Uskon olemus…

USKON OLEMUS…

HEBR11LUKU

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
7. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
8. Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10. sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12. Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.
13. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16. mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.
17. Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut
18. ja jolle oli sanottu: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen”,
19. sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin.
20. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin.
21. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten.
22. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa.
23. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä.
24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26. katsoen ”Kristuksen pilkan” suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.
27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.
28. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin.
29. Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat.
30. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää.
31. Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
32. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33. jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34. sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.
35. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen;
36. toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta;
37. heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä –
38. he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.
39. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu;
40. sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.

USKO ON LUJA LUOTTAMUS SIIHEN MITÄ TOIVOTAAN, OJENTAUTUMINEN SEN MUKAAN MIKÄ EI NÄY… SIINÄ RAAMATULLISEN USKON OLEMUS JA TUNTOMERKKI…USKO EI OLE FIILISTEN JA IHMEITTEN JA IHMISTEN PERÄSSÄ JUOKSEMISTA VAAN LUJAA LUOTTAMUSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA HÄNEN SANANSA MUKAAN OJENTAUTUMISTA…MONTA KERTAA AITO, RAAMATULLINEN, HERRALTA JEESUKSELTA SAATU USKO VIE MEIDÄT MONINAISIIN AHDINKOIHIN JA VAIVOIHIN…USKO EI OLE HURMOSFIILISTÄ VAAN ARJESSA TAPAHTUVAA JUMALAN SANAN MUKAAN OJENTAUTUMISTA…

JAAK1:21-27

Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.
22. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24. hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.
26. Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.
27. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

RAAMATULLINEN, HERRALTA SAATU USKO ON LUJAA LUOTTAMUSTA HERRAAN JEESUKSEEN JA HÄNEN SANANSA MUKAAN OJENTAUTUMISTA…SE EI OLE FIILISTEN JA IHMEITTEN HAKEMISTA JA ETSIMISTÄ VAAN JUMALAN SANAN TÄYTTÄMISTÄ ARJEN ELÄMÄSSÄ…ELI KYLLÄ ME MONESTI JOUDUTAAN ERILLAISIIN AHDISTUKSIIN JA MURHEISIIN KUN OLEMME SYNTYNEET AIDOSTI JUMALAN HENGESTÄ JA JEESUSTA SEURAAMME TOTISELLA SYDÄMELLÄ…

 

PS23:4-6

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

PS84:5-11

Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Sela.
6. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat!
7. Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla.
8. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa.
9. Herra, Jumala Sebaot, kuule minun rukoukseni, ota se korviisi, Jaakobin Jumala. Sela.
10. Jumala, meidän kilpemme, käännä katseesi, katso voideltusi kasvoja.
11. Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla; mieluummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalattomien majoissa.

VAIKKA MINÄ VAELTAISIN PIMEÄSSÄ LAAKSOSSA, EN MINÄ PELKÄISI MITÄÄN PAHAA, SILLÄ SINÄ OLET MINUN KANSSANI…KUN HE KÄYVÄT KYYNELLAAKSON KAUTTA, HE MUUTTAVAT SEN LÄHTEITTEN MAAKSI, JA SYYSSADE PEITTÄÄ SEN SIUNAUKSILLA…OIKEA, AITO, HERRAN ANTAMA USKO VIE MEIDÄT MONESTI ”PIMEISIIN LAAKSOIHIN” JA ”KYYNELLAAKSOIHIN”…SIIS MONINAISIIN USKONKOETUKSIIN…MUTTA NIITTEN KAUTTA ME SAADAAN KOKEA HENGELLISTÄ SIUNAUSTA ELÄMÄSSÄMME…HE MUUTTAVAT SEN LÄHTEITTEN MAAKSI! OIKEA AITO USKO ON LUJAA LUOTTAMUSTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN HÄDÄN JA AHDINGON HETKINÄ! SANA SANOO:

PS50:15

Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.”

2TIM2:22

Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

ROOM10:12-13

Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13. Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

MUISTETAAN ETTÄ OIKEA USKO EI OLE TUNTEIDEN MUKAAN VAELTAMISTA VAAN LUJAA LUOTTAMUSTA JUMALAAN JA HÄNEN SANAANSA JA OJENTAUTUMISTA SEN MUKAAN…VÄLILLÄ TUNTUU ETTÄ TÄÄ RAAMATULLINEN USKO  ON NS ”RAAKAA” USKOA…EI OLE AINA SUURIA TUNTEITA JA HYVIÄ FIILIKSIÄ  MUKANA…OIKEA USKO EI OLE MITÄÄN NS POSITIIVISTA TUNNUSTAMISTA JOSSA OLETETAAN ETTÄ KUN PUHUT ESIM TERVEYTTÄ NIIN TULET TERVEEKSI YMS…SIIS EI AITO USKO OLE MITÄÄN VÄÄRÄNLAISTA METODIA VAAN HERRAAN JEESUKSEEN TURVAAMISTA…ELI KYLLÄ HERRA VASTAA MEILLE KUN ME ALATI HÄNEEN TURVAAMME KOKOSYDÄMISESTI…MEIDÄN EI TARVII IKÄÄN KUIN MANTRAN OMAISESTI HARJOITTAA ”POSIITIIVISTA TUNNUSTAMISTA” VAAN ME SAADAAN IHAN OMIN SANOIN VUODATTAA HERRALLE SYDÄMEMME…HÄN SE ON KUKA SITTEN PARANTAA EIKÄ MIKÄÄN ASIOIDEN TUNNUSTAMINEN JA PUHUMINEN…

LUUK18:1-8

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
2. Hän sanoi: ”Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.
3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ’Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan’.
4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: ’Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,
5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni’.”
6. Niin Herra sanoi: ”Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!
7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
8. Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

APT4:24-31

Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
25. Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
26. Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’
27. Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28. tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30. ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

TÄSSÄKIN JEESUKSEEN USKOVAT RUKOILIVAT JUMALAA SPONTAANISTI JA PYYSIVÄT HERRAA TOIMIMAAN ILMAN MITÄÄN SEN KUMMEMPIA MANTROJA TAIKKA TERVEYDEN PUHUMISTA…HE VAAN PYYSIVÄT HERRAA TEKEMÄÄN ASIOITA JA HERRA VASTASI…ELI KYLLÄ RAAMATULLINEN, HERRAN ANTAMA JA VAIKUTTAMA USKO ON LUJAA LUOTTAMUSTA HERRAAN JA HÄNEN SANANSA MUKAAN OJENTAUTUMISTA…JA SE TOTISESTI VIE JEESUKSEN OMAT ERILLAISIIN KOETUKSIIN…JEESUS ITSE ON TÄSTÄ OIVA ESIMERKKI…

MATT27:41-46

Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:
42. ”Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.
43. Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: ’Minä olen Jumalan Poika’.”
44. Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.
45. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.
46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

HERRA JEESUS ON OLLUT TODELLA KOVISSA KÄRSIMYKSISSÄ JA KOETUKSISSA KUN HÄN HALUSI JUMALAN TAHDON TÄYTTÄÄ KAIKESSA…SIIS YHTÄLAILLA ME JEESUKSEN SEURAAJAT JOUDUTAAN MONEEN AHDINKOON KUN VAELLAMME HERRAN ANTAMASSA USKOSSA…

JOH15:16-21

Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.
17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.
18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

KUN ME TEEMME PARANNUSTA, ANNAMME ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE, HARJOITAMME LAUPEUTTA YMS MITÄ RAAMATUSSA KEHOTETAAN, NIIN SILLOIN ME OJENTAUDUTAAN SEN MUKAAN MIKÄ EI NÄY…SIIS SILLOIN ME VAELLAMME USKOSSA EMMEKÄ NÄKEMISESSÄ…

KOR5:1-10

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.
2. Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,
3. sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
4. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
5. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.
6. Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;
7. sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
8. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.
9. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.
10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

SILLÄ ME VAELLAMME USKOSSA EMMEKÄ NÄKEMISESSÄ…JA AHKEROITSEMME OLLA HÄNELLE MIELIKSI…TUNTUU ETTÄ TÄÄ NYKYAJAN ”UUSKARISMAATTISUUS” ON TODELLA PINTAPUOLISTA…SIIS HALUTAAN KOKO AJAN VAAN NÄHDÄ JA KOKEA KAIKENLAISTA YLILUONNOLLISTA MUTTA EI OIKEASTI TAHDOTA OLLA HERRALLE MIELIKSI…TAHDOTAAN VAAN ITSELLE HYVÄÄ JA MUISTA VIIS VEISATAAN…SIIS NYKYAIKANA ON VALLALLA LIHALLISTA USKOVAISUUTTA JOS SITÄ SIKSI VOI NIMITTÄÄ…USKO ON LUJA LUOTTAMUS SIIHEN MIKÄ EI NÄY JA OJENTAUTUMISTA SEN MUKAAN…KYLLÄ RAAMATUSSA ON TODELLA PALJON KEHOITUKSIA ETTÄ MITÄ MEIDÄN TULEE TEHDÄ JA MITEN OJENTAUTUA…MUTTA IHMISET EIVÄT TYYDY SIIHEN MIKÄ EI NÄY VAAN HALUAVAT KOKO AJAN NÄHDÄ KAIKKEA UUTTA JA IHMEELLISTÄ…TUNTUU ETTÄ IHMISILTÄ PUUTTUU NYKYÄÄN OIKEANLAINEN , VOIKO SANOA USKON HENKI…

HEBR11:24-27

Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26. katsoen ”Kristuksen pilkan” suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.
27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti.

JOH20:26-29

Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!”
27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen”.
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!”
29. Jeesus sanoi hänelle: ”Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!”

SILLÄ KOSKA HÄN IKÄÄN KUIN NÄKI SEN, JOKA ON NÄKYMÄTÖN, NIIN HÄN KESTI! AUTUAAT NE JOTKA EIVÄT NÄE JA KUITENKIN USKOVAT! HALLELUJA! ME SAADAAN OLLA YLEN ONNELLISIA JA SIUNATTUJA KUN TURVAAMME ALATI HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA PYRIMME HÄNEN TAHTONSA MUKAAN KAIKESSA TEKEMÄÄN…EI ANNETA PERIKSI…HUUDETAAN HERRAA JEESUSTA AVUKSI KAIKISSA AHDINGOISSA…OJENTAUDUTAAN JUMALAN SANAN MUKAAN, NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI,TUNTU MILTÄ TUNTU…HERRA MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…AAMEN