Totinen ruoka ja totinen juoma…

TOTINEN RUOKA JA TOTINEN JUOMA…

JOH6:26-58

Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.
27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.”
28. Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?”
29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt”.
30. He sanoivat hänelle: ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?
31. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: ’Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi’.”
32. Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.
33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”
34. Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä leipää”.
35. Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
36. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko.
37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”
41. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”;
42. ja he sanoivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: ’Minä olen tullut alas taivaasta’?”
43. Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne.
44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
45. Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
46. Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.
47. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.
48. Minä olen elämän leipä.
49. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.
50. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.
51. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.”
52. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: ”Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?”
53. Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.
54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
55. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.
56. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.
57. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.
58. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.”

JOH4:31-34

Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: ”Rabbi, syö!”
32. Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä”.
33. Niin opetuslapset sanoivat keskenään: ”Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?”
34. Jeesus sanoi heille: ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

ÄLKÄÄ HANKKIKO SITÄ RUOKAA JOKA KATOAA, VAAN SITÄ RUOKAA JOKA PYSYY HAMAAN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…MITÄ MEIDÄN PITÄÄ TEKEMÄN ETTÄ ME JUMALAN TEKOJA TEKISIMME? SE ON JUMALAN TEKO ETTÄ TE USKOTTE HÄNEEN JONKA JUMALA ON LÄHETTÄNYT…JEESUS SANOI ITSESTÄÄN ETTÄ MINÄ OLEN ELÄMÄN LEIPÄ…SILLÄ MINUN LIHANI ON TOTINEN RUOKA JA MINUN VERENI ON TOTINEN JUOMA…JA JEESUS MYÖS SANOI: MINUN RUOKANI ON SE, ETTÄ MINÄ TEEN LÄHETTÄJÄNI TAHDON JA TÄYTÄN HÄNEN TEKONSA……KUN ME SAAMME TULLA SYDÄMESTÄMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, SE ON JUMALAN TEKO! KUKAAN EI VOI USKOA JEESUKSEEN SYDÄMESTÄÄN ILMAN ETTÄ SE OLISI JUMALAN TYÖTÄ…SIIS SE ON JUMALAN SUURTA ARMOA ETTÄ ME NYT TÄLLÄ HETKELLÄ USKOMME HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN SYDÄMESTÄMME, NIIN KUIN RAAMATTU TARKOITTAA…

1KOR12:3

Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: ”Jeesus olkoon kirottu”, ja ettei kukaan voi sanoa: ”Jeesus olkoon Herra”, paitsi Pyhässä Hengessä.

SILLOIN KUN ME AIDOSTI, SYDÄMESTÄMME USKOMME HERRAAN JEESUKSEEN, SE ON JUMALAN TYÖTÄ…JA SILLOIN ME OLEMME PELASTUKSESSA…

ROOM10:4-13

Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.
6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: ”Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas,
7. tahi: ”Kuka astuu alas syvyyteen?” se on: nostamaan Kristusta kuolleista.
8. Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11. Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”.
12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13. Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

ELI JEESUS KRISTUS ON ELÄMÄN LEIPÄ…USKON KAUTTA JEESUKSEEN ME AINOASTAAN VOIMME PELASTUA…SILLOIN KUN ME OLEMME JEESUKSESSA KRISTUKSESSA, ME SAAMME ELÄMÄÄMME TYYDYTYKSEN…ILMAN JEESUSTA MEILLÄ EI OLE MITÄÄN…

MATT16:24-26

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

ILMAN JEESUSTA ME JOUDUTAAN IANKAIKKISEEN KADOTUKSEEN! ILMAN JEESUSTA MEIDÄN SIELUMME JOUTUU VAHINKOON! AINOASTAAN JEESUKSESSA ME SAAMME KOKEA AITOA JA KESTÄVÄÄ ILOA…

ROOM14:16-17

Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
17. sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

VAIKKA ME OLTAIS YKSINÄISIÄ, ME VOIDAAN OLLA ILOISIA…VAIKKA MEILLÄ EI OLE MAALLISIA RIKKAUKSIA, ME SAADAAN OLLA TYYTYVÄISIÄ JEESUKSEN KAUTTA…AINOASTAAN JEESUKSESSA ME SAAMME KOKEA SYVÄÄ TYYDYTYSTÄ JA ILOA JOKA KESTÄÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…JA JEESUS SANOI ETTÄ MINUN RUOKANI ON SE, ETTÄ MINÄ TEEN LÄHETTÄJÄNI TAHDON JA TÄYTÄN HÄNEN TEKONSA…ELI KYLLÄ JEESUS SAI TODELLISEN TYYDYTYKSEN JUMALAN TAHDON TEKEMISESTÄ…ME SAADAAN SYVÄ TYYDYTYS JA ILO JA RAUHA JEESUKSESTA…JA ME SAADAAN MYÖS SYVÄ TYYDYTYS MYÖS JUMALAN TAHDON TEKEMISESTÄ…SIIS KUN ME TEHDÄÄN RAAMATUN SANAN MUKAAN…KUN ME VAELLAMME HERRAN YHTEYDESSÄ JA HÄNEN EDELTÄ VALMISTETUISSA TEOISSAAN, ME SAAMME KOKEA ILOA JA RAUHAA PYHÄSSÄ HENGESSÄ JA TODELLISTA SYVÄÄ TYYDYTYSTÄ JOTA MAAILMA JA SEN HIMOT EI VOI ANTAA…

SANANL11:25

Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

JOH12:23-26

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: ”Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.
26. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

KUN ME SAAMME TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN, ME SAAMME ITSEKKIN VIRVOTTUA…JEESUKSEN KOHDALLA NISUNJYVÄ PÄÄSI KUOLEMAAN JA SE TUOTTI MAAILMALLE ELÄMÄN…KUN MEIDÄN KOHDALLA NISUNJYVÄ PÄÄSEE KUOLEMAAN, SE TUOTTAA MUILLE ELÄMÄÄ…

2KOR1:3-11

Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,
4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.
6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,
7. koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta.
8. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,
9. ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.
10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,
11. kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut.

MUTTA JOS OLEMME AHDISTUKSESSA, NIIN TAPAHTUU SE TEILLE LOHDUTUKSEKSI JA PELASTUKSEKSI…JOS ME SEURAAMME HERRAA RISTIN TIELLÄ, ME MONESTI JOUDUMME AHDISTUKSIIN JA KOETUKSIIN…MUTTA NIITTENKIN KAUTTA JUMALA TOIMII…SIIS KUN ME OLLAAN KÄRSIMYKSISSÄ JA KOETUKSISSAKIN JUMALAN TAHDOSSA, SE ON MONILLE SIUNAUKSEKSI…JUMALAN TAHDON TEKEMINEN ON SIUNATTU ASIA…JUMALAN TAHDON TEKEMINEN ON MYÖS USKOVIEN RUOKAA…SEN KAUTTA MONET SAAVAT AVUN…SE ON HEIKKOUDEN SIUNAUS…JUMALAN TAHDON TEKEMINEN VIE USKOVAN MONESTI HEIKKOUTEEN MUTTA SANA SANOO IHANASTI:

2KOR12:9-10

Ja hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”. Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

2KOR4:6-18

Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13. Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14. tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

IHMEELLISTÄ HEIKKOUDEN SIUNAUSTA! SILLÄ MINUN VOIMANI TULEE TÄYDELLISEKSI HEIKKOUDESSA…SILLÄ ME JOTKA ELÄMME, OLEMME ALATI ANNETUT KUOLEMAAN JEESUKSEN TÄHDEN, ETTÄ JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI KUOLEVAISESSA LIHASSAMME NÄKYVIIN! SIIS MITÄ ENEMPI NISUNJYVÄ SAA KUOLLA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME, SITÄ VOISKO SANOA HELPOMMIN HERRA VOI TOIMIA MEIDÄN KAUTTA…KUN OMA TAHTO JA LIHAN MIELI EI OLE ESTEENÄ…SILLOIN KUN ME SAAMME TEHDÄ HERRAN TAHDON ELÄMÄSSÄMME, ME SAAMME KOKEA SYVÄÄ TYYDYTYSTÄ JA ILOA…AITOA JA KESTÄVÄÄ ILOA JA TYYDYTYSTÄ JA RAUHAA…VOIS JOPA SANOA ETTÄ ME VOIDAAN OIKEASTI HENGELLISESTI HYVIN KUN VAELLAMME HERRAN TAHDOSSA…JUMALAN TAHDON TEKEMINEN ON MEIDÄN RUOKAA JA JUOMAA…ME VOIDAAN HYVIN HENGELLISESTI KUN TEEMME HERRAN TAHDON…JA SE EI TIETENKÄÄN TARKOITA ETTÄ MEIDÄN LIHAMME PÄÄSISI HELPOLLA, POIS SE!

2KOR7:4-6

Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä; olen täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme.
5. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa.
6. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla,

TÄSSÄ TULEE ESILLE SE USKOVAN ELÄMÄN ERIKOINEN TODELLISUUS…MINULLA ON YLENPALTTINEN ILO KAIKESSA AHDINGOSSAMME! MUISTETAAN ETTÄ KUN ME SEURAAMME JEESUSTA, MEIDÄN LIHA, SE ON:MEIDÄN LUONNOLLINEN IHMINEN, EI PÄÄSE HELPOLLA…NISUNJYVÄN TÄYTYY KUOLLA…MUTTA HENGESSÄ ME SAAMME KOKEA SYVÄÄ TYYDYTYSTÄ JA ILOA JUMALAN TAHDON TEKEMISESTÄ…JUMALAN TAHDON TEKEMINEN ON MEIDÄN RUOKAMME JA JUOMAMME…

2KOR4:16-18

Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

ULKONAISEN IHMISEN KUULUUKIN ”MENEHTYÄ”…NISUNJYVÄN TÄYTYY KUOLLA…MEIDÄN LIHAMME TÄYTYY PYSYÄ RISTILLÄ, NIIN TUSKALLISTA KUIN SE MONESTI TAHTOOKAAN OLLA LIHALLE…MUTTA EI ANNETA PERIKSI! PYRITÄÄN TEKEMÄÄN JUMALAN TAHDON MUKAAN VAIKKA SE EI MEIDÄN LIHALLE OLE MONASTIKKAAN HELPPOA…MUTTA MEIDÄN VOISKO SANOA HENGELLISELLE IHMISELLE SE ON SIUNAUKSEKSI…HERRA TAHTOO JOKAISTA USKOVAISTA KÄYTTÄÄ VÄLIKAPPALEENAAN MUTTA HÄN JOKAISEN HALUAA VALMISTAA HENKILÖKOHTAISESTI OMAAN TEHTÄVÄÄNSÄ…OLLAAN HERRALLE USKOLLISET KAIKESSA…ME SAADAAN KERRAN HERRALTA PALKKA…IANKAIKKINEN PALKKA JOTA EI KUKAAN MEILTÄ POIS OTA…HERRA JEESUS MEILLE VOIMIA ANTAA…AAMEN…

JES54LUKU

Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja
riemahda, sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut. Sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra.
2. Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi.
3. Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omiksensa kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi.
4. Älä pelkää, sillä et sinä häpeään joudu; älä ole häpeissäsi, sillä et sinä ole pettyvä. Nuoruutesi häpeän sinä olet unhottava, leskeytesi pilkkaa et ole enää muistava.
5. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.
6. Sillä niinkuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut – nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun Jumalasi.
7. Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella.
8. Ylitsevuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmänräpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi.
9. Sillä tämä on minulle, niinkuin olivat Nooan vedet: niinkuin minä vannoin, etteivät Nooan vedet enää tulvi maan ylitse, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun enkä sinua nuhtele.
10. Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.
11. Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä lohduton! Katso, minä muuraan sinun kivesi kiiltokivellä, panen sinun perustuksesi safiireista,
12. minä teen sinun harjasi rubiineista ja sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä.
13. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva.
14. Sinut vahvistetaan vanhurskaudella; sinä olet oleva kaukana väkivallasta, sillä ei sinulla ole pelkäämistä, ja kaukana hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty.
15. Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta; joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu.
16. Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen.
17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.