULISTAJIA..

APT24:24-25

 Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
25 Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas”.

LUUK4:28-30

 Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen
29 ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.
30 Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.

APT7:54-60

 Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.
55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56 ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.
57 Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä
58 ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen.
59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”
60 Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

MARK5:1-17

 Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle.
2 Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.
3 Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;
4 sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään.
5 Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.
6 Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä
7 ja huutaen suurella äänellä sanoi: ”Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua.”
8 Sillä hän oli sanomaisillaan sille: ”Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki”.
9 Ja Jeesus kysyi siltä: ”Mikä on nimesi?” Niin se sanoi hänelle: ”Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta”.
10 Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta.
11 Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella.
12 Ja ne pyysivät häntä sanoen: ”Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin”.
13 Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen.
14 Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.
15 Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.
16 Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt.
17 Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan.

ELI TÄSSÄ ON NS KOLIKON TOINEN PUOLI..VAIKKA SAAMME ROHKEUDEN JULISTAA JUMALAN SANAA JA RAUHAN EVANKELIUMIA, SILTI IHMISET PELÄSTYVÄT JA KAVAHTAVAT JA MONTA KERTAA VASTUSTAVAT EVANKELIUMIN JULISTUSTA MONIN TAVOIN..MUTTA MEIDÄN EI TULE SIITÄ MASENTUA TAIKKA OLLA SEN TAKIA TEKEMÄTTÄ JUMALAN TAHTOA..KOSKA MONET SILTI OTTAVAT EVANKELIUMISTA MYÖSKIN VAARIN..JA MUISTETAAN VIELÄ ETTÄ VAIKKA ME SAAMME ROHKEUDEN JULISTAA JUMALAN SANAA, ME EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA PÄÄSTÄ HELPOLLA..ETTÄ SE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TARKOITA NS HELPPOA ELÄMÄÄ..ME JOUDUTAAN MONINAISIIN TAISTELUIHIN, AHDISTUKSIIN, USKON KOETUKSIIN JNE KUN JEESUSTA SEURAAMME JA TEEMME HÄNEN TAHTOANSA…

PS31:8-9

 Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset,
9 etkä jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan asetit minun jalkani aukealle.

2TIM3:10-12

 Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

2KOR1:5-10

 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.
6 Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,
7 koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta.
8 Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,
9 ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.
10 Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,

PS66:10-12

 Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niinkuin hopea sulatetaan.
11 Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme.
12 Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse, me jouduimme tuleen ja veteen. Mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen.

2KOR12:7-10

Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”. Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

KRISTUKSEN TÄHDEN..SILLÄ KUN OLEN HEIKKO, MINÄ OLEN VÄKEVÄ! PAAVALI OLI JOUTUNUT TIES MINKÄLAISIIN KOETTELEMUKSIIN KUN JULISTI EVANKELIUMIN ILOSANOMAA..HÄNET VIETIIN HEIKKOUTEEN MUTTA SEN HEIKKOUDEN KAUTTA KRISTUS PYSTYI TOIMIMAAN PAAVALIN KAUTTA..

2KOR11:23-30

 He ovat Kristuksen palvelijoita-puhun kuin mieltä vailla-minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa.
24 Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille;
25 kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut;
26 olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä;
27 ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta.
28 Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista.
29 Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi?
30 Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani.

PAAVALIN KOKEMUKSET VETÄVÄT MATON ALTA NS MENESTYSEVANKELIUMILTA JOSSA ANNETAAN TÄYSIN VÄÄRÄ KUVA USKOVAN ELÄMÄSTÄ MAAN PÄÄLLÄ..JEESUKSEN SEURAAMINEN VIE MEIDÄT INHIMMILLISEEN HEIKKOUTEEN MUTTA SAMALLA HENGELLISEEN RIKKAUTEEN KRISTUKSESSA..SAAMME ROHKEASTI JULISTAA JUMALAN SANAA SEN MUKAAN KUIN HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA JA OVIA AVAA…OLLAAN ROHKEALLA MIELELLÄ..JA VIELÄ TULI AJATUKSIA MITKÄ ASIAT OVAT TODELLA TÄRKEITÄ JOTTA ME SAAMME IKÄÄNKUIN SÄILYTTÄÄ ROHKEUDEN JONKA HERRA ON PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA ANTANUT..KÄYN NE PIKAISESTI LÄPI..

1 JUMALAN SANAN SYÖNTI..

PS102:5

 Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.

APT17:10-11

 Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

SYÖ JUMALAN SANAA ETTEI ISKE HENGELLINEN ANEMIA…

2 RUKOUS…

1TESS5:17-18

 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

3 PARANNUKSENTEKO…

1JOH1:6-7

 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

1TIM3:9

 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.

USKO SÄILYY PUHTAASSA OMASSATUNNOSSA..SENTÄHDEN ON ELINTÄRKEÄÄ VAALIA PUHDASTA OMAATUNTOA PARANNUSTA TEHDEN..

4 USKOVIEN YHTEYS…

HEBR10:25

 Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

MATT18:19-20

 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.”

TÄSSÄ MATTEUKSEN KOHDASSA TOTEUTUU USKOVIEN YHTEYS..MISSÄ KAKSI TAHI KOLME ON KOOLLA JEESUKSEN NIMESSÄ..SILTI ON TÄRKEÄÄ KÄYDÄ JOS MAHDOLLISTA KOKOUKSISSA JOSSA ON ISOMPIKIN MÄÄRÄ USKOVIA KOOLLA…

5 JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖ…

MARK16:15-16

Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

2TIM4:1-5

 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

KUN MEILLÄ ON NÄMÄ 5 KOHTAA TOIMINNASSA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME, JUMALAN SANAN SYÖNTI, RUKOUS, PARANNUKSENTEKO, USKOVIEN YHTEYS, JA JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖ, ME SAAMME SUURELLA TODENNÄKÖISYYDELLÄ SÄILYTTÄÄ ROHKEUDEN JA HENGEN PALON MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME..VIHOLLINEN YRITTÄÄ VIEDÄ NÄMÄ ASIAT ELÄMÄSTÄMME PALA PALALTA JA YRITTÄÄ SAATTAA MEIDÄT HYÖDYTTÖMIKSI JA MIKÄ PAHINTA, JOPA POIS KRISTUKSESTA..MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN ME SAAMME HÄNESSÄ RIIPUA JA PYSYÄ, MEIDÄN KÄY HYVIN..ARMOSTA, AAMEN..

1KOR15:51-58

 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”.
55 ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?”
56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.