Uskon anarkia

Uskon anarkia

Haluan tässä pienessä kirjoituksessa muistuttaa uskovia niistä todellisista vaaroista joita uskon tien penkereillä kukkii, konkreettisin esimerkein höystettynä.

Kuten Jeesuskin sanoi:

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7

13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

 

Johannes jatkaa kirjeessään:

1. Johanneksen kirje 3

7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

Usein uskovat ajattelevat että se synti joka vie kadotukseen liittyy viinaan tai huoruuteen ja muihin sen kaltaisiin paheisiin. Kuten Johanneksen kirjeessä todetaan; perkelekkin on tehnyt syntiä. Perkele tuskin on lihan himojen esim. alkoholin, tupakan tai seksin orja. Perkeleen synti on aivan toisenlaista ja jos mahdollista, paljon pahemman laatuista!

Oikeat todelliset Jumalan profeetat julistavat Jumalan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta; ristin sovitustyötä, ylösnoussutta Jeesusta, Jumalan armoa ja rakkautta, parannuksen tekoa, kuuliaisuutta, lähimmäisen rakkautta.

Silti maailmassa on tänäkin päivänä lukuisasti vääriä profeettojakin, aivan kuten Raamatussa kerrotaan ja varoitetaan. Erittäin tärkeätä on ettemme haksahda pitämään yliluonnollisia voimavaikutuksia todisteena hengellisestä raiuttiudesta.

Ensimmäinen esimerkki: Eräs tuntemani mies on ns henkeen ja vereen Mormoni, kiivaskin uskonsa puolustaja. Hän kertoi  yliluonnollisista kokemuksista joita ilmeni Mormonien tilaisuuksissa kun he menevät kasteelle kuolleiden puolesta. He tekevät näin koska ovat Raamatusta lukeneet tällaisesta toiminnasta (1. kor 15:29) (Mormoneilla on toki aivan omat oppinsa yli Raamatun kirjoitusten, mutta he perustelevat osaa uskomuksistaan Raamatun teksteillä). No tuon korinttolaiskirjeen 15 luvun kun lukee kokonaan, siitä ei saa kuvaa että meitä kehotettaisiin kastattamaan itsemme kuolleiden puolesta lainkaan vaan siinä ns punainen lanka on se että usko ja kasteella käyminenkin on turhaa jos Jeesus ei olisikaan noussut kuolleista. Itse asiassa Danilo Valla opettaa että tuossa Raamatun jakeessa on välimerkkivirhe ja alunperin sen olisi pitänyt kuulua karkeasti näin: ”Miksi muutoin nuo kastattavat kuolleet ruumiinsa, jos kerran ylösnousemusta ei ole”. Danilo Vallan mukaan tuossa Raamatun jakeessa siis puhutaan uskovien kasteelle menosta itsensä puolesta, ei kuolleiden ihmisten puolesta. Vaikka emme uskoisi Danilo Vallan opetusta, voimme todeta ettemme löydä mistään Raamatusta opetusta jossa uskovaa kehotetaan käymään kasteella kuolleiden puolesta, niin ei varsinaisesti kehoteta tekemään edes tuossa ao jakeessa.

Toinen esimerkki: Eräs tuntemani uskova mies (hän antoi luvan jakaa kokemuksensa) kertoi että hän oli ruvennut puhumaan kielillä käydessään eräässä seurakunnassa jossa opetetaan että kaikki uudestisyntyneet puhuvat kielillä. Miehen kertoman mukaan hän oli nuorena uskovana ao seurakunnan kokouksissa saanut opetusta Pyhän Hengen kasteesta ja siitä kuinka siitä merkkinä olisi kielilläpuhuminen.

Miehen omin sanoin:

”Heillä on siellä [seurakunnassa] sellainen kulttuuri, että kaikilta kysytään että puhutko kielillä, oletko täyttynyt hengellä.

Elämä voi heillä kuitenkin osoittaa aivan muuta kuin hengen hedelmää. Koko tämä ”hengellä täyttyminen” vetää ihmistä johonkin hengelliseen ylpeyteen ja nostaa johonkin korkeampaan hengelliseen tasoon heidän omasta mielestään. Eli se sokeuttaa uskovan omasta parannuksen teosta, kun on jo ”täynnä henkeä”.

Vaikka oikeasti se todellinen hengellä täyttymisen ilmiö vetää ihmisen pieneksi ja alemmaksi palvelemaan muita. Uhraamaan oman elämän muiden hyväksi Jeesuksen esimerkin mukaisesti.

Pelkään kuinka käy niille jotka sanovat olevansa täynnä henkeä ja uskovat ”kielillä puhumisen” olevan siitä merkkinä. Jos eivät kuitenkaan ole tehneet totista parannusta, vaan luottavat tähän merkkiin.

Rukoilin taannoin puhtautta elämääni ja sen jälkeen yhtenä päivänä tuli yhtäkkiä ajatus rukoilla ääneen Jumalaa, että jos tämä ”kielilläpuhumisen lahja” ei ole sinusta niin ota se pois.

Samantien kyseinen ”lahja” otettiin pois enkä pystynyt enää puhumaan sitä etäisesti ehkä kieltä muistuttavaa siansaksaa. Olin aina ihmetellyt, että vaikka sillä kuinka rukoilin niin ei se antanut mitään sisäistä muutosta.


Tämän ”lahjanhan” sain kun minulle rukoiltiin ”henkikastetta”.

Vähän olen ymmälläni ollut asiasta, kun tätä ”henkikastetta” mainostetaan karismaatikoiden kesken niin paljon. En kuitenkaan koko henkikasteesta mitään saanut, kuin sen siansaksakielen. Ja nyt se lähti pois, kun koettelin sen Herran edessä. Jotain outoa tässä on!

Kannattaa siis koetella kaikki lahjat vilpittömästi Herran edessä, ja pyytää niiden pois ottamista, jos ne ei ole Herrasta.

Tämä on siis minun yksittäinen kokemukseni, mutta kysely ja nöyryys Herran edessä kannatti. Pääsin eroon siitä mikä ei ollut Herrasta.”

 

Kolmas esimerkki: Useimmat meistä ovat varmasti törmänneet ilmiöön jossa uskovat ”juopuvat” Pyhästä Hengestä. Internetissä löytyy useita ilmiöstä videoituja todisteita ja myös lukuisia varoituksiakin. Ao ilmiön puolestapuhujat usein vetoavat esim siihen ettemme me uskovat voi laittaa Jumalan Pyhää Henkeä ”laatikkoon” eli heidän perusteenaan on se että koska Jumala on kaikkivoipa voi Hän myös juovuttaa ihmisen Pyhän Hengen kautta. Usein myös ilmiön puolestapuhujat vetoavat Raamattuun: Apt 2:1-21 erityisesti 12-15 jakeet.

 

Vastaavia esimerkkejä varmasti tunnemme muitakin mutta näiden kolmen esimerkin perusteella jo voidaan havainnollistaa vastustusta Jumalan säätämystä vastaan ja että valheen voima on aivan konkreettista todellisuutta keskellämme.

Mormonien toiminnassakin ilmenee yliluonnollisia asioita: mm. kuolleet sukulaiset (tai muut ihmiset) joiden puolesta Mormonit menevät kasteelle, ilmestyvät heille näissä kastetilaisuuksissa. Näin tämä tuntemani mormonimies todisti. Toki Raamattu kertoo ettei tämä ole raittiin opin mukaista toimintaa alkuunkaan (3. Moos 19:31). Me kaikki jotka pyrimme vilpittömästi seuraamaan Jeesusta ja olemme rukoillen opetelleet Raamatun totuutta, ymmärrämme että Mormonien opit ovat muutoinkin kaikkea muuta kuin raittiita Raamatun mukaisia oppeja.

Kielilläpuhumisesta Raamattu selvästi opettaa etteivät kaikki puhu kielillä (1 kor 12). Tuossa yllä mainitussa tapauksessa ao seurakunta opettaa väärin, yli Raamatun opetusten ja silti heillä ilmenee yliluonnollisia asioita ao asiaan liittyen! (Huom, tiedän pari ao seurakuntaan kuuluvaa uskovaa ja he ovat vilpittömiä raittiita uskovia joista ainakin toinen puhuu ihan aidosti kielillä josta sain Jumalalta ihmeellisen vahvistuksen aikoinaan, eli kaikki ao seurakunnassa eivät puhu ns valheen kieltä).

Pyhästä Hengestä juopuvat uskovat taas ovat sellaisen hengen vallassa joka ei ole Pyhä Henki. Raamattu opettaa että Jumala on sidottu sanaansa ja Pyhä Henki on raittiuden ja terveen harkinnan henki (2. Tim 1:7), ei juopumuksen henki. Raamatun opetus on hyvin selkeä tässäkin asiassa. Tarkkaan kun lukee tuon Apostolien teon 2. luvun, huomaa ettei siinä lainkaan sanota että uskovat olisivat olleet Pyhästä Hengestä juopuneita, sellaista ei edes vihjata. Sen sijaan siinä aivan selvästi sanotaan että jotkut uskosta osattomat vain pilkaten väittivät niin koska eivät voineet ymmärtää mitä oli tapahtumassa. Näillä uskosta osattomilla ei ollut mitään muuta perustetta pilkkaaville väitteilleen kuin se että he kuulivat Pyhästä Hengestä täyttyneiden uskovien puhuvan erilaisilla tunnistettavilla kielillä Jumalan suuria tekoja. Kaikki tapahtui siis täysin raittiisti, terveen harkinnan Hengessä ja ilman minkäänlaista merkkiä juopumuksesta tai sitä muistuttavasta käytöksestä.

 

Näitä kaikkia esimerkkejä yhdistävät tekijät:

1) Kaikissa esimerkeissä toimii ns palavat uskovat: He ovat innokkaita ”Herran työssä”. He ovat usein hyvin pro aktiivisia eli tarttuvat riuskasti toimeen ihan itsekseen, ilman kehotusta.

2) Kaikissa esimerkeissä vedotaan Raamatun kirjoituksiin, mutta yhdessäkään ei pysytä Raamatun kokonaisilmoituksen rajoissa vaan mennään yli sen mikä on kirjoitettu Raamattuun. Tällainen toiminta on Jumalan säätämän järjestyksen vastustamista ja sen on uskonnollista anarkiaa eli kapina Jumalaa vastaan!

3) Kaikissa esimerkeissä ilmenee yliluonnollisia voimavaikutuksia jotka eivät ole Jumalasta, vaikka kaikissa toimitaan Jeesuksen nimessä!

Kun astutaan askel taaksepäin ja katsotaan kokonaisuutta, huomataan että nuo tunnusmerkit sopivat myös erääseen Raamatusta tuttuun hahmoon: Saatanaan.

1) Saatanakin on Jumalan luoma ja hänkin on hyvin pro aktiivinen eli tarttuu riuskasti toimeen, ilman Jumalan kehotusta ja vastoin Jumalan ohjeistusta.

2) Saatana vetooa Raamatun kirjoituksiin mutta ei kuitenkaan pysy Jumalan ohjeistuksessa vaan kyseenalaistaan sen ja toimii yli sen valtuutuksen mitä Jumala on hänelle antanut (eikä hän tietenkään pitäydy Raamatun kokonaisilmoituksessakaan):

-Syntiinlakeemus kertomuksesta voimme lukea miten Saatana vetosi ihmisten järkeen ja haluihin/himoihin ja kyseenalaisti sekä vastusti Jumalan käskyä ettei hyvän- ja pahantiedon puusta saanut syödä (1. Moos 3:1-6).

-Autiomaassa Jeesusta houkutellessaan Saatana vetoaa Raamatun yksittäisiin jakeisiin mutta menee yli sen mikä on Raamatun kokonais ilmoitus (Matt 4).

-Saatana lähtee asiaansa kannattavien enkeleiden kanssa sotaan Jumalaa ja Jumalan säätämystä vastaan, mutta tietysti häviää jo lähtökohtaisesti tappioon tuomitun sodan (Ilm 12).

-Saatanan toiminta on anarkiaa Jumalan valtakunnan järjestyksen ulkopuolella ja sitä vastaan.

3) Saatana saa aikaan yliluonnollisia voimavaikutuksia eksyttääkseen uskovia (2. Tess 2:7-12).

 

Me uskovat altistumme eksytykselle omia himojamme seuraten mutta myös toisten uskovien puheiden ja todistusten johdosta. Pelkät puheet eivät kuitenkaan useimpia uskovia luultavasti harhauta vaan nimenomaan saatanan aikaansaamat voimavaikutukset ovat se vaarallisin ansa. Suuri osa uskovista taitaa olla äärimmäisen persoja kokemaan yliluonnollisia asioita. Me saatamme kuvitella että yliluonnollisilla voimavaikutuksilla voimme todistaa uskosta osattomille että Jeesus on totta ja näin vaikuttaa heidän pelastumiseensa. Saatamme uskoa että voimavaikutukset itsessään ovat todiste Jeesuksesta. Saatamme myös perustella itsellemme että esim riivaajia voidaan ajaa ulos vain Jumalan voimalla ja siksi riivaajien ulosajaminen on todiste Jumalan voimasta. Raamattu varoittaa meitä kuitenkin että saatana pystyy harhauttamaan uskovia niin että nämä luulevat riivajia ulosajetun vaikka kaikki on vain näytelmää (Matt 7:22-23). Toki ihmiset varmasti tällaisissa tilanteissa saattavat kokea erilaisia tuntemuksia ja kaikki saattaa näyttää varsin aidolta mutta ei ole!

Raamattu opastaa ja varoittaa meitä näissäkin asioissa. Raamattu todistaa jo alkulehdillään että yliluonnollisia asioita tapahtuu myös sielunvihollisen ja riivaahajenkien voimasta. Raamattu kertoo että nämä voimavaikutukset näyttävät ulospäin aivan samoilta Jumalasta peräisin olevien voimavaikutusten kanssa (2. Mooses 7:8-12).

Raamattu opastaa että viimeisinä päivinä (siis ennen Jeesuksen paluutta maan päälle) sielun vihollinen riehuu kaikella valheen ja vääryyden voimalla ja ihmeteoilla keskuudessamme (2. Tess 2:7-12).

Tärkein ase jolla voimme taistella näitä valheita vastaan on Raamatun sana: Hengen miekka. Jumalan sana on kaksiteräinen miekka joka erottaa sielun ja hengen (Hepr 4).

Jos mielimme pelastua, meidän täytyy elää elämäämme Jumalan sanan valossa ja rukouksessa.

On aivan välttämätöntä että perehdymme Jumalan sanaan (jos vain meillä on siihen mahdollisuus) ja kehotamme toinen toisiamme pitäytymään Jumalan sanassa. Jumalan sana on elävää ravintoa jokaiseen elämämme päivään. Jos lukeminen on meille syystä tai toisesta vaikeata, voimme kuunnella internetistä ilmaiseksi Raamattua (katso linkki Rukoupaikankin sivuilta) tai ostaa vaikkapa ääniraamatun cd:lle tallennettuna.

Eräs mainio, ja samalla hyvin pelottava esimerkki toisten ihmisten vaikutuksesta omaan käyttäytymiseemme, ajatteluumme ja myös uskomuksiimme on Solomon Asch:in kuuluisa psykologinen testi:

Solomon Asch teki kuuluisan kokeensa yksinkertaisten viivojen avulla v.1951. Hän piirsi taulun vasemmalle puolelle yhden esimerkki viivan ja taulun oikealle puolelle kolme muuta verrokki viivaa kuten alla olevassa kuvassa:

 

 

Testiin pyydettiin 50 yliopisto-opiskelijaa jotka luulivat osallistuvansa näköhavaitsemista koskevaan tutkimukseen eivätkä tienneet että kyseessä oli psykologinen koe. Testattaville näytettiin useita ylläolevan kaltaisia tauluja. Testattavien piti yksinkertaisesti kertoa mikä kuvassa oikealla olevista viivoista on yhtä pitkä kuin vasemmalla oleva viiva. Jokaisessa taulussa oli aina vain yksi oikea vastaus ja se oli selvästi havaittavissa ilman apuvälineitä, ainakin hetken tuijottamisen jälkeen.

Testi tehtiin 7 ihmisen ryhmissä, kuitenkin niin että kussakin ryhmässä vain yksi ihminen oli oikeasti testihenkilö ja muut oliva palkattuja näyttelijöitä. Näiden näyttelijöiden tehtävä oli tahallaan valehdella vastauksissaan ennaltasovitun mukaisesti. Testi tehtiin niin että varsinainen testattava vastasi kuhunkin kysymykseen aina ryhmänsä viimeisenä, ja nämä palkatut valehtelijat vastasivat ensin. Solomon Asch halusi tutkia miten ryhmän luoma paine vaikuttaa ajatteluumme. Tulokset ovat pelottavia.

Selvisi että mm.:

76% testattavista teki ainakin yhden virheen ryhmän paineen vaikutuksesta.

37% testattavista keskimäärin taipui ja tekemään virheen ryhmän paineessa

24% testattavista ei kertaakaan taipunut ryhmän paineessa.

11% testattavista taipui ryhmän paineessa yli 10 kertaa.

5% testattavista teki ainakin yhden virheen kun heitä testattiin yksin ilman ryhmän vaikutusta.

[Lähde D. Buchanan A.Huczynski: Organizational Behaviour, 7. painos s. 373]

Tuota testiä on myöhemmin kritisoitu ja kun se suoritetiin uudelleen mm vuonna 1984 vain yhdessä testitapauksessa lähes neljästä sadasta testattava taipui ryhmän väärään vastaukseen.

Selityksenä näiden kahden tutkimuksen erilaisille tuloksille on pidetty mm sitä että vuonna 1984 opiskelijat elivät yhteiskunnassa jossa ihmiset oli opetettu lähtökohtaisesti rohkeammin kyseenalaistamaan ympärillään olevia asioita toisin kuin vielä 50 luvulla. Oli asia niin tai näin, Raamattu kehottaa meitä uskovia koettelemaan hengellisiä asioita. Meitä ei kehotetan purematta nielemään kaikkia oppeja ja voimavaikutuksia mitä meille tarjotaan. Päinvastoin! On tärkeätä että tutkimme Raamattua yksin, rauhassa ja rukouksessa. On niin monta esimerkkiä Suomestakin missä johinkin uskonnolliseen ryhmittymään kuuluvat ihmiset ovat aivopeseytyneet uskomaan erilaisia oppeja jotka menevät Raamatun opetuksen ulkopuolelle. Nämä uskovat voivat jopa agressiivisestikkin puolustaa heihin iskostettuja oppeja, vaikka he voivat itse Raamatusta lukea ettei nämä oppinsa ole yhteneviä Raamatun ilmoituksen kanssa.

 

1. Johanneksen kirje 4

1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
5. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.
7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
14. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.

 

Eli voimmeko nyt siis sanoa että sellainen uskova joka sihisee kuin käärme tai juopuu ”Pyhästä Hengestä” on varmasti Jumalan asialla jos hän vain sanoo sanat: ”Jeesus on minun Herrani” tai ”Jeesus on Jumalan Poika”.

Ei, emme voi päätellä noin! Raamattukin varoittaa meitä tästä! Edellä mainitun Raamatun kohdan jakeissa ”tunnustaminen” tarkoittaa jotain enemmän kuin vain suun puhetta. Se tarkoittaa sydämestä kumpuavaa asennetta, nöyrtymistä Jumalan edessä, alistumista Hänen tahtoonsa. Huomion arvoista on myös että jakeissa 2, 3 ja 6 puhutaan eksytyksen hengestä.

 

Room 10

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Pelkkä suun tunnustus ei siis tietenkään ketään pelasta, ei ilman vanhurskautta! Vain vanhurskas pelastuu suun tunnustuksella! Halleluja meillä on mahtava Herra! Kiitos Jeesus!

Näin siis tuo 1. Joh 4. luvun tunnustaminen rajoittuu koskemaan vain vanhurskasta uskovaa: Uskosta vanhurskautettua joka luopuu Jeesuksen tähden kaikesta omastaan ja ottaa joka päivä ristinsä.

 

Jeesus sanoi:

Evankelium Matteuksen mukaan 7

15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23. Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

 

Huomaa että nämä Jeesukseen uskovat ihmiset (joita Jeesus ei edes tunne) tekevät Jeesuksen nimessä sellaisia tekoja joita toisaalla Raamatussa mainitaan myös Jumalan aikaansaamiksi ja joita jotkut raittiit Jumalaa pelkäävät uskovat tekevät Pyhän Hengen johdossa, Hänen vaikutuksestaan ja Hänen valintansa mukaan!

Jeesus sanoo siis että on olemassa uskovia jotka kyllä uskovat Jeesukseen ja sanovat että Jeesus on heidän herransa vaikka asia ei todellisuudessa ole niin. Tässäkään ei ole mitään uutta (Jes 29:13-14). He saattavat jopa valehdella itselleen että Jeesus on heidän herransa. Jotkut heistä saattavat aivan vilpittömästikin seurata Jeesusta, mutta heidän seuraamansa Jeesus on toisenlainen kuin Raamatun Jeesus. Jotkut taas saattavat puheissaan olla kovinkin hurskaita Jeesuksen seuraajia mutteivät ole sitä sydämessään.

Nämä uskovat, joista Jeesus kertoo ja meitä varoittaa, ovat usein innokkaitakin ”hengen työssä” eli pro aktiivisia. He lähtevät liikkeelle itse omassa voimassaan (ja vihollisen voimassa sekä houkuttelemana). Heidän kauttaan voi tapahtua yliluonnollisia asioitakin eikä Jeesus silti edes tunne heitä! Jeesus ei tunne heitä vaikka he Jeesuksen nimessä ”tekevät työtä” ja jotkut jopa ihmeitäkin. Tuosta Matteuksen evankeliumin 7. luvun 23. jakeesta ilmenee se kaikkein tärkein erottava tekijä; nämä Jeesusta Herranaan pitävät tai Jeesusta Herrakseen väittävät uskovat (joita Jeesus kuitenkaan ei tunne), ovat menneet yli sen mikä on kirjoitettu! He tekevät vääryyttä vaikka luulevat tekevänsä oikein! He eivät malta kulkea Jeesuksen perässä vaan kulkevat Jeesuksen edellä! He eivät malta tutustua kirjoituksiin kun heillä on niin kova kiire toteuttaa lihansa haluja. He eivät halua alistua Jeesuksen käskyvallan alle sillä heidän oma lihansa kaipaa uskonnollista menestystä ja he valitsevat mielummin oman lihansa miellyttämisen kuin Jeesuksen seuraamisen. Huomaa että uskonnollinen menestys on aivan eri asia kuin todellinen hengellinen menestys. Uskonnollinen menestys on lihan himojen täyttämistä ja ihmisen korottamista kun taas hengellinen menestys on omalle lihalle kuolemista ja Jeesuksen korottamista. Tällaiset uskovat elävät uskonnollisessa anarkiassa! HE OVAT OTTANEET OHJAT OMIIN KÄSIINSÄ!

No mistä me voimme tietää onko joku yliluonnollisen teon tehnyt, tai ylipäänsä kukaan muukaan Jumalan asialla vai jonkun toisen asialla? Se selviää tutkimalla kirjoituksia: Perehtymällä ihan itse omassa kammiossamme Jumalan sanaan. Se selviää rukoilemalla Jumalalta viisautta ymmärtää sanaa. Se selviää jos todella olemma valmiita luopumaan kaikesta, jopa yliluonnollisesta kokemuksesta pelastuaksemme. Ja samalla meidän tulee toki tehdä parannusta ja rakastaa lähimmäistämme teossa ja totuudessa. Tärkeintä on meidän sydämen asenne: Maltammeko odottaa ja seurata Jeesusta hänen tahdissaan? Haluammeko todella oppia tuntemaan Herramme tahdon ja Herraamme itseään?

 

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:

27. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni.
28. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi,
29. etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä
30. sanoen: ’Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi’?
31. Tahi jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella?
32. Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa.
33. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni.
34. Suola on hyvä; mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?
35. Ei se kelpaa maahan eikä lantaan; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!”

 

Meidän kaikkien kannattaa todella ns. katsoa peiliin ja tutkia olemmeko valmiita luopumaan Jeesuksen tähden kaikesta mitä meillä on? Olemmeko valmiita kuollettamaan Hengellä lihamme teot? Olemmeko valmiita luopumaan yliluonnollisista voimavaikutuksista elämässämme jos ne eivät ole Jumalasta, kuten tämä uskova mies oli valmis luopumaan kielillä puhumisesta?

Jumalan rauhaa ja rakkautta sinulle, ja jos sinulla on perhettä niin myös koko perheellesi.

Siunaten

Antti