JUMALAN SANASTA, ELI RAAMATUSTA ME HUOMATAAN ETTÄ JUMALALLA ON ERILLAISIA VOISKO SANOA PERIAATTEITA JOITTEN MUKAAN HÄN TOIMII JA HALUAA ETTÄ JEESUKSEN SEURAAJATKIN NÄIN TOIMISI JA SUHTAUTUISI ERI ASIOIHIN…ETTÄ ON JUMALAN SANAN PERIAATTEITA JOITTEN MUKAAN TOIMIMINEN TUO SIUNAUKSEN ELÄMÄÄN…JUMALA ON ANTANUT ERILLAISIA PERIAATTEITA, JOITTEN MUKAAN HERRA ITSEKIN ON SITOUTUNUT TOIMIMAAN…JA KUN ME YMMÄRRÄMME PERIAATTEITA, JOITTEN MUKAAN HERRA ON SITOUTUNUT TOIMIMAAN, SE MYÖS IKÄÄNKUIN EDESAUTTAA MEITÄKIN TOIMIMAAN JUMALAN HALUAMALLA TAVALLA JA SUHTAUTUMAAN ERI ASIOIHIN HERRAN HALUAMALLA TAVALLA…NÄITÄ PERIAATTEITA OLISI VAIKKA KUINKA, MUTTA OLEN TÄHÄN LAITTANUT NE MITÄ SYDÄMELLE ON TULLUT…

1 PERIAATE…

PELASTUS…

1JOH4:9-10

 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

MARK1:14-15

 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”.

JES26:7-10

 Vanhurskaan polku on suora, sinä teet vanhurskaan tien tasaiseksi.
8 Niin, sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra; sinun nimeäsi ja sinun muistoasi sielu ikävöitsee.
9 Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain; sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta.
10 Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.

NYKYAIKANA PALJON SANOTAAN ETTÄ JUMALA ON RAKKAUS, MITÄ HÄN TIETYSTI ONKIN…MUTTA ANNETAAN IKÄÄNKUIN YMMÄRTÄÄ ETTÄ KAIKKI IHMISET SILLÄ PERUSTEELLA AUTOMAATTISESTI PELASTUISIVAT KUN JUMALA ON RAKKAUS…MUTTA HERRA ON ITSE SUUNNITELLUT PELASTUKSEN POIKANSA JEESUKSEN KAUTTA…ETTÄ ME ELÄISIMME HÄNEN KAUTTANSA! SIIS JEESUKSEN KAUTTA! HÄNESSÄ AINOASTAAN ON PELASTUS…JÄ HERRAN OMAKSI EI PÄÄSTÄ KUIN PARANNUKSEN TEON JA EVANKELIUMIN USKOMISEN KAUTTA…SIIS EI PÄÄSTÄ PELASTUKSEEN ILMAN USKOA JEESUKSEEN,EI PELASTUTA AUTOMAATTISESTI SEN PERUSTEELLA ETTÄ JUMALA ON RAKKAUS! JOS JUMALATON SAA ARMON, EI HÄN OPI VANHURSKAUTTA! OIKEUDEN MAASSA HÄN TEKEE VÄÄRYYTTÄ, EIKÄ NÄE HERRAN KORKEUTTA! HERRA ITSE ON PARHAAKSI NÄHNYT ANTAA PELASTUKSEN PERIAATTEEN, JOSSA HÄNEN OMAKSEEN PÄÄSEE PARANNUKSEN TEON JA EVANKELIUMIN USKOMISEN KAUTTA…TOISIN SANOEN, IHMISEN TÄYTYY TULLA USKOON, SYNTYÄ UUDESTI YLHÄÄLTÄ…JUMALA EI PELASTA KETÄÄN IKÄÄNKUIN AUTOMAATTISESTI, VAAN VASTA SITTEN KUN IHMINEN ON PARANNUKSEN TEON KAUTTA TULLUT JEESUKSEEN USKOVAKSI…TÄMÄ ON JUMALAN PERIAATE JONKA MUKAAN HÄN TOIMII…AINOASTAAN JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ON PELASTUS…KAIKKI MUUT TIET VIEVÄT IANKAIKKISEEN KADOTUKSEEN…TÄÄ ON ELINTÄRKEÄ PERIAATE JONKA OHITSE EI VOI MENNÄ MIKÄLI MIELII KERRAN PÄÄSTÄ JUMALAN VALTAKUNTAAN…

2 PERIAATE…

ILMAINEN EVANKELIUMI…

JES55:1-3

 Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.

2KOR11:19-20

Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä.
20 Tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensa, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin.

2KOR2:17

 Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.

NYKYAIKANA VARSINKIN EI VOI KUN HÄMMÄSTELLÄ MITEN PALJON MYYSKENNELLÄÄN JUMALAN SANAA…ESIM KIRJOJA,KASETTEJA, YMS…SIIS MISSÄ ON SE PERIAATE ETTÄ JUMALAN SANAN TULISI OLLA ILMAISTA? PITÄISI OLLA KUNNIA ASIA ANTAA ETEEPÄIN JUMALAN SANAA ERI MUODOISSAAN ILMAISEKSI…USKON ETTÄ SIITÄ OLISI SIUNAUS…JUMALA ITSE ON ANTANUT PERIAATTEEN JOSSA JUMALAN SANAN TULISI OLLA ILMAISTA…YKSILÖ USKOVAN ON SUHT HELPPO NOUDATTAA TÄTÄ PERIAATETTA…SEN MUKAAN KUIN HERRA VAROJA USKOO, VOI ANTAA ETEENPÄIN JUMALAN SANAA ERI MUODOISSAAN…HENGELLISINÄ KIRJOINA, KASETTEINA, TRAKTAATTEINA YMS…TÄMÄKIN ON TÄRKEÄ PERIAATE…

3 PERIAATE…

OLE KRISTUKSEN ORJA…

1KOR7:17-24

Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa.
18 Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.
19 Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.
20 Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.
21 Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi.
22 Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja.
23 Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia.
24 Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.

ÄLÄ OLE RAHAN, MAINEEN, IHMISKIITOKSEN, TAIKKA YLEENSÄKKÄÄN VÄÄRÄLLÄ TAVALLA IHMISTEN ORJA, VAAN SEURAA JEESUSTA MIHIN HÄN SINUA HALUAA KULJETTAA…

4 PERIAATE…

ANNA JUMALAN SUOSITTAA…

2KOR10:12-18

 Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat; mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä.
13 Me taas emme rupea kerskaamaan yli määrän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi, ulottuaksemme teihinkin asti.
14 Sillä me emme kurota itseämme liiaksi, ikäänkuin emme teihin ulottuisikaan, sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti.
15 Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi,
16 että saamme viedä evankeliumin myöskin tuolla puolen teitä oleviin maihin-tahtomatta kerskata siitä, mikä jo on valmista toisten vaikutusalalla.
17 Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra.
18 Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee.

LIIKAA TUNTUU OLEVAN NYKYAIKANA IHMISIÄ USKOVIEN PIIRISSÄ, JOTKA KOROTTAVAT ITSE ITSENSÄ IHMISTEN EDESSÄ JA SUOSITTELEVAT ITSE ITSEÄNSÄ EIVÄTKÄ ANNA HERRAN SUOSITTAA…MUTTA ON KUNNIA ASIA OLLA SUOSITTELEMATTA ITSE ITSEÄNSÄ…TÄMÄKIN ON TÄRKEÄ JUMALAN SANAN PERIAATE…

5 PERIAATE…

OLE AITO…

JAAK3:17

 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

GAL5:13-14

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

YLHÄÄLTÄ TULEVA VIISAUS EI TEESKENTELE! RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIINKUIN ITSEÄSI! ON TODELLA TÄRKEÄ PERIAATE ETTÄ ME OLLAAN AITOJA IHMISTEN JA TOTTAKAI JUMALANKIN EDESSÄ…TEESKENTELY ON PAHASTA…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME OLLAAN AIDOSTI AITOJA LÄHIMMÄISILLEMME…ETTÄ EI TEESKENNELLÄ OLEVAMME JOTAIN MUUTA KUIN OIKEASTI OLLAAN…MUTTA TÄSSÄKIN SAADAAN KASVAA PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ JA HERRA MEITÄ TÄSSÄKIN AUTTAA…

6 PERIAATE…

ODOTA JUMALAN AIKAA…

PS27:12-14

Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa.
13 Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.
14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.

SANAL20:22

Älä sano: ”Minä kostan pahan”; odota Herraa, hän auttaa sinua.

HAB2:1-3

 Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa.
2 Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: ”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea”.
3 Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.

HERRAN ODOTTAMISTA ERILLAISISSA USKON TAISTELUISSA EI VOI LIIAKSI KOROSTAA TÄNÄ KÄRSIMÄTTÖMÄNÄ AIKAKAUTENA KUN IHMISET HALUIAISIVAT KAIKEN TAPAHTUVAN TODELLA NOPEASTI…MUTTA JUMALAN SANAN TÄRKEÄ PERIAATE ON ODOTTAA KAIKESSA HERRAA, KUNNES HÄN ANTAA LUVAN MENNÄ ETEENPÄIN JA ODOTTAA KUNNES HÄN ANTAA VOITON VIHOLLISESTA….OLLAAN LUJIA HERRAN ODOTTAMISESSA…

7 PERIAATE…

ANNA ILOITEN…

2KOR9:7-15

 Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää;
9 niinkuin kirjoitettu on: ”Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”.
10 Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät,
11 niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle.
12 Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta,
13 kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa.
14 Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut.
15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!

MUISTETAAN ETTÄ ON SUURI ETUOIKEUS KUN ME SAADAAN JUMALAN ARMOSTA ANTAA ETEENPÄIN SITÄ HYVÄÄ MITÄ HERRA ON MEILLE USKONUT,JOKO AINEELLISTA TAIKKA HENGELLISTÄ…EI OLE KYSYMYS SIITÄ ETTÄ ME IKÄÄNKUIN JOUDUTAAN ANTAMAAN, VAAN ME SAAMME ANTAA! SIINÄ ON ISO ERO!

8 PERIAATE…

ÄLÄ KOSTA …

ROOM12:17-21

 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra”.
20 Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle”.
21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.


TÄMÄ MYÖS ON TODELLA TÄRKEÄ PERIAATE…ETTÄ ME EI KENELLEKKÄÄN PAHAA PAHALLA KOSTAKO, VAAN JOPA KEHOTETAAN VOITTAMAAN PAHA HYVÄLLÄ!TÄHÄN MYÖSKIN NIINKUIN KAIKKEEN TARVITSEMME JUMALAN PYHÄN HENGEN VOIMAA…

9 PERIAATE…

TEE KAIKKI HERRALLE…

ROOM14:5-8

Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.
6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.
7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.
8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.

KOL3:22-24

Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.

JOS ELÄMME, NIIN ELÄMME HERRALLE…TEHKÄÄ SYDÄMESTÄNNE NIINKUIN HERRALLE EIKÄ IHMISILLE! SIINÄ JÄLLEEN TODELLA TÄRKEÄ PERIAATE, JONKA SISÄISTÄMINEN SAA ”ARJEN” TEKEMISEEN IHAN UUDENLAISEN ULOTTUVUUDEN…

10 PERIAATE…

RAKASTA LÄHIMMÄISTÄSI NIINKUIN ITSEÄSI…

LUUK6:27-31

 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.

TÄSSÄ TÄRKEÄ PERIAATE JONKA MITTARI ON IKÄÄNKUIN OMISSA KÄSISSÄ…JA NIINKUIN TE TAHDOTTE IHMISTEN TEILLE TEKEVÄN, NIIN TEHKÄÄ TEKIN HEILLE…

11 PERIAATE…

OLE SUORA…

GAL2:1-14

 Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani.
2 Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan.
3 Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä.
4 Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,
5 me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.
6 Ja nuo, joita jonakin pidettiin-millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; Jumala ei katso henkilöön-nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään,
7 vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille-
8 sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa-
9 ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen.
10 Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä.
11 Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,
13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: ”Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?”

PAAVALISSA ON MIELESTÄNI TODELLA AITOA AITOUTTA JA SUORUUTTA JA OIKEANLAISTA VOIKO SANOA SELKÄRANKAA! SIIS PAAVALI EI YHTÄÄN RUVENNUT MIELISTELEMÄÄN EIKÄ VÄÄRÄLLÄ TAVALLA SOVITTELEMAAN JUMALAN SANASTA EDES IKÄÄNKUIN KORKEA ARVOISTEN USKOVIEN, NS ”PYLVÄIDEN” KANSSA…PAAVALI YMMÄRSI ETTÄ KAIKKI ON JUMALAN EDESSÄ SAMALLA VIIVALLA…PAAVALI OLI TODELLA HYVÄLLÄ TAVALLA SUORA…HÄN EI MIELISTELLYT EIKÄ ”POKKUROINUT” EDES 12 ALKUPERÄISEN APOSTOLIN EDESSÄ…HÄN OLI SAANUT HERRALTA HENKILÖKOHTAISESTI OMAN TEHTÄVÄNSÄ…JA SILTI HÄNELLÄ OLI OIKEA JUMALAN RAKKAUS NÄITÄKIN VELJIÄ KOHTAAN…JUMALA HALUAA MEIDÄNKIN OLEVAN HYVÄLLÄ TAVALLA AITOJA, SUORIA JA RAKKAUDELLISIA JA TOTUUDELLISIA LÄHIMMÄISIÄMME JA TOISIA USKOVIA KOHTAAN…MEIDÄN EI TARVII LÄHTEÄ KETÄÄN USKOVAA EIKÄ USKOMATONTA POKKUROIMAAN EIKÄ MIELISTELEMÄÄN EIKÄ KOROTTAMAAN MILLÄÄN TAVALLA…JA SILTI ME NÄITÄKIN IHMISIÄ RAKASTAMME KRISTUKSEN RAKKAUDELLA…TÄSSÄ OLI NÄMÄ PERIAATTEET JOTKA TULIVAT SYDÄMELLE…PYRITÄÄN ELÄMÄÄN JUMALAN PERIAATTEIDEN MUKAAN HERRAN VOIMASSA! HÄN MEITÄ KAIKESSA AUTTAA…:)