Jumalan rauha

JOH14:23-27

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
25 Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

RAUHAN MINÄ JÄTÄN TEILLE…MAAILMA ON TODELLA RAUHATON JA LEVOTON…IHMISET OVAT RAUHATTOMIA KOSKA HE ELÄVÄT ILMAN JEESUSTA KRISTUSTA…JUMALAN RAUHA ON KULTAAKIN KALLIIMPI TÄSSÄ MYRSKYÄVÄSSÄ MAAILMANAJASSA…MIKÄ ON JUMALAN RAUHAN PERUSTA?

KOL1:9-23

 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

TEHDEN RAUHAN HÄNEN RISTINSÄ VEREN KAUTTA…HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN RISTIN TYÖ,GOLGATAN VOITTO ON MEIDÄN RAUHAMME PERUSTA…ILMAN JEESUKSEN GOLGATAN UHRIA EI OLE JUMALAN RAUHAA…ILMAN JEESUSTA ME EI VOIDA OMISTAA JUMALAN RAUHAA…

EF2:11-18

 Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

HEBR9:8-14

 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

JES48:22

Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.

SILLÄ HÄN ON MEIDÄN RAUHAMME…JEESUKSEN GOLGATAN UHRI ON MEIDÄN RAUHAN PERUSTA…KUN JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT SYNNISTÄ,KUN ME NE HÄNELLE TUNNUSTAMME, MEIDÄN OMATUNTOMME PUHDISTUU JA ME SAAMME RAUHAN SYDÄMEEMME! ILMAN USKOA JEESUKSEEN EI OLE RAUHAA! JUMALATTOMILLA EI OLE RAUHAA…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ ME TULEMME JEESUKSEN OMIKSI JA SAAMME PUHTAAN OMANTUNNON JA JUMALAN RAUHAN…JUMALAN RAUHA ON TODISTEENA SIITÄ ETTÄ MEILLÄ ON ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…

2PIET3:10-15

 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,
12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!
13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.
14 Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;
15 ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

KUN ME ODOTAMME JEESUSTA HAKEMAAN MEIDÄT KOTIIN, ON TÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON JUMALAN RAUHA ODOTTAESSAMME…SE ON TODISTEENA SIITÄ ETTÄ MEILLÄ ON ASIAT KUNNOSSA HERRAN KANSSA…ETTÄ TEIDÄT HAVAITTAISIIN TAHRATTOMIKSI JA NUHTEETTOMIKSI, RAUHASSA, HÄNEN EDESSÄNSÄ…MEIDÄN ON VAALITTAVA JUMALAN RAUHAA…MITEN TÄMÄ TAPAHTUU?

JES48:17-19

 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä.
18 Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot;
19 sinun lastesi paljous olisi niinkuin hiekka, sinun kohtusi hedelmä niinkuin hiekkajyväset, sen nimi ei häviäisi, ei katoaisi minun kasvojeni edestä.

JOSPA OTTAISIT MINUN KÄSKYISTÄNI VAARIN, NIIN OLISI SINUN RAUHASI NIINKUIN VIRTA, JA SINUN VANHURSKAUTESI NIINKUIN MEREN AALLOT…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME LUEMME JUMALAN SANAA, RAAMATTUA, JA PYRIMME TEKEMÄÄN JUMALAN SANAN MUKAAN…NÄIN ME SAAMME VAALIA RAUHAA JONKA HERRA ON MEILLE ANTANUT…

1PIET3:8-11

 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä.
9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte.
10 Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta,
11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.

ETSIKÖÖN RAUHAA JA PYRKIKÖÖN SIIHEN! KUN ME OTAMME JUMALAN SANASTA VAARIN, MEIDÄN RAUHAMME ON KUIN VIRTA! JUMALAN SANAN NOUDATTAMISESTA ON LUVASSA SIUNAUS…JUMALAN RAUHA JOKA ON KAIKKEA YMMÄRRYSTÄ YLEMPI! MAAILMA MYRSKYÄÄ JA MYLLERTÄÄ MUTTA ME SAAMME OLLA KAIKEN KESKELLÄ JUMALAN RAUHASSA…MITKÄ ASIAT VOIVAT VIEDÄ JUMALAN RAUHAN?

LUUK12:22-31

 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta?
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.

1JOH2:15-17

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

MATT13:

Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla.
3 Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: ”Katso, kylväjä meni kylvämään.
4 Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.
5 Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata.
6 Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat.
7 Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne.
8 Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää.
9 Jolla on korvat, se kuulkoon.”

2KOR7:6-10

 Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla,
7 eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän.
8 Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä-kun näen, että tuo kirje on, vaikkapa vain vähäksi aikaa, murehuttanut teitä-
9 nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi; sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä.
10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.

FIL4:6-7

 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

GAL5:22

 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

JOS MEILLE ON MAALLISTEN ASIOITTEN TAVOITTELEMINEN TÄRKEÄMPÄÄ KUIN JUMALAN TAHDON ETSIMINEN JA TOTEUTTAMINEN, MEILLE VOI TULLA PALJON TURHAA MURHETTA JOKA VOI JOPA MEIDÄN HENGELLISEN ELÄMÄMME TUKAHDUTTAA…MUTTA MAAILMAN MURHE TUOTTAA KUOLEMAN…JA ELÄMÄN KORSKEUS, SE EI OLE ISÄSTÄ, VAAN MAAILMASTA…ON TÄRKEÄÄ ETTÄ JEESUKSEN TAHDON TEKEMINEN ON MEILLÄ YKKÖSSIJALLA…JOS MAALLISET ASIAT VIE JEESUKSELTA YKKÖSSIJAN, RAUHA, JOKA ON PYHÄN HENGEN HEDELMÄÄ MEISSÄ, TUKAHTUU…ETTÄ JEESUS PITÄÄ OLLA KAIKESSA YKKÖSSIJALLA! MUUTEN ORJANTAPPURAT PÄÄSEVÄT TUKAHDUTTAMAAN HENGEN HEDELMÄN JONKA JUMALA TAHTOISI MEISSÄ KASVAVAN…JA JOS MAALLISET MURHEET JA KOETUKSET YRITTÄÄ VIEDÄ MEILTÄ JUMALAN RAUHAN, LÄÄKE ON ANNETTU…VAAN KAIKESSA SAATTAKAA PYYNTÖNNE RUKOUKSELLA JA ANOMISELLA KIITOKSEN KANSSA JUMALALLE TIETTÄVÄKSI, JA JUMALAN RAUHA , JOKA ON KAIKKEA YMMÄRRYSTÄ YLEMPI, ON VARJELEVA TEIDÄN SYDÄMENNE JA AJATUKSENNE KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…KIITOS HERRALLE, HÄN ON ANTANUT MEILLE LÄÄKKEEN MURHEITTEN KESKELLÄ…ON TODELLA TÄRKEÄÄ RAAMATUN SANAN LUKEMISEN JA NOUDATTAMISEN LISÄKSI RUKOILLA HERRAA! HUUTAA HÄNTÄ AVUKSI HÄDÄN PÄIVÄNÄ! JÄTTÄÄ HÄNELLE KAIKKI MURHEET JA HUOLET ANOMISELLA JA RUKOUKSELLA, KIITOKSEN KANSSA! ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME VUODATAMME HERRALLE HUOLEMME JA MURHEEMME! ETTEMME PIDÄ NIITÄ ITSELLÄMME VAAN JÄTÄMME NE JEESUKSELLE! MIKÄ MUU ASIA VIE JEESUKSEEN USKOVALTA JUMALAN RAUHAN?

PS32

 Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!
3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.
4 Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.
5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.
6 Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu.
7 Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela.
8 ”Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee”.
9 Älkää olko niinkuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla, niiden valjailla, suistetaan; muutoin ne eivät sinua lähesty.
10 Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo.
11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

DAAVID OLI LANGENNUT TODELLA PAHASTI ELÄMÄSSÄÄN! JUMALAN KÄSI LEPÄSI RASKAANA DAAVIDIN PÄÄLLÄ KUNNES HÄN TUNNUSTI SYNTINSÄ HERRALLE JA TEKI PARANNUKSEN…

1JOH1:4-10

 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

SANANL28:13-14

 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.
14 Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa.

ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ME EI PAADUTETA SYDÄNTÄMME LANKEEMUKSIEN KOHDALLA, VAAN ETTÄ ME TUNNUSTAMME HERRALLE RIKKOMUKSEMME JA TEEMME NIISTÄ PARANNUSTA…JA NÄIN ME SAAMME VAALIA JUMALAN RAUHAA ELÄMÄSSÄMME, JOKA ON KAIKKEA YMMÄRRYSTÄ YLEMPI…JA PARANNUKSEN TEKEMISEN TULEE JATKUA NIIN KAUAN KUN ME OLEMME PÄÄSSEET TAIVAAN KOTIIN! KUN MEILLÄ ON JUMALAN RAUHA JA PUHDAS OMATUNTO, ME VOIDAAN OLLA TURVALLISIN MIELIN TÄSSÄ MYRSKYÄVÄSSÄ LOPUN AJASSA JA SAADAAN ODOTTAA TURVALLISIN MIELIN KOSKA HERRA MEIDÄT KOTIIN HAKEE…JA JUMALAN RAUHAA EIVÄT VOI OLOSUHTEET HORJUTTAA…KUN ME OLEMME PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA JA JUMALAN RAUHASSA, RAUHA SÄILYY VAIKEISSAKIN TILANTEISSA…

APT12:1-9

Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä.
2 Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen.
3 Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät.
4 Ja otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankeuteen ja jätti neljän nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen.
5 Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä.
6 Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla; ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa.
7 Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen: ”Nouse nopeasti!” Ja kahleet putosivat hänen käsistään.
8 Ja enkeli sanoi hänelle: ”Vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi”. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle: ”Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua”.
9 Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn.

MARK4:37-40

 Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi.
38 Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: ”Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?”
39 Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: ”Vaikene, ole hiljaa”. Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.
40 Ja hän sanoi heille: ”Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa?”

PIETARI SAI OLLA JUMALAN RAUHASSA VANKILASSAKIN…PIETARI NUKKUI KAHDEN SOTAMIEHEN VÄLISSÄ VOIKO SANOA ”RUUSUSEN” UNTA…PIETARI SAI OLLA PUHTAALLA OMALLATUNNOLLA JA JUMALAN RAUHASSA…SILLOIN EI OLOSUHTEETKAAN HÄIRINNEET…JA JEESUS JOKA ITSE ON MEIDÄN RAUHAMME, NUKKUI HYVILLÄ MIELIN MYRSKYN KESKELLÄ…KUN MEILLÄ ON PUHDAS OMATUNTO JA JUMALAN RAUHA, OLOSUHTEETKAAN EI SAA MEITÄ MENETTÄMÄÄN SITÄ RAUHAA JOKA JEESUKSESSA MEILLÄ ON… EI LUOVUTETA! EI ANNETA PERIKSI! TEHDÄÄN AINA PARANNUSTA EREHDYSTEN KOHDALLA JA OLLAAN AINA INNOKKAAT HERRAN TYÖSSÄ JA ODOTETAAN JEESUSTA VALVOEN JA RUKOILLEN, JUMALAN RAUHASSA…AAMEN

2PIET1:2-11

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6 ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8 Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.
9 Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.
10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.