Seurakunnan ylöstempauksesta

Kotikokouksessa 19.8.2017 käytiin läpi joitakin sanan paikkoja liittyen seurakunnan ylöstempaukseen ja viimeisiin aikoihin sekä joitakin Ilmestyskirjan ”teemoja” esim sinetit, pasuunat ja vihan maljat.

Tämä kirjoitus ei varsinaisesti ole tyhjentävä vastaus näihin liittyviin kysymyksiin, mutta tässä on jotakin pohdintaa aiheesta. Näistä aiheistahan on monen moista opetusta. Kokeneet ja raittiina pidetyt opettajat voivat opettaa keskenään aivan ristiriitaisesti ja kaikki ovat tietysti omasta mielestään oikeassa. Keskenään ristiriitaisia opetuksia jopa yritetään vakuutella oikeiksi toteamalla esim ”Pyhä Henki avasi nämä asiat minulle”. Enkä tahdo mitenkään vähätellä kenenkään opetuksia tai Hengen johdatusta. Kirjoituksen tarkoitus ei ole lähteä siis lyömään harhaopettajan leimoja tai muutoinkaan puuttua kenenkään opetuksiin tai esittää että minä olisin se ainoa valaistunut tässä aiheessa, vaan ainoastaan keskittyä siihen mitä Raamatussa aiheesta sanotaan. Tässä kirjoituksessa esitetyt tulkinnat eivät ole ”Rukouspaikan porukan yksiselitteinen yhteinen tulkinta”. Meilläkin saattaa olla keskenämme eriäviä käsityksiä tästä aiheesta.

Seurakunnan ylöstempauksen ajankohdasta olen kuullut ainakin kaksi keskenään ristiriitaista ”opinsuuntaa”: 1) Seurakunta voidaan temmata ylös hetkenä minä hyvänsä tai 2) Seurakunta temmataan ylös tarkalleen 7. pasuunan soidessa. Näiden kahden lisäksi voi olla muitakin teorioita /opetuksia mutta en niitä tunne joten jääköön ne tämän kirjoituksen ulkopuolelle.

Room 15

4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.

Room 8

35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36. Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.

Jesaja 60

12. Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin.

Matt 24

3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?”
4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.
6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

..

27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Jeesus siis sanoi että niihin aikoihin kun hän tulee takaisin, meidät Jeesuksen seuraajat annetaan vaivaan, meitä tapetaan ja joudumme kaikkien kansojen vihattaviksi Jeesuksen nimen tähden. Niihin aikoihin monet lankeavat pois ja antavat toisia uskovia alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Niihin aikoihin nousee monia vääriä profeettoja jotka eksyttävät monia. Syy siihen miksi useimpien (ei siis vain harvojen vaan useimpien) rakkaus Jumalaa ja Jeesusta kohtaan kylmenee johtuu siitä että laittomuus pääsee valtaan (laittomuus = synti, toki voidaan tulkita tietysti myös sen johtuvan antikristuksen valtaanpääsystä).

Ennen Jeesuksen paluuta evankeliumi tullaan saarnaamaan kaikkialla maailmassa kaikille kansoille (Tässä ei sanota että se saarnattaisiin kaikille yksittäisille ihmisille mutta kaikille kansoille ainakin).

Jeesuksen palatessa Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla. Hänen palatessaan kaikki ihmiset näkevät Jeesuksen: Uskovat ja uskosta osattomat, juutalaiset ja pakanat.  Ja silloin hän lähettää suuren pasuunan pauhatessa enkelit kokoamaan hänen valittunsa (uudestisyntyneet tosiuskovat) kaikkialta maailmasta.

Lisäys 18.9.2019: Matteus 24 Jeesus siis kertoo yksiselitteisesti tempauksesta ja sitä edeltävistä tapahtumista. Siis heti kun ilosanoma Jeesuksesta on saarnattu kaikille kansoille, silloin tulee loppu ja lopussa Hän palaa takaisin ja tulee tempaus. Jeesus vielä kohdentaa sanansa omilleen ”kun näette kaiken tämän tapahtuvan…..”. Hän siis selvästi kiistatta ilmaisee että opetuslapsia tulee olemaan elossa ja näkemässä ”tämän KAIKEN” tapahtumista. Jeesuksen puheesta ei saa käsitystä että hän kohdistaisi puheensa jollekin ”ensimmäisen tilaisuuden menettäneelle mutta parannuksen tehneelle” luopio joukolle joka on tullut tosi uskoon vasta sen jälkeen kun Jeesus aiemmin jo olisi käynyt hakemassa uskovien pääjoukon ”tuuliin ja pilviin” kuten jotkut esittävät. Sen sijaan tästä tekstistä saa aivan kirkkaan käsityksen että tässä kuvataan sitä ainutkertaista Jeesuksen paluuta maan päälle ja ainutkertaista uskovien ylöstempausta.

Muistelen kuulleeni sellaisenkin opetuksen että tässä Matt 24 kohden puhuttaisiin vain juutalaisista mutta en näe tällaisen opetuksen loogisuutta. Myöskin Matt 25 kertomus tyhmistä ja viisaista neitsyistä tähdentää sitä että tulee vain yksi tempaus, vain yksi kerta kun ovi suljetaan ja se on sitten siinä. Ovea ei enää avata, ei tule toista mahdollisuutta sen jälkeen kun Jeesus kerran palaa (huomaa Raamatussa kuvattu 1000 vuotisen valtakunnan lopussa tapahtuva 2. ylösnousemus ei ole toinen uusi mahdollisuus). Toisaalta jos emme elä Jeesuksen paluuseen asti, meidän henk koht valintamme uskon asioiden suhteen täytyy tapahtua ennen kuolemaamme.

Huom. Jotkut opettavat että tuossa Matt 24:ssä Jeesus puhuisi sekä opetuslapsien paosta Jerusalemin hävityksen yhteydessä, noin v 70, että hänen paluustaan maan päälle; siis kahdesta erillisestä asiasta limittäin. En näe mitään syytä miksei asia voisi olla näinkin.

Seuraavassa joitakin muitakin Raamatun paikkoja joissa puhutaan elossa olevien uskovien ylöstempauksesta.

2. Tess 2

1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Tuosta 2. Tess 2:8. jakeen ”pidättäjästä” on monenlaista opetusta. Joku opettaa että se tarkoittaa seurakuntaa. Joku opettaa että koska se sana olisi maskuliinimuodossa alkukielessä, se ei voisi tarkoittaa seurakuntaa joka on puolestaan feminiini (Kristuksen morsian). Joku opettaa että se on Jumalan enkeli ja joku opettaa että se on Jumala itse. Oli se niin tai näin, ilmeistä lienee että Jumalan aivoitusten tahdissa se joku poistuu ”joka vielä pidättää”.

Jälkihuomautus: on olemassa sellainenkin opetus jonka mukaan tuo ”pidättäjä” on vanhurskaus; vanhurskaushan on luopumuksen vastakohta ja luopumuksen saadessa valtaa vastaavasti vanhurskaus uskovien keskuudessa vähenee. Jos ottaa nuo yllämainitut Tessalonikalaiskirjeen jakeet kirjaimellisesti sellaisenaan, tulee luontaisesti johtopäätökseen että 3. jakeessa ilmaistaan se mihin 8-9. jakeissa viitataan: laittomuus pääsee valloilleen seurakunnissa kun uskovat eivät enää pitäydy Raamattuun Jumalan sanana ja uskon auktoriteettina. Jos tämä tulkinta on oikea, silloin voimme nähdä tämän tapahtuneen kirjaimellisesti jo nyt suuressa osassa kirkkokuntia. Vaikkapa Luterilainen kirkko on tutkimusten ja ihan arkihavaintojenkin mukaan merkittävissä määrin luopunut Raamatun sanasta ohjenuoranaan, vaikka kirkon peruskirjoissa lukisi päinvastaista. Enkä väitä että kaikki EvLut kirkon Piispat/papit/jäsenet olisivat luopuneet Raamatun sanasta muuttumattomana auktoriteettina, mutta kasvava joukko on.  Samoin äärikarismaattiset ilmiöt ovat saaneet paljon uskovia pauloihinsa ja hylkäämään Raamattuun pitäytyvän yksinkertaisen uskon.

Jälkihuomautus 18.9.2019 Tuosta 2. Tess 2 luvusta, jakeista 8-12 käy ilmi, että ”laittoman” ilmestyessä eivät myöhemmässä jakeessa mainitut ole vielä eksyneet vaan he eksyvät vasta ”laittoman” vaikutuksesta koska eivät rakasta totuutta. Näin siis järjestys on selvä. ”Laiton” ilmestyy ja eksyttää osan uskovista. Näin ollen tuntuu vielä erikoisemmalta väite että ”laittoman” ilmestyessä ei tosiuskovat enää olekaan täällä vaan ovat tuulissa ja pilvissä koska silloinhan täällä olisi jäljellä enää uskosta osattomat ja luopiouskovat. Ja näin siis ne luopiot jotka olisivat tempauksen nähtyään/koettuaan tehneet parannuksen ja tulleet uskoon, jälleen johdettaisiin harhaan kun ”laiton” vasta tempauksen jälkeen ilmestyy!? Toisaalta jos väite on että nämä parannuksen tehneet luopiot eivät enää lankeaisi ”laittoman” viettelyksiin, niin ketä varten se laiton sitten tulee? Eihä tässä tapahtumien kulussa olisi tarvetta enää eksyttää ketään kun jäljellä olevat eivät olleet alunperinkään uskossa! Tuollainen tapahtumien juoksu ei vain sovi Raamatun kertomukseen mitenkään.

Jotkut opettavat että ne jotka eivät usko tempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä, odottaisivat antikristusta eivätkä Jeesusta. Se on täysin epälooginen väite. Samalla logiikallahan voisi sitten vedota että ne jotka uskovat Jeesuksen sanat todeksi että ahdistus lisääntyy maailmassa ennen Jeesuksen paluuta, ovatkin ahdistuksen odottajia eikä Jeesuksen paluun odottajia. Erityisen omituista on että tuollaista opettavat väittävät että se jotenkin vähentää motivaatiota valvomiseen jos joku uskoo ettei tempaus tapahdu ennenkuin Jeesus tulee vain sen yhden kerran, vaikka sitä ennen tapahtuisi mitä ikävää. Jeesushan juuri kehottaa että sitten kun me opetuslapset näemme Jeesuksen mainitsemia hyvin ikäviä asioita alkavan tapahtumaan, etenkin silloin meidän tulisi nostaa päämme!

Seuraavista jakeista käy ilmi että viimeisen pasuun soidessa:

-Kristus palaa maan päälle samalla silmin nähtävällä tavalla kuin täältä erkanikin

-Kristuksessa kuolleet nousevat eloon ja häntä vastaan

-Silloin elossa olevat uskovat muuttuvat ja nousevat häntä vastaan.

Ap.t. 1

8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.
9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11. ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

1. kor 15

51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1. Tess 4

13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Ilm 10

7. vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut

Seitsemännen pasuunan soidessa Jeesus siis palaa maan päälle taivaan pilvissä silmin nähtävällä tavalla ja me jotka olemme elossa, yhdessä kuolleista nousseiden kanssa, nousemme häntä vastaan pilvissä yläilmoihin. Jeesuksen paluu tapahtuu sekä silmin nähtävästi että yhtäkkiä (Matt 24:27).

1 Joh 4:16-17 (Lisätty 8.8.2021)

16 Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17 Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.

Kirje Filippiläisille 1

9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,

Jos ylöstempaus voisi olla ennen Jeesuksen paluuta maan päälle, eikö Filippiläiskirjeen kirjoittaja sitten mainitsisi tuossa 10. jakeessa sen tempauksen päivän eikä Kristuksen päivää? Huomaa myös viittaus tuomiopäivään 1. Joh 4:17 jossa Johannes puhuu myös itsestään ”meillä”, Johannes siis kertoo siinä että hänellä itselläänkin on rohkea luottamus tuomiopäivänä omasta pelastumisestaan.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5

1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

1. Tessalonikalaiskirjeestä käy ilmi että Herran päivä ei tule valveilla oleville uskoville kuin varas yöllä (eli täysin yllättäen). Jos seurakunta olisi temmattu ylös ennen Herran päivää, olisi erikoista edes varoitella uskovia valvomaan aiheen tiimoilta? Mutta jos me uskovat (jotka olemme elossa) olemme vielä maan päällä sen päivän tullessa, meitä on syytä varoittaa valvomaan ja tutkimaan kirjoituksista millaisia asioita sitä ennen tapahtuu jotta osaamme olla varuillamme ja ylösnousemuksen toivossa lohduttautua Raamatun kirjoituksilla. Kuolemmepa sitä ennen tai elämme siihen asti. Jakeessa 9 nousee myös esiin oleellinen ajatus: Jumalan viha on pelastuksen vastakohta. Jumalan viha on siis iankaikkinen kadotus. Jumalan vihaa ei pidä sekoittaa erilaisiin ahdistuksiin joita mahdollisesti koemme maan päällä. Esim kun Jumala vihastui ihmisiin Noan aikoina, eivät he saaneet vitsauksia osakseen vaan heidät tuhottiin täysin. Samoin Sodoma ja Gomorra tuhottiin hetkessä täysin. Sellaista on Jumalan viha.

Eräät opettajat ovat sitä mieltä että Jumalan vihan maljat (jotka listaan tuonnempana) ovat verrattavissa Jumalan vitsauksiin jotka hän antoi tulla Mooseksen aikoihin ”Faraon niskaan”, samaan aikaan kun Israelin kansa oli vielä Egyptissä. Jumala kuitenkin varjeli Israelilaiset näiltä vitsauksilta vaikka he fyysisesti olivatkin Egyptissä niiden tapahtuessa. Itse en rinnaistaisi vihan maljoja ja Egyptin vitsauksia sillä ne ovat mielestäni magnituudiltaan aivan eri luokkaa mutta halusin tuoda tässä esiin tämän tulkinnan jota sinun tulisi pohtia että voiko se pitää paikkansa. Ilmeistä on etteivät tällaista opettavat usko että seurakunta voitaisiin temmata hetkenä minä hyvänsä. Mutta en halua nostaa heitäkään mitenkään erehtymättömään asemaan tässäkään suhteessa.

Ilm 3

1. ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

7. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
8. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
9. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.
10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Sardeen seurakuntaa kehotetaan tekemään parannuksen ja valvomaan.

Filadelfian seurakunnalle sanotaan että ”pelastan sinut koetuksen hetkestä”. Jotkut opettavat että se tarkoittaa että seurakunta temmataan ennen niitä ahdistuksen aikoja, siis hetkenä minä hyvänsä. Jos ihan suomenkielisen Raamatun tekstin pohjalta asiaa tutkii, esitän seuraavanlaisen esimerkin: Pelastan sinut palavasta autosta. Jos pelastan sinut palavasta autosta, silloin sinä olet sisällä autossa, eikö? Samoin voidaan ajatella että jos Jumala pelastaa meidät koetuksen hetkestä, elämme sitä koetusta ja sieltä hän meidät pelastaa. Toisaalta jos lähtee tutkimaan mitä tuossa sanotaan esim englanninkielisissä käännöksissä tai greek interlinear nt:ssä, alkaakin pohdinta että mitähän sillä ylipäänsä tarkoitetaan. Greek Interlinear NT:ssä se sana ”koetuksen” on nimittäin: peirasmou ja sille on annettu tällaisia englanninkielisiä tarkoituksia: an experiment, a trial, temptation. Suomeksi: kokeilu, koe, houkutus. 2. Tess 2:ssa puhuttiin Jumalan lähettämästä eksytyksestä ihmisille joilla ei ole rakkautta totuuteen. Voisi ajatella siis että Jumala pelastaa/varjelee Filadelfian seurakunnan siitä eksytyksestä, sen sijaan että ajatellaan sen tarkoittavan ylöstempausta. Nimittäin aiemmissa esille nostamissani sanan paikoissa tulee selvästi ilmi ettemme ehdi nousemaan ylös ennen Kristuksessa kuolleita, ja heidän ylösnousemus tapahtuu 7. pasuunan soidessa. Siis jos elämme, saamme kokea 6 ensimmäisen pasuunan tapahtumat.

Aiemmissa esille nostamissani Raamatun kirjoituksissa meille opetetaan meidän uskovien osasta viimeisinä aikoina ja yleisemminkin:

-”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina” (Room 8:36-37)

-” Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden” (Matt 24:9)

-”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt 24:13).

-”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt 24:14).

Siis joka vahvana pysyy loppuun asti, eli siihen asti kunnes evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille, se pelastuu! Jeesus tulee silloin. Meidän tulee pysyä vahvoina (vahvoina uskossa) siihen asti. Ja tosiaan me voimme olla fyysisesti ja/tai henkisesti hyvin hauraita ja rikkinäisiä mutta silti uskossa lujia. Herra sanookin 2. Kor 12:9 ”Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.”  

Näiden Raamatun jakeiden perusteella tulee selkeä käsitys että maan päällä on uskovia Kristuksen päivään saakka. Näistä kirjoituksista ei saa sellaista käsitystä että ne silloin elossa olevat uskovat olisivat harvoja yksittäisiä uskoon tulleita tai yksittäisiä kaidalle tielle palanneita luopioita.

Kristuksen päivä on se päivä kun Kristus palaa maan päälle. Se on se päivä kun Jumalan enkeli puhaltaa seitsemänteen pasuunaan (joka myös on se viimeinen pasuuna yhteensä seitsemästä pasuunasta). Se on se päivä kun Raamattu sanoo ”Sinun vihasi on tullut”. Jumalan viha tulee siis vasta 7. (eli viimeisen) pasuunan soitua. 6 aiemman pasuunan soitosta liikkeelle lähtevät tapahtumat eivät siis vielä ole Jumalan vihaa, vaikka ne ovatkin inhimilliseltä kannalta katsottuna aivan hirvittäviä asioita. Lohduttavaa on että Jeesus kertoon tämän tapahtumaketjun olevan suhteellisen lyhytkestoinen loppuhuipentuma sillä muutoin ei mikään liha pelastuisi (Matt 24:21-22).

Ennen 1. pasuunan soittoa kuitenkin tapahtuu paljon asioita: mm. kuullaan sanomia sodista, maanjäristyksistä ja nälänhädästä ja nämä ovat vasta synnytystuskien alkua eivätkä varsinaisesti niitä ihan viimeisiä merkityksellisiä tapahtumia joista ilmestyskirjassa puhutaan.

Seuraavassa olen tiivistänyt ilmestyskirjasta joitakin ”kohokohtia” mm sinettien avaamiset ja pasuunasoitot ja vihan maljat. Kävimme näitä läpi kokouksessa yleisesti niistä keskustellen. Tärkeätä on että luet itse ilmestyskirjasta näistä asioita, näiden tiivistelmien tarkoitus on vain olla raamina keskustelulle ja toivottavasti auttaa näkemään edes vähän helpommin tiettyjä kokonaisuuksia. Ilmestyskirjan tapahtumat eivät etene kronologisessa järjestyksessä luku luvun jälkeen. Tästä esimerkkinä 6. sinetin ja 7. pasuunan tekstien yhtymäkohta (jotka kohdat nostan esiin alempana tässä tekstissä)

Karitsa avaa sinetit

1. sinetti -> Valkoinen hevonen (voittaja, ratsastajalla jousi ja seppele)

2. sinetti -> Tulipunainen hevonen, rauha pois maan päältä, ihmiset surmaavat toisiaan. Miekka

3. sinetti -> Musta hevonen, vaaka, hinta nisuille ja ohrille mutta öljyä ja viiniä ei saa turmella.

4. sinetti -> Hallava hevonen, ratsastaja on Kuolema, sitä seuraa Tuonela. Valtaansa 1/4 maata. Valta tappaa miekalla, nälällä, rutolla ja maan petojen kautta.

5. sinetti -> Alttarin alla oleville sieluille jotka tapettu Jumalan sanan ja todistuksensa tähden, annetaan pitkä valkea vaippa ja heitä pyydetään odottamaan kunnes täyttyisi tapettaviksi joutuvien kanssapalvelijoiden ja veljiensä luku.

Huom. Olen sellaisessa käsityksessä että kun Raamatussa sanotaan ”sitten kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle” sillä tarkoitetaan tapettaviksi joutuvia uskovia. Kun ”maailma” on tarpeeksi tappanut Jeesukseen uskovia, tulee pakanoiden täysi luku täyteen (Room 11:25) ja silloin Jeesus tulee takaisin ja silloin Jumalan vihan mitta on täysi ja se purkautuu maailman niskaan. Yleisempi käsitys ihmisillä tästä taitaa olla että ”pakanoiden täysi luku” tarkoittaisi uskoon tulleiden lukumäärää.

Jälkihuomautus: On mahdollista että tuo ”täysi luku” on käännösvirhe ja oikeampi käännös olisi ”täyteys” kuten esim King James raamatussa asia ilmaistaan. Näin tuo kohta kuuluisi: ”Sitten kun pakanoiden täyteys on tullut sisälle”. Jotkut opettavat että tämä täyteyden konsepti liittyisi pakanoiden ymmärryksen kasvuun ja käsitykseen terveestä opista. Tällainen tulkinta jättää minut kuitenkin pohtimaan että miten ”parempi ymmärrys Raamatusta” voi tulla mihinkään sisään? Ja mihin sana: ”Sisään” tässä tulkinnassa viittaisi? Aisa selvinnee kun sen jättää Jumalan valaistavaksi rukouksessa ja kiitoksessa.

6. sinetti -> Aurinko muuttuu mustaksi kuin karvainen säkkipuku, kuu muuttuu kokonaan kuin vereksi. Taivaan tähdet putoavat maahan, taivas väistyy pois kuin kokoonkäärittävä kirja, kaikki vuoret ja saaret siirtyvät paikaltaan. Kuninkaat, sotapäälliköt, rikkaat, väkevät, orjat ja vapaat kätkeytyvät luoliin ja vuorten rotkoihin peläten ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?” (Ilm 6:16-17)

Neljä enkeliä joille on annettu valta vahingoittaa maata ja merta, jotka seisovat maan neljällä kulmalla pitäen kiinni maan neljää tuulta niin ettei tuuli pääse puhaltamaan maalla, merellä eikä puissa.

-Yksi toinen enkeli käy sinetöimässä 144.000 Israelin sukukuntaan kuuluvan otsat.

Neljä enkeliä eivät saaneet vahingoittaa maata, merta eikä puita ennenkuin nuo sinetit on otsiin painettu.

-Johannes näkee hyvin suuren joukon kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä seisovan Jumalan alttarin edessä puettuina valkeisiin vaatteisiin ja palmunoksat kädessä.

He ovat suuresta ahdistuksesta tulleet jotka ovat pesseet vaattensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.” (Ilm 7:13-17)

Huom tuossa jakeessa 14 valtaistuimen edessä olevat olivat ITSE pesseet vaatteensa!? Kun taas 5. sinetin kohdalla kerrottavista jakeissa (Ilm 6:9-11) alttarin alla oleville sieluille annettiin valkeat vaipat. Eli näissä Ilm 6:9-11 jakeissa sanotaan että vielä on lisää Kristuksen nimen tähden tapetuksi tulevia ja nämä ovat ilmeisesti sitten jakeessa Ilm 7:14 mainitut. Käsitän että nämä ”suuresta ahdistuksesta tulleet” ovat juuri se ylösnoussut seurakunta (eläessään ylösnousseet ja kuolleista ylösnousseet) . Tässä kohtaa Johannes siis näkee hetkeen joka on 7. pasuunan soiton jälkeen. Pasuunan soitot eivät ole kronologisesti sinettien avaamisten jälkeen vaikka niistä kerrotaankin vasta sinettien jälkeen.

7. sinetti -> Taivaassa tulee äänettömyys joka kestää noin puoli hetkeä. (Ilm 8:1)

Jumalan edessä seisoville seitsemälle enkelille annetaan pasuunat

Eräälle toiselle enkelille annetaan paljon suitsukkeita laitettavaksi pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille valtaistuimen eteen. Suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Enkeli täyttää suitsutusastian alttarin tulella ja heittää maan päälle, syntyy ukkosenjylinää, ääniä, salamoita ja maanjäristystä. (Ilm 8:3-.5)

1. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. (Ilm 8:7)

2. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. (Ilm 8:8-9)

3. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. (Ilm 8:10-11)

4. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. (Ilm 8:12)

Kotka lentää taivaalla ja huutaa voi, voi voi maan päällä asuvaisia niiden kolmen jäljellä olevan pasuunan tähden.

5. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> (Ilm 9:1-5) Maan päälle taivaasta pudonneelle tähdelle annetaan syvyyden kaivon avain. Kaivosta nousee savu joka pimittää auringon ja ilman. Savusta lähtee heinäsirkkoja maan päälle ja niille annetaan valta niinkuin skorpioneilla. Ne eivät saa vahingoittaa ruohoa eikä mitään vihantaa eikä puita vaan ainoastaan ihmisiä joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassa.

Ne vaivaavat ihmisiä 5 kuukautta mutteivät tapa. Ne vaivasivat ihmisiä kuin skoropioni pistäessään.

Niiden kuningas on syvyyden enkeli Abaddon/Apollyon.

Ensimmäinen Voi huuto on mennyt.

6. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> 6. pasuunan omaava enkeli päästää neljä Eufrat virran varrella sidottuina olevaa enkeliä vapaaksi. Ne olivat tarkkana ajankohtana valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Tässä kohden kuvauillaan ratsuväki jonka lukumäärä on 200 miljoonaa. Hevosten suusta lähtee tuli, savu ja tulikivi. Noista kolmesta vitsauksesta (tulesta, savusta ja tulikivestä) saa kolmasosa ihmisisetä surmansa. (Ilm 9:13-19)

Ilm 9:20. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
21.
He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Tuo ”velhouksistaan” sana on kreikankilelisessä (Greek Interlinear NT) aluperäistekstissä ”pharmakōn”.

Se voidaan kääntää: Lääkkeiden, huumeiden tai loitsujen käyttäminen.

Eräs toinen väkevä enkeli tulee alas taivaasta, kädessään avattu kirja. Hänen huutaessaan seitsemän ukkosen jylinää antaa ääntensä puhua. Johannesta käsketään laittamaan sinetin taakse mitä ukkosenjylinät olivat puhuneet, eikä hän saanut sitä kirjoittaa.

Tämä enkeli vannoo Jumalan kautta: ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. (Ilm 10:1-7)

Johannesta käsketään syömään enkelin kädessä oleva kirjakäärö ja profetoimaan ”monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista”. (Ilm 10:8-11)

Johannesta käsketään ”Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.”

Kaksi säkkipukuista todistajaa profetoi 1260 vrk ja sen jälkeen heidät tapetaan Jerusalemissa. Heillä on profetoidessaan valta lyödä maata vitsauksilla. He nousevat kuolleista ylös taivaaseen 3½ päivän kuluttua. ”Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.”

Ilm 11:13. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.
14. Toinen ”voi!” on mennyt; katso, kolmas ”voi!” tulee pian.

7. Enkeli puhaltaa pasuunaan -> niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”.
16. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
17. sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
18.
Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”

19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

6. sinetin avaamisen jälkeen sanottiin: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!
Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?”

7. Pasuunan soidessa sanotaan: ”sinun vihasi on tullut”.

Nämä kaksi sananpaikkaa ilmeisesti kertovat samasta ajanhetkestä.

Enkelit kaatavat Jumalan vihan maljat

1. vihan malja -> ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

2. vihan malja -> toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.

3. vihan malja -> kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi.

4. vihan malja -> neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä (Huom Jesaja 24:6)

5. vihan malja -> viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden

6. vihan malja -> kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. (Harmageddonin taistelu)

7. vihan malja -> seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: ”Se on tapahtunut”.

Olen siinä käsityksessä että vihan maljat tulevat tapahtumaan 7. pasuunan soiton jälkeen jolloin seurakunta ei ole sitä kokemassa.

Sitten tulee 1000 vuotinen valtakunta

Ja sitten viimeinen sota ja Viimeinen tuomio.

Jälkihuomautus. Mielenkiintoinen seikka löytyy Ilmestyskirjan viimeisestä luvusta:

Ilmestyskirja 22:

19. Todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee näihin jotakin lisää, niin
Jumala panee hänen päällensä vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja jos joku ottaa pois jotakin
tämän profetian kirjan sanoista, Jumala ottaa pois hänen osansa elämän puusta ja pyhästä kaupungista,
joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

No mitkä ilmestyskirjan tapahtumista sitten voidaan luokitella vitsauksiksi? Esim 4. pasuunan kohdalla mainituista tapahtumista käytetään erityisesti sanaa ”vitsaus”. Näin voisi ajatella että jos en lisää enkä poista ilmestyskirjan sanomasta mitään, ja olen uudestisyntynyt valvova uskova, silloin en myöskään joudu kärsimään vaikkapa 4. pasuunan vitauksista. Mutta voiko olla edes mahdollista elää maan päällä esim 4. pasuunan vitsausten aikaan ja olla kärsimättä niistä mitenkään? En osaa tähän vastata mutta voisin lainata Jeesuksen sanoja: ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo” (Mark 9:23). Toisaalta ihan arvioimalla inhimillisin perustein niin kyllä jo 1. pasuunankin tapahtumat minun mielestäni voidaan kuvailla vitsauksiksi, ainakin jos rinnastetaan niitä Jumalan egyptiläisille aiheuttamiin vitsauksiin. Mutta toki tämä on vain minun mielipiteeni. Toisaalta Egyptissäkin tapahtuneet vitsaukset olivat massiivisia egyptin kansan ja yksittäisten ihmisten näkökulmasta, vaikkeivät ehkä globaalisti samalla tavalla kuin ilmestyskirjan pasuunoiden aikaan olevat tapahtumat käsittääkseni ovat.

2. Mooseksen kirja 9

3. niin katso, Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla, hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita ylen ankaralla ruttotaudilla.  4. Mutta Herra on tekevä erotuksen israelilaisten karjan ja egyptiläisten karjan välillä, niin ettei mitään kuole siitä, mikä on israelilaisten omaa.'”

5. Ja Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi: ”Huomenna on Herra tekevä niin tässä maassa”.

6. Ja seuraavana päivänä Herra teki niin, ja kaikki Egyptin karja kuoli; mutta israelilaisten karjasta ei kuollut ainoatakaan.

2. Mooseksen kirja 15

26. Hän sanoi: ”Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi”.

Tästä tiivistelmästä jäi paljon Ilmestyskirjan tapahtumia ja yksityiskohtia pois, ja kehotan että luet niistä Raamatusta, ne ovat tärkeitä. Kuitenkin meidän kotikokouksen teeman kannalta halusin tähän tiivistelmään ottaa vain tässä listatut asiat.

Siunausta sinulle ja läheisillesi ja toivottavasti tästä kirjoituksesta on apua.

Rukoile, tutki sanaa ja valvo ettei se hetki yllätä sinua kuin varas yöllä! (ja rukoillaan yleisesti kaikkien pyhien puolesta, niidenkin jotka ovat harhaan joutuneet, että kaikki saisimme olla valveilla ja raittiissa uskon käsityksessä silloin kun Jeesus tulee takaisin (tai kun aika meistä jättää) ja tietysti aina rukouksessa todetaan että tapahtukoon Herra sinun tahtosi).

Antti