PS50:15

 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.”

HEBR5:5-7

 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”;
6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan”.
7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.

JUMALA RAKKAUDESSAAN ANTAA MEILLE HÄDÄN LEIPÄÄ JA AHDISTUKSEN VETTÄ, JOTTA ME KÄÄNTYISIMME RUKOUKSESSA HERRAN PUOLEEN! RUKOUSTA VOISI VERRATA JOPA HENGITTÄMISEEN…HENGITTÄMINEN ON ELINTÄRKEÄÄ LUONNOLLISELLE IHMISELLE…SAMOIN ON RUKOUS MEIDÄN HENGELLISELLE IHMISELLEMME…JOS ME IKÄÄNKUIN UNOHDAMME HENGITTÄÄ, HERRA RAKKAUDESSAAN ANTAA MEILLE HÄTÄÄ JA AHDISTUSTA JOTTA ME KÄÄNTYISIMME RUKOUKSESSA HERRAN PUOLEEN…

JES30:18-22

Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!
19 Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.
20 Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi.
21 Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: ”Tässä on tie, sitä käykää”.
22 Silloin sinä havaitset saastaiseksi veistettyjen jumalankuviesi hopeapäällystyksen ja valettujen jumalankuviesi kultakuoren; sinä viskaat ne pois kuin inhotuksen, sinä sanot niille: ”Ulos!”

JA KUN ME JÄLLEEN TOSISSAMME HUUDAMME HERRAN PUOLEEN, HÄN AUTTAA JA OHJAA MEITÄ OIKEAAN SUUNTAAN! JOTENKIN SE HUUTAMINEN VIITTAA ENNENKAIKKEA SIIHEN ETTÄ ME OLLAAN TOSISSAMME! VAIKKA ME EI AINA FYYSISESTI HUUDETTAISI KOVAAN ÄÄNEEN, HERRA KYLLÄ TUNTEE MEIDÄN SYDÄMEMME KUN OLEMME OIKEASTI TOSISSAMME!

1SAM1:9-18

 Kun he sitten olivat syöneet ja juoneet Siilossa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran temppelin ovenpielessä, nousi Hanna
10 ja rukoili Herraa mieli murheellisena, itki katkerasti
11 ja teki lupauksen sanoen: ”Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä”.
12 Ja kun hän kauan rukoili Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa,
13 sillä Hanna puhui sydämessänsä ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut; niin Eeli luuli, että hän oli juovuksissa.
14 Ja Eeli sanoi hänelle: ”Kuinka kauan sinä siinä olet juovuksissa? Haihduta humalasi.”
15 Mutta Hanna vastasi ja sanoi: ”Ei, herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo; viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen.
16 Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä olen näin kauan puhunut.”
17 Eeli vastasi ja sanoi: ”Mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt”.
18 Hän sanoi: ”Salli palvelijattaresi saada armo sinun silmiesi edessä”. Niin vaimo meni pois ja söi eikä enää näyttänyt murheelliselta.

JOH4:23-24

 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

JUMALA KUULEE MEIDÄN RUKOUKSEMME, KUN RUKOILEMME HENGESSÄ JA TOTUUDESSA…KUN OLEMME TOSISSAMME…HERRA EI KUULE MEITÄ ÄÄNENKOVUUDEN PERUSTEELLA, VAAN SEN PERUSTEELLA KUN OLEMME TOSISSAMME…KUN SYDÄMESTÄMME RUKOILEMME, HERRA KYLLÄ KUULEE…JA HÄN TAHTOO MEITÄ AUTTAA KAIKESSA…MENE RAUHAAN, ISRAELIN JUMALA ANTAKOON SINULLE MITÄ OLET HÄNELTÄ PYYTÄNYT…NIIN VAIMO MENI POIS JA SÖI, EIKÄ ENÄÄ NÄYTTÄNYT MURHEELLISELTA…KUN ME SAAMME VUODATTAA HÄTÄMME JA MURHEEMME HERRALLE, SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN…HERRA HALUAA MEITÄ AUTTAA KAIKESSA…JA ME SAAMME OLLA RUKOUKSESSA KESTÄVIÄ! ETTÄ EI JUMALA PIDÄ PAHANA SITÄ ETTÄ ME KÄRSIVÄLLISESTI RUKOILEMME ASIOITTEN PUOLESTA KUNNES SAAMME RUKOUSVASTAUKSEN…

LUUK11:5-10

 Ja hän sanoi heille: ”Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: ’Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,
6 sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä’;
7 ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: ’Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle’ –
8 minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.
9 Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

DAN6:10

 Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt.

NIINKUIN HÄN ENNENKIN OLI TEHNYT! DANIELILLA OLI RUKOUS IKÄÄNKUIN ”SELKÄRANGASSA”! DANIEL OLI OPPINUT RUKOILEMAAN KÄRSIVÄLLISESTI JA ALATI…

APT10:1-4

 Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa.
2 Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Kornelius!”
4 Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: ”Mikä on, Herra?” Enkeli sanoi hänelle: ”Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.

TODELLA MIELENKIINTOISTA KUN KORNELIUS EI OLLUT VIELÄ UUDESTISYNTYNYTKÄÄN, JA HÄNKIN SILTI RUKOILI ALATI JUMALAA…SINUN RUKOUKSESI JA ALMUSI OVAT TULLEET MUISTOON JUMALAN EDESSÄ!

HEBR11:6

 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

KORNELIUS USKOI ETTÄ JUMALA ON, VAIKKA HÄN EI VIELÄ JEESUKSESTA TIENNYT…JUMALA PALKITSI HÄNET KUN HÄN ETSI JUMALAN TAHTOA RUKOUKSESSA JA TEKI HYVÄÄ ALMUJEN MUODOSSA…RUKOUS ON TODELLA TÄRKEÄ ASIA JOLLA ME PIDÄMME YHTEYTTÄ KAIKKIVALTIAASEEN JUMALAAN…HERRA ANTAA MEILLE MONASTI MYÖS ARMOSSAAN HÄTÄÄ JA AHDISTUSTA JOTTA ME KÄÄNTYISIMME TOTISELLA SYDÄMELLÄ HERRAN PUOLEEN…JA HERRA ANTAA MEILLE PARHAAKSI NÄKEMÄNSÄ AVUN…

ROOM8:22-34

 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

SAMOIN MYÖS HENKI AUTTAA MEIDÄN HEIKKOUTTAMME…SILLÄ ME EMME TIEDÄ MITÄ MEIDÄN PITÄÄ RUKOILEMAN, NIINKUIN RUKOILLA TULISI, MUTTA HENKI ITSE RUKOILEE MEIDÄN PUOLESTAMME SANOMATTOMILLA HUOKAUKSILLA…KUN ME OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN, JUMALAN HENKI, KRISTUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI ASUU MEISSÄ JA RUKOILEE MEIDÄN PUOLESTAMME! JA JEESUS ON JUMALAN OIKEALLA PUOLELLA, JA HÄN MYÖS RUKOILEE MEIDÄN EDESTÄMME! VAIKKA ME OLTAISIIN JOSKUS NIIN VÄSYNEITÄ ETTÄ ME EI JAKSETA KERTAKAIKKIAAN EDES RUKOILLA, MEILLÄ ON TAIVAALLISET ESIRUKOILIJAT! JUMALAN PYHÄ HENKI JA HERRA JEESUS KRISTUS! ETTÄ ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN TÄSSÄKIN VAIKKA JOSKUS SAATAMME TÄMMÖISEENKIN TILAAN JOUTUA ETTÄ EI KERTAKAIKKIAAN JAKSA EDES RUKOILLA! ETTÄ MUISTETAAN ETTÄ MEITÄ EI OLE JÄTETTY ORVOIKSI! EIKÄ OMAN ONNEMME NOJAAN…

JOH17:1-21

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: ”Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;
2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.
3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.
6 Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.
7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.
8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
9 Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun-
10 ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun-ja minä olen kirkastettu heissä.
11 Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.
13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.
14 Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.
15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.
16 He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.
17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
18 Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;
19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
20 Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

MINÄ RUKOILEN HEIDÄN EDESTÄNSÄ, EN MINÄ MAAILMAN EDESTÄ RUKOILE, VAAN NIIDEN EDESTÄ JOTKA SINÄ OLET MINULLE ANTANUT…MUTTA EN MINÄ RUKOILE AINOASTAAN NÄIDEN EDESTÄ, VAAN MYÖS NIIDEN EDESTÄ, JOTKA HEIDÄN SANANSA KAUTTA USKOVAT MINUUN…ELI JEESUS MEIDÄNKIN EDESTÄ RUKOILEE JOTKA TÄNÄ PÄIVÄNÄ OLLAAN JEESUKSEN OMIA! ME SAADAAN OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN JEESUKSEN OMIA SAADAAN OLLA JUMALAN SUURESTA ARMOSTA! MUISTETAAN RUKOILLA! MUISTETAAN KÄÄNTYÄ HERRAN PUOLEEN HYVINÄ JA HUONOINA PÄIVINÄ! JA MUISTETAAN TOISTENKIN USKOVIEN PUOLESTA RUKOILLA PALJON! ME TARVITAAN MYÖS TOISTEN USKOVIEN ESIRUKOUSTA! ME ELETÄÄN MAAILMANAIKAKAUDEN LOPPUHETKIÄ JA TARVITAAN TOISTENKIN USKOVIEN VELJIEN JA SISKOJEN ESIRUKOUSTUKEA! SE ON TODELLA TÄRKEÄÄ…ME OLEMME SOTATILASSA JA TARVITSEMME HENGELLISEN TYKISTÖN TUKEA, SE ON: ESIRUKOUKSEN TUKEA…

EF6:10-18

 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

ETTÄ MUISTETAAN MITEN TÄRKEÄÄ RUKOUS ONKAAN! ME EI VARMAAN LIIKAA VOIDA KOROSTAA RUKOUKSEN MERKITYSTÄ! MUISTETAAN HENGITTÄÄ,ELI RUKOILLA! RUKOUS KULKEE MYÖS KÄSI KÄDESSÄ VALVOMISEN KANSSA! NYT JOS KOSKAAN MEIDÄN TULEE VALVOA JA RUKOILLA JA OTTAA JUMALAN SANASTA VAARI…NYT ON AIKA LAITTAA LAMPUT PALAMAAN…

LUUK21:28-36

 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

VALVOKAA SIIS JOKA AIKA JA RUKOILKAA! ETTÄ SAISITTE VOIMAA(ETTÄ TEIDÄT KATSOTTAISIIN ARVOLLISIKSI) PAETAKSENNE TÄTÄ KAIKKEA! RUKOUS ON ELINTÄRKEÄÄ! VARSINKIN NYT KUN OIKEASTI ME ELÄMME VIIMEISIÄ HETKIÄ ENNEN KUIN JEESUS HAKEE MEIDÄT KOTIIN! NYT JOS KOSKAAN ON AIKA VALVOA JA RUKOILLA KUN ELÄMME AIKAKAUDEN LOPPUHETKIÄ! ANTAKOON HERRA MEILLE JOKAISELLE VOIMAA VALVOA JA RUKOILLA JA TEHDÄ PARANNUSTA! ETTÄ ME SAATAISIIN OLLA VIISAITA NEITSYITÄ JOILLA OLISI ÖLJYÄ LAMPUISSA JA AINA VALKEAT VAATTEET…ARMOSTA, AAMEN…

SAARN9:8

Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi.

1TESS5:1-25

 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7 Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
11 Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13 sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19 Henkeä älkää sammuttako,
20 profetoimista älkää halveksuko,
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
25 Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.