Lasten valtakunta

MARK10:13-16

Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.
14 Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
15 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”
16 Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

MATT18:4

 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”
2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä
3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

1JOH3:1

 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN TYKÖNI, SILLÄ SENKALTAISTEN ON JUMALAN VALTAKUNTA…JOKA NÖYRTYY TÄMÄN LAPSEN KALTAISEKSI, SE ON SUURIN TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…MEITÄ KUTSUTAAN JUMALAN LAPSIKSI, JOITA ME OLEMMEKIN…JUMALAN VALTAKUNTA ON LASTEN VALTAKUNTA…SE KUULUU AINOASTAAN LAPSILLE…JUMALAN LAPSILLE…SANA SANOO:

JOH3:1-18

 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.
4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”
9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?”
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.
12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

JOKA EI SYNNY UUDESTI, YLHÄÄLTÄ, SE EI VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAA…JUMALAN VALTAKUNTA ON LASTEN VALTAKUNTA…SINNE EIVÄT PÄÄSE KUIN JUMALAN LAPSET…ON NÖYRRYTTÄVÄ LASTEN KALTAISEKSI VASTAANOTTAMAAN JUMALAN TARJOAMA PELASTUS VOIDAKSEEN SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI…ILMAN SUOSTUMISTA NÖYRTYMÄÄN JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN , EI VOI SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI…EI VOI SILLOIN MYÖSKÄÄN NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNTAA KOSKA SE ON AINOASTAAN LASTEN VALTAKUNTA..JUMALAN LASTEN VALTAKUNTA…SINNE EI PÄÄSE INHIMMILLISELLÄ VIISAUDELLA, EI RAHALLA, EI OMALLA VOIMALLA, EI KUVITELLULLA OMALLA HYVYYDELLÄ TAIKKA HYVÄLLÄ VAELLUKSELLA…EI, VAAN NÖYRTYMÄLLÄ JUMALAN PELASTETTAVAKSI NIINKUIN HÄN ON TARKOITTANUT, NIIN VOI PÄÄSTÄ LAPSEN ASEMAAN…JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…

1PIET5:6

 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,

ROOM8:15-23

 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

KUN ME SAAMME NÖYRTYÄ LAPSEN TAVOIN , VILPITTÖMÄSTI JUMALAN PELASTETTTAVAKSI, ME PÄÄSEMME KERRAN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN HERRAN LUO…MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRA EI PELASTA KETÄÄN VÄKISIN…MEIDÄN TULEE NÖYRTYÄ HERRAN PELASTETTAVAKSI…MEIDÄN TULEE SUOSTUA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…

2KOR5:17-21

 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

APT2:36-42

 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

ANTAKAA SOVITTAA ITSENNE JUMALAN KANSSA…ANTAKAA PELASTAA ITSENNE TÄSTÄ NURJASTA SUKUPOLVESTA…JOTKA NYT OTTIVAT HÄNEN SANANSA VASTAAN, NE KASTETTIIN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…ILMAN INHIMMILLISTÄ JÄRKEILYÄ SUOSTUA JUMALAN PELASTUSSUUNNITELMAAN…JA NÄIN PÄÄSTÄ LAPSEN ASEMAAN JOLLOIN VOI NÄHDÄ JUMALAN VALTAKUNNAN KERRAN…TEHKÄÄ PARANNUS JA OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYNTIENNE ANTEEKSISAAMISEKSI, NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN LAHJAN…LAPSI ON VILPITÖN JA USKOO MITÄ VANHEMMAT SANOO…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLEMME VILPITTÖMIÄ HERRAA KOHTAAN JA USKOMME HÄNEN SANAANSA, RAAMATTUA…JA SUOSTUMME JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…ILMAN OMIA JÄRKEILYJÄ TAIKKA OMIA YRITYKSIÄ PELASTUA TAIKKA ANSAITA PELASTUS…ON TÄRKEÄÄ NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN JOTTA VOI PÄÄSTÄ OIKEAAN LAPSEN ASEMAAN…JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…

MATT11:25-30

 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
26 Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

MINÄ YLISTÄN SINUA ISÄ, ETTÄ OLET ILMOITTANUT NE LAPSENMIELISILLE…ON TÄRKEÄÄ OLLA OIKEALLA TAVALLA LAPSEN MIELINEN JA LAPSEN VILPITTÖMYYDEN LAILLA HYVÄKSYÄ JUMALAN SANA JA TOTELLA SITÄ PARHAAN KYKYNSÄ MUKAAN…EIKÄ JÄRKEILLÄ JUMALAN SANAA TYHJÄKSI…LAPSI ON MONTA KERTAA HYVÄLLÄ TAVALLA VÄLITÖN…EI TEESKENTELE EIKÄ NÄYTTELE VAAN ON AITO OMA ITSENSÄ…KUN ME PÄÄSEMME JUMALAN LAPSEKSI UUDESTISYNTYMISEN KAUTTA, JUMALA RUPEAA MEISTÄKIN TEKEMÄÄN AINA ENEMPI AITOJA JA VÄLITTÖMIÄ, ILMAN TEESKENTELYÄ TAIKKA NÄYTTELEMISTÄ TOISILLE IHMISILLE…MEIDÄN EI TARVII IKÄÄNKUIN NÄYTELLÄ TOISILLE PAREMPAA KUIN OLLAAN…SAAMME OLLA AITOJA JA LUONNOLLISIA AINA VAAN ENEMMÄN KUN HERRA MEITÄ MUOKKAA JA KOULII…MEIDÄN EI TARVII VÄÄRÄLLÄ TAVALLA VÄLITTÄÄ TOISTEN IHMISTEN SANOMISISTA JOS MEILLÄ ON ASIAT KUNNOSSA HENKILÖKOHTAISESTI HERRAN KANSSA…

1KOR4:3-6

 Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,
4 sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on”, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

ELI TÄRKEÄÄ ON SE ETTÄ MEILLÄ ON OIKEASTI HENKILÖKOHTAISESTI ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…IHMISET MONASTI SAATTAVAT NÄHDÄ ASIAT ERI TAVOIN KUN KATSOVAT MIKÄ SILMÄÄN NÄKYY, MUTTA ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ HERRA KATSOO SYDÄMEEN…

1SAM16:1-12

 Ja Herra sanoi Samuelille: ”Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä sarvesi öljyllä ja mene; minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan.”
2 Mutta Samuel sanoi: ”Kuinka minä voisin mennä sinne? Jos Saul saa sen kuulla, tappaa hän minut.” Herra vastasi: ”Ota mukaasi vasikka ja sano: ’Minä tulin uhraamaan Herralle’.
3 Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä; ja voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan.”
4 Samuel teki, niinkuin Herra oli puhunut. Mutta kun hän tuli Beetlehemiin, tulivat kaupungin vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät: ”Tietääkö tulosi rauhaa?”
5 Hän vastasi: ”Rauhaa. Minä olen tullut uhraamaan Herralle. Pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhrille.” Ja hän pyhitti Iisain ja hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille.
6 Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: ”Varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa”.
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niinkuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.”
8 Niin Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut”.
9 Silloin Iisai toi Samman esille. Mutta hän sanoi: ”Ei ole Herra tätäkään valinnut”.
10 Niin toi Iisai seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi Iisaille: ”Herra ei ole valinnut ketään näistä”.
11 Ja Samuel kysyi Iisailta: ”Siinäkö olivat kaikki nuorukaiset?” Hän vastasi: ”Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita”. Niin Samuel sanoi Iisaille: ”Lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle, ennenkuin hän tulee tänne”.
12 Silloin tämä noudatti hänet; ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi: ”Nouse ja voitele tämä, sillä hän se on”.

ETTÄ MIKÄÄN ULKONAINEN JA INHIMMILLINEN ASIA EI OLE MINKÄÄNLAINEN HENGELLINEN MITTARI…KUN ME OLEMME OIKEALLA TAVALLA LASTEN KALTAISIA, VILPITTÖMIÄ HERRAA KOHTAAN, HERRA SEN NÄKEE VAIKKA IHMISET KUINKA ERI TAVALLA NÄKISIVÄT ASIAN…SEN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ HENKILÖKOHTAISESTI ON ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…ETTÄ OLEMME SAANEET NÖYRTYÄ LAPSEN LAILLA JUMALAN PELASTUS SUUNNITELMAAN…JA HALUAMME VILPITTÖMÄSTI HERRAA SEURATA USKOONTULON JÄLKEEN…SE ON JUMALAN MIELEN MUKAISTA….JA MUISTETAAN SÄILYTTÄÄ JUMALAN LASTEN VILPITTÖMYYS JA AITOUS JA VAPAUS…EI ANNETA KENENKÄÄN VIEDÄ MEIDÄN VAPAUTTAMME JA VILPITTÖMYYTTÄMME…

GAL5:1-10

 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.
7 Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8 Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
10 Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.

KOL2:16-23

Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

2KOR11:3-4

 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

NYKYAIKANA ON TODELLA PALJON ERILLAISIA VIRTAUKSIA HENGELLISELLÄ KENTÄLLÄ JOTKA YRITTÄVÄT VIEDÄ USKOVILTA HENGEN VAPAUDEN JA OIKEANLAISEN LAPSENMIELISYYDEN JUMALAN SANAA KOHTAAN JA VILPITTÖMYYDEN HERRAA KOHTAAN…TULEE ERILLAISIA PAINOTUKSIA,SELITETÄÄN JUMALAN SANAA POIS SANOMALLA ETTÄ EI SE SITÄ TARKOITA TAI EI SE KOSKE ENÄÄ MEITÄ JNE…TAIKKA ESIM KOROSTETAAN LIIKAA JOTAIN ASIAA, ESIM SAPATTIA, KASTETTA, TAIKKA OPETETAAN ETTÄ JEESUS NIMI TULEE LAUSUA ALKUKIELEN MUKAAN, TAIKKA ERILLAISIA RUOKASÄÄDÖKSIÄ YMS…MONTA KERTAA PAINOTUKSET MENEVÄT IKÄÄNKUIN KRISTUKSEN EDELLE…SAATETAAN LIIKAA KOROSTAA IHMEITÄ JA NÄKYJÄ JA HENGELLISTÄ SOTAA YMS…SIIS PÄÄPAINO EI ENÄÄ OLEKKAAN KRISTUKSESSA, VAAN SE ON IKÄÄNKUIN HUOMAAMATTA VIETY POIS HERRASTA VÄHEMMÄN TÄRKEISIIN ASIOIHIN, JOITA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA KOROTTAMALLA IHMISET AJAUTUVAT JOKO LAKIHENKISYYTEEN TAIKKA HENGELLISEEN LAITTOMUUTEEN…MUTTA SE ON ILMAN MITTÄÄN ARVOA, JA TAPAHTUU LIHAN TYYDYTTÄMISEKSI…INHIMMILLINEN IHMINEN PAISUU JA USKOVAT VIEDÄÄN HUOMAAMATTA POIS JUMALAN LASTEN YKSINKERTAISESTA USKOSTA HERRAAN JEESUKSEEN JA JUMALAN SANAAN…JA SE VIE POIS PUHTAUDEN JA VILPITTÖMYYDEN PIKKUHILJAA POIS JEESUSTA KOHTAAN…JA LUOTTAMUKSEN JUMALAN SANAA KOHTAAN…ETTÄ OLLAAN VARUILLAAN TÄSSÄKIN ASIASSA JA PITÄYDYTÄÄN YTIMESSÄ, HERRASSA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA JA HÄNEN SANASSAAN…EI MITÄTÖIDÄ JUMALAN SANAA MILLÄÄN TAVOIN VAIKKA ME EI KAIKKEA YMMÄRRETÄ…

JA ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN KUN OLEMME PÄÄSSEET JUMALAN LAPSEN ASEMAAN…JA SAAMME LUOTTAA ETTÄ KERRAN PÄÄSEMME NÄKEMÄÄN JUMALAN VALTAKUNNAN, KOSKA SE ON LASTEN VALTAKUNTA, JUMALAN LASTEN VALTAKUNTA, ARMOSTA, AAMEN…

GAL4LUKU

 Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
2 vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
3 Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
7 Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.
8 Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.
9 Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?
10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista.
11 Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.
12 Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet.
13 Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia,
14 ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen.
15 Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle.
16 Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden?
17 Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.
18 On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne.
19 Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä,
20 tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä.
21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
22 Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
25 sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
27 Sillä kirjoitettu on: ”Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies.”
28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
29 Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
30 Mutta mitä sanoo Raamattu? ”Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.”
31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.