Jumalan viisaus

SANANL8LUKU

 Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua?
2 Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut.
3 Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa:
4 ”Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni.
5 Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät.
6 Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on;
7 sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus.
8 Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää.
9 Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon.
10 Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa.
11 Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa.
12 Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden.
13 Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.
14 Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima.
15 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät.
16 Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki.
17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.
18 Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus.
19 Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta, minun antamani voitto valituinta hopeata parempi.
20 Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa,
21 antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa.
22 Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.
24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,
26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.
27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,
28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,
30 silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;
31 leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.
32 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.”

SANANL8:22 Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa: ennenkuin mitään tehty oli, olin minä. (BIBLIA)…TÄSSÄ NÄKYY HIENOSTI JEESUKSEN JUMALUUS…TÄMÄ BIBLIAN KÄÄNNÖS HUOMATTAVASTI ERILLAINEN KUIN TOI 33/38 JOSSA ANNETTAISIIN YMMÄRTÄÄ ETTÄ JEESUS OLISI LUOTU…JEESUS ON JUMALA…ISÄ JUMALA, POIKA JEESUS, JA PYHÄ HENKI…NE KOLME OVAT YKSI JUMALA , KOLMEN ERI PERSOONAN KAUTTA…

MUTTA JOKA MENEE MINUSTA HARHAAN, SAA VAHINGON SIELULLENSA…SANANLASKUJEN 8 LUVUSSA PUHUTAAN VIISAUDESTA…JEESUS ON TÄMÄ VIISAUS…

1KOR1:30

Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

JEESUS ON TULLUT MEILLE VIISAUDEKSI JUMALALTA…ILMAN VIISAUTTA, ILMAN JEESUSTA, ME OLISIMME AIVAN TOIVOTTOMAT…ME TARVITAAN JEESUSTA KAIKESSA, IHAN KAIKESSA…

JOH1:1-3

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

KOL1:12-17

 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

APT17:27-28

että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: ’Sillä me olemme myös hänen sukuansa’.

KAIKKI ON SAANUT SYNTYNSÄ HÄNEN KAUTTAAN! SILLÄ HÄNESSÄ ME ELÄMME JA LIIKUMME JA OLEMME…ME EI OLTAISI EDES OLEMASSA ILMAN JEESUSTA…ME TARVITAAN JEESUSTA IHAN KAIKESSA…JA TODELLA PALJON PELASTUSKYSYMYKSESSÄ…MUTTA JOKA MENEE MINUSTA HARHAAN, SAA VAHINGON SIELULLENSA! ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS ETTÄ ONKO JUMALAN VIISAUS SAANUT TULLA SYDÄMEESI…ONKO JEESUS SAANUT ELÄMÄSSÄSI ENSIMMÄISEN SIJAN…

JOH10:7-10

Niin Jeesus vielä sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.
8 Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet.
9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

JOH14:6

 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

JOH1:12-13

 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

NYKYAIKANA SIELUNVIHOLLINEN ELI SAATANA ON SAANUT LUKUISIA IHMISIÄ HARHAUTETTUA ERILLAISILLA USKONNOILLA…ETTÄ IKÄÄNKUIN IHAN SAMA MISSÄ USKONNOSSA HARJOITAT USKOASI…ETTÄ KAIKKI TIET VIEVÄT MUKAMAS PELASTUKSEEN…MUTTA RAAMATUSTA ME HUOMATAAN KIRKKAASTI ETTÄ NÄIN EI OLE! AINOASTAAN JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA VOIDAAN PÄÄSTÄ ISÄN LUOKSE, VOIDAAN PÄÄSTÄ TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JEESUS ON JUMALAN ANTAMA VIISAUS…JOKA MENEE JEESUKSESTA OHI, ON TYHMÄ…VAIKKA VÄITTÄISI TUNTEVANSA JUMALAN JA LUULISI OLEVAN VIISAS…NIIN ONKIN RAAMATUN MUKAAN TYHMÄ! KUN EI TUNNE JEESUSTA…EIKÄ VÄLITÄ SEURATA HÄNTÄ…JA SILTI LUULEE ITSEÄÄN VIISAAKSI…MUTTA JOS TOSI VIISAUS, ELI JEESUS PUUTTUU, EI VOI OLLA VIISAS SANAN VARSINAISESSA MERKITYKSESSÄ…

ROOM1:18-25

 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

JES5:18-24

Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla;
19 niitä, jotka sanovat: ”Joutukoon pian hänen tekonsa, että me sen näemme; täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen tiedämme!”
20 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!
21 Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!
22 Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa,
23 jotka lahjuksesta julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on!
24 Sentähden, niinkuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa liekkiin, niin heidän juurensa mätänee, ja heidän kukkansa hajoaa tomuna ilmaan, sillä he ovat ylenkatsoneet Herran Sebaotin lain ja pitäneet pilkkanansa Israelin Pyhän sanaa.

JER4:21-22

Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippua, kuulla pasunan ääntä?
22 Sillä minun kansani on hullu; eivät he tunne minua. He ovat tyhmiä lapsia eivätkä ymmärtäväisiä; he ovat viisaita tekemään pahaa, mutta tehdä hyvää he eivät taida.

TODELLISTA VIISAUTTA ON OMISTAA JUMALAN VIISAUS, JEESUS KRISTUS, USKON KAUTTA…TODELLISEN VIISAUDEN OMISTAMINEN ON TODELLISTA VIISAUTTA…TÄMÄ MAAILMA ARVOSTAA ITSEMIELESTÄÄN VIISAITA, NS MAAILMAN VIISAITA JOTKA OVAT TÄMÄN MAAILMAN MITTAPUUN MUKAAN VIISAITA…MUTTA HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS ARVOSTAA NIITÄ JOTKA OVAT SUOSTUNEET JA HALUNNEET OMISTAA JUMALAN TOSI VIISAUDEN, JEESUKSEN…

KOL1:19-29

 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,
25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

JOB4:17-21

 ’Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä, onko mies Luojansa edessä puhdas?
18 Katso, palvelijoihinsakaan hän ei luota, enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja;
19 saati niissä, jotka savimajoissa asuvat, joiden perustus on maan tomussa! He rusentuvat kuin koiperhonen;
20 ennenkuin aamu ehtooksi muuttuu, heidät muserretaan. Kenenkään huomaamatta he hukkuvat ainiaaksi.
21 Eikö niin: heidän telttanuoransa irroitetaan, ja he kuolevat, viisaudesta osattomina.'”

SANANL3:35

 Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä.

JA HE KUOLEVAT, VIISAUDESTA OSATTOMINA…USKO HERRAAN JEESUKSEEN ON TODELLISTA, AITOA VIISAUTTA! AINOASTAAN TÄMÄN VIISAUDEN OMISTAJILLA ON OIKEUS PÄÄSTÄ TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JOKA JOUTUU JEESUKSESTA HARHAAN, SAA VAHINGON SIELULLENSA…JA SE ON IANKAIKKINEN VAHINKO! SITÄ EI VOI ENÄÄN KUOLTUAAN PERUTTAA…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ OTTAA JUMALAN PELASTUSTIE, JEESUS TIE TOSISSAAN! ANTAA HERRAN JEESUKSEN PELASTAA ITSENSÄ…ETTEI MENISI ARMON AJAN OHITSE…JA VAIKKA MAAILMA EI ARVOSTA JUMALAN VIISAUTTA, JEESUSTA,NIIN EI KANNATA SEN TAKIA SAATTAA SIELUANSA VAHINKOON, VAAN ANTAA JEESUKSEN PELASTAA ITSENSÄ…JA MUISTETAAN ETTEI HERRA ODOTA ETTÄ ME OLTAIS NS KAUNIITA JA ROHKEITA, MAAILMAN VIISAITA, ONNISTUNEITA JNE ENNENKUIN VOIMME TULLA HERRAN OMIKSI…ME OLLAAN KAIKKI IHMISET SYNTISIÄ! SURKEITA IHMISIÄ JOTKA OLTAIS ANSAITTU HELVETIN TUOMIO…MUTTA JUMALA ARMOSSAAN ANTOI HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN KUOLEMAAN MEIDÄN PELASTUKSEMME TÄHDEN…JOTTA ME PÄÄSTÄISIIN TAIVASTEN VALTAKUNTAAN KUN TULEMME JUMALAN VIISAUDESTA, JEESUKSESTA OSALLISEKSI…ME SAADAAN TULLA HUONOINA JA SYNTISINÄ JEESUKSEN, TODELLISEN VIISAUDEN LUOKSE…HÄN ARMAHTAA JOKAISEN JOKA KATUEN HÄNEN LUOKSENSA TULEE…ARMOSTA, AAMEN…

SANANL13:13-20

 Joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka käskyä pelkää, saa palkan.
14 Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.
15 Hyvä ymmärrys tuottaa suosiota, mutta uskottomien tie on koleikkoa.
16 Jokainen mielevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää hulluutta.
17 Jumalaton sanansaattaja suistuu turmioon, mutta uskollinen lähetti on kuin lääke.
18 Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!
19 Tyydytetty halu on sielulle suloinen, pahan karttaminen tyhmille kauhistus.
20 Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin.

1KOR1:17-31

Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”.
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.