Jeesuksen veri

HEBR9:11-28

 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
16 Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;
17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.
18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
20 sanoen: ”Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt”.
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,
28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

KUINKA PALJOA ENEMMÄN ON KRISTUKSEN VERI, HÄNEN, JOKA IANKAIKKISEN HENGEN KAUTTA UHRASI ITSENSÄ VIATTOMANA JUMALALLE, PUHDISTAVA MEIDÄN OMANTUNTOMME KUOLLEISTA TEOISTA PALVELEMAAN ELÄVÄÄ JUMALAA!

KUN ME TULIMME JEESUKSEN OMIKSI, HÄNEN VERENSÄ PUHDISTI MEIDÄT SYNNISTÄ! ME OLLAAN SAATU PUHDAS OMATUNTO JOTA SYNNIT EIVÄT ENÄÄN SYYTÄ…

PS32:1-5

 Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.
5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.

AUTUAS ELI YLEN ONNELLINEN SE JONKA RIKOKSET OVAT ANTEEKSI ANNETUT, JONKA SYNTI ON PEITETTY! ME SAADAAN OLLA JEESUKSELLE NIIN KIITOLLISET KUN HÄN ON KUOLLUT MEIDÄN EDESTÄMME JA ON ANTANUT MEIDÄN SYNTIMME ANTEEKSI! MITÄ JUMALA ODOTTAA MEILTÄ?

JER3:13-15

Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.
14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.
15 Ja minä annan teille paimenet oman sydämeni mukaan, ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla.

AINOASTAAN TUNNE RIKOKSESI….JUMALA ON ANTANUT PARANNUKSEN TEON YHDEKSI OSAKSI PELASTUSTA…ELI KUN ME TULEMME PARANNUSTA TEHDEN JEESUKSEN LUOKSE, JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT…ELI SILLOIN KUN ME TUNNEMME RIKOKSEMME, ME OLLAAN PÄÄSTY JUMALAN VALON PIIRIIN…JUMALAN SANA JA HENKI VALAISEE MEITÄ JOTTA VOIMME TUNTEA RIKKOMUKSEMME…SILLOIN JUMALAN KÄSI SAATTAA LEVÄTÄ RASKAANA MEIDÄN PÄÄLLÄMME…MUTTA KUN TUNNUSTAMME HERRALLE RIKKOMUKSEMME,MENEMME NIIN SANOTUSTI ITSEEMME, JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄ!

LUUK15:11-24

 Vielä hän sanoi: ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.
12 Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva’. Niin hän jakoi heille omaisuutensa.
13 Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti.
14 Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta.
15 Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja.
16 Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut.
17 Niin hän meni itseensä ja sanoi: ’Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!
18 Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi
19 enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.’
20 Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.
21 Mutta poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan’.
22 Silloin isä sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa;
23 ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa,
24 sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.’ Ja he rupesivat iloa pitämään.

1JOH1:5-10

Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

JEESUS KRISTUS ON TULLUT SYNTISIÄ IHMISIÄ VARTEN! KAIKKI ON SYNTIÄ TEHNEET JA POIS POIKENNEET JUMALAN TAHDOSTA! JEESUS TULI ETSIMÄÄN POIS POIKENNEITA, SYNTISIÄ IHMISIÄ! TERVEET EI TARVITSE PARANTAJAA! ONKO TERVEITÄ! EI OLE, ON AINOASTAAN SOKEITA JOIHIN JUMALAN VALO EI JOSTAIN SYYSTÄ VAIKUTA…

LUUK18:19-14

 Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:
10 ”Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.
12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.’
13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’.
14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

SANANL30:18-20

Kolme on minusta ylen ihmeellistä, ja neljä on, joita en käsitä:
19 kotkan jäljet taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä merta ja miehen jäljet nuoren naisen tykönä.
20 Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: ”En ole pahaa tehnyt”.

EN OLE PAHAA TEHNYT! JUMALA, OLE MINULLE SYNTISELLE ARMOLLINEN! SIINÄ KAKSI ERILLAISTA ASENNETTA SYNTIÄ KOHTAAN! SYNNIN TUNNUSTAMINEN JUMALALLE JA SEN MYÖNTÄMINEN ETTÄ ON SYNTIÄ TEHNYT JA SITTEN TAAS SYNNIN KIELTÄMINEN VAIKKA OLISI RASKAASTAKIN RIKKOMUKSESTA KYSE…MITÄ TÄMÄ ON? YKSINKERTAISESTI JUMALAN PYHÄN HENGEN VALOKEILASSA OLEMISTA TAIKKA SITTEN VASTAAVASTI ELÄMÄÄ ILMAN JUMALAN VALOA! KUN HERRA ANTAA IHMISELLE ETSIKKOAJAN, HÄN TEKEE IHMISESTÄ SYNTISEN…IHMINEN TULEE SYNNIN TUNTOON JA TUNTEE RIKKOMUKSENSA JA TUNNUSTAA NE HERRALLE JA HALUAA TEHDÄ NIISTÄ PARANNUKSEN…HALUAA PÄÄSTÄ SYNNISTÄ IRTI VAIKKA TAISTELU OLISIKIN MONASTI KOVAA…TAAS SITTEN TOISET EIVÄT HUOMAA SYNTEJÄÄN VAIKKA OLISIVATKIN PAHASTI RIKKONEET JUMALAA JA LÄHIMMÄISIÄÄN VASTAAN….HE ELÄVÄT PAATUMUKSEN TILASSA…ETTÄ SE ON SUURTA JUMALAN ARMOA JA RAKKAUTTA ETTÄ HÄN ANTAA IHMISELLE SYNNIN TUNNON…JOS IHMINEN TUNTEE SYNTINSÄ, HÄNELLÄ ON MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ ARMON ALLE PARANNUKSEN JA USKON KAUTTA HERRAAN JEESUKSEEN…MUTTA ILMAN SYNTIÄ HÄN EI OLE HERRAA JEESUSTA TARVITSEVA…ETTÄ SAAMME OLLA TODELLA KIITOLLISIA JEESUKSELLE JOKA ON PUHDISTANUT MEIDÄT PUHTAAKSI VERELLÄNSÄ! JA ME TARVITSEMME JEESUKSEN VEREN PUHDISTUSTA LOPPUUN SAAKKA, KUNNES OLEMME PÄÄSSEET PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN! MEIDÄN TARVII PYSYÄ LOPPUUN ASTI OIKEALLA TAVALLA JEESUSTA TARVITSEVINA, TOISIN SANOEN SYNTISINÄ IHMISINÄ! SILLOIN ME OLEMME VALON LAPSIA, JEESUKSEN OMIA JOTKA PYSYVÄT LOPPUUN SAAKKA ARMAHDETTUINA SYNTISINÄ JOTKA TARVITSEVAT PÄIVITTÄIN VEREN PESUA!

PS37:23-24

 Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa.
24 Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä.

SANAL24:15-16

 Älä väijy, jumalaton, vanhurskaan majaa, älä hävitä hänen leposijaansa.
16 Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

ILM3:14-18

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.
17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

MEIDÄN TULEE KILVOITELLA LOPPUUN SAAKKA, KUNNES PÄÄSEMME PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…KILVOITTELUUN KUULUU PARANNUKSEN TEKEMINENJA VALKEUDESSA VAELTAMINEN! LAODIKEAN SEURAKUNTA OLI JOUTUNUT TODELLA KAUHEAAN TILAAN! MINÄ OLEN RIKAS, MINÄ OLEN RIKASTUNUT ENKÄ MITÄÄN TARVITSE! JA SILTI PUUTTUI VAATTEETKIN PÄÄLTÄ! VARSINKIN TÄNÄ LOPUN AIKANA JOTA ELÄMME, NÄEMME PALJON ERILLAISEEN MUOTTIIN PUETTUA SYNNITTÖMYYS OPPIA JNE…ETTÄ IKÄÄNKUIN PÄÄSTÄISIIN TÄÄLLÄ AJASSA IKÄÄNKUIN SYNNITTÖMIKSI TAIKKA SITTEN SEMMOISTA OPPIA JOSSA EI IKÄÄNKUIN TARVII ENÄÄN PARANNUSTA TEHDÄ USKOONTULTUAMME KUN UUSI IHMINEN EI TEE SYNTIÄ JNE! MUTTA MITÄ TÄMÄ ON? VALON PUUTETTA VAIKKA LUULLAAN ETTÄ OLLAAN NIIN RIKKAITA ETTÄ OKSAT POIS! SIIS LUULLAAN NÄKEVÄMME VAIKKA OLLAAN TOTAALISEN SOKEITA! JOS ME OLLAAN OIKEAN PYHÄN HENGEN VALON VAIKUTUSPIIRISSÄ, ME OLLAAN LOPPUUN ASTI ARMAHDETTUJA SYNTISIÄ JOTKA TARVITSEVAT ALATI JEESUKSEN VEREN PESUA! JA ME SAAMME MYÖS OLLA LÄHIMMÄISILLEMME ”APUNA” SYNTIASIASSA…

JAAK5:16

 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

SANANL20:19

 Salaisuuden ilmaisee, joka panettelijana käy; älä siis antaudu avosuisen pariin.

JOS JOKU LÄHIMMÄINEN ON LANGENNUT SYNTIIN, ME SAADAAN OLLA HÄNELLE SIELUNHOIDOLLISENA APUNA…JOS JOKU TUNNUSTAA SYNTINSÄ JEESUKSELLE, MUTTA EI SAA RAUHAA ASIASTA, HÄN VOI LUOTETTAVALLE YSTÄVÄLLE SYNTINSÄ TUNNUSTAA JA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA…JUMALA ON TÄMÄN ANTANUT MEIDÄN PARHAAKSEMME…MUTTA ON EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ ETTÄ ME EI NÄITÄ SYNTEJÄ KENELLEKKÄÄN LEVITELLÄ ETEENPÄIN VAAN NE PYSYY SALAISUUTENA…HERRA ON TÄMÄN TUNNUSTAMIS ASIAN ANTANUT MEIDÄN PARHAAKSEMME, ETTÄ SAISIMME RAUHAN JOS EMME OLE RAUHAA SAANEET SILLOIN KUN OLEMME JEESUKSELLE SYNTIMME TUONEET…

JA KUN ME OLLAAN ITSEKKIN NÄHTY PYHÄN HENGEN VALOSSA OMATKIN SYNTIMME, JA OLEMME PÄÄSSEET ARMON ALLE, MEISTÄKIN TULEE ARMOLLISIA LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN…ETTÄ VOIMME YMMÄRTÄÄ LÄHIMMÄISIÄMMEKIN LANKEEMUKSIEN KOHDALLA, EIKÄ MEIDÄN TARVII VÄÄRÄLLÄ TAVALLA KAUHISTELLA TOISTEN LANKEEMUKSIEN KOHDALLA…

LUUK7:40-47

 Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle”. Hän virkkoi: ”Opettaja, sano”. –
41 ”Lainanantajalla oli kaksi velallista; toinen oli velkaa viisisataa denaria, toinen viisikymmentä.
42 Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?”
43 Simon vastasi ja sanoi: ”Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi”. Hän sanoi hänelle: ”Oikein sinä ratkaisit”.
44 Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: ”Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan.
45 Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään.
46 Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani.
47 Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän.”

1PIET3:8-9

 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.
9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.

MEISTÄ TULEE ARMAHTAVAISIA LÄHIMMÄISIÄMME KOHTAAN KUN OLEMME ITSEKKIN SAANEET SUURET SYNTIMME JEESUKSELTA ANTEEKSI…JA SILTIKÄÄN ME EI SYNTIÄ KATSOTA IKÄÄNKUIN LÄPI SORMIEN…VAAN ENNEMMIN JOPA VIHAAMME PAHAA,ELI SYNTIÄ, VAIKKA EMME LÄHIMMÄISIÄMME VIHAA…SYNTI ON TODELLA KAUHEA ASIA, JONKA TÄHDEN JEESUS JOUTUI HÄPEÄLLISEEN RISTIN KUOLEMAAN…

ROOM6LUKU

 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä.
8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan,
9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse.
10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

ME EI ENÄÄN TAHALLAAN SYNTIÄ TEHDÄ MUTTA SILTI ME SÄILYMME LOPPUUN ASTI ARMAHDETTUINA SYNTISINÄ! JOS ME EI SÄILYTÄ ARMAHDETTUINA SYNTISINÄ, VOIDAAN KYSYÄ OLEMMEKO JUMALAN PYHÄN HENGEN VALON ALLA? JUMALAN HENKI NÄYTTÄÄ SYNNIN TODEKSI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…KUN ME TUNNEMME SYNTIMME HERRAN EDESSÄ, ME OLEMME HYVÄLLÄ PAIKALLA…ME SAADAAN OLLA JEESUKSEN JALKOJEN JUURESSA ARMAHDETTUINA SYNTISINÄ VAIKKA EMME ENÄÄN TAHDO SYNTIÄ PALVELLA…SE ON JUMALAN SUURTA ARMOA ETTÄ ME LOPPUUN ASTI OLEMME JEESUKSEN VERTA TARVITSEVIA…JA SILTI ME SAAMME OLLA ALATI PUHTAAT JUMALAN EDESSÄ JEESUKSEN VEREN ANSION TÄHDEN! VAIKKA OLISIMME SYNTISIÄ PYHÄN JUMALAN EDESSÄ! MITÄ TÄMÄ ON? TÄMÄ JOS MIKÄ ON EVANKELIUMIA! ILOSANOMAA JEESUKSEN UHRISTA MEIDÄN SYNTISIEN PUOLESTA, JOTKA OLISIMME ANSAINNEET IANKAIKKISEN KADOTUKSEN KAUHUT, MUTTA NYTTEN SAAMME OLLA JUMALAN SUURESTA ARMOSTA PELASTETUT! SE JOS MIKÄ ON IHMEELLISTÄ! ME SAADAAN OLLA HERRALLE JEESUKSELLE NIIN KIITOLLISIA ETTÄ HÄN ON PUHDISTANUT MEIDÄT VERELLÄNSÄ PUHTAAKSI, JA NÄIN ME SAAMME OLLA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA, JUMALAN RAUHASSA TÄNÄ LEVOTTOMANA LOPUN AIKANA! VAALITAAN OMANTUNNOIN PUHTAUTTA JA JUMALAN RAUHAA TEKEMÄLLÄ AINA TARVITTAESSA PARANNUSTA KUN OLEMME JOSSAIN POIS POIKENNEET! JEESUS ON ARMOLLINEN JA LAUPIAS! HÄN PUHDISTAA MEIDÄT VERELLÄNSÄ KUN TUOMME SYNNIT HÄNELLE, VALKEUTEEN…ARMOSTA, AAMEN…

APT24:16

 Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.

HEBR10:19-25

Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on ”suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”,
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
25 Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

1JOH2:1-2

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

PS130

 Matkalaulu. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
2 Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä.
3 Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
4 Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua peljättäisiin.
5 Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa.
6 Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.
7 Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä.
8 Ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.

ROOM4:1-8

 Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
2 Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
3 Sillä mitä Raamattu sanoo? ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”.
4 Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,
5 mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
6 niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
7 ”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!
8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!”