Vaeltakaa pelossa 

1PIET1:14-17 

Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 
15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 
16 Sillä kirjoitettu on: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä”. 
17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 

PS34:6-19 

Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. 
7 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. 
8 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! 
9 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. 
10 Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. 
11 Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan. 
12 Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea: 
13 varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta; 
14 vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. 
15 Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. 
16 Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. 
17 Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. 
18 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 
19 Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. 

JOS TE ISÄNÄNNE HUUDATTE AVUKSI HÄNTÄ, NIIN VAELTAKAA PELOSSA TÄMÄ MUUKALAISUUTENNE AIKA…TÄSSÄ ON KURJA JOKA HUUSI, JA HERRA KUULI JA PELASTI HÄNET KAIKISTA HÄNEN AHDISTUKSISTANSA…TULKAA LAPSET, KUULKAA MINUA: HERRAN PELKOON MINÄ TEIDÄT OPETAN…KUN ME TULEMME JEESUKSEN OMIKSI, MEIDÄN ON TÄRKEÄÄ SEN JÄLKEEN VAELTAA OIKEANLAISESSA PELOSSA…ELI VOIDAAN SANOA ETTÄ HERRAN PELOSSA… 

PS36:1-4 

Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi.Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä. 
2 Sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin. 
3 Hänen suunsa sanat ovat vääryyttä ja petosta; hän on lakannut tekemästä sitä, mikä taidollista ja hyvää on. 
4 Hän miettii turmiota vuoteessansa, hän pysyy tiellä, joka ei ole hyvä, hän ei kammo pahaa. 

SYNTI SANOO JUMALATTOMALLE:MINUN SYDÄMESSÄNI EI OLE JUMALAN PELKOA HÄNEN SILMÄINSÄ EDESSÄ…HÄN EI KAMMO PAHAA…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEILLÄ ON OIKEANLAINEN HERRAN PELKO KUN SEURAAMME JEESUSTA…JA ETTÄ TÄMÄ HERRAN PELKO SÄILYY MEILLÄ LOPPUUN SAAKKA…OIKEANLAINEN HERRAN PELKO VAIKUTTAA SEN ETTÄ ME EI LÄHDETÄ EHDOIN TAHDOIN SYNNIN TEILLE…ETTÄ EI LÄHDETÄ IKÄÄNKUIN TIETOISESTI ELÄMÄÄN SYNNISSÄ…JOS HERRAN PELKO PUUTTUU, IHMINEN ELÄÄ JA HARJOITTAA SYNTIÄ AIVAN SURUTTA…HÄN EI PELKÄÄ SITÄ MITÄ SIITÄ KERRAN SEURAA… 

SANANL1:22-33 

Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? 
23 Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. 
24 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, 
25 vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, 
26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; 
27 kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. 
28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. 
29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa 
30 eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, 
31 saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. 
32 Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. 
33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. 

KOSKA HE VIHASIVAT TIETOA, EIVÄT VALINNEET OSAKSENSA HERRAN PELKOA…ON TÄRKEÄÄ TIETOISESTI VALITA OSAKSENSA HERRAN PELKO…MITEN SE TAPAHTUU? KÄÄNTYKÄÄ MINUN NUHDELTAVIKSENI…KUN MINÄ KUTSUIN JA TE ESTELITTE…KUN HERRA ARMOSSAAN ANTAA MEILLE ETSIKKOAJAN JA SYNNIN TUNNON, JA KUTSUU MEITÄ JEESUKSEN SEURAAJIKSI, SILLOIN MEIDÄN TULEE KÄÄNTYÄ HÄNEN TYKÖNSÄ PARANNUSTA TEHDEN…NÄIN SAAMME VALITA OSAKSEMME OIKEANLAISEN HERRAN PELON…ME HALUTAAN TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN TÄSTEDES…ME EI HALUTA TAHALLAAN ENÄÄN RUVETA SYNNIN HARJOITTAJIKSI, VAIKKA JOUDUMME KOKEMAAN MONENLAISIA KIUSAUKSIA JA KOETUKSIA NÄIHIN LIITTYEN…MIKSI EMME HALUA LÄHTEÄ ENÄÄN TAHALLAAN HARJOITTAMAAN SYNTIÄ? KOSKA OLEMME VALINNEET OSAKSEMME HERRAN PELON…OLEMME VALINNEET SEURATA JEESUSTA KRISTUSTA KUNNIASSA JA HÄPEÄSSÄ… 

2KOR6LUKU 

Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. 
3 Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, 
4 vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, 
5 ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa; 
6 puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, 
7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa; 
8 kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, 
9 tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, 
10 murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. 
11 Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. 
12 Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. 
13 Antakaa verta verrasta-puhun kuin lapsilleni-avartukaa tekin. 
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? 
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”. 
17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”. 

ÄLKÄÄ ANTAUTUKO KANTAMAAN VIERASTA IESTÄ YHDESSÄ USKOTTOMIEN KANSSA…KUN OLEMME VALINNEET OSAKSEMME HERRAN PELON, ME HALUAMME TEHDÄ JUMALAN TAHDON MUKAAN VAIKKA SE EI MONASTIKKAAN OLE HELPPOA…MONTA KERTAA MEIDÄN LIHA TUSKAILEE JA KIPUILEE…MEILLÄ ON JATKUVA TAISTELU SYNNIN HIMOJEN KANSSA…TAIVAASSA LOPPUU TÄMÄ TUSKAINEN TAISTELU KERRAN… 

ROOM7:4-25 

Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 
5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 
6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 
7 Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”. 
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. 
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 
17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. 
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; 
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, 
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. 
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? 
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. 

MINÄ VIHELIÄINEN IHMINEN! KUKA PELASTAA MINUT TÄSTÄ KUOLEMAN RUUMIISTA…TAISTELU SYNTIÄ JA LIHAN MIELTÄ VASTAAN PÄÄTTYY VASTA KERRAN TAIVAASSA….JA HERRAN PELOSSA VAELTAMINEN OSALTAAN AUTTAA MEITÄ SIINÄ ETTEMME EHDOIN TAHDOIN LÄHDE HARJOITTAMAAN SYNTIÄ…MUTTA ON TÄRKEÄÄ MUISTAA ETTÄ ME EMME SELVIÄ TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ VIRHEITTÄ…EMME SELVIÄ TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ ILMAN KOMPASTUKSIA… 

SANANL24:16 

Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. 
 

 
ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ SE, ETTÄ ME JOSKUS LANKEAMME SYNTIIN…MUTTA ON TÄYSIN ERI ASIA HARJOITTAA SYNTIÄ ALATI…MUTTA KIITOS HERRALLE, KUN VAELLAMME OIKEANLAISESSA HERRAN PELOSSA TÄMÄN MUUKALAISUUTEMME AJAN, SE ESTÄÄ MEITÄ LÄHTEMÄSTÄ SYNNIN HARJOITTAMISEEN TIETEN TAHTOEN…SEN TAKIA ON TÄRKEÄÄ ALATI KÄYDÄ VERILÄHTEELLÄ JOTTA SAAMME SÄILYTTÄÄ OIKEANLAISEN HERAN PELON LOPPUUN SAAKKA… 

1JOH1:5-10 

Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 
8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 

ON TÄRKEÄÄ ALATI TUODA HERRALLE RIKKOMUKSEMME, JOTTA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄ…JOS JÄTÄMME ASIOIMATTA VERILÄHTEELLÄ, OMATUNTO ALKAA PIKKUHILJAA PAATUA , EIKÄ MEILLÄ SITTEN JOSSAIN VAIHEESSA OLE HERRAN PELOSTA TIETOAKAAN…KAIKKI ONKIN YHTÄKKIÄ LUVALLISTA…MIKÄÄN EI OLE VÄÄRIN…NÄIN IHMINEN USKOTTELEE JOKA ON MENETTÄNYT HERRAN PELON… 

ROOM6:11-23 

Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. 
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. 
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! 
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 
17 Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 
18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 
19 Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 
20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

KUN KATSOMME TÄMÄN AJAN USKONNOLLISTA KENTTÄÄ, HUOMAAMME ETTÄ HERRAN PELKO ON LAAJALTI HYLÄTTY…IHMISET EIVÄT ENÄÄN KAVAHDA VAIKKA ELÄVÄT IKÄÄNKUIN SODOMASSA JA GOMORRASSA…IHMISILLÄ EI OLE ENÄÄN PALJONKAAN HERRAN PELKOA JÄLJELLÄ…SIKSI HE USKALTAVAT SÄÄTÄÄ KAUHISTUTTAVIA JUMALAN TAHDON VASTAISIA LAKEJA…MUTTA TÄSTÄ KAIKESTA JOUTUU KERRAN TILILLE…JA ON HYVÄ HUOMATA ETTÄ KUKAAN IHMINEN EI OLE IKÄÄNKUIN ERITYISASEMASSA JUMALAN SILMISSÄ…IKÄÄNKUIN JOTKUT VOISIVAT TEHDÄ KAUHISTUTTAVIA ASIOITA ILMAN ETTÄ JUMALAN TUOMIO SIITÄ KERRAN SEURAISI… 

ROOM1:18-32 

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; 
30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, 
31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; 
32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. 

IHMINEN JOKA ON VALINNUT OSAKSENSA OIKEAN HERRAN PELON, EI USKALLA RUVETA TEKEMÄÄN TAHALLAAN VÄÄRYYTTÄ, EIKÄ OSOITTAMAAN HYVÄKSYNTÄÄ VÄÄRYYDEN TEKEMISEEN…ONNELLINEN SE IHMINEN JOKA ON VALINNUT OSAKSENSA HERRAN PELON JA JOKA VAELTAA TÄSSÄ PELOSSA TÄMÄN MUUKALAISUUTENSA AJAN IHMISTEN PILKASTA JA VIHOLLISEN KIUSAAMISESTA HUOLIMATTA…HERRA SIIHEN MEILLE VOIMAA JA APUAAN ANTAKOON,ARMOSTA…AAMEN… 

MATT10:28 

Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 

PS37:1-24 

Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä. 
2 Sillä niinkuin heinä heidät pian niitetään pois, ja he lakastuvat niinkuin vihanta ruoho. 
3 Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; 
4 silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. 
5 Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. 
6 Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niinkuin valkeuden ja sinun oikeutesi niinkuin keskipäivän. 
7 Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo. 
8 Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi. 
9 Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. 
10 Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole; kun hänen sijaansa katsot, on hän jo poissa. 
11 Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. 
12 Jumalaton miettii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitansa; 
13 mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan. 
14 Jumalattomat paljastavat miekkansa ja jännittävät jousensa, kaataaksensa kurjan ja köyhän, teurastaaksensa ne, jotka ovat oikealla tiellä. 
15 Mutta heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särkyvät. 
16 Vanhurskaan vähä vara on parempi kuin monen jumalattoman tavarain paljous. 
17 Sillä jumalattomain käsivarret särjetään, mutta Herra tukee vanhurskaita. 
18 Herra tuntee nuhteettomain päivät, ja heidän perintönsä pysyy iankaikkisesti. 
19 Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. 
20 Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset ovat kuin niittyjen koreus: he katoavat, katoavat niinkuin savu. 
21 Jumalaton ottaa lainan eikä maksa, mutta vanhurskas on armahtavainen ja antelias. 
22 Sillä hänen siunaamansa perivät maan, mutta hänen kiroamansa hävitetään. 
23 Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. 
24 Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä.