JOH1:1-9

 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

TOTINEN VALKEUS JOKA VALISTAA JOKAISEN IHMISEN, OLI TULOSSA MAAILMAAN..TÄMÄ TOTINEN VALKEUS ON JEESUS KRISTUS..

JOH3:12-21

 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

JEESUS ON TULLUT VALISTAMAAN JOKAISTA IHMISTÄ..ANTAMAAN TAIVAALLISTA VALOA SITÄ HALUAVALLE…MITÄ IHMISEN PITÄÄ TEHDÄ JOTTA PÄÄSEE TOTISEN VALKEUDEN PIIRIIN? MUTTA JOKA TOTUUDEN TEKEE, SE TULEE VALKEUTEEN!

1JOH1LUKU

 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

KUN ME TUNNUSTAMME JEESUKSELLE SYNTIMME, NE TULEVAT VALKEUTEEN JA JEESUKSEN KRISTUKSEN VERI PUHDISTAA KAIKESTA SYNNISTÄ..KAIKESTA JOTA EMME EDES AINA TIEDOSTA..

SAAR7:20

 Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä.

ROOM3:23-24

 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

JOKAINEN IHMINEN ON SYNTIÄ TEHNYT..JOKAISEN TÄYTYY TULLA VALKEUTEEN MIKÄLI MIELII PELASTUA..MUTTA KAS KUMMAA, ON IHMISIÄ JOTKA IHAN VAKAVISSAAN LUULEVAT OLEVANSA SYNNITTÖMIÄ VAIKKA ELÄISIVÄT JULKEISSAKIN SYNNEISSÄ..

SANANL3:20

 Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

MITÄ TÄMÄ ON? YKSINKERTAISESTI VALON PUUTETTA! MITEN KIITOLLISET SAAMME OLLA KUN MEILLÄ ON OIKEANLAINEN SYNNINTUNTO! SE ON TERVEEN MERKKI! ETTÄ TUNNET RIKOKSESI! JA TOTTAKAI MEIDÄN OMATUNTOMME VOI OLLA VIELÄ HIUKAN IKÄÄNKUIN EPÄVIREINEN…SAATAMME TUNTEA HUONOA OMAATUNTOA ASIOISTA JOTKA EIVÄT OLE VÄÄRIN..SILLOIN MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN HEIKKO OMATUNTO..MUTTA MITÄ ENEMPI SAAMME OIKAISTA OMAATUNTOAMME JUMALAN SANAN MUKAAN, SITÄ TERKEMPI SIITÄ TULEE..SILLOIN EMME ENÄÄN PALJOA TUNNE HUONOA OMAATUNTOA ASIOISTA JOISTA EI TARVITSEKKAAN TUNTEA..SITTEN TAASSEN TUNNEMME AINAPAREMMIN JA PAREMMIN NE ASIAT JOTKA OVAT OIKEASTI VÄÄRIN..JUMALAN SANA ON TÄHÄN OMANTUNNON ASIAAN OIVA LÄÄKE..SE IKÄÄNKUIN LAITTAA MEIDÄN OMAANTUNTOOMME OIKEAT ASETUKSET JOS NÄIN VOI SANOA..

1KOR14:23-25

 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
24 Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,
25 hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

JEESUS TOIMII SEURAKUNTANSA VOIKO SANOA VÄLITYKSELLÄ KUN PYHÄ HENKI ON MEISSÄ..JA JEESUKSEN HENKI, PYHÄ HENKI PALJASTAA SYNNIN! MITÄ ENEMPI SEURAKUNNASSA SAA OLLA JEESUS VAIKUTTAMASSA, SITÄ ENEMPI JUMALAN VALO PALJASTAA IHMISTEN VÄÄRYYDET! JA TÄMÄ ON HYVÄ ASIA! IHMISILLÄ ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ PARANNUS! TULLA VALKEUTEEN! SANA SATUTTAA, MUTTA MYÖS PARANTAA..JOS IHMISELLE TULEE HAAVA, JA SIIHEN LAITETAAN LAASTARI ILMAN PUHDISTUSTA, VERENMYRKYTYS ON TODENNÄKÖINEN…SAMALLA TAVALLA JOS LAASTAROIMME SYNNIN HAAVAT ARMONLAASTARILLA, ILMAN HAAVAN PUHDISTUSTA, IHMINEN EI PÄÄSE PELASTUKSEEN! VALKEUTEEN TULO ON ELINTÄRKEÄ ASIA! ILMAN SITÄ JÄÄMME ARMON ULKOPUOLELLE..JA SITTEN KUN TULEMME VALKEUTEEN, TUOMME JEESUKSELLE SYNTIMME JA SAAMME TULLA USKOON, NIIN SEN JÄLKEENKIN MEILLÄ ON ELETTÄVÄ PARANNUKSESSA..PYHÄ HENKI MEILLE MUISTUTTAA JA KEHOITTAA ASIOISTA JOITA TULEE POIS LAITTAA..TÄMÄ VALKEUDESSA VAELTAMINEN KESTÄÄ NIINKAUAN KUN KERRAN PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN..

APT19:18-20

 Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
19 Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa.
20 Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

TÄMÄ VALKEUDESSA VAELTAMINEN ON JEESUKSEN SEURASSA VAELTAMISTA..JEESUS ON TOTINEN VALKEUS..TÄMÄ ON HYVÄ ASIA..JUMALA ON ANTANUT TÄMÄN MEILLE PARHAAKSI, EI TAAKAKSI..HERRA HALUAA MEILLE PELKÄSTÄÄN HYVÄÄ..

APT28:24-27

 Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet.
25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: ”Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,
26 sanoen: ’Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.
27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’

HERRA HALUAA MEILLE PELKÄSTÄÄN HYVÄÄ..SYNTI RIKKOO JA SITOO MEITÄ JOKAISTA..HERRA HALUAA VAPAUTTAA ERI KAHLEISTA JA SITEISTÄ…OLLAAN SENTÄHDEN ROHKEALLA MIELELLÄ..HERRA HALUAA MEILLE PELKÄSTÄÄN HYVÄÄ..JA HÄN ANTAA MEILLE VOIMAA VAELTAA VALKEUDESSA..ARMOSTA,AAMEN..

PS107

 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
2 Niin sanokoot Herran lunastetut, jotka hän on lunastanut ahdistuksen alta
3 ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta.
4 He harhailivat erämaassa, autiossa, tiettömässä maassa, löytämättä asuttua kaupunkia.
5 Heidän oli nälkä ja jano, heidän sielunsa nääntyi heissä.
6 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
7 Ja hän ohjasi heidät oikealle tielle, niin että he pääsivät asuttuun kaupunkiin.
8 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
9 Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä.
10 He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin,
11 koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi Korkeimman neuvon.
12 Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä; he sortuivat, eikä ollut auttajaa.
13 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
14 Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa.
15 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
16 Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat.
17 He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden.
18 Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa, ja he olivat lähellä kuoleman portteja.
19 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
20 Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.
21 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
22 Uhratkoot kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten hänen töitään.
23 He lähtivät laivoilla merelle ja kävivät kauppaa suurilla vesillä.
24 He näkivät Herran työt ja hänen ihmeelliset tekonsa meren syvyyksissä.
25 Hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen, joka kohotti korkealle sen aallot.
26 He kohosivat taivasta kohti, he vajosivat syvyyksiin; heidän sielunsa menehtyi tuskasta.
27 He horjuivat ja hoippuivat kuin juopunut, ja kaikki heidän taitonsa hämmentyi.
28 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan.
29 Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät.
30 He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan.
31 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
32 Kunnioittakoot häntä kansan seurakunnassa ja vanhinten kokouksessa häntä ylistäkööt.
33 Hän muutti virrat erämaaksi ja vesilähteet kuivaksi maaksi,
34 hedelmällisen maan suola-aroksi, sen asukasten pahuuden tähden.
35 Hän muutti erämaan vesilammikoiksi ja kuivan maan vesilähteiksi.
36 Ja hän asetti nälkäiset sinne asumaan ja he rakensivat kaupungin asuaksensa.
37 Ja he kylvivät peltoja ja istuttivat viinitarhoja, jotka tuottivat satoisan hedelmän.
38 Hän siunasi heitä, ja he lisääntyivät suuresti, ja hän antoi heille paljon karjaa.
39 Ja kun he vähentyivät ja vaipuivat onnettomuuden ja huolten painon alla,
40 niin hän, joka vuodattaa ylenkatsetta ruhtinasten päälle ja panee heidät harhailemaan tiettömissä autiomaissa,
41 hän kohotti köyhän kurjuudesta ja teki suvut suuriksi kuin lammaslaumat.
42 Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.
43 Joka viisas on, se ottakoon näistä vaarin ja ajatelkoon Herran armotekoja.

HEBR4:12-16

 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.
14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.