Rakkautta ja syntiä

Luin vastikään Päivi Räsäsen kirjoituksen mm homoseksuaalisuudesta ja kun selasin kirjoituksen kommentteja, kiinnitin huomiota yhteen ajatukseen. Kommentin kirjoittaja haastoi ajatusta että Raamatun valossa esim homoseksuaalin pitäisi elää selibaatissa. Kommentin kirjoittajan mielestä se olisi kohtuuton vaatimus. Hänen ajatuksensa oli että Raamattu on väärässä, ei homoseksuaalisia tuntemuksia kokevalta ihmiseltä voi vaatia selibaattia.

Eräässä facebook tekstissä naishenkilö taas nosti esiin evlut kirkossa tapahtuvan homoseksuaalisia tuntemuksia kokevien ihmisten ”kiusaamisen”. Nainen huomioi että kirkko toimii (ainakin osittain) demokraattisesti ja siten kannusti ihmisiä muuttamaan kirkkoa sisältä päin kirkollisvaaleissa. Hän sanoi itse kuuluvansa kirkkoon ”yhdenvertaisuuteen, armoon ja rakkauteen kuuluvan viestin takia”.

Nainen myös sanoi ettei hän ole ”mikään harras uskova”.

Näin meillä on pari aika mielenkiintoista ajatusta.

1)

-”Ei mikään harras uskova” haluaa muuttaa kirkon oman (ja muiden samoilla aaltopituuksilla olevien) näköiseksi.

-Hän haluaa luopua ainakin osasta Raamatun opetuksia. Hän ei tunnusta synniksi sitä mitä Raamattu opettaa synniksi.

-Hän sanoo kiusaajiksi niitä jotka haluavat pitäytyä Raamatun kirjoituksissa (kuten esim Lutheria joka halusi pitäytyä ”yksin kirjoituksista” vaikkei hänkään siinä ihan onnistunut)

2)

-Kommentin kirjoittajan mukaan on kohtuuton vaatimus että homoseksuaalisia tuntemuksia kokeva ei Raamatun mukaan saisi harjoittaa halujensa mukaista seksiä.

Raamatussa kuvataan lukuisissa kohdissa Jumalan rakkaus ihmiseen (esim Psalmissa 51 ja Johannes 3). Jumalan rakkaus ei Raamatun mukaan ole ihmisen rakkautta. Nämä kaksi ovat eri asia.

Johannes 3

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17 Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. 18 Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen. 19 Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. 20 Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. 21 Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt.”

Jeesus Kristus kuoli jotta me voisimme elää. Siinä on Jumalan rakkaus. Jumalan rakkaus ei ole ihmisen hekumaa ja himoa. Päinvastoin, Jumala Sanassaan tuomitsee ihmisten hekuman ja himon.

Olen toisinaan nähnyt pappien haastatteluja, niiden liberaaliuteen kääntyneiden/syntyneiden. Olen kiinnittänyt heidän sanoissaan huomiota siihen miten he haluavat ikäänkuin löytää se kaikkein olennaisimman sieltä Raamatun lehdiltä. Olen saanut sen kuvan että he ikäänkuin kategorioivat Raamatun opetuksista omasta mielestään primääriset asiat (joita ilmeisti on vain hyvin vähän) ja sekundääriset asiat (joista ei ilmeisesti tarvitse niin välittää). Sain sen käsityksen että Rakkaus on joillekin näistä papeista se kaikkein oleellisin oppi Raamatusta ja sen takia he esim puoltavat homoseksuaalien vihkimistä avioliittoon ja marssivat sateenkaarimarssilla. Heidän mielestään ilmeisesti ei voi olla väärin jos kaksi ihmistä rakastavat vilpittömästi toisiaan, olivat nämä sitten heteroseksuaalisia tai homoseksuaalisia tuntemuksia omaavia lähimmäisiä. Raamatun mukaanhan Jumala on rakkaus.

1 John 4:

15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. 16 Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 17 Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 19 Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. 20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.

Johanneksen kirjeenkin perusteella nousee käsitys että ihmisen rakkaus ei ole sama kuin Jumalan rakkaus. Jakeissa 15 ja 19 käytetään agape sanaa, joka viittaa Jumalalliseen rakkauteen. Jumala on rakastanut ensin meitä Jumalallisella rakkaudellaan, jotta me voisimme rakastaa Jumalallisella rakkaudella lähimmäistämme, eli pitämällä lähimmäisestämme huolta kuten itsestämme: Antamalla omastamme tarvitsevalle ruokaa, vaatteita, elatuksen, asunnon, mihin vain kykenemme ja mikä on tarpeen ja tietysti kertomalla omasta uskostamme ja todistamalla niistä teoista joita Jumala on meidän elämässämme tehnyt, viimeistään kysyttäessä ja aina Pyhän Hengen johdossa.

Raamattu myös opettaa että ihminen ei voi syntyä itse omin voimin uudesti vaan yksin Jumala voi antaa uudestisynnyttävän uskon. Se on Raamatun mukaan pelastuksen ehto.

Johannes 3:3

Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”

Kun Jeesus kuoltuaan nousi ylös isänsä tykö, hän lähetti meille puolustajan eli Pyhän Hengen. Pyhä Henki on jokaisessa uudestisyntyneessä uskovassa sinettinä. Pyhä Henki on se voima joka meiltä itseltämme puuttuu. Pyhän Hengen avulla me voimme uudistua mieleltämme. Meidän seksuaalisetkin halut muuttuvat aikaa myöden. Toisilla nopeasti, toisilla hitaasti. Toisilla täysin, toisilla osin. Raamattu opettaa että meidän tulisi vangita kaikki ajatuksemmekin kuuliaisiksi Kristukselle. Raamattu opettaa että ihmisen oma sydän on petollinen. Tähän sisältyy käsitys että vaikka olemme uudestisyntyneitä uskovia, ajatuksemme ja sydämemme halut voivat silti johtaa meitä harhaan väärille poluille. Siksi Jumala on antanut meille Raamatun jotta meillä on aina saatavilla muuttumattomat perusteet uskollemme ja terveelle hengelliselle opetukselle.

Raamattu kertoo lukuisin esimerkein miten Jumalan eritysesti voitelemat suuret uskon sankarit omien halujensa ja himojensa seurauksena tekevät syntiä Jumalaa vastaan. Vakaviakin syntejä.

Esimerkiksi kuningas Daavid murhautti himoitsemansa aviossa olevan naisen (Batseba) miehen (Uuria). Daavid oli nähnyt Batseban peseytymässä ja hänen lihansa himo oli saanut sytykkeen ja roihahtanut liekkeihin. Kaikki alkoi katseesta ja päättyi aviorikokseen ja murhaan. Lopulta himon hedelmä sai vastineeksi Jumalan rangaistuksen.

Psalmi 51

1 Musiikinjohtajalle. Daavidin psalmi 2 profeetta Naatanin tultua hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan. 3 Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. 4 Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.

5 Minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina edessäni. 6 Sinua Ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt, olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Sinä osoittaudut vanhurskaaksi puheessasi ja puhtaaksi tuomitessasi. 7 Katso, synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. 8 Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka, ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden.

9 Puhdista minut synnistä iisopilla, niin minä puhdistun. Pese minut, niin tulen lunta valkeammaksi. 10 Anna minun kuulla iloa ja riemua, ratketkoot riemuun luut, jotka olet murskannut. 11 Peitä kasvosi näkemästä syntejäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni. 12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. 13 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. 14 Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä.

15 Minä tahdon opettaa väärintekijöille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun luoksesi. 16 Vapauta minut verivelasta Jumala, Jumala, minun pelastajani. Silloin minun kieleni laulaen ylistää sinun vanhurskauttasi. 17 Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun ylistystäsi. 18 Sillä sinä et halua uhria, sen kyllä antaisin, polttouhri ei ole sinulle mieleen. 19 Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, halveksi.

Daavid katumuspsalmissaan tunnustaa olevansa syntinen. Hän tunnustaa ettei hänessä itsessään olen mitään hyvää. Hän tiesi että aviorikos ja murha oli väärin ja syntiä, vaikka hänen oma sydämensä ja ajatuksensa tahtoi niitä.

Roomalaisille 7:21

Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa.

Roomalaisille 8

3 Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, 4 jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan. 5 Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha. 7 Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. 8 Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

9 Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 10 Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. 11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Sen minkä näemme vanhassa testamentissa, näemme uudessakin. Ei ihminen muutu Jumalalle kelvolliseksi omin voimin. Emme muutu omin voimin syntisestä synnittömäksi. Meidän lihamme on syntinen. Meidän kaikkien!

Daavidin olisi pitänyt vangita ajatuksensa kuuliaisiksi Jumalalle ja tunnistaa himo heti kun se antoi merkin itsestään. Samoin tulee meidän toimia. Meidän tulee uskoa Jumalaa enemmän kuin ajatuksiamme tai sydäntämme.

Jos palaan noihin alussa listaamiini kriitikoiden ajatuksiin, nousee ensimmäisenä mieleen kysymys seksuaalisuudesta ylipäänsä ja siihen liittyvistä rajoituksista. Todella liberaalia olisi sanoa että ei ole mitään oikeutettua rajoitetta rakkaudelle. Siis ihmisen rakkaudelle, kohteesta riippumatta. Nämä kriitikot puhuivat homoseksuaalisuudesta mutta jos olemme todella liberaaleja, etenemme pidemmälle poistaen kaikki rajat kaikista muistakin seksuaalisuuden muodoista.

Samanlaiseen tulokseen tuli taannoin Ruotsin liberaalipuolueen nuorisojaosto. Heidän mielestään esimerkiksi nekrofilia ja insesti tulisi laillistaa. He mm sanoivat karkeasti lainaten näin: ”Se että jokin on meidän mielestämme ällöttävää, ei oikeuta meitä sanomaan sitä vääräksi”. Kyseisen puolueen vanhempi kaarti kiirehti kommentoimaan kirjoituksen kirjoittajia ”naurettaviksi ääliöiksi”. Tässä linkki englannin kieliseen uutiseen aiheesta, siitä löytyy kyllä ruotsinkielinenkin uutinen jos etsii netistä. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-3458702/Necrophilia-incest-legal-says-Swedish-Liberal-party-youth-wing-accused-laughable-nitwits-party-senior.html). Nuorisojaoston edustajat totesivat etteivät he pidä moraalilaeista ylipäänsä.

Tuo nuorisojaoston edustajien kirjoitus oli selvästi rehellinen ja liberaali. He voisivat kysyä kriitikoilta, miksi kiusaatte nekrofiilisia tuntemuksia omaavia tai omaan perheen jäseneensä rakastuneita jos he vilpittömästi kokevat rakkautta kohdettaan kohtaan, jopa mahdollisesti insestin tapauksessa molemmin puolista vilpitöntä rakkautta. Samaa voisi kysyä pedofiliaa tai zoofiliaa kritisoivalta: Miksi kiusaat tällaista vilpitöntä arvostavaa rakkautta kokevaa ihmistä ja vaadit häneltä selibaattia.

Raamattu kuitenkin sanoo että ihmistä kisuaavat hänen omat himonsa.

Jaakob 1

2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. 3 Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. 4 Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. 5 Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. 6 Mutta anokoon uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. 7 Älköön sellainen ihminen luulko saavansa Herralta mitään, 8 kahtaalle häilyvä mies, epävakaa kaikilla teillään.

9 Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, 10 rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niin kuin ruohon kukka. 11 Aurinko nousee, ja tulee helle, joka kuivattaa ruohon. Ruohon kukka varisee, ja sen muodon kauneus katoaa. Samoin on rikaskin lakastuva teillään.

12 Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. 13 Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. 14 Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. 15 Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. 16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni!

Jos tarpeeksi liberaalit ihmiset pääsevät kirkossa ns valtaan, voimme olettaa että sen seurauksena siellä todellakin ääni kellossa muuttuu entistä liberaalimpaan suuntaan. On mahdollista että vielä joku päivä ei mikään mitä Raamatussa synniksi sanotaan enää olisi kirkon opetuksissa syntiä. Aina voi vedota siihen että joku ihminen haluaa kutakin asiaa vilpittömästi, kunnioittavaa ja sitoutuvaakin rakkautta kokien. Ja näin se asia, mikä sitten onkaan, ei voisi olla väärin eli syntiä

Raamatusta voimme lukea miten vanhassa ja uudessa testamentissa seurakunnat lankesivat syntiin, harhaoppeihin. Oiva esimerkki on Jeesuksen ristiinaulitsemista vaatineet papiston jäsenet. He kyllä osasivat kirjoitukset hyvin mutteivät silti tunnistaneet Jeesusta sieltä. Ei ihminen kertakaikkiaan kykene kulkemaan suoraa polkua omin voimin muuta kuin nöyrtymällä Pyhän Hengen johtoon, luottaen Jumalaan 100 prosenttisesti aina ja kaikessa, vaikkei itse ymmärtäisikään asian syitä ja seurauksia. Jumala kyllä kasvattaa meitä ymmärtämään asioita vaikkei hän ole meille tilivelvollinen ja joskus hän saattaa kertoa syyt ja seuraukset myös kysyttäessä (ja joskus ei, emme voi pakottaa Jumalaa omaan tahtoomme).

Daavid varmasti halusi vilpittömästi Batsebaa ja koki vilpitöntä seksuaalista rakkautta tätä kohtaan. Esimerkiksi jos kaksi, ei keskenään naimisissa olevaa haluaa erota, koska ovat ihastuneet toisiinsa ja seksuaalinen rakkaus sekä varmasti myös huolenpidollinen rakkaus on molemmin puolin sitoutunutta ja vilpitöntä, niin eikö todella liberaali kirkko voisi opettaa että se avioero tässä tapauksessa on aivan hyväksyttävä asia? Ja niinhän kirkko taitaa nykyään jo toimiakkin eli vaikka se teoriassa saattaa opettaa yhtä, käytännön esimerkki osoittaa toista (Huom, kymmeniä vuosia sitten piispat kirjoittivat vetoomuksen ettei kirkon tarvitsisi vihkiä eronneita, mutta silloin ilmeisesti tasavallan presidentti torppasi tämän vaatimuksen. Siis ei ole kovin kauaa siitä kun kirkon johtajat halusivat tässä asiassa ojentautua Raamatun opetuksen mukaan). En oikein tiedä miksi kirkko kutsuu itseään edelleen luterilaiseksi, eikö se ole hieman vääristynyttä mainontaa? Eikö soveliaampi olisi esim ”evankelis liberaali” kirkko? Todella liberaali kirkko ei sano mitään Raamatun syntiä synniksi koska sellaisen kirkon opetuksessa aivan kaikki ihmisen rakkaudella kuorrutetut halut ja himot ovat kaunista katseltavaa ja rakkaushan on liberaalien oppien mukaan aivan siellä ”asian ytimessä”, sen kummemmin tekemättä eroa erilaisille rakkauden muodoille. Rakkaushan on aina rakkautta!

Todella liberaali kirkko ei pitäytyisi Raamatun opetuksessa lainkaan esim epäjumalien palvontaan liittyen, vaan siellä voisi palvoa vaikkapa hindulaisuuden jumalia ja harjoittaa hindulaisuutta esimerkiksi Joogan merkeissä. Joogaahan tosin jo evlut kirkossa harrastetaankin että tältä osin on kirkko saavuttanut liberaaliudessa yhden merkkipaalun lisää. Mutta jos jooga, joka on aivan hindulaisuuden ytimessä hindujen omien pyhien kirjoitusten mukaan, ei ole kirkon mukaan syntiä niin olisiko seuraava askel sitten noituuden salliminen, kunhan noita vaan tunnustaa uskovansa jonkinlaiseen Jumalaan ja jonkilaiseen Jeesukseen (liberaaliteologithan eivät voi vaatia uskoa Raamatun Jumalaan ja Jeesukseen, koska eivät itsekään usko näihin) ?

Raamatun opetuksien perusteella voimme sanoa että ihmisen omat halut ja himot johtavat häntä harhaan, pois Jumalan seuraamisesta. Jumalan rakkaus vetää meitä sen sijaan parannukseen, pois omien halujen ja himojemme seuraamisesta.

Vanhasta testamentista ja uudesta testamentista voimme kauttaaltaan lukea turmeltuneesta ihmisluonnosta lukuisia esimerkkejä. Voimme lukea miten Jumalan pyhittämät suuret uskon sankarit lankeavat kuka mihinkin syntiin. On tärkeätä että me tunnustamme syntimme, että ensinnäkin tiedämme mikä on väärin ja mikä oikein ja että me hylkäämme väärän ja pitäydymme oikeassa so. Jumalan tahdossa.

Meillä on itse Jumala kulkemassa rinnallamme, vaikuttamassa meissä tahtomista ja tekemistä (Fil 2:13) ja ohjaamassa Sanansa opetuksen valossa jalkojemme askeleita (Ps 119:105) kohti pelastusta eli iankaikkista elämää Jumalan yhteydessä. Ei se ole ratkaisevaa mitä haluja tai himoja meidän syntinen lihamme haluaa. Me emme ole pelastuksemme keskiössä vaan Jeesus Kristus on. Ratkaisevaa on Jumalan tahto ja rakkaus meitä kohtaan. Jumala antoi ainoan poikansa uhriksi juuri siksi että kukaan meistä ei kykene omin voimin pelastumaan koska meidän lihassamme on jos jonkinlaista halua ja himoa joka sotii Jumalaa vastaan. Jumalalle ei kelpaa kuin täydellinen, eikä meistä kukaan ole täydellinen kuin ainoastaan Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Kukaan ei kelpaa Jumalalle ilman uskoa Jeesukseen.

Jumala ei tahdo että yksikään ihminen hukkuisi kadotukseen. Kadotukseen joutuvat ne ihmiset jotka itse tahtovat sinne mennä, he valitsevat oman tiensä Jumalan seuraamisen sijaan. He eivät tahdo antautua Jumalan pelastettavaksi ja parannettavaksi. Ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Liberaaliteologian kannattajista olen myös pohtinut sitä että heidän perusteenaan karsia joitakin esim Paavalin kirjeitä pois, ikäänkuin Raamattuun kuulumattomina, on näiden kirjeiden erilainen kirjoitustyyli ja sanavarasto. Näin tekemällä he sanovat että ne kirjat ja kirjeet Raamattuun valinneet kirkolliskokouksen jäsenet olivat heidän mielestään pätemättömiä ja kykenemättömiä arvioimaan oman aikansa kirjoituksia ja kieltä. Liberaaliteologit eivät usko että Pyhä Henki ohjasi näiden valintaa tehneiden työtä lainkaan, tai korkeintaan hyvin vajavaisesti.

Liberaaliteologien Jumala on hahmo joka ei auta ihmistä käytännön elämässä oikein lainkaan, eihän hän auta seksuaalisten halujen suhteenkaan kuten näemme kirkon liberaalista opetuksesta. Heidän Jumalansa on jättänyt meidät omien sydäntemme ailahtelujen varaan tietääksemme sen mikä on oikein ja väärin eli mikä on syntiä ja mikä ei (2. Tim 4:3-4).

Matteus 6:22 Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. 23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

Raamatun Jumala sen sijaan rakastaa sinua ja minua, kaikista puutteistamme huolimatta. Hän rakastaa sinua ja minua niin paljon että uhrasi oman Poikansa jotta me voisimme elää. Hän haluaa olla rakastava Isämme joka ohjaa ja auttaa meitä joka päivä ihan kaikissa asioissa missä apua tarvitsemme, niissäkin missä emme edes ymmärrä apua tarvitsevamme. Riittää että me uskomme ja luotamme Häneen ja pyydämme että: Isä auta ja puhu meille Pyhän Henkesi kautta, opeta meille raitis usko ja oppi ja ohjaa meitä kulkemaan sinun tietäsi perille asti, opeta meitä loistamaan sinun valoasi maailmaan.

Rukouksessa meillä on ylimmäisen papin Jeesuksen Kristuksen kautta pääsy suoraan Jumalan tykö sinne kaikkein Pyhimpään (Hepr 10:19). Emme tarvitse toista välimiestä. Ota vastaan pelastus ja usko ainoastaan.

Jumalan armoa ja rauhaa sinulle ja perheellesi!

Siunaten,

Antti

Ps. Nyt kun ilmasto lämpenee, eikö ole mielenkiintoista että Raamattu ennustaa juuri niin tapahtuvan sen seurauksena että ihmiset luopuvat uskosta ja tekevät syntiä Jumalaa vastaan.

Pps. Eikö ole mielenkiintoista että Raamatun mukaan Jumalan tuomio alkaa ensin Jumalan seurakunnasta! Siis Seurakunnassa on jotain tuomittavaa!

1 Pietari 4:

17 Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia?

18 Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen?

19 Sen tähden myös ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvää.