Katso Kristukseen… 

JOH1:29-36 

Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 
30 Tämä on se, josta minä sanoin: ’Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä’. 
31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan.” 
32 Ja Johannes todisti sanoen: ”Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 
33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä’. 
34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.” 
35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. 
36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa!” 

KATSO, JUMALAN KARITSA, JOKA OTTAA POIS MAAILMAN SYNNIN! KATSO, JUMALAN KARITSA! SIINÄ JUMALAN SANAN, RAAMATUN PUNAINEN LANKA! JUMALAN KARITSA, JEESUS KRISTUS! JOKA OTTAA POIS MAAILMAN SYNNIN! SIINÄ KAIKISTA TÄRKEIN RAAMATUN YDINSANOMA… 

1PIET1:8-11 

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. 
10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 
11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 

SILLÄ TE SAAVUTATTE USKON PÄÄMÄÄRÄN, SIELUJEN PELASTUKSEN…RAAMATUN SANOMA TÄHTÄÄ SIIHEN ETTÄ IHMISET PELASTUISIVAT IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…RAAMATUN IKÄÄNKUIN PUNAINEN LANKA ON JEESUS KRISTUS, JUMALAN KARITSA, JOKA ON TULLUT RATKAISEMAAN SYNTIKYSYMYKSEN…JOTTA ME VOISIMME PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN… 

ROOM8:1-11 

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 
11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 

NIIN EI NYT SIIS OLE MITÄÄN KADOTUSTUOMIOTA NIILLE, JOTKA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA OVAT…TÄHÄN JUMALAN SANA, RAAMATTU TÄHTÄÄ…IHMISEN PELASTUMISEN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…SEN TÄHDEN RAAMATTU KEHOTTAA MEITÄ KATSOMAAN KRISTUKSEEN… 

JOH3:13-21 

Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” 

JA NIINKUIN MOOSES YLENSI KÄÄRMEEN ERÄMAASSA, NIIN PITÄÄ IHMISEN POIKA YLENNETTÄMÄN, ETTÄ JOKAISELLA, JOKA HÄNEEN USKOO, OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ… 

4MOOS21:6-9 

Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. 
7 Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: ”Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme.” Ja Mooses rukoili kansan puolesta. 
8 Silloin Herra sanoi Moosekselle: ”Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon”. 
9 Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. 

KAIKKI IHMISET ON SYNNIN MYRKYTTÄMIÄ…EI OLE KETÄÄN JOKA EI OLISI PERISYNNIN ALAINEN…MOOSES LAITTOI KÄÄRMEEN TANGON PÄÄHÄN, JA JOKA KATSOI VASKIKÄÄRMEESEEN, JÄI ELOON…JEESUS LAITETTIIN RISTILLE, JA JOKA HÄNTÄ KATSOO USKOSSA, JÄÄ ELOON…EI JOUDU KADOTUKSEEN….ETTÄ JOKAISELLA , JOKA HÄNEEN USKOO, OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ! NÄIN YKSINKERTAISTA! 

ROOM10:1-17 

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. 
2 Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; 
3 sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. 
4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. 
5 Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. 
6 Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: ”Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas, 
7 tahi: ”Kuka astuu alas syvyyteen?” se on: nostamaan Kristusta kuolleista. 
8 Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. 
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 
11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”. 
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. 
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” 
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: ”Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?” 
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 

JUMALA ON ANTANUT PELASTUKSEN TIEN TIETYLLÄ TAPAA TODELLA YKSINKERTAISEKSI, MUTTA SILTIKÄÄN MONET EIVÄT HALUA KATSOA JEESUSTA USKOSSA VOIDAKSENSA PELASTUA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN!SILLÄ KUN HE EIVÄT TUNNE JUMALAN VANHURSKAUTTA, VAAN KOETTAVAT PYSTYTTÄÄ OMAA VANHURSKAUTTAAN, EIVÄT HE OLE ALISTUNEET JUMALAN VANHURSKAUDEN ALLE…YLPEÄLLE JA SYNTISELLE LIHALLE TEKEE NIIN VAIKEAA NÖYRTYÄ KATSOMAAN KRISTUSTA USKOSSA JOKA ON KUOLLUT MEIDÄN JOKAISEN SYNTIEN EDESTÄ! JUMALA ON ANTANUT YKSINKERTAISEN PELASTUSTIEN! TURVAA JEESUKSEEN USKON KAUTTA! KATSO KARITSAA JOKA ON TEURASTETTU PUOLESTASI! NÖYRRY JUMALAN VÄKEVÄN KÄDEN ALLE JOTTA SAAT TULLA USKOON! MUTTA EI! IHMISET YRITTÄVÄT OMILLA KEINOILLAAN PELASTUA! OMALLA LUULOTELLULLA HYVYYDELLÄÄN, OMALLA LUULOTELLULLA HYVÄLLÄ VAELLUKSELLAAN, ERILLAISTEN TOIMITUSTEN TAIKKA RIITTIEN KAUTTA! MUTTA MITÄ JÄÄ KÄTEEN! KUOLEMA! IANKAIKKINEN KADOTUS JOS EI NÖYRRY JUMALAN ANTAMAAN PELASTUSSUUNNITELMAAN! JOS EI NÖYRRY KATSOMAAN USKOSSA KRISTUKSEEN JOKA ON ANTANUT HENKENSÄ MEIDÄN JOKAISEN PUOLESTA JA JOKA ON OTTANUT POIS MAAILMAN SYNNIN! 

1KOR1:18-31 

Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 
19 Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”. 
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? 
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, 
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, 
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. 
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, 
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, 
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, 
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. 
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: ”Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”. 

JOKA KERSKAA , SEN KERSKAUKSENA OLKOON HERRA! OLKOON MITÄ VAAN , KATSO KRISTUKSEEN! OLITPA LANGENNUT, KATSO KRISTUKSEEN, OLITPA SAIRAS, KATSO KRISTUKSEEN, OLITPA MASENTUNUT, KATSO KRISTUKSEEN, OLITPA VAILLA PELASTUSVARMUUTTA, KATSO KRISTUKSEEN, OLIPA MITÄ VAIN, KATSO KRISTUKSEEN JOKA ON MAKSANUT KAIKKIEN IHMISTEN SYNTIVELAN GOLGATAN RISTILLÄ! JOS KIINNITÄMME KATSEEMME ULKONAISIIN OLOSUHTEISIIN JA VAIKEUKSIIN JEESUKSEN SIJASTA, ALAMME PIKKUHILJAA VAJOTA… 

MATT14:22-33 

Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. 
23 Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. 
24 Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. 
25 Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. 
26 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: ”Se on aave”, ja huusivat pelosta. 
27 Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: ”Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö”. 
28 Pietari vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten”. 
29 Hän sanoi: ”Tule”. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. 
30 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: ”Herra, auta minua”. 
31 Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?” 
32 Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. 
33 Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika”. 

 ÄLÄ OTA KATSETTASI POIS JEESUKSESTA MILLOINKAAN! EI MINKÄÄN VAIKEAN OLOSUHTEENKAAN KOHDALLA, VAAN ENTISTÄ ENEMPI TURVAA HÄNEEN KUN OLOSUHTEET JÄRKKYY JA MYRSKYÄÄ..HÄN TOTISESTI ON JUMALAN POIKA…HÄN TOTISESTI ON JUMALAN KARITSA JOKA ON OTTANUT POIS MAAILMAN SYNNIN…ÄLÄ ANNA KENENKÄÄN IKINÄ VIEDÄ POIS SINULTA RAAMATUN PUNAISTA LANKAA, JEESUSTA KRISTUSTA! TURVAA AINA HERRAAN, ÄLÄ ANNA KENEKÄÄN VIEDÄ KATSETTASI POIS JEESUKSESTA! VAAN TURVAA HERRAAN KAIKESSA! JEESUS ON SINUN TOSI YSTÄVÄ! HÄN JOS KUKA YMMÄRTÄÄ SINUA IHAN AIKUISTEN OIKEASTI…MONESTI ME IHMISET EI OIKEASTI TUNNETA TOISIAMME KUNNOLLA EIKÄ MONASTI TUNNETA TOISTEMME AHDINKOJA JA KOETUKSIA, MUTTA JEESUS TUNTEE JA TIETÄÄ! JA HÄN IHAN OIKEASTI RAKASTAA MEITÄ NIIN PALJON ETTÄ HALUAA VIEDÄ MEIDÄT HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…SENTÄHDEN HÄN MONASTI MEITÄ RAKKAUDESSAAN MYÖS KURITTAA JOTTA PÄÄSISIMME PERILLE HÄNEN LUOKSEEN…MUTTA TULI MITÄ VAAN,KATSO KRISTUKSEEN,  TURVAA HERRAAN AINA KOKO SYDÄMESTÄSI, ÄLÄ NIINKÄÄN IHMISIIN TURVAA, VAAN HERRAAN…HÄN AUTTAA MEITÄ KAIKESSA, AIVAN KAIKESSA…ARMOSTA , AAMEN… 

KOL2LUKU 

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, 
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 
3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. 
4 Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. 
5 Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. 
6 Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, 
7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. 
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 
9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, 
10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, 
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 
13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, 
14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 
15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. 
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, 
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. 
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama 
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. 
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 
21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!” 
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? 
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.