Vanhurskasten polku

SANANL4:18

 Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.

HIENO SANANLUPAUS JONKA TOTEUTUMINEN USKOVAN IHMISEN KOHDALLA EI KUITENKAAN TÄYTY ILMAN KIPUA JA TUSKAA…KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, MEIDÄN POLKU KIRKASTUU KIRKASTUMISTAAN, MUTTA EI ILMAN PUHDISTUSTA JA KOETTELEMUKSIA…

DAN12:9-10

 Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

MONET PUHDISTETAAN, KIRKASTETAAN JA KOETELLAAN! VANHURSKASTEN POLKU TOSIN KIRKASTUU KIRKASTUMISTAAN SYDÄNPÄIVÄÄN SAAKKA, MUTTA SE KIRKASTUMINEN EI TAPAHDU ILMAN KIPUJA JA TUSKIA…MONET PUHDISTETAAN, KIRKASTETAAN JA KOETELLAAN…KIRKASTUMISEN KANSSA KÄSI KÄDESSÄ KÄY MYÖS PUHDISTUS JA KOETTELEMINEN! JA PUHDISTUS JA KOETTELEMINEN TEKEE KIPEÄÄ…

JOH15:1-8

 ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

JA JOKAISEN, JOKA KANTAA HEDELMÄÄ, HÄN PUHDISTAA, ETTÄ SE KANTAISI RUNSAAMMAN HEDELMÄN…SIINÄ MINUN ISÄNI KIRKASTETAAN, ETTÄ TE KANNATTE PALJON HEDELMÄÄ JA TULETTE MINUN OPETUSLAPSIKSENI…KUN MEITÄ PUHDISTETAAN, KIRKASTETAAN JA KOETELLAAN, SIINÄ TULEE JUMALAN KIRKKAUS ESILLE MEIDÄN KAUTTAMME…

2KOR4:6-11

 Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.

MONTA KERTAA ME SAATETAAN AJATELLA ETTÄ JUMALAN KIRKKAUS MEIDÄN KAUTTAMME TULISI IKÄÄNKUIN ILMAN MITÄÄN VAIVAA JA TUSKAA…VAIKKA VANHURSKASTEN POLKU ON KUIN AAMURUSKO JOKA KIRKASTUU KIRKASTUMISTAAN, SE KIRKASTUMINEN EI TAPAHDU ILMAN TUSKAA JA AHJOA JONKA KAUTTA KIRKASTAMINEN TAPAHTUU…KIRKASTAMISEN KANSSA KÄSI KÄDESSÄ KULKEE PUHDISTAMINEN JA KOETTELEMINEN…JA JUMALA KÄYTTÄÄ MYÖS VIHOLLISTA VÄLIKAPPALEENA KOETTELEMISESSA JA PUHDISTUKSESSA…

JOB2:3-10

 Niin Herra sanoi saatanalle: ”Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi.”
4 Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä.
5 Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.”
6 Herra sanoi saatanalle: ”Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä”.
7 Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita, kantapäästä kiireeseen asti.
8 Ja tämä otti saviastian sirun, sillä kaapiakseen itseänsä, ja istui tuhkaläjään.
9 Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle: ”Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole.”
10 Mutta hän vastasi hänelle: ”Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?” Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa.

LUUK22:31-32

 Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;
32 mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi.”

HERRA SALLII SAATANAN KOETELLA MEITÄ ERI TAVOIN…SAATANA ON TAVOITELLUT TEITÄ VALTAANSA, SEULOAKSEEN TEITÄ NIINKUIN NISUJA…SEULA OLI SELLAINEN HÄKKI…SEULAAN LAITETTIIN VILJA, JOTA SITTEN RAVISTELTIIN VOIMAKKAASTI JOTTA VILJASTA PUHDISTUISI EPÄPUHTAUDET POIS…JUMALA KÄYTTÄÄ MYÖS VIHOLLISTA MEIDÄN PUHDISTAMISEEN, TÄSSÄ TAPAUKSESSA SEULAN KAUTTA…JEESUS SALLI SAATANAN SEULOA OPETUSLAPSIA…MUTTA HÄN RUKOILI HEIDÄN PUOLESTA ETTEI HEIDÄN USKONSA RAUKEAISI TYHJIIN…SE ON JUMALAN SUURTA ARMOA…VAIKKA HÄN SALLII VAIKEUKSIA, HÄN PITÄÄ MEIDÄT SILTI VOITTAJINA KAIKEN KESKELLÄ…JA TÄHÄN KIRKASTAMISEEN,SEULOMISEEN JA PUHDISTUKSEEN LIITTYY MYÖS OLENNAISELTA OSALTAAN KÄRSIMYS! MITÄ KÄRSIMYS SAA AIKAAN JEESUKSEEN USKOVAN IHMISEN ELÄMÄSSÄ?

HEBR5:7-9

 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.
8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

JER5:1-4

 Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa, ja etsikää sen toreilta: jos löydätte yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä annan anteeksi Jerusalemille.
2 Mutta vaikka he sanovat: ”Niin totta kuin Herra elää”, he kuitenkin vannovat väärin.
3 Herra, eivätkö sinun silmäsi katso uskollisuutta? Sinä olet lyönyt heitä, mutta he eivät tunteneet kipua; sinä olet lopen hävittänyt heidät, mutta he eivät tahtoneet ottaa kuritusta varteen. He ovat kovettaneet kasvonsa kalliota kovemmiksi, eivät ole tahtoneet kääntyä.
4 Silloin minä ajattelin: Sellaisia ovat vain alhaiset; he ovat tyhmiä, sillä he eivät tunne Herran tietä, Jumalansa oikeutta.

JER30:12-15

 Sillä näin sanoo Herra: Paha on sinun vammasi, kipeä on saamasi isku.
13 Ei kukaan aja sinun asiaasi; sinun haavaasi ei paranneta, se ei kasva umpeen.
14 Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet, sinua he eivät kysy. Sillä niinkuin vihollista lyödään, olen minä sinua lyönyt, kovalla kurituksella, koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset.
15 Miksi valitat vammaasi, kipusi kovuutta? Koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset, olen minä sinulle tämän tehnyt.

SANAL20:30

 Mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot.

1PIET4:1-3

 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa.

VAIKKA JEESUKSEN VERI ON PUHDISTANUT JA SAAMME OLLA TÄMÄN ANSIOSTA PUHTAITA JA SYYTTÖMIÄ JUMALAN EDESSÄ, NIIN SILTI MEILLÄ VOI OLLA VIELÄ VANHAN ELÄMÄN VÄÄRIÄ SYNTITOTTUMUKSIA JOISTA HERRA RUPEAA MEITÄ IRROTTAMAAN…HÄN TEKEE SEN MONASTI KÄRSIMYKSEN KAUTTA…JA JUMALAN ARMO MEITÄ TOKI MYÖS KASVATTAA, MUTTA MYÖS KÄRSIMYKSET EDESAUTTAVAT MEITÄ PÄÄSEMÄÄN, VOIKO SANOA, SYNTITOTTUMUKSISTA IRTI! JOKA LIHASSA KÄRSII, SE LAKKAA SYNNISTÄ…JA KUN HERRA MEITÄ PUHDISTAA, KIRKASTAA JA KOETTELEE, HÄN TEKEE SEN MONASTI MYÖS TULISEN PÄTSIN KAUTTA…HÄN VIE MEIDÄT TODELLA VAIKEISIIN ELÄMÄNTILANTEISIIN JOSSA ME ”KÄRISTYMME” ERI TAVOIN…

DAN3:12-25

 On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.”
13 Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen,
14 lausui Nebukadnessar ja sanoi heille: ”Aivanko tahallanne te, Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani ettekä kumartaen rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt?
15 Nyt, jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaen rukoilemaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä! Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?”
16 Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: ”Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan.
17 Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas.
18 Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.”
19 Silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan ja hänen hahmonsa muuttui. Ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti.
20 Ja hän käski sotajoukkonsa väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen pätsiin.
21 Silloin nämä sidottiin vaippoineen, takkeineen, päähineineen ja muine vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsiin.
22 Koska nyt kuninkaan sana oli niin ankara ja pätsi niin kovin kuumennettu, tappoi tulen liekki ne miehet, jotka veivät ylös Sadrakin, Meesakin ja Abednegon.
23 Mutta nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin.
24 Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: ”Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?” He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: ”Totisesti, kuningas!”
25 Hän vastasi ja sanoi: ”Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika”.

TULISEN PÄTSIN KOHDATESSA MYÖS JEESUS ILMESTYY…KATSO, MINÄ NÄEN NELJÄ MIESTÄ KÄVELEVÄN VAPAINA TULESSA, EIVÄTKÄ HE OLE VAHINGOITTUNEET, JA NELJÄS ON NÄÖLTÄNSÄ NIINKUIN JUMALAN POIKA…HERRA ON LÄSNÄ TULISESSA PÄTSISSÄ…JA SITEET PALOIVAT IRTI…JUMALAN SALLIMAT PÄTSIT MYÖSKIN KIRKASTAVAT MEITÄ JA ENNENKAIKKEA KRISTUSTA MEISSÄ…ETTÄ MONTA KERTAA MEITÄ KOETELLAAN TULISESSA PÄTSISSÄ…SE KUULUU MYÖSKIN MEIDÄN PUHDISTAMISEEN JA KIRKASTAMISEEN JA KOETTELEMISEEN…

1KOR3:10-15

 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

1PIET1:6-7

 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

ILM3:18

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

KUN HERRA MEITÄ KIRKASTAA PUHDISTAMALLA MEITÄ, HÄN MYÖS KOETTELEE MEITÄ ERILLAISISSA USKON KOETUKSISSA JOTKA MYÖS ENTISESTÄÄN KIRKASTAVAT JA PUHDISTAVAT MEITÄ…NÄMÄ KAIKKI KULKEE KÄSI KÄDESSÄ, PUHDISTUS, KIRKASTUMINEN, KOETTELEMINEN…ETTÄ TEIDÄN USKONNE KESTÄVÄISYYS KOETUKSISSA HAVAITTAISIIN PALJOA KALLISARVOISEMMAKSI KUIN KATOAVA KULTA, JOKA KUITENKIN TULESSA KOETELLAAN…MINÄ NEUVON SINUA OSTAMAAN MINULTA KULTAA, TULESSA PUHDISTETTUA, ETTÄ RIKASTUISIT! SE ON SITÄ USKON KULTAA JONKA HERRA TÄSSÄ AJASSA KOETTELEE…KUN ME VAELLAMME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ RISTIN KAITAA TIETÄ, HERRA PUHDISTAA, KIRKASTAA JA KOETTELEE MEITÄ…SEN JOHDOSTA MEIDÄN TIEMME KIRKASTUU KIRKASTUMISTAAN SYDÄNPÄIVÄÄN SAAKKA, KUNNES PÄÄSEMME PERILLE TAIVAAN KOTIIN…SILLOIN MEIDÄN VAELLUKSEN HEDELMÄT TULEVAT RIKKAUDEKSI TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…KUN ME OLLAAN VAELLETTU TÄÄLLÄ AJASSA HERRAN TAHDOSSA, MONESSA VAIKEUDESSA JA KOETUKSESSA, SE KERRAN MUUTTUU SIUNAUKSEKSI TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…ETTÄ KYLLÄ HERRA MEITÄ TÄÄLLÄ AJASSA KIRKASTAA, MUTTA MYÖS PUHDISTAA JA KOETTELEE…

HEBR11:32-40

Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.
35 On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen;
36 toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta;
37 heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä-
38 he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle-;he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.
39 Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu;
40 sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.

ETTÄ KYLLÄ ME JOUDUMME TÄSSÄ AJASSA KÄYMÄÄN LÄPI MONINAISET PUHDISTUKSET, KIRKASTUKSET JA KOETTELEMUKSET ENNEN KUIN PÄÄSEMME VOITTAJINA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ KUN HERRA MEITÄ RAKKAUDESSAAN PUHDISTAA, KIRKASTAA JA KOETTELEE, SE ON JUMALAN SIUNAUKSEN MERKKI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME VAIKKA MAAILMAN IHMISILLÄ NÄYTTÄISI INHIMMILLISESTI PYYHKIVÄN ”LUJAA” TÄSSÄ AJASSA…ETTÄ VÄLILLÄ SAATTAA TUNTUA ETTÄ MAAILMAN HENGESSÄ ELÄVÄT IHMISET SAAVAT OLLA TIETYLLÄ TAVALLA VAIVOISTA VAPAAT, KUN TAASSEN USKOVIA KOETELLAAN JA KURITETAAN MONIN TAVOIN…

PS73

 Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän.
2 Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4 Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5 Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6 Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8 He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9 Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.
10 Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
11 Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?”
12 Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti.
13 Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14 minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.
15 Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan.
16 Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata,
17 kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
18 Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.
19 Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava.
20 Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät.
21 Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti,
22 silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta.
23 Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni.
24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25 Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.
26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.
27 Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.
28 Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.

ETTÄ KYLLÄ ME SAADAAN OLLA NIIN KIITOLLISIA HERRALLE ETTÄ HÄN TÄSSÄ AJASSA MEITÄ PUHDISTAA JA KIRKASTAA JA KOETTELEE, ETTÄ MEIDÄN EI TARVII KERRAN PELÄTÄ ÄKKIKAUHISTUSTA KUN ME TÄSTÄ AJASTA LÄHDEMME IANKAIKKISUUTEEN, VAAN ME PÄÄSEMME HERRAN LUO IANKAIKKISEEN ILOON JA RAUHAAN…JAKSETAAN EDELLEEN KILVOITELLA VAIKKA MONTA KERTAA TUNTUISI TODELLA VAIKEALTA…HERRA EI MEITÄ IKINÄ JÄTÄ EIKÄ HYLKÄÄ KUN ME HÄNESSÄ AINA KIINNI RIIPUMME…ARMOSTA,AAMEN…

HEBR12:1-13

 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12 Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13 ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

1PIET1:1-9

 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,
2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.
3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.