Lähimmäisensä vihaajat

Jos ja kun rakastamme lähimmäistämme niin kuin Raamatussa Jeesus meitä kehottaa, silloin me emme tee lähimmäisellemme mitään pahaa. Uskovina meidän tekemisemme, kohdistuu se toiseen ihmiseen tai itseemme, tulee pohjautua totuuteen. Kuitenkin monet ns. ”maailman ihmisten” tekemiset, ja uskovienkin tekemiset, pohjautuvat valheeseen eikä totuuteen. Valhe on totuuden vastakohta ja Raamattu sanoo että sielunvihollinen eli perkele on valheen isä.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

43. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

Raamatun mukaan Jeesus myös itse on totuus ja Hän lupaa tehdä meidät uskovat vapaiksi, s.o. vapaiksi valheesta, vääryydestä ja synnin kahleista. Jeesus sanoi että jos me pysymme Hänen sanassaan, tulemme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi. Tulemme vapaiksi niin ettei vääryys enää pysty kietomaan meidän sydäntämme ja sisintämme pauloihinsa (ellemme itse ehdoin tahdoin sitä halua ja tavoittele).

Evankeliumi Johanneksen mukaan 14

6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

..

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Sydämen rikkinäisyys vääristää ihmisen käsitystä itsestään ja maailmasta. Useimmilla meillä on sydän/sisimpämme saanut kolhuja elämässämme, joillakin lapsuudesta lähtien. Yhdellä rikkinäisyyttä on enemmän kuin toisella. Jeesus lupaa parantaa uskovan sydämen kaiken rikkinäisyyden. (valitettavasti useista uudemmista käännöksistä tuo teksti on muutettu, siksi lainaan vanhaa bibliaa).

Luukkaan evankeliumi 4 (vuoden 1776 Biblian mukaan)

17. Ja hänelle annettiin Jesaias prophetan Raamattu. Ja kuin hän Raamatun avasi, löysi hän sen paikan, jossa kirjoitettu on:

18. Herran Henki on minun päälläni, sentähden on hän minun voidellut ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan,

19. Saarnaamaan Herran otollista vuotta.

20. Ja kun hän pani Raamatun kiinni, antoi hän sen palvelialle ja istui, ja kaikkein silmät, jotka synagogassa olivat, katselivat hänen päällensä.

21. Ja hän rupesi heille sanomaan: tänäpänä on tämä kirjoitus täytetty, jonka te nyt kuulette.

Tässä vielä biblehub.com:ista haettuna jae 18. Aramean kielisestä tekstistä englanniksi käännettynä (josta ilmenee sama ajatus kuin tuosta biblian jakeesta):

The Spirit of THE LORD JEHOVAH is upon me, and because of this he has anointed me to preach The Good News to the poor; he has sent me to heal broken hearts and to proclaim liberty to captives, vision to the blind, and to restore the crushed with forgiveness,

Rakkaus (agape) ei siis tee lähimmäiselle mitään pahaa. Jos rakastamme lähimmäistämme, me emme valehtele hänelle tai vääristä totuutta hänelle. Me emme johdata lähimmäistämme kadotuksen tielle vain jotta hänelle ei tulisi paha mieli. Jos me todella rakastamme lähimmäistämme, me johdatamme hänet pelastukseen ja vapautukseen johtavalle tielle! Me johdatamme hänet tuntemaan Jeesuksen, pelastajamme. Lähimmäisen rakastaminen vaatii usein taidollisuutta ja tahdikkuutta, kuitenkin totuudessa pysyen ilman valhetta.

Kirje Roomalaisille 13

8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.

12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Jos me rakastamme lähimmäistämme me kerromme hänelle sen minkä Raamattu kertoo meille kaikille. Jos me etsimme pelastusta, me saamme tulla syntisinä Jeesuksen luokse sillä Hän on tullut nimenomaan syntisiä pelastamaan!

Paavalin kirje Timoteukselle 1

15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Me emme kuitenkaan voi jäädä aktiivisesti tahdon ja valinnan kautta syntiä harjoittamaan jos mielimme päästä osaksi pelastuksesta. (Syntisyys lihan luontaisena ominaisuutena syntiinlankeemuksen kautta koskee meitä kaikkia, kuten Paavalikin Roomalaiskirjeen 7 ja 8 luvuissa tuo selkeästi ilmi). Jeesukselle ei kelpaa selitys että ”no minä nyt olen tällainen”. Jeesus sanoi että sen joka mielii pelastua iankaikkiseen elämään tulee syntyä uudelleen! Vanha syntinen minämme ei kelpaa!

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

4. Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

5. Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Paavali sanoi itseään suureksi syntiseksi koska oli ennen uskoon tuloaan tehnyt niin paljon pahaa Jeesukseen uskovia kohtaan. Paavali myös Raamatussa sanoo ettei hänen lihastaan olleet synnin halut tyystin kadonneet vaikka olikin uudestisyntynyt.

Kirje Roomalaisille 7

14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

15. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.

16. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.

17. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;

19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

21. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

22. sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

23. mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Mutta vaikka Paavali näin auliisti tunnusti että hänen lihassaan riippuu paha kiinni, hän heti perään kertoo ettei hän vaella lihan mielen mukaan! Hän myös esittää tämän vaatimuksena kaikille uskoville:

Kirje Roomalaisille 8

1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Jeesus sanoi saman asian hieman ytimekkäämmin:

Matteuksen evankeliumi 10

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Kuvainnollisestihan ristin ottaminen tarkoittaa omien halujen kuolettamista. Ristin ottamisella viitataan ristiinnaulitsemiseen. Kyseessä on siis aktiivinen valinta ja kilvoittelu. Ja Jeesus todellakin auttaa meitä heikkoudessamme!

Meidän uskovien tulee etsiä Jumalan tahtoa eikä seurata lihan tahtoa. Asia voi kuitenkin olla vaikea jäsentää ja ehkä siksi Raamatusta löytyy listattuna sellaisia asioita joita uskovan ei ole sallittua harjoittaa.

1. kirje korinttilaisille

8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.

9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

”tuommoisia te olitte, jotkut teistä…”. Meistäkin jotkut ovat olleet tuollaisia, muttemme ole enää! Ei jos olemme syntyneet uudesti ylhäältä! Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä ilman että syntyy uudesti ylhäältä!

Jos pysymme totuudessa, emme voi sanoa uskovalle sisarelle tai veljelle että:

Juopottele rauhassa pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Tee vaan huorin, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Palvele vaan epäjumalia (mammonaakin), pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Harjoita vaan homoseksuaalisuutta, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! tai

Varasta vaan, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Ole vaan ahne, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi!! tai

Pilkkaa rauhassa, pelastut silti jos vain uskot että Jeesus kuoli sinun tähtesi! ! jne

Se joka uskovalle sisarelleen tai veljelleen antaa tällaisia neuvoja, puhuu vastoin Raamatun sanaa. Raamattu taas on Raamatun oman määritelmän mukaan Jumalan sanaa ja totuus! Näin ollen tuollaisia neuvoja antava on Raamatun mukaan valehtelija! Ja valehtelijathan eivät peri Jumalan valtakuntaa!

Ajattele, Jeesus sanoi että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri! Jeesus sanoi että se joka rakastaa mammonaa vihaa Jumalaa. Miten kukaan voi neuvoa toista että ”ole vaan ahne, pelastut silti” tai ”rakasta vaan mammonaa, pelastut silti”.

Se joka sanoo että ”pysy vaan tuollaisena kuin olet” ei rakasta veljeään tai sisartaan vaan vihaa tätä koska neuvoo tätä tielle joka johtaa kadotukseen! Kukaan ei voi pysyä sellaisena kuin on vaan kaikkien tulee syntyä uudesti ylhäältä! Tämä on Raamatun sanan perusteella täysin selvä asia josta ei jää mitään tulkinnanvaraa. Silti jotkut uskovat vääntävät näitä asioita kieroon, omaksikin vahingokseen.

2. Pietarin kirje 3

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä”.

9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,

18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

”ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaanina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne”!

Jumalan armoa, siunausta ja rauhaa sinulle ja perheellesi.

Antti