HEBR:11:1

 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

AJATUKSIA SIITÄ MITÄ RAAMATULLINEN USKO ON JA EHKEN HIUKAN MITÄ SE EI OLE…

RAAMATUN USKO ON PELASTAVAA USKOA…

EF1:13-14

Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.

JA PÄÄSTÄKSEMME SIIHEN MEIDÄN ON KUULTAVA EVANKELIUMIA…

ROOM10:4-17

 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
5 Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.
6 Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: ”Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas,
7 tahi: ”Kuka astuu alas syvyyteen?” se on: nostamaan Kristusta kuolleista.
8 Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”.
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?”
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

USKO TULEE SIIS KUULEMISESTA! KUULEMINEN KRISTUKSEN SANAN KAUTTA! ON KUULTAVA JUMALAN SANAA! ON KUULTAVA EVANKELIUMIA! JA MITÄ SITTEN TEHDÄ? USKO ON LUJA LUOTTAMUS SIIHEN MITÄ TOIVOTAAN, OJENTAUTUMINEN SEN MUKAAN MIKÄ EI NÄY! ELI TARVII OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN!

MARK1:14-15

 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”.

TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA EVANKELIUMI! ELI MUUTTUKAA MIELELTÄNNE JA USKOKAA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA SIIHEN ETTÄ HÄN ON KUOLLUT KAIKKIEN IHMISTEN PUOLESTA GOLGATAN RISTILLÄ JA ON HERÄNNYT KUOLLEISTA JA ELÄÄ! ETTÄ HÄN ON KANTANUT JA KÄRSINYT RANGAISTUKSEN JOKAISEN IHMISEN PUOLESTA…MUTTA VAIN NIILLE ON SIITÄ HYÖTYÄ KETKÄ SUOSTUVAT JUMALAN PELASTUS-SUUNNITELMAAN…

2KOR5:10-21

 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
11 Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette.
12 Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on.
13 Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden; jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne.
14 Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet;
15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
16 Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE JUMALAN KANSSA! SIIS IHMISEN PITÄÄ SUOSTUA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…ANTAA PELASTAA ITSENSÄ…

APT2:32-40

Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.

ANTAKAA PELASTAA ITSENNE TÄSTÄ NURJASTA SUKUPOLVESTA…ON ELINTÄRKEÄÄ ANTAA JUMALAN PELASTAA ITSENSÄ…MONET IHMISET YRITTÄVÄT ESIM HYVILLÄ TÖILLÄ KELVATA JUMALALLE JA ANSAITA PELASTUSTA…MUTTA RAAAMATTU SANOO:

TIIT3:4-7

 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

SANOTTIIN ETTÄ LAUPEUTENSA MUKAAN JA HÄNEN ARMONSA KAUTTA…JUMALA ON NIIN LAUPIAS JA ARMOLLINEN ETTÄ ANTAA MEILLE PELASTUKSEN LAHJANA! ILMAISEKSI! VAILLA MITÄÄN OMIA ANSIOITA TAIKKA TEKOJA…

EF2:8-9

 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

TÄTÄ ON RAAMATULLINEN USKO…SE ON JUMALAN LAHJA MEILLE SYNTISILLE IHMISILLE…SITÄ EI VOI ANSAITA TÖIN JA TOIMIN…AINOA MITÄ IHMINEN VOI TEHDÄ ON SUOSTUA JUMALAN PELASTETTAVAKSI…OTTAA ILMAINEN LAHJA VASTAAN…

JOH1:9-12

 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

TÄSTÄ SYNTYY OIKEANLAINEN USKON LEPO…KUN OTAMME JUMALAN LAHJAN, SE ON JEEESUKSEN VASTAAN SYDÄMEEMME…SILLOIN ME VOIMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN OLEMME SUOSTUNEET JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…OLEMME TULLEET JEESUKSEN OMIKSI…SILLOIN EI TARVII OMILLA TEOILLA EIKÄ OMALLA KUVITELLULLA HYVYYDELLÄ YRITTÄÄ ANSAITA PELASTUSTA…JA SILLOIN SAAMME OLLA OIKEANLAISESSA RAAMATULLISESSA, PELASTAVASSA USKOSSA…

ROOM8:1-4

 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

KUN OLEMME SAANEET TULLA HERRAN OMIKSI, ME PÄÄSEMME LEPOON HERRASSA…MEIDÄN EI TARVII TÖIN JA TOIMIN , LIHAN MUKAAN YRITTÄÄ ANSAITA PELASTUSTA…VAAN ME SAAMME VAELTAA JUMALAN HENGEN VAIKUTUKSESSA…

EF2:10

 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

ETTÄ AITO USKO RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ KUITENKIN JUMALAN TAHDON MUKAISTA ELÄMÄÄ…MUTTA SE EI OLE SELLAISTA LAIN OMAISTA PUURTAMISTA JOSSA YRITETÄÄN KELVATA JUMALALLE OMILLA TEOILLA, IKÄÄNKUIN ANSAITA PELASTUSTA…VAAN NE TEOTKIN KYLLÄ SIELTÄ AJAN SAATOSSA PUHKEAVAT KUKKAAN JOS KRISTUKSESSA VAIN PYSYMME…JA SILLOIN RUPEAA IKÄNKUIN VÄKISIN JONKINLAISTA HYVÄÄ HEDELMÄÄKIN NÄKYMÄÄN…ENEMPI TAIKKA VÄHEMPI…

JOH15:1-8

 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

KUN OLEMME TULLEET HERRAN JEESUKSEN OMIKSI, SILLOIN MEILLÄ ON OIKEA, PELASTAVA USKO… SILLOIN ME VOIMME KOKEA RAUHAA JA ILOA PYHÄSSÄ HENGESSÄ…MEIDÄN EI TARVII YRITTÄÄ KELVATA JUMALALLE OMILLA TEOILLA, MEIDÄN EI TARVII YRITTÄÄ ETSIÄ RAUHAA JA LEPOA JOOGASTA, EI LÄÄKKEISTÄ, EI HUUMEISTA, EI ALKOHOLISTA, EI MISTÄÄN PIMEYDEN ASIOISTA, EI OKKULTISMISTA YMS…SIELTÄ EI IKINÄ LÖYDY TODELLISTA RAUHAA EIKÄ PELASTUSVARMUUTTA…JA KUN OMISTAMME OIKEAN USKON, ME OLEMME MONASTI PALJON VIISAAMPIA KUIN ESIM TÄMÄN AJAN JUMALATTOMAT TIEDEMIEHET…

HEBR11:3

Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

JES5:21

Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

JUMALATTOMAT TIEDEMIEHET JA NAISET PÄHKÄILEE MAAPALLON SYNTYÄ, ETTÄ ONKO SE TULLUT JOSTAIN RÄJÄHDYKSESTÄ YMS MUTTA ME YMMÄRRÄMME USKON KAUTTA ETTÄ MAAILMA ON RAKENNETTU JUMALAN SANALLA…ME SAAMME OLLA MONASTI PALJON TÄMÄN MAAILMAN VIISAITA VIISAAMPIA KUN MEILLÄ ON OIKEA USKO…MUTTA JOKAISELLA IHMISELLÄ ON MAHDOLLISUUS TULLA JUMALAN PELASTAMAKSI…JA NÄIN SAADA AITO, OIKEA, PELASTAVA USKO JOKA TEKEE MYÖS OIKEASTI VIISAAKSI TÄSSÄ AJASSA…

ROOM3

 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

SAADAAN OLLA JUMALALLE NIIN KIITOLLISET ETTÄ SAAMME OMISTAA OIKEAN, PELASTAVAN USKON…PIDETÄÄN HERRASTA JEESUKSESTA KIINNI HAMAAN LOPPUUN ASTI…TAISTELLAAN JALO USKON KILVOITUS VAIKKA TÄMÄ USKON TIE EI MONASTIKKAAN OLE HELPPOA..MUISTETAAN MITEN IHMEELLISESTI HERRA ON ANTANUT RAAMATUN HENKILÖILLEKKIN VOIMIA…JA SAAMME USKOA ETTÄ HERRA MEILLE MYÖS VOIMIA ANTAA USKON VAELLUKSESSA LOPPUUN SAAKKA…ARMOSTA,AAMEN…

HEBR11:4-11

 Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.
5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.
8 Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9 Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11 Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.
13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.
14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin;
16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.

JOH20:24-31

 Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli.
25 Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: ”Me näimme Herran”. Mutta hän sanoi heille: ”Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko”.
26 Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!”
27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen”.
28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!”
29 Jeesus sanoi hänelle: ”Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!”
30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.