Siunausten tie…

SIUNAUSTEN TIE…

JES30:19-21

Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.
20. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi.
21. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: ”Tässä on tie, sitä käykää”.

JES35:8-10

Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on ”pyhä tie”: sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy – eivät hullutkaan.
9. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä kulkevat.
10. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.

JOH14:1-6

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen – tien sinne te tiedätte.”
5. Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

TÄSSÄ ON TIE, SITÄ KÄYKÄÄ! JOKA SITÄ TIETÄ KULKEE EI EKSY! JA MIHIN MINÄ MENEN­ – TIEN SINNE TE TIEDÄTTE!! JEESUS MENI VALMISTAMAAN MEILLE SIJAA JA SANOI ETTÄ MIHIN MINÄ MENEN, TIEN SINNE TE TIEDÄTTE! OPETUSLAPSET OLIVAT TODELLA YMMÄLLÄÄN TÄSTÄ KAIKESTA… HE EI HOKSANNEET MIHIN JEESUS MENISI JA MITEN JEESUKSEN LUOKSE PÄÄSISI…

APT1:9-11

Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11. ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

JEESUS MENI TAIVAASEEN ISÄN LUOKSE…JA JEESUS SANOI ETTÄ EI KUKAAN TULE ISÄN TYKÖ MUUTOIN KUIN MINUN KAUTTANI…ELI JEESUS KRISTUS ON SE TIE JOKA VIE MEIDÄT IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME OLLAAN PÄÄSTY JEESUS TIELLE…ME OLLAAN PÄÄSTY SIUNAUSTEN TIELLE!

5MOOS11:26-28

Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:
27. siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan,
28. mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne.

KUN ME OLEMME JEESUS TIELLÄ, ME OLLAAN SIUNAUSTEN TIELLÄ…SANA SANOO:

EF1:3

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

KUN ME OLLAAN JEESUS TIELLÄ, ME OLLAAN SILLOIN SIUNAUSTEN TIELLÄ…JUMALA ON SIUNANNUT MEITÄ TAIVAALLISISSA KAIKELLA HENGELLISELLÄ SIUNAUKSELLA KRISTUKSESSA! SIIS KRISTUKSESSA! EI JEESUKSEN ULKOPUOLELLA! IHMISILLÄ EI VOI OLLA OIKEATA HENGELLISTÄ SIUNAUSTA ILMAN JEESUSTA!! JA NYKYAIKANA TUNTUU ETTÄ TÄSSÄKIN ON MENNYT PUUROT JA VELLIT SEKAISIN! NYKYÄÄN TUNTUU ETTÄ JEESUKSEN NIMEÄ KÄYTETÄÄN TODELLA HÄIKÄILEMÄTTÖMÄSTI VÄÄRIN TÄSSÄ SIUNAUS KYSYMYKSESSÄ…ETTÄ IKÄÄN KUIN YLIKOROSTETAAN MAALLISIA SIUNAUKSIA! YLIKOROSTETAAN AJALLISTA TERVEYTTÄ JA RIKKAUTTA…LUVATAAN SEITSEMÄN HYVÄÄ JA KAHDEKSAN KAUNISTA TÄSSÄ AJASSA…SANA SANOO:

1KOR15:19

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

LUUK17:11-19

Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa.
12. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi;
13. ja he korottivat äänensä ja sanoivat: ”Jeesus, mestari, armahda meitä!”
14. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille: ”Menkää ja näyttäkää itsenne papeille”. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat.
15. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä
16. ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen.
17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: ”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat?
18. Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?”
19. Ja hän sanoi hänelle: ”Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut”.

JOS OLEMME PANNEET TOIVOMME KRISTUKSEEN AINOASTAAN TÄMÄN ELÄMÄN AJAKSI, OLEMME KAIKKIA MUITA IHMISIÄ SURKUTELTAVAMMAT…EIVÄTKÖ KAIKKI KYMMENEN PUHDISTUNEET? MISSÄ NE YHDEKSÄN OVAT? EIKÖ OLLUT MUITA JOTKA OLISIVAT PALANNEET JUMALAA YLISTÄMÄÄN KUIN TÄMÄ MUUKALAINEN? TUNTUU ETTÄ NYKYAJAN ”MENESTYSTEOLOGIA” ON PÄÄSSYT HAPATTAMAAN HUONOLLA TAVALLA MONET USKOVAT…ETSITÄÄN AINOASTAAN TÄSSÄ AJASSA OLEVIA ASIOITA…TERVEYTTÄ, RIKKAUTTA, MENESTYSTÄ JA ONNEA JNE…KYMMENESTÄ PITALISESTA MIEHESTÄ AINOASTAAN YKSI PALASI JEESUKSEN LUOKSE! MITÄ JEESUS SANOI HÄNELLE? NOUSE JA MENE; SINUN USKOSI ON SINUT PELASTANUT! HALLELUJA!  YHDEKSÄN PITALISTA SAI TERVEYDEN TÄSSÄ AJASSA EIVÄTKÄ HALUNNEET JEESUKSELTA ENÄÄ MITÄÄN MUUTA…HE EI HALUNNEET PALATA JEESUKSEN LUOKSE…MAANPÄÄLLINEN TERVEYS RIITTI! MUTTA TÄMÄ SAMARIALAINEN MIES EI OLLUT LAITTANUT TURVAA JEESUKSEEN VAIN TÄMÄN ELÄMÄN AJAKSI VAAN IANKAIKKISESTI! SINUN USKOSI ON SINUT PELASTANUT! SANA SANOO:

1PIET1:8-9

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9. sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

TÄMÄ SAMARIALAINEN MIES EI AINOASTAAN TYYTYNYT AJALLISEEN TERVEYTEEN, VAAN HÄN YMMÄRSI ETTÄ ON VIELÄ PALJON SUUREMPAA JA PYSYVÄMPÄÄ KUIN AJALLINEN TERVEYS! IANKAIKKINEN ELÄMÄ! USKON PÄÄMÄÄRÄ ON SIELUJEN PELASTUS! ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME YMMÄRRETÄÄN JA PIDETÄÄN USKON PÄÄMÄÄRÄ MIELESSÄ! SE ON TAIVASTEN VALTAKUNTA! MEIDÄN EI TARVII EIKÄ PIDÄKKÄÄN ETSIÄ TÄMÄN MAALLISEN ELÄMÄN RIKKAUKSIA JA SIUNAUKSIA VAAN TAIVAALLISIA RIKKAUKSIA JA SIUNAUKSIA! NE TAIVAALLISET RIKKAUDET JA SIUNAUKSET ON PYSYVIÄ JA IANKAIKKISIA!

MATT6:19-21

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.

MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ OIKEAT SIUNAUKSET OVAT TAIVAALLISIA, IANKAIKKISIA! SIIS EI SE OLE TAE JUMALAN SIUNAUKSESTA  JOS OLET RIKAS TAIKKA PARANNUT JOSTAIN SAIRAUDESTA…JEESUS ON LUVANNUT PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN KUN SEURAAMME HÄNTÄ…MEIDÄN EI TARVII METSÄSTÄÄ ”SIUNAUKSIA” VAAN HERRA NIITÄ ANTAA KUN SEURAAMME JEESUSTA RISTIN KAIDALLA TIELLÄ…NYKYÄÄN ON TODELLA PALJON VÄÄRÄÄ ”HAPATETTA” PÄÄSSYT USKOVIEN ELÄMÄÄN…JOS OLET SAIRAS TAIKKA KÖYHÄ NIIN JUMALAN SUOSIO JA SIUNAUS EI OLE ELÄMÄSSÄSI! NÄIN VÄITTÄÄ ”MENESTYSTEOLOGIT”! JA MITEN PALJON NYKYÄÄN JEESUKSEN NIMEÄ JA RAAMATUN SANAA KÄYTETÄÄN HÄIKÄILEMÄTTÖMÄSTI HYVÄKSI JA VÄÄRIN KUN SEN TURVIN ”SUPERSAARNAAJAT” KERÄÄ RAHAT HYVÄUSKOISILTA USKOVILTA! JA VIELÄ KEHDATAAN LANNISTAA NIITÄ JOTKA OVAT SAIRAITA VÄITTÄMÄLLÄ HEITÄ EPÄUSKOISIKSI JNE!! HÄPEÄLLISTÄ!! NÄÄ VÄÄRINTEKIJÄT JOUTUU KERRAN  HERRALLE TEKEMÄÄN TILIÄ NÄISTÄ VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ!!

JAAK5:1-3

Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa.
2. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät;
3. teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.

1TIM6:3-12

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4. niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5. alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8. mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

2PIET2:1-3

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
2. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;
3. ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

TEIDÄN RIKKAUTENNE ON MÄDÄNNYT! JA JOTKA PITÄVÄT JUMALISUUTTA KEINONA VOITON SAAMISEEN! JA AHNEUDESSAAN HE VALHEELLISILLA SANOILLA KISKOVAT TEISTÄ HYÖTYÄ!! VÄLILLÄ TUNTUU USKOMATTOMALTA ETTÄ MITEN TÄÄ ON MAHDOLLISTA! ETTÄ MITEN NÄÄ IHMISET USKALTAA TOIMIA NÄIN? MUTTA AINA ENEMPI HUOMAA MITEN TÄMÄ ILMIÖ LISÄÄNTYY LISÄÄNTYMISTÄÄN! ON TODELLA PALJON VÄÄRIÄ PROFEETTOJA JOTKA OPETTAVAT VÄÄRIN JA TAAKOITTAVAT HEIKKOUSKOISIA/HERKKÄUSKOISIA USKOVIA…NÄÄ HUIJARISAARNAAJAT SUORASTAAN TURMELEVAT VILPITTÖMIEN USKON! KUN OOT SAIRAS JA KÖYHÄ NIIIN OLET EPÄUSKOINEN YMS! KATTIA KANSSA! JA KUN OPETETAAN ETTÄ USKOVALLA EI OLE MITÄÄN SAIRAUTTA JA ON RIKKAUTTA YMS NIIN SITTEN KUN KÄYTÄNNÖN ELÄMÄSSÄ KÄYKIN TOISIN, IHMINEN JOUTUU USKON KRIISIIN!! SIIS KUN TULEE VAIKEUKSIA JA KOETUKSIA ELÄMÄSSÄ LUULLAAN JOPA ETTÄ HERRA EI OLE MUKANA! MUTTA OIKEITA SIUNAUKSIA ON NIMENOMAAN ERILLAISET USKONKOETUKSET!! HALLELUJA! ME OLLAAN OIKEASTI SIUNATTUJA KUN MEILLÄ ON USKONKOETUKSIA JA TAISTELUITA! ELI MUISTETAAN ETTÄ MEIDÄN EI TARVII KYNSIN HAMPAIN ETSIÄ MAALLISIA ASIOITA VAAN NE TULEE MEILLE HERRALTA TÄN USKONVAELLUKSEN VOISKO SANOA OHESSA…SANA SANOO:

LUUK12:29-34

Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30. Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.
32. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
33. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.
34. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.

KUN ME HALUTAAN TEHDÄ HERRAN TAHTO JA ETSIÄ JUMALAN VALTAKUNNAN PARASTA, NIIN HERRA ON LUVANNUT PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN! MONET ETSIVÄT AJALLISTA TERVEYTTÄ MUTTA EIVÄT VÄLITÄ SIELUNSA PELASTUKSESTA…VIHOLLINEN YRITTÄÄ SOKAISTA IHMISIÄ NÄKEMÄSTÄ USKON PÄÄMÄÄRÄÄ, SIELUJEN PELASTUSTA! KAIKKI MUU ON TOISARVOISTA IANKAIKKISEN ELÄMÄN RINNALLA!

MATT16:24-26

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

ETTÄ PIDETÄÄN AINA USKON PÄÄMÄÄRÄ KIRKKAANA MIELESSÄ! PYRITÄÄN ETSIMÄÄN AINA JUMALAN TAHTOA NIIN HÄN MEILLE ANTAA TÄSSÄ AJASSA KAIKEN TARVITTAVAN…JA MUISTETAAN ETTÄ ME SAADAAN OLLA OIKEASTI TODELLA SIUNATTUJA KUN OLEMME JEESUKSEN OMIA…ME OLLAAN SILLOIN SIUNAUSTEN TIELLÄ…MUTTA NE SIUNAUKSET ON ENNENKAIKKEA TAIVAALLISIA SIUNAUKSIA, HENGELLISIÄ SIUNAUKSIA, IANKAIKKISIA SIUNAUKSIA!!EI NIINKÄÄN MAALLISIA!! TUNTUU ETTÄ IHMISET PITÄÄ SIUNAUKSIA PELKÄSTÄÄN INHIMMILLISESTI KATSOTTUNA HYVINÄ ASIOINA! MUTTA RAAMATUSSA SANOTAAN:

1MOOS49:22-26

Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.
23. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä.
24. Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion,
25. isäsi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon, Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta.
26. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljiensä ruhtinaan päälaelle.

SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ ALHAALTA! SIIS KYLLÄ NE INHIMMILISESTI KATSOTTUNA IKÄVÄT ASIAT VOIVAT OLLA MYÖS USKOVALLE SIUNAUKSEKSI KUN ME NE SAADAAN OTTAA HERRAN KÄDESTÄ…INHIMMILLISESTI AJATELTUNA ESIM JOOSEFIN PITKÄ VANKEUSAIKA OIS TUNTUNUT TODELLA OUDOLTA SIUNAUKSELTA, MUTTA HERRA KASVATTI JOOSEFIA VAIKEIDEN OLOSUHTEITTEN AVULLA VAATIVAAN TEHTÄVÄÄN…JOOSEF SAI KOKEA SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ!

ROOM8:28

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

MYÖS INHIMMILLISESTI IKÄVÄT ASIAT VOIVAT OLLA JUMALAN SIUNAUKSIA…HERRA PYSTYY NIITÄ KÄYTTÄMÄÄN MEIDÄN PARHAAKSEMME!! JOKAISEN USKOVAN TULISI OIKEASTI SISÄISTÄÄ ETTÄ MYÖS KÄRSIMYKSET JA AHDISTUKSET JA MONINAISET VAIKEUDET KUULUVAT USKOVAN ELÄMÄÄN! ”MENESTYSTEOLOGIA” ON HUONOLLA TAVALLA HAPATTANUT MONIEN USKOVIEN USKON! IKÄÄNKUIN JUMALAN MIELISUOSIO JA SIUNAUS EI OLISI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME JOS MEILLÄ ON VAIKEUKSIA JA KOETUKSIA!! KAIKKEA KANSSA!! SANA SANOO:

APT14:21-22

Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan
22. ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan”.

DAN12:9-10

Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

MONET PUHDISTETAAN, KIRKASTETAAN JA KOETELLAAN!! MONEN AHDISTUKSEN KAUTTA MEIDÄN PITÄÄ MENEMÄN SISÄLLE JUMALAN VALTAKUNTAAN! HALLELUJA! ME SAADAAN OLLA HERRALLE NIIN KIITOLLISIA ETTÄ HÄN NÄKEE VAIVAA PUHDISTAMALLA, KIRKASTAMALLA, JA KOETTELEMALLA MEITÄ! ME OLLAAN TODELLA SIUNATTUJA KUN HERRA MEITÄ TYÖSTÄÄ! SE ON JUMALAN SIUNAUKSEN MERKKI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME!!

JOH15:1-8

”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

HALLELUJA! MITEN IHMEELLISTÄ SIUNAUSTA! HERRA RAKASTAA MEITÄ NIIN PALJON ETTÄ HÄN PUHDISTAA MEITÄ ETTÄ ME SAADAAN KANTAA AINA ENEMMÄN JA ENEMMÄN IANKAIKKISTA HEDELMÄÄ!! HALLELUJA! TÄMÄ JOS MIKÄ ON JUMALAN SIUNAUKSEN MERKKI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME! HENGEN HEDELMÄ JONKA JEESUS MEISSÄ VAIKUTTAA! KUN ME PYSYMME JEESUKSESSA, ME OLLAAN SIUNAUSTEN TIELLÄ! ME SAADAAN KANTAA RUNSAASTI HEDELMÄÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN! ARMOSTA, AAMEN…

HAGG2:19

Onko aitassa enää siementä? Ja viiniköynnös, viikunapuu, granaattiomenapuu ja öljypuu, nekään eivät ole kantaneet hedelmää. Tästä päivästä lähtien minä annan siunauksen.”

HES34:23-31

Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa.
24. Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.
25. Ja minä teen heidän kanssansa rauhan liiton; minä lopetan maasta pahat eläimet, niin että he asuvat turvallisesti erämaassa ja nukkuvat metsiköissä;
26. ja minä teen siunatuiksi heidät ja kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa – ne ovat siunauksen sateita.
27. Ja kedon puut kantavat hedelmänsä, ja maa antaa satonsa, ja he saavat olla turvassa maassansa. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä särjen heidän ikeensä puut ja pelastan heidät heidän orjuuttajainsa käsistä.
28. Eivätkä he enää ole pakanain ryöstettävinä, eivätkä metsän pedot heitä syö, vaan he asuvat turvassa, kenenkään peloittelematta.
29. Ja minä annan nousta heille istutuksen, joka on oleva kunniaksi, niin ettei heidän tarvitse siinä maassa menehtyä nälkään eikä enää kärsiä pakanain pilkkaa.
30. Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, Herra.
31. Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra.”

PSALMI21

Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.

2. Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi!
3. Mitä hänen sydämensä halasi, sen sinä hänelle annoit, et kieltänyt, mitä hänen huulensa anoivat. Sela.
4. Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen kruunun.
5. Hän anoi sinulta elämää, sen sinä hänelle annoit: iän pitkän, ainaisen, iankaikkisen.
6. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit; sinä peität hänet loistolla ja kirkkaudella.
7. Sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti; sinä ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä.
8. Sillä kuningas luottaa Herraan, ja Korkeimman armo tekee hänet horjumattomaksi.
9. Sinun kätesi saavuttaa kaikki sinun vihollisesi, sinun oikea kätesi saavuttaa sinun vihamiehesi.
10. Sinä panet heidät hehkumaan kuin pätsin, kun sinä kasvosi näytät; Herra nielee heidät vihassansa, tuli kuluttaa heidät.
11. Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten keskuudesta.
12. Vaikka he hankkivat pahaa sinua vastaan, miettivät juonia, eivät he mitään voi;
13. sillä sinä ajat heidät pakoon, tähtäät heitä kasvoihin jousesi jänteellä.
14. Nouse voimassasi, Herra! Laulaen ja veisaten me ylistämme sinun väkevyyttäsi.