Murrettu leipä

MATT14:14-20

 Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.
15 Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: ”Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa”.
16 Mutta Jeesus sanoi heille: ”Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä”.
17 He sanoivat hänelle: ”Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa”.
18 Mutta hän sanoi: ”Tuokaa ne tänne minulle”.
19 Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.
20 Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista.

ANTAKAA TE HEILLE SYÖDÄ! TÄMÄ ON JUMALAN TAHTO TÄNÄ PÄIVÄNÄKIN JEESUKSEEN USKOVIIN NÄHDEN…ANTAKAA TE HEILLE SYÖDÄ! JEESUS SIUNASI, MURSI JA ANTOI LEIVÄT OPETUSLAPSILLENSA JA OPETUSLAPSET ANTOIVAT KANSALLE…KUN ME TULLAAN HERRAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JEESUKSEN HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN…JA JUMALA HALUAA RUOKKIA MEIDÄN KAUTTAMME MUITA…MITEN HÄN SEN TEKEE? HÄN MURTAA MEIDÄT…

JOH12:23-26

 Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: ”Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.
26 Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

JEESUS MURRETTIIN GOLGATALLA…NISUNJYVÄ PUTOSI MAAHAN JEESUKSEN KOHDALLA JA KUOLI…SE TUOTTI MAAILMALLE ELÄMÄN…SE TUOTTI TODELLA PALJON HEDELMÄÄ…HERRA HALUAA ANTAA MEIDÄTKIN NISUN JYVÄN KUOLEMAN TIELLE JOTTA HERRA VOISI ANTAA MUILLEKKIN APUA MEIDÄN VÄLITYKSELLÄMME…HERRA RUPEAA MEITÄ TÄMÄN JOHDOSTA MURTAMAAN…MURTAMINEN TEKEE KIPEÄÄ…

2KOR4:5-18

 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6 Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

ME KANNAMME SAVIASTIOISSAMME JUMALAN SUUNNATTOMAN SUURTA VOIMAA, MUTTA SE VOIMA TULEE ESILLE AINOASTAAN HEIKKOUDESSA, AINOASTAAN MURTAMISEN KAUTTA, NISUN JYVÄN KUOLEMAN KAUTTA…MEIDÄN LIHAMME, MEIDÄN OMA TAHTOMME, OMAT SUUNNITELMAMME, OMAT AJATUKSEMME JA IDEAMME TÄYTYY JOUTUA MURRETTAVIKSI, KUOLEMAN PAIKALLE…TÄTÄ KAUTTA JUMALAN SUUNNATTOMAN SUURI VOIMA, AARRE SAVIASTIOISSA PÄÄSEE OIKEUTETUSTI ESILLE…SILLOIN KRISTUKSEN HENGELLÄ ON MEIDÄN KAUTTAMME MAHDOLLISTA TOIMIA VOIMALLISESTI…KUN IHMINEN ON TULLUT MURRETTAVAKSI…

1JOH3:16

 Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.

JEESUS ANTOI ITSENSÄ MURRETTAVAKSI MEIDÄN TÄHTEMME…HERRA HALUAA MEIDÄT VIEDÄ MURRETTAVAKSI JOTTA SAISIMME OLLA SIUNAUKSEKSI JA AVUKSI MUILLE…

2KOR1:3-9

 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,
4 joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
5 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.
6 Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,
7 koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta.
8 Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,
9 ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.

JOKA LOHDUTTAA MEITÄ KAIKESSA AHDISTUKSESSAMME, ETTÄ ME SILLÄ LOHDUTUKSELLA, JOLLA JUMALA MEITÄ ITSEÄMME LOHDUTTAA, VOISIMME LOHDUTTAA NIITÄ, JOTKA KAIKKINAISESSA AHDISTUKSESSA OVAT…KUN HERRA MURTAA MEITÄ ERI KOETUSTEN JA AHDISTUSTEN KAUTTA, ME SAAMME OLLA MYÖHEMMIN SIUNAUKSEKSI NIILLE JOITA MYÖS KOETELLAAN JA AHDISTETAAN JA MURRETAAN…MUTTA JOS OLEMME AHDISTUKSESSA, NIIN TAPAHTUU SEKIN TEILLE LOHDUTUKSEKSI JA PELASTUKSEKSI! KUN OLEMME NISUN JYVÄN KUOLEMAN TIELLÄ ERILLAISISSA AHDISTUKSISSA JA KOETUKSISSA, SAAMME OLLA JUMALAN ARMOSTA SIUNAUKSEKSI ERI TAVOIN MUILLEKKIN IHMISILLE….MEITÄ ON MURRETTU TOISTEN TÄHDEN…ME SAADAAN OLLA IKÄÄNKUIN SITÄ MURRETTUA LEIPÄÄ JOLLA HERRA HALUAA TOISIAKIN RAVITA…MUTTA JOTTA ME SAAMME OLLA MURRETTUA LEIPÄÄ, MEIDÄN TULEE SUOSTUA MURRETTAVIKSI…

ROOM12:1

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

ANTAMAAN RUUMIINNE ELÄVÄKSI, PYHÄKSI, JUMALALLE OTOLLISEKSI UHRIKSI…TÄMÄ ANTAMINEN ON VAPAAEHTOISTA…JUMALA EI IKÄÄNKUIN KÄVELE MEIDÄN OMAN TAHTOMME YLI…MUTTA JOS ME HALUAMME OLLA JUMALAN KÄYTÖSSÄ JA SIUNAUKSEKSI TOISILLE, ON TODELLA TÄRKEÄÄ TEHDÄ TAHDONVALINTA JA SUOSTUA ANTAMAAN ITSENSÄ HERRALLE JOTTA HÄN VOI MEISSÄ TEHDÄ TAHTONSA MUKAISTA TYÖTÄ…

ROOM6:11-23

 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

ANTAKAA ITSENNE, KUOLLEISTA ELÄVIKSI TULLEINA, JUMALALLE, JA JÄSENENNE VANHURSKAUDEN ASEIKSI JUMALALLE…ANTAKAA NYT JÄSENENNE VANHURSKAUDEN PALVELIJOIKSI PYHITYKSEEN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ VAPAAEHTOISESTI ANTAA ITSENSÄ JUMALAN KÄYTTÖÖN JA JUMALAN MURRETTAVAKSI…SEN LOPPU ON IANKAIKKINEN ELÄMÄ…JOS ME SYDÄMESTÄMME HALUAMME OLLA JUMALAN MURRETTAVANA, HÄN TARTTUU TOIMEEN JA PUHDISTAA JA MURTAA JA KOULII MEITÄ…MUTTA HÄN MYÖS KÄYTTÄÄ MEITÄ…

JES54:16-17

Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeata ja kuonnuttaa aseen käytäntöönsä; mutta minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen.
17 Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

HERRA ANTAA MEIDÄN JOUTUA MONASTI KOVIIN KOETUKSIIN JA AHJOIHIN…MUTTA NIIDEN KAUTTA HERRA MEITÄ MURTAA JA TEKEE MEISTÄ KÄYTTÖKELPOISIA JA KESTÄVIÄ HÄNEN KÄYTTÖÖNSÄ…ETTÄ EI NE KOETUKSET OLE IKINÄ MEILLE PAHAKSI, VAAN HYVÄKSI…SIINÄ ON JUMALAN RAKKAUS TAKANA…JA KUN MEISTÄ ON TULLUT MURRETTUA LEIPÄÄ, HERRA VOI KÄYTTÄÄ MEITÄ TOISTENKIN HYÖDYKSI…MUTTA SAMALLA ME SAADAAN ITSEKKIN SIUNAUS…KUN JUMALA MEITÄ ARMOSSAAN MURTAA, SE ON SIUNAUKSEKSI LÄHIMMÄISILLEMME, MUTTA MYÖS ITSELLEMME…

SANANL11:25

 Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

SANANL29:17

Kurita poikaasi, niin hän sinua virvoittaa ja sielullesi herkkuja tarjoaa.

KUN JUMALA SAA MEIDÄT MURTAA, ME SAAMME OLLA SIUNAUKSEKSI TOISILLE…NISUNJYVÄN MURTUMISELLA ON SIUNAUS…JEESUKSEN IHMEELLINEN RISTINKUOLEMA ANTOI MAAILMALLE ELÄMÄN…HERRA HALUAA MEITÄKIN VIEDÄ MURRETUN LEIVÄN PAIKALLE, NISUNJYVÄN KUOLEMAN TIELLE…VAIKEISIIN OLOSUHTEISIIN JOSSA IHMISEN LIHA KUOLEE JA KRISTUKSEN ELÄMÄ PÄÄSEE USKOVAN KAUTTA LOISTAMAAN PIMEYDESSÄ OLEVILLE IHMISILLE…

JES50:4-7

Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla.
5 Herra, Herra on avannut minun korvani; minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois.
6 Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.
7 Herra, Herra auttaa minua; sentähden ei minuun pilkka koskenut, sentähden tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä tiedän, etten häpeään joudu.

MATT5:3-16

 ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
6 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
13 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.
14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

PS51:17

 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

JES42:1-3

 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.

EI MENETETÄ TOIVOAMME VAIKKE ME JOUDUMME KULKEMAAN NISUNJYVÄN KUOLEMAN TIETÄ…HERRA EI TUHOA EIKÄ MURSKAA MEITÄ TÄLLÄ TIELLÄ VAIKKA JOUDUMME MURRETUIKSI…SAAMME OLLA MURRETTUINA, MUTTA SIUNATTUINA…SAAMME LOISTAA KRISTUKSEN RAKKAUTTA JA KIRKKAUTTA VAIKKA MONESTI TUNTUISI TODELLA PIMEÄLTÄ JA VAIKEALTA…MUTTA MUISTETAAN KAIKEN KESKELLÄ ETTÄ ME SAAMME OLLA JUMALAN KÄYTÖSSÄ KUN HÄN ON SAANUT MURTAA MEITÄ NIINKUIN LEIPÄÄ MURRETAAN…HÄN VOI RUOKKIA KAUTTAMME MONIA IHMISIÄ JA TÄHTEEKSI JÄÄ VIELÄ RUNSAASTI YLI…SUOSTUTAAN VAPAAEHTOISESTI ANTAMAAN ITSEMME HERRAN TYÖPÖYDÄLLE…HERRA EI TEE VIRHEITÄ KUN MEITÄ KOULII JA MURTAA…ARMOSTA, AAMEN…

2KOR4:LUKU

 Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6 Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.