Uuden käskyn minä annan teille…

 

Jumala odottaa meiltä uskovilta uskon kuuliaisuutta ehdottomana vaatimuksena (Joh 3:36). Kuuliaisuus johtaa tekoihin. Jos Jumala käskee meitä tekemään parannuksen ja me teemme parannuksen, me olemme kuuliaisia Hänen käskylleen. Jos Jumala käskee meitä rakastamaan lähimmäistämme konkreettisilla teoilla ja me suostumme siihen, me olemme kuuliaisia Hänen käskylleen.

 

Uudessa testamentissa Jumala antaa meille ns ”syntilistan” jossa on lueteltu tekemisiä jotka vievät ihmiseltä pelastuksen, ne siis vievät kadotukseen (silloin jos niitä jatkuvasti harjoittaa ilman halua parannukseen). Raamatussa kuitenkin todetaan myös näin:

 

Kirje Efesolaisille 2

8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja –
9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
1
0. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

 

Kirje Titukselle 3

4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5. pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6. jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7. että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
8. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille.

 

Ja sanotaan näinkin:

 

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

 

Kirje filippiläisille 2

12. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,

 

Jaakobin kirje 2

14. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
15. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16. ja joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.

 

Pelastava usko ja kuuliaisuuden tavoittelu kuuluvat yhteen.

Tässä Raamatun ilmoituksen mukaan joitakin parannuksen tekoa vaativia syntejä:

1. Kor 6

9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

 

Samoin kuin Paavali listasi korinttilaisille ne synnit joita harjoittamalla joutuu kadotukseen, samoin Jeesus ilmoittaa että palatessaan maan päälle hän tuomitsee kadotukseen ne jotka eivät elämässään harjoittaneet konkreettista lähimmäisen rakkautta:

 

Evankeliumi Matteuksen mukaan 25

41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’
44. Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.
46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

 

Uskon kasvun myötä meidän kuuliaisuutemme tulisi Raamatun mukaan kasvaa. Tämä koskee tietysti kaikkea mitä Jumala Raamatussa meitä kehottaa tekemään. Myös kuuliaisuutta käskylle tehdä parannus synneistä, sekä kuuliaisuutta käskylle rakastaa lähimmäistä!

Jumala ei kuitenkaan vaadi kauhalla siltä jolle on vasta lusikalla annettu, saatika jos uskova on vielä aivan uskon alkuvaiheessa eli ns maitoruualla:

 

Jaak 4

17. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

 

Muistutukseksi ne sanan paikat jossa nämä mainitsemani kaksi käskyä ovat:

 

Evankeliumi Markuksen mukaan 1

14. Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15. ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”.

 

Joh 13

34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne.
35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

 

Jos me emme tottele näitä käskyjä, joudumme Raamatun mukaan kadotukseen, kuten edellä olevista sanan paikoista voidaan selvästi lukea. Jumala on kuitenkin tehnyt meille tämän helpoksi, tietäen että osa meistä jäisi ns junnaamaan paikoilleen tuohon ”emme pelastu tekojen kautta” pohdintaan: Jumala ilmoittaa suoraan sanassaan mitkä teot vievät kadotukseen.

 

Jos me emme tottele näitä käskyjä, vaikka ymmärrämme että pitäisi totella, syyllistymme tottelemattomuuden syntiin. Tämä on asia jonka Jumala rukouksessa minulle ilmoitti kun tätä Häneltä erityisesti pyysin että Hän opettaisi minulle ns rautalangasta vääntämällä sen miksi Jeesus tulee tuomitsemaan kadotukseen ne jotka eivät tottele Hänen käskyään lähimmäisen rakkaudesta (nimittäin minäkin vähän jäin junnaamaan tuohon ”emme pelastu tekojen kautta” pohdintaan): Ihmiset syyllistyvät silloin tottelemattomuuden syntiin.

 

1. Sam 15

23. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”

 

On siis olennaista ymmärtää että me emme ansaitse pelastustamme tottelemalla Jeesusta (emme ansaitse pelastusta tottelemalla käskyä parannuksen teosta, emmekä ansaitse pelastusta tottelemalla käskyä rakastaa lähimmäistä kuten itseämme). Pelastumme vain Jumalan antaman uskon lahjan kautta: Uskomme Jeesuksen sovitustyöhön. Uskon olemus Jumalan lahjana ei poista Hänen vaatimustaan uskon kuuliaisuuteen! Sama Jumala joka kertoi että uskomme on Hänen tekonsa, vaatii kuuliaisuutta! Kuuliaisuus Raamatun mukaan ilmenee konkreettisina tekoina (esim. lähimmäisen rakkaus) ja tekemättä jättämisinä (luopuminen synnistä).

 

Jeesus myös itse ottaa esille sen että uskovan velvollisuus on tehdä sitä mitä Jeesus käskee meidän tehdä, ilman että siitä voi odottaa edes erillistä kiitosta (saatika sellaista palkkiota kuten pelastus):

 

Evankeliumi Luukkaan mukaa 17

7. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta: ’Käy heti aterialle’?
8. Eikö hän pikemminkin sano hänelle: ’Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä’?
9. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty?
10. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään’.”

 

Seuraava sanan paikka on tutkimisen arvoinen erityisesti tämän päivän teemaan liittyen:

 

Kirje Efesolaisille 2

10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

 

Tuosta saattaa saada sellaisen kuvan että lähimmäisen rakkauden teot joita Jumala meiltä odottaa, ikäänkuin tarjottimella tuodaan eteemme ja jos ei tuoda, ei niitä tarvitse erikseen etsiä. Olen taipuvainen uskomaan itsekkin että pääasiassa se menee juuri näin. Raamatussa kuitenkin kehotetaan: Tarpeen vaatiessa meidän tulee osoittaa laupeutta lähimmäisellemme.

 

Kirje Titukselle 3

14. Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.

 

Ettemme kulkisi onnemme ohitse, jättää seuraava sanan paikka vastuuta meillekkin:

 

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3

17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?
18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.

 

Jos siis näemme lähimmäisemme (erityisesti uskon veljen tai sisaren) olevan puutteessa tai tarvitsevan muuten apuamme, on meidän toimittava jos vaan meillä on mahdollisuus auttaa. Raamatussa kuitenkin selvästi Jumala opettaa meitä että ei ole tarkoitus että yli varojemme autamme toisiamme. Emme saa edes auttaa pakosta, vaan iloista antajaa Herra siunaa (2. kor 9:6-7). Jos uskon veli tai sisar on sairaana, ei maksa suurta vaivaa käydä häntä katsomassa tai muistaa soittamalla. Toki jos joku on oikein sairaana, saattaa vierailu tai jopa soittaminenkin olla ennemmin haitaksi kuin hyödyksi. Rukous antaa tähänkin viisauden. Ja tietysti Jumala myös erikseen johtaa meitä Pyhän Hengen kautta apua tarvitsevien lähimmäistemme luokse. Eli uskon kuuliaisuus on ennenkaikkea kuuliaisuutta Jumalan sanalle mutta myös Pyhän Hengen johdolle.

 

Hebr 10

24. ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
25. älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

 

Jumala on kuitenkin pitkämielinen ja uskollinen vaikka me olisimme uskottomia.

 

Ps. 86:15

Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa.

 

2. Tim 2

1. Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

11. Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää;
12. jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;
13. jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

 

Uskovien suusta olen kuullut että: ”Uskossa olemisen täytyy näkyä ulospäin; jos uskovasta ei mitenkään ulkoapäin erota että hän on uskossa, hän ei ole uskossa”. Ja toden totta, Jumala on samaa mieltä!

 

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3

19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”

 

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5

14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
15. eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

 

Raamattu siis sanoo että uskomme näkyy ihmisille konkreettisena lähimmäisen rakkautena: ”Teossa ja totuudessa”, kuten Johanneksen kirjeessä asia ilmaistaan (1. Joh 3:18)!

 

Onneksi voimme tehdä parannuksen ja kääntyä takaisin hänen luokseen johtavalle tielle, jos olemme eksyneet pois totuudesta. Rukoillaan Jeesusta yhdessä että hän olisi meille armollinen kaikessa meidän uskottomuudessamme!

 

Evankeliumi Luukkaan mukaan 6

46. Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?
47. Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan – minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.”

Evankeliumi Johanneksen mukaan 15

1. ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut.
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.

 

Pelkään että joku nyt ottaa tästä itselleen vuoren kannettavaksi, kun kuitenkin Jeesus sanoo että hänen ikeensä ei ole raskas kantaa.

 

Evankeliumi Matteuksen mukaan 11

28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

 

Rukoillaan Herran johdatusta, viisautta ja armoa tässäkin asiassa jokaiseen päiväämme. Pyhän Hengen johdossa kaikki sujuu parhain päin.

 

Jumalan armoa ja siunausta sinulle ja perheellesi

Antti