VALVOKAA…

LUUK21:36

 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa (ETTÄ TEIDÄT KATSOTTAISIIN ARVOLLISIKSI) paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

MITÄ ON SE ARVOLLISUUS JOKA MYÖTÄVAIKUTTAA SIIHEN ETTÄ PÄÄSTÄÄN PAKENEMAAN LOPUN AJAN KAUHUJA, JUMALAN VIHAN AIKAA JOKA KOHTAA SYNTIÄ JA PAHUUTTA…?

ILM3:1-4

 ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.

VALVOMISEN KANSSA KÄSI KÄDESSÄ KULKEE RUKOUS JA MYÖS PARANNUKSEN TEKO…KUN ME VALVOTAAN JA RUKOILLAAN JA TEHDÄÄN PARANNUSTA, SE ON JUMALAN MIELEN MUKAISTA…SE ON ARVOLLISTA JUMALAN SILMISSÄ…ELI VOISKO SANOA ETTÄ PUHTAUS ON TODELLA TÄRKEÄ ELEMENTTI SIIHEN ETTÄ MEIDÄT KATSOTAAN ARVOLLISEKSI…SIIHEN PÄÄSTÄÄN PARANNUKSEN TEON KAUTTA…

FIL1:3-11

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.
7 Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset.
8 Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella.
9 Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10 voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,
11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

FIL1:27-30

 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,
28 vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta.
29 Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
30 teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan.

ETTÄ TE KRISTUKSEN PÄIVÄÄN SAAKKA OLISITTE PUHTAAT ETTEKÄ KENELLEKKÄÄN LOUKKAUKSEKSI…KÄYTTÄYTYKÄÄ VAIN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN ARVON MUKAISESTI…MUTTA TEILLE PELASTUKSEN MERKKI, MERKKI JUMALALTA…KUN ME TEEMME ALATI PARANNUSTA LOPPUUN SAAKKA, ME OLEMME PUHTAAT…ME OLEMME ARVOLLISET…PARANNUKSEN TEON TULEE JATKUA LOPPUUN SAAKKA, KUNNES PÄÄSEMME HERRAN JEESUKSEN LUOKSE…

ILM3:7-11

 Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

TOINEN ASIA JOKA LIITTYY ARVOLLISUUTEEN JA POISPÄÄSEMISEEN PAHASTA AJASTA YLÖSTEMPAUKSEN MUODOSSA, ON JUMALAN SANASTA VAARIN OTTAMINEN…KOSKA SINÄ OLET OTTANUT MINUN KÄRSIVÄLLISYYTENI SANASTA VAARIN, NIIN MINÄ MYÖS OTAN SINUSTA VAARIN JA PELASTAN SINUT KOETUKSEN HETKESTÄ, JOKA ON TULEVA YLI KOKO MAANPIIRIN…! PIDETÄÄN JUMALAN SANASTA VAARI JA OJENTAUDUTAAN JUMALAN SANAN MUKAAN NIIN HERRAKIN MEITÄ SITTEN AUTTAA…

1PIET2:1-10

 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.
4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6 Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi”
8 ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi”. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9 Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10 te, jotka ennen ”ette olleet kansa”, mutta nyt olette ”Jumalan kansa”, jotka ennen ”ette olleet armahdetut”, mutta nyt ”olette armahdetut”.

NYKYAIKANA JUMALAN SANAA PALJON HALVEKSITAAN JA PIDETÄÄN SATUNA, MUTTA KUN ME KUNNIOITAMME JUMALAN SANAA OJENTAUTUMALLA SEN MUKAAN KÄRSIVÄLLISESTI, HERRAKIN MEITÄ AUTTAA JA PELASTAA KOETUKSEN HETKESTÄ, JUMALAN VIHASTA JOKA PURKAUTUU MAAN PÄÄLLE…

2AIK27:6

 Niin Jootam tuli yhä mahtavammaksi, koska hän vaelsi vakaasti Herran, Jumalansa, edessä.

MAL2:5-7

Minun liittoni hänen kanssansa oli elämä ja rauha, ja minä annoin sen hänelle peloksi; ja hän pelkäsi minua, vapisi minun nimeni edessä.
6 Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani, ja monet hän käänsi pois pahoista töistä.
7 Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja.

JES57:1-2(BIBLIA)

 Vanhurskas hukkuu(KATOAA), ja ei ajattele kenkään sitä sydämessänsä; pyhät miehet temmataan pois, ja ei siitä kenkään pidä vaaria; sillä vanhurskaat otetaan pois onnettomuudesta,
2 Ja jotka toimellisesti vaeltaneet ovat, tulevat rauhaan, ja lepäävät kammioissansa.

JES57:1-2(33/38)

 Vanhurskas hukkuu(KATOAA), eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2 Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.

JOTKA VAKAASTI VAELTAVAT, HE SAAVAT LEVÄTÄ KAMMIOISSANSA…PYHÄT MIEHET TEMMATAAN POIS…JOTKA TOIMELLISESTI VAELTANEET OVAT…VAKAA VAELLUS ON TOIMELIASTA VAELLUSTA…TOIMELIAISUUS ON USKOSTA ELÄMISTÄ…SE LIITTYY ARVOLLISUUTEEN…SEN SEURAUKSENA USKOVAT JOTKA OVAT ARVOLLISIA, TEMMATAAN POIS…VANHURSKAAT OTETAAN POIS ONNETTOMUUDESTA…

MATT24:37-51

Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen(YKSI OTETAAN YLÖS,BIBLIA), ja toinen jätetään.
41 Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen(YKSI OTETAAN YLÖS), ja toinen jätetään.
42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ’Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.”

JEESUKSEN ODOTTAMINEN VALVOEN ON JUMALAN SILMISSÄ ARVOLLISTA! JA SIIHEN KUULUU IKÄÄNKUIN OLENNAISENA OSANA JUMALAN TAHDON TEKEMINEN…TEE USKOLLISESTI LOPPUUN SAAKKA NIITÄ TEKOJA, JOITA HERRA JEESUS ON ANTANUT SINULLE TEHTÄVÄKSI, NIIN OLET AUTUAS PALVELIJA,YLEN ONNELLINEN PALVELIJA! ELI JEESUKSEN ODOTUS JA HÄNEN TEKOJENSA TEKEMINEN ON ARVOLLISTA JUMALAN SILMISSÄ…JA KUULUU OLENNAISENA OSANA VALVOMISEEN…

TIIT2:11-14

 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

1TESS1:9-10

 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

PALVELEMAAN ELÄVÄÄ JA TOTISTA JUMALAA JA ODOTTAMAAN TAIVAISTA HÄNEN POIKAANSA…NÄMÄ LIITTYY OLENNAISELTA OSALTAAN VALVOMISEEN JA ARVOLLISUUTEEN…PALVELLA JEESUSTA JA ODOTTAA KOSKA HÄN TULEE NOUTAMAAN SEURAKUNTANSA KOTIIN…

JOH14:1-3

 ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

ETTÄ PIDETÄÄN ARVOSSA KUTSUMUSTAMME…PIDETÄÄN ARVOSSA ETTÄ OLEMME SAANEET TULLA HERRAN JEESUKSEN OMIKSI…PYRITÄÄN VAELTAMAAN ARVOLLISESTI, JUMALAN TAHDON MUKAAN…

KOL1:3-13
Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, 4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan; 5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, 6 joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa, 7 niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne 8 ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä. 9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, 10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, 11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla 12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, 13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
VAELTAAKSENNE HERRAN EDESSÄ ARVOLLISESTI…ETTÄ EI PIDETÄ TOSIAAN HALPANA TÄTÄ IHMEELLISTÄ ASIAA ETTÄ ME SAAMME OLLA USKOSSA JEESUKSEEN JA SAADAAN VIELÄPÄ ELÄÄ TÄTÄ IHMEELLISTÄ AIKAA KUN JEESUS ON PIAN TULOSSA HAKEMAAN SEURAKUNTANSA KOTIIN, JOKA ON OLLUT TÄÄLLÄ TAISTELUN HELTEESSÄ KOHTA 2 TUHATTA VUOTTA…ARVOSTETAAN TÄTÄ!

MATT22:1-8

 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 2 ”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: ’Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin’. 5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: ’Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia.

MONET IHMISET PITÄVÄT PILKKANAAN JUMALAN SANAA JA JUMALAN ARMOA JA PELASTUSTA! MUTTA PIDETÄÄN ME ARVOSSA TÄTÄ! TÄMÄ PELASTUS ON MAAILMAN TÄRKEIN ASIA!

1TESS2:9-13

Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme: yöt ja päivät työtä tehden, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille Jumalan evankeliumia. 10 Te olette meidän todistajamme, ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte, 11 samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä, 12 ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. 13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

PYRITÄÄN VAELTAMAAN ARVOLLISESTI JUMALAN EDESSÄ! MUISTETAAN ETTÄ SEITSEMÄSTI VANHURSKAS LANKEAA JA NOUSEE JÄLLEEN! ARVOLLISUUS EI NIINKÄÄN LIITY MEIDÄN HYVYYTEEN, VAAN SITTENKIN SIIHEN ETTÄ ME HALUAMME OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN VAIKKA MONESTI KOMPUROIMME…KUN MEILLÄ ON OIKEA SYDÄMEN HALU SEURATA JEESUSTA, SE ON ARVOLLISTA JUMALAN SILMISSÄ…MUISTETAAN ETTÄ ON TÄRKEÄÄ LOPPUUN SAAKKA OLLA JEESUKSEN SEURAAJA,OLLA ARVOLLINEN…SIIS ELÄÄ USKOSTA JEESUKSEEN JA PYSYÄ JEESUKSESSA LOPPUUN ASTI!

HEBR10:32-39

 Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, 33 kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. 34 Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. 35 Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. 36 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. 37 Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele; 38 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”. 39 Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

1KOR9:24-25

 Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. 25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.

KUN ME LOPPUUN SAAKKA VALVOMME JA RUKOILEMME, TEEMME PARANNUSTA JA RIIPUMME JEESUKSESSA, JUMALAN SANASSA KIINNI, JA TEEMME HÄNEN TEKOJAAN JA ODOTAMME JEESUSTA TULEMAAN HAKEMAAN MEIDÄT KOTIIN, ME OLLAAN ARVOLLISIA! KUN ME ELÄMME USKOSTA JEESUKSEEN, ME OLEMME ARVOLLISIA, ME OLLAAN VIISAITA NEITSYITÄ JOILLA ON TOIMIVA HENGEN ELÄMÄ, ON ÖLJYÄ LAMPUISSA! SILLOIN SAADAAN OLLA ARVOLLISIA! ME VAELLETAAN SILLOIN OIKEALLA TAVALLA VAKAASTI, JA ME SAAMME HERRALTA VOIMAN PÄÄSTÄ POIS TÄÄLTÄ PAHASTA AJASTA JOKA HUIPENTUU JUMALAN VIHAAN…OLLAAN KÄRSIVÄLLISIÄ JUMALAN TAHDON TEKEMISESSÄ VAIKKA MONEN AHDISTUKSEN JA KOETUKSEN KAUTTA JOUDUMME MENEMÄÄN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…HERRA JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN…

1PIET1:3-9

 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, 7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

2TESS1LUKU

 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. 2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, 4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä 5 ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, 6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, 7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. 11 Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, 12 että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.