Kristuksen kärsimykset…

KRISTUKSEN KÄRSIMYKSET…

2KOR1:3-11

3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.

5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.

6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,

7. koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta.

8. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,

9. ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.

10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,

11. kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut.

SILLÄ SAMOIN KUIN KRISTUKSEN KÄRSIMYKSET RUNSAINA TULEVAT MEIDÄN OSAKSEMME,SAMOIN TULEE MEIDÄN OSAKSEMME MYÖSKIN LOHDUTUS RUNSAANA KRISTUKSEN KAUTTA! AIKAS JÄNNÄ KOHTA…KUN ME OLEMME USKOSSA JEESUKSEEN,ME SAAMME KOKEA KÄRSIMYSTÄ TÄLLÄ USKON TIELLÄ VAELTAESSAMME…JOS SEURAAMME JEESUSTA…

2TIM3:10-12

10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,

11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!

12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

KAIKKI JOTKA TAHTOVAT ELÄÄ JUMALISESTI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA,JOUTUVAT VAINOTTAVIKSI! SIIS KAIKKI! EI VAIN JOTKUT HARVAT JA VALITUT VAAN KAIKKI…VAINOJA EIKÄ AHDISTUKSIA EIKÄ KÄRSIMYKSIÄ EI TARVII ETSIÄ TAIKKA HAKEMALLA HAKEA VAAN NE SEURAAVAT LUONNOSTAAN KUN HALUAMME SEURATA JEESUSTA KRISTUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…

2KOR6:3-10

3. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi,

4. vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,

5. ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa;

6. puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa,

7. totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;

8. kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina,

9. tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina; kuolemaisillamme, ja katso, me elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,

10. murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.

2KOR1:8-10

8. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,

9. ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.

10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,

KUN ME HALUAMME SEURATA JEESUSTA KRISTUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA ME SAAMME VÄKISINKIN KOHDATA KÄRSIMYSTÄ JA VAIVAA JA VAIKEUTTA JA VAINOA JEESUKSEN KRISTUKSEN TÄHDEN…HALUSIMMEPA TAI EMME…SANA SANOO:

JOH15:18-21

18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.

19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.

21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

EI OLE PALVELIJA HERRAANSA SUUREMPI! ME SAAMME VÄKISINKIN KOHDATA KÄRSIMYSTÄ JA HÄTÄÄ KUN JEESUKSEN OMIA OLEMME…JEESUSTA ON VAINOTTU JA MEITÄKIN VAINOTAAN…

JOH11:53-54

53. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet.

54. Sentähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen.

SIITÄ PÄIVÄSTÄ LÄHTIEN OLI HEILLÄ SIIS TEHTYNÄ PÄÄTÖS TAPPAA HÄNET! SIIS NE FARISEUKSET PÄÄTTIVÄT TAPPAA JEESUKSEN! EI OLE PALVELIJA HERRAANSA SUUREMPI! SAMALLA TAVOIN MYÖS JOHANNES KASTAJA HALUTTIIN TAPPAA…

MATT14:1-5

1. Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta.

2. Ja hän sanoi palvelijoilleen: ”Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat”.

3. Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden.

4. Sillä Johannes oli sanonut hänelle: ”Sinun ei ole lupa pitää häntä”.

5. Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana.

JA JOHANNES LOPULTA TAPETTIINKIN…SAMOIN MYÖS JEESUKSEN OPETUSLAPSET JOUTUIVAT TAPETTAVIKSI…

APT7:51-60

51. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä – niinkuin teidän isänne, niin tekin.

52. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,

53. te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet.”

54. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.

55. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella

56. ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.

57. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä

58. ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen.

59. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!”

60. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

ELI KYLLÄ VOI SANOA ETTÄ JOKAINEN JEESUKSEEN USKOVA IHMINEN JOUTUU KOHTAAMAAN JOLLAIN TAVALLA KRISTUKSEN KÄRSIMYKSIÄ…MIKSI NÄMÄ ON KRISTUKSEN KÄRSIMYKSIÄ? MIKSI EI MEIDÄN OMIA? MIKSI EI MEIDÄN OMIA VAIKKA ME KÄRSIMME? SANASSA SANOTAAN:

JES63:8-9

8. Ja hän sanoi: ”Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä”; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi.

9. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä.

KAIKISSA HEIDÄN AHDISTUKSISSAAN OLI HÄNELLÄKIN AHDISTUS! SIIS MEITÄ KOHTAAVAT AHDISTUKSET JA VAINOT KOSKETTAA MYÖS JEESUSTA…NE OVAT KRISTUKSEN KÄRSIMYKSIÄ!

APT9:1-5

1. Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo

2. ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.

3. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;

4. ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?”

5. Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

MINÄ OLEN JEESUS,JOTA SINÄ VAINOAT! SAULUS PUUSKUI UHKAA JA MURHAA HERRAN OPETUSLAPSIA VASTAAN! JA SILTI SANOTTIIN ETTÄ SAULUS VAINOSI JEESUSTA! MINKÄTAKIA? NÄMÄ OVAT KRISTUKSEN KÄRSIMYKSIÄ! HERRA ON NÄISSÄ MUKANA! KAIKKI MITÄ MEILLE TEHDÄÄN,TEHDÄÄN JEESUKSELLE…ETTÄ KYLLÄ HERRA ON MEIDÄN MUKANA ELÄMÄN JOKA KÄÄNTEESSÄ JA HÄDÄSSÄ JA AHDISTUKSESSA…HERRA EI OLE ULKOPUOLINEN TARKKAILIJA VAAN HÄN ON MEIDÄN KANSSA KAIKISSA KÄRSIMYKSISSÄ…ETTÄ KYLLÄ ME SAADAAN ITSEASIASSA OLLA KIITOLLISIA ETTÄ MEILLÄ ON JEESUKSEN KÄRSIMYKSIÄ…JOS EI NÄIN OLISI NIIN MEILLÄ OISI PEILIIN KATSOMISEN PAIKKA…JOS ME PÄÄSTÄIS ELÄMÄ LÄPI ILMAN KÄRSIMYSTÄ NIIN VOIS JOPA KYSÄISTÄ ETTÄ OLLANKO SITÄ OIKEASTI USKOSSA! ETTÄ ASUUKO JEESUS SYDÄMESSÄNI PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…ELI KYLLÄ KRISTUKSEN KÄRSIMYKSET OVAT MEILLE SUORASTAAN SIUNAUS!!

1PIET4:12-19

12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,

13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.

14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.

15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;

16. mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.

17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

18. Ja ”jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?”

19. Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

ETTÄ MUISTETAAN TOSIAAN ETTÄ ME SAADAAN JOPA ILOITA KRISTUKSEN KÄRSIMYKSISTÄ! ELI KYLLÄ NÄÄ KÄRSIMYKSET SAA MEISSÄ AIKAAN PUHDISTUSTA JA KIRKASTUMISTA…

DAN12:9-10

9. Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.

10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

SILLÄ AIKA ON TUOMION ALKAA JUMALAN HUONEESTA! ELI SEURAKUNNASTA! JA VIELÄ ETTÄ MONET PUHDISTETAAN,KIRKASTETAAN JA KOETELLAAN! HERRA ANTAA KÄRSIMYKSIÄ MEILLE PUHDISTUKSEKSI,KIRKASTUMISEKSI JA KOETTELEMISEKSI…EHKEN ON HELPOMPI KESTÄÄ KOETUKSET KUN TIETÄÄ ETTÄ HERRA JEESUS ITSE ON NÄISSÄ MEIDÄN MUKANA JA ETTÄ NÄÄ SAA HYVÄÄ AIKAA MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME…!! KETKÄ MEILLE KÄRSIMYKSIÄ AIHEUTTAA? MONTA KERTAA SE LUONNOLLINEN,SE ON: ILMAN JEESUSTA ELÄVÄ IHMINEN…

LUONNOLLINEN IHMINEN VASTUSTAA JEESUSTA KRISTUSTA…IHMINEN SAATTAA OLLA JOPA USKONNOLLINEN JA SILTI VASTUSTAA JEESUSTA! IHMINEN SAATTAA USKOA JUMALAAN JA SAATTAA SILTI VIHATA JEESUKSEN OPETUSLAPSIA…JEESUKSEEN USKOVIA IHMISIÄ! MINKÄTAKIA? SIINÄ IHMISESSÄ EI OLE JEESUKSEN KRISTUKSEN HENKEÄ!

ROOM8:9

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

MUTTA JOLLA EI OLE KRISTUKSEN HENKEÄ,SE EI OLE HÄNEN OMANSA! JOS IHMINEN EI OLE UUDESTISYNTYNYT YLHÄÄLTÄ,TOISIN SANOEN JOS IHMINEN EI USKO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN SYDÄMESTÄÄN,HÄN EI OLE JUMALAN LAPSI! VAIKKA USKOISI ETTÄ JUMALA ON OLEMASSA,VAIKKA LUKISI RAAMATTUA,VAIKKA RUKOILISI,VAIKKA KÄVISI KIRKOSSA JNE…TÄMMÖINEN IHMINEN ON LIHAN VALLASSA…TÄMMÖINEN IHMINEN ON USKONNOLLINEN…TÄMMÖISTÄ IHMISTÄ SAATANA PYRKII KÄYTTÄMÄÄN VÄLIKAPPALEENAAN JEESUKSEEN USKOVIA IHMISIÄ VASTAAN…MUTTA KUN HE TÄMÄN KUULIVAT,VIILSI SE HEIDÄN SYDÄNTÄNSÄ JA HE KIRISTELIVÄT HÄNELLE HAMPAITANSA! ILMAN JEESUSTA ELÄVÄ IHMINEN SAATTAA SUHTAUTUA NÄIN KOVASTI IHMISIIN JOTKA KERTOVAT JEESUKSESTA PYHÄN HENGEN VOIMASSA…LOPULTA NÄÄ IHMISET TAPPOIVAT STEFANUKSEN! EI OLE PALVELIJA HERRAANSA SUUREMPI! JEESUS TAPETTIIN JA NIIN MYÖS MONET HÄNEN OPETUSLAPSENSA… SANA SANOO:

JOH16:1-4

1. ”Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi.

2. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.

3. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

4. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne.

MEIDÄN JOTKA USKOMME JEESUKSEEN SYDÄMESTÄMME TÄYTYY YMMÄRTÄÄ JA SISÄISTÄÄ SE ASIA ETTÄ TÄÄLLÄ MAAILMASSA ELÄESSÄMME ME EMME PÄÄSE HELPOLLA! MEIDÄN TÄYTYY SISÄISTÄÄ ETTÄ MEIDÄN PÄÄMÄÄRÄ ON TAIVAASSA EIKÄ TÄSSÄ MAAILMASSA…

HEBR13:12-14

12. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.

13. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ”ulkopuolelle leirin”, hänen pilkkaansa kantaen;

14. sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.

VAAN TULEVAISTA ME ETSIMME! MEIDÄN TÄYTYY SISÄISTÄÄ JA YMMÄRTÄÄ ETTÄ TÄÄLLÄ ME SAAMME KOKEA MONENLAISTA HÄTÄÄ JA AHDISTUSTA JA VAINOA…JA ETTÄ TÄNNE MEIDÄN EI KANNATA KIINNITTÄÄ SYDÄNTÄMME…TÄHÄN KATOAVAAN MAAILMAAN…

2PIET3:7-14

7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä”.

9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;

MEIDÄN TULEE YMMÄRTÄÄ JA SISÄISTÄÄ SE ETTÄ ME SAAMME KOHDATA TÄÄLLÄ MAAILMASSA ELÄESSÄMME PALJON VAIVAA JA JOPA VAINOA…SANASSA SANOTAAN:

MATT10:16-39

16. Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.

17. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat;

18. ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.

19. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.

20. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

21. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.

22. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

23. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

24. Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä.

25. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!

26. Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mitä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.

27. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.

28. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

29. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.

30. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.

31. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

32. Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.

33. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

35. Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;

36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa’.

37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

ÄLKÄÄKÄ PELJÄTKÖ NIITÄ JOTKA TAPPAVAT RUUMIIN,MUTTA EIVÄT VOI TAPPAA SIELUA,VAAN ENNEMMIN PELJÄTKÄÄ HÄNTÄ,JOKA VOI SEKÄ SIELUN ETTÄ RUUMIIN HUKUTTAA HELVETTIIN! KETÄ MEIDÄN TULEE PELÄTÄ? KENELLE ON ANNETTU KAIKKI VALTA TAIVAASSA JA MAAN PÄÄLLÄ? KENELLE ON ANNETTU KUOLEMAN JA TUONELAN AVAIMET? SANA SANOO:

MATT28:18

18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

ILM1:10-18

10. Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

11. joka sanoi: ”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan”.

12. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa,

13. ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

14. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;

15. hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina.

16. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

17. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,

18. ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

JEESUKSELLE ON ANNETTU KAIKKI VALTA TAIVAASSA JA MAAN PÄÄLLÄ! JEESUKSELLA ON KUOLEMAN JA TUONELAN AVAIMET! HERRAA JEESUSTA MEIDÄN TULEE PELÄTÄ! JEESUS KRISTUS ON JO VOITTANUT SAATANAN GOLGATALLA! HALLELUJA! JEESUS KRISTUS ON HERRA JA KUOLEMAN VOITTAJA! KUN ME HÄNEEN TURVAAMME NIIN MEILLÄ EI OLE MITÄÄN HÄTÄÄ VAAN HERRA ANTAA MEILLE VOIMAA PYSYÄ VAHVOINA LOPPUUN ASTI! ARMOSTA,AAMEN…J

ILM21:1-7

1. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4. ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

5. Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki”. Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet”.

6. Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

7. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.