Kurinalaisuus


SANANL1:1-9

Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut,
2 viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,
3 taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi,
4 mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille.
5 Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta
6 ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa.
7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.
8 Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta,
9 sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN PYHÄ HENKI RUPEAA MEILLE OPETTAMAAN KURINALAISUUTTA…VIISAUDEN JA KURIN OPPIMISEKSI…TAITOA TUOVAN KURIN…SIIS VIISAUS JA KURI KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ…TAITOA TUOVAN KURIN…ELI OIKEA KURI TUO MYÖS TAITOA…OIKEA KURINALAISUUS ON TODELLA TÄRKEÄÄ…MUTTA HERRA RUPEAA VASTA USKOVIA VIEMÄÄN HENGELLISEEN KURINALAISUUTEEN…NIIN KAUAN KUN IHMINEN ELÄÄ EROSSA JUMALASTA, JUMALAN KURINALAISUUS KOULU EI VOI KÄYNNISTYÄ…

1KOR2:3-16

Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa,
4 ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5 ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
6 Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,
7 vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,
8 sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut-sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet-
9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”.
10 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.
11 Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16 Sillä: ”kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?” Mutta meillä on Kristuksen mieli.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN HENKI TULEE MEIHIN ASUMAAN…JA SILLOIN HERRA ALKAA KASVATTAMAAN MEITÄ KURINALAISUUDESSA…HERRA RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN KURIANALAISUUTTA ERI OSA ALUEILLA…MUTTA LUONNOLLINEN, SE ON: ILMAN JEESUSTA ELÄVÄ IHMINEN EI VOI SITÄ OPPIA KOSKA HÄN EI OTA VASTAAN SITÄ MIKÄ JUMALAN HENGEN ON…MUTTA ME JEESUKSEEN USKOVAT SAAMME JUMALAN SUURESTA ARMOSTA OLLA OSALLISIA JUMALAN KURINALAISUUS KASVATUKSESTA…MISSÄ KAIKESSA JUMALAN HENKI RUPEAA MEISSÄ KASVATTAMAAN OIKEAA KURINALAISUUTTA?

RUKOUS…

DAN6:10

Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt.

MARK1:35

Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.

1TESS5:17

Rukoilkaa lakkaamatta.

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN PYHÄ HENKI RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ KURINALAISUUTTA RUKOUSELÄMÄSSÄMME…DANIEL RUKOILI KOLMENA HETKENÄ PÄIVÄSSÄ…DANIEL OLI RUKOUKSEN MIES…MYÖS HERRA HALUAA MEISSÄ VAIKUTTAA KURINALAISUUTTA RUKOUSELÄMÄSSÄMME…ETTÄ MEISTÄ TULISI SITKEITÄ RUKOILIJOITA JA ETTÄ EI ANNETTAISI PERIKSI VAIKKA ELÄMÄN TILANTEET JA OLOSUHTEET VAIHTELEE…

MATT7:7-11

Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
9 Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,
10 taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?
11 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!

ETTÄ EI LUOVUTETA HETI JOS EI VASTAUSTA VIELÄ KUULU…MONESTI RUKOUSTAISTELU ERI ASIOIDEN PUOLESTA VOI VIEDÄ PALJONKIN AIKAA MUTTA OLLLAAN RUKOUSELÄMÄSSÄMMEKIN KURINALAISIA JA SITKEITÄ…HERRA MEILLE SIIHEN PYHÄN HENGEN VOIMAA ANTAA…

RAAMATUN LUKU…

APT17:10-12

Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.
12 Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.

2TIM3:14-17

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.
KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI, JUMALAN HENKI RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN RAAMATUN SANAN LUKEMISEN HALUA…JUMALAN SANA TULEE ELÄVÄKSI JA ANTAA MEILLE YMMÄRRYSTÄ JUMALAN TAHDOSTA…

1PIET2:1-3 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, 2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 3 jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.

MATT4:1-4 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. 2 Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. 3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi”. 4 Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee’.”

JUMALAN SANA ON USKOVALLE ELINTÄRKEÄÄ…JUMALAN HENKI RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ OIKEANLAISTA KURINALAISUUTTA ETTÄ ME LUETAAN JUMALAN SANAA NIIN HYVINÄ KUIN HUONOINAKIN PÄIVINÄ…ME ELETÄÄN JUMALAN SANASTA…JUMALAN SANA ON MEILLE ELÄMÄN LEIPÄÄ…SITÄ MEIDÄN TULEE PALJON NAUTTIA…

JUMALAN TAHDON MUKAINEN ELÄMÄ…

DANIEL1:3-20
Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, 4 nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. 5 Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. 6 Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. 7 Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego. 8 Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. 9 Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä. 10 Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: ”Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä”. 11 Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: 12 ”Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. 13 Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.” 14 Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. 15 Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. 16 Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa. 17 Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. 18 Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. 19 Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi. 20 Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli.

DANIEL JA KUMPPANIT EIVÄT HALUNNEET SYÖDÄ KUNINKAAN PÖYDÄSTÄ…HE EIVÄT HALUNNEET SAASTUTTAA ITSEÄNSÄ…JUMALAN HENKI RUPEAA VAIKUTTAMAAN JEESUKSEEN USKOVISSA OIKEANLAISTA HENGELLISTÄ KURINALAISUUTTA…ETTÄ ME EI IKÄÄN KUIN JUOVUTTAISI TÄMÄN MAAILMAN HENGESTÄ EIKÄ KIINNITETTÄISI SYDÄNTÄMME VÄÄRÄLLÄ TAVALLA MAALLISIIN ASIOIHIN VAAN TAIVAALLISIIN…TÄMÄ ON JUMALAN PYHÄN HENGEN TYÖTÄ USKOVAN ELÄMÄSSÄ…KUN ME ELÄMME JUMALAN TAHDON MUKAAN, MEISSÄ RUPEAA NÄKYMÄÄN SISÄISTÄ KAUNEUTTA, KRISTUKSEN MUOTOA…ELI JUMALAN TAHDON MUKAINEN ELÄMÄ ON TODELLA TÄRKEÄÄ…

1KOR9:24-25
Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. 25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.

1JOH2:14-17
Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. 15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

FIL2:12-16
Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 15 että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, 16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.

DANIELIN JA KUMPPANEITTEN ELÄMÄ OLI JUMALAN TAHDON MUKAISTA…HE SAIVAT LOISTAA KRISTUKSEN KIRKKAUTTA BAABELIN VANKEUDESSA…SAMALLA TAVALLA JUMALAN PYHÄ HENKI AUTTAA MEITÄ OIKEANLAISEEN KURINALAISUUTEEN JA NÄIN MEKIN SAAMME LOISTAA KUIN TÄHDET TÄSSÄ PIMENEVÄSSÄ MAAILMANAJASSA..SILLOIN MEIDÄN SYDÄN EI KIINNITY VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIIN ASIOIHIN VAAN ME SAADAAN TEHDÄ JA VAELTAA JUMALAN TAHDON MUKAAN TÄMÄ LYHYT ELÄMÄ JONKA ME MAAN PÄÄLLÄ JUMALAN ARMOSTA SAAMME VIETTÄÄ…

ANTEEKSIANTAMUS…

LUUK6:27-37
Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. 29 Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. 30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. 31 Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. 32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. 33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. 34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. 35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. 37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

JUMALAN HENKI RUPEAA MEISSÄ VAIKUTTAMAAN KURINALAISUUTTA MYÖSKIN ANTEEKSIANTAMUKSEN KOHDALLA…ME ANNETAAN ANTEEKSI VAIKKA SE OLISI MONASTI VAIKEAAKIN…ME SIUNAAMME VAINOOJIAMME JA TEEMME VIHAMIEHILLEKKIN HYVÄÄ VAIKKA SE OLISIKIN MONASTI VAIKEAA…TÄMÄ ON JUMALAN PYHÄN HENGEN TYÖTÄ MEISSÄ…ANTEEKSIANTAMUS ON ELINTÄRKEÄÄ USKOVAN ELÄMÄSSÄ…ME ANNETAAN ANTEEKSI KOSKA SE ON JUMALAN TAHTO VAIKKA TUNTEET VAIHTELEE LAIDASTA LAITAAN….ANTEEKSIANTAMUS ON TAHDON RATKAISU EIKÄ TUNNE KYSYMYS…

MATT6:14-15
Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; 15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

TÄMÄ ON TODELLA TÄRKEÄ ASIA USKOVAN ELÄMÄSSÄ…JEESUS ANTAA MEILLE VOIMAA ANTAA ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKOVILLE…MUTTA MUISTETAAN ETTÄ ANTEEKSIANTAMUS ON TAHDON RATKAISU…TÄSSÄKIN JUMALAN HENKI OPETTAA JA KASVATTAA MEISSÄ OIKEANLAISTA KURINALAISUUTTA…

HYVÄT TEOT…

PS34:12-14
Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea: 13 varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta; 14 vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.

SANANL11:25
Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

GAL6:7-10
Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. 9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. 10 Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

KUN HERRA RUPEAA MEISSÄ KASVATTAMAAN OIKEANLAISTA KURINALAISUUTTA, HYVÄT TEOTKIN RUPEAVAT MEISSÄ NÄKYMÄÄN JOS ME VAIN TERVEESTI SAAMME KASVAA USKONELÄMÄSSÄMME…NÄMÄ HYVÄT TEOT EIVÄT OLE SITÄ VARTEN ETTÄ ME PELASTUISIMME VAAN NE OVAT SITÄ HEDELMÄÄ KUN OLEMME JO PELASTUKSEEN TULLEET SISÄLLE JA SIINÄ VAELLAMME…ELI NÄMÄ ON JUMALAN EDELTÄVALMISTAMIA TEKOJA USKOVAN ELÄMÄSSÄ…HERRA SAA NIISTÄ KUNNIAN…

MATT7:13-23
Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. 21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ 23 Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

HYVÄT TEOT OVAT OSOITUS SIITÄ ETTÄ MEIDÄN ELÄMÄMME ON MUUTTUNUT…HYVÄ PUU TEKEE HYVIÄ HEDELMIÄ, MUTTA HUONO PUU TEKEE PAHOJA HEDELMIÄ…JA SITTEN MIELENKIINTOISTA KUN JEESUS SANOI JOLLEKKIN IHMISRYHMÄLLE ETTÄ MINÄ EN OLE KOSKAAN TEITÄ TUNTENUT! VAIKKA NÄMÄKIN IHMISET OLIVAT TEHNEET PALJON IKÄÄNKUIN HENGELLISILTÄ VAIKUTTAVIA ASIOITA…VARSINKIN NYKYAIKANA TUNTUU PALJON OLEVAN VALLALLA NS ÄÄRIKARISMAATTISUUS TAIKKA MENESTYSTEOLOGIA JNE…ETTÄ KYLLÄ SIINÄKIN PALJON TEHDÄÄN ERILLAISIA ASIOITA JOTKA ULKONAISESTI SAATTAA NÄYTTÄÄ OIKEILTA…MITEN ME VOIDAAN EROTTAA OIKEA VÄÄRÄSTÄ? KUN HERRA RUPEAA VAIKUTTAMAAN MEISSÄ OIKEANLAISTA KURINALAISUUTTA, ON VIELÄ PARI ASIAA JOTKA MONESTI EROTTAA OIKEAN VÄÄRÄSTÄ…HENGELLISEN SIELULLISUUDESTA…

KÄRSIMYS…

HEBR2:9-10
Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. 10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.

HEBR12:4-11
Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; 6 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”. 7 Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 8 Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia. 9 Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? 10 Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 11 Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.

TUNTUU ETTÄ KÄRSIMYS ON YKSI ASIA JOKA EROTTAA JYVÄT AKANOISTA…UUSKARISMAATTISUUDESSA TORJUTAAN MONASTI KÄRSIMYKSET…MUTTA OIKEASSA USKONELÄMÄSSÄ ME JOUDUTAAN KULKEMAAN MONIEN KÄRSIMYKSIEN KAUTTA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…JEESUS ON KÄRSINYT TODELLA VALTAVASTI…JA RAAMATUSSA ON LUKUISIA ESIMERKKEJÄ KÄRSIMYKSISTÄ JOITA USKOVAT JOUTUVAT KOHTAAMAAN MAAN PÄÄLLÄ…ON ESIMERKIKSI JOB, JOOSEF JOKA LAITETTIIN KAIVOON VELJIENSÄ TOIMESTA JA MYYTIIN LOPULTA EGYPTIIN, PAAVALIN KÄRSIMYKSISTÄ PUHUMATTAKAAN JNE…MUTTA KÄRSIMYKSIEN KAUTTA JUMALA ANTAA MEILLE SIUNAUKSIAAN JOITA EI ILMAN KÄRSIMYKSIÄ PÄÄSE KOKEMAAN…KÄRSIMYS OSALTAAN ON TODISTUKSENA JUMALAN LAPSEUDESTA…AINOASTAAN JEESUKSEN AVULLA ME PYSTYTÄÄN KÄRSIMYKSET KOHTAAMAAN VOITTAJINA…

PARANNUKSENTEKO JA SYNNINTUNTO…

APT3:19-20
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, 20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

APT2:36-39
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.” 37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

PS51:1-14
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. 2 Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. 3 Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. 4 Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. 5 Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. 6 Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. 7 Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. 8 Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. 9 Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. 10 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. 11 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. 12 Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä. 13 Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. 14 Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.

VAIKUTTAA SILTÄ ETTÄ SIELULLISESTA USKOVAISUUDESTA PUUTTUU SYNNINTUNTO JA PARANNUKSEN TEKO…MUTTA KUN ME OLLAAN RAITTIISTI USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN,MEILLÄ ON AINA OIKEANLAINEN SYNNINTUNTO…SE SYNNINTUNTO ON IKÄÄNKUIN TOIMIVA HÄLYTYS JÄRJESTELMÄ JOKA VAROITTAA MEITÄ KUN VÄÄRIN TEEMME JA MAHDOLLISTAA PARANNUKSEN TEON…KUN HERRA OPETTAA MEILLE OIKEANLAISTA KURINALAISUUTTA, ME TEEMME PARANNUSTA ALATI LOPPUUN ASTI KUN ME LANKEAMME SYNTIIN…ME EI VIIVYTELLÄ PARANNUKSEN TEON KANSSA KOSKA HALUAMME VAELTAA JUMALAN RAUHASSA…TÄSSÄ OLI PALJON ASIOITA JOITA HERRA MEISSÄ VAIKUTTAA…KUN NÄMÄ ASIAT TULEE MEILLE NS SELKÄRANKAAN, JUMALAN KURINALAISUUS KOULUTUS ON TUOTTANUT TULOSTA…SANA ON TULLUT NS LIHAKSI MEIDÄN ELÄMÄSSÄMME KUN ME RUKOILEMME, LUEMME RAAMATTUA, ELÄMME JUMALAN TAHDON MUKAISESTI VAIKKA MONASTI KOMPASTUMME, ANNAMME ANTEEKSI MEITÄ VASTAAN RIKKONEILLE, KESTÄMME KÄRSIMYKSISSÄ VOITTAJINA, TEEMME PARANNUSTA VÄÄRISTÄ ASIOISTA JA LANKEEMUKSISTA JNE…KUN ME ELIMME ENNEN USKOONTULOA, ME EI PALJOAKAAN NÄITÄ EDELLÄ MAINITTUJA ASIOITA HARJOITETTU, ME OLTIIN IKÄÄN KUIN KURITTOMIA…MUTTA KUN OLLAAN JEESUKSEEN USKOVIKSI TULTU, JUMALA ON RUVENNUT KASVATTAMAAN MEITÄ ERI ELÄMÄN OSA ALUEILLA OIKEAAN KURINALAISUUTEEN…JA NÄIN ME IKÄÄNKUIN LUNNOSTAMME HARJOITAMME NÄITÄ TÄRKEITÄ ASIOITA…KUN ME HALUTAAN OJENTAUTUA JUMALAN SANAN MUKAAN, ME OLLAAN KURINALAISIA EIKÄ KURITTOMIA…JUMALAN KURINALAISUUSKOULUTUS ON TUOTTANUT TULOSTA…ELI KURINALAISUUSKOULU KÄSITTÄÄ ELÄMÄN JOKAISEN OSA ALUEEN JOTA HERRA JEESUS HALUAA HALLITA…JEESUS MEILLE VOIMIA JA VIISAUTTA ANTAA…AAMEN…

2TESS3:5-13

Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. 6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. 7 Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, 8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi; 9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. 10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. 11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. 12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. 13 Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on.