Katso Jeesukseen

MATT14:22-33

Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa.
23 Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä.
24 Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen.
25 Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä.
26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: ”Se on aave”, ja huusivat pelosta.
27 Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: ”Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö”.
28 Pietari vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten”.
29 Hän sanoi: ”Tule”. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö.
30 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: ”Herra, auta minua”.
31 Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?”
32 Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli.
33 Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika”.

MUTTA NÄHDESSÄÄN KUINKA TUULI, HÄN PELJÄSTYI JA RUPESI VAJOAMAAN…EI SANOTA ETTÄ PIETARI MENI SAMAN TIEN UPOKSIIN VEDEN ALLE VAAN RUPESI VAJOAMAAN…SIIS PIKKUHILJAA HÄN RUPESI VAJOAMAAN…MINKÄTÄHDEN? NÄHDESSÄÄN KUINKA TUULI! SIIS PIETARI RUPESIKIN JEESUKSEN SIJASTA KATSOMAAN ULKONAISIA ,HANKALIA OLOSUHTEITA! HÄNEN PÄÄHUOMIONSA RUPESIKIN KIINNITTYMÄÄN ULKONAISIIN, HANKALIIN OLOSUHTEISIIN…SANA SANOO:

2KOR3:18

 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN KATSEEMME ON ALATI LUOTUINA HERRAAN EIKÄ MAAILMAN TUULIIN JA MYRSKYIHIN…JOS MEIDÄN KATSEEMME RUPEAA KIINNITTYMÄÄN LIIAKSI TÄMÄN AJAN PAHUUTEEN, ME ALAMME HUOMAAMATTAMME VAJOTA…

ILM2:24-25

 Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.

MONET TYATIRAN USKOVISTA OLIVAT TULLEET TUNTEMAAN SAATANAN SYVYYKSIÄ…NYT ELÄMME NS SEURAKUNTA ARMOTALOUSKAUDEN LOPPUHETKIÄ…VIHOLLINEN YRITTÄÄ SAADA MEIDÄN MIELENKIINNON JEESUKSEN SIJASTA VIHOLLISEN SYVYYKSIIN…TÄMÄN AJAN PAHUUTEEN…TÄMÄN AJAN TUULIIN..MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ HERKEÄMÄTTÄ KATSOA JEESUKSEEN, ETTEMME ALA HUOMAAMATTAMME VAJOTA…ON ELINTÄRKEÄÄ KATSOA ALATI JEESUSTA JUMALAN SANAN PEILISTÄ…OPPIA TUNTEMAAN HÄNTÄ AINA VAIN PAREMMIN JA PAREMMIN…

KOL2:1-19

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

MISTÄ ME EHKEN TIEDÄMME, KESKITYMMEKÖ LIIAKSI TÄMÄN MAAILMAN TUULIEN TARKKAILUUN KUIN JEESUKSEEN? LAITAN JOITAKIN AJATUKSIA TÄSTÄ…

RAKKAUS TAI PELKO…

1JOH4:1-18

 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.
7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

MITÄ ENEMPI ME KATSOMME JEESUKSEEN, SITÄ ENEMPI JUMALAN RAKKAUS SAA MEISSÄ SIJAA..JA SITÄ ENEMPI VASTAAVASTI PELKO PAKENEE POIS…TÄMÄ EI TARKOITA ETTEIKÖ USKOVA IKINÄ KOKISI IKÄÄNKUIN INHIMMILLISTÄ PELKOA…

2KOR7:5

 Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa.

ME KOEMME AIKA AJOIN INHIMMILLISTÄ PELKOAKIN, MUTTA KUN ME KATSOMME JEESUKSEEN, TURHAT PELOT LÄHTEE POIS JA JUMALAN RAKKAUS SAA MEISSÄ AINA ENEMPI JA ENEMPI TILAA…JOS TAAS TUTKIMME JA TARKKAAMME IKÄÄNKUIN LIIAKSI TÄMÄN MAAILMAN TUULIA, PELKO VOI SAADA MEISTÄ OTETTA ENEMPI JA ENEMPI…

JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖ…

1KOR15:58

Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

1KOR16:8-9

Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka;
9 sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.

MAT24:45-47

 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.

ONKO MEILLÄ VIELÄ PALOA EVANKELIUMIN ASIALLE? ONKO SE MEILLÄ PALAVANA SYDÄMESSÄ? MITÄ ENEMPI ME KATSOMME JEESUKSEEN, SITÄ ENEMPI ME HALUAMME OLLA JUMALAN TYÖSSÄ MUKANA…ME HALUAMME ETTÄ KUKAAN EI JOUTUISI KADOTUKSEEN…MUTTA JOS VASTAAVASTI TARKKAAMME LIIAKSI TÄMÄN AJAN TUULIA, EVANKELIUMIN JAKAMISEN PALO ALKAA PIKKUHILJAA HIIPUA…KAIKKI TAPAHTUU NIIN PIKKUHILJAA…PIETARI EI MENNYT UPOKSIIN HETKESSÄ, VAAN RUPESI PIKUHILJAA VAJOAMAAN…

TAISTELUT…

EF6:10-12

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

MITÄ ENEMPI ME SAAMME KATSOA JEESUKSEEN, SITÄ PAREMMIN JA SELVEMMIN ME YMMÄRRÄMME ETTÄ TAISTELU ON NÄKYMÄTTÖMIÄ EIKÄ NÄKYVÄISIÄ VASTAAN…JOS TAAS RUPEAMME LIIAKSI TARKKAAMAAN TÄMÄN MAAAILMAN TUULIA JA MYRSKYJÄ, SITÄ ENEMPI MEILLÄ ON VAARA RUVETA SOTIMAAN LIHAN KÄSIVARRELLA….MEILLÄ VOI TULLA JOPA VÄÄRÄNLAISTA VIHAA IHMISIÄ KOHTAAN JOTKA TEKEVÄT VÄÄRIN…

PS37:1-2

 Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.
2 Sillä niinkuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho.

ÄLÄ VIHASTU PAHAIN TÄHDEN! ME HUOMAAMME NIIN MONISTA ASIOISTA ETTÄ MAAILMA ON PAHAN VALLASSA…LAITTOMUUS SAA AINA VAAN ENEMPI JA ENEMPI TILAA…TÄSSÄ MEIDÄN ON OLTAVA TODELLA TARKKANA…VASTUSTAJA,SAATANA YRITTÄÄ SAADA USKOVIEN RAKKAUDEN KYLMENEMÄÄN TOISIA IHMISIÄ KOHTAAN! MEIDÄN TULEE TOKI VIHATA PAHAA…

PS97:10-12

 Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskasten sielut, jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa.
11 Vanhurskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo.
12 Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä.

MEIDÄN TULEE VIHATA PAHAA, MUTTA MEIDÄN EI TULE VIHATA IHMISIÄ…HEITÄ MEIDÄN TULEE RAKASTAA…

LUUK6:27-37

 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

ELI TÄSSÄ TAISTELUSSA ON TODELLA TÄRKEÄÄ MUISTAA ETTÄ ME EI TAISTELLA IHMISIÄ VASTAAN, VAAN PIMEYDEN VALTOJA JA VOIMIA VASTAAN JOTKA USUTTAVAT IHMISIÄ PAHOIHIN TEKOIHIN…TÄMÄ EI OLE LÄHESKÄÄN AINA HELPPOA,KUN TUNTUU ETTÄ MEIDÄN LIHA YRITTÄÄ NOSTAA PÄÄTÄNSÄ, JA VIHOLLINENKIN YRITTÄÄ KAIKKENSA ETTÄ SE SAISI MEITÄ VIHAAMAAN TOISIA IHMISIÄ…VIHATAAN PAHOJA TEKOJA, MUTTA EI VIHATA IHMISIÄ…RUKOILLAAN HEIDÄNKIN PUOLESTA ETTÄ HERRA HEITÄKIN ARMAHTAISI KUN ON VIELÄ ARMON AIKAA JÄLJELLÄ…HERRA MEILLE VOIMAA ANTAA JA VAHVISTAA MEITÄ KAIKIN TAVOIN…MUISTETAAN KATSOA ALATI HERRAAN JEESUKSEN…

TÄSSÄ OLI KOLME ASIAA JOISTA ME EHKEN HIUKAN PYSTYMME PEILAAMAAN KATSOMMEKO ME ENEMPI JEESUKSEEN VAI TÄMÄN MAAILMAN ASIOITA…ASIAT TAPAHTUU PIKKUHILJAA….ME EI HETKESSÄ MENNÄ KOKONAAN VEDEN ALLE, SYVYYKSIIN, VAAN VAJOAMINEN ON HIDASTA…SEN TAKIA ON ELINTÄRKEÄÄ TIEDOSTAA ASIA, JA TIETOISESTI OTTAA PÄIVITTÄIN AIKAA RUKOUKSEEN JA RAAMATUN SANAN TUTKIMISEEN…JA JOPA TIETOISESTI IKÄÄNKUIN BLOKATA TÄMÄN MAAILMAN VIESTEJÄ JOITA TULEE ERI LÄHTEISTÄ TUUTIN TÄYDELTÄ…TÄMÄ TIETYSTI EI TARKOITA SITÄ ETTÄ ME EI IKINÄ SAATAIS ESIM UUTISIA KATSOA EIKÄ TUTKIA ERI JUTTUJA, MUTTA ON HYVÄ OLLA NÄISSÄ OIKEANLAINEN PAINOPISTE…SUHDE JEESUKSEEN ON YKKÖSASIA…JA HÄNEN TAHTOONSA PYRKIMINEN…SEMMONEN SANONTA ON ETTÄ OLET MITÄ SYÖT…JOS NAUTIMME JUMALAN SANAN LEIPÄÄ JA VIETÄMME AIKAA RUKOUKSESSA JEESUKSEN KANSSA, MUUTUMME PIKKUHILJAA TÄHÄN KUVAAN..JOS TAAS PALJON TUTKIMME TÄMÄN MAAILMAN SYVYYKSIÄ, SE RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN PELKOA, EPÄUSKOA,VIHAA, LIHAN MIELTÄ JNE…JA MUISTETAAN SEKIN ETTÄ JUMALAN KAIKKIVALTIUDEN ALLA ON KAIKKI MAAILMAN MYRSKYT JA TUULET…MITÄÄN EI TAPAHDU HERRAN SALLIMATTA…

JES51:15

 Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka liikutan meren, niin että sen aallot pauhaavat, jonka nimi on Herra Sebaot.

PS89:8-11

 Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua.
9 Sinä hallitset meren raivon; kun sen aallot kohoavat, sinä ne asetat.
10 Sinä ruhjoit Rahabin kuin sodassa kaatuneen; väkevällä käsivarrellasi sinä ajoit vihollisesi hajalle.
11 Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa; maanpiirin täysinensä sinä olet perustanut.

PS107:25-32

Hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen, joka kohotti korkealle sen aallot.
26 He kohosivat taivasta kohti, he vajosivat syvyyksiin; heidän sielunsa menehtyi tuskasta.
27 He horjuivat ja hoippuivat kuin juopunut, ja kaikki heidän taitonsa hämmentyi.
28 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan.
29 Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot hiljenivät.
30 He iloitsivat, kun tuli tyyni, ja hän vei heidät toivottuun satamaan.
31 Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
32 Kunnioittakoot häntä kansan seurakunnassa ja vanhinten kokouksessa häntä ylistäkööt.

LIIKUTAN MEREN NIIN ETTÄ SEN AALLOT PAUHAAVAT! SINÄ HALLITSET MEREN RAIVON!HERRA SALLII MYRSKYT JA TUULET! HÄN TYYNNYTTI MYRSKYN, JA MEREN AALLOT HILJENIVÄT! HERRA SALLII MYRSKYT JA TUULET MUTTA MYÖS TYYNNYTTÄÄ NE HETI KUN PARHAIMMAKSI NÄKEE…KAIKKI ON HÄNEN HYVÄSSÄ JOHDOSSAAN…MUTTA HÄDÄSSÄNSÄ HE HUUSIVAT HERRAA, JA HÄN PÄÄSTI HEIDÄT HEIDÄN AHDISTUKSISTAAN…JOS USKOVA ON RUVENNUT VAJOAMAAN, HÄN SAA HUUTAA HERRAA AVUKSI! HERRA TAHTOO NOSTAA JOKAISEN USKOVAN MYRSKYÄVÄSTÄ MERESTÄ JA MYRSKYTUULESTA, ETTEI USKOVA VAJOA PIMEÄÄN SYVYYTEEN…SAMALLA TAVALLA KUN PIETARIKIN RUPESI VAJOAMAAN, HÄN HUUSI: HERRA AUTA MINUA! JA MITÄ TAPAHTUI?

MATT14:

 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: ”Herra, auta minua”.
31 Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?”
32 Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli.

NIIN JEESUS KOHTA OJENSI KÄTENSÄ, TARTTUI HÄNEEN …SIIS JEESUS OJENSI AUTTAVAN KÄTENSÄ…NÄMÄ TÄMÄN AJANKIN MYRSKYT ON HERRAN SALLIMIA…JA MEIDÄN USKOAMMEKIN NIIDEN KAUTTA KOETELLAAN JA MEITÄ NÄITTEN KAUTTA MYÖS PUHDISTETAAN JA KIRKASTETAAN…MUTTA NÄISSÄ KAIKISSA ON TÄRKEÄÄ AINA KATSOA JEESUKSEEN…EI OLOSUHTEITA, EI MAAILMAN PAHUUTTA, EI SAATANAN SYVYYKSIÄ…VAAN KATSOA ALATI HERRAAN! HÄNELTÄ TULEE MEILLE APU! MUISTETAAN AINA KIINNITTÄÄ KATSEEMME ENNENKAIKKEA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA HÄNEN SANAANSA…ARMOSTA,AAMEN…

ROOM8:28-39

 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
36 Niinkuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina”.
37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

LOPUKSI ROHKAISEVA TAISTELUVIRSI JOKA SOPII HYVIN AIHEESEEN…

1.
Jumala ompi linnamme
ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme
ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja,
kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.

2.
On turha oma voimamme
vääryyden valtaa vastaan.
Me turman vallat voitamme
Herrassa ainoastaan.
Hän, Kristus, kuningas,
on voitonruhtinas,
lyö joukot helvetin,
ne tallaa jalkoihin
ja voiton meille saattaa.

3.
Jos täyttyisikin maailma
nyt valheen enkeleistä,
niin pimeys ei voittoa
kuitenkaan saisi meistä.
Ne olkoot raivoissaan
ja syöskööt kiukkuaan.
Nyt valheen vallat on
jo saaneet tuomion.
Ne yksi sana kaataa.

 1. Se sana seisoo vahvana,
  ne ei voi sitä kestää.
  Kun kanssamme on Jumala,
  ken meiltä voiton estää?
  Jos veis he henkemme,
  osamme, onnemme,
  ne heidän olkohon,
  vaan meidän iät on
  Jumalan valtakunta.