Seurakunta, totuuden perustus ja pylväs…

SEURAKUNTA, TOTUUDEN PERUSTUS JA PYLVÄS…

1TIM3:14-15

Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän,
15. että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.

JUMALAN SEURAKUNTA ON TOTUUDEN PERUSTUS JA PYLVÄS…JA NYTTEN ME ELETÄÄN UUDEN LIITON SEURAKUNTA AIKAA JOKA ALKOI NOIN KAKSITUHATTA VUOTTA SITTEN…JUMALAN SEURAKUNTA KOOSTUU ELÄVISTÄ KIVISTÄ, IHMISISTÄ JOTKA OVAT TULLEET JEESUKSEEN USKOVIKSI…

1PIET2:4-10

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5. ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6. Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.
7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi”
8. ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi”. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9. Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10. te, jotka ennen ”ette olleet kansa”, mutta nyt olette ”Jumalan kansa”, jotka ennen ”ette olleet armahdetut”, mutta nyt ”olette armahdetut”.

ME OLLAAN NS ELÄVIÄ KIVIÄ KUN ME OLLAAN TULTU JEESUKSEEN USKOVIKSI…JA HERRA RUPEAA TYÖSTÄMÄÄN MEITÄ ETTÄ ME PÄÄSTÄIS OIKEAAN PAIKKAAN JUMALAN SEURAKUNNASSA…

SANANL27:17

Rauta rautaa hioo, ja ihminen toistansa hioo.

ELI HERRA HIOO MEITÄ, ELÄVIÄ KIVIÄ…JA KUN HERRA RUPEAA MEITÄ HIOMAAN JA TYÖSTÄMÄÄN NIIN HÄN KÄYTTÄÄ TÄSSÄ MONESTI IHMISIÄ JA VAIKEITA KOETUKSIA VÄLIKAPPALEINAAN, TÄSSÄ HIOMIS TYÖSSÄ…EIKÄ SE MONASTIKKAAN TUNNU KIVALTA…MUTTA LOPPUTULOS ON KAIKEN KÄRSIMYKSEN JA VAIVAN ARVOINEN…

ILM21:1-2

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

ILM3:12

Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

VALMISTETTUNA NIIN KUIN MORSIAN, MIEHELLENSÄ KAUNISTETTU…JA SEN MINÄ TEEN PYLVÄÄKSI JUMALANI TEMPPELIIN…SIIS AIKA JÄNNIÄ ILMAUKSIA ON RAAMATUSSA…ME JEESUKSEEN USKOVAT OLLAAN ELÄVIÄ KIVIÄ JOITA HERRA MUOKKAA MIELEISEKSEEN JA HÄN NIISTÄ VOISKO SANOA RAKENTAA MORSIAMMEN…VALMISTETTUNA NIIN KUIN MORSIAN, MIEHELLENSÄ KAUNISTETTU…AIKASMOINEN KUVAUS…JEESUKSEN MORSIUS SEURAKUNTA KOOSTUU ELÄVISTÄ KIVISTÄ JA LOPPUTULOSTA VERRATAAN TAIVAALLISEEN JERUSALEMIIN…

EF5:25-27

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

2KOR11:2

Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.

ELI HERRA JEESUS TYÖSTÄÄ MEITÄ ETTÄ ME SAATAIS KERRAN OLLA SE PUHDAS NEITSYT JA PUHDAS MORSIAN JOSSA EI OLISI TAHRAA EIKÄ RYPPYÄ…JA TÄSSÄ VALOSSA YMMÄRTÄÄ AINA PAREMMIN ETTÄ MINKÄTAKIA JUMALA MEITÄ TYÖSTÄÄ JA KOETTELEE JA ANTAA KÄRSIMYSTÄ JA VAIVAA…TUNTUU ETTÄ ILMAN KÄRSIMYKSIÄ EI TAPAHDU HIOUTUMISTA EIKÄ PUHDISTUMISTA…

HEBR12:1-13

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12. Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13. ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

DAN12:9-10

Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

ELI KYLLÄ NÄÄ JUMALAN TYÖSTÄMIS HETKET ON KIVULIAITA MUTTA SEN KAUTTA AINA ENEMPI SEURAKUNTA ALKAA MUODOSTUA PYHÄKSI, NUHTEETTOMAKSI, TAHRATTOMAKSI MORSIAMMEKSI! HALLELUJA! ELI JUMALAN PÄÄMÄÄRÄT OVAT TODELLA MAHTAVIA! JUMALAN PÄÄMÄÄRÄT ULOTTUU IANKAIKKISUUTEEN…HÄN HALUAA PUHTAAN MORSIAMMEN…ELI SEURAKUNTA ON TOTUUDEN PERUSTUS JA PYLVÄS…JUMALAN HIONTA TYÖ TUOTTAA TULOSTA…MITÄ TÄMÄ JUMALAN HIONTA TYÖ SAA AIKAAN SEURAKUNNAN SUHTEEN? ETTÄ MINKÄLAISEKSI SEURAKUNNAN TOIMINTA ALKAA MUODOSTUA KUN ELÄVÄT KIVET MUODOSTUVAT OMILLE PAIKOILLEEN?

EF3:8-11

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta
9. ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,
10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon
11. sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,

MATT16:15-18

Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?”
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”.
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
18. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

PS1

Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,
2. vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
3. Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.
4. Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
5. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.
6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

APT5:11-13

Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat.
12. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä.
13. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa.

TUNTUU SILTÄ ETTÄ KUN HERRA SAA HIOA USKOVAT JA ASETTAA HEIDÄT OIKEALLE PAIKALLEEN KRISTUKSEN RUUMIISSA, NIIN SILLOIN SEURAKUNTA TOIMII HIENOLLA TAVALLA…SILLOIN SEURAKUNTA PYSTYY TOIMIMAAN HERRAN HALUAMALLA TAVALLA…ETTÄ JUMALAN MONINAINEN VIISAUS SEURAKUNNAN KAUTTA NYT TULISI TAIVAALLISTEN HALLITUSTEN JA VALTOJEN TIETOON…TÄLLE KALLIOLLE MINÄ RAKENNAN SEURAKUNTANI JA TUONELAN PORTIT EIVÄT SITÄ VOITA…SENTÄHDEN EIVÄT JUMALATTOMAT KESTÄ TUOMIOLLA EIVÄTKÄ SYNTISET VANHURSKASTEN SEURAKUNNASSA…EIKÄ MUISTA KUKAAN USKALTANUT HEIHIN LIITTYÄ…MITÄ ENEMPI HERRA SAA JOKAISTA ELÄVÄÄ KIVEÄ, JEESUKSEEN USKOVAA IHMISTÄ HIOA JA PUHDISTAA JA PYHITTÄÄ, SITÄ ENEMPI RUPEAA NÄITÄ ASIOITA SEURAKUNNASSA TAPAHTUMAAN…ELI JOTENKIN TOSI TÄRKEETÄ ON ETTÄ JOKAINEN USKOVA HENKILÖKOHTAISESTI OJENTAUTUU JUMALAN TAHDON MUKAAN JA ANTAUTUU HERRAN TYÖSTETTÄVÄKSI, NIIN SIITÄ SITTEN TULEE MAHTAVA KOKONAISUUS…SILLOIN JUMALAN TEMPPELI RAKENTUU OIKEAAN MUOTOON…JA MEIDÄN ON TODELLA TÄRKEETÄ RUKOILLA TOISTEMME PUOLESTA JA KAIKKIEN PUOLESTA…RUKOUS ON TODELLA TÄRKEÄÄ SEN KANNALTA ETTÄ ELÄVÄT KIVET HIOUTUVAT JA LÖYTÄVÄT PAIKKANSA…

1JOH5:16

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.

JAAK5:16

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

1TIM2:1-4

Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2. kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

KOL4:2-4

Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,
3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,
4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.

ELI TUNTUU ETTÄ VARSINKIN ESIRUKOUS TOISIEN USKOVIEN PUOLESTA ON TODELLA TÄRKEÄÄ KOKONAISUUDEN KANNALTA…JA KAIKKINAINEN KEHOTTAMINEN JA LOHDUTTAMINEN JA ROHKAISEMINEN YMS…ELI KAIKKI NÄÄ ASIAT YHDESSÄ VAIKUTTAA SEURAKUNNAN PARHAAKSI JA JUMALAN HUONEEN RAKENTUMISEKSI…

1TESS5:11-25

 Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
12. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13. sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
14. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19. Henkeä älkää sammuttako,
20. profetoimista älkää halveksuko,
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22. karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
25. Veljet, rukoilkaa meidän edestämme.

VELJET, RUKOILKAA MEIDÄN EDESTÄMME! SIIS KYLLÄ PAAVALI JA KUMPPANIT MYÖS HOKSASIVAT MITEN TÄRKEÄÄ OLI ESIRUKOUS TOISTEN USKOVIEN PUOLESTA! SIIS SE ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ JUMALAN SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA RAKENTUMISEN KANNALTA!!

APT12:1-17

Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä.
2. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen.
3. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät.
4. Ja otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankeuteen ja jätti neljän nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen.
5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä.
6. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla; ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa.
7. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen: ”Nouse nopeasti!” Ja kahleet putosivat hänen käsistään.
8. Ja enkeli sanoi hänelle: ”Vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi”. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle: ”Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua”.
9. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn.
10. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua; ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä.
11. Kun Pietari tointui, sanoi hän: ”Nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti”.
12. Ja päästyään siitä selville hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin, taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa.
13. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar, nimeltä Rode, kuulostamaan;
14. ja tunnettuaan Pietarin äänen hän ilossansa ei avannut eteistä vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana.
15. He sanoivat hänelle: ”Sinä hourit”. Mutta hän vakuutti puheensa todeksi. Niin he sanoivat: ”Se on hänen enkelinsä”.
16. Mutta Pietari kolkutti yhä; ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät.
17. Niin hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta, ja sanoi: ”Ilmoittakaa tämä Jaakobille ja veljille”. Ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan.

NIIN PIDETTIIN SIIS PIETARIA VANKEUDESSA, MUTTA SEURAKUNTA RUKOILI LAKKAAMATTA JUMALAA HÄNEN EDESTÄNSÄ! HALLELUJA! SEURAKUNTA ON TOTUUDEN PERUSTUS JA PYLVÄS! SEURAKUNTA ON JUMALAN ANTAMA VOISKO SANOA TURVAVERKKO, SUOJAPAIKKA, ELÄVIEN KIVIEN YHTEISÖ! SIIS JOKAINEN USKOVA TARVII ESIRUKOUSTA!JOKAINEN USKOVA TARVII ELÄVIEN KIVIEN YHTEISÖÄ, SEURAKUNTAA! KUKAAN EI PÄRJÄÄ ILMAN ESIRUKOUSTA! JA USKALLANKO SANOA ETTÄ KUKAAN EI PÄRJÄÄ ILMAN SEURAKUNTAA! SANA SANOO:

ROOM8:26-28

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

SILLÄ HENKI RUKOILEE JUMALAN TAHDON MUKAAN PYHIEN EDESTÄ! HALLELUJA KERTAKAIKKIAAN!! ONPAS IHMEELLISTÄ! JUMALAN HENKI JOKA ASUU MEIDÄN SAVIASTIOISSAMME, ELÄVISSÄ KIVISSÄ, RUKOILEE JUMALAN TAHDON MUKAAN PYHIEN EDESTÄ! JA SANA SANOO MYÖS:

ROOM8:33-34

Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

JA HÄN MYÖS RUKOILEE MEIDÄN EDESTÄMME! IHMEELLISTÄ JUMALAN HUOLENPITOA! JEESUS ITSE MYÖS RUKOILEE MEIDÄN EDESTÄMME! SEURAKUNTA TOIMII HIENOSTI! HERRA JEESUS RUKOILEE, PYHÄ HENKI RUKOILEE, USKOVAT ESIRUKOILEE! JA HERRA TOIMII SEURAKUNTANSA KAUTTA, ELÄVIEN KIVIEN KAUTTA, JOITTEN TYÖSTÄMINEN ON VIELÄ TÄSSÄ AJASSA KESKEN, MUTTA KERRAN ON JUMALAN SEURAKUNTA, KRISTUKSEN MORSIAN OLEVA VALMIS, MIEHELLENSÄ KAUNISTETTU, VAILLA TAHRAA JA RYPPYÄ! HALLELUJA!  IHMEELLISTÄ! SEURAKUNTA ON JUMALAN IHMEELLINEN SIUNAUS! ETSITÄÄN HERRAN TAHTOA KAIKESSA JA ANNETAAN HERRAN TYÖSTÄÄ JA HIOA MEITÄ JA ASETTAA MEIDÄT OIKEALLE PAIKALLE KRISTUS RUUMIISEEN JA OLLAAN HERRALLE KAIKESSA KUULIAISET…HERRA ON USKOLLINEN JA AUTTAA MEITÄ KAIKESSA…AAMEN!

ROOM12:1-2

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

EF4:1-16

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
7. Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.
8. Sentähden on sanottu: ”Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille”.
9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?
10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.