PS105:1-4

 Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.
2 Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.
3 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.
4 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa.

ETSIKÄÄ ALATI HÄNEN KASVOJANSA…ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME ALATI ETSIMME HERRAN KASVOJA, ETSIMME HÄNEN TAHTOANSA OMAAN ELÄMÄÄMME…

JES55:6-9

 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

KUN IHMINEN EI VIELÄ TUNNE HERRAA, JUMALA ANTAA HÄNELLE JOSSAIN VAIHEESSA ETSIKKOAJAN, AJAN JOLLOIN HÄN VOI LÖYTÄÄ PELASTUKSEN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA…SILLOIN ON TÄRKEÄÄ ETSIÄ ALATI HERRAN KASVOJA, KUNNES ON TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI…MUTTA SEN JÄLKEEN KUN ON TULLUT JO JEESUKSEN OMAKSI, ON MYÖS TODELLA TÄRKEÄÄ ETSIÄ ALATI HERRAN KASVOJA, ETSIÄ HÄNEN TAHTOAAN OMAAN ELÄMÄÄN…SE ON IKÄÄNKUIN USKOSTA ELÄMISTÄ KUN ME USKOON TULTUAMME TIETOISESTI ETSIMME ALATI HÄNEN KASVOJANSA…

APT2:37-47

 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”
38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”.
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

5MOOS5:29

Jospa heillä olisi sellainen sydän, että he alati pelkäisivät minua ja noudattaisivat kaikkia minun käskyjäni, niin että he ja heidän lapsensa menestyisivät iankaikkisesti!

5MOOS11:1

 ”Rakasta siis Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudata alati hänen määräyksiänsä, säädöksiänsä, oikeuksiansa ja käskyjänsä.

PS25:15

 Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää minun jalkani verkosta.

JA HE OLIVAT ALATI, JOKA PÄIVÄ, YKSIMIELISESTI PYHÄKÖSSÄ JA MURSIVAT KODEISSA LEIPÄÄ JNE…MINUN SILMÄNI KATSOVAT ALATI HERRAAN…KUN OLEMME TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI, ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME ELÄMME ALATI USKOSTA JEESUKSEEN…ETTÄ ETSIMME ALATI JUMALAN JOHDATUSTA JA TAHTOA ELÄMÄÄMME…ME ELÄMME USKOSTA….EI SILLEEN ETTÄ KÄYDÄÄN ESIM KERRRAN VIIKOSSA KOKOUKSESSA JA SITTEN TAAS VIIKOLLA ELETÄÄN OMAN TAHDON MUKAAN…VAAN ETTÄ MEILLÄ OLISI PÄIVITTÄINEN RUKOUSYHTEYS JA SANAN RAVINTO…MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ ALATI ETSIÄ JUMALAN TAHTOA RUKOUKSEN JA SANAN KAUTTA…OLLA VALVOVALLA PAIKALLA…

1TESS5:16.18

 Olkaa aina iloiset.
17 Rukoilkaa lakkaamatta.
18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.

JES21:8

 Ja hän huusi kuin leijona: ”Tähystyspaikalla, Herra, minä seison alati, päivät pitkät, pysyn vartiopaikallani kaiket yöt.

PS71:6-14

Sinä olet minun tukeni syntymästäni saakka, sinä päästit minut äitini kohdusta; sinua minä alati ylistän.
7 Monelle minä olen kuin kummitus, mutta sinä olet minun vahva suojani.
8 Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää.
9 Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni, älä hylkää minua, kun voimani loppuu.
10 Sillä minun viholliseni puhuvat minusta; ne, jotka väijyvät minun henkeäni, neuvottelevat keskenänsä:
11 ”Jumala on hänet hyljännyt; ajakaa häntä takaa ja ottakaa kiinni, sillä auttajaa ei ole”.
12 Jumala, älä ole minusta kaukana, Jumalani, riennä minun avukseni.
13 Joutukoot häpeään ja hukkukoot ne, jotka vainoavat minun sieluani; peittäköön häpeä ja pilkka ne, jotka hankkivat minulle onnettomuutta.
14 Mutta minä odotan alati, ja yhäti minä sinua kiitän.

TÄHYSTYSPAIKALLA HERRA, MINÄ SEISON ALATI, PÄIVÄT PITKÄT PYSYN VARTIOPAIKALLANI KAIKET YÖT…MUTTA MINÄ ODOTAN ALATI, JA YHÄTI MINÄ SINUA KIITÄN…JOSKUS SAATTAA VALVOMINEN JA RUKOILEMINEN TUNTUA RASKAALTA…MUTTA ON TÄRKEÄÄ TIETOISESTI OJENTAUTUA RUKOILEMAAN JA MENEMÄÄN SANAN ÄÄREEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN…JA TÄRKEÄÄ ODOTTAA ALATI MYÖS VALVOEN JA RUKOILLEN JUMALAN JOHDATUSTA…JOSKUS AIKA VOI TUNTUA PITKÄLTÄ…SAATTAA TUNTUA ETTÄ EIKÖ HERRA JOHDATAKKAAN…MUTTA HERRA KASVATTAA MYÖS MEIDÄN KÄRSIVÄLLISYYTTÄMME ODOTUKSESSA…JA YLEENSÄKKIN KUN ME USKOLLISESTI OLEMME ALATI RUKOUKSESSA JA SANAN ÄÄRESSÄ JA VAELLAMME JUMALAN TAHDOSSA, MEIDÄN JUURET KASVAVAT AINA VAAN SYVEMMÄLLE JA SYVEMMÄLLE KRISTUKSEEN…JA SILLOIN ME KESTÄMME KOVEMPIAKIN MYRSKYJÄ KUN JUURET ON SYVÄLLÄ KRISTUKSESSA…

KOL2:6-7

 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

EF3:16-19

että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.

LUUK6:46-49

 Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.”

HERRAN TAHDON ALATI ETSIMINEN JA HÄNEN SANANSA ÄÄRESSÄ ALATI VIIPYMINEN RUKOUKSEN KERA ON ELINTÄRKEÄÄ…ME ELETÄÄN TODELLA PAHOJA AIKOJA….VIHOLLINEN YRITTÄÄ KAIKIN KEINOIN KAMPITTAA JEESUKSEN OMIA VIIME METREILLE SAAKKA! MUTTA KUN MEALATI TURVAAMME HERRAAN JA HÄNEN SANAANSA, ME SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN…EI VAIVUTA EPÄTOIVOON EIKÄ SYNKKYYTEEN VAIKKA HERRA MEITÄ MYÖS KURITTAA JA RIISUU TURHISTA ASIOISTA…ETTÄ OLLAAN ALATI KÄRSIVÄLLISIÄ JUMALAN TAHTOON PYRKIMISESSÄ JA HÄNEN TAHTONSA ETSIMISESSÄ…HERRA HALUAA MEITÄ AUTTAA KAIKIN MAHDOLLISIN KEINOIN…JA HÄN ANTAA MEILLE VOIMAA OLLA ALATI HÄNEN YHTEYDESSÄÄN…

JES40:28-31

 Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.
29 Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.
30 Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat;
31 mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

PS27

 Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!
2 Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.
3 Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa.
4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.
5 Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
6 Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan.
7 Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle.
8 Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani”. Herra, minä etsin sinun kasvojasi.
9 Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala.
10 Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.
11 Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden.
12 Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa.
13 Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.
14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.

OLLAAN KÄRSIVÄLLISIÄ LOPPUUN SAAKKA EIKÄ LÄHDETÄ JEESUKSEN LUOTA POIS! HÄN ON AINOA JOKA MEITÄ VOI OIKEASTI AUTTAA…RIIPUTAAN HÄNESSÄ ALATI KIINNI, HAMAAN LOPPUUN SAAKKA…ARMOSTA, AAMEN…

PS91

 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,
2 se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan”.
3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.
5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,
6 et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
7 Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.
8 Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. –
9 Sillä: ”Sinä, Herra, olet minun turvani”. -Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.
10 Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
11 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
13 Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. –
14 ”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.
16 Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.”