Uskonnollisuus…

Uskonnollisuus…

GAL4:21-31

Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
22. Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
23. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
24. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
25. sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
26. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
27. Sillä kirjoitettu on: ”Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies.”
28. Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.
29. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.
30. Mutta mitä sanoo Raamattu? ”Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.”
31. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.

1MOOS4:1-8

. Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti
Kainin ja sanoi: ”Minä olen saanut pojan Herran avulla”.
2. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.
3. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle;
4. ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen;
5. mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi.
6. Ja Herra sanoi Kainille: ”Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy?
7. Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!”
8. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: ”Menkäämme kedolle”. Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet.

MUTTA NIIN KUIN LIHAN MUKAAN SYNTYNYT SILLOIN VAINOSI HENGEN MUKAAN SYNTYNYTTÄ,NIIN NYTKIN…JA HEIDÄN KEDOLLA OLLESSANSA KAIN KARKASI VELJENSÄ AABELIN KIMPPUUN JA TAPPOI HÄNET! KAIN TOI MAAN HEDELMISTÄ UHRILAHJAN HERRALLE JA MYÖSKIN AABEL TOI UHRILAHJAN LAUMANSA ESIKOISISTA,NIIDEN RASVOISTA…TÄSSÄ OLI KAKSI ERI UHRIA… HEDELMÄ UHRI JA VOISKO SANOA VERIUHRI KUN AABEL OLI JOUTUNUT TEURASTAMAAN ELÄIMEN SAADAKSEEN ELÄIMEN RASVAN…AABELIN UHRI VIITTAA VAHVASTI TULEVAAN JEESUKSEN UHRIIN JOKA ON JUMALALLE OTOLLINEN:

HEBR9:22

Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

ILMAN VERENVUODATUSTA EI TAPAHDU ANTEEKSIANTAMISTA! SIIS JUMALALLE KELPAA VAIN VERIUHRI…TEURASTETTU KARITSA…

JOH1:29

Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

1KOR5:7

Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

ELI JUMALALLE KELPAA VAIN JA AINOASTAAN JEESUKSEN TÄYDELLINEN UHRI RISTILLÄ JOSTA MYÖSKIN AABELIN UHRI OLI ESIKUVANA…KAIN YRITTI TUODA JUMALALLE OMAN MIELENSÄ MUKAISEN UHRIN…SANA SANOO:

KOL2:18-23

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19. eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21. ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
22. – sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta – ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

TÄLLÄ KAIKELLA TOSIN ON VIISAUDEN MAINE ITSEVALITUN JUMALANPALVELUKSEN JA NÖYRYYDEN VUOKSI! KAIN VALITSI ITSE TAVAN JOLLA ARVELI MIELLYTTÄVÄNSÄ JUMALAA! AABEL TAASSEN VALITSI MIELLYTTÄÄ JUMALAA JUMALAN ITSE HALUAMALLA TAVALLA…JA MITÄ TAPAHTUI? KAIN TAPPOI AABELIN! MIKSI? MUTTA NIIN KUIN LIHAN MUKAAN SYNTYNYT SILLOIN VAINOSI HENGEN MUKAAN SYNTYNYTTÄ,NIIN NYTKIN…HERRA ON MIELISTYNYT AINOASTAAN SIIHEN UHRIIN JONKA JEESUS ON SUORITTANUT…GOLGATAN UHRIIN…IHMISET SAATTAVAT ITSE VALITA JUMALANPALVELUKSENSA JA SAATTAVAT VIELÄ LUULLA ETTÄ HE NÄIN OLLEN PELASTUVAT VAIKKA SIVUUTTAVAT JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRIN TYKKÄNÄÄN…IHMISET SAATTAVAT LUULLA PELASTUVANSA TEKEMÄLLÄ HYVÄÄ,KÄYMÄLLÄ KIRKOSSA,LUKEMALLA ISÄ MEIDÄN RUKOUKSEN JNE…TOISIN SANOEN NÄMÄ IHMISET ON ITSE VALINNEET PELASTUKSEN EHDON…SIIS HE EIVÄT OLE HENGEN MUKAAN SYNTYNEITÄ…SANA SANOO NÄISTÄ IHMISISTÄ:

2TIM3LUKU

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja,
7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.
8. Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.
9. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.
10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

HEISSÄ ON JUMALISUUDEN ULKOKUORI MUTTA HE KIELTÄVÄT SEN VOIMAN!! JA KAIKKI JOTKA TAHTOVAT ELÄÄ JUMALISESTI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA,JOUTUVAT VAINOTTAVIKSI…MUTTA NIIN KUIN LIHAN MUKAAN SYNTYNYT SILLOIN VAINOSI HENGEN MUKAAN SYNTYNYTTÄ,NIIN NYTKIN…SIIS NÄÄ IHMISET JOTKA ITSE VALITSEVAT MITEN PELASTUVAT OVAT LIHAN MUKAAN SYNTYNEITÄ…HEITÄ VOISI KUTSUA USKONNOLLISIKSI…HEISSÄ ON JUMALISUUDEN ULKOKUORI MUTTA HE KIELTÄVÄT SEN VOIMAN! HE RUPEAVAT VAINOAMAAN NÄITÄ HENGESTÄ SYNTYNEITÄ NIIN KUIN KAIN AIKANAAN AABELINKIN TAPPOI…USKONNOLLISUUS ON HENGELLISYYDEN KAAPUUN PUETTUA LIHALLISUUTTA! HEISSÄ ON JUMALISUUDEN ULKOKUORI MUTTA HE KIELTÄVÄT SEN VOIMAN…SE USKONNOLLISUUS ON ITSEVALITTUA JUMALANPALVELUSTA ILMAN JEESUSTA JA PYHÄÄ HENKEÄ…IHMINEN JOKA EI OLE SYNTYNYT UUDESTI YLHÄÄLTÄ,TOISIN SANOEN EI OLE TULLUT SYDÄMESTÄÄN JEESUKSEEN USKOVAKSI,ON JOLLAIN TASOLLA USKONNOLLINEN…HÄN SAATTAA USKOA JUMALAAN JA VIELÄPÄ RUKOILLA MUTTA HÄN EI OLE PELASTAVASSA USKOSSA…HÄNELLÄ ON JUMALISUUDEN ULKOKUORI MUTTA EI PYHÄN HENGEN VOIMAA…HÄNELLÄ EI OLE LAPSEUDEN HENKEÄ JOSSA HÄN VOISI SANOA SYDÄMESTÄÄN ABBA,ISÄ…JA VAIKKA IHMINEN VIELÄ TULISI ELÄVÄÄN USKOON NIIN SILTIKIN HÄNESSÄ VIELÄ ON PALJON USKONNOLLISUUTTA…USKONNOLLISUUS ON HENGELLISYYDEN KAAPUUN PUETTUA LIHALLISUUTTA…KUN TULEMME JEESUKSEEN USKOVIKSI NIIN HERRA RUPEAA MEISTÄ KARSIMAAN LIHAN MIELTÄ JA ANTAA MEILLE HENGEN MIELEN,KRISTUKSEN MIELEN…LAITAN VIELÄ KOHTIA RAAMATUSTA JOTKA MIELESTÄNI HYVIN KUVAAVAT USKONNOLLISUUTTA…ELI VOISKO SANOA LIHALLISUUTTA JOKA ON SOTKETTU HENGELLISEEN ELÄMÄÄN…J

MATT23LUKU

Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
2. sanoen: ”Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
3. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
4. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.
5. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
6. ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
7. ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä ’rabbi’.
8. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
9. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
10. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
11. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
13. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
15. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!
16. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: ’Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu’!
17. Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?
18. Ja: ’Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu’.
19. Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää?
20. Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on.
21. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu.
22. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.
23. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
24. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!
25. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
26. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
27. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
28. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.
29. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,
30. ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen’!
31. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.
32. Täyttäkää siis te isäinne mitta.
33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
34. Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;
35. että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.
36. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle.
37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
38. Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.
39. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’.”

USKONNOLLINEN IHMINEN VASTUSTAA LUONNOSTAAN JEESUSTA KRISTUSTA JA HÄNEN HENKEÄÄN…USKONNOLLINEN IHMINEN HALUAA NÄYTTÄÄ HYVÄÄ ULKOKUORTA IHMISILLE VAIKKA HERRA ARVOSTAA ENEMMÄN SYDÄMEN PUHTAUTTA…USKONNOLLINEN IHMINEN TEKEE MIELELLÄÄN ERI ASIOITA JOTTA HÄN SAISI IHMISEN ARVOSTUKSEN JA IHAILUN JNE…SIIS USKONNOLLLINEN IHMINEN ON TOISIN SANOEN LIHALLINEN…HÄN EI HALUA EIKÄ KAIPAA MUUTOSTA ELÄMÄÄNSÄ…MUTTA TAASSEN HENGELLINEN IHMINEN KAIPAA MUUTTUA AINA ENEMMÄN KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN,POIS LIHAN MIELESTÄ…SE ON TERVEEN MERKKI KUN HALUAMME MUUTTUA AINA ENEMPI KRISTUKEN KALTAISUUTEEN…USKONNOLLISELLA IHMISELLÄ EI TÄTÄ KAIPAUSTA LÖYDY KUN HÄN ON JO OMASTA MIELESTÄÄN “HYVÄ” IHMINEN…SANA SANOO JEESUKSEEN USKOVILLE:

ROOM12:2

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

FIL1:9-11

Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä,
10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi,
11. täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

ELI KYLLÄ HENGEN MUKAAN SYNTYNEELLÄ IHMISELLÄ ON HALU MUUTTUA ENEMPI KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN JA PYRKIÄ AINA TÄYDELLISYYTTÄ KOHTI…JA SIINÄ MEILLÄ ON KOKO ELÄMÄ AIKAA KASVAA ENMEPI KRISTUKSEN KALTAISUUTEEN…JUMALAN ARMOSTA TÄMÄ TAPAHTUU,AAMEN…J

2PIET1:2-8

.Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

1JOH3:7-16

Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme
12. eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
13. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.
15. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.
16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.

J