Uskon yksinkertaisuus

APT2:46-47

 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

EF6:5-8

 Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle,
6 ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,
7 hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
8 tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.

KOL3:22-25

Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
25 Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

NAUTTIVAT RUOKANSA RIEMULLA JA SYDÄMEN YKSINKERTAISUUDELLA…OLKAA KUULIAISET MALLISILLE ISÄNNILLENNE, PELOSSA JA VAVISTUKSESSA, SYDÄMENNE YKSINKERTAISUUDESSA, NIINKUIN KRISTUKSELLE…PALVELIJAT, OLKAA MAALLISILLE ISÄNNILLENNE KAIKESSA KUULIAISET, EI SILMÄNPALVELIJOINA, IHMISILLE MIELIKSI, VAAN SYDÄMEN YKSINKERTAISUUDESSA PELJÄTEN HERRAA…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, HERRA RUPEAA VIEMÄÄN MEITÄ OIKEANLAISEEN USKON YKSINKERTAISUUTEEN…KUN HERRA RUPEAA VIEMÄÄN MEITÄ USKON YKSINKERTAISUUTEEN, ME RUVETAAN TEKEMÄÄN ASIOITA HERRALLE EIKÄ IHMISILLE…ME RUVETAAN VAELTAMAAN JOLLAKIN TAVOIN SUORAAN JA OIKEALLA TAVALLA YKSINKERTAISESTI KUN HERRA VIE MEITÄ USKON TIELLÄ ETEENPÄIN…USKON ASIAT RUPEAA IKÄÄNKUIN AINA ENEMPI TULEMAAN SELKEIMMIKSI JA KIRKKAAMMIKSI JA OIKEALLA YKSINKERTAISIMMIKSI…MEISTÄ RUPEAA KARSIUTUMAAN LIIKA MONIMUTKAISUUS USKON ASIOISTA KUN HERRA AINA ENEMPI MEITÄ VALAISEE JA KIRKASTAA TAHTOANSA…

JES35:8

 Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on ”pyhä tie”: sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy-eivät hullutkaan.

JOKA SITÄ TIETÄ KULKEE, EI EKSY…EIVÄT HULLUTKAAN! KUN HERRA RUPEAA MEITÄ OHJAAMAAN, ME EI EKSYTÄ…USKON TIE ON LOPPUJEN LOPUKSI SITTEN KUITENKIN IKÄÄN KUIN YKSINKERTAINEN…SE EI OLE TEHTY TURHAN MONIMUTKAISEKSI…JOS IHMINEN VAAN HALUAA SEURATA JEESUSTA JA HÄNEN SANAANSA, JUMALA OHJAA IHMISTÄ SUHKOT VOIKO SANOA YKSINKERTAISESTI…

JOH7:14-17

4 Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.
15 Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: ”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?”
16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

JOS JOKU TAHTOO TEHDÄ HÄNEN TAHTONSA, TULEE HÄN TUNTEMAAN, ONKO TÄMÄ OPPI JUMALASTA, VAI PUHUNKO MINÄ OMIANI…JUMALA ON ANTANUT USKON TIEN SITTENKIN YKSINKERTAISEKSI…NIIN YKSINKERTAISEKSI ETTÄ EIVÄT HULLUTKAAN EKSY JOS VAAN SYDÄMESTÄÄN HALUAVAT TULLA TUNTEMAAN JUMALAN TAHDON…

ROOM1:18-21

 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

ROOM1:28

 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

JOS IHMINEN HALUAA TULLA TUNTEMAAN JUMALAN TAHDON, HÄN LÖYTÄÄ SEN…JUMALA ON ANTANUT USKON TIEN YKSINKERTAISEKSI…MUTTA JOS IHMINEN EI HALUA PITÄÄ KIINNI JUMALAN TUNTEMISESTA, IHMISEN SYDÄN PIMENEE JA JUMALA HYLKÄÄ IHMISEN KELVOTTOMAN MIELENSÄ VALTAAN, TEKEMÄÄN SOPIMATTOMIA…MONET IHMISET SAATTAA IKÄÄNKUIN HERRAA SYYTÄÄ VAIKEUKSISTA JA VAIKEISTA ELÄMÄN OLOSUHTEISTA VAIKKA MONASTI IHMISET ITSE EI VÄLITÄ JUMALAN TAHDOSTA VAAN TEKEVÄT MITÄ HALUAVAT…HERRA ITSE ON ANTANUT USKON TIEN NIIN YKSINKERTAISEKSI ETTÄ JOS IHMINEN HALUAA TULLA TUNTEMAAN JUMALAN TAHDON, HÄN LÖYTÄÄ SEN…MEIDÄN EI TARVII OLLA INHIMILLISESTI MITATTUNA PROFESSOREITA EIKÄ MAAILMAN VIISAITA PÄRJÄTÄKSEMME USKON TIELLÄ…

1KOR1:18-31

 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”.
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.

HERRA ON ANTANUT USKON TIEN NIIN YKSINKERTAISEKSI ETTÄ ME PÄRJÄÄMME TÄLLÄ TIELLÄ JOS VAAN HALUAMME…JUMALA ON ANTANUT MEILLE PYHÄN HENKENSÄ JOKA MEITÄ OPASTAA JA JOHDATTAA JA AUTTAA KAIKESSA…

APT4:13

 Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN HENKI RUPEAA AUTTAMAAN MEITÄ JOS VAAN HALUAMME OPPIA TUNTEMAAN JUMALAN TAHDON…JUMALAN HENKI AUTTAA MEITÄ MYÖS IRTI SYNNIN SITEISTÄ JOS VAAN HALUAMME..MUTTA IHMINEN ON LUONNOSTAAN HALUTON TEKEMÄN JUMALAN TAHTOA JA HALUAA TEHDÄ JA HARJOITTAA LIHAN MIELITEKOJA…MUTTA KUN ME OLEMME USKOSSA, HERRA JEESUS ANTAA MEILLE RISTIN JONKA KAUTTA LIHAMME KUOLEE…JOS VAAN HALUAMME…TUNTUU ETTÄ IHMINEN LUONNOSTAAN VASTUSTAA JUMALAA JA HÄNEN TAHTOANSA…MUTTA HERRA SITTENKIN ON ANTANUT TÄMÄN USKON TIEN, RISTIN TIEN NIIN YKSINKERTAISEKSI, ETTÄ IHMINEN KYLLÄ YMMÄRTÄÄ JUMALAN TAHDON JOS HALUAA…MITKÄ ASIAT ON TÄRKEITÄ ETTÄ SAATAIS YMMÄRTÄÄ JUMALAN TAHTO?

APT17:10-11

 Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

PS119:97-105

 Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.
98 Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti.
99 Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.
100 Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi.
101 Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, noudattaakseni sinun sanaasi.
102 Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä sinä neuvot minua.
103 Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani.
104 Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.
105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

PS119:127-130

 Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa.
128 Sentähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan.
129 Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sentähden minun sieluni ottaa niistä vaarin.
130 Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.

KUN SINUN SANASI AVAUTUVAT, NIIN NE VALAISEVAT JA ANTAVAT YKSINKERTAISELLE YMMÄRRYSTÄ…USKON TIE ON ANNETTU YKSINKERTAISEKSI…MEIDÄN EI TARVII OLLA ÄLYNIEKKOJA PÄRJÄTÄKSEMME USKON TIELLÄ…MUTTA ME TARVIIMME SITÄKIN ENEMMÄN JUMALAN ELÄVÄÄ JA IHMEELLISTÄ SANAA! SE ON ELINTÄRKEÄÄ PÄRJÄTÄKSEMME TÄLLÄ TIELLÄ…

JER31:9

Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

EF6:16-18

 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

APT4:29-31

Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

RAAMATTU JA RUKOUS ON ELINTÄRKEÄ PARIVALJAKKO PÄRJÄTÄKSEMME TÄLLÄ USKON TIELLÄ…MUISTETAAN ETTÄ HERRA ON ANTANUT USKON TIEN NIIN YKSINKERTAISEKSI, ETTÄ JOKAINEN KUKA HALUAA HERRAA SEURATA, PÄRJÄÄ TÄLLÄ TIELLÄ…ETTÄ JAKSETAAN KULKEA EDELLEEN TÄTÄ TIETÄ…JEESUS MEITÄ AUTTAA JA VAHVISTAA KAIKIN TAVOIN PYHÄN HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ JA OHJAA JA OPASTAA MEITÄ JOS VAIN HALUAMME VAELTAA SYDÄMEN YKSINKERTAISUUDESSA JA HALUAMME TULLA TUNTEMAAN JUMALAN TAHDON JA TEHDÄ SEN MUKAAN…ARMOSTA, AAMEN…

PS116

 Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni;
2 sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani.
3 Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen.
4 Mutta minä huusin avukseni Herran nimeä: ”Oi Herra, pelasta minun sieluni!”
5 Herra on armollinen ja vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias.
6 Herra varjelee yksinkertaiset; minä olin viheliäinen, mutta hän auttoi minua.
7 Palaja, sieluni, takaisin lepoosi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin.
8 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta.
9 Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa.
10 Minä uskon, sentähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu.
11 Minä sanoin hädässäni: ”Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita”.
12 Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan?
13 Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä.
14 Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä.
15 Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema.
16 Oi Herra, minä olen sinun palvelijasi, sinun palvelijasi minä olen, sinun palvelijattaresi poika! Sinä päästit minun siteeni.
17 Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä.
18 Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä
19 Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja!