MATT6:1-6

 ”Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2 Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4 että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

SINUN ISÄSI, JOKA SALASSA NÄKEE, MAKSAA SINULLE…MEIDÄN USKONELÄMÄMME TULISI OLLA KUIN JÄÄVUORI…SEMMOINEN SANONTA ON JOSTAIN ASIASTA ETTÄ SE ON KUIN JÄÄVUOREN HUIPPU…MEIDÄN USKONELÄMÄ JOKA NÄKYY IHMISILLE, TULISI OLLA SE JÄÄVUOREN HUIPPU…ELI VAIN IKÄÄNKUIN SE PIENI OSA JOKA NÄKYY VEDENPINNAN YLÄPUOLELLA, TULISI NÄKYÄ IHMISILLE…SIIS SE SUURIN OSA PITÄISI OLLA SIELLÄ SALASSA, VEDEN ALLA…JOHON EI KUKAAN IHMINEN NÄÄ, MUTTA JUMALA NÄKEE…

1PIET3:3-4

Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.

MEIDÄN USKONELÄMÄN SUURIN OSA PITÄISI OLLA SIELLÄ VEDEN ALLA, JONNE IHMISET EI NÄÄ…SIIS MEILLÄ TULISI OLLA SE IKÄÄNKUIN SALATTU OSA JOTA KUKAAN IHMINEN EI TIEDÄ, MUTTA HERRA TIETÄÄ…ETTÄ AINOASTAAN IKÄÄNKUIN MURTO OSA MEIDÄN HENGELLISESTÄ ELÄMÄSTÄMME PITÄISI NÄKYÄ IHMISILLE…ETTÄ TARKOITUS EI OLE IKINÄ IKÄÄNKUIN TOISILLE IHMISILLE TODISTAA ETTÄ ME OLLAAN HENGELLISIÄ…SIIS EI TARVII IKÄÄNKUIN NÄYTTÄÄ ETTÄ KYLLÄPÄ ME TEHDÄÄN PALJON SITÄ JA TÄTÄ…VAAN SUURIMMAN OSAN MEIDÄN TEKEMISISTÄMME PITÄISI TAPAHTUA IKÄÄNKUIN SIELLÄ VEDEN ALLA, TOISILTA IHMISILTÄ NÄKYMÄTTÖMISSÄ…ME TEHDÄÄN HERRALLE TÄTÄ TAIVASTEN VALTAKUNNAN TYÖTÄ EIKÄ IHMISILLE…

EF6:5-8

 Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle,
6 ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,
7 hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
8 tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.

KOL3:22-25

 Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
25 Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

ETTÄ TÄRKEINTÄ OLISI ETTÄ MEILLÄ OLISI SITÄ SALATTUA HENGEN ELÄMÄÄ…MEILLÄ TULISI OLLA HENKILÖKOHTAINEN RAAMATUNLUKU, RUKOUS, PARANNUKSEN TEKO, EVANKELIUMIN TYÖ , HYVÄN TEKEMINEN JNE…SIIS NÄITÄ MEIDÄN TULISI HARJOITTAA HENKILÖKOHTAISESTI…EI SILLEEN ETTÄ JOS TULEMME ESIM KOKOUKSEEN, SIELLÄ IKÄÄNKUIN NÄYTÄMME ETTÄ TEEMME PALJON KAIKKEA, VAAN ETTÄ TEHTÄISIIN ARJESSA TÄTÄ KAIKKEA, VÄLITTÄMÄTTÄ SIITÄ TIETÄÄKÖ IHMISET VAI EI…TÄMÄ ON TODELLA TÄRKEETÄ…ME JOUDUTAAN MYÖS KERRAN HERRAN ETEEN TEKEMÄÄN TILIÄ ELÄMÄSTÄMME…SEN TAKIA ON ENSIARVOISEN TÄRKEETÄ ETTÄ ME ELETÄÄN USKOSTA…ETTÄ MEILLÄ ON TOIMIVA, SALATTU HENGELLINEN ELÄMÄ…

LUUK8:4-18

 Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella:
5 ”Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
6 Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
7 Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
8 Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän.” Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: ”Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon”.
9 Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
10 Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
11 Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
14 Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.
16 Ei kukaan joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.
17 Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon.
18 Katsokaa siis, miten kuulette; sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan.”

MEILLE TULEE PALJON KOETUKSIA JA KIUSAUKSIA KUN JEESUSTA SEURAAMME…SEN TAKIA ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON IKÄÄNKUIN SALATTU HENGELLINEN ELÄMÄ…ETTÄ MEIDÄN JUUREMME SAAVAT KASVAA SYVÄLLE KRISTUS KALLIOON…JOS MEIDÄN HENGELLINEN ELÄMÄMME ON AINOASTAAN SE JÄÄVUOREN HUIPPU, ILMAN ETTÄ SIELLÄ VEDEN ALLA OLISI OLLENKAAN JÄÄVUORTA, OLEMME VAARAVYÖHYKKEELLÄ…KUN PAHAT PÄIVÄT TULEVAT, ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLEMME HARJOITTANEET USKOAMME MYÖS KAMMIOSSA, SALASSA MUILTA…JOTTA JUURET KASVAISIVAT SYVÄLLE…JA KESTÄISIMME KUN KOETUKSET TULEVAT…

SAARN12:1-2

 Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennenkuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova:
2 ”Nämä eivät minua miellytä”; 

LUUK6:46-49

 Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.”

SANAL24:10

Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana voimasi ahtaalle.

1TIM5:24-25

 Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin;
25 samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä.

ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON TOIMIVA, SALATTU HENKILÖKOHTAINEN HENGEN ELÄMÄ…MUISTETAAN ETTÄ ME HENKILÖKOHTAISESTI SEURAAMME HERRAA…ME EI VOIDA MENNÄ TAIVAASEEN TOISTEN SELÄN TAKANA…MEILLÄ TULEE OLLA HENKILÖKOHTAINEN HENGEN ELÄMÄ KUNNOSSA…ME ELETÄÄN TODELLA PAHOJA AIKOJA…ME ELETÄÄN SEURAKUNTA ARMOTALOUDEN LOPPUHETKIÄ…JOS EMME JUURRU HERRAAN, VAARANA ON PAHANA PÄIVÄNÄ JOPA LUOPUMINEN HERRASTA…MEIDÄN TULISI OTTAA VAARI JUMALAN SANASTA JA HENKILÖKOHTAISESTA RUKOUKSESTA JA PARANNUKSEN TEOSTA JNE…

ILM3:10-11

 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

LUUK21:28-36

 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
29 Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

KUN MEILLÄ ON TOIMIVA HENGELLINEN ELÄMÄ, SILLÄ ON SIUNAUS…ELI MUISTETAAN ELÄÄ USKOSTA….LUKEA RAAMATTUA, RUKOILLA, TEHDÄ PARANNUSTA, KÄYDÄ KOKOUKSISSA JNE…JA SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ OLET MITÄ SYÖT…JOS TÄYTÄT AJATUKSESI JA SYDÄMESI JA ELÄMÄSI MAAILMALLISILLA ASIOILLA, MUUTUT PIKKUHILJAA MAAILMALLISEKSI…JOS TAASSEN SYÖT JUMALAN SANAA, RUKOILET YMS, RUPEATKIN MUUTTUMAAN PIKKUHILJAA JUMALAN TARKOITTAMAAN MUOTOON…

2KOR3:18

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

GAL4:19

 Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä,

GAL5:16-22

 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

MUISTETAAN HARJOITTAA USKOAMME…KUN MEILLÄ ON TOIMIVA HENGELLINEN ELÄMÄ, KRISTUS RUPEAA SAAMAAN MEISSÄ PIKKUHILJAA ENEMPI JA ENEMPI MUOTOA…MUTTA JOS MIELEMME JA AJATUKSEMME ON AINOASTAAN MAALLISISSA ASIOISSA, RUPEAMME KASVAMAAN LIHALLISIKSI…OTETAAN TOSISSAMME TÄMÄ USKON VAELLUS…MEILLÄ EI OLE ENÄÄN PALJOA AIKAA ENNENKUIN JEESUS TULEE HAKEMAAN MORSIUSSEURAKUNTANSA KOTIIN…KUN ME OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI JA ELÄMME HERRALLE, ME OLEMME YMMÄRTÄVÄISIÄ NEITSYITÄ…MEILLÄ ON TOIMIVA HENGEN ELÄMÄ JA NÄIN OLLEN ÖLJYÄKIN LAMPUISSA…

MATT25:1-13

 ”Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ’Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ’Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ’Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

NYT JOS KOSKAAN MEIDÄN ON AIKA OTTAA TOSISSAMME TÄMÄ USKONVAELLUS ENNENKUIN ON LIIAN MYÖHÄISTÄ…MEIDÄN TULEE OLLA JÄÄVUOREN KALTAISIA JOILLA ON MYÖS SITÄ SALATTUA, HENKILÖKOHTAISTA USKONELÄMÄÄ…ETTÄ VAALIMME SUHDETTAMME JEESUKSEEN VALVOEN JA RUKOILLEN JA SANAN PEILISTÄ ITSEÄMME TUTKIEN…VANHURSKAS ON ELÄVÄ USKOSTANSA…JUMALAN SANA ON MEILLE HENKI JA ELÄMÄ…OLLAAN USKOLLISET HERRALLE LOPPUUN SAAKKA JA RIIPUTAAN HÄNESSÄ KIINNI LOPPUUN ASTI NIIN MEILLE HYVIN KÄY…ARMOSTA,AAMEN…

KOL4:2

Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

MATT25:13-29

 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
14 Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;
15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
16 Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää.
17 Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
18 Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan.
19 Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa.
20 Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: ’Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut’.
21 Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’
22 Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: ’Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut’.
23 Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’
24 Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: ’Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut.
25 Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.’
26 Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: ’Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut.
27 Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen.
28 Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.
29 Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

1PIET5:1-11

Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”.
6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,
7 ja ”heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”.
8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.
11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen.