Jumalan viisaus vs ihmisen viisaus

Tuntemani mies koki Pyhän Hengen johtoa. Miehen mieleen nousi silloin sanat: ”Viisauden päämäärä on johtaa”.

Raamattu lupaa että meillä on oikeus anoa viisautta Jumalalta ja Hän on luvannut sitä anovalle antaa:

Jaakob 1

5. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan.

Mutta mikä ja mitä on se viisaus jota meidän tulisi anoa? Raamatun mukaan Jumalan ajatukset ja tiet (s.o. Jumalan viisaus) eivät ole verrattavissa ihmisen omiin teihin ja ajatuksiin:

Jesaja 55

9. sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

Sananlaskut 3

5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

Roomalaisille 1

22. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi.

Ihminen voi elämässään valita kulkeeko omaa tietään vai Jumalan viitoittamaa tietä.

Raamatun mukaan Jumala on antanut Jeesuksen meille viisaudeksi:

1 Korinttilaisille 1

18 Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.”

20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? 21 Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. 22 Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 23mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, 24 mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 25 Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

26 Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. 27 Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. 28 Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, 29 ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. 30 Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, 31 jotta tapahtuisi, niin kuin on kirjoitettu: ”Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.”

Raamatun mukaan siis Jumalan viisaus on meidän oman käsityskykymme tavoittamattomissa. Jumalan viisaus on ihmisen järjellä ajateltuna hullutusta. Tämän voimme nähdä todeksi kaikissa heissä jotka eivät ole saaneet uskoa lahjaksi Jumalalta: Ateistin mielestä kertomukset Jeesuksesta ovat järjettömiä mielikuvituksen tuotteita. He eivät voi uskoa Jeesuksen kävelleen veden päällä tai muuttaneen veden viiniksi.

Sen sijaan ateistille ei saata olla mikään ongelma hyväksyä väitteitä että maailma ilmestyi tyhjästä itsekseen tai että elämä virkosi elottomasta itsekseen tai että hänen esi-isänsä olisi ollut sammakko. He esim. jopa kynsin ja hampain saattavat puolustaa fossiilien iäksi miljoonia vuosia vaikka dinosaurusten luista löytyy alati lisää pehmytkudoksia (Pehmeitä ja taipuisia hermoja löydetty Triceratopsin luista Luominen.fi ) ja vaikka heidän teoriansa perustuvat pohjimmiltaan vain uskomuksille. Ei ole välimuotoja fossiileista löytynyt ja nykyään on jopa tajuttu se että sattuman varaiset mutaatiot eivät olekaan se mekanismi jolla madosta voisi kehittyä lentolisko. Siis ateistit saattavat kiivaasti puolustaa sellaisia väitteitä jotka me uskovat ymmärrämme järjettömiksi, kunhan olemme ensin itse kuulleet todistusaineistoa. Ateistien tavoin kristinuskosta tietysti ajattelevat myös muiden uskontojen seuraajat.

Psalmi 14

1 Musiikinjohtajalle. Daavidin psalmi. Mieletön sanoo sydämessään: ”Ei Jumalaa ole.” Jotka näin ajattelevat, ovat turmeltuneita ja tekevät iljettäviä tekoja. Ei ole ketään, joka tekee hyvää.

2 Tessalonikalaisille 3

1 Lopuksi, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne 2 ja että pelastuisimme pahoista ja kelvottomista ihmisistä; kaikkihan eivät usko. 3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahasta . 4 Me luotamme teihin Herrassa, että te nyt ja vastedes teette, mitä me käskemme. 5 Herra ohjatkoon sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

Emme kukaan voisi ikinä pelkästään oman ymmärryksemme avulla käsittää pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Se on inhimillisesti katsottuna ”hullutus” kuten Raamattu asian ilmaisee. Siksi Jumala ei ole jättänyt pelastusta meidän käsityskykymme varaa vaan hän on tehnyt pelastuksesta pelkästään uskon asian: Jeesuksen voi ymmärtää todeksi ainoastaan Jumalalta lahjaksi saadun uskon kautta.

Jumala antaa uskon Jeesukseen lahjaksi kaikille jotka ovat valmiita nöyrtymään Jumalan armoon.

Me ihmiset olemme kovin alttiita kerskaamaan itsestämme. Haluamme kernaasti pitää ansionamme erilaisia saavutuksia. Siksi meille voi olla vaikeata hyväksyä uskon lahjaa armosta, ilman että meidän oma erinomaisuutemme saa siinä minkäänlaista osaa tai arpaa.

1 Korinttilaisille 3

19. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta. Onhan kirjoitettu: ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa”,

Sen sijaan kun Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä kautta meille hänen viisauttaan:

Sananlaskut 2:10
Kun viisaus tulee sydämeesi, tieto tulee sielullesi mieluisaksi,

Sananlaskut 1

7. Herranpelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurin.

Historian aikana on elänyt lukuisia kuuluisiakin Jeesuksen uskovia tieteentekijöitä. Asia siis ei ole niinkään että kunhan ihminen vain on tarpeeksi älykäs ja tarpeeksi sivistynyt, sitten hän käsittää että Raamatun kertomukset Jeesuksesta eivät olekaan totta.

Valitettavasti nykyään on vallalla trendi että uskovien perheiden lapset, jotka lapsuudessaan ovat uskossa, luopuvat uskostaan esimerkiksi opiskeluidensa aikana ja aiemminkin. Esim. tuttu alakoululainen tyttö kertoi vastikään miten uskonnon tunnilla opettaja oli todennut että ”ihan kaikki siellä Raamatussa ei sitten ole totta”. Maalliset selitykset maailmankaikkeudesta uppoavat valmistamattomaan maaperään paremmin kuin Raamatun luomiskertomus. Jostain syystä ihmisiin uppoaa helpommin tieteen kaapuun puettu tarina siitä miten eloton aines virkosi eloon itsekseen sattumalta, kuin Raamatun kertomus jossa Jumala muovasi ihmisen maan tomusta, tai se että Jeesus herätti kuolleen Lasaruksen eloon. Naturalistisessa versiossa eloton herää eloon itsekseen sattumalta ja Raamatun versiossa se tapahtuu Jumalan ansiosta. Vaikka jokin sattuma olisi käytännössä miten mahdoton tahansa, silti ihmiset haluavat pitää siitä kiinni kunhan se vain määritellään tieteelliseksi käsitykseksi.

Todennäköisyyden avulla ilmaistuna: Jos jonkun tapahtuman todennäköisyys on äärimmäisen pieni, silloin on äärimmäisen todennäköistä ettei se ole tapahtunut. Voidaan siis sanoa ilman minkäänlaista epävarmuutta että äärimmäisen todennäköisesti eloton aine ei ole koskaan herännyt eloon itsekseen sattumalta ja äärimmäisen todennäköisesti tyhjästä ei ole sattumalta itsekseen syntynyt maailmankaikkeutta. Tämä todennäköisyyksien ongelma ei tunnu naturalistisesta maailmankuvasta kiinni pitäviä häiritsevän, heille riittää että nuo voisivat teoriassa edes olla mahdollisia. Mutta jos ollaan rehellisiä, eiväthän ne edes teoriassa ole mahdollisia. Kuka sellaisen teorian edes määrittäisi. Oletuksia täytyisi sellaisessa teoriassa olla niin runsaasti että ollaan jo mielikuvituksen maailmassa. (Siis voidaan sanoa että äärimmäisen todennäköisesti materian ja luonnollisten voimien itsensä avulla maailma ei räjähtänyt olemaan eikä elämä herännyt elottomasta: Avuksi tarvitaan yliluonnollinen voima).

Uskovissa kodeissa ja seurakunnissa ei ole osattu rakentaa nuorten uskoa kohtaamaan tuollaisia maallisia ”todisteita”. Ei olla osattu opettaa naturalismin ylitsepääsemättömistä ongelmista ja niistä todisteista jotka tukevat Raamatun kertomuksia. Ei se ihme että nuori taipuu uskomaan yliopistojen uskomukset kun ne esitetään arvovaltaisten ateistiprofessorien suulla, kenties uskovia lievästi pilkaten. Sellaisesta paineesta selviäminen uskossa pitäytyen vaatii lujaa perustaa.

Esimerkkinä Jeesukseen uskovasta tieteentekijästä käy kuuluisa matemaatikko ja fyysikko Isaac Newton (v1642-1726).

Tässä ote Chistiantoday julkaisusta:

The Faith Behind the Famous: Isaac Newton | Christian History | Christianity Today

Newtonille tieteen maailma ei suinkaan ollut koko elämä. Hän käytti enemmän aikaa teologiaan kuin tieteeseen; Itse asiassa hän kirjoitti noin 1,3 miljoonaa sanaa raamatullisista aiheista. Kuitenkin tämä valtava perintö oli piilossa julkisuudelta kahden vuosisadan ajan, kunnes hänen ei-tieteelliset kirjoituksensa huutokaupattiin vuonna 1936.

Newtonin käsitys Jumalasta tuli pääasiassa Raamatusta, jota hän opiskeli päiviä ja viikkoja kerrallaan. Hän kiinnostui erityisesti ihmeistä ja profetiasta laskemalla Vanhan testamentin kirjojen päivämääriä ja analysoimalla niiden tekstejä löytääkseen niiden kirjoittajan. Profetian tulkintasääntöjen käsikirjoituksessa Newton pani merkille tutkijan ja profetian ekspositorin samanlaiset tavoitteet: yksinkertaisuus ja yhtenäisyys. (Ekspositori tarkoittaa ihmistä joka kuvailee tai selittää jotakin, erityisesti monimutkaisia ajatuksia/ideoita).

Newtonista olen lukenut että hänellä olisi ollut joitakin Raamatun vastaisia käsityksiä esim. kolminaisuudesta. En ole perehtynyt asiaan tarkemmin mutta jos niin olisi, niin vastaava esimerkki Raamatusta löytyy kuningas Salomon kohdalta. Salomon sanottiin olleen ylivertaisen viisas ja kuitenkin hän lankesi kompromisseihin esim. epäjumalien suhteen. Hän jäi ikään kuin oman viisautensa harhauttamaksi. Edes kaikkein viisain ihminen ei siis ole suojassa eksytykseltä. Ihminen helposti hylkää jonkin asian esim Raamatusta jos se ei hänen oman käsityksensä mukaan tunnu järkevältä. Miten monta kertaa itsekin olen kokenut Jumalan johdatusta esim. olla tekemättä jotain asiaa, vaikkei se sinänsä syntiä olisikaan, ja jälkikäteen sitten olen ymmärtänyt että olisi kannattanut uskoa Jumalaa mieluummin kuin omia järkeilyjä. Uskovankin ihmisen järkeilyt siis voivat sotia Jumalan viisautta vastaan, kuten näemme Salomosta ja meistä itsestämmekin.

Sananlaskut 12

15. Typerän tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta neuvoa kuunteleva on viisas.

Toinen esimerkki uskovasta tieteentekijästä on kuuluisa skotlantilainen Fyysikko James Clerk Maxwell (v1831-1879) joka kehitti sähköisten ja magneettisten kenttien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta kuvaavat Maxwellin yhtälöt. Lisäksi hän johti kaasumolekyylien nopeuksien jakaumalain, joka on kineettisen kaasuteorian perusta.

Erään yksityishenkilön (eläkkeelle jäänyt matemaatikko) internetsivuilta löysin kuvauksen Maxwellin uskon elämästä: Maxwell’s Faith (gbenthien.net)

Koko elämänsä ajan hän opetteli muistamaan suuren määrän pyhiä kirjoituksia ulkoa. Kahdeksanvuotiaana hän osasi psalmin 119 ulkoa (joka on aika pitkä psalmi, jos lukija ei asiaa tunne). Maxwellin ollessa Cambridgen yliopistossa hän näyttää altistaneen uskomuksensa vakavalle tutkiskelulle. Tämän seurauksena hänen uskonsa kasvoi huomattavasti tänä aikana. Vuonna 1851 ystävälleen Lewis Campbellille lähettämässään kirjeessä hän kirjoitti:

Uskon, Westminsterin pyhien ja heidän edeltäjiensä tavoin että Ihmisen tärkein päämäärä on ylistää Jumalaa ja nauttia hänestä ikuisesti.”

Nämä hyvin kuuluisat ja selvästi äärimmäisen älykkäät ihmisetkään eivät oman ymmärryksensä voimin kuitenkaan kyenneet tulemaan uskoon Herraan Jeesukseen. Heillekin se annettiin Jumalan lahjana. He etsivät Jumalan tahtoa ja kasvoja Raamatun kirjoituksista rukouksessa. Maxwellista sanotaan että hän altisti uskomuksensa vakavalle tutkiskelulle. Näin meidänkin tulisi tehdä. Kun me tutkimme Raamatun sanan valossa ja rukouksessa omia uskon käsityksiämme, voimme löytää uskostamme hedelmättömiä oksia, jopa mätiä juuria, tai voimme löytää asioita joita uskon elämästämme puuttuu.

Jumala on viisaudessaan asettanut seurakunnan Kristuksen ruumiiksi ja Kristuksen seurakunnan pääksi.

1 Korinttilaisille 12

27. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään.

Efesolaisille 4

15. vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus.

Raamatussa kuvataan samassa yhteydessä Jumalan aivoittelema perheen sisäinen hengellinen dynamiikka:

1 Korinttilaisille 11

3. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää.

Efesolaisille 5

23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa, seurakunnan, vapahtaja.

Kun meillä on Jumalan viisautta, uskossa saatua, me käsitämme että vaeltamalla Jeesuksen meille viitoittamaa tietä kuljemme iankaikkiseen pelastukseen. Jumalan meille antama viisaus on tarkoitettu todellakin johtamaan meidän askeleitamme kohti iankaikkista pelastusta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu myös lupaa meille että Jumala ei ns. anna meille manuaalia käteen (s.o. Raamattua) ja heitä ulos harhailemaan omin neuvoinemme. Hän sanassaan lupaa neuvoa meitä ja valvoa meitä. Jeesus on hyvä paimen!

Psalmit 32

8. ”Minä opetan sinua”, sanoo Herra, ” ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua.”

Johannes 14

6. Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Jopa seurakunnissa ja uskovien keskuudessa paljon sekaannusta aiheuttaneet armolahjat (tai lähinnä uskovien kirjavat käsitykset niistä) on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi pelastuksen tiellä.

1 korinttilaisille 12

31 Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien.

Raamattu kertoo millaista on Jumalan viisaus kulkiessamme Kristuksessa:

Jaakob 3

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa, se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön.

Efesolaisille 5

15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat.

Luukas 7

35. Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki Viisauden lapset.”

1 Korinttilaisille 2

6. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta.

Jumalan siunausta ja armoa sinulle ja perheellesi

Antti

Ps. Jos sinä tai tuttusi olette skeptikkoja uskon asioiden suhteen, tässä video joka käsittelee aihetta kertoen mm. miksi eräs maailman johtavista ateisteista lopulta hylkäsi ateismin. Ep. 3 | Evidence of Miracles for Skeptics – YouTube

Pps. Huomaa että ihminen voi kyllä tietoa ja logiikkaa yhdistämällä ymmärtää naturalismin ja ateismin vakavat ongelmat ja tulla ymmärrykseen luojasta (tai ymmärrykseen luojan välttämättömyydestä maailman selityksenä). Usko Jeesukseen on kuitenkin lahja Jumalalta, sitä ei voi omin avuin saavuttaa.