Kestäväisyys…

KESTÄVÄISYYS…

HEBR10:32-39
Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset,
33. kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla.
34. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.
37. Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
38. mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”.
39. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

SILLÄ TE TARVITSETTE KESTÄVÄISYYTTÄ, TEHDÄKSENNE JUMALAN TAHDON JA SAADAKSENNE SEN MIKÄ LUVATTU ON…ME TARVITAAN KESTÄVÄISYYTTÄ TODELLA PALJON…JOTTA ME SAISIMME MAAN PÄÄLLÄ JEESUSTA SEURATESSAMME TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN JA ETTÄ PÄÄSTÄISIIN KERRAN VOITTAJINA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…

KOL1:9-13
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10. vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11. ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

OLEMAAN KAIKESSA KESTÄVIÄ JA PITKÄMIELISIÄ, ILOLLA…OIKEA KESTÄVÄISYYS TULEE HERRALTA…OIKEA KESTÄVÄISYYS ON OIKEAN USKONELÄMÄN TUNNUSPIIRRE…AINOASTAAN SILLOIN KUN JEESUS ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ, ME VOIDAAN OLLA KESTÄVIÄ…JOS IHMINEN ON SIELULLISESSA USKOSSA, ILMAN JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAA, EI HÄNELLÄ VOI OLLA KESTÄVÄISYYTTÄ…KUN SIELULLISELTA IHMISELTÄ TUNTEET SAMMUU JA LOPPUU, LOPPUU MYÖS INTO JA KESTÄVÄISYYS…ELI SE ON SELLAISTA NS HYVIEN PÄIVIEN USKOVAISUUTTA SE SIELULLISUUS…KUN TULEE VAIKEATA, EI ENÄÄ OLEKKAAN KESTÄVÄISYYTTÄ SEURATA JEESUSTA…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ IHMINEN ON UUDESTISYNTYNYT YLHÄÄLTÄ, JUMALAN SANASTA JA HENGESTÄ…ON SEMMOINEN SANONTA ETTÄ JYVÄT EROTETAAN AKANOISTA…SAMOIN TUNTUU ETTÄ OIKEA USKOVAISUUS EROTETAAN SIELULLISUUDESTA KÄRSIMYKSEN KOVISSA KOULUISSA JA TULISISSA PÄTSEISSÄ…JA SILLOIN TULEE KESTÄVÄISYYS ARVOON ARVAAMATTOMAAN…AINOSTAAN NIILLÄ IHMISILLÄ ON KESTÄVÄISYYTTÄ JOTKA ON OIKEASTI TULLUT JEESUKSEEN USKOVIKSI…

LUUK8:9-15
Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
10. Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
11. Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
13. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
14. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
15. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

KUN IHMISELLÄ ON OIKEAA JUMALAN ANTAMAA KESTÄVÄISYYTTÄ, HÄN TUOTTAA HEDELMÄÄ KÄRSIVÄLLISYYDESSÄ…SIIS JOS IHMINEN ON OIKEASTI TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI SYDÄMESTÄÄN JA RIIPPUU JEESUKSESSA KIINNI, HÄN EI VOI OLLA TUOTTAMATTA HEDELMÄÄ…KUN ME PYSYMME JEESUKSESSA, SE ON KESTÄVÄISYYTTÄ…JA SE TUOTTAA IANKAIKKISTA HEDELMÄÄ JOKA PYSYY…KYLLÄ KESTÄVÄISYYS ON SUURTA JUMALAN ARMOA JA APUA MEITÄ KOHTAAN JOS ME HALUTAAN JEESUSTA SEURATA…HERRA EI JÄTÄ MEITÄ ILMAN APUA VAAN ANTAA MEILLE KESTÄVÄISYYTTÄ JOTTA JEESUKSESSA PYSYMME JA SAAMME TUOTTAA SITÄ KAUTTA IANKAIKKISTA HEDELMÄÄ JOKA PYSYY…

JOH15:1-21
”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.
15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.
16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.
17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.
18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

1KOR16:13-14
Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.
14. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.

KOL4:2
Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

GAL5:1
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

1JOH2:24-29
Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
25. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
26. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.
27. Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.
28. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
29. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.

PYSYKÄÄ MINUSSA, NIIN MINÄ PYSYN TEISSÄ…PYSYKÄÄ LUJINA USKOSSA…OLKAA KESTÄVÄISET RUKOUKSESSA JA SIINÄ KIITTÄEN VALVOKAA…PYSYKÄÄ SIIS LUJINA, ÄLKÄÄKÄ ANTAKO UUDESTAAN SITOA ITSEÄNNE ORJUUDEN IKEESEEN…JA NYT, LAPSUKAISET, PYSYKÄÄ HÄNESSÄ, ETTÄ MEILLÄ HÄNEN ILMESTYESSÄÄN OLISI TURVA EIKÄ MEITÄ HÄPEÄLLÄ KARKOITETTAISI POIS HÄNEN TYKÖÄNSÄ HÄNEN TULEMUKSESSAAN…KUN ME HALUAMME PYSYÄ JEESUKSESSA JA KESTÄVINÄ SEURATA HÄNTÄ JA HÄNEN SANAANSA, NIIN HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA…TOISIN SANOEN MEILLÄ ON OIKEAA KESTÄVÄISYYTTÄ TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN JOS HALUAMME JEESUSTA SEURATA JA HÄNESSÄ KIINNI RIIPPUA…MUISTETAAN ETTÄ SE ON SUURIARVOISTA JA IANKAIKKISESTI PYSYVÄÄ RIKKAUTTA KUN SAAMME JEESUSTA KESTÄVINÄ SEURATA TÄSSÄ PAHASSA MAAILMANAJASSA…JEESUS ANTAA MEILLE KESTÄVÄISYYTTÄ KUN HÄNELTÄ SITÄ PYYDÄMME JA HÄNESSÄ KIINNI RIIPUMME…HÄN EI JÄTÄ MEITÄ IKINÄ PULAAN…AAMEN…

JAAK1:2-12
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3. tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.
5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.
7. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
8. kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.
9. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään,
10. mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka.
11. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä.
12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

1PIET1:3-9
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4. turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
6. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
8. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9. sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.