Väkeviksi sodassa…

VÄKEVIKSI SODASSA…

HEBR11:32-34

Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33. jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34. sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALA VIE MEITÄ TAISTELUIHIN…USKON TAISTELUIHIN…HERRA ALOITTAA PIENESTÄ…SANA SANOO:

SAK4:10

Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbaabelin kädessä?”

SILLÄ KUKA PITÄÄ HALPANA PIENTEN ALKUJEN PÄIVÄN…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI,HERRA VIE MEIDÄT TAISTELUIHIN…HERRA ALOITTAA PIENESTÄ…HÄN HARJOITTAA MEITÄ PIKKUHILJAA AINA ISOMPIIN JA ISOMPIIN SOTIIN…KUKA PITÄÄ HALPANA PIENTEN ALKUJEN PÄIVÄN? ME EI SAATAIS IKINÄ PITÄÄ HALPANA PIENTEN ALKUJEN PÄIVIÄ! SIIS EI HERRA MEITÄ HETI VIE MIHINKÄÄN SUURTAISTELUIHIN TAIKKA JÄTTI SOTIIN…EI,VAAN HÄN HARJOITTAA MEITÄ PIKKUHILJAA AINA ISOMPIIN JA ISOMPIIN MITTELÖIHIN…HÄN HARJAANNUTTAA MEITÄ…

1SAM17LUKU

Mutta filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaan, ja he kokoontuivat
lähelle Sookoa, joka on Juudassa. Ja he leiriytyivät Sookon ja Asekan välille, Efes-Dammimiin.
2. Saul ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet Tammilaaksoon; ja he asettuivat sotarintaan filistealaisia vastaan.
3. Filistealaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelilaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä.
4. Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
5. Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea.
6. Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs.
7. Hänen peitsensä varsi oli niinkuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen edellänsä.
8. Hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen: ”Miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen, ja te olette Saulin palvelijoita; valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni.
9. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne; mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä.”
10. Ja filistealainen sanoi vielä: ”Minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme.”
11. Kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisen puheet, valtasi heidät kauhu, ja he pelkäsivät suuresti.
12. Mutta Daavid oli sen efratilaisen miehen poika Juudan Beetlehemistä, jonka nimi oli Iisai, ja tällä oli kahdeksan poikaa; hän oli Saulin aikana jo vanha, iäkäs mies.
13. Ja Iisain kolme vanhinta poikaa oli seurannut Saulia sotaan; ja näiden hänen kolmen sotaan lähteneen poikansa nimet olivat: esikoisen Eliab, toisen Abinadab ja kolmannen Samma.
14. Daavid oli nuorin. Ja nuo kolme vanhinta olivat seuranneet Saulia.
15. Mutta Daavid lähti tuontuostakin Saulin luota Beetlehemiin kaitsemaan isänsä lampaita.
16. Ja filistealainen astui esiin haastaen taisteluun joka aamu ja ilta, neljänäkymmenenä päivänä.
17. Ja Iisai sanoi pojallensa Daavidille: ”Ota veljillesi eefa-mitta näitä paahdettuja jyviä ja nämä kymmenen leipää, ja vie ne kiiruusti leiriin veljillesi.
18. Ja vie nämä kymmenen juustoa tuhannenpäämiehelle. Tiedustele veljiesi vointia ja hanki varmuus, että lähetys on heille saapunut.
19. Saul ja he ynnä kaikki Israelin miehet ovat Tammilaaksossa sotimassa filistealaisia vastaan.”
20. Varhain seuraavana aamuna Daavid jätti lampaat vartijan haltuun, otti kantamuksensa ja lähti matkalle, niinkuin Iisai oli häntä käskenyt. Kun hän tuli leiriin, lähti sotaväki taistelurintaan ja nosti sotahuudon.
21. Ja Israel ja filistealaiset asettuivat sotarintaan toisiansa vastaan.
22. Niin Daavid heitti tavarat selästänsä kuormaston vartijalle ja riensi sotarintaan; ja sinne tultuaan hän tervehti veljiänsä.
23. Kun hän puhutteli heitä, niin katso, kaksintaistelija, Goljat niminen filistealainen, kotoisin Gatista, tuli filistealaisten taisteluriveistä ja puhui niinkuin ennenkin; ja Daavid kuuli sen.
24. Ja kun israelilaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti.
25. Ja Israelin miehet sanoivat: ”Katsokaa miestä, joka tuolla tulee! Hän tulee häpäisemään Israelia. Mutta sen miehen, joka surmaa hänet, kuningas tekee hyvin rikkaaksi ja antaa hänelle tyttärensä ja tekee hänen isänsä perheen veroista vapaaksi Israelissa.”
26. Niin Daavid sanoi miehille, jotka seisoivat siinä hänen kanssaan: ”Mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista? Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä?”
27. Väki sanoi hänelle saman, minkä ennenkin: sen ja sen saa se mies, joka surmaa hänet.
28. Mutta kun hänen vanhin veljensä Eliab kuuli hänen puhuvan miesten kanssa, vihastui Eliab Daavidiin ja sanoi: ”Miksi sinä olet tullut tänne, ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi; sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa.”
29. Daavid vastasi: ”Mitä minä sitten olen tehnyt? Saaneehan tuon verran kysyä.”
30. Ja hän kääntyi hänen luotansa toisen puoleen ja kysyi niinkuin ennenkin; ja väki vastasi hänelle samoin kuin äsken.
31. Mutta tuli tunnetuksi, mitä Daavid oli puhunut; ja se kerrottiin Saulille, ja tämä noudatti hänet luoksensa.
32. Ja Daavid sanoi Saulille: ”Älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan.”
33. Saul sanoi Daavidille: ”Et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka”.
34. Mutta Daavid sanoi Saulille: ”Palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta,
35. niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta; ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen.
36. Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niinkuin niille; sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä.”
37. Ja Daavid sanoi: ”Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä”. Silloin Saul sanoi Daavidille: ”Mene; Herra olkoon sinun kanssasi”.
38. Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärin hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä.
39. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille: ”En minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut”. Ja Daavid riisui ne päältänsä.
40. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta viisi sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivisäiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan.
41. Ja filistealainen tuli yhä lähemmäksi Daavidia, ja kilvenkantaja kulki hänen edellänsä.
42. Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä; sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään.
43. Niin filistealainen sanoi Daavidille: ”Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan?” Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta.
44. Sitten filistealainen sanoi Daavidille: ”Tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille”.
45. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.
46. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala.
47. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.”
48. Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan.
49. Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa, ja hän kaatui maahan kasvoillensa.
50. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään.
51. Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he.
52. Mutta Israelin ja Juudan miehet nousivat, nostivat sotahuudon ja ajoivat filistealaisia takaa laakson suulle ja Ekronin porteille saakka; ja filistealaisia kaatui surmattuina Saaraimin tiellä, aina Gatiin ja Ekroniin saakka.
53. Sitten israelilaiset palasivat ajamasta filistealaisia takaa ja ryöstivät heidän leirinsä.
54. Ja Daavid otti filistealaisen pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta hänen aseensa hän asetti majaansa.
55. Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaista vastaan, kysyi hän sotapäälliköltään Abnerilta: ”Kenen poika tuo nuorukainen on, Abner?” Abner vastasi: ”Niin totta kuin sinä, kuningas, elät, minä en sitä tiedä”.
56. Niin kuningas sanoi: ”Kysele sitten, kenen poika tuo nuori mies on”.
57. Ja kun Daavid palasi takaisin surmattuaan filistealaisen, otti Abner hänet ja vei hänet Saulin eteen, ja hänellä oli kädessään filistealaisen pää.
58. Niin Saul kysyi häneltä: ”Kenen poika sinä olet, nuorukainen?” Daavid vastasi: ”Palvelijasi beetlehemiläisen Iisain poika”.

ÄSKEISESSÄ LUVUSSA OLI TODELLA PALJON MAHTAVIA KOHTIA! VIHOLLINEN OLI KOONNUT JOUKKONSA ISRAELIA VASTAAN…ISRAELILAISET KAUHISTUIVAT…MUTTA DAAVID HALUSI ROHKEASTI HAASTAA VIHOLLISEN KOVIMMAN SOTURIN,GOLJATIN!! AIKAMOINEN USKON ROHKEUS OLI DAAVIDILLA! OLIKO DAAVIDILLA LUONNOSTAAN TÄMÄ ROHKEUS! SIIS OLIKO DAAVID SUORAAN NÄIN KOVA SOTURI ETTÄ OLI VALMIS KOHTAAMAAN FILISTEALAISTEN PAHIMMAN SOTURIN? EI OLLUT! HERRA OLI KOULINUT DAAVIDIA JO PALJON AIKAISEMMIN PIENEMMISSÄ MITTELÖISSÄ!

JES54:16-17

Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen.
17. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

1SAM17:32-36

Ja Daavid sanoi Saulille: ”Älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan.”
33. Saul sanoi Daavidille: ”Et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka”.
34. Mutta Daavid sanoi Saulille: ”Palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta,
35. niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta; ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen.
36. Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niinkuin niille; sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä.”
SIIS DAAVID OLI KOHDANNUT JO ELÄMÄNSÄ AIKAISEMMISSA VAIHEISSA PALJON GOLJATTIA HELPOMPIA VASTUKSIA…EI HERRA VIE VASTA USKOONTULLEITA HETI SUUR TAISTELUIHIN VAAN HÄN HARJOITTAA HEITÄ ENSIN KARHUILLA JA LEIJONILLA…KATSO,MINÄ OLEN LUONUT SEPÄN,JOKA LIETSOO HIILIVALKEATA JA KUONNUTTAA ASEEN KÄYTÄNTÖÖNSÄ! KUKA PITÄÄ HALPANA PIENTEN ALKUJEN PÄIVIÄ? JOS DAAVID EI OLISI HALUNUT TAISTELLA JA KOHDATA KARHUA JA LEIJONAA,TUSKIN HERRA OLISI VIENYT DAAVIDIA GOLJATTIA VASTAAN OLLENKAAN…SIIS USKOVIEN ON TURHA KUVITELLA PÄÄSEVÄNSÄ ”SUUREMPIIN SAAPPAISIIN” JOS HE EI HALUA KÄYDÄ PIENEMPIÄKÄÄN MITTELÖJÄ…HERRA KUONNUTTAA ASEEN KÄYTÄÄNTÖÖNSÄ! SIIS JOS ME HALUTAAN OLLA HERRAN ASEITA,MEIDÄN TULEE SUOSTUA KÄYMÄÄN LÄPI JUMALAN SALLIMAT TULISET KOITOKSET JONKA AVULLA MEISTÄ TULEE KESTÄVIÄ JA KELPAAVIA ASEITA HERRALLE!

1SAM17:22-23

Niin Daavid heitti tavarat selästänsä kuormaston vartijalle ja riensi sotarintaan; ja sinne tultuaan hän tervehti veljiänsä.
23. Kun hän puhutteli heitä, niin katso, kaksintaistelija, Goljat niminen filistealainen, kotoisin Gatista, tuli filistealaisten taisteluriveistä ja puhui niinkuin ennenkin; ja Daavid kuuli sen.

1SAM17:42-47

Kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä; sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään.
43. Niin filistealainen sanoi Daavidille: ”Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan?” Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta.
44. Sitten filistealainen sanoi Daavidille: ”Tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille”.
45. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.
46. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala.
47. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.”

DAAVIDILLA NOUSI USKON ROHKEUS JA VOISKO SANOA PYHÄ VIHA GOLJATTIA KOHTAAN JOKA HÄPÄISI ELÄVÄN JUMALAN SOTAJOUKKOA!! HERRA OLI HARJOITTANUT DAAVIDIA ERILLAISISSA TAISTELUISSA JA KOETUKSISSA! TÄNÄ PÄIVÄNÄ HERRA ANTAA SINUT MINUN KÄSIINI JA MINÄ SURMAAN SINUT!! DAAVID OLI ROHKEA HERRASSA! PYHÄ HENKI HÄNESSÄ KIIVASTUI PAHAN TÄHDEN!

APT17:15-16

Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka, ja saatuaan vietäväksi Silaalle ja Timoteukselle käskyn mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät sieltä pois.
16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia.

PAAVALIN ODOTTAESSA HEITÄ ATEENASSA HÄNEN HENKENSÄ HÄNESSÄ KIIVASTUI,KUN HÄN NÄKI ETTÄ KAUPUNKI OLI TÄYNNÄ EPÄJUMALANKUVIA!! PYHÄ HENKI MEISSÄ VOI KIIVASTUA PAHASTA!SIIS MEISSÄ JEESUKSEEN USKOVISSA ASUU JUMALAN HENKI,JEESUKSEN HENKI,PYHÄ HENKI JOKA ON MYÖS ROHKEUDEN HENKI! JUMALAN HENKI ON KIIVAS PAHAA VASTAAN! DAAVIDILLA OLI ROHKEUDEN HENKI! HERRA OLI HÄNTÄ HARJAANNUTTANUT KOVISSA MITTELÖISSÄ JA AINA TULI EDELLISTÄ KOVEMPI TAISTELU! DAAVID SAI KÄYDÄ HERRAN SOTIA! TULIVAT VÄKEVIKSI SODISSA! KUN HERRA VIE MEITÄ SOTIIN JA TAISTELUIHIN,SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ PYHÄÄ PELOTTOMUUTTA JA USKONROHKEUTTA JA VÄKEVYYTTÄ HENGESSÄ!

1JOH2:14

Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha.

1KOR16:13

Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.

1TIM3:13

Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.

SILLÄ TE OLETTE VÄKEVÄT JA JUMALAN SANA PYSYY TEISSÄ JA TE OLETTE VOITTANEET SEN JOKA ON PAHA! OLKAA MIEHUULLISET,OLKAA VÄKEVÄT! SILLÄ NE JOTKA OVAT HYVIN PALVELLEET,SAAVUTTAVAT ITSELLEEN KUNNIOITETTAVAN ASEMAN JA SUUREN PELOTTOMUUDEN USKOSSA,KRISTUKSESSA JEESUKSESSA! KUN ME KÄYMME HERRAN SOTIA,SE RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ VÄKEVYYTTÄ,MIEHUULLISUUTTA, PELOTTOMUUTTA USKOSSA,KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…!! SIIS JEESUKSESSA!! EI MEISSÄ! ELI ME EI OLLA VÄKEVIÄ ITSESSÄMME VAAN HERRASSA!

1SAM17:37-40

Ja Daavid sanoi: ”Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä”. Silloin Saul sanoi Daavidille: ”Mene; Herra olkoon sinun kanssasi”.
38. Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärin hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä.
39. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille: ”En minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut”. Ja Daavid riisui ne päältänsä.
40. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta viisi sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivisäiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan.

1SAM17:45

Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.

ME EI VOIDA TURVAUTUA INHIMMILLISEEN APUUN HERRAN SODISSA…SAUL TARJOSI OMIA SOTAVÄLINEITÄ DAAVIDILLE MUTTA DAAVID TUNSI ETTÄ NÄMÄ EI KÄY! ME EI VOIDA TURVAUTUA INHIMMILLISIIN ASEISIIN HERRAN TAISTELUISSA…

MATT26:51-54

Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.
52. Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.
53. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?
54. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?”

DAAVID EI HUOLINUT SAULIN VOISKO SANOA INHIMMILLISTÄ APUA…ME EI VOIDA TURVAUTUA LIHAN KÄSIVARTEEN EIKÄ INHIMMILLISEEN APUUN KOSKA NÄMÄ ON HERRAN SOTIA!

EF6:10-18

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

LIHAN KÄSIVARSI EI AUTA HERRAN SODISSA! SOTA ON HENGELLISTÄ,EI MAALLISTA! MAALLISET ASEET EI AUTA! INHIMMILLINEN VIISAUS JA JÄRJEN PÄÄTELMÄT EI AUTA! AINOASTAAN HERRASSA JEESUKSESSA MEILLÄ ON APU!

2KOR10:3-5

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;
4. sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

MEIDÄN SOTA ASEEMME EIVÄT OLE LIHALLISET! SANA SANOO:

1SAM17:45-47

Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: ”Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt.
46. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala.
47. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.”

JA KOKO TÄMÄ SUURI JOUKKO TULEE TIETÄMÄÄN ETTEI HERRA ANNA VOITTOA MIEKAN EIKÄ KEIHÄÄN VOIMALLA, SILLÄ SOTA ON HERRAN, JA HÄN ANTAA TEIDÄT MEIDÄN KÄSIIMME! ISRAELILAISIA OLI VAIKKA KUINKA PALJON JA SILTI HE EI USKALTAUTUNEET KÄYDÄ GOLJATTIA VASTAAN! MONET USKOVAT HALUISIVAT EHKEN TODELLA NOPEASTI PÄÄSTÄ  ”SUURIIN SAAPPAISIIN”, SE ON: JOHONKIN SUUREEN JA NÄKYVÄÄN TEHTÄVÄÄN! JA SILTI HE EI HALUA KOHDATA ARJEN TAISTELUISSA KARHUJA JA LEIJONIA! SIIS JOTKUT HALUISIVAT TEHDÄ VAAN PELKÄSTÄÄN ”HENGELLISTÄ” TYÖTÄ EIKÄ HE HOKSAA ETTÄ YHTÄ HENGELLISTÄ ON HOITAA ARJEN ASKAREET HERRAN KUNNIAKSI!

1PIET1:6-7

Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

KOL3:23-24

Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24. tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.

ME PALVELLAAN MYÖS ARJESSA HERRAA JEESUSTA KRISTUSTA! ME KÄYDÄÄN MYÖS ARJESSA HERRAN SOTIA JA TAISTELUJA! EI OLE YHTÄÄN VÄHEMMÄN HENGELLISTÄ VAELTAA ARJESSA HERRAN TAISTELUISSA! EI MEIDÄN TARVII OLLA NS KOKOAIKAISESSA HENGELLISESSÄ TYÖSSÄ OLLAKSEMME HERRAN KÄYTÖSSÄ…ITSEASIASSA ME JOKAINEN OLLAAN KOKO AIKAISESSA HENGELLISESSÄ TYÖSSÄ JA SODASSA JOS VAAN HALUAMME SEURATA HERRAA…NYKYAIKANA MONET ASIAT ON PAHASTI VINOUTUNEITA…LUULLAAN ETTÄ ON EPÄHENGELLISTÄ OLLA ESIM NORMAALITÖISSÄ…PITÄISI OLLA ”HENGELLISESSÄ” TYÖSSÄ! MUTTA DAAVID KASVOI ARJESSA HERRAN SOTURIKSI! HÄN HOITI ARJESSA ISÄNSÄ LAMPAITA JA KOHTASI ARJESSA KARHUA JA LEIJONAA…DAAVID EI PITÄNYT HALPANA PIENTEN ALKUJEN PÄIVIÄ…HÄN OLI VÄHÄSSÄ USKOLLINEN JA HERRA USKOI DAAVIDILLE SUUREMPIA TAISTELUITA JA SOTIA! JA HERRAN SODISSA JA TAISTELUISSA SOTA ASEET TOSIAAN EI OLE LIHALLISET VAAN HENGELLISET…ON RUKOUS,ON PAASTO JA ENNENKAIKKEA RAKKAUS!!

MATT5:38-48

Te olette kuulleet sanotuksi: ’Silmä silmästä ja hammas hampaasta’.
39. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;
40. ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin;
41. ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.
42. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.
43. Te olette kuulleet sanotuksi: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi’.
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?
47. Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?
48. Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.”

1KOR13LUKU

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.
4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.
9. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
10. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.
13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

HERRAN SODISSA JA TAISTELUISSA TÄRKEIN SOTA ASE ON RAKKAUS! SIIS KRISTUKSEN RAKKAUS! VIHOLLISEN VALLASSA OLEVIA IHMISIÄ EI VOITETA JEESUKSELLE ANTAMALLA SAMALLA MITALLA TAKAISIN!

1PIET3:9

Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.

 

LUUK6:20-36

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.
21. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa!
22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan – Ihmisen Pojan tähden.
23. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.
24. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne!
25. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä!
26. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.
27. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28. siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
30. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
31. Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
34. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36. Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.

HERRAN SODISSA RAKKAUS ON ELINTÄRKEÄ! JUMALAN RAKKAUS! VIHOLLINEN SAATTAA JOSKUS HERJATA MEITÄ PÄIN NAAMAA IHMISTEN KAUTTA NIIN KUIN GOLJATTI HERJASI ELÄVÄN JUMALAN SOTAJOUKKOA! MUTTA JUMALAN RAKKAUS JA RUKOUS JA PAASTO OVAT VOIMALLISIA ASEITA HERRAN SODISSA.. ELI TÄRKEÄÄ ON MYÖS RUKOILLA JA SIUNATA IHMISIÄ JA PAASTOTA JOS HERRA SIIHEN KEHOITTAA…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ HERRA VIE MEIDÄT TAISTELUIHIN! SOTA ON HERRAN! MEIDÄN EI TULE LÄHTEÄ OMIN PÄIN TAISTELEMAAN OMIA TAISTELUJA VAAN MEIDÄN TULEE ANTAA HERRAN JOHDATTAA MEITÄ KAIKESSA…JOTKUT SAATTAVAT KIERRELLÄ ERI PAIKOISSA ”SITOMASSA” HENKIVALTOJA JA HEIDÄN AIKA KULUU HUKKAAN! SIIS JOTKUT SOTIVAT OMIN PÄIN MISSÄ TAHTOVAT! MUTTA MEIDÄN TULEE AINA MUISTAA ETTÄ HERRAN ON TEHTÄVÄ ALOITE! SOTA ON HERRAN EIKÄ MEIDÄN VAIKKA ME TÄSSÄ SODASSA SAADAANKIN OLLA JUMALAN ARMOSTA MUKANA…JA KUN HERRA VIE MEITÄ TAISTELUIHIN, HÄN MYÖS ROHKAISEE MEITÄ KAIKIN TAVOIN…KUN ME OLLAAN IHAN OIKEASTI HERRAN KÄYTÖSSÄ, HÄNEN SODISSAAN JA TAISTELUISSAAN, ME JOKAINEN TARVITSEMME VALTAVASTI ROHKAISUA JA APUA HERRALTA…

TUOM6:11-16

Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta.
12. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: ”Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!”
13. Niin Gideon vastasi hänelle: ”Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: ’Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin.”
14. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut”.
15. Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.”
16. Herra sanoi hänelle: ”Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen”.

MINÄ OLEN SINUN KANSSASI, JA SINÄ VOITAT MIDIANILAISET NIIN KUIN YHDEN AINOAN MIEHEN! HERRA ROHKAISI GIDEONIA MAHTAVASTI! SINÄ VOITAT MIDIANILAISET NIIN KUIN YHDEN AINOAN MIEHEN! ISRAELILAISET JA FILISTEALAISET OLIVAT SODASSA KESKENÄÄN! SILTI PÄÄTAISTELU KÄYTIIN DAAVIDIN JA GOLJATIN VÄLILLÄ! MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME SAATTAA OLLA VASTASSA GOLJAT,JOKU TODELLA VAIKEA ASIA TAIKKA ESTE! JA VIHOLLINEN SAATTAA RÖYHKEÄSTI UHITELLA…

1SAM17:16

Ja filistealainen astui esiin haastaen taisteluun joka aamu ja ilta, neljänäkymmenenä päivänä.

JOSKUS VIHOLLINEN SAATTAA SUORASTAAN YLLYTTÄÄ MEITÄ TAISTELUUN KUNNES MEISSÄ NOUSEE USKON ROHKEUS JA ME LÄHDEMME VIHOLLISTA VASTAAN HERRAN VOIMASSA! SE TAISTELU VOI KESTÄÄ KAUAN MUTTA KUN VOITTO TULEE, TAPAHTUU PALJON VAPAUTUSTA!

1SAM17.51

Sitten Daavid juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he.

KUN GOLJATTI KAATUI JA DAAVID TAPPOI HÄNET, FILISTEALAISET PAKENIVAT! KUN SE ISO, TODELLA HANKALA ASIA TAIKKA VASTUS KAATUU MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME, SE SAA AIKAAN PALJON VAPAUTUSTA JA VOITTOA! TÄMÄ VOITTO GOLJATISTA OLI ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS! MIKSI?

1SAM17:8-9

Hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen: ”Miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen, ja te olette Saulin palvelijoita; valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni.
9. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne; mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä.”

JOS HÄN KYKENEE TAISTELEMAAN MINUA VASTAAN JA SURMAA MINUT, NIIN ME OLEMME TEIDÄN PALVELIJANNE, MUTTA JOS MINÄ VOITAN JA SURMAAN HÄNET, NIIN TE OLETTE MEIDÄN PALVELIJAMME JA PALVELETTE MEITÄ! JOS DAAVID OLISI HÄVINNYT, ISRAELILAISET OLISIVAT JOUTUNEET FILISTEALAISTEN PALVELIJOIKSI… SANA SANOO:

2PIET2:18-19

Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon,
19. ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on.

KENEN VOITTAMA JOKU ON, SEN ORJA HÄN ON! ISRAELILAISET OLISIVAT JOUTUNEET FILISTEALAISTEN IKEEN JA ORJUUDEN ALLE JOS DAAVID OLISI HÄVINNYT GOLJATILLE! MUISTETAAN TAISTELUISSA JA SODISSA ETTÄ VAIKKA NE JOSKUS TUNTUU UUVUTTAVILTA JA RASKAILTA, NIIN HERRA ANTAA NIISSÄ VOITON KUN OLLAAN KÄRSIVÄLLISIÄ EIKÄ ANNETA PERIKSI…SILLOIN FILISTEALAISET JOUTUVAT PAKENEMAAN MEIDÄN ELÄMÄSTÄMME! HALLELUJA! SE ON SUURTA JA MAHTAVAA JUMALAN ARMOA ETTÄ SAADAAN OLLA HERRAN SODISSA JA TAISTELUISSA! EI ANNETA PERIKSI! EI IKINÄ! JA MUISTETAAN ETTÄ ILMAN TAISTELUJA JA SOTIA EI OLE VOITTOJAKAAN!  …AAMEN!!

 

PS27:1-6

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä
pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!
2. Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.
3. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa.
4. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.
5. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
6. Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan.