Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa…

Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa…

ROOM8:1-2

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

ON OLEMASSA ERILLAISIA LAKEJA…ON OLEMASSA FYSIIKAN LAIT JA LUONNONLAIT JA ON MYÖS OLEMASSA SYNNIN JA KUOLEMAN LAKI SEKÄ ELÄMÄN HENGEN LAKI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…NÄMÄ LAIT ON JUMALAN ASETTAMIA JA SÄÄTÄMIÄ…MONTA KERTAA IHMISET SAATTAVAT TIETÄMÄTTÄÄN TAIKKA JOPA TAHALLAAN RIKKOA NÄITÄ LAKEJA JA SILLOIN IHMISELLE VOI KÄYDÄ HUONOSTI…JOS IHMINEN ESIMERKIKSI LAITTAA KÄTENSÄ KUUMALLE HELLALLE NIIN PALOVAMMA ON SEURAUKSENA…FYSIIKAN LAKIA ON RIKOTTU…JUMALA ON ANTANUT MEILLE ERI LAKEJA JOTKA OVAT MEILLE TURVAKSI…JOS ME RIKOMME NÄITÄ LAKEJA NIIN SE EI OLE MEILLE HYVÄKSI…JUMALA HALUAA RAKKAUDESSAAN SUOJELLA JA VARJELLA MEIDÄT PAHALTA…ON OLEMASSA SYNNIN JA KUOLEMAN LAKI…RAAMATTU SANOO:

ROOM6:20-23

Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

SYNNIN PALKKA ON KUOLEMA! JA ENNENKAIKKEA KUN RAAMATUSSA PUHUTAAN KUOLEMASTA NIIN SILLÄ TARKOITETAAN MONESTI EROA ELÄVÄSTÄ JUMALASTA…SIIS KYSE ON SILLOIN ENNENKAIKKEA HENGELLISESTÄ KUOLEMASTA…IHMINEN JOKA KUOLEE ILMAN USKOA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JOUTUU RAAMATUN MUKAAN IKUISESTI EROON ELÄVÄSTÄ JUMALASTA…

1JOH2:28

Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

JER17:13

Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. ”Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran.”

MATT25:41-46

Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’
44. Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’
45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.
46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

MINKÄ TAKIA NÄMÄ IHMISET JOUTUVAT IKUISESTI EROON ELÄVÄSTÄ JUMALASTA? ON OLEMASSA SYNNIN JA KUOLEMAN LAKI! RAAMATTU SANOO:

GAL6:7-10

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
8. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.
9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.
10. Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

NÄMÄ IHMISET KYLVÄVÄT LIHAANSA! HE JOUTUVAT NIITTÄMÄÄN SURULLISTA SATOA! IHMISET JOTKA KYLVÄVÄT LIHAANSA,NIITTÄVÄT KERRAN TURMELUKSEN JA IKUISEN ERON ELÄVÄSTÄ JUMALASTA…MUTTA KIITOS HERRALLE, ON OLEMASSA PAREMPI LAKI KUIN SYNNIN JA KUOLEMAN LAKI! ON OLEMASSA ELÄMÄN HENGEN LAKI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA! HALLELUJA! SE ON IHMEELLISTÄ JUMALAN ARMOA!! JOKA HENKEEN KYLVÄÄ, SE HENGESTÄ IANKAIKKISEN ELÄMÄN NIITTÄÄ!! MAHTAVA ASIA ! YHDENKÄÄN IHMISEN EI OLE TARVIS JOUTUA KADOTETUKSI! ON OLEMASSA ELÄMÄN HENGEN LAKI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA !!…

ROOM8:1-16

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

NIIN EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA NIILLE,JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT! SIIS IHMINEN JOKA SYDÄMESTÄÄN USKOO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN,EI JOUDU EROON ELÄVÄSTÄ JUMALASTA ! SIIS EI OLE KADOTUSTUOMIOTA !! HALLELUJA !! SE ON MAHTAVAA JUMALAN ARMOA MEITÄ SYNTISIÄ IHMISIÄ KOHTAAN!! …ELI SILLOIN KUN ME OLLAAN TULTU JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI,NIIN SILLOIN ME OLLAAN ELÄMÄN HENGEN LAISSA…ME EI OLLA ENÄÄ SYNNIN JA KUOLEMAN LAISSA…MITÄ VOISKO SANOA LAINALAISUUKSIA JEESUKSEEN USKOVILLA IHMISILLÄ ON? ONKO RAAMATUSSA TÄSTÄ MITÄÄN MAININTAA? RAAMATUSSA ON ITSEASIASSA AIKA PALJONKIN ASIOITA JOTKA OVAT TÄRKEITÄ MEILLE JOTKA ELÄMME ELÄMÄN HENGEN LAIN ALLA…

KUULIAISUUS…

MATT4:1-11

Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.
2. Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.
3. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi”.
4. Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee’.”
5. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle
6. ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi’.”
7. Jeesus sanoi hänelle: ”Taas on kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi’.”
8. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston
9. ja sanoi hänelle: ”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua”.
10. Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ’Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman’.”
11. Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.

KUULIAISUUS HERRALLE ON TODELLA TÄRKEÄÄ KUN VAELLAMME ELÄMÄN HENGEN LAISSA…SAATANA YRITTI HOUKUTELLA JEESUSTA TEKEMÄÄN ISÄN TAHDON VASTAISESTI…JEESUS OLI ISÄLLE TÄYDELLISEN KUULIAINEN KAIKESSA…SAATANA YRITTI SAADA JEESUKSEN HYPPÄÄMÄÄN ALAS PYHÄKÖN HARJALTA…JEESUS OLISI HYPÄTESSÄÄN RIKKONUT FYSIIKAN LAKEJA MUTTA ENNEN KAIKKEA HÄN OLISI OLLUT TOTTELEMATON ISÄ JUMALALLE…JEESUS OLISI RIKKONUT ELÄMÄN HENGEN LAKIA VASTAAN JA JOUTUNUT SYNNIN JA KUOLEMAN LAIN ALLE…

1SAM15:22

Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.

ROOM1:5

jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,

FIL2:5-8

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

JOH3:35-36

Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.
36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

KATSO,KUULIAISUUS ON PAREMPI KUIN UHRI! KUULIAISUUS HERRAN ÄÄNELLE…JEESUS OLI ISÄLLE KUULIAINEN KUOLEMAAN ASTI…HAMAAN RISTIN KUOLEMAAN ASTI…JOS JEESUS OIS HYPÄNNYT ALAS PYHÄKÖN HARJALTA,HÄN EI OLISI OLLUT KUULIAINEN ISÄN ÄÄNELLE…HÄN OLISI OLLUT TOTTELEMATON JA PELASTUS SUUNNITELMA OLISI SAANUT PAHAN TAKAISKUN…JA KUN ME USKOTAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA OLEMME NÄIN OLLEN ELÄMÄN HENGEN LAISSA,NIIN ON TODELLA TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN KUULIAISET POJALLE…ETTÄ SYNTYISI USKON KUULIAISUUS HÄNEN NIMEÄNSÄ KOHTAAN…JA KUKA EI OLE KUULIAINEN POJALLE,SE EI OLE ELÄMÄÄ NÄKEVÄ…ETTÄ SE KUULIAISUUS HERRALLE JEESUKSELLE KRISTUKSELLE ON TODELLA TÄRKEÄÄ…ON TOSI TÄRKEETÄ PYRKIÄ TEKEMÄÄN JUMALAN TAHDON MUKAAN…KUN USKOMME JEESUKSEEN,NIIN ME OLLAAN ELÄMÄN HENGEN LAISSA…

MATT7:12

Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

TÄSSÄ TODELLA TÄRKEÄ PERUSTA ELÄMÄN HENGEN LAILLE…KUULIAISUUDEN LISÄKSI TÄÄ ON TOSI TÄRKEÄ JUTTU…KAIKKI MINKÄ TAHDOTTE IHMISTEN TEILLE TEKEVÄN,TEHKÄÄ MYÖS TE SAMOIN HEILLE!

LUUK6:27-38

Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28. siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
30. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
31. Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
34. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36. Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
37. Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
38. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.”

SIINÄ OLI TODELLA PALJON AIKAS HÄTKÄHDYTTÄVIÄ KOHTIA! ME OLLAAN ELÄMÄN HENGEN LAISSA KUN JEESUKSEEN USKOMME! MEIDÄN TULEE RAKASTAA VIHOLLISIA,TEHDÄ HYVÄÄ MEITÄ VIHAAVILLE,SIUNATA NIITÄ JOTKA MEITÄ KIROAVAT,ANTAA ANTEEKSI NIIN MEILLE ANNETAAN JNE…SIIS AIKAMOISIA LAINALAISUUKSIA! PYSTYMMEKÖ ME TÄHÄN ? KYLLÄ! NIMENOMAAN SILLOIN KUN ME OLLAAN ELÄMÄN HENGEN LAISSA! KUN KRISTUS ASUU MEISSÄ PYHÄN HENKENSÄ VÄLITYKSELLÄ!! ILMAN JEESUSTA MEILLÄ EI OLISI MITÄÄN MAHDOLLISUUKSIA TÄMMÖISEEN…

FIL4:13

Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.

1KOR13:1-7

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.
4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

MITÄ TÄMÄ ON? KRISTUS MEISSÄ,KIRKKAUDEN TOIVO! HALLELUJA !! SIIS KUN ME OLLAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ,NIIN MEILLÄ ON RESURSSIT TEHDÄ JA ELÄÄ ELÄMÄN HENGEN LAIN MUKAAN…TÄMÄ MAHTAVA RAKKAUDEN TUNTOMERKKI ON KRISTUKSEN TUNTOMERKKI!

1JOH4:7-18

Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
14. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

ELÄMÄN HENGEN LAKI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA!! SIIS KUN ME OLLAAN JEESUKSEN OMIA,NIIN ME OLLAAN SILLOIN ELÄMÄN HENGEN LAISSA…MEILLE EI OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA…ME SAADAAN AINA ENEMPI KASVAA KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN…NÄIN JUMALAN RAKKAUS TULEE MEISSÄ AINA VAIN TODELLISEMMAKSI…HALLELUJA!!SELLAINEN KUIN HÄN ON,SELLAISIA MEKIN OLEMME TÄSSÄ MAAILMASSA!! SIINÄPÄ PÄÄMÄÄRÄÄ KERRAKSEEN !! KRISTUKSEN KALTAISUUS!! ME SAADAAN ILOITEN TAIVALTAA TÄLLÄ IHANALLA JEESUS TIELLÄ ETEENPÄIN…HERRA ITSE PITÄÄ MEISTÄ JOKAISESTA HUOLEN JA KASVATTAA MEITÄ AINA ENEMPI JA ENEMPI MUOTOONSA!! JA HÄN VIE KERRAN MEIDÄT IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN JUMALAN TAIVAASEEN…ARMOSTA,AAMEN…J

KOL2:6-7

Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7. juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.

J