Synnin palkka

ROOM. 6. LUKU

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

SYNNIN PALKKA ON KUOLEMA…KUN AADAM JA EEVA TEKIVÄT PARATIISISSA JUMALAN TAHDON VASTAISESTI, HE TEKIVÄT SYNTIÄ, JA SEN SEURAUKSENA HE JOUTUIVAT EROON JUMALASTA…ELI SYNNIN PALKKA ON ENNENKAIKKEA EROON JOUTUMISTA JUMALASTA…IHMISEN YHTEYS JUMALAAN KATOAA KUN HÄN TEKEE SYNTIÄ…IHMINEN KUOLEE…HÄN EI ENÄÄN OLE JUMALAN YHTEYDESSÄ…

1KOR15:19-22

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

KUOLEMA ON TULLUT IHMISEN KAUTTA….NIIN ON MYÖS KUOLLEITTEN YLÖSNOUSEMUS TULLUT IHMISEN KAUTTA…JUMALA ON RATKAISSUT TÄMÄN ASIAN ANTAMALLA JEESUKSEN MEIDÄN PUOLESTAMME SYNTIUHRIKSI! HÄN ON KANTANUT KAIKKI SYNNIT JA SYNNIN RANGAISTUKSEN RUUMIISSAAN…

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

1PIET2:21-25

 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,
22 joka ”ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”,
23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,
24 joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut”.
25 Sillä te olitte ”eksyksissä niinkuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.

JES53

 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

JUMALA ON RATKAISSUT SYNTI JA SIITÄ SEURANNEEN KUOLEMA KYSYMYKSEN ANTAMALLA JEESUKSEN KRISTUKSEN SYNTIUHRIKSI! HERRA JEESUS ON KANTANUT MEIDÄN JOKAISEN SYNTIVELAN!

ROOM3:21-26

Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

SILLÄ KAIKKI OVAT SYNTIÄ TEHNEET! JOKAINEN IHMINEN TARVITSEE JEESUKSEN PELASTAJAKSEEN JOS MIELII PÄÄSTÄ KUOLEMASTA ELÄMÄÄN…JOS MIELII PÄÄSTÄ JUMALAN YHTEYTEEN JA PERIÄ KERRAN TAIVASTEN VALTAKUNNAN…JA SITTEN KUN ME OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME OLEMME SAANEET SYNTIMME ANTEEKSI…OLEMME PÄÄSSEET JÄLLEEN JUMALAN YHTEYTEEN…MUTTA ON TÄRKEÄÄ HUOMATA ETTÄ MEISTÄ EI TULE TÄMÄN JÄLKEEN SYNNITTÖMIÄ, VAAN ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ…ELI ME TARVIIMME JEESUKSEN UHRIA ALATI….JA MEIDÄN TULEE VAALIA SUHDETTAMME JUMALAAN JOTA SYNTI YRITTÄÄ HÄIRITÄ…

1JOH1LUKU

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

ELI MEIDÄN TARVII USKOONTULON JÄLKEENKIN VAALIA YHTEYTTÄMME JEESUKSEEN…TEKEMÄLLÄ PARANNUSTA…ME TARVITSEMME PARANNUKSEN TEKOA NIIN KAUAN KUN PÄÄSEMME KERRAN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JA TÄSTÄ ME YMMÄRRÄMME ETTÄ USKOVAKIN VOI TEHDÄ SYNTIÄ…JUMALA HALUAA MEILLE PARASTA…HÄN HALUAA IRROTTAA MEITÄ SYNTI KAHLEISTA JA ANTAA MEILLE PUHTAAN OMANTUNNON…MUTTA SILTI ME ITSE KUKIN HUOMAAMME AIKA AJOIN TEHNEEMME VÄÄRIN…SILLOIN SAAMME TULLA VERILÄHTEELLE JOKA ON AINA AVOINNA…MUTTA SITTEN JOS USKOVA LÄHTEE MENEMÄÄN MAAILMAAN, SYNNIN TEILLE, HÄN HUOMAA ETTÄ SIITÄ EI SIUNAUSTA TULE….JUMALAN ANTAMA RAUHA JÄRKKYY…IHMINEN EI OLE ONNELLINEN KUN HÄN TAITEILEE IKÄÄNKUIN KAHTAALLA, TOINEN JALKA MAAILMASSA, TOINEN JALKA JEESUSTA SEURAAMASSA…

1KUN18:21

 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: ”Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä.” Eikä kansa vastannut hänelle mitään.

ELI JOS USKOVA YRITTÄÄ IKÄÄNKUIN SAADA TÄMÄN MAAILMAN NAUTINNOISTA TYYDYTYSTÄ, HÄN HUOMAA ETTÄ EI OLE ONNELLINEN…HÄNELLÄ VOI OLLA RAUHATON JA LEVOTON OLO…JA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ ON OLEMASSA TIETYT LAINALAISUUDET…

SANANL22:8

 Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää.

GAL6:7-9

 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.
9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.

ON OLEMASSA NS KYLVÄMISEN JA NIITTÄMISEN LAKI…USKOVAKAAN EI OLE SEN ULKOPUOLELLA…JOS USKOVA ELÄÄ SYNNISSÄ, HÄN HUOMAA OLEVANSA ONNETON…HÄN KOHTAA MONINAISIA HANKALUUKSIA JOILLA JUMALA YRITTÄÄ HÄNTÄ KÄÄNTÄÄ OIKEALLE TIELLE…

SANANL8:32-33

 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.

SANANL10:17

 Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.

HEBR12:4-14

Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.
14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

1KOR11:31-32

 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

ETTÄ KYLLÄ ME ITSEKUKIN KOHDALLAMME HUOMAAMME SAAVAMME KURITUSTA…SE ON JUMALAN RAKKAUTTA OMIANSA KOHTAAN…HERRALLA ON AINOASTAAN HYVÄT PÄÄMÄÄRÄT MEIDÄN KOHDALLAMME, VAIKKA KURITUKSEN KOHDALLA JOUDUMMEKIN MONASTI TUSKAILEMAAN…MUTTA HERRALLA ON KURITUKSEN KAUTTA AINA VAIN HYVÄ PÄÄMÄÄRÄ! SEN KAUTTA SAAMME SITÄ VANHURSKAUDEN RAUHANHEDELMÄÄ JA NÖYRÄÄ MIELTÄ, JA OPIMME IKÄÄNKUIN KARTTAMAAN PAHAA AINA ENEMPI JA ENEMPI…ETTÄ MEILLÄ EI OO IKÄÄNKUIN HÄLLÄ VÄLIÄ ASENNETTA SYNTIÄ KOHTAAN…KUN ME VAELLAMME VIELÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ LIHA RUUMIISSA, ME TARVITSEMME KURITUSTA AIKA AJOIN…MUTTA SE ON JUMALAN HYVYYTTÄ MEITÄ KOHTAAN…KURITUSTEN KAUTTA TULEMME MONASTI LÄHEMMÄKSI HERRAA JA RUPEAMME AINA VAIN ENEMPI ARVOSTAMAAN JUMALAN SANAA, RUKOUSTA, USKOVIEN YHTEYTTÄ JNE…

SANANL19:27

 Jos herkeät, poikani, kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista.

JER5:1-3

 Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa, ja etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan anteeksi Jerusalemille.
2 Mutta vaikka he sanovat: ”Niin totta kuin Herra elää”, he kuitenkin vannovat väärin.
3 Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta? Sinä olet lyönyt heitä, mutta he eivät tunteneet kipua; sinä olet lopen hävittänyt heidät, mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen. He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä.

SANANL23:12-14

Tuo sydämesi kuritettavaksi ja korvasi taidon sanojen ääreen.
13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.
14 Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.

ETTÄ KYLLÄ JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ ON IANKAIKKISUUDESSA…VITSALLA SINÄ HÄNTÄ LYÖT, TUONELASTA HÄNEN SIELUNSA PELASTAT…JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ MEIHIN NÄHDEN ON SE ETTÄ PÄÄSISIMME KERRAN PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! SEN TAKIA ME SAAMME OLLA KIITOLLISET JUMALAN KURITUKSESTAKIN VAIKKA SE EI SILLÄ HETKELLÄ HELPOLTA TUNNUKKAAN…MUTTA KAIKEN KESKELLÄ JEESUS ON MEIDÄN KANSSAMME JA PITÄÄ MEISTÄ HUOLEN…ARMOSTA, AAMEN…

PS73

Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän.
2 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.
10 Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
11 Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?”
12 Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti.
13 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.
15 Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan.
16 Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata,
17 kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
18 Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.
19 Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava.
20 Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät.
21 Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti,
22 silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta.
23 Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni.
24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.
26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.
27 Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.
28 Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.