Kuoleman paikka

2KOR4:7-18

Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: ”Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

SILLÄ ME JOTKA ELÄMME, OLEMME ALATI ANNETUT KUOLEMAAN JEESUKSEN TÄHDEN, ETTÄ JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI KUOLEVAISESSA LIHASSAMME NÄKYVIIN…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, ME JOUDUMME KUOLEMAN PAIKALLE…JUMALA ANTAA MEILLE ERILLAISIA AHDINKOJA JA VAIKEUKSIA JA KOETUKSIA JOTTA JEESUKSEN ELÄMÄ TULISI MEIDÄN ROSOISTEN SAVIASTIOIDEN KAUTTA ILMI…ELI SIIHEN SAVIASTIAAN PITÄÄ TULLA MURTUMAKOHTIA, SÄRÖJÄ, JOTTA SE KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSU PÄÄSISI LEVITTÄMÄÄN TUOKSUJA YMPÄRILLÄ OLEVILLE IHMISILLE…

2KOR2:14-17

 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!
15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:
16 näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?
17 Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.

MITÄ ENEMPI ME JOUDUMME KUOLEMAN PAIKALLE, SITÄ ENEMPI KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSU SAA LEVITÄ MEISTÄ YMPÄRISTÖÖN…SAVIASTIIAN TULEE TULLA SÄRÖJÄ, JOTTA SE SULOINEN VOITEEN TUOKSU VOI LEVITÄ YMPÄRISTÖÖN, KANSSAIHMISTEN KESKELLE…

JOH12:1-3

 Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista.
2 Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan.
3 Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.

JA HUONE TULI TÄYTEEN VOITEEN TUOKSUA! KUN MEIDÄN LIHA JOUTUU KUOLEMAN PAIKALLE, SÄRJETTÄVÄKSI, KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSU SAA LEVITÄ YMPÄRISTÖÖN…TÄMÄ TUOKSU IKÄÄNKUIN OSALTAAN HOUKUTTELEE IHMISIÄ JEESUKSEN TYKÖ, AIVAN KUIN HUNAJA HOUKUTTAA MEHILÄISIÄ…

ROOM2:4-11

 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?
5 Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,
6 hänen, ”joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan”:
7 niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän,
8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.
9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;
10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!
11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.

ETKÄ TIEDÄ ETTÄ JUMALAN HYVYYS VETÄÄ SINUA PARANNUKSEEN…KANSSAIHMISET SAA KOKEA JUMALAN HYVYYTTÄ MYÖS JEESUKSEEN USKOVIEN IHMISTEN KAUTTA…ME SAAMME OLLA JUMALAN ARMOSTA KRISTUKSEN SULOISENA TUOKSUNA KANSSAIHMISILLE…JA JUMALA TÄTÄKIN KAUTTA VETÄÄ IHMISIÄ JEESUKSEN LUOKSE…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME JOUDUMME ALATI KUOLEMAN PAIKALLE JOTTA JEESUKSEN ELÄMÄKIN PÄÄSISI MEIDÄN SAVIASTIOIDEN KAUTTA ESILLE! NISUNJYVÄN, SE ON MEIDÄN VANHAN IHMISEMME TÄYTYY OLLA ALATI KUOLEMAN PAIKALLA…SEN ON KUOLTAVA JOTTA SE VOISI TUODA ELÄMÄÄ…

JOH12:24-25

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: ”Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.

JOS EI NISUNJYVÄ PUTOA MAAHAN JA KUOLE, NIIN SE JÄÄ YKSIN, MUTTA JOS SE KUOLEE, NIIN SE TUOTTAA PALJON HEDELMÄÄ…JEESUKSEN KOHDALLA NISUNJYVÄN KUOLEMA TOI MAAILMALLE ELÄMÄN, KAIKILLE NIILLE JOTKA TULEVAT USKOMAAN JEESUKSEEN…MEIDÄN KOHDALLA ON TÄRKEÄÄ MYÖS KUOLLA TÄLLE MAAILMALLE, LIHAN MIELELLE AINA ENEMPI JA ENEMPI JOTTA JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI MEIDÄN KUOLEVAISESSA LIHASSA NÄKYVIIN…ON TODELLA TÄRKEÄÄ SUOSTUA JUMALAN TAHTOON JOKA VIE MEIDÄT ALATI KUOLEMAN PAIKALLE…NISUNJYVÄN ON KUOLTAVA…SE EI KUOLE HELPOISSA OLOISSA…SE TÄYTYY LAITTAA MÄRKÄÄN MAAHAN, PIMEYTEEN, JOSSA SEN KUORI MURTUU…MEKÄÄN EI OLLA KUOLEMAN PAIKALLA JOS ELÄMME MAAILMAN MIELEN MUKAAN…JOS ELÄMME OMAN TAHDON EMMEKÄ JUMALAN MIELEN MUKAAN…JOS ELÄT HERRAN TAHDON MUKAAN, ÄLÄ IHMETTELE ETTÄ JOUDUT ALATI ERILLAISIIN KOETUKSIIN JA AHDINKOIHIN…MEIDÄN TULEE OLLA ALATI KUOLEMAN PAIKALLA HERRAN TÄHDEN…ETTÄ JEESUKSEN ELÄMÄKIN TULISI KUOLEVAISEN LIHAMME KAUTTA NÄKYVIIN…

1PIET4LUKU

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.
4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat.
5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää.
7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.
8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ”rakkaus peittää syntien paljouden”.
9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta.
10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.
11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
18 Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”
19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

MITÄ ENEMPI OLET HERRALLE KUULIAINEN, SITÄ ENEMPI SAATAT JOUTUA KUOLEMAN PAIKALLE…JA SITÄ ENEMPI SAAT TUOKSUA KRISTUKSEN SULOISTA TUNTEMISEN TUOKSUA JOKA HOUKUTTELEE MYÖSKIN KANSSAIHMISIÄ JEESUKSEN LUOKSE…TÄMÄ ON SUURTA JUMALAN ARMOA…KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSUNA OLEMISEEN EI OLE OIKOTEITÄ…TIE JOKA SIIHEN JOHTAA, ON KUOLEMAN PAIKAN TIE…SE TIE JOHTAA MEIDÄT ALATI KUOLEMAAN KRISTUKSEN TÄHDEN…KUOLEMAAN OMILLE SUUNNITELMILLE, OMALLE TAHDOLLE, OMILLE PYYTEILLE JNE…MUTTA TÄTÄ TIETÄ EI OLE PAKKO KULKEA…MUTTA EI SAA MYÖSKÄÄN OLLA NIIN VOIMALLISESTI LEVITTÄMÄSSÄ KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSUA…JA NÄIN MONI KANSSAIHMINEN JÄÄ EHKEN KOKEMATTA SITÄ KRISTUKSEN TUNTEMISEN TUOKSUA JOKA USKOVAISESTA TULISI TUOKSUA…ETTÄ KYLLÄ TÄMÄ ON TODELLA TÄRKEÄ ASIA…EI VÄSYTÄ KOETTELEMUKSIEN JA AHDINKOJEN KOHDALLA…VAAN MUISTETAAN ETTÄ NE KUULUU OSALTAAN SUUNNITELMAAN JONKA KAUTTA HÄN HALUAA SIUNATA USKOVAA JA USKOVAISEN LÄHIMMÄISIÄ JOTKA EIVÄT VIELÄ OLE USKOSSA…

SANANL11:25

 Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

KUN ME SAAMME OLLA KRISTUKSEN SULOISENA TUOKSUNA MUILLE, ME SAAMME MYÖS OMALTA OSALTAMME SIUNAUKSEN…ME SAAMME OLLA NIITÄ ELÄVÄN VEDEN LÄHTEITÄ JOISTA VIRTAILEE RAIKASTA VETTÄ KANSSAIHMISILLE….JA ME SAAMME ITSEKIN SIITÄ LÄHTEESTÄ JUODA…SAAMME KOKEA ITSEKKIN SIUNAUSTA KUN OLEMME LÄHIMMÄISILLEMME SIUNAUKSEKSI JUMALAN ARMOSTA…

SANAL22:9

Hyvänsuopa saa siunauksen, sillä hän antaa leivästään vaivaiselle.

1PIET3:9

Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.

ETTÄ EI VÄSYTÄ VAIKKA ME JOUDUMME MONASTI KUOLEN PAIKALLE KUN JEESUSTA SEURAAMME…SAAMME MYÖS SEN KAUTTA KOKEA JUMALAN SIUNAUSTA JOTA EMME MUUTEN PÄÄSISI KOKEMAAN…JEESUS MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…ARMOSTA, AAMEN…

ROOM8:5-39

 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.